مهارتهای دیپلم راهنمای گردشگری

دیپلم گردشگری چیست؟

دیپلم گردشگری شاخه ای از دیپلم های رسمی آموزش و پرورش در شاخه کاردانش است که دانش آموز میبایست علاوه بر دروس عمومی که در مدارس آموزش و پرورش میگذراند دروس مهارتی را نیز در آموزشگاه های فنی و حرفه ای گذرانده و نمره قبولی بگیرد. اگر در مقطع روزانه باشید یعنی زیر ۱۸ سال و بدون فراغت از تحصیل میتوانید۲رشته گردشگری در هنرستان های آموزش و پرورش را انتخاب کنید در غیر اینصورت مهارتها در آموزشگاههای فنی و حرفه ای و دروس عمومی در مدارس گذرانده میشود. با گذراندن هر دوره یک۲مدرک گردشگری فنی و حرفه ای۲برای متقاضی صارد میگردد که این مدارک دارای اعتبار بین المللی بوده و قابل ترجمه میباشند,۲دوره های گردشگری فنی و حرفه ای۲به شرح زیر است:

 

راهنمای عمومی گردشگری (استاندارد درس راهنمای عمومی گردشگری) تعداد واحد ۱۰

راهنمای عمومی گردشگری شغلی از حوزه گردشگری است که دارای شایستگی های: کلیات ومفاهیم گردشگری, بررسی ویژگی های جغرافیایی ایران, بررسی ویژگی های تاریخی ایران, بررسی ویژگی های فرهنگی و ارتباط آن با مردم شناسی, بررسی روحیات ملل,بررسی صنایعدستی و معماری ایران از دیدگاه گردشگری, سخنوری و فن بیان, الگوهای رفتاری بین المللی,قوانین و مقررات مرتبط با صنعت گردشگری, بررسی مذاهب گوناگون, سازماندهی و اجرای تورهای گردشگری است

متقاضیان دیپلم گردشگری در مهارت راهنمای عمومی گردشگری با مفاهیم کلی راهنمای سفرهای داخلی و خارجی، شناخت کافی از صنعت سفر و گردشگری، زبان تخصصی سفر و گردشگری، آداب و رسوم قومیت های مختلف کشور، روحیات ملل، ویژگی های تاریخی، جغرافیایی و معماری ایران، سخنوری و فن بیان، الگوهای رفتاری بین المللی، نحوه بکارگیری فناوری اطلاعات، کاربرد قوانین مرتبط با دیپلم گردشگری، مذاهب گوناگون و کمکهای اولیه در سفر آشنا و مهارت آموزی می نماید.

[dt_sc_one_third first]

-آموزش راهنمای عمومی گردشگری با گواهینامه فنی و حرفه ای

[/dt_sc_icon_box]

[/dt_sc_one_third]
[dt_sc_one_third]

[dt_sc_icon_box type =” type6″ fontawesome_icon=’question’ title=’-آزمون کتبی راهنمای عمومی گردشگری
‘ link=’https://bilgisayariran.ir/%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%da%a9%d8%aa%d8%a8%db%8c-%d8%b1%d8%a7%d9%87%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c-%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85%db%8c-%da%af%d8%b1%d8%af%d8%b4%da%af%d8%b1%db%8c-%d9%81%d9%86%db%8c-%d9%88/’ ]

سوالات گردشگری عمومی۱۱۸-۹۴۰۶۱۱

سوالات گردشگری عمومی۵۰-۹۴۱۲۰۵

جزوه سوالات گردشگری عمومی – مربوط به کتاب گردشگری عمومی-۹۶

تستهای جزوه آموزشی راهنمای گردشگری عمومی بصورت الکترونیکی-۹۶۰۴۱۵

[/dt_sc_icon_box]
[/dt_sc_one_third]
[dt_sc_one_third]

[dt_sc_icon_box type =” type6″ fontawesome_icon=’question’ title=’نمونه سوالات عملی گردشگری عمومی

‘ link=’https://bilgisayariran.ir/%d9%86%d9%85%d9%88%d9%86%d9%87-%d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%da%af%d8%b1%d8%af%d8%b4%da%af%d8%b1%db%8c-%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85%db%8c/’ ]

تاریخ شروع دوره: شهریور ۱۴۰۲
روزهای برگزاری: پنجشنبه ها
ساعت برگزاری: ۱۶ تا ۱۷:۳۰
مدت دوره: ۴ هفته
ظرفیت مانده: محدود
شهریه عادی: ۳,۱۵۰,۰۰۰ تومان
امتیاز آموزشگاه: تخفیف: ۲۰۰٫۰۰۰ تومان

[/dt_sc_icon_box]
[/dt_sc_one_third]


راهنمای طبیعت گردی (استاندارد درس۲راهنمای۲طبیعت گردی) تعداد واحد ۱۲

راهنمای طبیعت گردی(اکوتوریسم) شامل کار هایی همچون شناخت اکوسیستم،مفاهیم و اصول گردشگری مبتنی بر طبیعت(اکوتوریسم)،شیوه استقرار زندگی در طبیعت،شناخت حیات وحش،تشخیص غار ها ، کوهها و زمین شناسی،شناخت انواع اقلیم و آب و هوا،شناخت گونه های گیاهی ایران،شناخت ورزش های مرتبط با طبیعت،عکاسی و فیلمبرداری در طبیعت، شناخت ورزش های مرتبط با طبیعت وشناخت مجموعه قوانین و مقررات محیط زیست میباشد

متقاضیان دیپلم گردشگری در دوره مهارت راهنمای طبیعت گردی (اکوتوریسم) با اکو سیستم، اکو توریسم، مجموعه قوانین و مقررات محیط زیست، نحوه استقرار و زندگی در طبیعت، حیات وحش، زمین شناسی، اقلیم و هواشناسی، انواع گونه های گیاهی ایران، روحیات اقوام ایران و سایر ملل، عکاسی و فیلمبرداری در طبیعت، سخنوری و فن بیان، ورزش های مرتبط با طبیعت گردی، فنون راهنمایی، مناطق حفاظت شده و زبان تخصصی آشنا خواهند شد.

[dt_sc_one_third first]

-آموزش راهنمای طبیعت گردی با گواهینامه فنی و حرفه ای

[/dt_sc_icon_box]

[/dt_sc_one_third]
[dt_sc_one_third]

[dt_sc_icon_box type =” type6″ fontawesome_icon=’question’ title=’-آزمون کتبی راهنمای طبیعت گردی (اکوتوریسم)

‘ link=’https://bilgisayariran.ir/%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%da%a9%d8%aa%d8%a8%db%8c-%d8%b1%d8%a7%d9%87%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c-%d8%b7%d8%a8%db%8c%d8%b9%d8%aa-%da%af%d8%b1%d8%af%db%8c-%d8%a7%da%a9%d9%88%d8%aa%d9%88%d8%b1%db%8c/’ ]

کل سوالات راهنمای طبیعت گردی-فصل۰۱-۱۷-۹۵۱۰

[/dt_sc_icon_box]
[/dt_sc_one_third]
[dt_sc_one_third]

[dt_sc_icon_box type =” type6″ fontawesome_icon=’question’ title=’نمونه سوالات عملی طبیعت گردی’ link=’https://bilgisayariran.ir/%d9%86%d9%85%d9%88%d9%86%d9%87-%d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%b9%d9%85%d9%84%db%8c-%d8%b7%d8%a8%db%8c%d8%b9%d8%aa-%da%af%d8%b1%d8%af%db%8c/’ ]

تاریخ شروع دوره: شهریور ۱۴۰۲
روزهای برگزاری: پنجشنبه ها
ساعت برگزاری: ۱۶ تا ۱۷:۳۰
مدت دوره: ۴ هفته
ظرفیت مانده: ظرفیت تکمیل
شهریه عادی: ۳,۱۵۰,۰۰۰ تومان
امتیاز آموزشگاه: تخفیف: ۲۰۰٫۰۰۰ تومان

[/dt_sc_icon_box]
[/dt_sc_one_third]


راهنمای موزه (استاندارد درس راهنمای موزه) تعداد واحد ۹

راهنمای موزه شغلی از حوزه گردشگری است که دارای شایستگی های : مفاهیم و تاریخچه موزه-کلیات و ساختار موزه-وظایف و عملکرد موزه-موزه های ایران و جهان-فنون موزه داری-بازاریابی موزه و طراحی موزه می باشد

متقاضیان دیپلم گردشگری در دوره مهارت راهنمای موزه گردشگری با مفاهیم کلی راهنمای سفرهای داخلی و خارجی، موزه و موزه داری، ویژگی های موزه های مختلف، تقسیم بندی موزه ها بر اساس موضوع نحوه معرفی اقلام موزه، موزه های نوین و عوامل حفاظتی و امنیتی موزه ها، شناخت کافی از صنعت سفر و گردشگری، زبان تخصصی سفر و گردشگری، آداب و رسوم قومیت های مختلف کشور، روحیات ملل، ویژگی های تاریخی، جغرافیایی و معماری ایران، سخنوری و فن بیان، الگوهای رفتاری بین المللی، نحوه بکارگیری فن آوری اطلاعات، کاربرد قوانین مرتبط با دیپلم گردشگری، مذاهب گوناگون و کمک های اولیه در سفر آشنا و مهارت آموزی می نماید.

 

[dt_sc_one_third first]

-آموزش راهنمای موزه با گواهینامه فنی و حرفه ای

[/dt_sc_icon_box]

[/dt_sc_one_third]
[dt_sc_one_third]

[dt_sc_icon_box type =” type6″ fontawesome_icon=’question’ title=’-آزمون کتبی راهنمای موزه
‘ link=’https://bilgisayariran.ir/%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%da%a9%d8%aa%d8%a8%db%8c-%d8%b1%d8%a7%d9%87%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c-%d9%85%d9%88%d8%b2%d9%87-%d9%81%d9%86%db%8c-%d9%88-%d8%ad%d8%b1%d9%81%d9%87-%d8%a7%db%8c/’ ]

کل سوالات راهنمای موزه-فصل۱-۱۳-۹۵۱۰

[/dt_sc_icon_box]
[/dt_sc_one_third]
[dt_sc_one_third]

[dt_sc_icon_box type =” type6″ fontawesome_icon=’question’ title=’نمونه سوالات عملی راهنمای موزه’ link=’https://bilgisayariran.ir/%d9%86%d9%85%d9%88%d9%86%d9%87-%d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%b9%d9%85%d9%84%db%8c-%d8%b1%d8%a7%d9%87%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c-%d9%85%d9%88%d8%b2%d9%87/’ ]

تاریخ شروع دوره: شهریور ۱۴۰۲
روزهای برگزاری: پنجشنبه ها
ساعت برگزاری: ۱۱ تا ۱۲:۳۰
مدت دوره: ۴ هفته
ظرفیت مانده: ظرفیت تکمیل
شهریه عادی: ۳,۱۵۰,۰۰۰ تومان
امتیاز آموزشگاه: تخفیف: ۲۰۰٫۰۰۰ تومان

[/dt_sc_icon_box]
[/dt_sc_one_third]

 


راهنمای محلی (استاندارد درس راهنمای عمومی گردشگری) تعداد واحد ۴

راهنمای محلی بومی شغلی از رشته گردشگری در حوزه خدمات می باشد که دارای شایستگی هایی شامل:بکارگیری تعاریف و مفاهیم راهنمای بومی محلی،تبیین جاذبه های تاریخی بومی ،تبیین جاذبه های فرهنگی بومی،تبیین جاذبه های طبیعی بومی می باشد

متقاضیان دیپلم گردشگری در دوره مهارت راهنمای محلی گردشگری با شناخت ویژگی های تاریخی، فرهنگی، طبیعی، گونه های زیستی و اقلیمی و صنایع دستی محلی و الگوهای رفتاری و آداب معاشرت و زبان بین الملل آشنایی پیدا خواهد شد.

 

[dt_sc_one_third first]

-آموزش راهنمای گردشگری محلی با گواهینامه فنی و حرفه ای

[/dt_sc_icon_box]

[/dt_sc_one_third]
[dt_sc_one_third]

[dt_sc_icon_box type =” type6″ fontawesome_icon=’question’ title=’پروژه امتحان آزمون کتبی گردشگری’ link=’https://www.lms.ir/auth/join?code=90291939′ ]

سوالات جزوه آموزشی راهنمای گردشگری محلی – فصل اول- جلسه اول-سوم سوالات جزوه آموزشی راهنمای گردشگری محلی – فصل اول- هفتم-docx سوالات جزوه آموزشی راهنمای گردشگری محلی – فصل پنجم -۹۶ سوالات جزوه آموزشی راهنمای گردشگری محلی – فصل چهارم -۹۶ سوالات جزوه آموزشی راهنمای گردشگری محلی – فصل دوم -۹۶ سوالات جزوه آموزشی راهنمای گردشگری محلی – فصل سوم -۹۶ سوالات جزوه آموزشی راهنمای گردشگری محلی – فصل ششم -۹۶ سوالات جزوه آموزشی راهنمای گردشگری محلی – فصل هفتم -۹۶

[/dt_sc_icon_box]
[/dt_sc_one_third]
[dt_sc_one_third]

[dt_sc_icon_box type =” type6″ fontawesome_icon=’question’ title=’نمونه سوالات عملی راهنمای محلی ‘ link=’https://bilgisayariran.ir/%d9%86%d9%85%d9%88%d9%86%d9%87-%d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%b1%d8%a7%d9%87%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%ad%d9%84%db%8c/’ ]

تاریخ شروع دوره: شهریور ۱۴۰۲
روزهای برگزاری: پنجشنبه ها
ساعت برگزاری: ۹ تا ۱۰:۳۰
مدت دوره: ۴ هفته
ظرفیت مانده: ظرفیت تکمیل
شهریه عادی: ۳,۱۵۰,۰۰۰ تومان
امتیاز آموزشگاه: تخفیف: ۲۰۰٫۰۰۰ تومان

[/dt_sc_icon_box]
[/dt_sc_one_third]

 


راهنمای گردشگری سلامت (استاندارد درس راهنمای گردشگری سلامت)تعداد واحد ۳

راهنمای گردشگری سلامت شغلی از حوزه گردشگری است که دارای شایستگی های : مفاهیم گردشگری سلامت –وظایف راهنمای گردشگری سلامت-برقراری ارتباط راهنمای گردشگری سلامت با نهادهای ذیربط –سازماندهی و برنامه ریزی گردشگری سلامت در ایران و جهان و کاربرد قوانین و مقررات خدمات گردشگری سلامت می باشد

 

[dt_sc_one_third first]

-آموزش راهنمای گردشگری سلامت با گواهینامه فنی و حرفه ای

[/dt_sc_icon_box]

[/dt_sc_one_third]
[dt_sc_one_third]

[dt_sc_icon_box type =” type6″ fontawesome_icon=’question’ title=’-آزمون راهنمای گردشگری سلامت

‘ link=’https://bilgisayariran.ir/%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d8%b1%d8%a7%d9%87%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c-%da%af%d8%b1%d8%af%d8%b4%da%af%d8%b1%db%8c-%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%aa-%d8%a8%d8%a7-%da%af%d9%88%d8%a7%d9%87%db%8c%d9%86/’ ]

جواب-۱_Decrypted ۱_Decrypted نمونه سوالات آزمون گردشگری سلامت با جواب سوالات راهنمای گردشگری سلامت + جواب سوالات راهنمای گردشگری سلامت جواب سوالات راهنمای گردشگری سلامت ۷_Decrypted 6_Decrypted 5_Decrypted 4_Decrypted 3_Decrypted 2_Decrypted جواب-۶_Decrypted جواب-۵_Decrypted جواب-۴_Decrypted جواب-۳_Decrypted جواب-۲_Decrypted

[/dt_sc_icon_box]
[/dt_sc_one_third]
[dt_sc_one_third]

[dt_sc_icon_box type =” type6″ fontawesome_icon=’question’ title=’نمونه سوالات عملی گردشگری سلامت ‘ link=’https://bilgisayariran.ir/%d9%86%d9%85%d9%88%d9%86%d9%87-%d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%b9%d9%85%d9%84%db%8c-%da%af%d8%b1%d8%af%d8%b4%da%af%d8%b1%db%8c-%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%aa/’ ]

تاریخ شروع دوره: شهریور ۱۴۰۲
روزهای برگزاری: پنجشنبه ها
ساعت برگزاری: ۱۴ تا ۱۵:۳۰
مدت دوره: ۴ هفته
ظرفیت مانده: ظرفیت تکمیل
شهریه عادی: ۳,۱۵۰,۰۰۰ تومان
امتیاز آموزشگاه: تخفیف: ۲۰۰٫۰۰۰ تومان

[/dt_sc_icon_box]
[/dt_sc_one_third]

 


راهنمای گردشگری فرهنگی (استاندارد درس راهنمای گردشگری فرهنگی)تعداد واحد ۷

راهنمای گردشگری فرهنگی شغلی از حوزه گردشگری است که دارای شایستگی های : تعاریف و مفاهیم پایه میراث فرهنگی –بررسی رابطه فرهنگ و مذهب –بررسی رابطه فرهنگ و اقلیم –استفاده از زبان گویش و ادبیات محلی در گردشگری فرهنگی –کاربرد موسیقی سنتی درگردشگری فرهنگی –بررسی جشن ها و مدیریت آن در فرهنگ –بررسی رابطه فرهنگ و بازیهای محلی –بررسی رابطه فرهنگ و صنایع دستی –بررسی رابطه فرهنگ و غذاهای بومی و محلی –برنامه ریزی و اجرای بسته سفر گردشگری فرهنگی است.

 

[dt_sc_one_third first]

-آموزش راهنمای گردشگری فرهنگی با گواهینامه فنی و حرفه ای

[/dt_sc_icon_box]

[/dt_sc_one_third]
[dt_sc_one_third]

[dt_sc_icon_box type =” type6″ fontawesome_icon=’question’ title=’-آزمون راهنمای گردشگری فرهنگی

‘ link=’https://bilgisayariran.ir/%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d8%b1%d8%a7%d9%87%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c-%da%af%d8%b1%d8%af%d8%b4%da%af%d8%b1%db%8c-%d9%81%d8%b1%d9%87%d9%86%da%af%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%da%af%d9%88%d8%a7%d9%87%db%8c/’ ]

جواب-۷_Decrypted اسکن سوالات راهنمای گردشگری فرهنگی گردشگری فرهنگ-فصل سوم-۱۴۰۲ گردشگری فرهنگ-فصل دوم-۱۴۰۲ گردشگری فرهنگ-فصل چهارم-۱۴۰۲ گردشگری فرهنگ-فصل پنجم-۱۴۰۲ سوالات راهنمای گردشگری فرهنگی۸۱۶) سوالات راهنمای گردشگری فرهنگی۱۰۰+جواب. جواب-۹_Decrypted جواب-۸_Decrypted اسکن سوالات راهنمای گردشگری فرهنگی

[/dt_sc_icon_box]
[/dt_sc_one_third]
[dt_sc_one_third]

[dt_sc_icon_box type =” type6″ fontawesome_icon=’question’ title=’نمونه سوالات عملی گردشگری فرهنگی’ link=’https://bilgisayariran.ir/%d9%86%d9%85%d9%88%d9%86%d9%87-%d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%da%af%d8%b1%d8%af%d8%b4%da%af%d8%b1%db%8c-%d9%81%d8%b1%d9%87%d9%86%da%af%db%8c/’ ]

تاریخ شروع دوره: شهریور ۱۴۰۲
روزهای برگزاری: پنجشنبه ها
ساعت برگزاری: ۱۴ تا ۱۵:۳۰
مدت دوره: ۴ هفته
ظرفیت مانده: ظرفیت تکمیل
شهریه عادی: ۳,۱۵۰,۰۰۰ تومان
امتیاز آموزشگاه: تخفیف: ۲۰۰٫۰۰۰ تومان

[/dt_sc_icon_box]
[/dt_sc_one_third]

 


دیپلم راهنمای گردشگری | دیپلم گردشگری | دیپلم اکوتوریسم | دیپلم کاردانش | هزینه دیپلم گردشگری

(کد رایانه ای دیپلم: ۱۶۲۲۰)   (مجموعه نهم کاردانش)

نام رشته: راهنمای گردشگری

زمینه:خدمات(گروه بازرگانی و امور اداری)

کد رایانه ای:۱-۶۲۲۰

دیپلم راهنمای گردشگری | دیپلم گردشگری | دیپلم اکوتوریسم | دیپلم کاردانش | هزینه دیپلم گردشگری

دیپلم های کاردانش

فعالیتهای مرتبط با توریست و جهانگردی و ایرانگردی

دیپلم گردشگری

دیپلم گردشگری بدلیل جذابیت دروس دیپلم گردشگری و سادگی و درصد قبولی بالا در مقایسه با سایر دیپلم ها مخصوصا برای شاغلین بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. متقاضیان اخذ دیپلم گردشگری در مدت کوتاهی معمولا بین ۴ تا ۸ ماه می توانند موفق به گرفتن دیپلم گردشگری آموزش و پرورش شوند.

فارغ التحصیلان دیپلم گردشگری می توانند به فعالیتهای مرتبط با صنعت توریستم، ایرانگردی و جهانگردی پرداخته و در این صنعت نوپا راه موفقیت را در پیش گیرند. همچنین با اخذ دیپلم گردشگری امکان ادامه تحصیل و ورود به دانشگاه بدون کنکور در دانشگاههای معتبر ایران و جهان محیا خواهد شد.

در انتهای دوره دیپلم گردشگری آموزش و پرورش در صورت شرکت در آزمون های هماهنگ سازمان فنی و حرفه ای و کسب نمره قبولی مدارک بین المللی گردشگری صادر میگردد.

کتابهای مرتبط با دیپلم کاردانش گردشگری براحتی در دسترس است. با این حال نمونه سوالات دیپلم گردشگری و جزوات دوره های دیپلم گردشگری آموزش و پرورش بصورت مختصر، مفید و مناسب برای امتحان در اختیار شما قرار خواهد گرفت.

 

شرایط اخذ دیپلم کاردانش گردشگری :

کلیه افرادی که مدرک پایه سوم راهنمایی (سیکل) یا پایه نهم تحصیلی آموزش و پرورش دارند ، دیپلم ردی ها ، کسانی که می خواهند دیپلم خود را تغییر دهند (تطبیقی ها) ، و کسانی که دوست دارند جدا از مدرک تحصیلی خودشان، دیپلم گردشگری فنی حرفه ای نیز بگیرند.

 

مزایای تحصیل در رشته گردشگری و اخذ دیپلم گردشگری :

* گذراندن دوره دیپلم گردشگری به صورت حضوری و غیر حضوری در کوتاه ترین زمان

* اخذ مدرک رسمی و بین المللی از سازمان فنی و حرفه ای قابل ترجمه رسمی و ارائه در کشورهای خارجی

* ادامه تحصیل بدون کنکور : پس از اخذ مدرک دیپلم گردشگری براحتی ادامه تحصیل بدون کنکور در دانشگاه های معتبری چون: دانشگاه آزاد اسلامی ، دانشگاه جامع علمی و کاربردی ، دانشگاه پیام نور و دانشگاه های غیرانتفاعی و دولتی در مقطع کاردانی ، مقطع کارشناسی و بالاتر امکانپذیر می باشد.

* دارندگان دیپلم گردشگری فرصت راهیابی به دانشگاه در رشته های: مدیریت هتلداری ، مدیریت جهانگردی ، خدمات گردشگری ، تشریفات ، مهمانداری هواپیما ، حفاظت و مرمت آثار باستانی ، باستان شناسی ، راهنمای موزه و بناهای تاریخی ، مردم شناسی و تمام رشته های مرتبط با صنعت گردشگری را کسب می نمایند.

* پس از گرفتن لیسانس گردشگری امکان خود اشتغالی در رشته های گردشگری و فرصت های کارآفرینی نوین محیا می باشد.

* میلیونها فرصت شغلی مرتبط با صنعت گردشگری در ایران و جهان، آماده پذیرش شما خواهد بود.

 

 آینده شغلی و بازار کار رشته گردشگری :

– اشتغال در دفاتر هواپیمایی – اشتغال در دفاتر خدمات مسافرتی و جهانگردی – اشتغال در دفاتر فروش بلیط های مسافرتی – اشتغال در تورهای مسافرتی و تورلیدری – اشتغال در سازمان میراث فرهنگی و گردشگری – اشتغال در موزه ها و راهنمای موزه – اشتغال در مهمانداری هواپیما در صورت ادامه تحصیل – و…

 

سطح آموزشی مهارت ها

صنعت توریسم اگر از مهمترین عناصر مورد توجه در سیاست گذاری های کشورها در قرن حاضر نباشد، بی شک یکی از پر اهمیت ترین آن ها است. این توسعه مستلزم مهیا شدن محیطی مناسب در گرو ایجاد فرهنگ گردشگری و به دنبال آن مناسب ترین نوع آن یعنی گردشگری فرهنگی است. همانگونه که پروفسور جعفری(شخصیتی که دایره‌المعارف توریسم، زیر نظر وی در سال ۲۰۰۳ تنظیم گردید)در بحث توسعه گردشگری تنها مسیر مستقیم میل به این هدف را ایجاد فرهنگ گردشگری خود سوق دهد. و امام لازمه ایجاد این فرهنگ ، ایجاد ارتباطات بیشتر که در نهایت به گسترش گردشگری ختم می شود ، پدید می آید.

تا زمانی که تمامی آحاد جامعه مفهوم گردشگری را حس نکنند و آن را در قالب تعاریف فرهنگی نگنجانند و یا به عبارت دیگر احساس نیاز فرهنگی ایجاد نشود، کاربرد اقتصادی نمی توان برای آن در نظر گرفت. بر این اساس ، فرهنگ هر جامعه بستر مناسبی جهت رشد و تکامل گردشگری است و گردشگری ایجاد شده می تواند بر مبنای فرهنگ رایج در جامعه تعریف شود. با توجه به مطالب بیان شوه فوق نیاز به افراد متخصص و ماهر در رشته راهنمای گردشگری جهت نیل به این اهداف بیش از بیش احساس می شود.

 

آینده تحصیلی و شغلی

توانایی شناخت صنعت سفرو انواع گردشگری ، آشنایی با مفاهیم کلی راهنمایی سفر های داخلی و  خارجی،زبان تخصصی سفرو گردشگری، آداب و رسوم و سنن و قومیت های مختلف کشورها، روحیات ملل، ویژگی های تاریخی ایران، ویژگی های جغرافیای ایران، سخنوری و فن بیان، الگو های رفتاری بین المللی ،کاربرد قوانین و مقررات مرتبط با صنعت گردشگری ، مذاهب گوناگون. به کارگیری کمک های اولیه و بهداشت سفر، تعیین مراحل و زمان انجام کار، تعیین ابزار کار، بازرسی و کنترل درستی انجام کار، به کارگیری اصول رفتار حرفه ای، بکار گیری فنون اقتصاد و بهره وری ، بهره گیری از اصول ارگونومی و حفظ تندرستی.بکارگیری فنون اقتصاد و بهره وری، بهره گیری از اصول ار گونومی و حفظ تندرستی.

دفاتر هواپیمایی_ سازمان هواپیمایی کشور در بخش صدور بلیط_در صورت ادامه تحصیل مهمانداری هواپیما و…

 

ثبت نام کنید با احتساب ۵% تخفیف ویژه

با شغل راهنمای گردشگری آشنا شوید

کتب مهارت های اخذ دیپلم گردشگری :

۱- کتاب راهنمای عمومی گردشگری (شامل بررسی ویژگیهای تاریخی ایران، بررسی روحیات ملل، بررسی مذاهب و….)سوالات کامل ویرایش شده کتاب راهنمای عمومی گردشگری-۱۴۰۱۱۱

۲- کتاب راهنمای طبیعت گردی یا اکوتوریسم (شامل شناخت اکو سیستم، حیات وحش، گونه های گیاهی، اقلیم و آب و هوا و….)

۳- کتاب راهنمای موزه (شامل تاریخچه و کلیات ساختار موزه، موزه های ایران و جهان، بازاریابی و طراحی موزه و….)

۴- کتاب راهنمای محلی (شامل توانایی شناخت ویژگیهای تاریخی و جغرافیایی محلی، شناخت صنایع دستی، فرهنگی، طبیعی و….)جزوه آموزشی راهنمای گردشگری (محلی)کامل-۹۵

جدید: ۵- کتاب راهنمای گردشگری سلامت (شامل مفاهیم گردشگری سلامت، وظایف راهنمای گردشگری سلامت، سازماندهی و برنامه ریزی گردشگری سلامت، گردشگران پزشکی و درمانی و….)

جدید: ۶- کتاب راهنمای گردشگری فرهنگی (شامل مفاهیم میراث فرهنگی، رابطه فرهنگ و مذهب، گویش و ادبیات محلی، موسیقی سنتی، جشن ها، غذا ها و بازی های محلی، صنایع دستی و….)

 

سوالات مهارت های اخذ دیپلم گردشگری :

[dt_sc_one_third first]

[dt_sc_icon_box type =” type6″ fontawesome_icon=’question’ title=’ثبت نام دوره/کارگاه آموزشی’ link=’https://www.lms.ir/auth/join?code=90291939′ ]

[/dt_sc_icon_box]

[/dt_sc_one_third]
[dt_sc_one_third]

[dt_sc_icon_box type =” type6″ fontawesome_icon=’question’ title=’پروژه امتحان آزمون کتبی گردشگری’ link=’https://www.lms.ir/auth/join?code=90291939′ ]

پروژه امتحان آزمون کتبی گردشگری

جزوه آموزشی راهنمای گردشگری عمومی-۹۶۱۱ جزوه آموزشی راهنمای گردشگری عمومی-سوالات گردشگری عمومی – مربوط به کتاب گردشگری عمومی-۹۶۱۱ جزوه آموزشی راهنمای گردشگری محلی-۹۶۱۱

[/dt_sc_icon_box]
[/dt_sc_one_third]
[dt_sc_one_third][dt_sc_icon_box type =” type6″ fontawesome_icon=’question’ title=’پروژه امتحان آزمون کتبی گردشگری’ link=’https://www.lms.ir/auth/join?code=90291939′ ]

پروژه امتحان آزمون کتبی گردشگری

جزوه آموزشی راهنمای گردشگری موزه-۹۶۱۱

[/dt_sc_icon_box]
[/dt_sc_one_third]


[dt_sc_one_third first]

[dt_sc_icon_box type =” type6″ fontawesome_icon=’question’ title=’ثبت نام دوره/کارگاه آموزشی’ link=’https://www.lms.ir/auth/join?code=90291939′ ]

[/dt_sc_icon_box]

[/dt_sc_one_third]
[dt_sc_one_third]

[dt_sc_icon_box type =” type6″ fontawesome_icon=’question’ title=’پروژه امتحان آزمون کتبی گردشگری’ link=’https://www.lms.ir/auth/join?code=90291939′ ]

پروژه آزمون کتبی گردشگری سلامت

جواب-۱_Decrypted ۱_Decrypted نمونه سوالات آزمون گردشگری سلامت با جواب سوالات راهنمای گردشگری سلامت + جواب سوالات راهنمای گردشگری سلامت جواب سوالات راهنمای گردشگری سلامت  ۷_Decrypted  ۶_Decrypted  ۵_Decrypted  ۴_Decrypted  ۳_Decrypted  ۲_Decrypted  جواب-۶_Decrypted  جواب-۵_Decrypted  جواب-۴_Decrypted  جواب-۳_Decrypted  جواب-۲_Decrypted

