رویدادهای کارآفرین شو

بی شک مهمترین پدیده حاضر ظهور وگسترش فناوری اطلاعات و تاثیر آن برتمامی جوانب زندگی است.

مفاهیم سنتی زمان ، مکان و ساختارهای سازمانی رقابت ، تغییر کرده و هر لحظه در حال تغییر است.

ضروری است سازمانها بطور مداوم با توجه به اهداف کمی و کیفی خود نسبت به باز تولید روش ها و فرایندها و امکانات ، برای تطبیق خود با ساختارهای جدید و متنوع اقدام نمایند تا از این طریق به حفظ موجودیت سازمان ، رقابت پذیری و افزایش بهره وری ، در راستای دستیابی به اهداف سازمان ، کمک کنند .

 

در این راستا نیروی انسانی مهمترین رکن سازمان را تشکیل میدهد و تمامی اجزای سازمان شامل فرایندها ، امکانات ، و حتی اهداف سازمان تحت تاثیر کیفیت انسانی قرار دارد. از این رو شناخت استعدادها ، دانش ، مهارت و علایق نیروی انسانی و تقویت آن با آموزش در راستای اهداف سازمان و مدیریت منابع انسانی همیشه مورد توجه بوده و در عصر حاضر این ضرورت بسیار آشکارتر است .

بعلاوه ضرورت دارد در گزینش و سنجش نیروی انسانی کاستی ها و نیازهای آموزشی فرد به درستی تشخیص داده شده و براساس آن اقدام به طراحی دوره های آموزشی گردیده و پس از طی دوره های آموزشی با سنجش دقیق , میزان اثر بخشی دوره آموزشی تائید شود.

 

همچنین مشغله کارکنان در حوضه کار و زندگی مانع برنامه ریزی بلند مدت بوده و در صورت انجام این کار , نظارت بر کمیت و کفیت خروجی های مورد انتظار نیز مقوله های قابل اعتنایی میباشند که در صورت امکان و انجام نیز هزینه های زمانی ، انسانی و مالی بالایی را در بر خواهد داشت .

 

هر سیستمی امروزه با نفوذ فناوری اطلاعات در صورت به هنگام سازی و استفاده بهینه از این ابزار به نحو موثری پویا و بهره ور میگردد. لذا , شناخت دقیق اجزای سیستم و نقاط ضعف و قوت و استفاده مناسب از فناوری اطلاعات در جهت تقویت نقاط قوت و برطرف نمودن نقاط ضعف ، کوتاه تر کردن مسیرهای ارتباطی و تسهیل فرایندها , در مجموع مهندسی مجدد فرایندهای مبتنی بر فناوری اطلاعات را تشکیل میدهد .

 

طبعا در صورت طرح ریزی و پیاده سازی دقیق و آرایش مجدد فرایندها با استفاده از نرم افزاری مناسب , استفاده از امکانات سخت افزاری متناسب با آن نیز ضروری است. لیکن در گام اول شناخت دقیق سیستم و ارایه طرحی مناسب در جهت اصلاح و بهبود فرایندها ، اولویت بالاتری نسبت به تجهیز مرکز به امکانات سخت افزاری خواهد داشت.

 

به منظور کمک به مدیریت منابع انسانی و سازمانها , ایجاد ( آزمایشگاه نیروی انسانی ) مبتنی بر فناوری اطلاعات ضروری میباشد تا به کمک آن مدیران و متولیان سازمانها قادر باشند با روشهای علمی ، دقیق ، سریع و کم هزینه بواسطه شناخت نیروی انسانی , مدیریت مناسب را در استخدام ، جایگذاری ، آموزش و هدایت منابع انسانی اعمال نمایند .

 

در این راستا طراحی سامانه جامع سنجش و توانمند سازی نیروی انسانی ، تدوین و تولید ویژگی های هر شغل و خصوصیات لازم برای هر شغل و همچنین ایجاد دوره های آموزشی ضروری و حذف دوره های غیر ضروری و جهت دهی آنها ، باعث خواهد شد که نیل به سمت اهداف سازمانها آسان شود.

Comments

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *