مهارتهای کاردانش

[dt_sc_fullwidth_section backgroundcolor=”” backgroundimage=”” opacity=”” parallax=”” backgroundrepeat=”” backgroundposition=”” paddingtop=”60″ paddingbottom=”60″ textcolor=”” disable_container=”” class=”” first][dt_sc_h2 type=”” class=”aligncenter”]رویدادهای نزدیک آزمون فنی حرفه ای[/dt_sc_h2][dt_sc_events limit=”6″ carousel=”true” category_ids=”” /]

[dt_sc_one_third first]

نحوه برگزاری آزمون ها به چگونه است؟

پس از گذراندن دوره آموزشی به آزمونها معرفی و بایستی در دو مرحله آزمون کتبی تستی با حداقل نمره ۵۰ و آزمون عملی با حداقل نمره ۷۰ موفق به گذراندن آزمون مربوطه شده و گواهینامه مهارت دریافت نمایید.

دو روز قبل از تاریخ آزمون کتبی جهت دریافت کارت ورود به جلسه آزمون به دپارتمان آموزش مهارتهای کاردانش شرکت بیلگی سایار مراجعه نمایید

[dt_sc_clear /][dt_sc_hr_invisible_small /][dt_sc_fullwidth_section]

[dt_sc_button type=”type1″ link=”https://bilgisayariran.ir/blog/2021/08/15/%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%b4-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ac%d8%a7%d8%b1%db%8c/” size=”small” bgcolor=”” variation=”” textcolor=”” target=”_blank” class=”” timeline_button=”no”]مشاهده تمامی آزمونها[/dt_sc_button][/dt_sc_one_third][dt_sc_two_third ][dt_sc_post id=”454″ read_more_text=”Read More” excerpt_length=”10″/][/dt_sc_two_third]

[dt_sc_post id=”1″ read_more_text=”Read More” excerpt_length=”10″/]

[/dt_sc_fullwidth_section]


[dt_sc_callout_box type=”type1″ link=”https://bilgisayariran.ir/%d9%81%d8%b1%d9%85-%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d9%85-%d8%af%d9%88%d8%b1%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%db%8c/” button_text=”فرم ثبت نام کاردانش” icon=”headphones” target=”_blank” class=””]

دیپلم های آسان و پرطرفدار کاردانش

آسان ترین دیپلم کدام است؟ دیپلم ردیها چگونه دیپلم بگیرند؟ ادامه تحصیل برای گرفتن دیپلم در عین سادگی نیاز به توجه دارد. با توجه به اینکه دروس مهارتی هر دیپلم فنی و حرفه ای با دیگری متفاوت است انتخاب درست رشته تحصیلی بسیار مسئله مهمی است که باید به آن توجه کنید.

آسان ترین راه گرفتن دیپلم : دیپلم فنی و حرفه ای غیر حضوری بهترین پیشنهاد برای اخذ مدرک دیپلم است. با این حال قبل از تصمیم گیری دروس مربوط به هر دیپلم و شرایط اخذ دیپلم را در بخش جزئیات دیپلم مربوطه با دقت بررسی کنید و از مشاوره رایگان و تخصصی بهره بگیرید.

[/dt_sc_callout_box][dt_sc_hr_invisible_medium /]

[dt_sc_callout_box type=”type1″ link=”https://bilgisayariran.ir/%d9%81%d8%b1%d9%85-%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d9%85-%d8%af%d9%88%d8%b1%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%db%8c/” button_text=”فرم ثبت نام کاردانش” icon=”headphones” target=”_blank” class=””]

مجموعه دیپلم های کاردانش مجموعه نهم

تولید کننده چند رسانه ای-تولید محتوا و انیمیشن-تصویرسازی دیجیتالی-تولید و توسعه دهنده پایگاه اینترنتی-راهنمای گردشگری-حسابداری مالی-نقشه کشی ساختمان-معماری داخلی-بورس و اوراق بهادار-

مجموعه جدید و هشتم–  مجموعه هشتم  –  قراداد کارآموزی ۹۶۱۰۰۹

[/dt_sc_callout_box]

[dt_sc_fullwidth_section type =” type6″ =”” backgroundimage=”” opacity=”” parallax=”” backgroundrepeat=”” backgroundposition=”” paddingtop=”60″ paddingbottom=”10″ textcolor=”” disable_container=”” class=”” first]

[dt_sc_hr_invisible /][dt_sc_one_fourth first][dt_sc_icon_box type=”type6″ fontawesome_icon=”” stroke_icon=”android” custom_icon=”https://bilgisayariran.ir/new/wp-content/uploads/2020/11/icon-new1.png” title=”شاخه کاردانش۹۱۱۲۴” link=”https://bilgisayariran.ir/wp-content/uploads/2022/05/4_5764854277495327884.mp4″ custom_bgcolor=”#27ae60″]

مهارتهای دیپلم کاردانش تولید کننده چند رسانه ای

[/dt_sc_icon_box]

[/dt_sc_one_fourth][dt_sc_one_fourth ][dt_sc_icon_box type=”type6″ fontawesome_icon=”” stroke_icon=”android” custom_icon=”https://bilgisayariran.ir/new/wp-content/uploads/2020/11/icon-new2.png” title=”شاخه کاردانش۶۲۳۲-۲” link=”https://bilgisayariran.ir/wp-content/uploads/2022/05/4_5764854277495327875-1.mp4″ custom_bgcolor=”#f2672e”]

مهارتهای دیپلم کاردانش تولید محتوا و انیمیشن

[/dt_sc_icon_box]

[/dt_sc_one_fourth][dt_sc_one_fourth ][dt_sc_icon_box type=”type6″ fontawesome_icon=”” stroke_icon=”android” custom_icon=”https://bilgisayariran.ir/new/wp-content/uploads/2020/11/icon-new3.png” title=”شاخه کاردانش۹۱۱۱۲” link=”https://bilgisayariran.ir/wp-content/uploads/2022/05/4_5764854277495327870.mp4″ custom_bgcolor=”#e5a329″]

مهارتهای دیپلم کاردانش تصویرسازی دیجیتالی

[/dt_sc_icon_box]

[/dt_sc_one_fourth][dt_sc_one_fourth ][dt_sc_icon_box type=”type6″ fontawesome_icon=”” stroke_icon=”android” custom_icon=”http://lms.dttheme.com/wp-content/uploads/2014/06/icon-new4.png” title=”شاخه کاردانش۹۱۱۲۵” link=”https://bilgisayariran.ir/wp-content/uploads/2022/05/4_5764854277495327871.mp4″ custom_bgcolor=”#9fbf3a”]