[/dt_sc_icon_box]
[/dt_sc_one_third]
[dt_sc_one_third]

[dt_sc_icon_box type =” type6″ fontawesome_icon=’question’ title=’پروژه امتحان آزمون کتبی گردشگری’ link=’https://www.lms.ir/auth/join?code=90291939′ ]

 

پروژه آزمون کتبی گردشگری فرهنگی

جواب-۷_Decrypted اسکن سوالات راهنمای گردشگری فرهنگی گردشگری فرهنگ-فصل سوم-۱۴۰۲ گردشگری فرهنگ-فصل دوم-۱۴۰۲ گردشگری فرهنگ-فصل چهارم-۱۴۰۲  گردشگری فرهنگ-فصل پنجم-۱۴۰۲  سوالات راهنمای گردشگری فرهنگی۸۱۶)  سوالات راهنمای گردشگری فرهنگی۱۰۰+جواب.  جواب-۹_Decrypted  جواب-۸_Decrypted  اسکن سوالات راهنمای گردشگری فرهنگی

[/dt_sc_icon_box]
[/dt_sc_one_third]

 

شهریه مصوب سال ۱۴۰۱ دیپلم گردشگری

ردیف

دوره های گردشگری

کد استاندارد

پیشنیاز

شهریه (حضوری)

شهریه (غیرحضوری)

گواهینامه

لینک ثبت نام

۱

آموزش راهنمای عمومی گردشگری (تورلیدری)

۵-۹۱/۳۳/۱/۲

پایان دوره اول متوسطه

۱۴۲۵۶۰۰۰ تومان

۹۹۷۹۲۰۰ تومان

مدرک فنی و حرفه ای (دیپلم کار و دانش)

ثبت نام

۲

آموزش راهنمای طبیعت گردی و اکوتوریسم

۵-۹۱/۳۶/۱/۲

مدرک راهنمای عمومی گردشگری

۱۲۹۶۰۰۰۰ تومان

۹۰۷۲۰۰۰ تومان

مدرک فنی و حرفه ای (دیپلم کار و دانش)

ثبت نام

۳

آموزش راهنمای گردشگری محلی

۵-۹۱/۹۴/۱/۲

مدرک راهنمای عمومی گردشگری

۱۳۷۵۲۰۰۰ تومان

۹۶۲۶۴۰۰ تومان

مدرک فنی و حرفه ای (دیپلم کار و دانش)

ثبت نام

۴

آموزش راهنمای موزه

۵-۹۱/۳۰/۱/۱

مدرک راهنمای عمومی گردشگری

۱۳۵۳۶۰۰۰ تومان

۹۴۷۵۲۰۰ تومان

مدرک فنی و حرفه ای (دیپلم کار و دانش)

