ماه: اسفند 1401

توسعه و توانمندی، تغییر و تاب آوری

 

[dt_sc_h2 type=”” class=”aligncenter”]توسعه و توانمندی، تغییر و تاب آوری[/dt_sc_h2]

با اعتقاد به اینکه افزایش بهره وری دستگاهها تنها درگرو آموزش نیروهای انسانی میسر می شود، این موسسه با داشتن سوابق درخشان در سطح استان و همکاری و ارتباط مستمر و تنگاتنگ با نهادها و ارگانهای مرتبط آمادگی خود را جهت عقد تفاهم نامه و یا قرارداد همکاری با نهادها و ارگانهای محترم برای طراحی ، تدوین و استاندارد سازی دوره های تک درس یک روزه – دو روزه و چند روزه (کارگاهی و مهارت آموزی) و برگزاری آموزشهای تعهدی با حضور مدرسان مجرب و اساتید و هیئت علمی دانشگاهی اعلام می دارد.

[dt_sc_fullwidth_section backgroundcolor=”” backgroundimage=”” opacity=”” parallax=”yes” backgroundrepeat=”no-repeat” backgroundposition=”left top” paddingtop=”” paddingtop=”60″ paddingbottom=”10″ textcolor=”” disable_container=”” class=”custom-parallax” first]

[dt_sc_one_third first]

[dt_sc_icon_box type =” type6″ fontawesome_icon=’question’ title=’فرم ثبت نام:’ link=’https://bilgisayariran.ir/?redirect_to=https%3A%2F%2Fshahabir.ir%2F%3Fredirect_to%3Dhttps%3A%2F%2Fshahabir.ir%2F&login=true’ ]

ابتدا در صفحه اول سایت ثبت نام نمایید و سپس وارد سامانه شده و اقدام نمایید.

[/dt_sc_icon_box]
[/dt_sc_one_third]
[dt_sc_one_third]

[dt_sc_icon_box type =” type6″ fontawesome_icon=’question’ title=’فرم رزرو:’ link=’https://bilgisayariran.ir/rezerv’ ]

(اگر قبلا ثبت نام نموده اید در قسمت “ورود به سایت” به سایت ورود نمایید.)

[/dt_sc_icon_box]
[/dt_sc_one_third]
[dt_sc_one_third]

[dt_sc_icon_box type =” type6″ fontawesome_icon=’question’ title=’فرم ثبت نام و رزرو:’ link=’https://bilgisayariran.ir/sabtrezerv’ ]

جهت ثبت نام و رزرو مستقیم در سایت:: https://bilgisayariran.ir

[/dt_sc_icon_box]
[/dt_sc_one_third]

[dt_sc_fullwidth_section type =” type6″ =”” backgroundimage=”” opacity=”” parallax=”” backgroundrepeat=”” backgroundposition=”” paddingtop=”60″ paddingbottom=”10″ textcolor=”” disable_container=”” class=”” first][dt_sc_h2 class=”aligncenter”]کارگاهها و سمینارهای آموزش[/dt_sc_h2]

[dt_sc_icon_box type =” type6″ link=’#’ ]

 

پیرو قرارداد با ادارات کل استان آذربایجان غربی, در خصوص راه اندازی سامانه و تولید محتوای برگزاری دوره های آموزشی مجازی و برگزاری مسابقات و جشنواره های آنلاین به سفارش آن ادارات محترم, محتواهای تولیدی دوره های آموزشی که بصورت ترکیبی از فایلهای متن  word و pdf  و گاها فایل های صوتی و مالتی مدیا و به شکل فیلم و انیمیشن بوده و در سامانه اینترنتی بارگذاری و بشرح زیر برگزاری میگردد..

[/dt_sc_icon_box]

[/dt_sc_fullwidth_section]

[dt_sc_hr_invisible_medium /]

[dt_sc_one_third first]

[dt_sc_icon_box type =” type6″ fontawesome_icon=’question’ fontawesome_icon=’bolt’ title=’اداره فرش ارومیه’ link=’https://bilgisayariran.ir/wp-content/uploads/2022/03/banu01.mp4′ ]

🔴 همایش تجارت الکترونیک مشاغل خانگی

✅ مدیران واحدهای تولیدی و خدماتی پشتیبان و مستقل در حوزه مشاغل‌خانگی

زمان : ساعت ۹ صبح روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱
آدرس: ارومیه – خیابان بعثت

[/dt_sc_icon_box]
[/dt_sc_one_third]

[dt_sc_one_third]

[dt_sc_icon_box type =” type6″ fontawesome_icon=’question’ title=’اداره فرش ارومیه’ link=’https://bilgisayariran.ir/wp-content/uploads/2021/12/SETAD-14001015.mp4′ ]

🔴 همایش تجارت الکترونیک مشاغل خانگی

✅ مدیران واحدهای تولیدی و خدماتی پشتیبان و مستقل در حوزه مشاغل‌خانگی

زمان : ساعت ۹ صبح روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱
آدرس: ارومیه – خیابان بعثت

[/dt_sc_icon_box]
[/dt_sc_one_third]

[dt_sc_one_third]

[dt_sc_icon_box type =” type6″ fontawesome_icon=’pencil’ title=’اداره فرش ارومیه’ link=’https://bilgisayariran.ir/wp-content/uploads/2023/01/Untitled.mp4′ ]

🔴 همایش تجارت الکترونیک مشاغل خانگی

✅ مدیران واحدهای تولیدی و خدماتی پشتیبان و مستقل در حوزه مشاغل‌خانگی

زمان : ساعت ۹ صبح روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱
آدرس: ارومیه – خیابان بعثت

[/dt_sc_icon_box]

[/dt_sc_one_third]

[dt_sc_hr_invisible_medium /]

[dt_sc_one_third first]

[dt_sc_icon_box type =” type6″ fontawesome_icon=’question’ fontawesome_icon=’bolt’ title=’اداره کل فنی حرفه ای تبریز’ link=’https://bilgisayariran.ir/wp-content/uploads/2022/03/banu01.mp4′ ]

شناسایی و درک مدل رفتاری خویش
شناسایی مدل‌های رفتاری دیگران
توانایی تطبیق مدل رفتاری خویش با دیگران
برقراری ارتباطات مؤثر

[/dt_sc_icon_box]
[/dt_sc_one_third]

[dt_sc_one_third]

[dt_sc_icon_box type =” type6″ fontawesome_icon=’question’ title=’مرکز فنی حرفه ای ارومیه’ link=’https://bilgisayariran.ir/wp-content/uploads/2021/12/SETAD-14001015.mp4′ ]

شناسایی و درک مدل رفتاری خویش
شناسایی مدل‌های رفتاری دیگران
توانایی تطبیق مدل رفتاری خویش با دیگران
برقراری ارتباطات مؤثر

[/dt_sc_icon_box]
[/dt_sc_one_third]

[dt_sc_one_third]

[dt_sc_icon_box type =” type6″ fontawesome_icon=’pencil’ title=’اداره کل بانوان استانداری’ link=’https://bilgisayariran.ir/wp-content/uploads/2023/01/Untitled.mp4′ ]

شناسایی و درک مدل رفتاری خویش
شناسایی مدل‌های رفتاری دیگران
توانایی تطبیق مدل رفتاری خویش با دیگران
برقراری ارتباطات مؤثر

[/dt_sc_icon_box]

[/dt_sc_one_third]

[dt_sc_hr_invisible_medium /]

[dt_sc_one_third first]