مهارتهای دیپلم کاردانش تولید و توسعه دهنده پایگاههای اینترنتی

[/dt_sc_icon_box]

[/dt_sc_one_fourth]


[dt_sc_hr_invisible /][dt_sc_one_fourth first][dt_sc_icon_box type=”type6″ fontawesome_icon=”” stroke_icon=”android” custom_icon=”https://bilgisayariran.ir/new/wp-content/uploads/2020/11/icon-new1.png” title=”شاخه کاردانش۶۱۴۰-۱” link=”https://bilgisayariran.ir/wp-content/uploads/2022/05/4_5764854277495327884.mp4″ custom_bgcolor=”#27ae60″]

مهارتهای دیپلم کاردانش برنامه نویسی پایگاه

[/dt_sc_icon_box]

[/dt_sc_one_fourth][dt_sc_one_fourth ][dt_sc_icon_box type=”type6″ fontawesome_icon=”” stroke_icon=”android” custom_icon=”https://bilgisayariran.ir/new/wp-content/uploads/2020/11/icon-new2.png” title=”شاخه کاردانش۶۲۲۰-۱” link=”https://bilgisayariran.ir/wp-content/uploads/2022/05/4_5764854277495327875-1.mp4″ custom_bgcolor=”#f2672e”]

مهارتهای دیپلم کاردانش راهنمای گردشگری

[/dt_sc_icon_box]

[/dt_sc_one_fourth][dt_sc_one_fourth ][dt_sc_icon_box type=”type6″ fontawesome_icon=”” stroke_icon=”android” custom_icon=”https://bilgisayariran.ir/new/wp-content/uploads/2020/11/icon-new3.png” title=”شاخه کاردانش۹۴۲۰۱” link=”https://bilgisayariran.ir/wp-content/uploads/2022/05/4_5764854277495327870.mp4″ custom_bgcolor=”#e5a329″]

مهارتهای دیپلم کاردانش اموراداری

[/dt_sc_icon_box]

[/dt_sc_one_fourth][dt_sc_one_fourth ][dt_sc_icon_box type=”type6″ fontawesome_icon=”” stroke_icon=”android” custom_icon=”http://lms.dttheme.com/wp-content/uploads/2014/06/icon-new4.png” title=”شاخه کاردانش۹۴۲۰۳” link=”https://bilgisayariran.ir/wp-content/uploads/2022/05/4_5764854277495327871.mp4″ custom_bgcolor=”#9fbf3a”]

مهارتهای دیپلم کاردانش حسابداری مالی

[/dt_sc_icon_box]

[/dt_sc_one_fourth][dt_sc_hr_invisible_medium /]

[dt_sc_callout_box type=”type1″ link=”https://bilgisayariran.ir/%d9%81%d8%b1%d9%85-%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d9%85-%d9%85%d9%87%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d9%87%d8%a7%db%8c-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4/” button_text=”فرم ثبت نام کاردانش” icon=”headphones” target=”_blank” class=””]

مجموعه دیپلم های کاردانش مجموعه هشتم

تصویرسازی رایانه ای-طراحی صفحات وب-تولید چند رسانه ای-برنامه نویسی پایگاه داده-راهنمای گردشگری-نقشه کشی ساختمان-حسابداری مالی-

[/dt_sc_callout_box]

[dt_sc_fullwidth_section type =” type6″ =”” backgroundimage=”” opacity=”” parallax=”” backgroundrepeat=”” backgroundposition=”” paddingtop=”60″ paddingbottom=”10″ textcolor=”” disable_container=”” class=”” first]

[dt_sc_hr_invisible /][dt_sc_one_fourth first][dt_sc_icon_box type=”type6″ fontawesome_icon=”” stroke_icon=”android” custom_icon=”https://bilgisayariran.ir/new/wp-content/uploads/2020/11/icon-new1.png” title=”شاخه کاردانش۰۰۱” link=”https://bilgisayariran.ir/wp-content/uploads/2022/05/4_5764854277495327884.mp4″ custom_bgcolor=”#27ae60″]

مهارتهای دیپلم تصویر سازی رایانه ای

[/dt_sc_icon_box]

[/dt_sc_one_fourth][dt_sc_one_fourth ][dt_sc_icon_box type=”type6″ fontawesome_icon=”” stroke_icon=”android” custom_icon=”https://bilgisayariran.ir/new/wp-content/uploads/2020/11/icon-new2.png” title=”شاخه کاردانش۰۰۲” link=”https://bilgisayariran.ir/wp-content/uploads/2022/05/4_5764854277495327875-1.mp4″ custom_bgcolor=”#f2672e”]

مهارتهای دیپلم طراحی صفحات وب

[/dt_sc_icon_box]

[/dt_sc_one_fourth][dt_sc_one_fourth ][dt_sc_icon_box type=”type6″ fontawesome_icon=”” stroke_icon=”android” custom_icon=”https://bilgisayariran.ir/new/wp-content/uploads/2020/11/icon-new3.png” title=”شاخه کاردانش۰۰۳” link=”https://bilgisayariran.ir/wp-content/uploads/2022/05/4_5764854277495327870.mp4″ custom_bgcolor=”#e5a329″]

مهارتهای دیپلم تولید چند رسانه ای

[/dt_sc_icon_box]

[/dt_sc_one_fourth][dt_sc_one_fourth ][dt_sc_icon_box type=”type6″ fontawesome_icon=”” stroke_icon=”android” custom_icon=”http://lms.dttheme.com/wp-content/uploads/2014/06/icon-new4.png” title=”شاخه کاردانش۰۰۴” link=”https://bilgisayariran.ir/wp-content/uploads/2022/05/4_5764854277495327871.mp4″ custom_bgcolor=”#9fbf3a”]

مهارتهای دیپلم برنامه نویسی پایگاه داده

[/dt_sc_icon_box]

[/dt_sc_one_fourth]

[dt_sc_fullwidth_section type =” type6″ =”” backgroundimage=”” opacity=”” parallax=”” backgroundrepeat=”” backgroundposition=”” paddingtop=”60″ paddingbottom=”10″ textcolor=”” disable_container=”” class=”” first]

[dt_sc_hr_invisible /][dt_sc_one_fourth first][dt_sc_icon_box type=”type6″ fontawesome_icon=”” stroke_icon=”android” custom_icon=”https://bilgisayariran.ir/new/wp-content/uploads/2020/11/icon-new1.png” title=”شاخه کاردانش۰۰۱” link=”https://bilgisayariran.ir/wp-content/uploads/2022/05/4_5764854277495327884.mp4″ custom_bgcolor=”#27ae60″]

مهارتهای دیپلم حسابداری مالی

[/dt_sc_icon_box]

[/dt_sc_one_fourth][dt_sc_one_fourth ][dt_sc_icon_box type=”type6″ fontawesome_icon=”” stroke_icon=”android” custom_icon=”https://bilgisayariran.ir/new/wp-content/uploads/2020/11/icon-new2.png” title=”شاخه کاردانش۰۰۲” link=”https://bilgisayariran.ir/wp-content/uploads/2022/05/4_5764854277495327875-1.mp4″ custom_bgcolor=”#f2672e”]

مهارتهای دیپلم راهنمای گردشگری

[/dt_sc_icon_box]

[/dt_sc_one_fourth][dt_sc_one_fourth ][dt_sc_icon_box type=”type6″ fontawesome_icon=”” stroke_icon=”android” custom_icon=”https://bilgisayariran.ir/new/wp-content/uploads/2020/11/icon-new3.png” title=”شاخه کاردانش۰۰۳” link=”https://bilgisayariran.ir/wp-content/uploads/2022/05/4_5764854277495327870.mp4″ custom_bgcolor=”#e5a329″]

مهارتهای دیپلم تولید چند رسانه ای

[/dt_sc_icon_box]

[/dt_sc_one_fourth][dt_sc_one_fourth ][dt_sc_icon_box type=”type6″ fontawesome_icon=”” stroke_icon=”android” custom_icon=”http://lms.dttheme.com/wp-content/uploads/2014/06/icon-new4.png” title=”شاخه کاردانش۰۰۴” link=”https://bilgisayariran.ir/wp-content/uploads/2022/05/4_5764854277495327871.mp4″ custom_bgcolor=”#9fbf3a”]

مهارتهای دیپلم حسابداری مالی

[/dt_sc_icon_box]

[/dt_sc_one_fourth][dt_sc_hr_invisible_medium /]

[dt_sc_callout_box type=”type1″ link=”https://bilgisayariran.ir/?redirect_to=https%3A%2F%2Fbilgisayariran.ir%2F%3Fredirect_to%3Dhttps%3A%2F%2Fbilgisayariran.ir%2F&login=true” button_text=” همین الان” icon=”headphones” target=”_blank” class=””]

دیپلم های آسان پرطرفدار

[/dt_sc_callout_box]

[dt_sc_fullwidth_section type =” type6″ =”” backgroundimage=”” opacity=”” parallax=”” backgroundrepeat=”” backgroundposition=”” paddingtop=”60″ paddingbottom=”10″ textcolor=”” disable_container=”” class=”” first]

[dt_sc_hr_invisible /][dt_sc_one_fourth first][dt_sc_icon_box type=”type6″ fontawesome_icon=”” stroke_icon=”android” custom_icon=”https://bilgisayariran.ir/new/wp-content/uploads/2020/11/icon-new1.png” title=”شاخه کاردانش۰۰۱” link=”https://bilgisayariran.ir/wp-content/uploads/2022/05/4_5764854277495327884.mp4″ custom_bgcolor=”#27ae60″]

https://bilgisayariran.ir/%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%da%af%d8%b1%d8%af%d8%b4%da%af%d8%b1%db%8c/

[/dt_sc_icon_box]

[/dt_sc_one_fourth][dt_sc_one_fourth ][dt_sc_icon_box type=”type6″ fontawesome_icon=”” stroke_icon=”android” custom_icon=”https://bilgisayariran.ir/new/wp-content/uploads/2020/11/icon-new2.png” title=”شاخه کاردانش۰۰۲” link=”https://bilgisayariran.ir/wp-content/uploads/2022/05/4_5764854277495327875-1.mp4″ custom_bgcolor=”#f2672e”]

رشته امور اداری

[/dt_sc_icon_box]

[/dt_sc_one_fourth][dt_sc_one_fourth ][dt_sc_icon_box type=”type6″ fontawesome_icon=”” stroke_icon=”android” custom_icon=”https://bilgisayariran.ir/new/wp-content/uploads/2020/11/icon-new3.png” title=”شاخه کاردانش۰۰۳” link=”https://bilgisayariran.ir/wp-content/uploads/2022/05/4_5764854277495327870.mp4″ custom_bgcolor=”#e5a329″]

رشته حسابداری مالی

[/dt_sc_icon_box]

[/dt_sc_one_fourth][dt_sc_one_fourth ][dt_sc_icon_box type=”type6″ fontawesome_icon=”” stroke_icon=”android” custom_icon=”http://lms.dttheme.com/wp-content/uploads/2014/06/icon-new4.png” title=”شاخه کاردانش۰۰۴” link=”https://bilgisayariran.ir/wp-content/uploads/2022/05/4_5764854277495327871.mp4″ custom_bgcolor=”#9fbf3a”]

رشته تولید کننده چند رسانه ای

[/dt_sc_icon_box]

[/dt_sc_one_fourth][dt_sc_hr_invisible_medium /]

[dt_sc_fullwidth_section type =” type6″ =”” backgroundimage=”” opacity=”” parallax=”” backgroundrepeat=”” backgroundposition=”” paddingtop=”60″ paddingbottom=”10″ textcolor=”” disable_container=”” class=”” first]

[dt_sc_hr_invisible /][dt_sc_one_fourth first][dt_sc_icon_box type=”type6″ fontawesome_icon=”” stroke_icon=”android” custom_icon=”https://bilgisayariran.ir/new/wp-content/uploads/2020/11/icon-new1.png” title=”شاخه کاردانش۰۰۵” link=”https://bilgisayariran.ir/wp-content/uploads/2022/05/4_5764854277495327884.mp4″ custom_bgcolor=”#27ae60″]

[/dt_sc_icon_box]

[/dt_sc_one_fourth][dt_sc_one_fourth ][dt_sc_icon_box type=”type6″ fontawesome_icon=”” stroke_icon=”android” custom_icon=”https://bilgisayariran.ir/new/wp-content/uploads/2020/11/icon-new2.png” title=”شاخه کاردانش۰۰۶” link=”https://bilgisayariran.ir/wp-content/uploads/2022/05/4_5764854277495327875-1.mp4″ custom_bgcolor=”#f2672e”]

رشته تولید محتوای الکترونیکی :

