دبیرخانه همایش های ایران

دبیرخانه همایشها، سمینارها و رویدادهای دارالفنون

به منظور بهره مندی عموم جامعه از آموزشهای مهارتی مراکز آموزش فنی حرفه ای و نیز بستر سازی جهت بروز و شکوفایی استعداد های بالقوه نوآوران، کار آفرینان و نیز صاحبان صنایع و کسب و کارها در معرفی و عرضه پتانسیلها ،ظرفیتها و دستاوردهای خود؛ مرکز آموزش فنی حرفه ای دارالفنون ارومیه از برگزاری سمینارها، همایشها و رویدادهای مهارت محور و نو آورانه در آن مرکز استقبال و حمایت می نماید.

 


آرشیو


رویدادهای نمایشگاه

شرکای سازمانی ما

شرکای سازمانی ما میتوانند:

ضمن امکان سنجی از دانش و تجربیات مخاطبان، با بهره برداری از بسترهای مشاوره ای و برگزاری دوره های آموزشی بصورت مجازی و وبیناری و تشکیل کنفرانسهای ویدئویی امکانات توسعه فردی و اجتماعی و شغلی مدیران، کارشناسان اعضای خود را فراهم نمایند.

درخواست مشاوره

 

 

  قرارداد با سازمانها

  با اعتقاد به اینکه افزایش بهره وری دستگاهها تنها درگرو آموزش نیروهای انسانی میسر می شود، این موسسه با داشتن سوابق درخشان در سطح استان و همکاری و ارتباط مستمر و تنگاتنگ با نهادها و ارگانهای مرتبط آمادگی خود را جهت عقد تفاهم نامه و یا قرارداد همکاری با نهادها و ارگانهای محترم برای طراحی ، تدوین و استاندارد سازی دوره های تک درس یک روزه – دو روزه و چند روزه (کارگاهی و مهارت آموزی) و برگزاری آموزشهای تعهدی با حضور مدرسان مجرب و اساتید و هیئت علمی دانشگاهی اعلام می دارد.

  پیرو قرارداد با ادارات کل استان آذربایجان غربی, در خصوص راه اندازی سامانه و تولید محتوای برگزاری دوره های آموزشی مجازی و برگزاری مسابقات و جشنواره های آنلاین به سفارش آن ادارات محترم, محتواهای تولیدی دوره های آموزشی که بصورت ترکیبی از فایلهای متن  word و pdf  و گاها فایل های صوتی و مالتی مدیا و به شکل فیلم و انیمیشن بوده و در سامانه اینترنتی بارگذاری و بشرح زیر برگزاری میگردد..

   شناسایی و بهره برداری از ظرفیت ها و سرمایه هاست.

  توسعه کسب و کارها، به مشاوره و خدمات مکملی نیاز دارد که میتوان با ایجاد زیر ساختهای لازمه و فراهم نمودن امکان دسترسی به خدمات مورد انتظار، ضمن ایجاد کسب و کارهای جدید به حمایت از پایدارسازی و توسعه کسب و کارهای موجود نیز اقدام نمود.(کلنیک کسب و کار)


  آموزش سامانه۰۰۱

  آموزشهای خود را انتخاب و با برگزاری آزمون گواهینامه دریافت نمایید

  آموزش سامانه۰۰۲

  آموزشهای خود را انتخاب و با برگزاری آزمون گواهینامه دریافت نمایید

  آموزش سامانه۰۰۳

  آموزشهای خود را انتخاب و با برگزاری آزمون گواهینامه دریافت نمایید

  آموزش سامانه۰۰۴

  آموزشهای خود را انتخاب و با برگزاری آزمون گواهینامه دریافت نمایید


  فرایند کاری

  3000
  یادگیرندگان
  432
  دسته بندی ها
  9834
  سمینارها موجود
  934
  دوره های موجود