فرم رزرو شرکت در دوره:

جهت رزرو : ابتدا لازمست در صفحه اول سایت https://bilgisayariran.ir ثبت نام نمایید و سپس وارد سامانه شده و اقدام نمایید. (اگر قبلا ثبت نام نموده اید باید در قسمت “ورود به سایت" کلیک نموده و به سایت ورود نمایید.)

عکس پرسنلیشناسه ورودیردیفنامنام خانوادگیمحل (خدمت/فعالیت/کسب و کار)معرف (آدرس و مرکز ایجاد کننده کاربر)درخواست آموزش/اشتفال/استعدادیابی/مشاورهتوضیحات مختصر تخصص (شغل/فعالیت/کسب و کار)شماره موبایلنام کاربری (کدملی+a)تاریخ تولدودیعهتسویهنتیجهمعرفتاریخ تشکیلویرایش
عکس پرسنلیشناسه ورودیردیفنامنام خانوادگیمحل (خدمت/فعالیت/کسب و کار)معرف (آدرس و مرکز ایجاد کننده کاربر)درخواست آموزش/اشتفال/استعدادیابی/مشاورهتوضیحات مختصر تخصص (شغل/فعالیت/کسب و کار)شماره موبایلنام کاربری (کدملی+a)تاریخ تولدودیعهتسویهنتیجهمعرفتاریخ تشکیلویرایش