[/dt_sc_icon_box]

[/dt_sc_one_fourth][dt_sc_one_fourth ][dt_sc_icon_box type=”type6″ fontawesome_icon=”” stroke_icon=”android” custom_icon=”https://bilgisayariran.ir/new/wp-content/uploads/2020/11/icon-new3.png” title=”شاخه کاردانش۰۰۷” link=”https://bilgisayariran.ir/wp-content/uploads/2022/05/4_5764854277495327870.mp4″ custom_bgcolor=”#e5a329″]

رشته طراحی و توسعه صفحات وب

[/dt_sc_icon_box]

[/dt_sc_one_fourth][dt_sc_one_fourth ][dt_sc_icon_box type=”type6″ fontawesome_icon=”” stroke_icon=”android” custom_icon=”http://lms.dttheme.com/wp-content/uploads/2014/06/icon-new4.png” title=”شاخه کاردانش۰۰۸” link=”https://bilgisayariran.ir/wp-content/uploads/2022/05/4_5764854277495327871.mp4″ custom_bgcolor=”#9fbf3a”]

رشته تولید چندرسانه

 

[/dt_sc_one_fourth][dt_sc_hr_invisible_medium /]

[dt_sc_fullwidth_section type =” type6″ =”” backgroundimage=”” opacity=”” parallax=”” backgroundrepeat=”” backgroundposition=”” paddingtop=”60″ paddingbottom=”10″ textcolor=”” disable_container=”” class=”” first]

[dt_sc_hr_invisible /][dt_sc_one_fourth first][dt_sc_icon_box type=”type6″ fontawesome_icon=”” stroke_icon=”android” custom_icon=”https://bilgisayariran.ir/new/wp-content/uploads/2020/11/icon-new1.png” title=”شاخه کاردانش۰۰۹” link=”https://bilgisayariran.ir/wp-content/uploads/2022/05/4_5764854277495327884.mp4″ custom_bgcolor=”#27ae60″]

رشته «عیب‌یابی و مونتاژ سیستم‌های رایانه‌ای»

[/dt_sc_icon_box]

[/dt_sc_one_fourth][dt_sc_one_fourth ][dt_sc_icon_box type=”type6″ fontawesome_icon=”” stroke_icon=”android” custom_icon=”https://bilgisayariran.ir/new/wp-content/uploads/2020/11/icon-new2.png” title=”شاخه کاردانش۰۱۰” link=”https://bilgisayariran.ir/wp-content/uploads/2022/05/4_5764854277495327875-1.mp4″ custom_bgcolor=”#f2672e”]

رشته «برنامه‌نویسی بازی‌های رایانه‌ای»

[/dt_sc_icon_box]

[/dt_sc_one_fourth][dt_sc_one_fourth ][dt_sc_icon_box type=”type6″ fontawesome_icon=”” stroke_icon=”android” custom_icon=”https://bilgisayariran.ir/new/wp-content/uploads/2020/11/icon-new3.png” title=”شاخه کاردانش۰۱۱” link=”https://bilgisayariran.ir/wp-content/uploads/2022/05/4_5764854277495327870.mp4″ custom_bgcolor=”#e5a329″]

رشته تولید و توسعه دهنده پایگاههای اینترنتی

[/dt_sc_icon_box]

[/dt_sc_one_fourth][dt_sc_one_fourth ][dt_sc_icon_box type=”type6″ fontawesome_icon=”” stroke_icon=”android” custom_icon=”http://lms.dttheme.com/wp-content/uploads/2014/06/icon-new4.png” title=”شاخه کاردانش۰۱۲” link=”https://bilgisayariran.ir/wp-content/uploads/2022/05/4_5764854277495327871.mp4″ custom_bgcolor=”#9fbf3a”]

https://bilgisayariran.ir/%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d8%aa%d9%88%d9%84%db%8c%d8%af-%d9%85%d8%ad%d8%aa%d9%88%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d9%84%da%a9%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%86%db%8c%da%a9%db%8c-2/

[/dt_sc_icon_box]

[/dt_sc_one_fourth][dt_sc_hr_invisible_medium /]

[dt_sc_callout_box type=”type1″ link=”https://bilgisayariran.ir/?redirect_to=https%3A%2F%2Fbilgisayariran.ir%2F%3Fredirect_to%3Dhttps%3A%2F%2Fbilgisayariran.ir%2F&login=true” button_text=” همین الان” icon=”headphones” target=”_blank” class=””]

دیپلم های آسان پرطرفدار

[/dt_sc_callout_box][dt_sc_hr_invisible_medium /]

دیپلم غیرحضوری

مقدمه 

اگر به هر دلیل موفق به دریافت دیپلم رسمی آموزش و پرورش نشده اید اصلا جای نگرانی نیست که به یاد این جمله زیبا  زگهواره تا گور دانش بجوی ما در این مطلب سعی داریم به شما بگوییم چگونه میتوانید با کمترین هزینه و زمان موفق دریافت دیپلم بزرگسالان شوید این مقاله برای افرادی که تمام به اخذ دیپلم مجدد و یا دیپلم ردی هستند نیز مناسب می باشد .

دیپلم مجدد چیست؟

به افرادی که دارای دیپلم رسمی آموزش و پرورش هستند چه در شاخه نظری ،فنی و حرفه ای و کاردانش و تمایل دارند مجددا برای حداقل بار دوم دیپلم رسمی آموزش و پرورش دریافت کنند دیپلم مجدد میگویند.

به عنوان مثال شما در شاخه نظری موفق به دریافت دیپلم ریاضی فیزیک شدید و تمایل دارید دیپلم کامپیوتر در شاخه کاردانش دریافت کنید دیپلم مجدد میگویند.

دیپلم ردی چیست؟

به افرادی که به هر دلیل موفق به دریافت دیپلم رسمی آموزش و پرورش نشده اند و بخشی از دروس آنها در مقاطع پایین تر به پایان نرسیده است دیپلم ردی می گویند .

به عنوان مثال شما در سال اول دبیرستان و یا سال آخر راهنمایی موفق نشده اید دروس خود را به پایان برسانید و در آزمون نمره کافی را بدست نیاورده اید دیپلم ردی می گویند.

