آرشیو نویسنده

  با اعتقاد به اینکه افزایش بهره وری دستگاهها تنها درگرو آموزش نیروهای انسانی میسر می شود، این موسسه...

توسعه و توانمندی، تغییر و تاب آوری

  با اعتقاد به اینکه افزایش بهره وری دستگاهها تنها درگرو آموزش نیروهای انسانی میسر می شود، این موسسه...

  رونمایی از سامانه اتوماسیون اداری آموزشگاه های آزادفنی و حرفه ای استان آذربایجان شرقی – نمایشگاه ارس اکسپو...

رونمایی از سامانه اتوماسیون اداری آموزشگاه ها

  رونمایی از سامانه اتوماسیون اداری آموزشگاه های آزادفنی و حرفه ای استان آذربایجان شرقی – نمایشگاه ارس اکسپو...

درراستای تحقق بخشیدن به منویات ریاست جمهوری و وزارت متبوعه مبنی بر ارائه خدمات الکترونیکی به ارباب رجوع ،...

اخبار

درراستای تحقق بخشیدن به منویات ریاست جمهوری و وزارت متبوعه مبنی بر ارائه خدمات الکترونیکی به ارباب رجوع ،...

جهت اطلاع از آخرین مطالب و رویدادها در خبرنامه عضو شوید ثـبـت درباره ما در عصر حاضر با توجه...

سـامانه مـدیریـت آموزش ترکیبی ایران

جهت اطلاع از آخرین مطالب و رویدادها در خبرنامه عضو شوید ثـبـت درباره ما در عصر حاضر با توجه...

جهت اطلاع از آخرین مطالب و رویدادها در خبرنامه عضو شوید ثـبـت دفتر خلاقیت و گسترش کارآفرینی، تابستان امسال،...

آکادمی استعدادیابی و توسعه فردی

جهت اطلاع از آخرین مطالب و رویدادها در خبرنامه عضو شوید ثـبـت دفتر خلاقیت و گسترش کارآفرینی، تابستان امسال،...

تحلیل رفتار کارکنان و ارتباطات اثربخش با مدل جهانی دیسک  DISC (Analysis of employee behaviour and Effective communication with...

تحلیل رفتار کارکنان با مدل جهانی DISC

تحلیل رفتار کارکنان و ارتباطات اثربخش با مدل جهانی دیسک  DISC (Analysis of employee behaviour and Effective communication with...