بنیاد شهید و امور ایثارگران استان آذربایجان غربی

[dt_sc_fullwidth_section type =” type6″ =”” backgroundimage=”” opacity=”” parallax=”” backgroundrepeat=”” backgroundposition=”” paddingtop=”60″ paddingbottom=”10″ textcolor=”” disable_container=”” class=”” first]

[dt_sc_icon_box type =” type6″ fontawesome_icon=’question’ title=’به استحضار میرساند: ‘ ]

در راستای قرارداد آموزشی فی مابین بنیاد شهید و امور ایثارگران – ارومیه و شرکت آموزش و پژوهش بیلگی سایار مطابق شیوه نامه و دستورالعملهای سامانه مدیریت آموزش جهت ارایه خدمات مربوطه به برگزاری دوره های آموزشی در تاریخ ۱۴/۰۱/۱۴۰۲ با آدرس اینترنتی https://bilgisayariran.ir/shahid جهت بهره برداری متقاضیان رونمایی گردید.

[/dt_sc_icon_box]

[dt_sc_one_third first]

[dt_sc_portfolio_item id=”30268″/]

[dt_sc_icon_box type =” type6″ fontawesome_icon=’question’ title=’هدف اول’ link=’https://bilgisayariran.ir/lms/’ ]

استفاده از ایده های جدید و نوین کسب و کار

[/dt_sc_icon_box]

[/dt_sc_one_third]
[dt_sc_one_third]

[dt_sc_portfolio_item id=”29936″/]

[dt_sc_icon_box type =” type6″ fontawesome_icon=’question’ title=’هدف دوم’ link=’https://bilgisayariran.ir/%d8%af%d8%a8%db%8c%d8%b1%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%ac%d8%b4%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d9%86%d9%88%d8%a2%d9%88%d8%b1%db%8c-%d9%88-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a2%d9%81%d8%b1%db%8c%d9%86%db%8c-%d8%b2/’ ]

بهره گیری از کارگاه های آموزشی

[/dt_sc_icon_box]
[/dt_sc_one_third]
[dt_sc_one_third]

[dt_sc_portfolio_item id=”32609″/]

[dt_sc_icon_box type =” type6″ fontawesome_icon=’question’ title=’هدف سوم’ link=’https://bilgisayariran.ir/blog/2023/09/20/%d9%81%d8%b9%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%aa-%d8%a7%d8%b1%d8%af%d9%88%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%a7%d8%b4%d8%aa%d8%ba%d8%a7%d9%84-%d8%a8%d9%86%db%8c%d8%a7%d8%af-%d8%b4%d9%87%db%8c%d8%af-%d8%a6/’ ]

گشترش فعالیت اردوهای راه اشتغال

[/dt_sc_icon_box]
[/dt_sc_one_third]


[dt_sc_fullwidth_section type =” type6″ =”” backgroundimage=”” opacity=”” parallax=”” backgroundrepeat=”” backgroundposition=”” paddingtop=”60″ paddingbottom=”10″ textcolor=”” disable_container=”” class=”” first]

[dt_sc_h2 type=”” class=”aligncenter”]آرشیو کارگاه های آموزشی[/dt_sc_h2]

[dt_sc_one_third first]

کارگاه آموزشی کارآفرینی و کسب و کار بر اساس مدل جهانی دیسک بنیاد شهید و امور ایثارگران ارومیه-۱۴۰۲۱۰۱۳:

ضمن امکان سنجی از دانش و تجربیات مخاطبان، با بهره برداری از بسترهای مشاوره ای و برگزاری دوره های آموزشی بصورت مجازی و وبیناری و تشکیل کنفرانسهای ویدئویی امکانات توسعه فردی و اجتماعی و شغلی مدیران، کارشناسان اعضای خودرا فراهم نمایند.

[/dt_sc_one_third]
[dt_sc_one_third]

[/dt_sc_one_third][dt_sc_one_third]

[dt_sc_portfolio_item id=”32596″/]

[/dt_sc_one_third]


[dt_sc_one_third first]

کارگاه آموزشی کارآفرینی و کسب و کار بر اساس مدل جهانی دیسک بنیاد شهید و امور ایثارگران ارومیه-۱۴۰۲۰۹۲۲:

ضمن امکان سنجی از دانش و تجربیات مخاطبان، با بهره برداری از بسترهای مشاوره ای و برگزاری دوره های آموزشی بصورت مجازی و وبیناری و تشکیل کنفرانسهای ویدئویی امکانات توسعه فردی و اجتماعی و شغلی مدیران، کارشناسان اعضای خودرا فراهم نمایند.

[/dt_sc_one_third]
[dt_sc_one_third]

[/dt_sc_one_third][dt_sc_one_third]

[dt_sc_portfolio_item id=”32286″/]

[/dt_sc_one_third]


[dt_sc_one_third first]

کارگاه آموزشی کارآفرینی و کسب و کار بر اساس مدل جهانی دیسک بنیاد شهید و امور ایثارگران ارومیه-۱۴۰۲۰۹۲۲:

ضمن امکان سنجی از دانش و تجربیات مخاطبان، با بهره برداری از بسترهای مشاوره ای و برگزاری دوره های آموزشی بصورت مجازی و وبیناری و تشکیل کنفرانسهای ویدئویی امکانات توسعه فردی و اجتماعی و شغلی مدیران، کارشناسان اعضای خودرا فراهم نمایند.

[/dt_sc_one_third]
[dt_sc_one_third]

[/dt_sc_one_third][dt_sc_one_third]

[dt_sc_portfolio_item id=”32268″/]

[/dt_sc_one_third]


[dt_sc_one_third first]

کارگاه آموزشی کارآفرینی و کسب و کار بر اساس مدل جهانی دیسک بنیاد شهید و امور ایثارگران ارومیه:

ضمن امکان سنجی از دانش و تجربیات مخاطبان، با بهره برداری از بسترهای مشاوره ای و برگزاری دوره های آموزشی بصورت مجازی و وبیناری و تشکیل کنفرانسهای ویدئویی امکانات توسعه فردی و اجتماعی و شغلی مدیران، کارشناسان اعضای خودرا فراهم نمایند.

[/dt_sc_one_third]
[dt_sc_one_third]

[/dt_sc_one_third][dt_sc_one_third]

[dt_sc_portfolio_item id=”29862″/]

[/dt_sc_one_third]


[dt_sc_one_third first]

کارگاه آموزشی کارآفرینی و کسب و کار بر اساس مدل جهانی دیسک بنیاد شهید و امور ایثارگران خوی ۱۴۰۲۰۴۲۳:

ضمن امکان سنجی از دانش و تجربیات مخاطبان، با بهره برداری از بسترهای مشاوره ای و برگزاری دوره های آموزشی بصورت مجازی و وبیناری و تشکیل کنفرانسهای ویدئویی امکانات توسعه فردی و اجتماعی و شغلی مدیران، کارشناسان اعضای خودرا فراهم نمایند.

[/dt_sc_one_third]
[dt_sc_one_third]

[/dt_sc_one_third][dt_sc_one_third]

[dt_sc_portfolio_item id=”29866″/]

[/dt_sc_one_third]


[dt_sc_one_third first]

کارگاه آموزشی کارآفرینی و کسب و کار بر اساس مدل جهانی دیسک بنیاد شهید و امور ایثارگران سلماس ۱۴۰۲۰۴۳۱:

ضمن امکان سنجی از دانش و تجربیات مخاطبان، با بهره برداری از بسترهای مشاوره ای و برگزاری دوره های آموزشی بصورت مجازی و وبیناری و تشکیل کنفرانسهای ویدئویی امکانات توسعه فردی و اجتماعی و شغلی مدیران، کارشناسان اعضای خودرا فراهم نمایند.

[/dt_sc_one_third]
[dt_sc_one_third]

[/dt_sc_one_third][dt_sc_one_third]

[dt_sc_portfolio_item id=”29934″/]

[/dt_sc_one_third]


[dt_sc_one_third first]

کارگاه آموزشی کارآفرینی و کسب و کار بر اساس مدل جهانی دیسک بنیاد شهید و امور ایثارگران نقده ۱۴۰۲۰۵۰۳:

ضمن امکان سنجی از دانش و تجربیات مخاطبان، با بهره برداری از بسترهای مشاوره ای و برگزاری دوره های آموزشی بصورت مجازی و وبیناری و تشکیل کنفرانسهای ویدئویی امکانات توسعه فردی و اجتماعی و شغلی مدیران، کارشناسان اعضای خودرا فراهم نمایند.

[/dt_sc_one_third]
[dt_sc_one_third]

[/dt_sc_one_third][dt_sc_one_third]

[dt_sc_portfolio_item id=”29936″/]

[/dt_sc_one_third]


[dt_sc_one_third first]

کارگاه آموزشی کارآفرینی و کسب و کار بر اساس مدل جهانی دیسک بنیاد شهید و امور ایثارگران مهاباد ۱۴۰۲۰۵۲۵:

ضمن امکان سنجی از دانش و تجربیات مخاطبان، با بهره برداری از بسترهای مشاوره ای و برگزاری دوره های آموزشی بصورت مجازی و وبیناری و تشکیل کنفرانسهای ویدئویی امکانات توسعه فردی و اجتماعی و شغلی مدیران، کارشناسان اعضای خودرا فراهم نمایند.

[/dt_sc_one_third]
[dt_sc_one_third]

[/dt_sc_one_third][dt_sc_one_third]

[dt_sc_portfolio_item id=”31015″/]

[/dt_sc_one_third]


[dt_sc_one_third first]

کارگاه آموزشی مشاوره کارآفرینی و هدایت شغلی بنیاد شهید و امور ایثارگران سلماس۱۴۰۲۰۶۰۸:

ضمن امکان سنجی از دانش و تجربیات مخاطبان، با بهره برداری از بسترهای مشاوره ای و برگزاری دوره های آموزشی بصورت مجازی و وبیناری و تشکیل کنفرانسهای ویدئویی امکانات توسعه فردی و اجتماعی و شغلی مدیران، کارشناسان اعضای خودرا فراهم نمایند.

[/dt_sc_one_third]
[dt_sc_one_third]

[/dt_sc_one_third][dt_sc_one_third]

[dt_sc_portfolio_item id=”31010″/]

[/dt_sc_one_third]


[dt_sc_one_third first]

اردوی راه اشتغال شهرستان ارومیه در کارخانه سیمان ارومیه ۱۴۰۲۰۱۳:

حرکت کاروان اردوی اشتغال به سوی مقصد. ۹ صبح.

برگزاری کارگاه آموزش استعدادیابی اشتغال بر اساس تیپ ای رفتاری ۱۱:۳۰ تا ۱۰:۰۰

بازدید میدانی از فضای واقعی واحدهای تولیدی و صنعتی ۱۳:۳۰ تا ۱۱:۳۰

پذیرایی صرف نهار و نماز و استراحت ۱۳:۳۰ تا ۱۴:۳۰.

جمعبندی مباحث و برگزاری جشنواره تولید محتوا۱۳:۰۰ تا ۱۳:۳۰..

[/dt_sc_one_third]
[dt_sc_one_third]

[/dt_sc_one_third][dt_sc_one_third]

[dt_sc_portfolio_item id=”31564″/]

[/dt_sc_one_third]


[dt_sc_one_third first]

اردوی راه اشتغال شهرستان سلماس در شرکت ماشین سازی نیک اندیشان ۱۴۰۲۰۷۰۹:

حرکت کاروان اردوی اشتغال به سوی مقصد. ۹ صبح.

برگزاری کارگاه آموزش استعدادیابی اشتغال بر اساس تیپ ای رفتاری ۱۱:۳۰ تا ۱۰:۰۰

بازدید میدانی از فضای واقعی واحدهای تولیدی و صنعتی ۱۳:۳۰ تا ۱۱:۳۰

پذیرایی صرف نهار و نماز و استراحت ۱۳:۳۰ تا ۱۴:۳۰.

جمعبندی مباحث و برگزاری جشنواره تولید محتوا۱۳:۰۰ تا ۱۳:۳۰..

[/dt_sc_one_third]
[dt_sc_one_third]

[/dt_sc_one_third][dt_sc_one_third]

[dt_sc_portfolio_item id=”31601″/]

[/dt_sc_one_third][dt_sc_fullwidth_section backgroundcolor=”” backgroundimage=”” opacity=”” parallax=”” backgroundrepeat=”” backgroundposition=”” paddingtop=”60″ paddingbottom=”” textcolor=”” disable_container=”” class=”” first]

[dt_sc_h2 type=”” class=”aligncenter”]برگزاری دوره های آموزشی (حضوری و مجازی) و دریافت گواهینامه چگونه است؟[/dt_sc_h2]

[dt_sc_one_half first type =” type1″]

[/dt_sc_one_half]
[dt_sc_one_half type =” type1″]

[dt_sc_accordion_group]

[dt_sc_toggle title=”سمینارها و کارگاه های آموزشی؟”]

۱ مدیر ارشد کسب و کار MBA ۱۲۱۹-۴۵-۰۰۵-۲ ۵۰۰  دانلود
۲ مدیر کسب و کار الکترونیکی ۴-۳۲/۹۳/۱/۱ ۱۳۰  دانلود
۳ شناسایی اصول راه اندازی کسب و کارهای متوسط و کوچک(SME) ۱۰۰۰۱۹ ۲۰  دانلود
۴ کارآفرینی با رویکرد KAB(سطح مقدماتی) ۱۰۰۰۱۱/۲ ۵۰  دانلود
۵ کارآفرینی با رویکرد KAB(سطح تکمیلی) ۱۰۰۰۱۲/۱ ۵۰  دانلود
۶ کارافرینی با رویکرد KAB(سطح کامل) ۱۰۰۰۱۳/۱ ۱۰۰  دانلود
۷ آماده شدن برای راه اندازی کسب و کار نوآورانه ۴۴  دانلود
۸ راه اندازی کسب و کار نوآورانه ۵۹  دانلود
۹ بهبود کسب و کار نوآورانه ۶۶  دانلود
۱۰ توسعه کسب و کار نوآورانه ۵۶  دانلود
۱۱ کوچینگ توسعه فردی و کسب‌وکار ۱۱۴  دانلود
۱۲ مشاور ارشد تجاری سازی فناوری و نوآوری ۲۴۲۲-۴۵-۰۰۱-۱ ۳۵۲  دانلود
۱۳ شناسایی اصول نوآوری بازدرکسب وکارهای نوآورانه ۱۲۲۳-۴۵-۰۰۱-۱ ۱۰۰  دانلود
۱۴ مدیر ارشد کسب و کار MBA ۱۲۱۹-۴۵-۰۰۵-۲ ۵۰۰  دانلود
۱۵ مدیر کسب و کار الکترونیکی ۴-۳۲/۹۳/۱/۱ ۱۳۰  دانلود
۱۶ کارآفرینی در شرکت های دانش بنیان ۱۲۲۳-۴۵-۰۲۰-۱ ۸۰  دانلود
۱۷ کارآفرینیSYB ۱۰۰۰۱۶ ۵۰  دانلود

[/dt_sc_toggle]

[dt_sc_toggle title=”دوره های آموزشی مهارتهای شغلی؟”]

۱ آزمون مهارت اول : (IT) آشنائی با مفاهیم پایه و اساسی فناوری اطلاعات ۱۲ ۳۰,۰۰۰
۲ آزمون مهارت دوم : (Windows ) آشنائی با شیوه استفاده از کامپیوتر ومدیریت فایلها ۸ ۳۰,۰۰۰
۳ آزمون مهارت سوم : (Word) شیوه به کارگیری نرم افزار واژه پرداز ۲۶ ۳۰,۰۰۰
۴ آزمون مهارت چهارم : (Excel) شیوه کار با صفحه گسترده ۲۶ ۳۰,۰۰۰
۵ آزمون مهارت ششم : (Access) شیوه استفاده از نرم افزار پایگاه داده ها ۲۶ ۳۰,۰۰۰
۶ آزمون مهارت پنجم : (Powerpoint) شیوه کار با نرم افزار ارائه مطلب ۲۰ ۳۰,۰۰۰
۷ آزمون مهارت هفتم : (Internet) اطلاعات و ارتباطات ۱۲ ۳۰,۰۰۰

[/dt_sc_toggle]

[dt_sc_toggle title=”دوره های آموزشی مهارتهای دیپلم ؟”]

………

[/dt_sc_toggle]

[dt_sc_toggle title=”فناوری نرم وفرهنگی؟”]

……..

[/dt_sc_toggle]

[dt_sc_toggle title=”خدمات آموزشی؟”]

………

[/dt_sc_toggle]

[/dt_sc_accordion_group]

[/dt_sc_one_half]

[/dt_sc_fullwidth_section]


[dt_sc_fullwidth_section backgroundcolor=”” backgroundimage=”” opacity=”” parallax=”” backgroundrepeat=”” backgroundposition=”” paddingtop=”60″ paddingbottom=”” textcolor=”” disable_container=”” class=”” first]

[dt_sc_progressbar type=”progress-striped-active” color=”#8b5595″ value=”100″]•برگزاری دوره های حضوری و مجازی و دریافت گواهینامه شرکت در دوره:[/dt_sc_progressbar]

[dt_sc_one_third first]

https://bilgisayariran.ir/%d9%81%d8%b1%d9%85-%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d9%85-%d8%af%d9%88%d8%b1%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%db%8c/

[/dt_sc_one_third]
[dt_sc_one_third]

فرم های مشاوره شغلی و فنی تخصصی

[/dt_sc_one_third][dt_sc_one_third]

دستورالعمل اجرایی برنامه راهنمایی و مشاوره شغلی، فنی و تخصصی ایثارگران

[/dt_sc_one_third]


[dt_sc_icon_box type =” type6″ fontawesome_icon=’question’ title=” ]

جهت ارتباط سریع با علاقمندان فعال در مراکز آموزشی، انجمنها، سمنها و تشکلهای دولتی و غیر دولتی، برای انجام امورات اداری ثبت نام و برگزاری آموزشها و ارزیابی و ارایه محتواهای تولیدی آموزشی، سامانه شهاب راه اندازی و مورد بهره برداری قرار گرفت..

[/dt_sc_icon_box]


[dt_sc_fullwidth_section backgroundcolor=”” backgroundimage=”” opacity=”” parallax=”” backgroundrepeat=”” backgroundposition=”” paddingtop=”60″ paddingbottom=”0″ textcolor=”” disable_container=”” class=”” first]

[dt_sc_h2 type=”” class=”aligncenter”]کارشناسان و مدرسان ما[/dt_sc_h2]

[dt_sc_one_third first]

فرم ثبت نام همکاری اساتید و کارشناسان

[/dt_sc_one_third]
[dt_sc_one_third]

فرم ارزیابی مدرس دوره آموزشی

[/dt_sc_one_third]

[dt_sc_one_third]

[/dt_sc_one_third]

[/dt_sc_fullwidth_section]


[dt_sc_fullwidth_section backgroundcolor=”” backgroundimage=”” opacity=”” parallax=”” backgroundrepeat=”” backgroundposition=”” paddingtop=”60″ paddingbottom=”” textcolor=”” disable_container=”” first]

[/dt_sc_fullwidth_section]

[dt_sc_h2 type=”” class=”aligncenter”] مشاوران ما[/dt_sc_h2]

[dt_sc_teacher carousel=”false” count=”8″ columns=”8″ read_more_text=”Read More” excerpt_length=”10 limit=”4″ “/]

 


[dt_sc_fullwidth_section backgroundcolor=”” backgroundimage=”” opacity=”” parallax=”” backgroundrepeat=”” backgroundposition=”” paddingtop=”60″ paddingbottom=”” textcolor=”” disable_container=”” class=”” first]

[/dt_sc_fullwidth_section]

[dt_sc_h2 type=”” class=”aligncenter”]مراکز همکار و مشتریان ما[/dt_sc_h2]

[dt_sc_one_third first]

تعدادی از مراکز همکار و مشتریان ما:

ضمن امکان سنجی از دانش و تجربیات مخاطبان، با بهره برداری از بسترهای مشاوره ای و برگزاری دوره های آموزشی بصورت مجازی و وبیناری و تشکیل کنفرانسهای ویدئویی امکانات توسعه فردی و اجتماعی و شغلی مدیران، کارشناسان اعضای خودرا فراهم نمایند.

[dt_sc_button type=”type5″ link=”https://bilgisayariran.ir/%d9%81%d8%b1%d9%85-%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d9%85-%d9%88-%d8%a7%d8%b1%d8%b2%db%8c%d8%a7%d8%a8%db%8c-%d9%85%d8%b1%d8%a7%da%a9%d8%b2-%d9%87%d9%85%da%a9%d8%a7%d8%b1/” size=”small” bgcolor=”” variation=”” textcolor=”” target=”_blank” class=”” timeline_button=”no”]درخواست همکاری مراکز[/dt_sc_button]

[/dt_sc_one_third]
[dt_sc_one_third]

فرم ثبت نام و ارزیابی مراکز همکار

[/dt_sc_one_third]

[dt_sc_one_third]

 

 

[/dt_sc_one_third]

 


[dt_sc_fullwidth_section backgroundcolor=”” backgroundimage=”” opacity=”” parallax=”” backgroundrepeat=”” backgroundposition=”” paddingtop=”60″ paddingbottom=”” textcolor=”” disable_container=”” class=”” first]

[dt_sc_h2 type=”” class=”aligncenter”]تعدادی از برنامه های برگزا شده ما:[/dt_sc_h2]

[dt_sc_portfolios category_id=”284,” column=”4″ count=”100″/]


[dt_sc_fullwidth_section backgroundcolor=”” backgroundimage=”” opacity=”” parallax=”” backgroundrepeat=”” backgroundposition=”” paddingtop=”60″ paddingbottom=”” textcolor=”” disable_container=”” class=”” first]

[dt_sc_h2 type=”” class=”aligncenter”]تعدادی از فرم های ما:[/dt_sc_h2]

[dt_sc_fullwidth_section backgroundcolor=”” backgroundimage=”https://bilgisayariran.ir/new/wp-content/uploads/2014/09/parallax-light-white.jpg” opacity=”” parallax=”yes” backgroundrepeat=”no-repeat” backgroundposition=”left top” paddingtop=”20″ paddingbottom=”10″ textcolor=”” disable_container=”” class=”custom-parallax” first][dt_sc_one_sixth first][dt_sc_icon_box type=”type13″ fontawesome_icon=”html5″ stroke_icon=”” custom_icon=”” title=”ثبت نام” link=”hhttps://bilgisayariran.ir/sabt-form1-farsh/” custom_bgcolor=”#f2672e” /][/dt_sc_one_sixth][dt_sc_one_sixth ][dt_sc_icon_box type=”type13″ fontawesome_icon=”css3″ stroke_icon=”android” custom_icon=”” title=”حضورغیاب” ” link=”https://bilgisayariran.ir/%d9%81%d8%b1%d9%85-%d8%b4%d9%85%d8%a7%d8%b1%d9%87-%db%b2-%d9%81%d8%b1%d9%85-%d8%ad%d8%b6%d9%88%d8%b1-%d9%88%d8%ba%db%8c%d8%a7%d8%a8-%d9%81%d8%b1%d8%a7%da%af%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%af%d9%88%d8%b1/” custom_bgcolor=”#9fbf3a#” custom_bgcolor=”#0171bb” /][/dt_sc_one_sixth][dt_sc_one_sixth ][dt_sc_icon_box type=”type13″ fontawesome_icon=”android” stroke_icon=”android” custom_icon=”” title=”پایان دوره” link=”https://bilgisayariran.ir/%d9%81%d8%b1%d9%85-%d8%b4%d9%85%d8%a7%d8%b1%d9%87-3-%d9%81%d9%87%d8%b1%d8%b3%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%85%d9%8a-%d9%81%d8%b1%d8%a7%da%af%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86%d9%8a-%da%a9%d9%87-%d8%af%d9%88/” custom_bgcolor=”#9fbf3a” /][/dt_sc_one_sixth][dt_sc_one_sixth ][dt_sc_icon_box type=”type13″ fontawesome_icon=”android” stroke_icon=”” custom_icon=”https://bilgisayariran.ir/new/wp-content/uploads/2020/11/icon-ps.png” title=”ارزیابی مراکز” link=”https://bilgisayariran.ir/%d8%a7%d8%b1%d8%b2%db%8c%d8%a7%d8%a8%db%8c-%d9%85%d8%b1%d8%a7%da%a9%d8%b2-%d9%87%d9%85%da%a9%d8%a7%d8%b1/” custom_bgcolor=”#2b8bc0″ /][/dt_sc_one_sixth][dt_sc_one_sixth ][dt_sc_icon_box type=”type13″ fontawesome_icon=”android” stroke_icon=”” custom_icon=”https://bilgisayariran.ir/new/wp-content/uploads/2020/11/icon-js.png” title=”ارزیابی مدرس” link=”https://bilgisayariran.ir/arzyabi-ostad-farsh/” custom_bgcolor=”#e5a329″ /][/dt_sc_one_sixth][dt_sc_one_sixth ][dt_sc_icon_box type=”type13″ fontawesome_icon=”android” stroke_icon=”” custom_icon=”https://bilgisayariran.ir/new/wp-content/uploads/2020/11/icon-ruby.jpg” title=”ارزیابی اعضا” link=”https://bilgisayariran.ir/%d9%be%d9%86%d8%ac%d8%b1%d9%87-%d9%88%d8%a7%d8%ad%d8%af-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%db%8c%d8%aa-%d8%a7%db%8c%d8%af%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ae%d9%84%d8%a7%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%a7%d8%af%d8%a7/” custom_bgcolor=”#d10101″ /][/dt_sc_one_sixth][/dt_sc_fullwidth_section]