انواع شاخه تحصیلی جهت دریافت دیپلم بزرگسالان چیست؟

فارغ التحصیلان مقطع راهنمایی سال هشتم در نظام ۳-۳-۵ و یا سال نهم در نظام ۳-۳-۶ می توانند در یکی از شاخه های زیر برای ادامه تحصیل اقدام نمایند

           نکته : ما  برای افرادی که دیپلم بزرگسال و یا دیپلم مجددی هستند از بین شاخه ها تحصیلی در نظام آموزش کشور ، کاردانش را مناسب میدانیم به چند دلیل

۱- به دلیل اینکه متقاضی دیپلم بزرگسال همزمان میتواند دروس عمومی و  مهارتی خود را به ترتیب در هنرستان بزرگسال و یا مراکز آموزش از راه دور زیر نظر آموزش و پرورش و دروس مهارتی را از طریق آموزشگاههای آزاد فنی و حرفه ای  یا ورزارت فرهنگ و ارشاد و یا جهاد کشاورزی بیاموزد و این منجر خواهد شد سرعت دریافت دیپلم رسمی آموزش و پرورش افزایش یابد.

دانلود ۱۶۰ رشته شاخه کاردانش مجموعه نهم ۱۴۰۰-۱۴۰۱

۲-متقاضی دیپلم بزرگسال علاوه بر دیپلم رسمی آموزش و پرورش موفق به دریافت گواهینامه مهارتی خواهد شد که از این بین مدارک آموزشگاههای آزاد فنی و حرفه ای بدلیل اینکه زیر نظر سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور میباشد دارای اعتبار بین المللی است و مناسب برای علاقمندان کار در خارج کشور میباشد.

۳-دیپلم های کاردانش برای متقاضیان دیپلم بزرگسال متناسب با نیاز بازار کار بوده و عملا هم نقش خود را در نظام آموزش کشور ایفا میکند و هم به عنوان صلاحیت حرفه ای در فضای کسب و کار مورد توجه قرار خواهد گرفت.

دریافت دیپلم غیر حضوری

چگونه دیپلم غیر حضوری بگیریم ؟

فهرست مطلب

 

 

اگر دیپلم ردی هستید یا میخواهید دیپلم بزرگسال یا دیپلم مجدد را بصورت دیپلم غیر حضوری دریافت کنید این مطلب راهنمای شماست .

افرادیکه به هر دلیل نتوانستند دیپلم رسمی آموزش و پرورش را دریافت کنند که می توانند از دیپلم ردی ها یا دیپلم بزرگسالان باشند معمولا به دلیل شرایط شغلی و کار امکان حضور در کلاس را ندارند. به همین دلیل میتوانند دیپلم غیر حضوری یعنی بدون کلاس و بصورت آنلاین را داشته باشند.

به شما پیشنهاد میکنیم قبل از اینکه رشته مورد نظر خود را انتخاب نمایید از مطالبات ما در زمینه مشاوره تحصیلی ، مشاوره سربازی و ورود به دانشگاه نیز بهره ببرید .آموزشگاه آریاگستر با ۲۰ سال تجربه آموزشی در زمینه آموزش های فنی و حرفه ای بصورت کاملا رایگان به علاقمندان ادامه تحصیل ارائه خواهد نمود.

 

شرایط دیپلم غیر حضوری چگونه است؟

برای دریافت دیپلم غیر حضوری شما بایستی از طریق دو مسیر اقدام به دریافت دیپلم رسمی آموزش و پرورش نمایید.در گام اول بایستی مشخص کنید چه تعداد واحد درسی تا به امروز گذرانده اید و کارنامه خود را با ارائه به آموزش و پرورش منطقه به دروس روز تطبیق دهید این پروسه ۱۵ دقیقه ای توسط اداره کل آموزش و پرورش شهر شما و توسط کارشناس مربوطه صورت می پذیرد.

در گام دوم بعد از دریافت برگ تطبیق برای گذراندن دروس عمومی به هنرستان بزرگسال شبانه و یا مراکز آموزش از راه دور زیر نظر وزارت آموزش و پرورش اقدام نمایید. و همزمان از طریق یکی از آموزشگاههای آزاد فنی و حرفه ای یا مراکز آموزشی زیر نظر معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد نسبت به انتخاب رشته از ۱۶۰ رشته کاردانش مصوب سال ۱۴۰۰ اقدام کنید.

نکته مهم اینجاست بایستی برای دریافت دیپلم غیر حضوری عنوان رشته ای را انتخاب کنید که در شاخه خدمات بوده تا امکان برگزاری اموزش بصورت الکترونیکی و مجازی فراهم باشد به عنوان مثال دیپلم گردشگری ، دیپلم حسابداری ، دیپلم کامپیوتر در گرایش های مختلف ، دیپلم بورس ، دیپلم مدیریت و برنامه ریزی خانواده ویژه بانوان گزینه های مناسبی برای دیپلم غیر حضوری در شاخه کاردانش است.

 

 

زمان دریافت دیپلم غیرحضوری

اینکه چقدر زمان برای دریافت دیپلم غیرحضوری لازم است بسته به میزان واحدهای گذرانده شده در مقطع متوسطه است اگر فرض کنیم شما پایه هشتم ( سیکل نظام قدیم ، سوم راهنمایی  ) رو به پایان رسانده اید و تصمیم به ادامه تحصیل دارید در حالت عادی به چهار سال زمان نیاز دارید در حالیکه بصورت غیرحضوری و در شاخه کاردانش این زمان به دو سال کاهش خواهد یافت. کسانیکه بخشی از واحدهای درسی ( عمومی ) از سال نهم ، دهم یا یازدهم را پاس کرده باشند این زمان کمتر از دوسال خواهد بود.

 

هزینه دیپلم غیر حضوری

برآورد هزینه دیپلم بصورت غیرحضوری بسته به میزان واحدهای عمومی طی شده و انتخاب رشته شما خواهد بود اگر آقا هستید ارزان ترین و آسانترین دیپلم گردشگری خواهد بود و اگر خانم دیپلم مدیریت برنامه ریزی خانواده هزینه دیپلم بصورت غیرحضوری از دو میلیون پانصد هزار تومان الی دوازده میلیون تومان متغییر است.

 

مراقب مدعیان خرید دیپلم باشید

بازار آموزش هم همچون دیگر بازارهای اقتصادی ممکن است پر از افراد سودجو است به همین سبب باید برای انتخاب آموزشگاه دقت لازم داشته باشید اولین نکته مهم این است که مدعیان اخذ دیپلم در زمان کوتاه یک ماهه و دوماهه دروغ بزرگ است عدم برگزاری آزمون و امتحان نیز یکی از نشان های مراکز جعلی است به شدت دقت کنید آموزشگاه دارای پروانه تاسیس معتبر باشد و مدارس هم دارای مجوز از آموزش و پرورش است.

 

 

آموزشگاه با مجوز رسمی از سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور با استفاده از امکانات آموزش مجازی و آنلاین شرایط دریافت دیپلم غیرحضوری را برای دیپلم ردیها ، دیپلم مجدد ها و دیپلم بزرگسالان فراهم نموده است.ما در این مرکز میزبان علاقمندان به ادامه تحصیل هستند در صورتیکه نیاز به مشاوره در زمینه دیپلم غیرحضوری دارید با ما در ارتباط باشید. 


[dt_sc_hr_invisible_medium /]

[dt_sc_callout_box type=”type1″ link=”https://bilgisayariran.ir/?redirect_to=https%3A%2F%2Fbilgisayariran.ir%2F%3Fredirect_to%3Dhttps%3A%2F%2Fbilgisayariran.ir%2F&login=true” button_text=” همین الان” icon=”headphones” target=”_blank” class=””]

شهریه دپیلم و نحوه پرداخت

هر ساله تعرفه ایی را برای رشته‌های دیپلم‌ اعلام می‌گردد، که در مراکز مهارت آموزی کلیه هزینه‌ها از جمله هزینه‌های آموزش و آزمون‌ها با همین تعرفه می‌باشد. البته اگر هنرجویی آموزش بیشتری به نسبت جلسات مشخص شده نیاز داشته‌باشد و یا در همان آزمون اول نمره قبولی کسب نکرد و نیاز به آزمون مجدد و آموزش مجدد داشت به نسبت آموزش و یا آزمون باید هزینه بیشتری پرداخت کند.

افرادی که شهریه خود را به صورت اقساطی پرداخت می کنند، باید نیمی از شهریه را در ترم اول و مابقی را در ترم دوم تسویه کنند. که بهتر است به صورت ماهیانه و مرتب پرداخت کنند تا در پایان هر ترم دچار مشکلی برای پرداخت شهریه نشوند.

همانطور که گفته شد هنرجو می‌تواند فقط متقاضی شرکت در آزمون باشد و یا آموزش از راه دور نیاز داشته باشد که هزینه در این صورت متفاوت خواهدبود و برای کسب اطلاعات بیشتر با مشاورین ما تماس بگیرید.

هزینه دیپلم :در موسسه ۳۰۰۰۰۰ تومان در ماه با لحاظ شدن تخفیف فوق العاده تااطلاع ثانوی محاسبه میشود. البته طبق شهریه مصوب سازمان فنی و حرفه ای شهریه دیپلم ۵۱۰۰۰۰۰ تومان تومان در ماه است .

[/dt_sc_callout_box][dt_sc_hr_invisible_medium /]

[dt_sc_h3 type=”” class=””]شهریه کاربر ICDL و نحوه پرداخت[/dt_sc_h3]

ردیف نام حرفه شهریه مصوب شهریه پیشنهادی
۱ کاربر ICDL ۱۷۴۲۴۰۰۰ ۱۶۸۰۰۰۰۰

 

[dt_sc_tabs_horizontal]

[dt_sc_tab title=”شهریه مصوب سال ۱۴۰۱ مهارتهای کاردانش”]

شهریه مصوب سال ۱۴۰۱ دیپلم گردشگری

ردیف نام حرفه شهریه مصوب شهریه پیشنهادی
۱ راهنمای سلامت ۱۲۹۶۰۰۰۰ ۹۰۷۲۰۰۰
۲ راهنمای محلی ۱۳۷۵۲۰۰۰ ۹۶۲۶۴۰۰
۳ راهنمای فرهنگی ۱۳۶۸۰۰۰۰ ۹۵۷۶۰۰۰
۴ راهنمای گردشگری موزه ۱۳۵۳۶۰۰۰ ۹۴۷۵۲۰۰
۵ راهنمای عمومی گردشگری ۱۴۲۵۶۰۰۰ ۹۹۷۹۲۰۰
۶ راهنمای طبعت گردی ۱۲۹۶۰۰۰۰ ۹۰۷۲۰۰۰
جمع ۸۱۱۴۴۰۰۰ ۵۶۸۰۰۸۰۰

شهریه مصوب سال ۱۴۰۱ دیپلم حسابداری مالی

۱ حسابدار بهای تمام شده ۳۳۰۹۱۲۰۰ ۱۱۰۳۰۴۰۰
۲ مسئول سفارشات ۱۷۹۷۱۲۰۰ ۵۹۹۰۴۰۰
۳ کمک متصدی تنظیم اسناد مالی ۳۲۸۸۹۶۰۰ ۱۰۹۶۳۲۰۰
۴ کمک متصدی پذیرش سفارش خرید و فروش اوراق بهادار ۵۲۶۸۹۶۰۰ ۱۷۵۶۳۲۰۰
۵ متصدی کاردکس و کنترل موجودی ۱۴۷۰۲۴۰۰ ۴۹۰۰۸۰۰
کمک حسابدار ۲۸,۳۲۴,۸۰۰ ۹۴۴۱۶۰۰
۶ کاربر نرم افزار مالی ۳۰۲۴۰۰۰۰ ۱۵۱۲۰۰۰۰
جمع ۲۰۹۹۰۸۸۰۰ ۷۵۰۰۹۶۰۰

شهریه مصوب سال ۱۴۰۱ دیپلم اموراداری

۱ مسئول سفارشات ۱۷۹۷۱۲۰۰ ۵۹۹۰۴۰۰
۲ متصدی کاردکس و کنترل موجودی ۱۴۷۰۲۴۰۰ ۴۹۰۰۸۰۰
۳ مسئول دفتر ۲۹۲۸۹۶۰۰ ۹۷۶۳۲۰۰
۴ کارمند امور اداری ۳۴۰۲۷۲۰۰ ۱۱۳۴۲۴۰۰
۵ سرپرست دبیر خانه و بایگان ۳۴۰۲۷۲۰۰ ۱۱۳۴۲۴۰۰
۶ کاربر اتوماسیون اداری ۲۳۲۷۰۴۰۰ ۷۷۵۶۸۰۰
۷ کاربر رایانه ۲۹۳۳۲۸۰۰ ۹۷۷۷۶۰۰
جمع ۱۸۲۶۲۰۸۰۰ ۶۵۰۰۰۰۰

