جشنواره طرح‌های پیشنهادی خلاقانه

جشنواره طرح‌های پیشنهادی خلاقانه

جشنواره طرح‌های پیشنهادی خلاقانه

مؤسسین و پرسنل مراکز و موسسات خیریه تحت نظارت بهزیستی

کارآفرینی و ایجاد کسب و کار برای جامعه هدف بهزیستی

معلولین، زنان سرپرست خانوار، بهبود یافتگان از اعتیاد و…

♦️چرخش کار و نحوه ارسال ایده و طرح :

کسانی که تمایل به شرکت دارند بایستی با مراجعه به سایت اینترنتی و ورود به دبیرخانه ارسال ایده و طرح www.ideshow.ir ، در ابتدا دکمه ثبت نام کاربر جدید را کلیک نموده و ضمن تکمیل فرم ثبت نام و درج توضیحات اولیه مختصر در خصوص ایده و طرح، به سامانه وارد شده و فایل قالب پاورپورنت ارایه ایده و طرح را (فرم مشخصات ایده و فرم اطلاعات صاحب ایده) دانلود و تکمیل نموده و پس از تایید کاربری از طرف مدیر سامانه می توانند با دکمه ارسال جدید، طرح اولیه ایده (محصول تولیدی) خود را ارائه و فایل تکمیل شده را ارسال نمایند تا توسط دبیرخانه ارزیابی گردند.

بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه