تصویرها

 • تالار گفتمان

 • همایش تجارت الکترونیک مشاغل خانگی ارومیه

  همایش تجارت الکترونیک مشاغل خانگی ارومیه

  [dt_sc_h2 class=”aligncenter”]ضرورت اجرای دوره: کارگاهها و سمینارهای آموزش[/dt_sc_h2] در ست است که فروش خوب نیاز به درک صحیح ویژگی ها و مزایای همراه مح صول دارد اما پیش از آن و بیش از ای نیاز به درک نیاز ها ، خوا سته ها و روحیات مشتری دارد. همچنین یک فرو…

 • افتتاح نمایشگاه دارالفنون

  ✳️افتتاح نمایشگاه دارالفنون نمایشگاه نوروزی دارالفنون با حضور معاونین آموزش و پشتیبانی اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ای آذربایجان غربی افتتاح شد. 🔵 غرفه های این نمایشگاه از دستاوردهای کار آموزان، کار آفرینان مهارت آموخته و آموزشگاههای آزاد فنی حرفه‌ای تشکیل شده اند. 🔴 با توجه به محورهای این نمایشگاه…

 • سـامانه مـدیریـت آموزش ترکیبی ایران

  [dt_sc_callout_box type=”type1″ link=”https://www.lms.ir/” button_text=”فرم ثبت نام کاردانش” icon=”headphones” target=”_blank” class=””] خلاصه ای از ما بزرگتریـن ارائـه دهنـده خدمـات برگـزاری آزمـون آنلاین بـه همـراه بانـک سؤالات تسـتی، تشـریحی و درس نامه‌های آموزشـی بـرای مـدارس، دبیران، مشـاوران و دانـش آموزان را فراهـم کـرده اسـت. [/dt_sc_callout_box][dt_sc_hr_invisible_medium /] [dt_sc_hr_invisible /][dt_sc_one_fourth first][dt_sc_icon_box type=”type6″ fontawesome_icon=”” stroke_icon=”android”…

 • آکادمی استعدادیابی و توسعه فردی
 • نمایشگاه و فروشگاه مجازی

 • سامانه آموزشهای همگانی پیشگیری

  [dt_sc_hr_invisible_medium /] [dt_sc_one_third first] [dt_sc_icon_box type =” type6″ fontawesome_icon=’question’ title=’پیشگیری از اعتیاد – وارد شوید ‘ link=’https://www.lms.ir/auth/join?code=10634117′ ] فیلم ها و مطالب آموزشی با موضوع و تایید کارگروه تخصصی کمیته فرهنگی و پیشگیری در سایت باری گذاری شد [/dt_sc_icon_box] [/dt_sc_one_third] [dt_sc_one_third] [dt_sc_icon_box type =” type6″ fontawesome_icon=’cog’ title=’پیش از ازدواج -…

 • مشاوره آنلاین

  [dt_sc_fullwidth_section type =” type6″ =”” backgroundimage=”” opacity=”” parallax=”” backgroundrepeat=”” backgroundposition=”” paddingtop=”60″ paddingbottom=”10″ textcolor=”” disable_container=”” class=”” first][dt_sc_h2 class=”aligncenter”]چرا مشاوره آنلاین در بستر اینترنت؟؟؟؟؟:[/dt_sc_h2]  [dt_sc_icon_box type =” type6″ link=’#’ ]   در عصر حاضر با پیشرفت علم و تکنولوژی ، امکان مشاوره آنلاین فراهم گردیده است تا در صورتی که افراد توانایی…

 • گزارش برگزاری دوره تحلیل رفتار حوزه مراکز اداره فرش

  گزارش برگزاری دوره تحلیل رفتار حوزه مراکز اداره فرش

  [dt_sc_fullwidth_section backgroundcolor=”” backgroundimage=”https://shahabir.ir/new/wp-content/uploads/2014/09/parallax-light-white.jpg” opacity=”” parallax=”yes” backgroundrepeat=”no-repeat” backgroundposition=”left top” paddingtop=”20″ paddingbottom=”10″ textcolor=”” disable_container=”” class=”custom-parallax” first][dt_sc_one_sixth first][dt_sc_icon_box type=”type13″ fontawesome_icon=”html5″ stroke_icon=”” custom_icon=”” title=”استعدادیابی” link=”#” custom_bgcolor=”#f2672e” /][/dt_sc_one_sixth][dt_sc_one_sixth ][dt_sc_icon_box type=”type13″ fontawesome_icon=”css3″ stroke_icon=”” custom_icon=”” title=”مشاوره” ” link=”#” custom_bgcolor=”#0171bb” /][/dt_sc_one_sixth][dt_sc_one_sixth ][dt_sc_icon_box type=”type13″ fontawesome_icon=”android” stroke_icon=”” custom_icon=”” title=”آموزش” link=”#” custom_bgcolor=”#9fbf3a” /][/dt_sc_one_sixth][dt_sc_one_sixth ][dt_sc_icon_box type=”type13″ fontawesome_icon=”android” stroke_icon=”” custom_icon=”https://shahabir.ir/new/wp-content/uploads/2020/11/icon-ps.png” title=”پذیرایی” link=”#” custom_bgcolor=”#2b8bc0″…

 • گزارش برگزاری دوره تحلیل رفتار حوزه معاونت بازرگانی و معدن

  گزارش برگزاری دوره تحلیل رفتار حوزه معاونت بازرگانی و معدن

  [dt_sc_fullwidth_section backgroundcolor=”” backgroundimage=”https://shahabir.ir/new/wp-content/uploads/2014/09/parallax-light-white.jpg” opacity=”” parallax=”yes” backgroundrepeat=”no-repeat” backgroundposition=”left top” paddingtop=”20″ paddingbottom=”10″ textcolor=”” disable_container=”” class=”custom-parallax” first][dt_sc_one_sixth first][dt_sc_icon_box type=”type13″ fontawesome_icon=”html5″ stroke_icon=”” custom_icon=”” title=”استعدادیابی” link=”#” custom_bgcolor=”#f2672e” /][/dt_sc_one_sixth][dt_sc_one_sixth ][dt_sc_icon_box type=”type13″ fontawesome_icon=”css3″ stroke_icon=”” custom_icon=”” title=”مشاوره” ” link=”#” custom_bgcolor=”#0171bb” /][/dt_sc_one_sixth][dt_sc_one_sixth ][dt_sc_icon_box type=”type13″ fontawesome_icon=”android” stroke_icon=”” custom_icon=”” title=”آموزش” link=”#” custom_bgcolor=”#9fbf3a” /][/dt_sc_one_sixth][dt_sc_one_sixth ][dt_sc_icon_box type=”type13″ fontawesome_icon=”android” stroke_icon=”” custom_icon=”https://shahabir.ir/new/wp-content/uploads/2020/11/icon-ps.png” title=”پذیرایی” link=”#” custom_bgcolor=”#2b8bc0″…

 • گزارش برگزاری دوره تحلیل رفتار حوزه اتحادیه های اداره فرش

  گزارش برگزاری دوره تحلیل رفتار حوزه اتحادیه های اداره فرش

  [dt_sc_fullwidth_section backgroundcolor=”” backgroundimage=”https://shahabir.ir/new/wp-content/uploads/2014/09/parallax-light-white.jpg” opacity=”” parallax=”yes” backgroundrepeat=”no-repeat” backgroundposition=”left top” paddingtop=”20″ paddingbottom=”10″ textcolor=”” disable_container=”” class=”custom-parallax” first][dt_sc_one_sixth first][dt_sc_icon_box type=”type13″ fontawesome_icon=”html5″ stroke_icon=”” custom_icon=”” title=”استعدادیابی” link=”#” custom_bgcolor=”#f2672e” /][/dt_sc_one_sixth][dt_sc_one_sixth ][dt_sc_icon_box type=”type13″ fontawesome_icon=”css3″ stroke_icon=”” custom_icon=”” title=”مشاوره” ” link=”#” custom_bgcolor=”#0171bb” /][/dt_sc_one_sixth][dt_sc_one_sixth ][dt_sc_icon_box type=”type13″ fontawesome_icon=”android” stroke_icon=”” custom_icon=”” title=”آموزش” link=”#” custom_bgcolor=”#9fbf3a” /][/dt_sc_one_sixth][dt_sc_one_sixth ][dt_sc_icon_box type=”type13″ fontawesome_icon=”android” stroke_icon=”” custom_icon=”https://shahabir.ir/new/wp-content/uploads/2020/11/icon-ps.png” title=”پذیرایی” link=”#” custom_bgcolor=”#2b8bc0″…