ثبت نام

۵

آموزش راهنمای گردشگری فرهنگی

۵۱۱۳۲۰۵۵۰۰۲۰۰۰۱

مدرک راهنمای عمومی گردشگری

۱۳۶۸۰۰۰۰ تومان

۹۵۷۶۰۰۰ تومان

مدرک فنی و حرفه ای

ثبت نام

۶

آموزش راهنمای گردشگری سلامت

۵۱۱۳۲۰۵۵۰۰۱۰۰۰۱

مدرک راهنمای طبیعت گردی

۱۲۹۶۰۰۰۰ تومان

۹۰۷۲۰۰۰ تومان

مدرک فنی و حرفه ای

ثبت نام

۲جمع۲ ۲ ۲ ۲-۲ ۲ ۲۸۱۱۴۴۰۰۰۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲۵۶۸۰۰۸۰۰
۱۹۷ خ دمات گ ردشگری برقراری ارتباط با گردشگران به زبان انگلیسی)سطح پیشرفته ( ۵۱۱۳۲۰۵۵۰۰۶۰۰۴۱ ۳۳ ۶۰ ۹۳ ۶,۱۲۰,۰۰۰ ۵,۵۰۸,۰۰۰
۱۹۸ خ دمات گ ردشگری برگزاری اردوی آموزشی ۵۱۱۳۲۰۵۵۰۱۰۰۰۴۱ ۱۵ ۴۶ ۶۱ ۴,۲۸۰,۰۰۰ ۳,۸۵۲,۰۰۰
۱۹۹ خ دمات گ ردشگری راهنمای زبان تخصصی گردشگری ۵۱۱۳۲۰۵۵۰۰۶۰۰۰۱ ۴۹ ۹۱ ۱۴۰ ۱۵,۶۱۰,۰۰۰ ۱۴,۰۴۹,۰۰۰
۲۰۰ خ دمات گ ردشگری راهنمای طبیعت گردی) اکوتوریسم ( ۵۱۱۳۲۰۵۵۰۰۸۰۰۰۱ ۱۵۶ ۱۸۴ ۳۴۰ ۱۲,۸۸۰,۰۰۰ ۱۱,۵۹۲,۰۰۰
۲۰۱ خ دمات گ ردشگری راهنمای عمومی گردشگری ۵۱۱۳۲۰۵۵۰۱۰۰۰۰۱ ۱۱۳ ۱۸۷ ۳۰۰ ۱۲,۷۴۰,۰۰۰ ۱۱,۴۶۶,۰۰۰
۲۰۲ خ دمات گ ردشگری راهنمای گردشگری سلامت ۵۱۱۳۲۰۵۵۰۰۱۰۰۰۱ ۲۴ ۶۴ ۸۸ ۸,۵۶۰,۰۰۰ ۷,۷۰۴,۰۰۰
۲۰۳ خ دمات گ ردشگری راهنمای گردشگری فرهنگی ۵۱۱۳۲۰۵۵۰۰۲۰۰۰۱ ۵۲ ۱۷۴ ۲۲۶ ۱۰,۲۶۰,۰۰۰ ۹,۲۳۴,۰۰۰
۲۰۴ خ دمات گ ردشگری راهنمای محلی بومی ۵۱۱۳۲۰۵۵۰۱۵۰۰۰۱ ۳۰ ۱۱۰ ۱۴۰ ۱۳,۱۰۰,۰۰۰ ۱۱,۷۹۰,۰۰۰
۲۰۵ خ دمات گ ردشگری راهنمای موزه ۵۱۱۳۲۰۵۵۰۰۷۰۰۰۱ ۹۷ ۱۸۳ ۲۸۰ ۱۲,۰۶۰,۰۰۰ ۱۰,۸۵۴,۰۰۰
۲۰۶ خ دمات گ ردشگری راهنمایی گردشگران در مناطق دارای پوشش گیاهی ویژه ۵۱۱۳۲۰۵۵۰۰۸۰۰۱۱ ۳۵ ۷۵ ۱۱۰ ۴,۸۰۰,۰۰۰ ۴,۳۲۰,۰۰۰
۲۰۷ خ دمات گ ردشگری راهنمای محلی * ۵-۹۱/۹۴/۱/۲ ۳۰ ۱۱۰ ۱۴۰ ۱۰,۳۰۰,۰۰۰ ۹,۲۷۰,۰۰۰
۲۰۸ خ دمات گ ردشگری شناسایی فرصت های کسب و کار در گردشگری محلی ۳۳۳۹۰۵۵۰۰۱ ۳ ۱۵ ۱۸ ۱,۸۰۰,۰۰۰ ۱,۶۲۰,۰۰۰
۲۰۹ خ دمات گ ردشگری عکاسی تورهای گردشگری ۵۱۱۳۲۰۵۵۰۱۰۰۰۸۱ ۱۴ ۳۲ ۴۶ ۶,۲۰۰,۰۰۰ ۵,۵۸۰,۰۰۰
۲۱۰ خ دمات گ ردشگری کارمند مقدماتی فروش بلیط ۵۲۳۰۲۰۵۵۰۰۱۰۰۰۱ ۳۳ ۶۲ ۹۵ ۹,۵۰۰,۰۰۰ ۸,۵۵۰,۰۰۰
۲۱۱ خ دمات گ ردشگری مدیر باشگاه های گردشگری ورزشی ۱۴۳۱۳۰۵۵۰۰۳۰۰۰۱ ۴۸ ۷۴ ۱۲۲ ۱۲,۲۰۰,۰۰۰ ۱۰,۹۸۰,۰۰۰
۲۱۲ خ دمات گ ردشگری مدیر تور ۳۳۳۹۳۰۵۵۰۰۱۰۰۰۱ ۴۳ ۹۸ ۱۴۱ ۱۸,۰۲۰,۰۰۰ ۱۶,۲۱۸,۰۰۰
۲۱۳ خ دمات گ ردشگری مدیر دفاتر خدمات مسافرتی و جهانگردی ۱۴۳۹۳۰۵۵۰۰۱۰۰۰۱ ۴۸ ۷۷ ۱۲۵ ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ ۱۱,۲۵۰,۰۰۰
۲۱۴ خ دمات گ ردشگری مربی گردشگری کودکان ۲۳۴۲۳۰۵۵۰۰۱۰۰۰۱ ۳۰ ۷۳ ۱۰۳ ۱۰,۳۰۰,۰۰۰ ۹,۲۷۰,۰۰۰
۲۱۵ خ دمات گ ردشگری امدادگری تورهای گردشگری ۵ ۱ ۱ ۳ ۲ ۰ ۵ ۵ ۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۱ ۱ ۱۴ ۳۱ ۴۵ ۴,۵۰۰,۰۰۰ ۴,۰۵۰,۰۰۰
۲۱۶ خ دمات گ ردشگری مدیر اماکن تفریحی-گردشگری ۱ ۴ ۳ ۱ ۳ ۰ ۵ ۵ ۰ ۰ ۲ ۰ ۰ ۰ ۱ ۳۲ ۷۶ ۱۰۸ ۱۰,۸۰۰,۰۰۰ ۹,۷۲۰,۰۰۰
۲۱۷ خ دمات گ ردشگری خبرنگار گردشگری ۲ ۶ ۴ ۲ ۳ ۰ ۵ ۵ ۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۱ ۲۹ ۸۵ ۱۱۴ ۱۱,۴۰۰,۰۰۰ ۱۰,۲۶۰,۰۰۰
۲۱۸ خ دمات گ ردشگری کارآفرینی در گردشگری ۳ ۳ ۳ ۹ ۳ ۰ ۵ ۵ ۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۱ ۱ ۱۶ ۲۷ ۴۳ ۴,۳۰۰,۰۰۰ ۳,۸۷۰,۰۰۰
۲۱۹ خ دمات گ ردشگری سرپرست کاروان های زیارتی ۱۱۰۱۱۴۵۵۴۴۳۴۴۳۳ ۱۵ ۴۵ ۶۰ ۶,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۴۰۰,۰۰۰
۲۲۰ خ دمات گ ردشگری راهنمای تورهای ماجراجویانه ۵ ۱ ۱ ۳ ۲ ۰ ۵ ۵ ۰ ۰ ۵ ۰ ۰ ۰ ۱ ۳۸ ۱۴۷ ۱۸۵ ۱۸,۵۰۰,۰۰۰ ۱۶,۶۵۰,۰۰۰
۲۲۱ خ دمات گ ردشگری راننده وسایل نقلیه گردشگری ۸ ۳ ۲ ۲ ۲ ۰ ۵ ۵ ۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۱ ۲۲ ۴۶ ۶۸ ۶,۸۰۰,۰۰۰ ۶,۱۲۰,۰۰۰
۲۲۲ خ دمات ص نایع دستی دوزنده و تزئین کار لباس ۷۳۱۸۲۰۸۱۰۴۲۰۰۰۱ ۲۰ ۱۷۳ ۱۹۳ ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۲۵۰,۰۰۰

بعد از اخذ دیپلم گردشگری در صورت تمایل میتونید در هر رشته دلخواه در دانشگاه ادامه تحصیل بدید.

زمینه‌ شغلی رشته گردشگری

فارغ التحصیلان دیپلم گردشگری آموزش و پرورش می توانند به فعالیتهای مرتبط با توریست و جهانگردی و ایرانگردی پرداخته و در این صنعت نوپا راه موفقیت را در پیش گیرند. از مشاغلی که با گذراندن دوره های گردشگری فنی و حرفه ای یا وزارت ارشاد در آن فعالیت کرد میتوان به اشتغال در آژانسهای هواپیمایی – اشتغال در دفاتر خدمات مسافرتی و جهانگردی – اشتغال در سازمانهای مرتبط با گردشگری مانند سازمان میراث فرهنگی و گردشگری – اشتغال در تورهای مسافرتی و راهنمای تور (تورلیدری) – اشتغال در موزه ها و راهنمای موزه و در صورت ادامه تحصیل در مقطع کاردانش مهامانداری در هواپیما اشاره کرد.

