دسته: سمینار و همایش

  • توسعه و توانمندی، تغییر و تاب آوری

    توسعه و توانمندی، تغییر و تاب آوری

      [dt_sc_h2 type=”” class=”aligncenter”]توسعه و توانمندی، تغییر و تاب آوری[/dt_sc_h2] با اعتقاد به اینکه افزایش بهره وری دستگاهها تنها درگرو آموزش نیروهای انسانی میسر می شود، این موسسه با داشتن سوابق درخشان در سطح استان و همکاری و ارتباط مستمر و تنگاتنگ با نهادها و ارگانهای مرتبط آمادگی خود را…