کانون ارزیابی شایستگی شغلی

ارزیابی فردی و سازمانی برای چیست؟!!!!!

برای درک رفتار سازمانی، درک رفتار فردی ضروری است. ماهیت و شخصیت فردی انسان ریشه اصلی رفتار او می باشد. سازمان نیز تشکیل شده از افراد است و رفتار سازمانی صحیح، کاملا وابسته به کارکنان آن مجموعه می‌باشد. در مطالعات رفتار سازمانی، شخصیت فردی دارای اهمیت است؛ زیرا شخصیت فردی کارکنان به ساختارهای ذهنی پویا و فرایند هماهنگ سازی ذهن که تعیین کننده تنظیمات عاطفی و رفتاری آن‌ها در سازمان است اشاره دارد. در نهایت این شخصیت کارکنان یک سازمان است که شخصیت کلی سازمان را می‌سازد.

نیروی انسانی مهمترین سرمایه سازمان

نیروی انسانی مهمترین رکن سازمان را تشکیل میدهد و تمامی اجزای سازمان شامل فرایندها ، امکانات و حتی اهداف سازمان تحت تاثیر کیفیت انسانی قرار دارد. ازاین رو شناخت استعدادها، دانش، مهارت و علایق نیروی انسانی و تقویت آن با آموزش در راستای اهداف سازمان و مدیریت منابع انسانی همیشه مورد توجه بوده و در عصر حاضر این ضرورت بسیار آشکارتر است .

شناخت نقاط ضعف و قوت سیستم

هر سیستمی امروزه با شناخت دقیق اجزای سیستم و نقاط ضعف و قوت و در پی آن، تقویت نقاط قوت و رفع نقاط ضعف را در سرلوحه اقدامات خود قرارداده است. این مهم زمانی میسر است که نیازهای سازمان در قسمت های مختلف بصورت دقیق و کارشناسی تشخیص و با طبقه بندی مشاغل لیست سازمانی و شرح وظایف و نیازهای نیروی انسانی اعم از دانش و مهارت و ویژگی های فردی تامین گردد.

کمک به مدیریت سرمایه انسانی

بمنظور کمک به مدیریت منابع انسانی سازمانها , ایجاد ( آزمایشگاه نیروی انسانی ) مبتنی بر فناوری اطلاعات ضروری میباشد تا به کمک آن مدیران و متولیان سازمانها قادر باشند با روشهای علمی ، دقیق ، سریع و کم هزینه بواسطه شناخت نیروی انسانی , تدوین و تولید ویژگیها و خصوصیات لازم برای هر شغل مدیریت مناسب را در استخدام ، جایگذاری ، آموزش و هدایت منابع انسانی اعمال نمایند .

 

:طرحی مناسب فرایندها:

در گام اول شناخت دقیق سیستم و ارایه طرحی مناسب در جهت اصلاح و بهبود فرایندها ، اولویت بالاتری نسبت به تجهیز مرکز به امکانات سخت افزاری خواهد داشت. (درخواست خدمات)

:برنامه ریزی و نظارت:

مشغله کارکنان در حوضه کار و زندگی مانع برنامه ریزی بلند مدت بوده و نظارت بر کمیت و کفیت خروجی های مورد انتظار نیز هزینه های زمانی ، انسانی و مالی بالایی را در بر خواهد داشت . (درخواست خدمات)

:هوشمند سازی فرایندها:

مفاهیم سنتی زمان ، مکان و ساختارهای سازمانی رقابت ، تغییر کرده و هر لحظه در حال تغییر است و مهمترین پدیده حاضر ظهور وگسترش فناوری و تاثیر آن برتمامی جوانب زندگی است. (درخواست خدمات)


  حتما راهنماى انجام آزمون را مطالعه نمایید. سپس دکمه شروع ارزیابی را بزنید

  براى انجام آزمون بین 15 تا 30 دقیقه زمان لازم دارید. هنگام زدن تست خود را در یک محیط خاص (کار، منزل، مدرسه، دانشگاه، اجتماع) بررسى نمایید، تا نتیجه دقیقترى بگیرید. زمانى آزمون را انجام دهید که تمرکز کافى دارید. حدالمقدور از دکمه Back گوشى یا مرورگر استفاده نکنید و از آزمون خارج نشوید. آزمون شامل 30 صفحه است. در هر صفحه 4 خصوصیت رفتارى عنوان شده است که لازم است شما 2 خصوصیت که بیشترین و کمترین تطابق با شما دارد را انتخاب نمایید. بنابراین لازم است در هر صفحه از 8 دایره، تنها 1 دایره براى بیشترین و 1 دایره براى کمترین فعال باشد.

  استخراج کاستی ها و نیازهای نیروی انسانی و کمک به گزینش و هدایت درست در استخدام.

  در این حوزه استعدادیابی شده و بر اساس نیاز و علایق و تواناییهای فرد ، دوره های آموزشی و توانمند سازی ارائه میشود تا بتوانند بصورت اصولی از مهارتهای کاربردی بهره مند گردند.

  سر فصل ها بر اساس مدل ONET

     مشتریان ما

     تعدادی از مشتریان ما:

     ضمن امکان سنجی از دانش و تجربیات مخاطبان، با بهره برداری از بسترهای مشاوره ای و برگزاری دوره های آموزشی بصورت مجازی و وبیناری و تشکیل کنفرانسهای ویدئویی امکانات توسعه فردی و اجتماعی و شغلی مدیران، کارشناسان اعضای خودرا فراهم نمایند.

     مشاهده بخشنامه ها