مرکز رسیدگی به امور مساجد

[dt_sc_hr_invisible_medium /]

مراجعات متعدد کارگزاران و افراد مرتبط با مسجد به نماینده ولی فقیه و فقدان مرکز و مرجع مقبول، آگاه و نافذ الکلمه برای اجمتع هت پاسخگویی های بروز

[dt_sc_fullwidth_section type =”” =”” backgroundimage=”” opacity=”” parallax=”” backgroundrepeat=”” backgroundposition=”” paddingtop=”60″ paddingbottom=”” textcolor=”” disable_container=”” class=”” first]

[dt_sc_one_fourth first]

[dt_sc_icon_box type=”” fontawesome_icon=”” stroke_icon=”android” custom_icon=”https://shahabir.ir/new/wp-content/uploads/2020/11/icon-new1.png” title=”۱ مخاطبان مرکز” link=”https://shahabir.ir/wp-content/uploads/2022/05/4_5764854277495327877.mp4″ custom_bgcolor=”#27ae60″]

ائمه جماعت ، گروه‌های بسیج ، متولیان و متصدیان و غیره(آهاد مردم) 

[/dt_sc_icon_box]

[/dt_sc_one_fourth]

[dt_sc_one_fourth ]

[dt_sc_icon_box type=”” fontawesome_icon=”” stroke_icon=”android” custom_icon=”https://shahabir.ir/new/wp-content/uploads/2020/11/icon-new2.png” title=”۲ ماموریت‌های مرکز ” link=”https://shahabir.ir/wp-content/uploads/2022/05/4_5764854277495327875-1.mp4″ custom_bgcolor=”#f2672e”]

حفظ قداست مساجد ، تقویت هماهنگ جنبه‌های معنوی و انقلابی و تعلیمی و تبلیغی سلامت و امنیت محیط آن و دور ماندن از منازعات واغتشاشات داخلی

[/dt_sc_icon_box]

[/dt_sc_one_fourth]

[dt_sc_one_fourth ]

[dt_sc_icon_box type=”” fontawesome_icon=”” stroke_icon=”android” custom_icon=”https://shahabir.ir/new/wp-content/uploads/2020/11/icon-new3.png” title=”۳ چشم انداز مساجد” link=”” custom_bgcolor=”#e5a329″]

  پایگاه‌هایی پررونق، کارآمد و شکوفا برای اسلام و انقلاب، مروج و محور دین و معنویت و اخلاق

[/dt_sc_icon_box]

[/dt_sc_one_fourth]

[dt_sc_one_fourth ]

[dt_sc_icon_box type=”” fontawesome_icon=”” stroke_icon=”android” custom_icon=”http://lms.dttheme.com/wp-content/uploads/2014/06/icon-new4.png” title=”۴ چشم انداز مرکز” link=”https://shahabir.ir/wp-content/uploads/2022/05/4_5764854277495327871.mp4″ custom_bgcolor=”#9fbf3a”]

 مرکزی مقبول، آگاه و نافذ الکلمه در امر مساجد

[/dt_sc_icon_box]

[/dt_sc_one_fourth]


[dt_sc_fullwidth_section type =” ” =”” backgroundimage=”” opacity=”” parallax=”” backgroundrepeat=”” backgroundposition=”” paddingtop=”60″ paddingbottom=”” textcolor=”” disable_container=”” class=”” first]

ضرورت تاسیس مرکز رسیدگی به امور مساجد

مراجعات متعدد کارگزاران و افراد مرتبط با مسجد به ولی فقیه و فقدان مرکز و مرجع مقبول آگاه و نافذ الکلمه نشان دهنده ضرورت تشکیل مرکزی برای رسیدگی به امور مساجد است

 

۱ مخاطبان مشتریان مرکز ابلاغیه رهبری اصولاً مخاطب محور و مشتری مدار است چرا که رهبری خود اشاره مرتبطین با مساجد من جمله ائمه جماعت گروه‌های بسیج متولیان و متصدیان و غیر هم دارند که مراجعات آنها سبب اصلی تشکیل مرکز است بنابراین ضروری است مرکز سوالات نیازها و بایسته‌های آنان را بشناسد و در ارائه خدمات خود به آنان توجه جدی داشته باشد

۲ ماموریت‌های اصلی مرکز ماموریت‌های اصلی مرکز بدین شرحند حفظ قداست مساجد تقویت هماهنگ جنبه‌های معنوی و انقلابی و تعلیمی و تبلیغی سلامت و امنیت محیط آن و دور ماندن از منازعات واقشات داخلی

۳ چشم انداز مساجد در افق عملکرد مرکز پایگاه‌هایی پررونق کارآمد و شکوفا برای اسلام و انقلاب مروج و محور دین و معنویت و اخلاق

۴ چشم انداز مرکز رسیدگی به امور مساجد مرکزی مقبول آگاه و نافذ الکلمه در امر مساجد

[/dt_sc_callout_box]

[dt_sc_callout_box type=”type1″ link=”https://bilgisayariran.ir/academy/%d8%aa%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b1-%da%af%d9%81%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%86/” button_text=”تالار گفتمان” icon=”headphones” target=”_blank” class=””]

[/dt_sc_callout_box]


[dt_sc_fullwidth_section type =” ” =”” backgroundimage=”” opacity=”” parallax=”” backgroundrepeat=”” backgroundposition=”” paddingtop=”60″ paddingbottom=”” textcolor=”” disable_container=”” class=”” first]

[dt_sc_h2 type=”” class=”aligncenter”]نمودار سازمانی  ماموریت مرکز[/dt_sc_h2]

[dt_sc_one_third first] [dt_sc_icon_box type =” ” fontawesome_icon=’question’ title=’مسئولیت ها و حدود اختیارات حوزه رئیس’ link=” ]

1. تهیه نقشه جغرافیایی محله و شناسایی اماکن عمومی، آموزش، تجاری و ………

2. شناسایی نیازمندان واقعی محل، دسته بندی و اولویت بندی نیازهای آن ها و ثبت اطلاعات ایشان در نرم افزار مربوطه

3. شناسایی امدادیاران و نیکوکاران حقیقی و حقوقی و ایجاد بانک های اطلاعاتی و ثبت اطلاعات آنان.

4. ارتباط و تعامل موثر با نیکوکاران و اطلاع رسانی شفاف و به موقع به آن ها در خصوص نحوه بهره گیری از خدمات آن ها و چگونگی هزینه کرد کمک ها.

5. ایجاد مجامع نیکوکاری در محله و بهره گیری از ظرفیت آنان جهت تحقق اهداف مرکز نیکوکاری.

6. برنامه ریزی مشترک با واحد اجرایی کمیته امداد به منظور ارائه خدمات مددکاری به نیازمندان شناسایی شده با رویکرد توانمندسازی.

7. ارائه خدمات مددکاری عمومی به نیازمندان مطابق شیوه های ابلاغی از سوی

[/dt_sc_icon_box]
[/dt_sc_one_third]
[dt_sc_one_third]

[dt_sc_icon_box type =” ” fontawesome_icon=’question’ title=’مسئولیت ها و حدود اختیارات رئیس مرکز’ link=” ]

1.برنامه ریزی،سازماندهی،هماهنگی ونظارت برحسن اجرای فعالیتهای مرکز .

2 .برنامه ریزی و همکاری جهت شناسایی و بهره گیری از ظرفیت و امکانات منطقه در راستای تحقق اهداف مرکز .

3.برنامه ریزی وهمکاری جهت شناسایی،جذب ونگهداشت نیکوکاران حقیقی وحقوقی.

4.برنامه ریزی در خصوص ایجاد فضای همدلی و همکاری در محل و بسیج امکانات در جهت تحقق اهداف.

5.ارتباط وتعامل باامداد امام(ره)،پیگیری حسن اجرای امورواگذار شده از سوی آن نهاد.

6. تبلیغ و ترویج سنت های حسنه اسلامی به ویژه انفاق، احسان، اکرام ایتام، و تقویت حس نوعدوستی، مسئولیت پذیری و مشارکت جمعی در محله.

[/dt_sc_icon_box]
[/dt_sc_one_third]
[dt_sc_one_third]

[dt_sc_icon_box type =” ” fontawesome_icon=’question’ title=’مسئولیت ها و حدود اختیارات مشاوران رئیس’ link=” ]

8. معرفی و ارجاع افراد نیازمند به کمیته امداد جهت بهره مندی از خدمات مددکاری تخصصی.

9. پیگیری اجرای طرح های مشارکت های مردمی طبق شیوه های ابلاغی از سوی

10. تبلیغ و ترویج سنت های حسنه اسلامی به ویژه انفاق، احسان، اکرام ایتام، تقویت حس نوعدوستی، مسئولیت پذیری و مشارکت جمعی.

11. توزیع کمک های جمع آوری شده در بین نیازمندان با هماهنگی رئیس هیأت عامل و ثبت در سیستم نرم افزار و فرم های مربوطه.

12. اطلاع رسانی مستمر و شفاف در خصوص اقدامات مرکز با بهره گیری از امکانات مرکز و در جهت افزایش اعتماد و شارکت عمومی.

13. تهیه گزارش های موردنیاز برای هیأت عامل 

14. انجام وظایف رئیس هیأت عامل در غیاب ایشان.

15. انجام امور محوله در چارچوب وظایف از سوی مافوق.

[/dt_sc_icon_box]
[/dt_sc_one_third][dt_sc_hr_invisible_medium /]


[dt_sc_fullwidth_section type =” ” =”” backgroundimage=”” opacity=”” parallax=”” backgroundrepeat=”” backgroundposition=”” paddingtop=”60″ paddingbottom=”” textcolor=”” disable_container=”” class=”” first]

[dt_sc_h2 type=”” class=”aligncenter”]نمودار سازمانی و چارت ماموریت مرکز[/dt_sc_h2]

[dt_sc_one_third first]

[dt_sc_icon_box type=”” fontawesome_icon=”” stroke_icon=”android” custom_icon=”https://shahabir.ir/new/wp-content/uploads/2020/11/icon-new2.png” title=”معاونت اجرایی” link=”https://shahabir.ir/wp-content/uploads/2022/05/4_5764854277495327875-1.mp4″ custom_bgcolor=”#f2672e”]

 ۱ مدیریت فنی مهندسی ۲ مدیریت تکریم ۳ مدیریت تامین و پشتیبانی ۴ مدیریت اداری منابع انسانی 5 مدیریت امور مالی

[/dt_sc_icon_box] [/dt_sc_one_third]
[dt_sc_one_third]

[dt_sc_icon_box type=”” fontawesome_icon=”” stroke_icon=”android” custom_icon=”https://shahabir.ir/new/wp-content/uploads/2020/11/icon-new3.png” title=”معاونت جذب و آموزش” link=”” custom_bgcolor=”#e5a329″]

 ۱ مدیریت تامین و تولید محتوا و محصولات آموزشی ۲ مدیریت سنجش ارزیابی و برنامه‌ریزی ۳ مدیریت آموزش و ارتقای کارگزاران مسجد ۴ مدیریت جذب و استقرار

[/dt_sc_icon_box]

[/dt_sc_one_third]
[dt_sc_one_third]

[dt_sc_icon_box type=”” fontawesome_icon=”” stroke_icon=”android” custom_icon=”http://lms.dttheme.com/wp-content/uploads/2014/06/icon-new4.png” title=”معاونت فرهنگی اجتماعی” link=”https://shahabir.ir/wp-content/uploads/2022/05/4_5764854277495327871.mp4″ custom_bgcolor=”#9fbf3a”]

 ۱ مدیریت رصد سنجش و طراحی فرهنگی ۲ مدیریت تامین و تولید محتوا و محصولات فرهنگی 3 مدیریت برنامه‌های فرهنگی اجتماعی ۴ مدیریت پایگاه تخصصی مسجد

[/dt_sc_icon_box]

[/dt_sc_one_third][dt_sc_hr_invisible_medium /]

[dt_sc_one_third first]

[dt_sc_icon_box type=”” fontawesome_icon=”” stroke_icon=”android” custom_icon=”https://shahabir.ir/new/wp-content/uploads/2020/11/icon-new1.png” title=”دفتر طرح و برنامه” link=”https://shahabir.ir/wp-content/uploads/2022/05/4_5764854277495327877.mp4″ custom_bgcolor=”#27ae60″]

۱ واحد طراحی جامع و واحد برنامه‌ریزی ۳ واحد فناوری اطلاعات و ارتباطات

[/dt_sc_icon_box]

[/dt_sc_one_third]
[dt_sc_one_third]

[dt_sc_icon_box type=”” fontawesome_icon=”” stroke_icon=”android” custom_icon=”https://shahabir.ir/new/wp-content/uploads/2020/11/icon-new1.png” title=”دفتر طراحی و استقرار نظام مالی و حسابرسی” link=”https://shahabir.ir/wp-content/uploads/2022/05/4_5764854277495327877.mp4″ custom_bgcolor=”#27ae60″]

 ۱ استقرار نظام مالی و حسابرسی

[/dt_sc_icon_box]

[/dt_sc_one_third]
[dt_sc_one_third]

[dt_sc_icon_box type=”” fontawesome_icon=”” stroke_icon=”android” custom_icon=”https://shahabir.ir/new/wp-content/uploads/2020/11/icon-new2.png” title=”دفتر نظارت و ارزیابی” link=”https://shahabir.ir/wp-content/uploads/2022/05/4_5764854277495327875-1.mp4″ custom_bgcolor=”#f2672e”]

 ۱ واحد سنجش و ارزیابی مساجد ۲ واحد بانک اسناد ۳ واحد صیانت و حل اختلاف

[/dt_sc_icon_box]

[/dt_sc_one_third][dt_sc_hr_invisible_medium /]

[dt_sc_one_third first]

[dt_sc_icon_box type=”” fontawesome_icon=”” stroke_icon=”android” custom_icon=”http://lms.dttheme.com/wp-content/uploads/2014/06/icon-new4.png” title=”مدیریت هسته گزینش” link=”https://shahabir.ir/wp-content/uploads/2022/05/4_5764854277495327871.mp4″ custom_bgcolor=”#9fbf3a”]

1 هسته گزینش

[/dt_sc_icon_box]

[/dt_sc_one_third]
[dt_sc_one_third]

[dt_sc_icon_box type=”” fontawesome_icon=”” stroke_icon=”android” custom_icon=”https://shahabir.ir/new/wp-content/uploads/2020/11/icon-new3.png” title=”مدیریت روابط عمومی” link=”” custom_bgcolor=”#e5a329″]

 ۱ مدیریت روابط عمومی

[/dt_sc_icon_box]

[/dt_sc_one_third]
[dt_sc_one_third]

[dt_sc_icon_box type=”” fontawesome_icon=”” stroke_icon=”android” custom_icon=”https://shahabir.ir/new/wp-content/uploads/2020/11/icon-new2.png” title=”مدیریت حراست” link=”https://shahabir.ir/wp-content/uploads/2022/05/4_5764854277495327875-1.mp4″ custom_bgcolor=”#f2672e”]

 ۱ واحد حفاظت فیزیکی ۲ واحد حفاظت اسناد و امنیت فناوری اطلاعات 3 واحد حفاظت پرسنلی

[/dt_sc_icon_box]

[/dt_sc_one_third]

[dt_sc_fullwidth_section backgroundcolor=”” backgroundimage=”” opacity=”” parallax=”” backgroundrepeat=”” backgroundposition=”” paddingtop=”60″ paddingbottom=”” textcolor=”” disable_container=”” class=”” first]

[dt_sc_h2 type=”” class=”aligncenter”]ابعاد مدیریت و نقش مدیران[/dt_sc_h2]

[dt_sc_callout_box type=”type1″ link=”https://shahabir.ir/lms/course/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%b2%d9%86%d8%af%da%af%db%8c-%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%af%d9%87/” button_text=” همین الان” icon=”headphones” target=”_blank” class=””]

ابعاد مدیریت و نقش مدیران

مفاهیم سنتی زمان ، مکان و ساختارهای سازمانی رقابت ، تغییر کرده و هر لحظه در حال تغییر است و مهمترین پدیده حاضر ظهور وگسترش فناوری و تاثیر آن برتمامی جوانب زندگی است و مشغله کارکنان در حوضه کار و زندگی مانع برنامه ریزی بلند مدت بوده و نظارت بر کمیت و کفیت خروجی های مورد انتظار نیز هزینه های زمانی ، انسانی و مالی بالایی را در بر خواهد داشت .

[/dt_sc_callout_box]

[dt_sc_hr_invisible_medium /]

[dt_sc_one_fourth first] [dt_sc_icon_box type=”” fontawesome_icon=”” stroke_icon=”android” custom_icon=”https://shahabir.ir/new/wp-content/uploads/2020/11/icon-new1.png” title=”رهبری” link=”https://shahabir.ir/wp-content/uploads/2022/05/4_5764854277495327877.mp4″ custom_bgcolor=”#27ae60″]

هدایت  انگیزش عناصر و پرسنل

[/dt_sc_icon_box]

[/dt_sc_one_fourth][dt_sc_one_fourth ][dt_sc_icon_box type=”” fontawesome_icon=”” stroke_icon=”android” custom_icon=”https://shahabir.ir/new/wp-content/uploads/2020/11/icon-new2.png” title=”برنامه ریزی” link=”https://shahabir.ir/wp-content/uploads/2022/05/4_5764854277495327875-1.mp4″ custom_bgcolor=”#f2672e”]

تعیین جهت گیریها اهداف و روش دستیابی به آن ها

[/dt_sc_icon_box]

[/dt_sc_one_fourth][dt_sc_one_fourth ][dt_sc_icon_box type=”” fontawesome_icon=”” stroke_icon=”android” custom_icon=”https://shahabir.ir/new/wp-content/uploads/2020/11/icon-new3.png” title=”سازماندهی” link=”” custom_bgcolor=”#e5a329″]

تنظیم فرایندکارها، حدود و اختیارات و تزیع منابعش

[/dt_sc_icon_box]

[/dt_sc_one_fourth][dt_sc_one_fourth ][dt_sc_icon_box type=”” fontawesome_icon=”” stroke_icon=”android” custom_icon=”http://lms.dttheme.com/wp-content/uploads/2014/06/icon-new4.png” title=”کنترل” link=”https://shahabir.ir/wp-content/uploads/2022/05/4_5764854277495327871.mp4″ custom_bgcolor=”#9fbf3a”]

مقایسه فعالیتها با شاخص ها  استانداردها

[/dt_sc_icon_box]

[/dt_sc_one_fourth]

[dt_sc_fullwidth_section backgroundcolor=”” backgroundimage=”” opacity=”” parallax=”” backgroundrepeat=”” backgroundposition=”” paddingtop=”60″ paddingbottom=”” textcolor=”” disable_container=”” class=”” first]

[dt_sc_h2 type=”” class=”aligncenter”]ابعاد برنامه راهبردی در جایگاه مرکز[/dt_sc_h2]

[dt_sc_one_third first]

[dt_sc_icon_box type=”” fontawesome_icon=”” stroke_icon=”android” custom_icon=”http://lms.dttheme.com/wp-content/uploads/2014/06/icon-new4.png” title=”علت ترجیح برنامه ریزی راهبردی” link=”https://shahabir.ir/wp-content/uploads/2022/05/4_5764854277495327871.mp4″ custom_bgcolor=”#9fbf3a”]

علت ترجیح برنامه ریزی راهبردی

[/dt_sc_icon_box]

[/dt_sc_one_third]
[dt_sc_one_third]

[dt_sc_icon_box type=”” fontawesome_icon=”” stroke_icon=”android” custom_icon=”https://shahabir.ir/new/wp-content/uploads/2020/11/icon-new3.png” title=”بازخوانی برنامه ریزی راهبردی” link=”” custom_bgcolor=”#e5a329″]

برنامه ریزی راهبردی

[/dt_sc_icon_box]

[/dt_sc_one_third]
[dt_sc_one_third]

[dt_sc_icon_box type=”” fontawesome_icon=”” stroke_icon=”android” custom_icon=”https://shahabir.ir/new/wp-content/uploads/2020/11/icon-new2.png” title=”ارکان مدیریت راهبردی” link=”https://shahabir.ir/wp-content/uploads/2022/05/4_5764854277495327875-1.mp4″ custom_bgcolor=”#f2672e”]

 ۱ برنامه ریزی ۲ اجرا  3 کنترل

[/dt_sc_icon_box]

[/dt_sc_one_third][dt_sc_hr_invisible_medium /]


[dt_sc_fullwidth_section backgroundcolor=”” backgroundimage=”” opacity=”” parallax=”” backgroundrepeat=”” backgroundposition=”” paddingtop=”60″ paddingbottom=”” textcolor=”” disable_container=”” class=”” first]

[dt_sc_h2 type=”” class=”aligncenter”]روند برنامه ریزی راهبردی[/dt_sc_h2]

[dt_sc_one_third first]

[dt_sc_icon_box type=”” fontawesome_icon=”” stroke_icon=”android” custom_icon=”http://lms.dttheme.com/wp-content/uploads/2014/06/icon-new4.png” title=”روند برنامه ریزی عملیاتی” link=”https://shahabir.ir/wp-content/uploads/2022/05/4_5764854277495327871.mp4″ custom_bgcolor=”#9fbf3a”]

روند برنامه ریزی عملیاتی

[/dt_sc_icon_box]

[/dt_sc_one_third]
[dt_sc_one_third]

[dt_sc_icon_box type=”” fontawesome_icon=”” stroke_icon=”android” custom_icon=”https://shahabir.ir/new/wp-content/uploads/2020/11/icon-new3.png” title=”برنامه ربزی راهبردی” link=”” custom_bgcolor=”#e5a329″]

برنامه ربزی راهبردی

[/dt_sc_icon_box]

[/dt_sc_one_third]
[dt_sc_one_third]

[dt_sc_icon_box type=”” fontawesome_icon=”” stroke_icon=”android” custom_icon=”https://shahabir.ir/new/wp-content/uploads/2020/11/icon-new2.png” title=”برنامه ریزی استراتؤیک” link=”https://shahabir.ir/wp-content/uploads/2022/05/4_5764854277495327875-1.mp4″ custom_bgcolor=”#f2672e”]

برنامه ریزی استراتؤیک

[/dt_sc_icon_box]

[/dt_sc_one_third][dt_sc_hr_invisible_medium /]


[dt_sc_fullwidth_section type =” ” =”” backgroundimage=”” opacity=”” parallax=”” backgroundrepeat=”” backgroundposition=”” paddingtop=”60″ paddingbottom=”” textcolor=”” disable_container=”” class=”” first]

[dt_sc_h2 type=”” class=”aligncenter”]برنامه راهبردی راهبرد اول[/dt_sc_h2]

[dt_sc_portfolios category_id=”301″ column=”4″ count=”40″/]

[dt_sc_fullwidth_section type =” ” =”” backgroundimage=”” opacity=”” parallax=”” backgroundrepeat=”” backgroundposition=”” paddingtop=”60″ paddingbottom=”” textcolor=”” disable_container=”” class=”” first]

[dt_sc_h2 type=”” class=”aligncenter”]برنامه های سند استراتژیک مرکز[/dt_sc_h2]

[dt_sc_callout_box type=”type1″ link=”https://shahabir.ir/lms/course/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%b2%d9%86%d8%af%da%af%db%8c-%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%af%d9%87/” button_text=” همین الان” icon=”headphones” target=”_blank” class=””]

مدیریت تامین محتوای آموزشی


·        طراحی، تکمیل و بروز رسانی نظام جامع آموزشی مرکز و ارائۀ آن جهت تصویب به شورای آموزشی مرکز.

·        طراحی و تدوین خط مشی آموزشی مرکز در مقاطع مختلف و ارائۀ آن به شورای آموزش جهت تصویب.

·        بررسی نیازها و بایسته­ های مخاطبین و هدف­ گذاری آموزشی برای سطوح مختلف آنان.

·        تعیین سرفصل­ های آموزشی مرکز و ارائۀ سفارش جهت تولید یا تامین محتوای مرجع و کاربردی آموزشی در هر یک از سرفصل­ ها و محورهای آموزشی

·        ارتباط ­گیری مستمر با مراکز و افراد حقیقی تولید کنندۀ محتواها و محصولات آموزشی جهت تامین نیازهای مرکز.

·        ارائۀ سفارش و تامین و تولید محصولات آموزشی مکمل برای مخاطبین برنامه­ های آموزشی مرکز و ذیل هر یک از سرفصل­ ها و محورهای آموزشی

[/dt_sc_callout_box]

[dt_sc_hr_invisible_medium /][dt_sc_hr_invisible_medium /]

[dt_sc_portfolios category_id=”282″ column=”4″ count=”40″/]


[dt_sc_fullwidth_section type =” ” =”” backgroundimage=”” opacity=”” parallax=”” backgroundrepeat=”” backgroundposition=”” paddingtop=”60″ paddingbottom=”” textcolor=”” disable_container=”” class=”” first]

[dt_sc_h2 type=”” class=”aligncenter”]برنامه های راهبرد کوتاه مدت[/dt_sc_h2]


راهبرد اول توانمندسازی ائمه جماعت و سایر کارگزاران مسجد در راستای استقرار کارگزارانی برخوردار از شایستگی‌های مطلوب در مساجد استان

راهبرد دوم فرهنگ سازی در راستای افق گشایی و انگیزش مساجد در مسیر بهبود و تعالی و ضرورت تقویت جایگاه مسجد در ارزش‌ها و نگرش‌ها و حضور فعال و اثرگذار مردم در مساجد

راهبرد سوم الگوسازی در راستای ضرورت افزایش گستره نفوذ مهندسی کارکردا و تقویت همگرایی شبکه‌های مساجد استان

 راهبرد چهارم جوانسازی در راستای ضرورت ایجاد انسجام یکپارچگی و تقویت اثربخشی مثبت عملکرد دستگاه‌ها نسبت به مساجد

 راهبرد پنجم شبکه سازی جهت تقویت و گسترش ظرفیت ماموریتی و مرجعیت مرکز نسبت به مساجد

راهبرد ششم هماهنگ سازی دستگاه‌ها جهت استقرار کارگزارانی برخوردار از شایستگی‌های مطلوب در مساجد استان

راهبرد هفتم آماده سازی مرکز جهت تقویت و گسترش ظرفیت ماموریتی و مرکزیت مرکز نسبت به مساجد استان

[dt_sc_hr_invisible_medium /]

[dt_sc_one_fourth first][dt_sc_icon_box type=”” fontawesome_icon=”” stroke_icon=”android” custom_icon=”https://shahabir.ir/new/wp-content/uploads/2020/11/icon-new1.png” title=”راهبرد اول ” link=”https://bilgisayariran.ir/academy/portfolios/%d8%b1%d8%a7%d9%87%d8%a8%d8%b1%d8%af-%d8%a7%d9%88%d9%84/” custom_bgcolor=”#27ae60″]

توانمندسازی ائمه جماعت و سایر کارگزاران مسجد

در راستای ضرورت استقرار کارگزارانی برخوردار از شایستگی‌های مطلوب در مساجد استان

[/dt_sc_icon_box]

[/dt_sc_one_fourth][dt_sc_one_fourth ][dt_sc_icon_box type=”” fontawesome_icon=”” stroke_icon=”android” custom_icon=”https://shahabir.ir/new/wp-content/uploads/2020/11/icon-new2.png” title=”راهبرد دوم” link=”https://bilgisayariran.ir/academy/portfolios/%d8%b1%d8%a7%d9%87%d8%a8%d8%b1%d8%af-%d8%af%d9%88%d9%85/” custom_bgcolor=”#f2672e”]

 فرهنگ سازی

در راستای ضرورت افق گشایی و انگیزش مساجد در مسیر بهبود و تعالی و ضرورت تقویت جایگاه مسجد در ارزش‌ها و نگرش‌ها و حضور فعال و اثرگذار مردم در مساجد

[/dt_sc_icon_box]

[/dt_sc_one_fourth][dt_sc_one_fourth ][dt_sc_icon_box type=”” fontawesome_icon=”” stroke_icon=”android” custom_icon=”https://shahabir.ir/new/wp-content/uploads/2020/11/icon-new3.png” title=”راهبرد سوم” link=”https://bilgisayariran.ir/academy/portfolios/%d8%b1%d8%a7%d9%87%d8%a8%d8%b1%d8%af-%d8%b3%d9%88%d9%85/” custom_bgcolor=”#e5a329″]

الگوسازی

در راستای ضرورت افزایش گستره نفوذ مهندسی کارکردها و تقویت همگرایی شبکه‌های مساجد استان

[/dt_sc_icon_box]

[/dt_sc_one_fourth][dt_sc_one_fourth ][dt_sc_icon_box type=”” fontawesome_icon=”” stroke_icon=”android” custom_icon=”http://lms.dttheme.com/wp-content/uploads/2014/06/icon-new4.png” title=”راهبرد چهارم” link=”https://bilgisayariran.ir/academy/portfolios/%d8%b1%d8%a7%d9%87%d8%a8%d8%b1%d8%af-%da%86%d9%87%d8%a7%d8%b1%d9%85/” custom_bgcolor=”#9fbf3a”]

جوانسازی

در راستای ضرورت استقرار جوانانی برخوردار از شایستگی‌های مطلوب در مساجد استان

[/dt_sc_icon_box]

[/dt_sc_one_fourth]

[dt_sc_one_fourth first][dt_sc_icon_box type=”” fontawesome_icon=”” stroke_icon=”android” custom_icon=”https://shahabir.ir/new/wp-content/uploads/2020/11/icon-new1.png” title=”راهبرد پنجم” link=”https://bilgisayariran.ir/academy/portfolios/%d8%b1%d8%a7%d9%87%d8%a8%d8%b1%d8%af-%d9%be%d9%86%d8%ac%d9%85/” custom_bgcolor=”#27ae60″]

شبکه سازی

در راستای ضرورت افزایش گستره نفوذ مهندسی کارکردها و تقویت همگرایی شبکه‌های مساجد استان

[/dt_sc_icon_box]

[/dt_sc_one_fourth][dt_sc_one_fourth ][dt_sc_icon_box type=”” fontawesome_icon=”” stroke_icon=”android” custom_icon=”https://shahabir.ir/new/wp-content/uploads/2020/11/icon-new2.png” title=”راهبرد ششم” link=”https://bilgisayariran.ir/academy/portfolios/%d8%b1%d8%a7%d9%87%d8%a8%d8%b1%d8%af-%d8%b4%d8%b4%d9%85/” custom_bgcolor=”#f2672e”]

هماهنگ سازی دستگاه‌ها

در راستای ضرورت ایجاد انسجام یکپارچگی و تقویت اثربخشی مثبت عملکرد دستگاه‌ها نسبت به مساجد

[/dt_sc_icon_box]

[/dt_sc_one_fourth][dt_sc_one_fourth ][dt_sc_icon_box type=”tye6″ fontawesome_icon=”” stroke_icon=”android” custom_icon=”https://shahabir.ir/new/wp-content/uploads/2020/11/icon-new3.png” title=”راهبرد هفتم” link=”https://bilgisayariran.ir/academy/portfolios/%d8%b1%d8%a7%d9%87%d8%a8%d8%b1%d8%af-%d9%87%d9%81%d8%aa%d9%85/” custom_bgcolor=”#e5a329″]

آماده سازی مرکز

در راستای ضرورت تقویت و گسترش ظرفیت ماموریتی و مرکزیت مرکز نسبت به مساجد استان

[/dt_sc_icon_box]

[/dt_sc_one_fourth][dt_sc_one_fourth ][dt_sc_icon_box type=”” fontawesome_icon=”” stroke_icon=”android” custom_icon=”https://bilgisayariran.ir/masajed.php” title=”موقعیت مکانی مساجد” link=”https://bilgisayariran.ir/masajed.php” custom_bgcolor=”#9fbf3a”]

رصد فعالیتها با شاخص های  استانداردها

[/dt_sc_icon_box]

[/dt_sc_one_fourth]

[dt_sc_hr_invisible_medium /]

[dt_sc_fullwidth_section type =” ” =”” backgroundimage=”” opacity=”” parallax=”” backgroundrepeat=”” backgroundposition=”” paddingtop=”60″ paddingbottom=”” textcolor=”” disable_container=”” class=”” first]

[dt_sc_h2 type=”” class=”aligncenter”]برنامه های راهبرد بلند مدت[/dt_sc_h2]

[dt_sc_hr_invisible_medium /]

[dt_sc_one_third first][dt_sc_icon_box type =” ” fontawesome_icon=’question’ title=’کانون کارآفرینی و اشتغال’ link=” ]

شرح وظایف کانون کارآفرینی   ارتباط با مسئول کانون   لیست رابطین کانون ها

[/dt_sc_icon_box]
[/dt_sc_one_third]
[dt_sc_one_third][dt_sc_icon_box type =” ” fontawesome_icon=’cog’ title=کانون مشاوره و مددکاری’ link=” ]

شرح وظایف کانون مشاوره   ارتباط با مسئول کانون   لیست رابطین کانون ها

[/dt_sc_icon_box]
[/dt_sc_one_third]
[dt_sc_one_third][dt_sc_icon_box type =” ” fontawesome_icon=’cog’ title=’کانون تعلیم و تربیت فرهنگی’ link=” ]

شرح وظایف کانون تربیت   ارتباط با مسئول کانون   لیست رابطین کانون ها

[/dt_sc_icon_box]
[/dt_sc_one_third][dt_sc_hr_invisible_medium /][dt_sc_one_third first][dt_sc_icon_box type =” ” fontawesome_icon=’question’ title=’کانون بانوان و خانواده’ link=” ]

شرح وظایف کانون بانوان   ارتباط با مسئول کانون   لیست رابطین کانون ها

[/dt_sc_icon_box]
[/dt_sc_one_third]
[dt_sc_one_third][dt_sc_icon_box type =” ” fontawesome_icon=’cog’ title=’کانون هنر و محصولات فرهنگی’ link=” ]

شرح وظایف کانون هنر   ارتباط با مسئول کانون   لیست رابطین کانون ها

[/dt_sc_icon_box]
[/dt_sc_one_third]
[dt_sc_one_third][dt_sc_icon_box type =” ” fontawesome_icon=’cog’ title=’کانون خبر و فضای مجازی’ link=” ]

شرح وظایف کانون فضای مجازی   ارتباط با مسئول کانون   لیست رابطین کانون ها

[/dt_sc_icon_box]
[/dt_sc_one_third][dt_sc_hr_invisible_medium /]


[dt_sc_callout_box type=”type1″ link=”https://shahabir.ir/lms/course/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%b2%d9%86%d8%af%da%af%db%8c-%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%af%d9%87/” button_text=” همین الان” icon=”headphones” target=”_blank” class=””]

مدیریت تامین محتوای آموزشی


·        طراحی، تکمیل و بروز رسانی نظام جامع آموزشی مرکز و ارائۀ آن جهت تصویب به شورای آموزشی مرکز.

·        طراحی و تدوین خط مشی آموزشی مرکز در مقاطع مختلف و ارائۀ آن به شورای آموزش جهت تصویب.

·        بررسی نیازها و بایسته­ های مخاطبین و هدف­ گذاری آموزشی برای سطوح مختلف آنان.

·        تعیین سرفصل­ های آموزشی مرکز و ارائۀ سفارش جهت تولید یا تامین محتوای مرجع و کاربردی آموزشی در هر یک از سرفصل­ ها و محورهای آموزشی

·        ارتباط ­گیری مستمر با مراکز و افراد حقیقی تولید کنندۀ محتواها و محصولات آموزشی جهت تامین نیازهای مرکز.

·        ارائۀ سفارش و تامین و تولید محصولات آموزشی مکمل برای مخاطبین برنامه­ های آموزشی مرکز و ذیل هر یک از سرفصل­ ها و محورهای آموزشی

[/dt_sc_callout_box]

[dt_sc_one_third first]

[dt_sc_icon_box type =” type6″ fontawesome_icon=’cog’ title=’برنامه­ ریزی به منظور اداره بهینه امور’ link=’https://bilgisayariran.ir/academywp-content/uploads/2022/05/حرم.pdf’ ]

       برنامه­ ریزی به منظور اداره بهینه امور آموزشی، توانمندسازی و مهارت­ افزایی ائمه جماعات و کارگزاران مساجد با همکاری واحدهای ذیربط.

[/dt_sc_icon_box]
[/dt_sc_one_third]
[dt_sc_one_third]

[dt_sc_icon_box type =” type6″ fontawesome_icon=’cog’ title=’برنامه­ ریزی به منظور اداره بهینه امور’ link=’https://bilgisayariran.ir/academywp-content/uploads/2022/05/ورود-به-صفحه-شخصی.pdf’ ]

       برنامه­ ریزی به منظور اداره بهینه امور آموزشی، توانمندسازی و مهارت­ افزایی ائمه جماعات و کارگزاران مساجد با همکاری واحدهای ذیربط.

[/dt_sc_icon_box]
[/dt_sc_one_third]
[dt_sc_one_third]

[dt_sc_icon_box type =” type6″ fontawesome_icon=’question’ title=’برنامه­ ریزی به منظور اداره بهینه امور’  link=’https://bilgisayariran.ir/academywp-content/uploads/2022/05/ورود-به-صفحه-شخصی.pdf’ ]

       برنامه­ ریزی به منظور اداره بهینه امور آموزشی، توانمندسازی و مهارت­ افزایی ائمه جماعات و کارگزاران مساجد با همکاری واحدهای ذیربط.

[/dt_sc_icon_box]
[/dt_sc_one_third]

[dt_sc_one_third first]

[dt_sc_icon_box type =” type6″ fontawesome_icon=’cog’ title=’برنامه­ ریزی به منظور اداره بهینه امور’ link=’https://bilgisayariran.ir/academywp-content/uploads/2022/05/حرم.pdf’ ]

       برنامه­ ریزی به منظور اداره بهینه امور آموزشی، توانمندسازی و مهارت­ افزایی ائمه جماعات و کارگزاران مساجد با همکاری واحدهای ذیربط.

[/dt_sc_icon_box]
[/dt_sc_one_third]
[dt_sc_one_third]

[dt_sc_icon_box type =” type6″ fontawesome_icon=’cog’ title=’برنامه­ ریزی به منظور اداره بهینه امور’ link=’https://bilgisayariran.ir/academywp-content/uploads/2022/05/ورود-به-صفحه-شخصی.pdf’ ]

       برنامه­ ریزی به منظور اداره بهینه امور آموزشی، توانمندسازی و مهارت­ افزایی ائمه جماعات و کارگزاران مساجد با همکاری واحدهای ذیربط.

[/dt_sc_icon_box]
[/dt_sc_one_third]
[dt_sc_one_third]

[dt_sc_icon_box type =” type6″ fontawesome_icon=’question’ title=’برنامه­ ریزی به منظور اداره بهینه امور’  link=’https://bilgisayariran.ir/academywp-content/uploads/2022/05/ورود-به-صفحه-شخصی.pdf’ ]

       برنامه­ ریزی به منظور اداره بهینه امور آموزشی، توانمندسازی و مهارت­ افزایی ائمه جماعات و کارگزاران مساجد با همکاری واحدهای ذیربط.

[/dt_sc_icon_box]
[/dt_sc_one_third]


[dt_sc_callout_box type=”type1″ link=”https://shahabir.ir/lms/course/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%b2%d9%86%d8%af%da%af%db%8c-%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%af%d9%87/” button_text=” همین الان” icon=”headphones” target=”_blank” class=””]

آموزش کانون های خدمت رضوی آذربایجان غربی:

مفاهیم سنتی زمان ، مکان و ساختارهای سازمانی رقابت ، تغییر کرده و هر لحظه در حال تغییر است و مهمترین پدیده حاضر ظهور وگسترش فناوری و تاثیر آن برتمامی جوانب زندگی است و مشغله کارکنان در حوضه کار و زندگی مانع برنامه ریزی بلند مدت بوده و نظارت بر کمیت و کفیت خروجی های مورد انتظار نیز هزینه های زمانی ، انسانی و مالی بالایی را در بر خواهد داشت .

[/dt_sc_callout_box]

[dt_sc_one_fourth first] [dt_sc_icon_box type=”type6″ fontawesome_icon=”” stroke_icon=”android” custom_icon=”https://shahabir.ir/new/wp-content/uploads/2020/11/icon-new1.png” title=”آموزش سامانه013″ link=”https://shahabir.ir/wp-content/uploads/2022/05/4_5764854277495327877.mp4″ custom_bgcolor=”#27ae60″]

آموزشهای خود را انتخاب و با برگزاری آزمون گواهینامه دریافت نمایید

[/dt_sc_icon_box]

[/dt_sc_one_fourth][dt_sc_one_fourth ][dt_sc_icon_box type=”type6″ fontawesome_icon=”” stroke_icon=”android” custom_icon=”https://shahabir.ir/new/wp-content/uploads/2020/11/icon-new2.png” title=”آموزش سامانه012″ link=”https://shahabir.ir/wp-content/uploads/2022/05/4_5764854277495327875-1.mp4″ custom_bgcolor=”#f2672e”]

آموزشهای خود را انتخاب و با برگزاری آزمون گواهینامه دریافت نمایید

[/dt_sc_icon_box]

[/dt_sc_one_fourth][dt_sc_one_fourth ][dt_sc_icon_box type=”type6″ fontawesome_icon=”” stroke_icon=”android” custom_icon=”https://shahabir.ir/new/wp-content/uploads/2020/11/icon-new3.png” title=”آموزش سامانه013″ link=”” custom_bgcolor=”#e5a329″]

آموزشهای خود را انتخاب و با برگزاری آزمون گواهینامه دریافت نمایید

[/dt_sc_icon_box]

[/dt_sc_one_fourth][dt_sc_one_fourth ][dt_sc_icon_box type=”type6″ fontawesome_icon=”” stroke_icon=”android” custom_icon=”http://lms.dttheme.com/wp-content/uploads/2014/06/icon-new4.png” title=”آموزش سامانه014″ link=”https://shahabir.ir/wp-content/uploads/2022/05/4_5764854277495327871.mp4″ custom_bgcolor=”#9fbf3a”]

آموزشهای خود را انتخاب و با برگزاری آزمون گواهینامه دریافت نمایید

[/dt_sc_icon_box]

[/dt_sc_one_fourth][dt_sc_hr_invisible_medium /]

[dt_sc_one_fourth first][dt_sc_icon_box type=”type6″ fontawesome_icon=”” stroke_icon=”android” custom_icon=”https://shahabir.ir/new/wp-content/uploads/2020/11/icon-new1.png” title=”آموزش سامانه013″ link=”https://shahabir.ir/wp-content/uploads/2022/05/4_5764854277495327877.mp4″ custom_bgcolor=”#27ae60″]

آموزشهای خود را انتخاب و با برگزاری آزمون گواهینامه دریافت نمایید

[/dt_sc_icon_box]

[/dt_sc_one_fourth][dt_sc_one_fourth ][dt_sc_icon_box type=”type6″ fontawesome_icon=”” stroke_icon=”android” custom_icon=”https://shahabir.ir/new/wp-content/uploads/2020/11/icon-new2.png” title=”آموزش سامانه012″ link=”https://shahabir.ir/wp-content/uploads/2022/05/4_5764854277495327875-1.mp4″ custom_bgcolor=”#f2672e”]

آموزشهای خود را انتخاب و با برگزاری آزمون گواهینامه دریافت نمایید

[/dt_sc_icon_box]

[/dt_sc_one_fourth][dt_sc_one_fourth ][dt_sc_icon_box type=”type6″ fontawesome_icon=”” stroke_icon=”android” custom_icon=”https://shahabir.ir/new/wp-content/uploads/2020/11/icon-new3.png” title=”آموزش سامانه013″ link=”” custom_bgcolor=”#e5a329″]

آموزشهای خود را انتخاب و با برگزاری آزمون گواهینامه دریافت نمایید

[/dt_sc_icon_box]

[/dt_sc_one_fourth][dt_sc_one_fourth ][dt_sc_icon_box type=”type6″ fontawesome_icon=”” stroke_icon=”android” custom_icon=”http://lms.dttheme.com/wp-content/uploads/2014/06/icon-new4.png” title=”آموزش سامانه014″ link=”https://shahabir.ir/wp-content/uploads/2022/05/4_5764854277495327871.mp4″ custom_bgcolor=”#9fbf3a”]

آموزشهای خود را انتخاب و با برگزاری آزمون گواهینامه دریافت نمایید

[/dt_sc_icon_box]

[/dt_sc_one_fourth][dt_sc_hr_invisible_medium /]

 


[dt_sc_callout_box type=”type1″ link=”https://bilgisayariran.ir/lms/course/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%be%db%8c%d8%b4-%d8%a7%d8%b2-%d8%a7%d8%b2%d8%af%d9%88%d8%a7%d8%ac/curriculum/” button_text=” همین الان” icon=”headphones” target=”_blank” class=””]

آموزش های رایگان استان آذربایجان غربی

که در مساجد، خیریه ها، سرای محله و کانون های اجتماعی مختلف در صف جامعه با هدف شناسایی افراد و خانواده های نیازمند و احصاء مشکلات و نیازها جهت برطرف کردن آنها توسط خادمیاران تخصصی و خیرین تشکیل و اقدام می نمایند.

[/dt_sc_callout_box]

[dt_sc_fullwidth_section backgroundcolor=”” backgroundimage=”” opacity=”” parallax=”” backgroundrepeat=”” backgroundposition=”” paddingtop=”60″ paddingbottom=”” textcolor=”” disable_container=”” class=”” first][dt_sc_h2 type=”” class=”aligncenter”]فرایند کاری[/dt_sc_h2][dt_sc_hr_invisible /][dt_sc_timeline_section]

[dt_sc_timeline align=”left” class=””]
[dt_sc_timeline_item fontawesome_icon=”timeline-icon1″ custom_icon=”” link=”https://bilgisayariran.ir/academy?page_id=16333&preview=true” title=”گام اول” subtitle=”ثبت نام و عضویت در سایت”]
حرمابتداعا باید در سامانه ثبت نام نموده و عضو سامانه بشوید. (کسانیکه قبلا در سامانه ثبت نام نموده باشند نیازی به ثبت نام مجدد نیست).

[/dt_sc_timeline_item]
[/dt_sc_timeline]
[dt_sc_timeline align=”right” class=””]
[dt_sc_timeline_item fontawesome_icon=”timeline-icon2″ custom_icon=”” link=”https://bilgisayariran.ir/academylcourses-layout-2″ title=”گام دوم” subtitle=”آموزش و شرکت در دوره ها و وبینارها”]
دوره مورد نظر را انتخاب و پس از افزودن به سبد و سفارش آن از محتوای دوره و وبینار مربوطه استفاده نمایید.

[/dt_sc_timeline_item]
[/dt_sc_timeline]
[dt_sc_timeline align=”left” class=””]
[dt_sc_timeline_item fontawesome_icon=”timeline-icon3″ custom_icon=”” link=”https://bilgisayariran.ir/academylclasses-list/” title=”گام سوم” subtitle=”شرکت در آزمون دوره”]
بعد از شرکت در جلسات و وبینارها و آموزش محتوای دوره در آزمون مورد نظر شرکت نمایید.

[/dt_sc_timeline_item]
[/dt_sc_timeline]
[dt_sc_timeline align=”right” class=””]
[dt_sc_timeline_item fontawesome_icon=”timeline-icon4″ custom_icon=”” link=”https://bilgisayariran.ir/academy/%da%af%d9%88%d8%a7%d9%87%db%8c%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%84%db%8c%d8%b3%d8%aa-%d8%aa%d8%a7%db%8c%db%8c%d8%af-%d8%b4%d8%af%d9%87/” title=”گام چهارم” subtitle=”صدور گواهینامه”]
پس از اخذ نمره قبولی در آزمون پایان دوره گواهینامه صادر خواهد شد.

[/dt_sc_timeline_item]
[/dt_sc_timeline]
[/dt_sc_timeline_section][/dt_sc_fullwidth_section]

[dt_sc_one_third first]

[/dt_sc_one_third][dt_sc_one_third ][/dt_sc_one_third][dt_sc_one_third ]

[/dt_sc_one_third][dt_sc_one_third ]

خانه2

[vc_row width=”full” height=”auto” full_height=”1″ color_scheme=”alternate” us_bg_overlay_color=”_content_primary” columns_gap=”1rem” content_placement=”middle”][vc_column css=”%7B%22default%22%3A%7B%22text-align%22%3A%22center%22%7D%7D” width=”1/2″][us_itext texts=”تبدیل ایده به فرصت و پولسازی
مشاوره شغلی و تحصیلی و شخصیتی
آموزش برنامه نویسی مبتدی تا پیشرفته” animation_type=”typingChars” duration=”0.1s” delay=”1s” css=”%7B%22default%22%3A%7B%22color%22%3A%22_header_middle_bg%22%7D%7D”][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_single_image image=”71″ img_size=”large” alignment=”center”][/vc_column][/vc_row][vc_row width=”full” height=”small” columns_gap=”1rem” content_placement=”middle” css=”%7B%22default%22%3A%7B%22padding-left%22%3A%2210px%22%2C%22padding-right%22%3A%2210px%22%7D%7D”][vc_column width=”1/1″][vc_row_inner columns_gap=”1rem” content_placement=”middle”][vc_column_inner css=”%7B%22default%22%3A%7B%22background-color%22%3A%22rgba(233%2C80%2C149%2C0.05)%22%2C%22border-radius%22%3A%2210px%22%2C%22border-style%22%3A%22solid%22%2C%22border-color%22%3A%22_header_middle_text%22%2C%22animation-name%22%3A%22afc%22%7D%7D” width=”1/4″][us_iconbox icon=”fas|theater-masks” style=”circle”][/us_iconbox][vc_empty_space][vc_column_text]

استعدادیابی و رشد

[/vc_column_text][vc_empty_space][vc_column_text]

محصلان،فارغ التصیلان،کارجویان و کارآفرینان استعدادیابی شده و بر اساس آن خدمات ارائه میشود.

[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner css=”%7B%22default%22%3A%7B%22background-color%22%3A%22rgba(233%2C80%2C149%2C0.05)%22%2C%22border-radius%22%3A%2210px%22%2C%22border-style%22%3A%22solid%22%2C%22animation-name%22%3A%22afc%22%7D%7D” width=”1/4″][us_iconbox icon=”fas|user-graduate” style=”circle”][/us_iconbox][vc_empty_space][vc_column_text]

آموزش و توانمندسازی

[/vc_column_text][vc_empty_space][vc_column_text]

براساس استعدادیابی، نیازها، علایق و تواناییهای فرد، دوره های آموزشی و توانمند سازی ارائه میشود.

[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner css=”%7B%22default%22%3A%7B%22background-color%22%3A%22rgba(233%2C80%2C149%2C0.05)%22%2C%22border-radius%22%3A%2210px%22%2C%22border-style%22%3A%22solid%22%2C%22animation-name%22%3A%22afc%22%7D%7D” width=”1/4″][us_iconbox icon=”fas|search-dollar” style=”circle”][/us_iconbox][vc_empty_space][vc_column_text]

کارآفرینی و کسب وکار

[/vc_column_text][vc_empty_space][vc_column_text]

براساس سوابق و تجربیات شناسایی شده و بهره برداری از دانش و تجربیات موفق مسیر موفق تری شروع مینمایند.

[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner css=”%7B%22default%22%3A%7B%22background-color%22%3A%22rgba(233%2C80%2C149%2C0.05)%22%2C%22border-radius%22%3A%2210px%22%2C%22border-style%22%3A%22solid%22%2C%22animation-name%22%3A%22afc%22%7D%7D” width=”1/4″][us_iconbox icon=”fas|network-wired” style=”circle”][/us_iconbox][vc_empty_space][vc_column_text]

برندسازی و فروش

[/vc_column_text][vc_empty_space][vc_column_text]

با ایجاد نمایشگاه و فروشگاه های مجازی و تولید محتوای محصولات به معرفی، بازاریابی و فروش اقدام می گردد.

[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_empty_space][vc_row_inner columns_gap=”1rem” content_placement=”middle”][vc_column_inner css=”%7B%22default%22%3A%7B%22background-color%22%3A%22rgba(233%2C80%2C149%2C0.05)%22%2C%22border-radius%22%3A%2210px%22%2C%22border-style%22%3A%22solid%22%2C%22border-color%22%3A%22_header_middle_text%22%2C%22animation-name%22%3A%22afc%22%7D%7D” width=”1/4″][us_iconbox icon=”fas|gem” style=”circle”][/us_iconbox][vc_empty_space][vc_column_text]

سرمایه گذاری و توسعه

[/vc_column_text][vc_empty_space][vc_column_text]

خیرین اجتماعی با ارائه تجربیات ارزنده در ایجاد و مدیریت تولید فرصتهای کارآفرینی حمایت می نمایند.

[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner css=”%7B%22default%22%3A%7B%22background-color%22%3A%22rgba(233%2C80%2C149%2C0.05)%22%2C%22border-radius%22%3A%2210px%22%2C%22border-style%22%3A%22solid%22%2C%22animation-name%22%3A%22afc%22%7D%7D” width=”1/4″][us_iconbox icon=”fas|restroom” style=”circle”][/us_iconbox][vc_empty_space][vc_column_text]

کاریابی و اشتغال

[/vc_column_text][vc_empty_space][vc_column_text]

علاقمندان به اشتغال و کسب و کار، با کارآموزی و کارورزی، در پروژه و محیط کار تجربه کسب می نمایند.

[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner css=”%7B%22default%22%3A%7B%22background-color%22%3A%22rgba(233%2C80%2C149%2C0.05)%22%2C%22border-radius%22%3A%2210px%22%2C%22border-style%22%3A%22solid%22%2C%22animation-name%22%3A%22afc%22%7D%7D” width=”1/4″][us_iconbox icon=”fas|laptop” style=”circle”][/us_iconbox][vc_empty_space][vc_column_text]

دوره های آموزشی

[/vc_column_text][vc_empty_space][vc_column_text]

برگزاری دوره های آموزشی به صورت حضوری و غیر حضوری برای تمام رده های سنی به بهترین مدهای آموزشی دنیا

[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner css=”%7B%22default%22%3A%7B%22background-color%22%3A%22rgba(233%2C80%2C149%2C0.05)%22%2C%22border-radius%22%3A%2210px%22%2C%22border-style%22%3A%22solid%22%2C%22animation-name%22%3A%22afc%22%7D%7D” width=”1/4″][us_iconbox icon=”fas|list-ol” style=”circle”][/us_iconbox][vc_empty_space][vc_column_text]

آزمون های الکترونیکی

[/vc_column_text][vc_empty_space][vc_column_text]

برگزاری آزمون های الکترونیکی و آنلاین در سراسر کشور با اعطای گواهینامه رسمی از ارگانهای دولتی

[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/1″][us_grid taxonomy_category=”company” order_invert=”1″ items_layout=”blog_9″ columns=”4″ items_gap=”0.5rem”][/vc_column][/vc_row]

خانه0

 

استعدادیابی و رشد

محصلان، فارغ التصیلان، کارجویان و کارآفرینان استعدادیابی شده وبر اساس آن خدمات ارائه میشود.

آموزش و توانمندسازی

براساس استعدادیابی، نیازها، علایق و تواناییهای فرد، دوره های آموزشی و توانمند سازی ارائه میشود

کارآفرینی و کسب وکار

براساس سوابق و تجربیات شناسایی شده و بهره برداری از دانش و تجربیات موفق مسیر موفق تری شروع مینمایند

برندسازی و فروش

با ایجاد نمایشگاه و فروشگاه های مجازی و تولید محتوای محصولات به معرفی، بازاریابی و فروش اقدام می گردد

سرمایه گذاری و توسعه

خیرین اجتماعی با ارائه تجربیات ارزنده در ایجاد و مدیریت تولید فرصتهای کارآفرینی حمایت می نمایند

کاریابی و اشتغال

علاقمندان به اشتغال و کسب و کار، با کارآموزی و کارورزی، در پروژه و محیط کار تجربه کسب می نمایند.

کلنیک کسب و کار

در تحقیقات میدانی از کسب و کارها که از ارتباط مستقیم عوامل سازمانهای حمایتی با ذینفعان انجام شده ، مشاهده گردیده که توسعه کسب و کارها به مشاوره و خدمات مکملی نیاز دارد که میتوان با ایجاد زیر ساختهای لازمه و فراهم نمودن امکان دسترسی به خدمات مورد انتظار ، ضمن حمایت از پایدارسازی و توسعه کسب و کارهای مجریان، به ایجاد کسب و کارهای جدید نیز اقدام نمود. در این راستا کارشناسان و نیکوکاران و خیرین و این شرکت زیر ساختی فراهم نموده اند که ضمن شناسایی و بهره برداری از ظرفیت راهبران توسعه محلات، جهت ایجاد و حمایت از کسب و کارهای خانواده های تحت پوشش، با ارائه کلیاتی از شرح خدمات و روش کار طرح های اجرایی نسبت به فرهنگسازی و ترویج نظام راهبری توسعه محلات نیز اقدام نمایند تا ارکان نظان راهبری ( شامل مدیران و کارشناسان سازمانها و راهبران، کارآفرینان و مجریان طرحها میباشند) بتوانند از خدمات ذیل الذکر ضمن صرفه جویی در هزینه ها و زمان انجام فعالیت، جهت پایدار سازی ، توسعه و افزایش سودآوری کسب و کارها نیز بهره برداری نمایند.

 

Our Parties

Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s.

Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s.

Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s.

Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s.

دبیرخانه همایشها، سمینارها و رویدادها

به منظور بهره مندی عموم جامعه از آموزشهای مهارتی مراکز آموزش فنی حرفه ای و نیز بستر سازی جهت بروز و شکوفایی استعداد های بالقوه نوآوران، کار آفرینان و نیز صاحبان صنایع و کسب و کارها در معرفی و عرضه پتانسیلها ،ظرفیتها و دستاوردهای خود؛ مرکز آموزش فنی حرفه ای دارالفنون ارومیه از برگزاری سمینارها، همایشها و رویدادهای مهارت محور و نو آورانه در آن مرکز استقبال و حمایت می نماید.

ما چی کار می کنیم؟

تو این دوره چی یاد می گیریم؟

بیلگی سایار

ویژه آقایان

ویژه بانوان

ویژه خانواده

دوره های مدیریت

سازمان های دولتی

شرکتهای خصوصی

واحدهای اصناف

فارغ التحصیلان

دانشجویان

دانش آموزان

ویژه آقایان

دوره های کسب و کار

دوره های کسب و کار

دوره های مهارتهای شغلی

دوره های مهارتهای زندگی

 

گام اول
ثبت نام و عضویت در سایت
ابتداعا در سامانه ثبت نام نموده و عضو سامانه بشوید (اگر قبلا در سامانه ثبت نام نموده باشید نیازی به ثبت نام مجدد نیست).

گام دوم
شرکت در دوره ها و وبینارها
دوره های مورد نظر را انتخاب و پس از افزودن آن به سبد سفارش، از محتوای دوره و وبینار مربوطه استفاده نمایید.

گام سوم
شرکت در آزمون دوره
بعد از شرکت در دوره ها و وبینارها و آموزش محتوای دوره های آموزشی باید در آزمون مورد نظر شرکت نمایید.


گام چهارم
صدور گواهینامه
پس از شرکت در دوره آموزشی و اخذ نمره قبولی در آزمون پایان دوره گواهینامه مربوطه صادر و قابل استعلام خواهد شد.

برنامه­ ریزی به منظور اداره بهینه امور آموزشی، توانمندسازی و مهارت­ افزایی ائمه جماعات و کارگزاران مساجد با همکاری واحدهای ذیربط.
سیاست گزاری و برنامه­ ریزی آموزشی در جهت رفع نیازهای آموزشی کوتاه مدت و بلند مدت ائمه جماعات و کارگزاران مساجد و کارکنان مرکز در صورت درخواست معاونت اجرایی.

برنامه­ ریزی به منظور اداره بهینه امور آموزشی، توانمندسازی و مهارت­ افزایی ائمه جماعات و کارگزاران مساجد با همکاری واحدهای ذیربط.
سیاست گزاری و برنامه­ ریزی آموزشی در جهت رفع نیازهای آموزشی کوتاه مدت و بلند مدت ائمه جماعات و کارگزاران مساجد و کارکنان مرکز در صورت درخواست معاونت اجرایی.

در راستای قرارداد آموزشی فی مابین بنیاد شهید و امور ایثارگران – ارومیه و شرکت آموزش و پژوهش بیلگی سایار مطابق شیوه نامه و دستورالعملهای سامانه مدیریت آموزش جهت ارایه خدمات مربوطه به برگزاری دوره های آموزشی در تاریخ ۱۴/۰۱/۱۴۰۲ با آدرس اینترنتی https://bilgisayariran.ir/shahid جهت بهره برداری متقاضیان رونمایی گردید.

در راستای قرارداد آموزشی فی مابین اداره صنعت، معدن و تجارت استان آذربایجان غربی و شرکت آموزش و پژوهش بیلگی سایار مطابق شیوه نامه و دستورالعملهای مرکز ملی فرش ایران، سامانه مدیریت آموزش  جهت ارایه خدمات مربوطه به فرایندهای اجرایی و فرمها و جداول گزارشات آنلاین و سایر اطلاعات برگزاری دوره های آموزشی در تاریخ ۱۴/۰۱/۱۴۰۲ با آدرس اینترنتی https://bilgisayariran.ir/farsh جهت بهره برداری متقاضیان رونمایی گردید.

برنامه­ ریزی به منظور اداره بهینه امور آموزشی، توانمندسازی و مهارت­ افزایی ائمه جماعات و کارگزاران مساجد با همکاری واحدهای ذیربط.
سیاست گزاری و برنامه­ ریزی آموزشی در جهت رفع نیازهای آموزشی کوتاه مدت و بلند مدت ائمه جماعات و کارگزاران مساجد و کارکنان مرکز در صورت درخواست معاونت اجرایی.

پروژه های جاری ما

در راستای قرارداد آموزشی فی مابین بنیاد شهید و امور ایثارگران – ارومیه و شرکت آموزش و پژوهش بیلگی سایار مطابق شیوه نامه و دستورالعملهای سامانه مدیریت آموزش جهت ارایه خدمات مربوطه به برگزاری دوره های آموزشی در تاریخ ۱۴/۰۱/۱۴۰۲ با آدرس اینترنتی https://bilgisayariran.ir/shahid جهت بهره برداری متقاضیان رونمایی گردید.

در راستای قرارداد آموزشی فی مابین اداره صنعت، معدن و تجارت استان آذربایجان غربی و شرکت آموزش و پژوهش بیلگی سایار مطابق شیوه نامه و دستورالعملهای مرکز ملی فرش ایران، سامانه مدیریت آموزش  جهت ارایه خدمات مربوطه به فرایندهای اجرایی و فرمها و جداول گزارشات آنلاین و سایر اطلاعات برگزاری دوره های آموزشی در تاریخ ۱۴/۰۱/۱۴۰۲ با آدرس اینترنتی https://bilgisayariran.ir/farsh جهت بهره برداری متقاضیان رونمایی گردید.

برنامه­ ریزی به منظور اداره بهینه امور آموزشی، توانمندسازی و مهارت­ افزایی ائمه جماعات و کارگزاران مساجد با همکاری واحدهای ذیربط.
سیاست گزاری و برنامه­ ریزی آموزشی در جهت رفع نیازهای آموزشی کوتاه مدت و بلند مدت ائمه جماعات و کارگزاران مساجد و کارکنان مرکز در صورت درخواست معاونت اجرایی.

پروژه های جاری ما

در راستای قرارداد آموزشی فی مابین بنیاد شهید و امور ایثارگران – ارومیه و شرکت آموزش و پژوهش بیلگی سایار مطابق شیوه نامه و دستورالعملهای سامانه مدیریت آموزش جهت ارایه خدمات مربوطه به برگزاری دوره های آموزشی در تاریخ ۱۴/۰۱/۱۴۰۲ با آدرس اینترنتی https://bilgisayariran.ir/shahid جهت بهره برداری متقاضیان رونمایی گردید.

در راستای قرارداد آموزشی فی مابین اداره صنعت، معدن و تجارت استان آذربایجان غربی و شرکت آموزش و پژوهش بیلگی سایار مطابق شیوه نامه و دستورالعملهای مرکز ملی فرش ایران، سامانه مدیریت آموزش  جهت ارایه خدمات مربوطه به فرایندهای اجرایی و فرمها و جداول گزارشات آنلاین و سایر اطلاعات برگزاری دوره های آموزشی در تاریخ ۱۴/۰۱/۱۴۰۲ با آدرس اینترنتی https://bilgisayariran.ir/farsh جهت بهره برداری متقاضیان رونمایی گردید.

برنامه­ ریزی به منظور اداره بهینه امور آموزشی، توانمندسازی و مهارت­ افزایی ائمه جماعات و کارگزاران مساجد با همکاری واحدهای ذیربط.
سیاست گزاری و برنامه­ ریزی آموزشی در جهت رفع نیازهای آموزشی کوتاه مدت و بلند مدت ائمه جماعات و کارگزاران مساجد و کارکنان مرکز در صورت درخواست معاونت اجرایی.

خانه

[vc_row width=”full” height=”auto” full_height=”1″ color_scheme=”alternate” us_bg_overlay_color=”_content_primary” columns_gap=”1rem” content_placement=”middle”][vc_column css=”%7B%22default%22%3A%7B%22text-align%22%3A%22center%22%7D%7D” width=”1/2″][us_itext texts=”تبدیل ایده به فرصت و پولسازی
مشاوره شغلی و تحصیلی و شخصیتی
آموزش برنامه نویسی مبتدی تا پیشرفته” animation_type=”typingChars” duration=”0.1s” delay=”1s” css=”%7B%22default%22%3A%7B%22color%22%3A%22_header_middle_bg%22%7D%7D”][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_single_image image=”71″ img_size=”large” alignment=”center”][/vc_column][/vc_row][vc_row height=”small” columns_gap=”0.5rem” content_placement=”middle”][vc_column width=”1/1″][vc_row_inner columns_gap=”1rem” content_placement=”middle”][vc_column_inner css=”%7B%22default%22%3A%7B%22background-color%22%3A%22rgba%28233%2C80%2C149%2C0.05%29%22%2C%22border-radius%22%3A%2210px%22%2C%22border-style%22%3A%22solid%22%2C%22border-color%22%3A%22_header_middle_text%22%2C%22animation-name%22%3A%22afc%22%7D%7D” width=”1/3″][us_iconbox icon=”fas|search-dollar” style=”circle”][/us_iconbox][vc_empty_space][vc_column_text]

شرکت آموزش و پژوهش

[/vc_column_text][vc_empty_space][vc_column_text]

مجوز مرکز مشاوره ، اطلاع رسانی و خدمات استعداد سنجی از اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی استان

[/vc_column_text][vc_empty_space][us_btn label=”جزئیات بیشتر” link=”url:https%3A%2F%2Furm-academy.ir%2Fcompany%2F” align=”center” css=”%7B%22default%22%3A%7B%22text-align%22%3A%22center%22%2C%22font-size%22%3A%2212px%22%7D%7D”][/vc_column_inner][vc_column_inner css=”%7B%22default%22%3A%7B%22background-color%22%3A%22rgba%28233%2C80%2C149%2C0.05%29%22%2C%22border-radius%22%3A%2210px%22%2C%22border-style%22%3A%22solid%22%2C%22animation-name%22%3A%22afc%22%7D%7D” width=”1/3″][us_iconbox icon=”fas|user-graduate” style=”circle”][/us_iconbox][vc_empty_space][vc_column_text]

آموزشگاه فنی و حرفه ای

[/vc_column_text][vc_empty_space][vc_column_text]

مجوز مرکز مشاوره ، اطلاع رسانی و خدمات استعداد سنجی از اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی استان

[/vc_column_text][vc_empty_space][us_btn label=”جزئیات بیشتر” link=”url:https%3A%2F%2Furm-academy.ir%2Famuzeshgah%2F” align=”center” css=”%7B%22default%22%3A%7B%22text-align%22%3A%22center%22%2C%22font-size%22%3A%2212px%22%7D%7D”][/vc_column_inner][vc_column_inner css=”%7B%22default%22%3A%7B%22background-color%22%3A%22rgba%28233%2C80%2C149%2C0.05%29%22%2C%22border-radius%22%3A%2210px%22%2C%22border-style%22%3A%22solid%22%2C%22animation-name%22%3A%22afc%22%7D%7D” width=”1/3″][us_iconbox icon=”fas|theater-masks” style=”circle”][/us_iconbox][vc_empty_space][vc_column_text]

مرکز استعداد سنجی

[/vc_column_text][vc_empty_space][vc_column_text]

مجوز مرکز مشاوره ، اطلاع رسانی و خدمات استعداد سنجی از اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی استان

[/vc_column_text][vc_empty_space][us_btn label=”جزئیات بیشتر” align=”center” css=”%7B%22default%22%3A%7B%22text-align%22%3A%22center%22%2C%22font-size%22%3A%2212px%22%7D%7D”][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_empty_space][vc_row_inner columns_gap=”1rem” content_placement=”middle”][vc_column_inner css=”%7B%22default%22%3A%7B%22background-color%22%3A%22rgba%28233%2C80%2C149%2C0.05%29%22%2C%22border-radius%22%3A%2210px%22%2C%22border-style%22%3A%22solid%22%2C%22border-color%22%3A%22_header_middle_text%22%2C%22animation-name%22%3A%22afc%22%7D%7D” width=”1/3″][us_iconbox icon=”fas|gem” style=”circle”][/us_iconbox][vc_empty_space][vc_column_text]

باشگاه کارآفرینان

[/vc_column_text][vc_empty_space][vc_column_text]

مجوز مرکز مشاوره ، اطلاع رسانی و خدمات استعداد سنجی از اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی استان

[/vc_column_text][vc_empty_space][us_btn label=”جزئیات بیشتر” link=”url:https%3A%2F%2Furm-academy.ir%2Fbashgah%2F” align=”center” css=”%7B%22default%22%3A%7B%22text-align%22%3A%22center%22%2C%22font-size%22%3A%2212px%22%7D%7D”][/vc_column_inner][vc_column_inner css=”%7B%22default%22%3A%7B%22background-color%22%3A%22rgba%28233%2C80%2C149%2C0.05%29%22%2C%22border-radius%22%3A%2210px%22%2C%22border-style%22%3A%22solid%22%2C%22animation-name%22%3A%22afc%22%7D%7D” width=”1/3″][us_iconbox icon=”fas|restroom” style=”circle”][/us_iconbox][vc_empty_space][vc_column_text]

مرکز مشاوره کاریابی

[/vc_column_text][vc_empty_space][vc_column_text]

مجوز مرکز مشاوره ، اطلاع رسانی و خدمات استعداد سنجی از اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی استان

[/vc_column_text][vc_empty_space][us_btn label=”جزئیات بیشتر” link=”url:https%3A%2F%2Furm-academy.ir%2Fkaryabi%2F” align=”center” css=”%7B%22default%22%3A%7B%22text-align%22%3A%22center%22%2C%22font-size%22%3A%2212px%22%7D%7D”][/vc_column_inner][vc_column_inner css=”%7B%22default%22%3A%7B%22background-color%22%3A%22rgba%28233%2C80%2C149%2C0.05%29%22%2C%22border-radius%22%3A%2210px%22%2C%22border-style%22%3A%22solid%22%2C%22animation-name%22%3A%22afc%22%7D%7D” width=”1/3″][us_iconbox icon=”fas|laptop” style=”circle”][/us_iconbox][vc_empty_space][vc_column_text]

مرکز مشاوره کارآفرینی

[/vc_column_text][vc_empty_space][vc_column_text]

مجوز مرکز مشاوره ، اطلاع رسانی و خدمات استعداد سنجی از اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی استان

[/vc_column_text][vc_empty_space][us_btn label=”جزئیات بیشتر” align=”center” css=”%7B%22default%22%3A%7B%22text-align%22%3A%22center%22%2C%22font-size%22%3A%2212px%22%7D%7D”][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row][vc_row width=”full” height=”medium” columns_gap=”0.5rem” content_placement=”middle” us_shape_show_top=”1″ us_shape_top=”wave” us_shape_color_top=”rgba(233,80,149,0.05)” us_shape_overlap_top=”1″ us_shape_show_bottom=”1″ us_shape_bottom=”wave” us_shape_color_bottom=”rgba(233,80,149,0.05)” us_shape_overlap_bottom=”1″][vc_column width=”1/1″][vc_column_text]

چرا بیلگی سایار؟؟؟

[/vc_column_text][vc_empty_space][vc_row_inner][vc_column_inner width=”2/3″][vc_column_text css=”%7B%22default%22%3A%7B%22text-align%22%3A%22justify%22%2C%22font-size%22%3A%2214px%22%2C%22font-family%22%3A%22IRANSansWeb_FaNum_Medium%22%7D%7D”]

شرکت بیلگی سایار یکی از بهترین شرکت های آموزشی و پژوهشی در استان است که یک میان‌بر برای افرادی است که به دنبال یادگیری مهارت‌های کامپیوتری هستند. بهترین شرکت آموزشی و پژوهشی استان ، با دوره‌های گسترده‌ای از جمله طراحی سایت، سئو، اکسل، ورد، و فتوشاپ، با تکیه بر سابقه و هزاران دانشجوی موفق در این زمینه‌ها، به شما این امکان را می‌دهد تا مهارت‌های لازم را به صورت حرفه‌ای و با بهترین روش‌ها فرا بگیرید. این مجموعه با بهره گیری از اساتید مجرب کمک می‌کند تا با یادگیری مهارت‌هایی کاربردی، ورود به بازار کار را برای خود ساده‌تر کنید و در نهایت به موقعیت‌های شغلی بهتری دست پیدا کنید.

یکی از دوره‌های محبوب در بیلگی سایار ، دوره طراحی سایت است. این دوره شما را با اصول طراحی و توسعه وب آشنا می‌کند و به شما امکان می‌دهد وبسایت‌های حرفه‌ای و جذاب را ایجاد کنید. همچنین، دوره سئو نیز به شما نکات و روش‌های بهینه‌سازی وبسایت برای بهبود رتبه‌بندی در موتورهای جستجو را آموزش می‌دهد. این دو حیطه این روزها یکی از حوزه‌های درآمدزا برای افراد هستند.

همچنین یادگیری مهارت‌های عمومی کامپیوتری، راهکار خوبی برای بهبود موقعیت شغلی شما خواهد بود. پس در صورتی که به افزایش مهارت‌های آفیس نیاز دارید، دوره‌های اکسل و ورد می‌توانند به شما کمک کنند. اساتید مجرب این شرکت ، در دوره اکسل به شما آموزش می‌دهند چگونه با استفاده از فرمول‌ها و توابع پیچیده، داده‌ها را تجزیه و تحلیل کنید و گزارش‌های حرفه‌ای ایجاد کنید. همچنین، دوره ورد به شما مهارت‌های لازم برای ایجاد سند‌ها، نامه‌ها، و گزارش‌های زیبا و حرفه‌ای را آموزش می‌دهد.

علاوه بر این، در شرکت ما می‌توانید دوره فتوشاپ را برای یادگیری هنر ویرایش و طراحی تصاویر فرا بگیرید. این دوره شما را با ابزارها و تکنیک‌های پیشرفته فتوشاپ آشنا می‌کند و به شما امکان می‌دهد تصاویری خلاقانه و جذاب را ایجاد کنید.

این مجموعه به شما فرصتی نازل برای ارتقای مهارت‌های کامپیوتری و افزایش توانایی‌های شغلی و تحصیلیتان را می‌دهد. با مدرسان حرفه‌ای و متخصص، محیطی دوستانه و منابع آموزشی کامل، ما به شما تجربه‌ای ممتاز از آموزش کامپیوتر را ارائه می‌دهیم. پس، اگر به دنبال بهبود مهارت‌های کامپیوتری خود هستید و می‌خواهید در زمینه‌هایی مانند طراحی سایت، سئو، اکسل، ورد، و فتوشاپ تخصص پیدا کنید، شرکت ما در استان بهترین گزینه برای شماست. با ما همراه شوید و مسیری موفق در دنیای کامپیوتر را آغاز کنید.

[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_empty_space height=”100px”][vc_single_image image=”36″ img_size=”full” alignment=”center”][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row][vc_row width=”full” height=”small” columns_gap=”1rem” content_placement=”middle” css=”%7B%22default%22%3A%7B%22padding-left%22%3A%2210px%22%2C%22padding-right%22%3A%2210px%22%7D%7D”][vc_column width=”1/1″][vc_row_inner columns_gap=”1rem” content_placement=”middle”][vc_column_inner css=”%7B%22default%22%3A%7B%22background-color%22%3A%22rgba%28233%2C80%2C149%2C0.05%29%22%2C%22border-radius%22%3A%2210px%22%2C%22border-style%22%3A%22solid%22%2C%22border-color%22%3A%22_header_middle_text%22%2C%22animation-name%22%3A%22afc%22%7D%7D” width=”1/4″][us_iconbox icon=”fas|theater-masks” style=”circle”][/us_iconbox][vc_empty_space][vc_column_text]

استعدادیابی و رشد

[/vc_column_text][vc_empty_space][vc_column_text]

محصلان،فارغ التصیلان،کارجویان و کارآفرینان استعدادیابی شده و بر اساس آن خدمات ارائه میشود.

[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner css=”%7B%22default%22%3A%7B%22background-color%22%3A%22rgba%28233%2C80%2C149%2C0.05%29%22%2C%22border-radius%22%3A%2210px%22%2C%22border-style%22%3A%22solid%22%2C%22animation-name%22%3A%22afc%22%7D%7D” width=”1/4″][us_iconbox icon=”fas|user-graduate” style=”circle”][/us_iconbox][vc_empty_space][vc_column_text]

آموزش و توانمندسازی

[/vc_column_text][vc_empty_space][vc_column_text]

براساس استعدادیابی، نیازها، علایق و تواناییهای فرد، دوره های آموزشی و توانمند سازی ارائه میشود.

[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner css=”%7B%22default%22%3A%7B%22background-color%22%3A%22rgba%28233%2C80%2C149%2C0.05%29%22%2C%22border-radius%22%3A%2210px%22%2C%22border-style%22%3A%22solid%22%2C%22animation-name%22%3A%22afc%22%7D%7D” width=”1/4″][us_iconbox icon=”fas|search-dollar” style=”circle”][/us_iconbox][vc_empty_space][vc_column_text]

کارآفرینی و کسب وکار

[/vc_column_text][vc_empty_space][vc_column_text]

براساس سوابق و تجربیات شناسایی شده و بهره برداری از دانش و تجربیات موفق مسیر موفق تری شروع مینمایند.

[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner css=”%7B%22default%22%3A%7B%22background-color%22%3A%22rgba%28233%2C80%2C149%2C0.05%29%22%2C%22border-radius%22%3A%2210px%22%2C%22border-style%22%3A%22solid%22%2C%22animation-name%22%3A%22afc%22%7D%7D” width=”1/4″][us_iconbox icon=”fas|network-wired” style=”circle”][/us_iconbox][vc_empty_space][vc_column_text]

برندسازی و فروش

[/vc_column_text][vc_empty_space][vc_column_text]

با ایجاد نمایشگاه و فروشگاه های مجازی و تولید محتوای محصولات به معرفی، بازاریابی و فروش اقدام می گردد.

[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_empty_space][vc_row_inner columns_gap=”1rem” content_placement=”middle”][vc_column_inner css=”%7B%22default%22%3A%7B%22background-color%22%3A%22rgba%28233%2C80%2C149%2C0.05%29%22%2C%22border-radius%22%3A%2210px%22%2C%22border-style%22%3A%22solid%22%2C%22border-color%22%3A%22_header_middle_text%22%2C%22animation-name%22%3A%22afc%22%7D%7D” width=”1/4″][us_iconbox icon=”fas|gem” style=”circle”][/us_iconbox][vc_empty_space][vc_column_text]

سرمایه گذاری و توسعه

[/vc_column_text][vc_empty_space][vc_column_text]

خیرین اجتماعی با ارائه تجربیات ارزنده در ایجاد و مدیریت تولید فرصتهای کارآفرینی حمایت می نمایند.

[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner css=”%7B%22default%22%3A%7B%22background-color%22%3A%22rgba%28233%2C80%2C149%2C0.05%29%22%2C%22border-radius%22%3A%2210px%22%2C%22border-style%22%3A%22solid%22%2C%22animation-name%22%3A%22afc%22%7D%7D” width=”1/4″][us_iconbox icon=”fas|restroom” style=”circle”][/us_iconbox][vc_empty_space][vc_column_text]

کاریابی و اشتغال

[/vc_column_text][vc_empty_space][vc_column_text]

علاقمندان به اشتغال و کسب و کار، با کارآموزی و کارورزی، در پروژه و محیط کار تجربه کسب می نمایند.

[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner css=”%7B%22default%22%3A%7B%22background-color%22%3A%22rgba%28233%2C80%2C149%2C0.05%29%22%2C%22border-radius%22%3A%2210px%22%2C%22border-style%22%3A%22solid%22%2C%22animation-name%22%3A%22afc%22%7D%7D” width=”1/4″][us_iconbox icon=”fas|laptop” style=”circle”][/us_iconbox][vc_empty_space][vc_column_text]

دوره های آموزشی

[/vc_column_text][vc_empty_space][vc_column_text]

برگزاری دوره های آموزشی به صورت حضوری و غیر حضوری برای تمام رده های سنی به بهترین مدهای آموزشی دنیا

[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner css=”%7B%22default%22%3A%7B%22background-color%22%3A%22rgba%28233%2C80%2C149%2C0.05%29%22%2C%22border-radius%22%3A%2210px%22%2C%22border-style%22%3A%22solid%22%2C%22animation-name%22%3A%22afc%22%7D%7D” width=”1/4″][us_iconbox icon=”fas|list-ol” style=”circle”][/us_iconbox][vc_empty_space][vc_column_text]

آزمون های الکترونیکی

[/vc_column_text][vc_empty_space][vc_column_text]

برگزاری آزمون های الکترونیکی و آنلاین در سراسر کشور با اعطای گواهینامه رسمی از ارگانهای دولتی

[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row][vc_row us_shape_show_top=”1″ us_shape_top=”wave” us_shape_color_top=”rgba(233,80,149,0.05)” us_shape_overlap_top=”1″ us_shape_show_bottom=”1″ us_shape_bottom=”wave” us_shape_color_bottom=”rgba(233,80,149,0.05)” us_shape_overlap_bottom=”1″][vc_column width=”1/1″][vc_column_text]

مجوز ها

[/vc_column_text][vc_empty_space][ultimate_carousel slide_to_scroll=”single” next_icon=”ultsl-arrow-right3″ prev_icon=”ultsl-arrow-left3″ dots=”off” rtl=”on” item_space=”5″][vc_single_image image=”188″ alignment=”center” onclick=”link_image” css_animation=”none”][vc_single_image image=”192″ alignment=”center” onclick=”link_image”][vc_single_image image=”189″ alignment=”center” onclick=”link_image”][vc_single_image image=”191″ alignment=”center” onclick=”link_image”][vc_single_image image=”185″ alignment=”center” onclick=”link_image”][vc_single_image image=”190″ alignment=”center” onclick=”link_image”][vc_single_image image=”184″ alignment=”center” onclick=”link_image”][vc_single_image image=”183″ alignment=”center” onclick=”link_image”][/ultimate_carousel][/vc_column][/vc_row][vc_row width=”full” height=”medium” columns_gap=”0.5rem” content_placement=”middle” us_shape_show_top=”1″ us_shape_top=”wave” us_shape_color_top=”rgba(233,80,149,0.05)” us_shape_overlap_top=”1″ us_shape_show_bottom=”1″ us_shape_bottom=”wave” us_shape_color_bottom=”rgba(233,80,149,0.05)”][vc_column width=”1/1″][vc_column_text]

دپارتمان

[/vc_column_text][vc_empty_space][vc_row_inner columns_gap=”0.3rem” content_placement=”middle”][vc_column_inner width=”1/4″][us_flipbox front_title=”فناوری اطلاعات” front_title_tag=”h5″ front_icon_type=”font” front_icon_name=”fas|laptop” front_icon_style=”circle” front_icon_color=”_header_middle_bg” front_icon_bgcolor=”linear-gradient(135deg,#e95095,#7049ba)” back_title=”دوره های تخصصی و مهارتی با دنیای فناروی اطلاعات و ارتباطات” back_title_tag=”h6″ animation=”cubetilt” css=”%7B%22default%22%3A%7B%22background-color%22%3A%22rgba%28233%2C80%2C149%2C0.05%29%22%2C%22border-radius%22%3A%2210px%22%2C%22border-style%22%3A%22solid%22%7D%7D”][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/4″][us_flipbox front_title=”امورمالی و حسابداری” front_title_tag=”h5″ front_icon_type=”font” front_icon_name=”fas|edit” front_icon_style=”circle” front_icon_color=”_header_middle_bg” front_icon_bgcolor=”linear-gradient(135deg,#e95095,#7049ba)” back_title=”دوره های تخصصی و مهارتی با دنیای فناروی اطلاعات و ارتباطات” back_title_tag=”h6″ animation=”cubetilt” css=”%7B%22default%22%3A%7B%22background-color%22%3A%22rgba%28233%2C80%2C149%2C0.05%29%22%2C%22border-radius%22%3A%2210px%22%2C%22border-style%22%3A%22solid%22%7D%7D”][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/4″][us_flipbox front_title=”معماری و عمران” front_title_tag=”h5″ front_icon_type=”font” front_icon_name=”fas|home” front_icon_style=”circle” front_icon_color=”_header_middle_bg” front_icon_bgcolor=”linear-gradient(135deg,#e95095,#7049ba)” back_title=”دوره های تخصصی و مهارتی با دنیای فناروی اطلاعات و ارتباطات” back_title_tag=”h6″ animation=”cubetilt” css=”%7B%22default%22%3A%7B%22background-color%22%3A%22rgba%28233%2C80%2C149%2C0.05%29%22%2C%22border-radius%22%3A%2210px%22%2C%22border-style%22%3A%22solid%22%7D%7D”][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/4″][us_flipbox front_title=”تشریفات و گردشگری” front_title_tag=”h5″ front_icon_type=”font” front_icon_name=”fas|star” front_icon_style=”circle” front_icon_color=”_header_middle_bg” front_icon_bgcolor=”linear-gradient(135deg,#e95095,#7049ba)” back_title=”دوره های تخصصی و مهارتی با دنیای فناروی اطلاعات و ارتباطات” back_title_tag=”h6″ animation=”cubetilt” css=”%7B%22default%22%3A%7B%22background-color%22%3A%22rgba%28233%2C80%2C149%2C0.05%29%22%2C%22border-radius%22%3A%2210px%22%2C%22border-style%22%3A%22solid%22%7D%7D”][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_empty_space][vc_row_inner columns_gap=”0.3rem” content_placement=”middle”][vc_column_inner width=”1/4″][us_flipbox front_title=”مدیریت کسب و کار” front_title_tag=”h5″ front_icon_type=”font” front_icon_name=”fas|eye” front_icon_style=”circle” front_icon_color=”_header_middle_bg” front_icon_bgcolor=”linear-gradient(135deg,#e95095,#7049ba)” back_title=”دوره های تخصصی و مهارتی با دنیای فناروی اطلاعات و ارتباطات” back_title_tag=”h6″ animation=”cubetilt” css=”%7B%22default%22%3A%7B%22background-color%22%3A%22rgba%28233%2C80%2C149%2C0.05%29%22%2C%22border-radius%22%3A%2210px%22%2C%22border-style%22%3A%22solid%22%7D%7D”][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/4″][us_flipbox front_title=”کارآفرینی” front_title_tag=”h5″ front_icon_type=”font” front_icon_name=”fas|users” front_icon_style=”circle” front_icon_color=”_header_middle_bg” front_icon_bgcolor=”linear-gradient(135deg,#e95095,#7049ba)” back_title=”دوره های تخصصی و مهارتی با دنیای فناروی اطلاعات و ارتباطات” back_title_tag=”h6″ animation=”cubetilt” css=”%7B%22default%22%3A%7B%22background-color%22%3A%22rgba%28233%2C80%2C149%2C0.05%29%22%2C%22border-radius%22%3A%2210px%22%2C%22border-style%22%3A%22solid%22%7D%7D”][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/4″][us_flipbox front_title=”امور اداری” front_title_tag=”h5″ front_icon_type=”font” front_icon_name=”fas|file” front_icon_style=”circle” front_icon_color=”_header_middle_bg” front_icon_bgcolor=”linear-gradient(135deg,#e95095,#7049ba)” back_title=”دوره های تخصصی و مهارتی با دنیای فناروی اطلاعات و ارتباطات” back_title_tag=”h6″ animation=”cubetilt” css=”%7B%22default%22%3A%7B%22background-color%22%3A%22rgba%28233%2C80%2C149%2C0.05%29%22%2C%22border-radius%22%3A%2210px%22%2C%22border-style%22%3A%22solid%22%7D%7D”][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/4″][us_flipbox front_title=”استعدادیابی” front_title_tag=”h5″ front_icon_type=”font” front_icon_name=”fas|link” front_icon_style=”circle” front_icon_color=”_header_middle_bg” front_icon_bgcolor=”linear-gradient(135deg,#e95095,#7049ba)” back_title=”دوره های تخصصی و مهارتی با دنیای فناروی اطلاعات و ارتباطات” back_title_tag=”h6″ animation=”cubetilt” css=”%7B%22default%22%3A%7B%22background-color%22%3A%22rgba%28233%2C80%2C149%2C0.05%29%22%2C%22border-radius%22%3A%2210px%22%2C%22border-style%22%3A%22solid%22%7D%7D”][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_empty_space][/vc_column][/vc_row][vc_row columns_gap=”0.5rem” content_placement=”middle” us_shape_show_top=”1″ us_shape_top=”wave” us_shape_color_top=”rgba(233,80,149,0.05)” us_shape_overlap_top=”1″ us_shape_show_bottom=”1″ us_shape_bottom=”wave” us_shape_color_bottom=”rgba(233,80,149,0.05)” us_shape_overlap_bottom=”1″][vc_column width=”1/1″][vc_column_text]

اسـاتـیـد

[/vc_column_text][vc_empty_space][ultimate_carousel slide_to_scroll=”single” next_icon=”ultsl-arrow-right3″ prev_icon=”ultsl-arrow-left3″ dots=”off” rtl=”on”][us_iconbox img=”113″ size=”10rem”]

رضا محترم

کارشناس IT

[/us_iconbox][us_iconbox img=”132″ size=”10rem”]

ذکریا محترم

کارشناس کامپیوتر

[/us_iconbox][us_iconbox img=”132″ size=”10rem”]

مهندس آخوندزاده

ارشد مدیریت

[/us_iconbox][us_iconbox img=”132″ size=”10rem”]

ولی محترم

کارشناس IT

[/us_iconbox][us_iconbox img=”132″ size=”10rem”]

مهندس یوسفی

ارشد مدیریت

[/us_iconbox][us_iconbox img=”132″ size=”10rem”]

مهندس

کارشناس

[/us_iconbox][/ultimate_carousel][/vc_column][/vc_row][vc_row columns_gap=”0.5rem” content_placement=”middle” us_shape_show_top=”1″ us_shape_top=”wave” us_shape_color_top=”rgba(233,80,149,0.05)” us_shape_overlap_top=”1″][vc_column width=”1/1″][vc_column_text]

مشتریان

[/vc_column_text][vc_empty_space][ultimate_carousel slide_to_scroll=”single” slides_on_desk=”7″ next_icon=”ultsl-arrow-right3″ prev_icon=”ultsl-arrow-left3″ dots=”off” rtl=”on”][vc_single_image image=”147″ alignment=”center”][vc_single_image image=”169″ alignment=”center”][vc_single_image image=”160″ alignment=”center”][vc_single_image image=”158″ alignment=”center”][vc_single_image image=”171″ alignment=”center”][vc_single_image image=”172″ alignment=”center”][vc_single_image image=”170″ alignment=”center”][vc_single_image image=”176″ alignment=”center”][vc_single_image image=”179″ alignment=”center”][/ultimate_carousel][/vc_column][/vc_row]

سمینار عمان-14030125

تفاهمنامه همکاری شراکتی در زمینه های آموزشی و تجاری و کارآفرینی

این تفاهمنامه بین کاریابی امید  به آدرس :دفتر ایران- آذربایجان غربی شهرستان سلماس خیابان مدرس میدان توحید طبقه فوقانی تیمچه رامین به نمایندگی آقای شریف نقی زاده اهرنجانی فرزند محمد حسین  به کد ملی 2850126330 که دراین قرارداد کارفرما نامیده می شود از یک طرف و شرکت آموزش وپژوهش بیلگی سایار به نمایندگی آقای ذکریا محترم با کد اقتصادی 411374797935 و کدملی 6379910573 با شماره همراه  09144451769 به آدرس اورمیه فلکه خیام جنب بانک آینده که در این قرارداد مجری نامیده می شود از طرف دیگر جهت همکاری شراکتی در زمینه های آموزشی و تجاری و کارآفرینی با مفاد ذیل منعقد می گردد.

 

ماده 1: مدت اعتبار تفاهمنامه

مدت اعتبار این تفاهمنامه به مدت یکسال کامل شمسی که از تاریخ انعقاد این قرارداد آغاز می گردد .

 

ماده 2 : نوع همکاری

همکاری در زمینه ثبت نام برای شرکت در کارگاه و سمینارهای آموزشی (حضوری و مجازی ) مرتبط با گسترش سرمایه گذاری های داخلی و خارجی بین کشورهای همسایه و سایر کشورهای هدف و تجارت متقابل , ثبت شرکت, افتتاح حساب, جذب سرمایه گذاری خارجی, اخذ مجوزهای مرتبط  و برگزاری سمینارهای داخلی و خارجی و همکاری تجاری و بازرگانی اعم از ثبت سفارش و انجام امور مربوط به صادرات و واردات در مورد تمامی کالاهای که ورود و خروج آن از نظر قوانین بین الملل مجاز باشد.

 

ماده 3: تعهد طرفین

شرکت آموزش وپژوهش بیلگی سایار متعهد می گردد در دفترخود در شهر ارومیه با مدیریت خودشان تمام امورات مربوطه را در جهت ثبت نام و سایر هماهنگی های لازمه انجام دهد و در جهت بهتر برگزار شدن این دوره اقدامات لازمه را به عمل برساند

موسسه مشاوره شغلی امید نیز متعهد می گردد تمامی موارد فوق الذکر را در شهرستان ارومیه به دفتر ایشان ارجاع بدهند و هیچگونه همکاری رقابتی با اشخاص حقیقی و حقوقی را بدون هماهنگی با شرکت آموزش وپژوهش بیلگی سایار انجام ندهند.

طرفین می توانند افراد صاحب نظر و صاحبان سرمایه را به عنوان مشاور و یا همکاری در این دوره دعوت کنند .

 

ماده 5: تعهدات کارفرما

 

ماده 6: تعهدات شرکت

 

ماده 3: گروه های هدف

جامعه هدف شامل سرمایه گذاران, کارآفرینان, صاحبان مشاغل و حرف, کارخانه داران, تجار و بازرگانان, دانشجویان, علاقمندان می باشند

این کارگاه آموزشی به صورت حضوری و مجازی برگزار خواهد گردید و اساتید از کشور ترکیه و عمان خواهند بود و حضوری این کارگاه به صورت سمیناری و در یکی از سالنهای برگزاری در شهر ارومیه خواهد بود و از صبح تا عصر می باشد و دارای میان وعده و تمام وعده ( نهار) می باشد امکان برگزاری  f2f هم برای شرکت کننده ها و مدعوین وجود دارد

طرفین باید در اسرع وقت موارد توافقی را پیگیری نموده و نتیجه را اعلام نمایند و در صورتی که موانعی قانونی باعث عدم اقدام گردد را سریعا به طرف مقابل اعلام نماید

درصورت عدم اجرای صحیح مفاد قرارداد، طرغین موظف است خسارت وارده را پرداخت نماید.

 

ماده8: حل اختلاف

در صورتیکه مشکلاتی در اجرای هر یک از مواد قرارداد ایجاد شود تفسیر مفاد قرارداد به عهده کمیته سه نفری شامل نماینده کارفرما و نماینده مجری و یک نفر امین طرفین بوده و نظرکمیته ملاک عمل بوده و طرفین ملزم به رعایت اجرای آن می باشند.

 

این تفاهمنامه  در 2 نسخه ها قانونی تهیه و تنظیم گردیدو تا انعقاد قرارداد رسمی معتبر می باشد.

 

 

ذکریا محترم

شریف نقی زاده اهرنجانی
مدیرعامل شرکت آموزش وپژوهش بیلگی سایار

مدیر کاریابی امید  

 

دسته

 

دیپلم برنامه نویسی

راهنمای گردشگری فرهنگی

راهنمای گردشگری فرهنگی یکی از رشته های خوب با بازار‌کار مناسب در ایران و جهان می‌باشد. همچنین یکی از دروس اصلی برای دریافت دیپلم گردشگری می‌باشد.

در گردشگری فرهنگی مباحثی چون: فرهنگ و آداب و رسوم قشرهای مختلف، مفاهیم میراث فرهنگی، مذهب و آیین‌های محلی، زبان و ادبیات محلی، صنایع دستی، غذاهای بومی و محلی، موسیقی سنتی، بازی‌های محلی تدریس می‌شود. آموزشگاه بیلگی سایار ارائه بهترین کیفیت آموزشی را در کلاس آموزش راهنمای گردشگری فرهنگی با مدرک رسمی سازمان فنی و حرفه‌ای (معادل ۲۲۶ ساعت آموزشی) تضمین می‌نماید.

معرفی دوره آموزش راهنمای گردشگری فرهنگی

راهنمای دیپلم گردشگری ییلگی سایار

راهنمای گردشگری فرهنگی شخصی است که کلیه جاذبه های فرهنگی و بومی کشور را می تواند به گردشگران خارجی و ایرانی معرفی نماید. اصطلاح انگلیسی Cultural Tourism Guide معادل راهنمای گردشگری فرهنگی می باشد.

فردی که به عنوان راهنمای گردشگری فرهنگی شروع به کار می کند باید به مفاهیمی مانند: آشنایی کامل با فرهنگ و آداب و رسوم قشرهای مختلف، استفاده از زبان‌های محلی برای برقراری ارتباط با سایر نقاط گردشگری کشور، مدیریت جشن‌ها و مراسم‌ها و معارفه‌ها، آشنایی با غذای مرسوم و بومی هر منطقه و همینطور برنامه‌ریزی کردن برای بازدید مراکز تفریحی و فرهنگی و تاریخی کشور آشنایی کامل داشته باشد.