[dt_sc_one_third first]

فرم شماره ۱: فرم ثبت نام دوره

فرم شماره ۲: فرم حضور وغیاب فراگیران دوره

پنجره واحد مدیریت ایده های خلاقانه اداره فرش

[/dt_sc_one_third]
[dt_sc_one_third]

جدول۱: مشخصات کلی دوره

جدول ۳( مراحل اجرایی و عناوین کارهای اجرایی دوره )

جدول شماره ۴:هزینه های دوره آموزش

[/dt_sc_one_third][dt_sc_one_third]

تفاهمنامه همکاری استعدادیابی مهارت

استعدادیابی

[/dt_sc_one_third]

[dt_sc_fullwidth_section backgroundcolor=”#000000″ backgroundimage=”http://lms.dttheme.com/wp-content/uploads/2014/03/services-parallax.jpg” parallax=”yes” backgroundrepeat=”no-repeat” backgroundposition=”left top” paddingtop=”60″ paddingbottom=”30″ class=”dark-bg”]

[dt_sc_h2 type=”” class=”aligncenter”]آمار ما[/dt_sc_h2][dt_sc_hr_invisible /]

[dt_sc_one_fourth first][dt_sc_counter title=”دوره مهارتهای شغلی” number=”100″ /][/dt_sc_one_fourth][dt_sc_one_fourth ][dt_sc_counter title=”دوره های کاردانش” number=”30″ /][/dt_sc_one_fourth][dt_sc_one_fourth ][dt_sc_counter title=”سمینارهای کارآفرینی” number=”25″ /][/dt_sc_one_fourth][dt_sc_one_fourth ][dt_sc_counter title=”دوره های بازاریابی” number=”100″ /][/dt_sc_one_fourth]

[/dt_sc_fullwidth_section][dt_sc_hr_invisible /]

[dt_sc_one_third first]

[dt_sc_one_half first]

[dt_sc_donutchart_medium title=”ارومیه” bgcolor=”#808080″ fgcolor=”#00cdcd” percent=”100″ /]

[/dt_sc_one_half][dt_sc_one_half ]

[dt_sc_donutchart_medium title=”خوی” bgcolor=”#808080″ fgcolor=”#00cdcd” percent=”100″ /]

[/dt_sc_one_half]

[/dt_sc_one_third][dt_sc_one_third]

[dt_sc_one_half first]

[dt_sc_donutchart_medium title=”مهاباد” bgcolor=”#808080″ fgcolor=”#00cdcd” percent=”100″ /]

[/dt_sc_one_half][dt_sc_one_half ]

[dt_sc_donutchart_medium title=”بوکان” bgcolor=”#808080″ fgcolor=”#00cdcd” percent=”100″ /]

[/dt_sc_one_half]

[/dt_sc_one_third][dt_sc_one_third]

[dt_sc_one_half first]

[dt_sc_donutchart_medium title=”تکاب” bgcolor=”#808080″ fgcolor=”#00cdcd” percent=”100″ /]

[/dt_sc_one_half][dt_sc_one_half ]

[dt_sc_donutchart_medium title=”ارومیه” bgcolor=”#808080″ fgcolor=”#00cdcd” percent=”100″ /]

[/dt_sc_one_half]

[/dt_sc_one_third]