شهریه مصوب سال ۱۴۰۱ دیپلم تولید چندرسانه

۱ کاربر اتوماسیون اداری ۲۳۲۷۰۴۰۰ ۷۷۵۶۸۰۰
۲ کاربر رایانه ۲۹۳۳۲۸۰۰ ۹۷۷۷۶۰۰
۳ ( E-Citizen )  استفاده از مهارت های شهروند الکترونیکی ۷۹۳۴۴۰۰ ۲۶۴۴۸۰۰
۴ تولید کننده چند رسانه ای دو بعدی ۵۴۲۳۰۴۰۰ ۲۷۱۱۵۲۰۰
۵ تولید کننده چند رسانه ای سه بعدی ۶۶۶۱۴۴۰۰ ۳۳۳۰۷۲۰۰
جمع ۱۸۱۳۸۲۴۰۰ ۸۰۶۰۱۶۰۰

شهریه مصوب سال ۱۴۰۱ دیپلم نقشه کشی ساختمان

۱ کاربر رایانه ۲۹۳۳۲۸۰۰ ۹۷۷۷۶۰۰
۲ نقشه کشی سازه درجه۱ ۵۳۵۹۶۸۰۰ ۲۶۷۹۸۴۰۰
۳ نقشه کش عمومی ساختمان ۵۵۰۳۶۸۰۰ ۲۷۵۱۸۴۰۰
۴ نقشه کشی معماری ۵۷۱۵۳۶۰۰ ۲۸۵۷۶۸۰۰
۵ ۳DMAX طراح معماری با نرم افزار ۲۵۵۱۶۸۰۰ ۱۲۷۵۸۴۰۰
جمع ۲۲۰۶۳۶۸۰۰ ۱۰۵۴۲۹۶۰۰

شهریه مصوب سال ۱۴۰۱ دیپلم معماری داخلی

۱ نقشه کش عمومی ساختمان ۵۵۰۳۶۸۰۰ ۲۷۵۱۸۴۰۰
۲ نقشه کشی معماری ۵۷۱۵۳۶۰۰ ۲۸۵۷۶۸۰۰
۳ طراح معماری داخلی ۸۸,۴۴۴,۸۰۰ ۴۴۲۲۲۴۰۰
جمع ۲۰۰۶۳۵۲۰۰ ۱۰۰۳۱۷۶۰۰

شهریه مصوب سال ۱۴۰۱ دیپلم کارهای عمومی ساختمان

۱ کمک بنای سفت کار۲ ۲۰۲۰۳۲۰۰ ۱۰۱۰۱۶۰۰
۲ بنای سفت کار درجه۱ ۳۰۷۲۹۶۰۰ ۱۵۳۶۴۸۰۰
۳ دیوارچینی سنگی ۲۳۵۴۴۰۰۰ ۱۱۷۷۲۰۰۰
۴ بندکشی ساختمان ۴۰۱۴۷۲۰۰ ۲۰۰۷۳۶۰۰
۵ سیمان کاری ۳۴۴۷۳۶۰۰ ۱۷۲۳۶۸۰۰
۶ کمک گچ کاردرجه۲ ۱۹۹۵۸۴۰۰ ۹۹۷۹۲۰۰
۷ کمک کاشیکار درجه ۲ ۷۱۲۸۰۰۰ ۳۵۶۴۰۰۰
۸ کمک سنگ کاردرجه۲ ۱۴۷۱۶۸۰۰ ۷۳۵۸۴۰۰
جمع ۱۹۰۹۰۰۸۰۰ ۹۵۴۵۰۴۰۰

تعمیرکارآبگرمکن دیواری ۲۳۹۹۰۴۰۰ ۱۳۰۰۰۰۰۰
تعمیرکارپکیچ شوفاژگازی دیواری ۴۲۷۳۹۲۰۰ ۲۰۰۰۰۰۰۰

[/dt_sc_tab]

[dt_sc_tabs_horizontal]

[dt_sc_tab title=”مهارتهای کاردانش”]

ردیف

نام رشته مهارتی

تعداد واحد

کد رایانه ای

۱

کامپیوتر( برنامه نویسی پایگاه داده)

۴۴

۶۱۴۰

۲

کامپیوتر ( طراحی صفحات وب )

۳۸

۶۲۳۴

۳

کامپیوتر ( تصویرسازی، طراح گرافیک )

۲۷.۵

۶۲۳۲

۴

امور اداری

۲۸.۵

۶۱۷۱

۵

گردشگری

۳۴

۶۲۲۰

۶

حسابداری مالی

۲۹.۵

۶۱۷۲

۷

بازاریابی

۲۷

۶۲۳۰

۸

مدیریت خانواده

۲۴

۶۱۷۰

۹

نقشه کشی ساختمان

۳۱.۵

۶۱۸۴

۱۰

نقشه کشی صنعتی

۳۹

۶۱۰۱

۱۱

معماری داخلی

۳۸.۵

۶۱۸۸

تعداد واحدها و مواد درسی شامل حداقل۹۶واحددرسی است که۳۰تا۴۰ درصد آن به آموزش های کسب و کار(کار آفرینی)کارورزی اختصاص یافته است.

دروس عمومی۵۳واحد-دروس مهارتی حداقل۲۰وحداکثر۴۳واحدچنانچه دروس مهارتی یک رشته مهارتی کمتر از ۴۳ واحد باشد دروس مذکور با تعداد مذکور با تعداد لازم از واحدهای دروس زیر تکمیل می شود (کارورزی۴واحد-کارآفرینی۲ واحد-بهداشت وایمنی کار۲واحد-قانون کار۱واحد-دروس اختیاری (مهارت های هم خانواده و دروس تخصصی و دروس عمومی سایر شاخه)حداکثر۱۴واحد

دوره اول (هفتم-هشتم-نهم) هرواحد درسی ۱۲۰۰۰تومان و دوره دوم (دهم-یازدهم-دوازدهم) هرواحد ۱۴۰۰۰تومان و پیش دانشگاه هر واحد ۱۴۰۰۰تومان و شهریه ثابت تمام دوره های ۶۰۰۰۰تومان میباشد.

