logo2

 

شرکت آموزش و پژوهش 

مجوز باشگاه کارآفرینان نوجوان از وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی کشوز

مطالب بیشتر
آموزشگاه فنی حرفه ای

مجوز مرکز مشاوره شغلی و کاریابی غیر دولتی از اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی استان

مطالب بیشتر
مرکز استعداد سنجی

مجوز مرکز مشاوره، اطلاع رسانی وخدمات کارآفرینی ازاداره تعاون کارورفاه اجتماعی استان

مطالب بیشتر
باشگاه کارآفرینان 

مجوز باشگاه کارآفرینان نوجوان از وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی کشوز

مطالب بیشتر
مرکز مشاوره کاریابی

مجوز مرکز مشاوره شغلی و کاریابی غیر دولتی از اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی استان

مطالب بیشتر
مرکز مشاوره کارآفرینی

مجوز مرکز مشاوره، اطلاع رسانی وخدمات کارآفرینی ازاداره تعاون کارورفاه اجتماعی استان

مطالب بیشتر

شرکت آموزش و پژوهش بیلگی سایار بشماره ثبت۴۶۰۷نزدثبت شرکتهای ارومیه ثبگ گردیده و با اخذ مجوز آموزش کارکنان دولت از دفتر کل منابع انسانی و تحول اداری استانداری و پروانه مجتمع آموزش از سازمان آموزش فنی و حرفه ای و سازمان جهاد کشاورزی و برنامه و بودجه استان آذربایجانغربی فعالیت مینماید.

در این راستا کارشناسان و نیکوکاران و خیرین و این شرکت زیر ساختی فراهم نموده اند که ضمن شناسایی و بهره برداری از ظرفیت راهبران توسعه منابع و با ارائه کلیاتی از شرح خدمات و روش کار طرح های اجرایی، نسبت به فرهنگسازی و ترویج نظام راهبری توسعه سرمایه های انسانی اقدام مینمایند تا ارکان نظان راهبری ( شامل مدیران و کارشناسان سازمانها و راهبران، کارآفرینان و مجریان طرحها میباشند) بتوانند از خدمات ذیل الذکر ضمن صرفه جویی در هزینه ها و زمان انجام فعالیت، جهت پایدار سازی ، توسعه و افزایش سودآوری کسب و کارها نیز بهره برداری نمایند.

 

مجوزهای ما

دبیرخانه رویدادهای ما

به منظور بهره مندی عموم جامعه از آموزشهای مهارتی مراکز آموزش فنی حرفه ای و نیز بستر سازی جهت بروز و شکوفایی استعداد های بالقوه نوآوران، کار آفرینان و نیز صاحبان صنایع و کسب و کارها در معرفی و عرضه پتانسیلها ،ظرفیتها و دستاوردهای خود؛ مرکز آموزش فنی حرفه ای دارالفنون ارومیه از برگزاری سمینارها، همایشها و رویدادهای مهارت محور و نو آورانه در آن مرکز استقبال و حمایت می نماید.

ما چی کار می کنیم؟

مطالب بیشتر

تو این دوره چی یاد می گیریم؟

 

پروژه های جاری ما

فرآیند مجـری

در راستای قرارداد آموزشی فی مابین بنیاد شهید و امور ایثارگران – ارومیه و شرکت آموزش و پژوهش بیلگی سایار مطابق شیوه نامه و دستورالعملهای سامانه مدیریت آموزش جهت ارایه خدمات مربوطه به برگزاری دوره های آموزشی در تاریخ ۱۴/۰۱/۱۴۰۲ با آدرس اینترنتی https://bilgisayariran.ir/shahid جهت بهره برداری متقاضیان رونمایی گردید.

 

ثبت نام دوره
فرآیند مجـری

در راستای قرارداد آموزشی فی مابین اداره صنعت، معدن و تجارت استان آذربایجان غربی و شرکت آموزش و پژوهش بیلگی سایار مطابق شیوه نامه و دستورالعملهای مرکز ملی فرش ایران، سامانه مدیریت آموزش  جهت ارایه خدمات مربوطه به فرایندهای اجرایی و فرمها و جداول گزارشات آنلاین و سایر اطلاعات برگزاری دوره های آموزشی در تاریخ ۱۴/۰۱/۱۴۰۲ با آدرس اینترنتی https://bilgisayariran.ir/farsh جهت بهره برداری متقاضیان رونمایی گردید.

 

ثبت نام دوره
فرآیند مجـری
برنامه­ ریزی به منظور اداره بهینه امور آموزشی، توانمندسازی و مهارت­ افزایی ائمه جماعات و کارگزاران مساجد با همکاری واحدهای ذیربط.
سیاست گزاری و برنامه­ ریزی آموزشی در جهت رفع نیازهای آموزشی کوتاه مدت و بلند مدت ائمه جماعات و کارگزاران مساجد و کارکنان مرکز در صورت درخواست معاونت اجرایی.

 

ثبت نام دوره