در انتهای هر دوره تخصصی آموزش دیپلم گردشگری آموزش و پرورش در صورت شرکت در آزمون های هماهنگ سازمان فنی و حرفه ای و کسب نمره قبولی مدارک بین المللی۲گردشگری صادر میگردد.

در این دوره دانش آموزان با موضوعاتی مرتبط با آداب و رسوم اقوام ایرانی، لباس و پوشش اقوام ایرانی و آداب و رسوم سایر ملل، آثار تاریخی و … آشنا میشوند. از رشته های مرتبط که میتوان در دانشگاه بعد از اخذ دیپلم گردشگری ادامه داد مدیریت جهانگردی است. رشته مدیریت جهانگردی یکی از رشته‌های گردشگری موجود در کشور است. مشخصه اصلی آن میان رشته ای بودن آن است. اگر نگاهی به فهرست دروس این رشته بیاندازیم این موضوع کاملا روشن خواهد بود. عناوین دروس رشته مدیریت جهانگردی را در یک دسته۲بندی کلی می توان شامل: زبان (های خارجی) ، اقتصاد، ریاضیات و آمار، دروس مدیریت و بازاریابی ، علوم اجتماعی، تاریخ و جغرافیا دانست.

پیشینه رشته گردشگری

رشته مدیریت جهانگردی برای اولین بار در سال ۱۳۷۴ در ایران راه اندازی شد. اولین دانشگاهی که این رشته را وارد سیستم آموزشی کشور نمود دانشگاه علامه طباطبایی بود. در واقع این دانشگاه را می توان پدر علم گردشگری کشور دانست. این دانشگاه همچنین در سال‌های بعد پیشرو راه‌انداری دوره‌های ارشد و دکترا در کشور۲شد.

 

این رشته هم‌اکنون در تمام دانشگاه‌ها (دولتی، آزاد، پیام نور، غیر انتفاعی، علمی کاربردی) و در تمام مقاطع تحصیلی پذیرش دانشجو دارد.۲

دیپلم گردشگری در مجموعه هشتم کاردانش آموزش و پرورش شامل۲چهار درس تخصصی۲و مجموعا۲۳۴ واحد۲میباشد۲حدوداً شش ماه میباشد ( در بعضی موارد در صورت امکان معرفی این زمان کاهش مییابد) البته در مجموعه نهم کاردانش تعداد واحدهای مهارتی دیپلم گردشگری به ۴۵ واحد رسیده است و دو درس هم اضافه شده. کلاسها طی سه جلسه در هفته و دوساعت در هر روز برگزار میشود.۲ قبولی در این رشته بالای ۹۰% میباشد.


چند دسته متقاضی دریافت دیپلم های شاخه کاردانش آموزش و پرورش هستند.

۱-متقاضیان بازمانده از تحصیل

۲-علاقمندان دریافت دیپلم مجدد یعنی متفاضی که دیپلم دارد اما به هر دلیلی می خواهد دیپلم دوم یا … دریافت کند.

۳-ترک تحصیل ها کسانیکه به هر دلیلی نتوانسته اند در مدارس روزانه تحصیل کنند و امروز تصمیم به دریافت دیپلم دارند.


برای اخذ دیپلم رسمی آموزش و پرورش متقاضی بایستی دو گروه درسی را پاس کند.

۱-دروس عمومی ۴۲ واحد درسی است.

۲-دروس تخصصی یا مهارتی که بین ۴۶ تا ۵۹ واحد می باشد.


پس از گذراندن دوره آموزشی مهارت در هر حرفه مهارت آموز به آزمونهای سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور معرفی و بایستی در دو مرحله آزمون کتبی تستی با حداقل نمره ۵۰ و آزمون عملی با حداقل نمره ۷۰ موفق به گذراندن آزمون مربوطه شده و گواهینامه مهارت دریافت نماید. تعداد مهارت های هر رشته براساس جدول بالا می باشد.


بعد از اخذ گواهینامه های مهارت و ارائه آن به مدارس بزرگسال شبانه و یا مراکز آموزش از راه دور زیر نظر وزارت آموزش و پرورش و گذراندن حداقل ۹۶ واحد درسی موفق به دریافت دیپلم رسمی آموزش و پرورش در شاخه کاردانش خواهید شد.


ثبت نام متقاضیان در دروس مهارتی و تخصصی  (آموزشگاههای آزاد ) نیازمند تعیین تکلیف وضعیت سربازی نیست اما جهت ثبت نام در مدارس برای دروس عمومی شرایط نظام وظیفه بایستی مشخص باشد یعنی یا باید دارای معافیت از سربازی ،عدم غیبت و یا کارت پایان خدمت باشید.


تمامی دارندگان دیپلم شاخه کاردانش می توانند در ادامه تحصیل با  به سایت سازمان سنجش مراجعه و در زمان مقرر نسبت به دریافت دفترچه کنکور دانشگاههای فنی و حرفه ای ،علمی و کاربردی ،دانشگاه آزاد اقدام نمایند.


بله در سال ۹۷ شرایط حضور دیپلم های شاخه کاردانش و فنی و حرفه ای فراهم گردید که در کنکور سراسری شرکت و در رشته های فنی و مهندسی ،پزشکی و علوم انسانی ادامه تحصیل دهند.اما ما به شما پیشنهاد نمی کنیم به این دلیل که شاخه کاردانش فرصت اشتغال بهتری نسبت شاخه نظری فراهم خواهد کرد.


بله ، تمامی اساتید دارای چندین سال سابقه در بازار کار هستند.


صد در صد و با قطعیت اعلام میکنیم تمام افرادی که با فریب سریعترین زمان و بدون آزمون سعی به جذب متقاضی اخذ دیپلم می کنند متخلف بوده و صرفا یک فریب برای شماست تنها مرجع رسمی صدور دیپلم وزارت آموزش و پرورش بوده ،و تنها با حضور در آزمون و گذراندن مدت زمان مورد نیاز شما موفق به دریافت دیپلم خواهید شد.


بله ، در نزدیکی آموزشگاه خطوط استفاده از تاکسی یا اتوبوس


کلیک کنید برای مسیریابی

محله های نزدیک ما

https://bilgisayariran.ir/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%b1%d8%a7%d9%87%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c-%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85%db%8c-%da%af%d8%b1%d8%af%d8%b4%da%af%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%da%af%d9%88%d8%a7%d9%87%db%8c%d9%86/