جدول مربوط به رشته های کار دانش

دیپلم تصویر سازی کامپیوتری *۶۲۳۲*( ۵ . ۳۰ ) واحد

کاربر رایانه

۸

رایانه کار گرافیک freehand

۲.۵

کاربر نرم افزار اداری

۶

کاربر Flash mx

۵/۳

طر ا ح گرافیکی با رایانه

۵

رایانه کار Corel draw

۱.۵

شهروند الکترو نیک

۲

دیپلم حسابداری مالی *۶۱۷۲*( ۵ . ۲۶ ) واحد

حسابداری عمومی مقدماتی

۳.۵

حسابدار حقوق و دستمزد

۴

حسابداری عمومی تکمیلی

۴

رایانه کار حسابدار مالی

۳

حسابداری صنعتی درجه۲

۴

کاربر رایانه

۸

دیپلم امور اداری *۶۱۷۱*( ۵ . ۲۸ ) واحد

کاربر رایانه

۸

کار بر نرم افزار اداری

۶

سرپرست دبیر خانه

۵

بایگان

۲.۵

مسئول دفتر

۲.۵

تند خوان

۴.۵

دیپلم گردشگری *۶۲۲۰*( ۳۴ ) واحد

راهنمای عمومی گردشگری

۱۰

راهنمای موزه

۹

راهنمای طبیعت گردی اکوتوریسم

۱۱

راهنمای محلی

۴

دیپلم ودیریت بازاریابی ( ۲۷ ) واحد

حسابداری عمومی مقدماتی

۳.۵

مدیر تبلیغات و بازاریابی درجه۱

۲.۵

حسابداری عمومی تکمیلی

۴

بازاریاب مطبوعات

۲.۵

بیمه گر بیمه های بازرگانی

۳.۵

بازاریاب بیمه

۳

کاربر رایانه

۸

دیپلم کشت گیاهان دارویی *۹۸۰۳*( ۲۹ ) واحد*۱۱۵۵

کشت گیاهان دارویی

دیپلم نقشه کشی ساختمان سازی *۶۱۸۵*(۲۲) واحد

نقشه کشی عمومی ساختمان درجه۲

۱۰.۵

کمک بنای سفت کار درجه ۱

۷

بنای سفت کار درجه ۲

۴.۵

دیپلم نقشه کشی ساختمان *۶۱۸۴*(۵ . ۳۱ ) واحد

نقشه کشی عمومی ساختمان درجه۲

۱۰.۵

نقشه کشی معماری

۱۰.۵

نقشه کشی سازه

۱۰.۵

دیپلم طراحی معماری داخلی( ۴۲ ) واحد

طراحی معماری داخلی

۴۲

دیپلم نقشه کشی صنعتی به کمک رایانه( ۳۹ ) واحد

کاربر Mechani Cal درجه ۲

۲۰

نقشه کشی صنعتی درجه۲

۶

نقشه کش و طراح به کمک رایانه

۱۳

مدارک مورد نیاز : کپی شناسنامه – کارت ملی – عکس – پوشه

 سایر دیپلمای آموزش و پرورشm9-diplom_bilgisayar

[/dt_sc_tab]

[/dt_sc_tabs_horizontal]

[dt_sc_tabs_vertical]


 

[dt_sc_fullwidth_section type =” type6″ =”” backgroundimage=”” opacity=”” parallax=”” backgroundrepeat=”” backgroundposition=”” paddingtop=”60″ paddingbottom=”10″ textcolor=”” disable_container=”” class=”” first]

[dt_sc_hr_invisible /][dt_sc_one_fourth first][dt_sc_icon_box type=”type6″ fontawesome_icon=”” stroke_icon=”android” custom_icon=”https://bilgisayariran.ir/new/wp-content/uploads/2020/11/icon-new1.png” title=”شاخه کاردانش۰۰۱” link=”https://bilgisayariran.ir/wp-content/uploads/2022/05/4_5764854277495327884.mp4″ custom_bgcolor=”#27ae60″]

مهارتهای کاردانش-نمونه سوالات

[/dt_sc_icon_box]

[/dt_sc_one_fourth][dt_sc_one_fourth ][dt_sc_icon_box type=”type6″ fontawesome_icon=”” stroke_icon=”android” custom_icon=”https://bilgisayariran.ir/new/wp-content/uploads/2020/11/icon-new2.png” title=”شاخه کاردانش۰۰۲” link=”https://bilgisayariran.ir/wp-content/uploads/2022/05/4_5764854277495327875-1.mp4″ custom_bgcolor=”#f2672e”]

مهارتهای کاردانش-نمونه فیلم ها

[/dt_sc_icon_box]

[/dt_sc_one_fourth][dt_sc_one_fourth ][dt_sc_icon_box type=”type6″ fontawesome_icon=”” stroke_icon=”android” custom_icon=”https://bilgisayariran.ir/new/wp-content/uploads/2020/11/icon-new3.png” title=”شاخه کاردانش۰۰۳” link=”https://bilgisayariran.ir/wp-content/uploads/2022/05/4_5764854277495327870.mp4″ custom_bgcolor=”#e5a329″]

مهارتهای کاردانش-نمونه کتاب ها

[/dt_sc_icon_box]

[/dt_sc_one_fourth][dt_sc_one_fourth ][dt_sc_icon_box type=”type6″ fontawesome_icon=”” stroke_icon=”android” custom_icon=”http://lms.dttheme.com/wp-content/uploads/2014/06/icon-new4.png” title=”شاخه کاردانش۰۰۴” link=”https://bilgisayariran.ir/wp-content/uploads/2022/05/4_5764854277495327871.mp4″ custom_bgcolor=”#9fbf3a”]

مهارتهای کاردانش-نمونه پی دی اف ها

[/dt_sc_icon_box]

[/dt_sc_one_fourth][dt_sc_hr_invisible_medium /]

[dt_sc_callout_box type=”type1″ link=”https://www.aparat.com/comp.grouprazavi/playlists” button_text=”فرم ثبت نام کاردانش” icon=”headphones” target=”_blank” class=””]

توضیحات

با این محصول (فیلم های آموزشی ) می توانید کل استاندارد کارودانش را به صورت ویدیویی آموزش ببینید.

تذکر : این مجموعه (فیلم های آموزشی) توسط بهترین اساتید و هنرآموزان کشور تولید و به همت دبیرخانه کشوری کامپیوتر فنی حرفه ای و کارو دانش گردآوری و میزبانی شده است و صرفا وبسایت راحت بیاموز دسترسی به این فیلمها را در اختیار شما قرار می دهد.

با کلیک روی لینک  “ورود به مجموعه فیلمهای آموزشی این درس”  وارد صفحه مربوط به این درس شده و به ترتیب کلیه فیلمها از آغاز تا پایان کتاب در اختیار شما قرار می گیرد. برای دسترسی به فیلمهای آموزشی دیگر دروس اینجا را کلیک کنید.

[/dt_sc_callout_box][dt_sc_hr_invisible_medium /]