[dt_sc_icon_box type =” type6″ fontawesome_icon=’question’ fontawesome_icon=’bolt’ title=’دانشگاه آزاد ارومیه’ link=’#’ ]

شناسایی و درک مدل رفتاری خویش
شناسایی مدل‌های رفتاری دیگران
توانایی تطبیق مدل رفتاری خویش با دیگران
برقراری ارتباطات مؤثر

[/dt_sc_icon_box]

[/dt_sc_one_third]

[dt_sc_one_third]

[dt_sc_icon_box type =” type6″ fontawesome_icon=’question’ title=’دانشگاه صنعتی ارومیه’ link=’#’ ]

شناسایی و درک مدل رفتاری خویش
شناسایی مدل‌های رفتاری دیگران
توانایی تطبیق مدل رفتاری خویش با دیگران
برقراری ارتباطات مؤثر

[/dt_sc_icon_box]

[/dt_sc_one_third]

[dt_sc_one_third]

[dt_sc_icon_box type =” type6″ fontawesome_icon=’pencil’ title=’آموزشکده فنی ارومیه’ link=’#’ ]

شناسایی و درک مدل رفتاری خویش
شناسایی مدل‌های رفتاری دیگران
توانایی تطبیق مدل رفتاری خویش با دیگران
برقراری ارتباطات مؤثر

[/dt_sc_icon_box]

[/dt_sc_one_third]

[dt_sc_hr_invisible_medium /]

[dt_sc_one_third first]

[dt_sc_icon_box type =” type6″ fontawesome_icon=’question’ fontawesome_icon=’bolt’ title=’کانون فرهنگی بانوان‘ link=’#’ ]

[/dt_sc_icon_box]
[/dt_sc_one_third]

[dt_sc_one_third]

[dt_sc_icon_box type =” type6″ fontawesome_icon=’question’ title=’کانون فرهنگی بانوان‘ link=’#’ ]

[/dt_sc_icon_box]
[/dt_sc_one_third]

[dt_sc_one_third]

[dt_sc_icon_box type =” type6″ fontawesome_icon=’pencil’ title=’کانون فرهنگی بانوان‘ link=’#’ ]

[/dt_sc_icon_box]

[/dt_sc_one_third]

[dt_sc_hr_invisible_medium /]

[dt_sc_one_third first]

[dt_sc_icon_box type =” type6″ fontawesome_icon=’question’ fontawesome_icon=’bolt’ title=’کانون فرهنگی بانوان‘ link=’#’ ]

[/dt_sc_icon_box]
[/dt_sc_one_third]

[dt_sc_one_third]

[dt_sc_icon_box type =” type6″ fontawesome_icon=’question’ title=’کانون فرهنگی بانوان‘ link=’#’ ]

[/dt_sc_icon_box]
[/dt_sc_one_third]

[dt_sc_one_third]

[dt_sc_icon_box type =” type6″ fontawesome_icon=’pencil’ title=’کانون فرهنگی بانوان‘ link=’#’ ]

[/dt_sc_icon_box]

[/dt_sc_one_third]

[dt_sc_hr_invisible_medium /]

[dt_sc_one_third first]

[dt_sc_icon_box type =” type6″ fontawesome_icon=’question’ fontawesome_icon=’bolt’ title=’کانون فرهنگی بانوان‘ link=’#’ ]

شناسایی و درک مدل رفتاری خویش
شناسایی مدل‌های رفتاری دیگران
توانایی تطبیق مدل رفتاری خویش با دیگران
برقراری ارتباطات مؤثر

[/dt_sc_icon_box]
[/dt_sc_one_third]

[dt_sc_one_third]

[dt_sc_icon_box type =” type6″ fontawesome_icon=’question’ title=’کانون فرهنگی بانوان‘ link=’#’ ]

شناسایی و درک مدل رفتاری خویش
شناسایی مدل‌های رفتاری دیگران
توانایی تطبیق مدل رفتاری خویش با دیگران
برقراری ارتباطات مؤثر

[/dt_sc_icon_box]
[/dt_sc_one_third]

[dt_sc_one_third]

[dt_sc_icon_box type =” type6″ fontawesome_icon=’pencil’ title=’کانون فرهنگی بانوان‘ link=’#’ ]

شناسایی و درک مدل رفتاری خویش
شناسایی مدل‌های رفتاری دیگران
توانایی تطبیق مدل رفتاری خویش با دیگران
برقراری ارتباطات مؤثر

[/dt_sc_icon_box]

[/dt_sc_one_third]

[dt_sc_hr_invisible_medium /]

[dt_sc_one_third first]

[dt_sc_icon_box type =” type6″ fontawesome_icon=’bolt’ title=’ضوابط مالی  :‘ link=’#’ ]

درآمد مرکز از خدماتی خواهد بود که بر اساس تعرفه های مصوب و مورد تایید شورا باشد.

درآمد حاصل از بر گزاری دوره های آموزشی بصورت حضوری , کارگاهی , سمیناری و همایش مشترک بوده و درآمد حاصل از بر گزاری دوره های آموزشی بصورت الکترونیکی و آزمونهای اینترنتی سهم شرکت خواهد بود.

تخفیفات مورد توافق به هزینه های خدمات ارائه شده بر اساس تعرفه های سازمانهای متولی خواهد بود که بصورت خدمات و تسهیلات ویژه در اختیار ذینفعان قرار داده خواهد شد.

تبصره۲: سایر مواردی که امکان مشارکت در اجرا را میطلبد در صورت توافق طی قراردادهای جداگانه قابل اجرا خواهند بود.

[/dt_sc_icon_box]
[/dt_sc_one_third]

[dt_sc_one_third]

[dt_sc_icon_box type =” type6″ fontawesome_icon=’pencil’ title=’تعهدات طرف اول :‘ link=’#’ ]

اخذ مجوزهای لازم از وزارتخانه ها و سایر مراجع ذیربط و جذب اعتبارات آموزشی و پژوهشی و توسعه خدمات مربوطه

اطلاع رسانی و تبلیغات رسانه ای جهت فرهنگ سازی و معرفی ۱۰۰۰۰ نفر از ذینفعان تحت پوشش ( بصورت استانی )

ارائه خدمات حمایتی به طرح های کارآفرینی و کسب و کار و توسعه تاب آوری بانوان در امور اقتصادی

تامین مالی خدمات ارائه شده و حمایت از طرح های کارآفرینی و اشتغال تائید شده بانوان فعال

همکاری در اخذ و صدور و کاربردی نمودن گواهینامه های صادره

تبصره: تعهد سال اول با دعوت متوالی حداقل ۲۰۰ نفر در هر ماه جهت شرکت در دوره ها و عضویت قطعی در سامانه محقق خواهد شد.

[/dt_sc_icon_box]
[/dt_sc_one_third]

[dt_sc_one_third]

[dt_sc_icon_box type =” type6″ fontawesome_icon=’bolt’ title=’تعهدات طرف دوم:‘ link=’#’ ]

پیکربندی سامانه مجازی ارائه خدمات عضویت و اخذ آزمون اعتبار سنجی و تخصیص کداعتباری به اعضا

فعالسازی تعداد ۱۰۰۰۰ سهمیه اعطایی جهت بهره مندی کاربران از اعتبار تخصیص یافته سامانه تا سقف توافق شده

تولید محتوا و ایجاد امکانات ارائه دوره و برگزاری دوره های آموزشی و توانمند سازی به کلیه کاربران

ارائه خدمات مشاوره به طرحهای کارآفزینی و کسب و کار و پشتیبانی از فروش محصولات و تولیدات با کیفیت کاربران سامانه

تشکیل پروندهً عضویت حاوی تصویر مدرک تحصیلی مشاوران و مدرسان، فرم ثبت نام فراگیران، برگه حضور و غیاب و ارزشیابی فراگیران، برگزاری آزمونهای ارزیابی و پایان دوره و اعلام نتایج بازخوردها و فعالیتهای اعضا،

[/dt_sc_icon_box]
[/dt_sc_one_third]


[dt_sc_fullwidth_section backgroundcolor=”” backgroundimage=”” opacity=”” parallax=”” backgroundrepeat=”” backgroundposition=”” paddingtop=”60″ paddingbottom=”” textcolor=”” disable_container=”” class=”” first]

[/dt_sc_fullwidth_section]

[dt_sc_h2 type=”” class=”aligncenter”]بخشی از اقدامات ما:[/dt_sc_h2]

[dt_sc_tabs_horizontal]

 

[dt_sc_fullwidth_section backgroundcolor=”” backgroundimage=”” opacity=”” parallax=”” backgroundrepeat=”” backgroundposition=”” paddingtop=”30″ paddingbottom=”” textcolor=”” disable_container=”” class=”” first][dt_sc_h2 type=”” class=”aligncenter”]سازماندهی[/dt_sc_h2][/dt_sc_fullwidth_section]

[dt_sc_hr_invisible /][dt_sc_one_fourth first][dt_sc_icon_box type=”type6″ fontawesome_icon=”” stroke_icon=”android” custom_icon=”https://shahabir.ir/new/wp-content/uploads/2020/11/icon-new1.png” title=”سایت اینترنتی ثبت نام” link=”https://shahabir.ir” custom_bgcolor=”#27ae60″]

سایت اینترنتی ثبت نام و ساماندهی متقاضیان آموزشهای مهارتی طرح های کارآفرینی و کسب و کار در سطح استان.

[/dt_sc_icon_box]

[/dt_sc_one_fourth][dt_sc_one_fourth ][dt_sc_icon_box type=”type6″ fontawesome_icon=”” stroke_icon=”android” custom_icon=”https://shahabir.ir/new/wp-content/uploads/2020/11/icon-new2.png” title=”سامانه دبیرخانه کارآفرین شو” link=”https://shahabir.ir” custom_bgcolor=”#f2672e”]

سامانه دبیرخانه کارآفرین شو و برگزاری رویدادهای کارآفرینی و کسب و کار و حمایت از طرح های برگزیده رویدادها.

[/dt_sc_icon_box]

[/dt_sc_one_fourth][dt_sc_one_fourth ][dt_sc_icon_box type=”type6″ fontawesome_icon=”” stroke_icon=”android” custom_icon=”https://shahabir.ir/new/wp-content/uploads/2020/11/icon-new3.png” title=”سامانه نظام پیشنهادات ایده” link=”https://shahabir.ir” custom_bgcolor=”#e5a329″]

سامانه نظام پیشنهادات ایده ، طرح ، راهکار و برنامه و یهره برداری از تجربیات و رهنمودهای نخبگان کسب و کارها.

[/dt_sc_icon_box]

[/dt_sc_one_fourth][dt_sc_one_fourth ][dt_sc_icon_box type=”type6″ fontawesome_icon=”” stroke_icon=”android” custom_icon=”http://lms.dttheme.com/wp-content/uploads/2014/06/icon-new4.png” title=”اجرای برنامه های فرهنگی” link=”https://shahabir.ir” custom_bgcolor=”#9fbf3a”]

اجرای برنامه های فرهنگی و اطلاع رسانی جهت شناسایی و جذب و معرفی کارآفرینان به علاقمندان کارآفرینی.

[/dt_sc_icon_box]

[/dt_sc_one_fourth][dt_sc_hr_invisible_medium /]


[dt_sc_fullwidth_section backgroundcolor=”” backgroundimage=”” opacity=”” parallax=”” backgroundrepeat=”” backgroundposition=”” paddingtop=”30″ paddingbottom=”” textcolor=”” disable_container=”” class=”” first][dt_sc_h2 type=”” class=”aligncenter”]توانمندسازی[/dt_sc_h2][/dt_sc_fullwidth_section]

[dt_sc_hr_invisible /][dt_sc_one_fourth first][dt_sc_icon_box type=”type6″ fontawesome_icon=”” stroke_icon=”android” custom_icon=”https://shahabir.ir/new/wp-content/uploads/2020/11/icon-new1.png” title=”برگزاری کارگاه های آموزشی” link=”https://shahabir.ir” custom_bgcolor=”#27ae60″]

برگزار دوره ها و کارگاه های آموزشی استعدادیابی ، کارآفرینی و کسب و کار برای تمام مدیران و کارشناسان فرهنگ سراها.

[/dt_sc_icon_box]

[/dt_sc_one_fourth][dt_sc_one_fourth ][dt_sc_icon_box type=”type6″ fontawesome_icon=”” stroke_icon=”android” custom_icon=”https://shahabir.ir/new/wp-content/uploads/2020/11/icon-new2.png” title=”آموزش مهارتهای همگانی” link=”https://shahabir.ir” custom_bgcolor=”#f2672e”]

آموزش مهارتهای همگانی برای شهروندان در راستای فقر زدایی و توسعه تاب اوری اجتماعی ، اقتصادی ، فرهنگی خانواده ها.

[/dt_sc_icon_box]

[/dt_sc_one_fourth][dt_sc_one_fourth ][dt_sc_icon_box type=”type6″ fontawesome_icon=”” stroke_icon=”android” custom_icon=”https://shahabir.ir/new/wp-content/uploads/2020/11/icon-new3.png” title=”ارزیابی مهارت های عمومی” link=”https://shahabir.ir” custom_bgcolor=”#e5a329″]

ارزیابی میزان مهارت های عمومی و حرفه ای شهروندان و سنجش اثربخشی دوره های اجرا شده در فرهنگ سراها

[/dt_sc_icon_box]

[/dt_sc_one_fourth][dt_sc_one_fourth ][dt_sc_icon_box type=”type6″ fontawesome_icon=”” stroke_icon=”android” custom_icon=”http://lms.dttheme.com/wp-content/uploads/2014/06/icon-new4.png” title=”مهارتهای کسب و کار و” link=”https://shahabir.ir” custom_bgcolor=”#9fbf3a”]

( مهارتهای زندگی ، مهارتهای عمومی کامپیوتر ، مهارتهای زبان ، مهارتهای خلاقیت ، مهارتهای کسب و کار و … )

[/dt_sc_icon_box]

[/dt_sc_one_fourth][dt_sc_hr_invisible_medium /]


[dt_sc_fullwidth_section backgroundcolor=”” backgroundimage=”” opacity=”” parallax=”” backgroundrepeat=”” backgroundposition=”” paddingtop=”30″ paddingbottom=”” textcolor=”” disable_container=”” class=”” first][dt_sc_h2 type=”” class=”aligncenter”]کارآفرینی[/dt_sc_h2][/dt_sc_fullwidth_section]

[dt_sc_hr_invisible /][dt_sc_one_fourth first][dt_sc_icon_box type=”type6″ fontawesome_icon=”” stroke_icon=”android” custom_icon=”https://shahabir.ir/new/wp-content/uploads/2020/11/icon-new1.png” title=”کسب و کارهای مستعد” link=”https://shahabir.ir” custom_bgcolor=”#27ae60″]

تهیه محتوای معرفی و راهنمای مشاغل و کسب و کارهای مستعد و بومی و موفق استان.

[/dt_sc_icon_box]

[/dt_sc_one_fourth][dt_sc_one_fourth ][dt_sc_icon_box type=”type6″ fontawesome_icon=”” stroke_icon=”android” custom_icon=”https://shahabir.ir/new/wp-content/uploads/2020/11/icon-new2.png” title=”راه اندازی طرح های جدید” link=”https://shahabir.ir” custom_bgcolor=”#f2672e”]

برنامه ریزی ، فرایندسازی ، نظارت ، مستند سازی و تولید محتوای راه اندازی طرح های جدید از همان ابتدا.

[/dt_sc_icon_box]

[/dt_sc_one_fourth][dt_sc_one_fourth ][dt_sc_icon_box type=”type6″ fontawesome_icon=”” stroke_icon=”android” custom_icon=”https://shahabir.ir/new/wp-content/uploads/2020/11/icon-new3.png” title=”امکان سنجی کارآفرینی” link=”https://shahabir.ir” custom_bgcolor=”#e5a329″]

نیازسنجی و امکان سنجی کارآفرینی در فرهنگ سراها و ایجاد و حمایت از کسب و کار های کوچک و محلی خانواده ها.

[/dt_sc_icon_box]

[/dt_sc_one_fourth][dt_sc_one_fourth ][dt_sc_icon_box type=”type6″ fontawesome_icon=”” stroke_icon=”android” custom_icon=”http://lms.dttheme.com/wp-content/uploads/2014/06/icon-new4.png” title=”ایجاد نمایشگاهها” link=”https://bilgisayariran.ir/wp-content/uploads/2023/01/Untitled.mp4″ custom_bgcolor=”#9fbf3a”]

ایجاد نمایشگاههای موقت و دایمی (بصورت حضوری و مجازی) جهت عرضه و فروش محصولات تولیدی واحدهای تحت حمایت.

[/dt_sc_icon_box]

[/dt_sc_one_fourth][dt_sc_hr_invisible_medium /]


[dt_sc_fullwidth_section backgroundcolor=”” backgroundimage=”” opacity=”” parallax=”” backgroundrepeat=”” backgroundposition=”” paddingtop=”30″ paddingbottom=”” textcolor=”” disable_container=”” class=”” first][dt_sc_h2 type=”” class=”aligncenter”]مدل سازی[/dt_sc_h2][/dt_sc_fullwidth_section]

[dt_sc_hr_invisible /][dt_sc_one_fourth first][dt_sc_icon_box type=”type6″ fontawesome_icon=”” stroke_icon=”android” custom_icon=”https://shahabir.ir/new/wp-content/uploads/2020/11/icon-new1.png” title=”انجام مکاتبات و ارجای کار” link=”https://shahabir.ir” custom_bgcolor=”#27ae60″]

انجام مکاتبات و ارجای کار و گزارشات مامورتهای محوله از طریق سامانه مکاتبات و ارجای کار سازمان های فرهنگی.

[/dt_sc_icon_box]

[/dt_sc_one_fourth][dt_sc_one_fourth ][dt_sc_icon_box type=”type6″ fontawesome_icon=”” stroke_icon=”android” custom_icon=”https://shahabir.ir/new/wp-content/uploads/2020/11/icon-new2.png” title=”معرفی امکانات سامانه” link=”https://shahabir.ir” custom_bgcolor=”#f2672e”]

برگزاری کارگاه آموزشی معرفی امکانات سامانه طراحی شده برای کارشناسان فرهنگ سراها بصورت حضوری و یا وبیناری.

[/dt_sc_icon_box]

[/dt_sc_one_fourth][dt_sc_one_fourth ][dt_sc_icon_box type=”type6″ fontawesome_icon=”” stroke_icon=”android” custom_icon=”https://shahabir.ir/new/wp-content/uploads/2020/11/icon-new3.png” title=”الگوی سازمان یونسکو” link=”” custom_bgcolor=”#e5a329″]

مطابق الگوی سازمان یونسکو که مهارتهای شش گانه را شرط سواد اعلام کرده بوده ما هم سواد ده گانه را الگوی توانمندی بکنیم

[/dt_sc_icon_box]

[/dt_sc_one_fourth][dt_sc_one_fourth ][dt_sc_icon_box type=”type6″ fontawesome_icon=”” stroke_icon=”android” custom_icon=”http://lms.dttheme.com/wp-content/uploads/2014/06/icon-new4.png” title=”حداقل یکی از مهارتها” link=”https://shahabir.ir” custom_bgcolor=”#9fbf3a”]

هر مرکز باید بر حسب نیاز منطقه و امکانات و تجهزات موجود خودش حداقل یکی از مهارتها را انتخاب بکند و برگزار بشود

[/dt_sc_icon_box]

[/dt_sc_one_fourth][dt_sc_hr_invisible_medium /]

[dt_sc_fullwidth_section backgroundcolor=”” backgroundimage=”” opacity=”” parallax=”” backgroundrepeat=”” backgroundposition=”” paddingtop=”30″ paddingbottom=”” textcolor=”” disable_container=”” class=”” first][dt_sc_h2 type=”” class=”aligncenter”]آموزش های رایگان استان آذربایجان غربی[/dt_sc_h2][/dt_sc_fullwidth_section]


[dt_sc_fullwidth_section backgroundcolor=”” backgroundimage=”” opacity=”” parallax=”” backgroundrepeat=”” backgroundposition=”” paddingtop=”60″ paddingbottom=”” textcolor=”” disable_container=”” class=”” first][dt_sc_h2 type=”” class=”aligncenter”]فرایند کاری[/dt_sc_h2][dt_sc_hr_invisible /][dt_sc_timeline_section]

[dt_sc_timeline align=”left” class=””]
[dt_sc_timeline_item fontawesome_icon=”timeline-icon1″ custom_icon=”” link=”https://shahabir.ir/?page_id=16333&preview=true” title=”گام اول” subtitle=”ثبت نام و عضویت در سایت”]
حرمابتداعا باید در سامانه ثبت نام نموده و عضو سامانه بشوید. (کسانیکه قبلا در سامانه ثبت نام نموده باشند نیازی به ثبت نام مجدد نیست).

[/dt_sc_timeline_item]
[/dt_sc_timeline]
[dt_sc_timeline align=”right” class=””]
[dt_sc_timeline_item fontawesome_icon=”timeline-icon2″ custom_icon=”” link=”https://shahabir.ir/courses-layout-2″ title=”گام دوم” subtitle=”آموزش و شرکت در دوره ها و وبینارها”]
دوره مورد نظر را انتخاب و پس از افزودن به سبد و سفارش آن از محتوای دوره و وبینار مربوطه استفاده نمایید.

[/dt_sc_timeline_item]
[/dt_sc_timeline]
[dt_sc_timeline align=”left” class=””]
[dt_sc_timeline_item fontawesome_icon=”timeline-icon3″ custom_icon=”” link=”https://shahabir.ir/classes-list/” title=”گام سوم” subtitle=”شرکت در آزمون دوره”]
بعد از شرکت در جلسات و وبینارها و آموزش محتوای دوره در آزمون مورد نظر شرکت نمایید.

