آموزش شهروند الکترونیک

آموزش شهروند الکترونیک

 

جشنواره مسابقه محتوا

جهت ثبت نام و شرکت در قرعه کشی جشنواره , پس از ثبت نام وارد فرم ارسال محتوا شوید و محتوای مورد نظر را انتخاب و ارسال بفرمایید.

جشنواره آموزش های مجازی

جهت شرکت در جشنواره آموزش، بر روي دكمه ورود به سايت كليك ودوره مورد نظر را انتخاب نماييد.

جشنواره خدمات مراکز مجری

جهت ثبت نام و شرکت در جشنواره , پس از ثبت نام وارد فرم ارسال محتوا شوید و محتوای مورد نظر را انتخاب و ارسال بفرمایید. 

طرح پیشنهادی کارزار رسانه آموزش شهروند الکترونیک

اجرای طرح کارزار رسانه ای: - 100%

طرح کارزار رسانه ای تربیت شهروند الکترونیک:

هدف از اجرای طرح با توجه به این مهم که تربیت شهروند الکترونیک لازمه تحقق دولت الکترونیک می باشد افزایش سطح سواد فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور می باشد بگونه ای که بتوانیم شاهد آثار مستقیم و غیر مستقیم این طرح در جهت تحقق اهداف دولت الکترونیک و پیاده سازی سیستم مدیریتی نوین شهری مبتنی بر فناوری اطلاعات باشیم. به اختصار این طرح اهداف زیر را شامل می گردد:

اهداف و راهبردهاي طرح آموزش شهروند الکترونیک

 

هدف اول

بستر سازی  و فرهنگ سازی اصلاح الگوی مصرف استفاده از خدمات الکترونیک

در هر خانوار به طور میانگین در طی یک ماه حداقل 2 سفر غیر ضرور انجام می گیرد.( سفر غیر ضرور به سفری اطلاق می‌گردد که قابلیت اجرای اهداف آن برای شخص در منزل نیز وجود دارد.). طبق بررسی‌های به عمل آمده برای هر سفر غیر ضرور حدود 1 لیتر بنزین مصرف می‌گردد.  با در نظر گرفتن 17.5 میلیون خانوار کشور که جمعاً در طی یک ماه حدود 35 سفر غیر ضرور انجام می‌دهند ماهانه 35میلیون سفر انجام گرفته که بیانگر مصرف 35 میلیون لیتری بنزین در هر ماه می باشد. حال در صورت توانمند شدن شهروندان به انجام امور خود در منزل ماهانه تنها حدود 200 الی 300 میلیارد ریال از طریق کاهش مصرف بنزین صرفه جویی خواهد شد.

 

هدف دوم

بستر سازی مناسب برای ایجاد بانک، شهر، شهرداری و در نهایت دولت الکترونیک

پیاده سازی دولت الکترونیک نیازمند بسترسازی جهت الکترونیکی شدن بانک، شهرداری و شهر بوده که همانا لازمه این بستر سازی، الکترونیکی شدن شهروندان و آشنایی ایشان با مباحث موجود در دولت الکترونیک و خدماتی می باشد که در شهر، شهرداری ها، بانک ها، و سایر ارگان ها و نهادها به شکل الکترونیک قابل ارائه می باشد که درصورت تحقق آموزش شهروندان هزینه‌های اجراء و پیاده سازی دولت الکترونیک کمتر بوده و صرفه جویی صورت گرفته از طريق آموزش و در هزینه امور جاری سازمان ها و ارگان های مذکور نیز بسیار قابل تامل می باشد.

 

هدف سوم

آموزش تخصصی

آموزش تخصصی مورد نیاز کلیه کارکنان و پرسنل استانداری ها، فرمانداری‌ها، شهرداری‌ها، نظام اداری و بانکی جهت توانمند شدن پرسنل به منظور ارائه خدمات سازمان مربوطه به شکل الکترونیک به عموم هموطنان که در صورت آموزش شهروندان و آشنایی و آگاهی ایشان به نحوه استفاده از مزایای دولت الکترونیک، کارکنان و پرسنل سازمان ها و ارگان های ارائه دهنده این خدمات نیز می بایست توانایی ارائه خدمات و انجام امور درخواستی مراجعه کنندگان را از طریق ادوات و ابزارهای الکترونیک موجود در سازمان داشته باشند و این میسر نمی شود مگر با آموزش عمومی و تخصصی کارکنان به نوع و نحوه ارائه خدمات الکترونیک در جهت پاسخگویی مناسب و اجرای سریع و کارآمد آن.


 

هدف چهارم

توانایی بهره مندی شهروندان از خدمات در استانداری، فرمانداری، شهرداری، اداری و بانکی

(راهنما)(عضویت)(اقتصادمحله)(شناسنامه)(پروژه)

 

هدف پنجم

تسهیل در برنامه های روزمره عموم شهروندان

(راهنما)(عضویت)(اقتصادمحله)(شناسنامه)(پروژه)

 

هدف ششم

ترویج استفاده از ابزارهای الکترونیکی و بهره مندی از شبکه های ارتباطی

(شيوه نامه)-(دستورالعمل)-(راهنما)-(استارتاپ)-(عضویت)


 

هدف هفتم

ارتقاء سطح سواد و معلومات IT عموم شهروندان

(شيوه نامه)-(دستورالعمل)-(راهنما)-(استارتاپ)-(عضویت)

 

هدف هشتم

کاهش هزینه توسعه مبتنی بر فنآوری اطلاعات

(شيوه نامه)-(دستورالعمل)-(راهنما)-(استارتاپ)-(عضویت)

 

هدف نهم

فرهنگ سازی و پیاده سازی دولت الکترونیک

(شيوه نامه)-(دستورالعمل)-(راهنما)-(استارتاپ)-(عضویت)


 

هدف دهم

کاهش سفرهای شهری با استفاده شهروندان از خدمات الکترونیکی سازمان ها در منزل

(شيوه نامه)-(دستورالعمل)-(راهنما)-(استارتاپ)-(عضویت)

 

هدف یازدهم

کاهش بار ترافیکی به دلیل کاهش سفرهای شهری

(شيوه نامه)-(دستورالعمل)-(راهنما)-(استارتاپ)-(عضویت)

 

هدف دوازدهم

کاهش مصرف سوخت به دلیل کاهش سفرهای شهری

(شيوه نامه)-(دستورالعمل)-(راهنما)-(استارتاپ)-(عضویت)


 

هدف چهاردهم

افزایش اعتماد شهروندان به مدیریت شهری، شهرداری‌ها و بانکداری الکترونیک

(شيوه نامه)-(دستورالعمل)-(راهنما)-(استارتاپ)-(عضویت)


 

هدف شانزدهم

کاهش هزینه های نظام اداری کشور به دلیل انجام سنتی امور توسط عموم شهروندان

با الکترونیکی شدن سازمان ها و ارائه و انجام امور با ادوات و ابزار الکترونیک میزان استفاده از ملزومات اداری در تمامی سطوح اداری تا حد بسیار زیادی کاهش می یابد که طبق بررسی های انجام گرفته این کاهش بین 65% الی 80%  خواهد بود که به خودی خود سبب کاهش 65% الی 80% در هزینه های ریالی سازمان می‌گردد.

 

هدف هفدهم

کاهش هزینه های انتشار اسکناس، چک پول، اوراق و اسناد بانکی

طبق آمارهای موجود سالیانه رقمی بالغ بر 120 میلیارد ریال جهت امحاء اسکناس های فرسوده و نگهداری و  چاپ اسکناس توسط بانک مرکز ی کشور هزینه می گردد. در صورت آموزش مفاهیم شهروند الکترونیکی و استفاده از آن توسط شهروندان و در نهایت نهادینه شدن فرهنگ استفاده ازابزار و ادوات الکترونیک از قبیل خرید اینترنتی، استفاده از دستگاه های کارتخوان و …، به خودی خود میزان استفاده از اسکناس در میان شهروندان کاهش یافته که این امر خود سبب کاهش در هزینه ذکر شده فوق می گردد.

 

هدف هجدهم

کاهش هزینه های نظام توانمندسازی به دلیل انجام ارزیابی اولیه مهارت های عموم شهروندان

با الکترونیکی شدن آموزش ها و ارائه و انجام امور ارزیابی مهارت با ادوات و ابزار الکترونیک میزان هزینه استفاده از خدمات آموزشی در تمامی سطوح تا حد بسیار زیادی کاهش می یابد که طبق بررسی های انجام گرفته این کاهش بین 80% الی 100%  خواهد بود که به خودی خود سبب کاهش هزینه های ریالی سازمان می‌گردد.


 

دوره عمومی آموزش شهروند الکترونیک با سر فصلهای دوره 
عنوان توانایی

3-42/24/1/5/2

زمان و ساعت عنوان توانایی

3-42/24/1/5/2

زمان و ساعت
نظری عملی جمع نظری عملی جمع
1توانایی کار با و یندوز 2 3 5 6توانایی كار با موتور جستجو 1 4 5
2توانایی کار با پرونده ها و پوشه ها 2 3 5 7توانایی انجام اقدامات اولیه برای ارتباط امن 2 3 5
3توانایی کار با نرم افزار های کاربردی  ساده 2 2 4 8توانایی کار با سایت های مختلف 1 4 5
4توانایی کار با اینترنت 2 3 5 9توانایی کار با فرم های آنلاین 1 2 3
5توانایی کار با پست الکترونیکی 1 4 5 10توانایی  مشارکت  در وب 1 4 5

(نهایی مراحل ثبت نامه در سامانه آموزش )

ارزیابی عمومی مهارت شهروند الکترونیک با سر فصلهای دوره 

(نهایی مراحل ثبت نامه در سامانه آموزش )

هزینه برگزاری کارگاههای تخصصی شهروند الکترونیک ویژه دستگاهها
ردیف مقطع نحوه برگزاری مدت ظرفیت کلاس هزينه نفر ساعت (ریال) هزینه دريافتي (ريال) هزينه مصوب سازمان
1 چند روزه کارگاه 47 20 15000 000/000/5 000/310/14

(نهایی مراحل ثبت نامه در سامانه آموزش )

طرح نوروزی کارزار رسانه ای آموزش شهروند الکترونیک

توزیع بروشور آشنایی با شهروند الکترونیک

ایجاد کمپین مردمی و ارائه مشاوره فردی

ارسال پیامک برای مشترکان به مدت 30 روز

*ایجاد مسابقه بامحوریت شهروند الکترونیک ویژه کودکان


مکان های اجرای طرح


  تعدادی مشارکت کنندگان ما:

  تعدادی مشارکت کنندگان ما:

  ضمن امکان سنجی از دانش و تجربیات مخاطبان، با بهره برداری از بسترهای مشاوره ای و برگزاری دوره های آموزشی بصورت مجازی و وبیناری و تشکیل کنفرانسهای ویدئویی امکانات توسعه فردی و اجتماعی و شغلی مدیران، کارشناسان اعضای خودرا فراهم نمایند.

  مشاهده رزومه

   

   

   

   

   

  بدون دیدگاه

  ارسال دیدگاه