راهنمای گردشگری فرهنگی شغلی از حوزه گردشگری است که دارای شایستگی های: تعاریف و مفاهیم پایه میراث فرهنگی، بررسی رابطه فرهنگ و مذهب، بررسی رابطه فرهنگ و اقلیم، استفاده از زبان گویش و ادبیات محلی در گردشگری فرهنگی، کاربرد موسیقی سنتی در گردشگری فرهنگی، بررسی جشن ها و مدیریت آن در فرهنگ، بررسی رابطه فرهنگ و بازیهای محلی، بررسی رابطه فرهنگ و صنایع دستی، بررسی رابطه فرهنگ و غذاهای بومی و محلی، برنامه ریزی و اجرای بسته سفر گردشگری فرهنگی است.

گردشگری فرهنگی نوعی از گردشگری است که در رابطه با فرهنگ یک کشور یا منطقه است. توریسم فرهنگی به طور خاص بر شیوه زندگی مردم در این مناطق جغرافیایی و تاریخچه آن مردم، هنر، معماری، ادیان و دیگر عناصری که به آنها کمک کرده تا شیوه زندگی خود را دنبال کنند تمرکز دارد. گردشگری فرهنگی شامل گردشگری در مناطق شهری به خصوص شهرهای تاریخی و بزرگ و امکانات فرهنگی این شهرها مانند موزه ها و تئاترهای آنهاست. همچنین این نوع توریسم می تواند شامل گردشگری در مناطق روستایی و نمایش سنت های بومی جوامع فرهنگی (به عنوان مثال جشنواره ها و آداب و رسوم) و ارزش ها و شیوه زندگی آنان باشد. گردشگری فرهنگی در حال حاضر محبوبیت زیادی در سراسر جهان دارد و در اخیر گزارش OECD، این نوع توریسم می تواند در توسعه منطقه ای در مناطق مختلف جهان مؤثر باشد.

تعریف گردشگری فرهنگی عبارت است از «رفتن افراد به جاذبه های فرهنگی به دور از محل اقامت عادی خودشان با قصد جمع آوری اطلاعات جدید و تجربیات به منظور برآوردن نیازهای فرهنگی». این نیازهای فرهنگی می تواند درک هویت فرهنگی فرد از طریق مشاهده فرهنگ دیگران باشد.

گردشگری فرهنگی دارای سابقه ای طولانی است و ریشه های آن در گرند تور به اوایل صنعت گردشگری می رسد. همچنین گردشگری فرهنگی از مسائلی است که سیاستگزاران برای آینده روی آن حساب باز کرده اند. سازمان گردشگری جهانی WTO، دریافت که ۳۷ درصد از گردشگری جهانی را گردشگری فرهنگی تشکیل می دهد و سالانه ۱۵ درصد رشد دارد.

یک دسته از مقصدهای گردشگری فرهنگی بازدید از کانونهای تمدن و فرهنگ است که در بیرون از محل زندگی فرد هستند. کانونهای فرهنگی و هنری قوی، از مناطق جذاب برای گردشگران است.

آموزش گردشگری فرهنگی

شهریه دوره آموزش راهنمای گردشگری فرهنگی مطابق با مصوبه سازمان فنی و حرفه ای میباشد.

سرفصل های آموزش مهارت راهنمای گردشگری فرهنگی :

راهنمای گردشگری سلامت

راهنمای گردشگری سلامت یکی از رشته های خوب با بازار‌کار مناسب در ایران و جهان می‌باشد. همچنین یکی از دروس اصلی برای دریافت دیپلم گردشگری می‌باشد.

در گردشگری درمانی مباحثی چون: مفاهیم گردشگری سلامت، گردشگری درمانی، گردشگری پزشکی، گردشگری درمانی، گردشگری طبیعت درمانی، مراکز درمانی گردشگری، وظایف گردشگری سلامت، مجوز گردشگری سلامت، قوانین و مقررات گردشگری سلامت تدریس می‌شود. آموزشگاه بیلگی سایار ارائه بهترین کیفیت آموزشی را در کلاس آموزش راهنمای گردشگری سلامت با مدرک رسمی سازمان فنی و حرفه‌ای (معادل ۱۰۸ ساعت آموزشی) تضمین می‌نماید.

معرفی دوره آموزش راهنمای گردشگری سلامت (گردشگری درمانی)

راهنمای دیپلم گردشگری ییلگی سایار

راهنمای گردشگری سلامت فردی است که توانایی هدایت و راهنمایی گروه مسافران درمانی برای مقاصد پذیرایی گردشگری سلامت را دارا می باشد و همچنین شناخت کافی از گردشگران پزشکی و درمانی و نحوه خدمات رسانی به آنها را دارد. اصطلاح انگلیسی Health Tourism Guide معادل راهنمای گردشگری سلامت می باشد.

راهنمای گردشگری سلامت شغلی از حوزه گردشگری است که دارای شایستگی های: مفاهیم گردشگری سلامت ، وظایف راهنمای گردشگری سلامت ، برقراری ارتباط راهنمای گردشگری سلامت با نهادهای ذیربط ، سازماندهی و برنامه ریزی گردشگری سلامت در ایران و جهان و کاربرد قوانین و مقررات خدمات گردشگری سلامت می باشد.

راهنمای گردشگری سلامت مجرب و آموزش دیده در حیطه گردشگری سلامت و درمان می تواند هم برای بیماران و همراهان‌شان و نیز افرادی که به دنبال حفظ سطح سلامتی‌شان هستند، خدمات راهنمایی گردشگری سلامت ارائه کند.

راهنمای گردشگری سلامت باید تسلط و آگاهی لازم در مواردی چون: شناخت انواع گردشگری، گردشگری درمانی و مباحث مربوط به آن، آشنایی با گردشگری پزشکی و سلامت، شناخت اهداف توریسم سلامت، درک تفاوت مراکز درمانی گردشگری بهداشت، مراکز درمانی و پزشکی، حقوق گردشگران بهداشت، قوانین مربوط به گردشگری پزشکی و درمانی، واکسیناسیون گردشگری سلامت، تاثیر زباله ها در سلامت و وظیفه گردشگری پزشکی، اصول راهنمایی گردشگری سلامت، قابلیت ها و مهارت های راهنمای گردشگر سلامت، معرفی سایت های گردشگری سلامت، حقوق مسافران و راهنمای گردشگری بهداشت و سلامت، کمک های اولیه در تورهای گردشگری، شناخت مسیر و مقصد ایستگاه های پزشکی در ایران و جهان، اجرای تور های گردشگری در ایران و جهان، قوانین گردشگری در ایران و جهان، توجه به بیماری های شایع در مقاصد مختلف گردشگری، آشنایی با خطراتی که مسافران ممکن است با آنها رو به رو شوند، اختیارات و وظایف راهنمای گردشگری سلامت، مجوز گردشگری سلامت و موارد مربوط به آن، موارد تخلف و جریمه در گردشگری سلامت و درمان، رعایت حقوق مربوط به میزبان در گردشگری و آشنایی با پروتکل های بهداشتی و مراقبتی داشته باشد.

آموزش گردشگری سلامت

شهریه دوره آموزش راهنمای گردشگری سلامت (گردشگری درمان) مطابق با مصوبه سازمان فنی و حرفه ای میباشد.

سرفصل های آموزش مهارت راهنمای گردشگری سلامت :

انواع گردشگری سلامت چیست؟

گردشگری پزشکی
گردشگری پزشکی یکی از انواع گردشگری سلامت محسوب می‌شود، و جزء مهم‌ترین عناصر گردشگری سلامت می باشد. این نوع گردشگری به طور مستقیم با سلامت افراد ارتباط دارد. معمولا گردشگران یا توریسم پزشکی قصد انجام عمل جراحی و درمان پزشکی در کشوری که دارای امکانات پزشکی بهتر و مناسب تر است را دارند.

گردشگری طبیعت درمانی
گردشگری طبیعت درمانی یکی از انواع گردشگری سلامت محسوب می‌شود، مسافرت کردن به مراکزی که دارای منابع و خدمات درمانی طبیعی هستند. این نوع مسافرت را که باید تحت نظارت پزشکی گردشگری صورت گیرد را طبیعت درمانی می گویند. در طبیعت منابع مختلف طبیعی وجود دارند، مانند چشمه های آب گرم، دریاچه نمک، حمام گیاهی، و دیگر منابعی که می‌تواند به سلامت گردشگران کمک کنند.

گردشگری تندرستی
گردشگری تندرستی مناسب آن دسته از افرادی است که قصد دارند چند روزی را به دور از شلوغی ها و تنش های زندگی روزمره در محیطی آرام سپری کنند. بعنوان مثال در ایران ویلاهای جنگلی و منابع بسیاری که در کویر و سواحل ایران وجود دارند، می توانند مقاصد مناسبی برای گردشگری تندرستی محسوب شوند.

راهنمای گردشگری محلی

راهنمای گردشگری محلی یکی از رشته های خوب با بازار‌کار مناسب در ایران و جهان می‌باشد. همچنین یکی از دروس اصلی برای دریافت دیپلم گردشگری می‌باشد. در آموزش بوم گردی مباحثی چون: مفاهیم راهنمای محلی بومی، جاذبه‌های فرهنگی ایران، جاذبه‌های تاریخی و طبیعی ایران، صنایع دستی محلی، گونه‌های زیستی و اقلیمی، غذاهای بومی، جاذبه‌های معماری، جشن‌ها و آداب و رسوم محلی تدریس می‌شود. آموزشگاه بیلگی سایار پایا ارائه بهترین کیفیت آموزشی را در کلاس آموزش راهنمای گردشگری محلی با مدرک رسمی سازمان فنی و حرفه‌ای (معادل ۱۲۰ ساعت آموزشی) تضمین می‌نماید.

معرفی دوره آموزش راهنمای گردشگری محلی

راهنمای طبیعت گردی (اکوتوریسم) بیلگی سایار

گذران اوقات فراغت با سفر به نقاط مختلف جهان که اصطلاحاً گردشگری یا توریسم (Tourism) نامیده می‌شود، یکی از مفرح‌ترین و در عین حال جذاب‌ترین سرگرمی‌های مردم در چند دهه‌ی اخیر است. نوع سفر، مقصد سفر و هدف از انجام سفر و بسیاری دیگر از ویژگی‌های عمومی انجام سفر، گردشگری را به دسته‌های مختلفی نظیر گردشگری تاریخی، گردشگری درمانی، گردشگری تفریحی، گردشگری داخلی و گردشگری محلی تقسیم کرده است.

یکی از گونه‌های گردشگری که البته بسیاری از ما ایرانی‌ها، خصوصا در ایام عید نوروز، با آن آشنا هستیم گردشگری داخلی (Domestic Tourism) است. گردشگری داخلی در واقع سفر به نقاط دیدنی و جذاب کشوری است که گردشگر در آن زندگی می‌کند. در کنار مفهوم گردشگری داخلی، مفهومی دیگر با نام گردشگری محلی (Local Tourism) نیز وجود دارد، که معنایی مشابه گردشگری داخلی دارد اما در مقیاسی کوچک‌تر. در واقع سفر به نقاط نزدیک به محل کار یا زندگی فرد برای گذران اوقات فراغت و لذت از دیدنی‌های موجود در منطقه، گردشگری محلی و به تبع آن فردی که اقدام به سفر می‌کند گردشگر محلی نامیده می‌شود.

راهنمای گردشگری محلی بومی کسی است که به جزئیات جاذبه های فرهنگی ، تاریخی و طبیعی شهرستان محل زندگی خود تسلط کامل داشته باشد. اصطلاح انگلیسی Domestic Tour Guide یا Domestic Tourism Tour Operators معادل راهنمای محلی گردشگران می باشد.

راهنمای محلی با شناخت کامل نسبت به موقعیت جغرافیایی و آداب و رسوم یک منطقه گردشگران محلی را راهنمایی می کند. راهنمای محلی همانند راهنمای گردشگری فرهنگی باید درباره محل زندگی خود اطلاعات کاملی داشته باشد و توانایی برنامه ریزی خوبی را داشته باشد. آشنایی با تمامی رسوم محل مورد نظر مانند: رسوم غذایی، آداب و رسوم محلی، موسیقی محلی، غذای محلی، مناطق دیدنی منطقه و … برای فردی که مسئولیت راهنمای محلی را برعهده می گیرد واجب می باشد.

راهنمای محلی تهران شغلی از رشته گردشگری در حوزه خدمات می باشد که دارای شایستگی هایی شامل: بکارگیری تعاریف و مفاهیم راهنمای بومی محلی، تبیین جاذبه های تاریخی بومی، تبیین جاذبه های فرهنگی بومی، تبیین جاذبه های طبیعی بومی می باشد و با استاندارد راهنمای محلی در ارتباط است.

افراد بومی و محلی یا به اصطلاح بَلَدهای محلی نقش بسیار پررنگ و مهمی در هدایت، تامین نیازمندی ‌های مادی و معنوی گردشگران دارند. هریک از این افراد می تواند با توانایی های بسیاری که دارند به جریان جهانگردی رونق ببخشند. این تاثیر به گونه ای است که حتی عدم کارایی آن ‌ها مانع از رشد و توسعه جهانگردی در کشورها می ‌شود. دوره آموزش راهنمای محلی نیز دقیقا با این هدف برگزار می شود، شرکت در این دوره فرصتی است تا علاقه مندان به این حوزه و افرادی که قدم در بخش گردشگری گذاشته اند توانمندی های علمی و عملی خود را افزایش دهند.

هر یک از این افراد به روند آشنایی گردشگران با تاریخ، طبیعت، سنت‌ ها و آداب ‌و رسوم محلی در مناطق روستایی و فراهم آوردن فرصت بازدید از جاذبه ‌های گردشگری این مناطق کمک شایانی خواهند کرد که به رشد و توسعه گردشگری روستایی و محلی منجر می ‌شود.

آموزش راهنمای گردشگری محلی

شهریه دوره آموزش راهنمای گردشگری محلی (راهنمای بوم گردی) مطابق با مصوبه سازمان فنی و حرفه ای میباشد.

سرفصل های آموزش مهارت راهنمای گردشگری محلی :