[/dt_sc_timeline_item]
[/dt_sc_timeline]
[dt_sc_timeline align=”right” class=””]
[dt_sc_timeline_item fontawesome_icon=”timeline-icon4″ custom_icon=”” link=”https://shahabir.ir/%da%af%d9%88%d8%a7%d9%87%db%8c%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%84%db%8c%d8%b3%d8%aa-%d8%aa%d8%a7%db%8c%db%8c%d8%af-%d8%b4%d8%af%d9%87/” title=”گام چهارم” subtitle=”صدور گواهینامه”]
پس از اخذ نمره قبولی در آزمون پایان دوره گواهینامه صادر خواهد شد.

[/dt_sc_timeline_item]
[/dt_sc_timeline]
[/dt_sc_timeline_section][/dt_sc_fullwidth_section]

[dt_sc_one_third first]

[/dt_sc_one_third][dt_sc_one_third ][/dt_sc_one_third][dt_sc_one_third ]

[/dt_sc_one_third][dt_sc_one_third ]

رونمایی از سامانه اتوماسیون اداری آموزشگاه ها

 

[dt_sc_h2 type=”” class=”aligncenter”]توسعه و توانمندی فقط با تغییر و تاب آوری[/dt_sc_h2]

رونمایی از سامانه اتوماسیون اداری آموزشگاه های آزادفنی و حرفه ای استان آذربایجان شرقی – نمایشگاه ارس اکسپو – ۲۷ بهمن ۱۴۰۱
اتوماسیون اداری آموزشگاه های آزاد فنی و حرفه ای

[dt_sc_fullwidth_section backgroundcolor=”” backgroundimage=”” opacity=”” parallax=”yes” backgroundrepeat=”no-repeat” backgroundposition=”left top” paddingtop=”” paddingtop=”60″ paddingbottom=”10″ textcolor=”” disable_container=”” class=”custom-parallax” first]

[dt_sc_one_third first] [dt_sc_icon_box type =” type6″ fontawesome_icon=’question’ title=’رونمایی از سامانه’ link=’#’ ]رونمایی از سامانه اتوماسیون اداری آموزشگاه های آزادفنی و حرفه ای استان آذربایجان شرقی – نمایشگاه ارس اکسپو – ۲۷ بهمن ۱۴۰۱

[/dt_sc_icon_box]
[/dt_sc_one_third]
[dt_sc_one_third]

[dt_sc_icon_box type =” type6″ fontawesome_icon=’question’ title=’رونمایی از سامانه’ link=’#’ ]رونمایی از سامانه اتوماسیون اداری آموزشگاه های آزادفنی و حرفه ای استان آذربایجان شرقی – نمایشگاه ارس اکسپو – ۲۷ بهمن ۱۴۰۱

[/dt_sc_icon_box]
[/dt_sc_one_third]
[dt_sc_one_third]

[dt_sc_icon_box type =” type6″ fontawesome_icon=’question’ title=’رونمایی از سامانه’ link=’#’ ]رونمایی از سامانه اتوماسیون اداری آموزشگاه های آزادفنی و حرفه ای استان آذربایجان شرقی – نمایشگاه ارس اکسپو – ۲۷ بهمن ۱۴۰۱

[/dt_sc_icon_box]
[/dt_sc_one_third]


[dt_sc_one_third first][dt_sc_icon_box type =” type6″ fontawesome_icon=’question’ title=’رونمایی از سامانه’ link=’#’ ]رونمایی از سامانه اتوماسیون اداری آموزشگاه های آزادفنی و حرفه ای استان آذربایجان شرقی – نمایشگاه ارس اکسپو – ۲۷ بهمن ۱۴۰۱

[/dt_sc_icon_box]
[/dt_sc_one_third]
[dt_sc_one_third]

[dt_sc_icon_box type =” type6″ fontawesome_icon=’question’ title=’رونمایی از سامانه’ link=’#’ ]رونمایی از سامانه اتوماسیون اداری آموزشگاه های آزادفنی و حرفه ای استان آذربایجان شرقی – نمایشگاه ارس اکسپو – ۲۷ بهمن ۱۴۰۱

[/dt_sc_icon_box]
[/dt_sc_one_third]
[dt_sc_one_third]

[dt_sc_icon_box type =” type6″ fontawesome_icon=’question’ title=’رونمایی از سامانه’ link=’#’ ]رونمایی از سامانه اتوماسیون اداری آموزشگاه های آزادفنی و حرفه ای استان آذربایجان شرقی – نمایشگاه ارس اکسپو – ۲۷ بهمن ۱۴۰۱

[/dt_sc_icon_box]
[/dt_sc_one_third]

 

اخبار

درراستای تحقق بخشیدن به منویات ریاست جمهوری و وزارت متبوعه مبنی بر ارائه خدمات الکترونیکی به ارباب رجوع ، درجلسه میزخدمت سازمان درجهت برنامه ریزی وبررسی موانع موجود در زمینه مدیریت توزیع کودهای شیمیایی و درخواست حواله الکترونیکی کودی توسط کشاورز به صورت غیرحضوری مباحثی مطرح شد واجرای برنامه مصوب به صورت پایلوت در یکی از مراکز جهاد کشاورزی و همچنین بسترسازی سایر خدمات الکترونیکی واحدهای تخصصی قابل ارائه به ارباب رجوع در آینده نزدیک از مصوبات این جلسه بود که در صورت نهایی شدن و تایید مراجع نظارتی به کلیه شهرستانهای استان تسری داده خواهد شد.
این جلسه باحضور رئیس گروه نوسازی و تحول اداری،معاون زراعت سازمان،رئیس اداره پشتیبانی و شبکه ترویج،رئیس اداره آماروفن آوری اطلاعات و مسئول میزخدمت استان و نیز رئیس اداره ترویج و کارشناس معین پهنه مرکز جهاد کشاورزی شهرستان و شرکت آموزش و پژوهش بیلگی سایار برگزار گردید.
ضمنا ارائه خدمات به صورت چرخه لینک ارباب رجوع ، دفترپیشخوان _میزخدمت سازمان و پیشخوان _ ارباب رجوع ازجمله فعالیتهای میز خدمت سازمان و نیز الکترونیکی نمودن صورتجلسات در دستور کار است.

[dt_sc_recent_post category_id=”35″ carousel=”false” count=”40″ columns=”4″ read_more_text=”Read More” excerpt_length=”10″/]

 

باشگاه کارآفرینان نوجوان

[dt_sc_hr_invisible /]

[dt_sc_one_fourth first] [dt_sc_icon_box type=”type6″ fontawesome_icon=”” stroke_icon=”android” custom_icon=”https://bilgisayariran.ir/new/wp-content/uploads/2020/11/icon-new1.png” title=”معرفی باشگاه” link=”https://bilgisayariran.ir/%d9%85%d8%b9%d8%b1%d9%81%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a2%d9%81%d8%b1%db%8c%d9%86%d8%a7%d9%86-%d9%86%d9%88%d8%ac%d9%88%d8%a7%d9%86/” custom_bgcolor=”#27ae60″]

[/dt_sc_icon_box]

[/dt_sc_one_fourth][dt_sc_one_fourth ][dt_sc_icon_box type=”type6″ fontawesome_icon=”” stroke_icon=”android” custom_icon=”https://bilgisayariran.ir/new/wp-content/uploads/2020/11/icon-new2.png” title=”اتاق فکر باشگاه” link=”https://bilgisayariran.ir/%d8%a7%d8%aa%d8%a7%d9%82-%d9%81%da%a9%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a2%d9%81%d8%b1%db%8c%d9%86%d8%a7%d9%86-%d9%86%d9%88%d8%ac%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b3%d8%aa/” custom_bgcolor=”#f2672e”]

[/dt_sc_icon_box]

[/dt_sc_one_fourth][dt_sc_one_fourth ][dt_sc_icon_box type=”type6″ fontawesome_icon=”” stroke_icon=”android” custom_icon=”https://bilgisayariran.ir/new/wp-content/uploads/2020/11/icon-new3.png” title=”خدمات باشگاه” link=”https://bilgisayariran.ir/%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%a7%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a2%d9%81%d8%b1%db%8c%d9%86%d8%a7%d9%86-%d9%86%d9%88%d8%ac%d9%88%d8%a7%d9%86/” custom_bgcolor=”#e5a329″]

[/dt_sc_icon_box]

[/dt_sc_one_fourth][dt_sc_one_fourth ][dt_sc_icon_box type=”type6″ fontawesome_icon=”” stroke_icon=”android” custom_icon=”http://lms.dttheme.com/wp-content/uploads/2014/06/icon-new4.png” title=”ثبت نام باشگاه” link=”https://bilgisayariran.ir/?redirect_to=https%3A%2F%2Fshahabir.ir%2F%3Fredirect_to%3Dhttps%3A%2F%2Fshahabir.ir%2F&login=true” custom_bgcolor=”#9fbf3a”]

[/dt_sc_icon_box]

[/dt_sc_one_fourth]

[dt_sc_fullwidth_section backgroundcolor=”” backgroundimage=”” opacity=”” parallax=”” backgroundrepeat=”” backgroundposition=”” paddingtop=”60″ paddingbottom=”” textcolor=”” disable_container=”” class=”” first]

[dt_sc_one_half first type =” type1″]

آینده از همین الان شروع میشه!

باشگاه کارآفرینان نوجوان دوره ایست متمایز برای تربیت نسل آیندۀ کارآفرینان نوآور کشور ، که با تلاش جمعی دفتر توسعه کارآفرینی وزارت تعاون، کار، و رفاه اجتماعی ، سازمان آموزش فنی وحرفه ای، مرکز تربیت مربی و پژوهش های سازمان آموزش فنی وحرفه ای کشور، و موسسه کار و تامین اجتماعی تاسیس گردیده است.

[/dt_sc_one_half]

[/dt_sc_fullwidth_section]


[dt_sc_fullwidth_section backgroundcolor=”” backgroundimage=”” opacity=”” parallax=”” backgroundrepeat=”” backgroundposition=”” paddingtop=”60″ paddingbottom=”” textcolor=”” disable_container=”” class=”” first]

[dt_sc_one_half first type =” type1″]

[/dt_sc_one_half]

تو این دوره چی یاد می گیریم؟

مشاهده گری

پرسشگری

یادگیری و آزمایشگری

شبکه سازی

تفکر سنتتیک

زیبایی شناسی

اکتشاف مشتری

هوش احساسی

قدرت تخیل و معناسازی

نفــوذ و اقناع

[/dt_sc_fullwidth_section]


[dt_sc_fullwidth_section backgroundcolor=”” backgroundimage=”” opacity=”” parallax=”” backgroundrepeat=”” backgroundposition=”” paddingtop=”60″ paddingbottom=”” textcolor=”” disable_container=”” class=”” first]

[dt_sc_one_half first type =” type1″]

ویژگی های دوره

[/dt_sc_one_half]

Asset 7@2x

[/dt_sc_fullwidth_section]


از شروع تا پایان

[dt_sc_fullwidth_section backgroundcolor=”” backgroundimage=”” opacity=”” parallax=”” backgroundrepeat=”” backgroundposition=”” paddingtop=”60″ paddingbottom=”” textcolor=”” disable_container=”” class=”” first]

[dt_sc_one_half first type =” type1″]

فرآیند رهیـار

[/dt_sc_one_half]

فرآیند مجـری

[/dt_sc_fullwidth_section]


[dt_sc_fullwidth_section backgroundcolor=”” backgroundimage=”” opacity=”” parallax=”” backgroundrepeat=”” backgroundposition=”” paddingtop=”60″ paddingbottom=”” textcolor=”” disable_container=”” class=”” first]

[dt_sc_one_half first type =” type1″]

آینده از همین الان شروع میشه!

خوب حالا که با دوره باشگاه کارآفرینان نوجوان آشنا شدی می تونی خیلی ساده و از طریق زیر در باشگاه ثبت نام کنی…

علاقمندان به همکاری در باشگاه می توانند در قالب رهیار(مربی)/مجری دوره از طریق زیر با ما در ارتباط باشند….

[/dt_sc_one_half]

[/dt_sc_fullwidth_section]


جهت اطلاع از آخرین مطالب و رویدادها در خبرنامه عضو شوید

login

سـامانه مـدیریـت آموزش ترکیبی ایران

[dt_sc_callout_box type=”type1″ link=”https://www.lms.ir/” button_text=”فرم ثبت نام کاردانش” icon=”headphones” target=”_blank” class=””]

خلاصه ای از ما

بزرگتریـن ارائـه دهنـده خدمـات برگـزاری آزمـون آنلاین بـه همـراه بانـک سؤالات تسـتی، تشـریحی و درس نامه‌های آموزشـی بـرای مـدارس، دبیران، مشـاوران و دانـش آموزان را فراهـم کـرده اسـت.

[/dt_sc_callout_box][dt_sc_hr_invisible_medium /]

[dt_sc_hr_invisible /][dt_sc_one_fourth first]help[dt_sc_icon_box type=”type6″ fontawesome_icon=”” stroke_icon=”android” custom_icon=”https://bilgisayariran.ir/new/wp-content/uploads/2020/11/icon-new1.png” title=”راهنمای پنل دانش‌آموز” link=”https://bilgisayariran.ir/wp-content/uploads/2022/05/4_5764854277495327884.mp4″ custom_bgcolor=”#27ae60″]

[/dt_sc_icon_box]

[/dt_sc_one_fourth][dt_sc_one_fourth ]help[dt_sc_icon_box type=”type6″ fontawesome_icon=”” stroke_icon=”android” custom_icon=”https://bilgisayariran.ir/new/wp-content/uploads/2020/11/icon-new2.png” title=”راهنمای پنل مدرس” link=”https://bilgisayariran.ir/wp-content/uploads/2022/05/4_5764854277495327875-1.mp4″ custom_bgcolor=”#f2672e”]

[/dt_sc_icon_box]

[/dt_sc_one_fourth][dt_sc_one_fourth ]help[dt_sc_icon_box type=”type6″ fontawesome_icon=”” stroke_icon=”android” custom_icon=”https://bilgisayariran.ir/new/wp-content/uploads/2020/11/icon-new3.png” title=”راهنمای پنل مدیر” link=”https://bilgisayariran.ir/wp-content/uploads/2022/05/4_5764854277495327870.mp4″ custom_bgcolor=”#e5a329″]

[/dt_sc_icon_box]

[/dt_sc_one_fourth][dt_sc_one_fourth ]help[dt_sc_icon_box type=”type6″ fontawesome_icon=”” stroke_icon=”android” custom_icon=”http://lms.dttheme.com/wp-content/uploads/2014/06/icon-new4.png” title=”راهنمای پنل مدیر” link=”https://bilgisayariran.ir/wp-content/uploads/2022/05/4_5764854277495327871.mp4″ custom_bgcolor=”#9fbf3a”]

[/dt_sc_icon_box]

[/dt_sc_one_fourth]

[dt_sc_fullwidth_section backgroundcolor=”” backgroundimage=”” opacity=”” parallax=”” backgroundrepeat=”” backgroundposition=”” paddingtop=”60″ paddingbottom=”” textcolor=”” disable_container=”” class=”” first]

[dt_sc_one_half first type =” type1″]

آزمون های آنلاین

بـا توجـه بـه نیـاز روز افـزون دانـش آمـوزان بـه آزمون و تحلیـل هـای آنلاین، ایـن سـامانه ایـن بسـتر را بـرای تمامـی اسـاتید، موسسـات و دانش پژوهان سـطح کشـور ایجــاد نموده اســت.

خدمات آزمون آنلاین

ارائه کارنامه بلافاصله بعد از آزمون

تحلیل آزمون

ارائه تمرین پیشنهادی از طریق هوش مصنوعی

دسته بندی دانش آموزان و امکان رقابت با افراد هم سطح

ارائه برنامه مطالعاتی پیشنهادی

تعیین جایگاه دانش آموز در هر سؤال

امکان ساخت آزمون با انواع سبک های استاندارد جهانی

[/dt_sc_one_half]

help

[/dt_sc_fullwidth_section]


[dt_sc_fullwidth_section backgroundcolor=”” backgroundimage=”” opacity=”” parallax=”” backgroundrepeat=”” backgroundposition=”” paddingtop=”60″ paddingbottom=”” textcolor=”” disable_container=”” class=”” first]

[dt_sc_one_half first type =” type1″]

online test
help

[/dt_sc_one_half]

برگزاری کلاس‌های آنلاین

بـا توجـه بـه وضعیـت کنونـی کشـور و نیـاز دانـش پذیران بـه تکمیـل فرآینـد آموزش ایـن سـامانه در راسـتای تحقـق ایـن موضـوع اقـدام بـه ایجـاد بسـتر برگـزاری کلاس هـای گروهـی، نیمـه گروهـی و خصوصی به صـورت آنلاین نمـوده اسـت.این مجموعه بـا همـکاری اسـاتید مجرب، سـعی در بهبـود وضعیت آموزشـی کشـور دارد

خدمات کلاس آنلاین مدیریت آموزشی:

ارائه طرح درس و خلاصه درس همزمان با تدریس استاد (جزوه نویسی آنلاین)

داشتن قابلیت مشارکت کنترل شده‌ی دانش پذیران در کلاس

اطلاع رسانی زمان شروع برگزاری کلاس به دانش پذیران

ایجاد صفحه اختصاصی برای ورود به کلاس جهت امنیت بیشتر

دسترسی ساده از طریق کامپیوتر، تبلت و تلفن همراه

ارتباط بین اعضا به صورت تصویری، صوتی و نوشتاری

اشتراک گذاری فایل ها و صفحه دسکتاپ کامپیوتر

ارائه طرح درس و خلاصه درس همزمان با تدریس

امکان ارائه کلاس آفلاین

آپلود و نمایش فایل های پاورپوینت، فلش و تصاویر

مشاهده لیست دانش پذیران حاضر، و حضور و غیاب توسط پشتیبان کلاس اختصاصی برای هر گروه

[/dt_sc_fullwidth_section]


[dt_sc_fullwidth_section backgroundcolor=”” backgroundimage=”” opacity=”” parallax=”” backgroundrepeat=”” backgroundposition=”” paddingtop=”60″ paddingbottom=”” textcolor=”” disable_container=”” class=”” first]

[dt_sc_one_half first type =” type1″]

مدیریت مجموعه آموزشی و کارمندان

سامانه مدیریت آموزشی با سابقه درخشان در خصوص ایجاد بستر دوره های آموزشی و آزمونهای الکترونیکی با ۲۵۰ مرکز پشتیبانی در سطح کشور، مفتخر است به استحضار برساند که به عنوان بزرگترین مرکز رسمی برگزار کننده آزمون‌های ICDL در کل کشور با تهیه و تولید نرم افزارهای مختلف در این امر پیشقدم بوده و توانسته با استمرار در بخش آموزش و آزمون های الکترونیکی و مجازی گامهای بلندی در جهت ارتقای سطح علمی کشور بردارد:

مدیریت و زمانبندی کلاس ها،مدیریت پرسنل و دانش آموزان مراکز آموزش

برگزاری کلاس های آنلاین با امکانات و قابلیت های کامل از جمله اشتراک صدا، تصویر و صفحه دسکتاپ شرکت کننده گان

امکان استفاده از بانک سؤالات و یا ساخت انواع سؤالات چهار گزینه ای، جای خالی، کشویی، پاسخ کوتاه، چند جوابی ، تشریحی و … برای معلمان مراکز

ساخت انواع آزمون های پیشرفته با ترکیب سؤالات مختلف و تصحیح خودکار آزمون

سیستم قدرتمند تولید و توزیع محتوای آنلاین

برگزاری آزمون ها با امنیت بسیار بالا به همراه تصویر برداری از آزمون دهنده گان

سیستم قدرتمند تولید و توزیع محتوای آنلاین

[/dt_sc_one_half]

online test

[/dt_sc_fullwidth_section]


[dt_sc_fullwidth_section backgroundcolor=”” backgroundimage=”” opacity=”” parallax=”” backgroundrepeat=”” backgroundposition=”” paddingtop=”60″ paddingbottom=”” textcolor=”” disable_container=”” class=”” first]

[dt_sc_one_half first type =” type1″]

help

[/dt_sc_one_half]

نصب اپلیکیشن موبایل

شما کاربران عزیز میتوانید با نصب اپلیکیشن سیستم مدیریت آموزش بر روی موبایل خود به‌راحتی وارد این اپلیکیشن شده و از قابلیت‌های آن استفاده نمایید‌.

مزایای نصب اپلیکیشن مدیریت آموزشی :

برای استفاده از برنامه وب پیشرفته، هیچ نیازی به بازدید از Play Store یا App Store برای نصب آن ندارید.

قابلیت دسترسی سریع و ورود به سایت در کمترین زمان

قابل نصب بر روی دسکتاپ و iOS , Android

ترافیک تلفن همراه به صورت قابل توجهی کاهش میابد.

بارگیری و نصب چندین برابر سریعتر انجام می شود.

کاهش زمان استفاده از فضای ذخیره سازی دستگاه

[/dt_sc_fullwidth_section]


جهت اطلاع از آخرین مطالب و رویدادها در خبرنامه عضو شوید

login

آکادمی استعدادیابی و توسعه فردی

[dt_sc_callout_box type=”type1″ link=”https://www.lms.ir/” button_text=”ثبت نام” icon=”headphones” target=”_blank” class=””]

برای چــــه آمــــده‌ایم؟

مدرسه اشتغال توسط مرکز کارآفرینی با این رسالت ایجاد شد که دانشجویان را برای دنیای کسبوکار آماده کند و آنها را وارد این فضا کند؛ به نحوی که هر فرد د ر جایگاه متناسب خود قرار بگیرد. بدین ترتیب تالش بر این بوده که فاصلهی بین مهارتهای دانشجویان و نیازهای کسب وکارها و هزینه ی آماده شدن نیروی کار را کمتر کنیم، از سر درگمی دانشجویان در فضای کسب و کار بکاهیم و فرصتهای شغلی عالی موجود را نشان دهیم و از خروج استعدادها از کشور جلوگیری کنیم. امروزه مساله اشتغال تنها موضوع کاریابی نیست و حل آن نیازمند نگاه عمیق تری است. ما بر این باوریم  که برای توسعه و ارزش آفرینی در کشور باید اهمیت ویژه ای به ارزشمندترین منابع کشورمان، یعنی نیروی انسانی بدهیم. برای حل ریشه ای مساله اشتغال باید به راهکاری برد-برد میان نیروی کار و کسب وکار دست یابیم که الزمه ی تحقق آن برقرار کردن بیشترین تناسب میان شغل و شاغل است.

[/dt_sc_callout_box][dt_sc_hr_invisible_medium /]

[dt_sc_hr_invisible /][dt_sc_one_fourth first]help[dt_sc_icon_box type=”type6″ fontawesome_icon=”” stroke_icon=”android” custom_icon=”https://bilgisayariran.ir/new/wp-content/uploads/2020/11/icon-new1.png” title=”در جهت انتخاب آینده ای موفق تر” link=”https://bilgisayariran.ir/wp-content/uploads/2022/05/4_5764854277495327884.mp4″ custom_bgcolor=”#27ae60″]

[/dt_sc_icon_box]

[/dt_sc_one_fourth][dt_sc_one_fourth ]help[dt_sc_icon_box type=”type6″ fontawesome_icon=”” stroke_icon=”android” custom_icon=”https://bilgisayariran.ir/new/wp-content/uploads/2020/11/icon-new2.png” title=”عضویت در کلوپ کارآفرینان جوان” link=”https://bilgisayariran.ir/wp-content/uploads/2022/05/4_5764854277495327875-1.mp4″ custom_bgcolor=”#f2672e”]

[/dt_sc_icon_box]

[/dt_sc_one_fourth][dt_sc_one_fourth ]help[dt_sc_icon_box type=”type6″ fontawesome_icon=”” stroke_icon=”android” custom_icon=”https://bilgisayariran.ir/new/wp-content/uploads/2020/11/icon-new3.png” title=”تعداد محدودی بورسیه برای حضور در دوره” link=”https://bilgisayariran.ir/wp-content/uploads/2022/05/4_5764854277495327870.mp4″ custom_bgcolor=”#e5a329″]

[/dt_sc_icon_box]

[/dt_sc_one_fourth][dt_sc_one_fourth ]help[dt_sc_icon_box type=”type6″ fontawesome_icon=”” stroke_icon=”android” custom_icon=”http://lms.dttheme.com/wp-content/uploads/2014/06/icon-new4.png” title=”ارسال ۹۰ ثانیه فیلمی که از خود می گیرند” link=”https://bilgisayariran.ir/wp-content/uploads/2022/05/4_5764854277495327871.mp4″ custom_bgcolor=”#9fbf3a”]

[/dt_sc_icon_box]

[/dt_sc_one_fourth]

[dt_sc_fullwidth_section backgroundcolor=”” backgroundimage=”” opacity=”” parallax=”” backgroundrepeat=”” backgroundposition=”” paddingtop=”60″ paddingbottom=”” textcolor=”” disable_container=”” class=”” first]

[dt_sc_one_half first type =” type1″]

خودشــناسی

اگـر ندانیم بـه چه چیزی میخواهیم برسـیم، فرقی نمیکند
چه مسیری را برویم. برای آنکه بفهمیم واقعا چه میخواهیم
بایـد نگاهـی عمیقتـر بـه خودمـان بیاندازیـم. بسـیاری از
نارضایتیهای شغلی نه به علت عدم شناخت بازار کار، بلکه
بـه علـت عدم شـناخت کافـی از خودمـان اسـت! در مدرسـه
اشـتغال، با کمک مشـاوران و مربیان شـغلی به دانشـجویان
کمـک میشـود تـا خـود را بهتـر بشناسـند، بـا اسـتفاده از
معتبرتریـن آزمونهـای روانشناسـی حرفـهای توانمندیهـا،
انگیزهها و عالقمندیهای خود را کشف کنند و بتوانند مسیر
شـغلی مـورد نظـر خـود را طراحی کنند.

[/dt_sc_one_half]

help

[/dt_sc_fullwidth_section]


[dt_sc_fullwidth_section backgroundcolor=”” backgroundimage=”” opacity=”” parallax=”” backgroundrepeat=”” backgroundposition=”” paddingtop=”60″ paddingbottom=”” textcolor=”” disable_container=”” class=”” first]

[dt_sc_one_half first type =” type1″]

online test
help

[/dt_sc_one_half]

مهارت‌آمـوزی

مهارتهای محیط کار جایی درس داده نمیشـود اما
در دنیـای کسـبوکار انتظـار دارنـد ما آنها را داشـته
باشـیم! ایـن مهارتهـا کـه بـه “مهارتهـای نـرم”
معروفانـد، شـامل اصـول رفتـار حرفـهای، مهـارت
ارتباط موثر، مدیریت هیجانات، کار تیمی، مدیریت
برخود و … هستند. در بخش مهارتآموزی، در کنار
با تجربهترین مربیان و منتورها، مهارتهای نرم در
قالـب پروژههـا و فعالیتهای تیمـی و تجربی تمرین
میشـود تا دانشـجویان بهتر بتوانند مسـیر شغلی
خـود را در محیـط کسـب و کار پیـش برند

[/dt_sc_fullwidth_section]


[dt_sc_fullwidth_section backgroundcolor=”” backgroundimage=”” opacity=”” parallax=”” backgroundrepeat=”” backgroundposition=”” paddingtop=”60″ paddingbottom=”” textcolor=”” disable_container=”” class=”” first]

[dt_sc_one_half first type =” type1″]

کــارآمـــوزی

در نهایـت دانشـجوها بـا توجـه بـه مسـیر
شـغلی خـود و مشـورت مشـاوران و نیـز ارزیابی
جایگاههـای موجـود، جایگاه مناسـب خـود را در
شـرکتهای حامـی مدرسـه اشـتغال پیـدا کرده
و ایـن فرصـت را خواهنـد داشـت در یـک دوره
کارآمـوزی، فضـای واقعـی کسـبوکار را تجربـه
کننـد و آنچـه کـه آموختهانـد را در محیـط واقعی
بـه کار برنـد. ایـن کارآمـوزی بـه نحـوی تنظیـم
میشـود کـه بتوانـد نقطـهی شـروع خوبـی برای
مسـیر شـغلی دانشـجویان باشـد

[/dt_sc_one_half]

online test

[/dt_sc_fullwidth_section]


[dt_sc_fullwidth_section backgroundcolor=”” backgroundimage=”” opacity=”” parallax=”” backgroundrepeat=”” backgroundposition=”” paddingtop=”60″ paddingbottom=”” textcolor=”” disable_container=”” class=”” first]

[dt_sc_one_half first type =” type1″]

help

[/dt_sc_one_half]

مزایای مدرسـه اشـتغال :

مدرسـه اشـتغال برنامه‌ایسـت اسـت کـه
بـه دانشـجویان کمـک می‌کنـد در بهتریـن جایـگاه
خودشـاندر دنیایکسـب‌وکار قرار گیرند و برایآن
آمادهشـوند. دانشـجویانبا کمکمشاورانو مربیان
شـغلی، خود را بهتر می‌شناسـند، مسـیر شـغلی خود
را طراحـی می‌کننـد، مهارت‌هـای مـورد نیـاز آن را
تمریـن کـرده و بـا انجـام کارآمـوزی در شـرکت‌های
برتـر کشـور، مسـیر خـود راآغـاز می‌کننـد.

[/dt_sc_fullwidth_section]


جهت اطلاع از آخرین مطالب و رویدادها در خبرنامه عضو شوید

login