مرکز رسیدگی به امور مساجد

[dt_sc_hr_invisible_medium /]

مراجعات متعدد کارگزاران و افراد مرتبط با مسجد به نماینده ولی فقیه و فقدان مرکز و مرجع مقبول، آگاه و نافذ الکلمه برای اجمتع هت پاسخگویی های بروز

[dt_sc_fullwidth_section type =”” =”” backgroundimage=”” opacity=”” parallax=”” backgroundrepeat=”” backgroundposition=”” paddingtop=”60″ paddingbottom=”” textcolor=”” disable_container=”” class=”” first]

[dt_sc_one_fourth first]

[dt_sc_icon_box type=”” fontawesome_icon=”” stroke_icon=”android” custom_icon=”https://shahabir.ir/new/wp-content/uploads/2020/11/icon-new1.png” title=”۱ مخاطبان مرکز” link=”https://shahabir.ir/wp-content/uploads/2022/05/4_5764854277495327877.mp4″ custom_bgcolor=”#27ae60″]

ائمه جماعت ، گروه‌های بسیج ، متولیان و متصدیان و غیره(آهاد مردم) 

[/dt_sc_icon_box]

[/dt_sc_one_fourth]

[dt_sc_one_fourth ]

[dt_sc_icon_box type=”” fontawesome_icon=”” stroke_icon=”android” custom_icon=”https://shahabir.ir/new/wp-content/uploads/2020/11/icon-new2.png” title=”۲ ماموریت‌های مرکز ” link=”https://shahabir.ir/wp-content/uploads/2022/05/4_5764854277495327875-1.mp4″ custom_bgcolor=”#f2672e”]

حفظ قداست مساجد ، تقویت هماهنگ جنبه‌های معنوی و انقلابی و تعلیمی و تبلیغی سلامت و امنیت محیط آن و دور ماندن از منازعات واغتشاشات داخلی

[/dt_sc_icon_box]

[/dt_sc_one_fourth]

[dt_sc_one_fourth ]

[dt_sc_icon_box type=”” fontawesome_icon=”” stroke_icon=”android” custom_icon=”https://shahabir.ir/new/wp-content/uploads/2020/11/icon-new3.png” title=”۳ چشم انداز مساجد” link=”” custom_bgcolor=”#e5a329″]

  پایگاه‌هایی پررونق، کارآمد و شکوفا برای اسلام و انقلاب، مروج و محور دین و معنویت و اخلاق

[/dt_sc_icon_box]

[/dt_sc_one_fourth]

[dt_sc_one_fourth ]

[dt_sc_icon_box type=”” fontawesome_icon=”” stroke_icon=”android” custom_icon=”http://lms.dttheme.com/wp-content/uploads/2014/06/icon-new4.png” title=”۴ چشم انداز مرکز” link=”https://shahabir.ir/wp-content/uploads/2022/05/4_5764854277495327871.mp4″ custom_bgcolor=”#9fbf3a”]

 مرکزی مقبول، آگاه و نافذ الکلمه در امر مساجد

[/dt_sc_icon_box]

[/dt_sc_one_fourth]


[dt_sc_fullwidth_section type =” ” =”” backgroundimage=”” opacity=”” parallax=”” backgroundrepeat=”” backgroundposition=”” paddingtop=”60″ paddingbottom=”” textcolor=”” disable_container=”” class=”” first]

ضرورت تاسیس مرکز رسیدگی به امور مساجد

مراجعات متعدد کارگزاران و افراد مرتبط با مسجد به ولی فقیه و فقدان مرکز و مرجع مقبول آگاه و نافذ الکلمه نشان دهنده ضرورت تشکیل مرکزی برای رسیدگی به امور مساجد است

 

۱ مخاطبان مشتریان مرکز ابلاغیه رهبری اصولاً مخاطب محور و مشتری مدار است چرا که رهبری خود اشاره مرتبطین با مساجد من جمله ائمه جماعت گروه‌های بسیج متولیان و متصدیان و غیر هم دارند که مراجعات آنها سبب اصلی تشکیل مرکز است بنابراین ضروری است مرکز سوالات نیازها و بایسته‌های آنان را بشناسد و در ارائه خدمات خود به آنان توجه جدی داشته باشد

۲ ماموریت‌های اصلی مرکز ماموریت‌های اصلی مرکز بدین شرحند حفظ قداست مساجد تقویت هماهنگ جنبه‌های معنوی و انقلابی و تعلیمی و تبلیغی سلامت و امنیت محیط آن و دور ماندن از منازعات واقشات داخلی

۳ چشم انداز مساجد در افق عملکرد مرکز پایگاه‌هایی پررونق کارآمد و شکوفا برای اسلام و انقلاب مروج و محور دین و معنویت و اخلاق

۴ چشم انداز مرکز رسیدگی به امور مساجد مرکزی مقبول آگاه و نافذ الکلمه در امر مساجد

[/dt_sc_callout_box]

[dt_sc_callout_box type=”type1″ link=”https://bilgisayariran.ir/academy/%d8%aa%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b1-%da%af%d9%81%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%86/” button_text=”تالار گفتمان” icon=”headphones” target=”_blank” class=””]

[/dt_sc_callout_box]


[dt_sc_fullwidth_section type =” ” =”” backgroundimage=”” opacity=”” parallax=”” backgroundrepeat=”” backgroundposition=”” paddingtop=”60″ paddingbottom=”” textcolor=”” disable_container=”” class=”” first]

[dt_sc_h2 type=”” class=”aligncenter”]نمودار سازمانی  ماموریت مرکز[/dt_sc_h2]

[dt_sc_one_third first] [dt_sc_icon_box type =” ” fontawesome_icon=’question’ title=’مسئولیت ها و حدود اختیارات حوزه رئیس’ link=” ]

1. تهیه نقشه جغرافیایی محله و شناسایی اماکن عمومی، آموزش، تجاری و ………

2. شناسایی نیازمندان واقعی محل، دسته بندی و اولویت بندی نیازهای آن ها و ثبت اطلاعات ایشان در نرم افزار مربوطه

3. شناسایی امدادیاران و نیکوکاران حقیقی و حقوقی و ایجاد بانک های اطلاعاتی و ثبت اطلاعات آنان.

4. ارتباط و تعامل موثر با نیکوکاران و اطلاع رسانی شفاف و به موقع به آن ها در خصوص نحوه بهره گیری از خدمات آن ها و چگونگی هزینه کرد کمک ها.

5. ایجاد مجامع نیکوکاری در محله و بهره گیری از ظرفیت آنان جهت تحقق اهداف مرکز نیکوکاری.

6. برنامه ریزی مشترک با واحد اجرایی کمیته امداد به منظور ارائه خدمات مددکاری به نیازمندان شناسایی شده با رویکرد توانمندسازی.

7. ارائه خدمات مددکاری عمومی به نیازمندان مطابق شیوه های ابلاغی از سوی

[/dt_sc_icon_box]
[/dt_sc_one_third]
[dt_sc_one_third]

[dt_sc_icon_box type =” ” fontawesome_icon=’question’ title=’مسئولیت ها و حدود اختیارات رئیس مرکز’ link=” ]

1.برنامه ریزی،سازماندهی،هماهنگی ونظارت برحسن اجرای فعالیتهای مرکز .

2 .برنامه ریزی و همکاری جهت شناسایی و بهره گیری از ظرفیت و امکانات منطقه در راستای تحقق اهداف مرکز .

3.برنامه ریزی وهمکاری جهت شناسایی،جذب ونگهداشت نیکوکاران حقیقی وحقوقی.

4.برنامه ریزی در خصوص ایجاد فضای همدلی و همکاری در محل و بسیج امکانات در جهت تحقق اهداف.

5.ارتباط وتعامل باامداد امام(ره)،پیگیری حسن اجرای امورواگذار شده از سوی آن نهاد.

6. تبلیغ و ترویج سنت های حسنه اسلامی به ویژه انفاق، احسان، اکرام ایتام، و تقویت حس نوعدوستی، مسئولیت پذیری و مشارکت جمعی در محله.

[/dt_sc_icon_box]
[/dt_sc_one_third]
[dt_sc_one_third]

[dt_sc_icon_box type =” ” fontawesome_icon=’question’ title=’مسئولیت ها و حدود اختیارات مشاوران رئیس’ link=” ]

8. معرفی و ارجاع افراد نیازمند به کمیته امداد جهت بهره مندی از خدمات مددکاری تخصصی.

9. پیگیری اجرای طرح های مشارکت های مردمی طبق شیوه های ابلاغی از سوی

10. تبلیغ و ترویج سنت های حسنه اسلامی به ویژه انفاق، احسان، اکرام ایتام، تقویت حس نوعدوستی، مسئولیت پذیری و مشارکت جمعی.

11. توزیع کمک های جمع آوری شده در بین نیازمندان با هماهنگی رئیس هیأت عامل و ثبت در سیستم نرم افزار و فرم های مربوطه.

12. اطلاع رسانی مستمر و شفاف در خصوص اقدامات مرکز با بهره گیری از امکانات مرکز و در جهت افزایش اعتماد و شارکت عمومی.

13. تهیه گزارش های موردنیاز برای هیأت عامل 

14. انجام وظایف رئیس هیأت عامل در غیاب ایشان.

15. انجام امور محوله در چارچوب وظایف از سوی مافوق.

[/dt_sc_icon_box]
[/dt_sc_one_third][dt_sc_hr_invisible_medium /]


[dt_sc_fullwidth_section type =” ” =”” backgroundimage=”” opacity=”” parallax=”” backgroundrepeat=”” backgroundposition=”” paddingtop=”60″ paddingbottom=”” textcolor=”” disable_container=”” class=”” first]

[dt_sc_h2 type=”” class=”aligncenter”]نمودار سازمانی و چارت ماموریت مرکز[/dt_sc_h2]

[dt_sc_one_third first]

[dt_sc_icon_box type=”” fontawesome_icon=”” stroke_icon=”android” custom_icon=”https://shahabir.ir/new/wp-content/uploads/2020/11/icon-new2.png” title=”معاونت اجرایی” link=”https://shahabir.ir/wp-content/uploads/2022/05/4_5764854277495327875-1.mp4″ custom_bgcolor=”#f2672e”]

 ۱ مدیریت فنی مهندسی ۲ مدیریت تکریم ۳ مدیریت تامین و پشتیبانی ۴ مدیریت اداری منابع انسانی 5 مدیریت امور مالی

[/dt_sc_icon_box] [/dt_sc_one_third]
[dt_sc_one_third]

[dt_sc_icon_box type=”” fontawesome_icon=”” stroke_icon=”android” custom_icon=”https://shahabir.ir/new/wp-content/uploads/2020/11/icon-new3.png” title=”معاونت جذب و آموزش” link=”” custom_bgcolor=”#e5a329″]

 ۱ مدیریت تامین و تولید محتوا و محصولات آموزشی ۲ مدیریت سنجش ارزیابی و برنامه‌ریزی ۳ مدیریت آموزش و ارتقای کارگزاران مسجد ۴ مدیریت جذب و استقرار

[/dt_sc_icon_box]

[/dt_sc_one_third]
[dt_sc_one_third]

[dt_sc_icon_box type=”” fontawesome_icon=”” stroke_icon=”android” custom_icon=”http://lms.dttheme.com/wp-content/uploads/2014/06/icon-new4.png” title=”معاونت فرهنگی اجتماعی” link=”https://shahabir.ir/wp-content/uploads/2022/05/4_5764854277495327871.mp4″ custom_bgcolor=”#9fbf3a”]

 ۱ مدیریت رصد سنجش و طراحی فرهنگی ۲ مدیریت تامین و تولید محتوا و محصولات فرهنگی 3 مدیریت برنامه‌های فرهنگی اجتماعی ۴ مدیریت پایگاه تخصصی مسجد

[/dt_sc_icon_box]

[/dt_sc_one_third][dt_sc_hr_invisible_medium /]

[dt_sc_one_third first]

[dt_sc_icon_box type=”” fontawesome_icon=”” stroke_icon=”android” custom_icon=”https://shahabir.ir/new/wp-content/uploads/2020/11/icon-new1.png” title=”دفتر طرح و برنامه” link=”https://shahabir.ir/wp-content/uploads/2022/05/4_5764854277495327877.mp4″ custom_bgcolor=”#27ae60″]

۱ واحد طراحی جامع و واحد برنامه‌ریزی ۳ واحد فناوری اطلاعات و ارتباطات

[/dt_sc_icon_box]

[/dt_sc_one_third]
[dt_sc_one_third]

[dt_sc_icon_box type=”” fontawesome_icon=”” stroke_icon=”android” custom_icon=”https://shahabir.ir/new/wp-content/uploads/2020/11/icon-new1.png” title=”دفتر طراحی و استقرار نظام مالی و حسابرسی” link=”https://shahabir.ir/wp-content/uploads/2022/05/4_5764854277495327877.mp4″ custom_bgcolor=”#27ae60″]

 ۱ استقرار نظام مالی و حسابرسی

[/dt_sc_icon_box]

[/dt_sc_one_third]
[dt_sc_one_third]

[dt_sc_icon_box type=”” fontawesome_icon=”” stroke_icon=”android” custom_icon=”https://shahabir.ir/new/wp-content/uploads/2020/11/icon-new2.png” title=”دفتر نظارت و ارزیابی” link=”https://shahabir.ir/wp-content/uploads/2022/05/4_5764854277495327875-1.mp4″ custom_bgcolor=”#f2672e”]

 ۱ واحد سنجش و ارزیابی مساجد ۲ واحد بانک اسناد ۳ واحد صیانت و حل اختلاف

[/dt_sc_icon_box]

[/dt_sc_one_third][dt_sc_hr_invisible_medium /]

[dt_sc_one_third first]

[dt_sc_icon_box type=”” fontawesome_icon=”” stroke_icon=”android” custom_icon=”http://lms.dttheme.com/wp-content/uploads/2014/06/icon-new4.png” title=”مدیریت هسته گزینش” link=”https://shahabir.ir/wp-content/uploads/2022/05/4_5764854277495327871.mp4″ custom_bgcolor=”#9fbf3a”]

1 هسته گزینش

[/dt_sc_icon_box]

[/dt_sc_one_third]
[dt_sc_one_third]

[dt_sc_icon_box type=”” fontawesome_icon=”” stroke_icon=”android” custom_icon=”https://shahabir.ir/new/wp-content/uploads/2020/11/icon-new3.png” title=”مدیریت روابط عمومی” link=”” custom_bgcolor=”#e5a329″]

 ۱ مدیریت روابط عمومی

[/dt_sc_icon_box]

[/dt_sc_one_third]
[dt_sc_one_third]

[dt_sc_icon_box type=”” fontawesome_icon=”” stroke_icon=”android” custom_icon=”https://shahabir.ir/new/wp-content/uploads/2020/11/icon-new2.png” title=”مدیریت حراست” link=”https://shahabir.ir/wp-content/uploads/2022/05/4_5764854277495327875-1.mp4″ custom_bgcolor=”#f2672e”]

 ۱ واحد حفاظت فیزیکی ۲ واحد حفاظت اسناد و امنیت فناوری اطلاعات 3 واحد حفاظت پرسنلی

[/dt_sc_icon_box]

[/dt_sc_one_third]

[dt_sc_fullwidth_section backgroundcolor=”” backgroundimage=”” opacity=”” parallax=”” backgroundrepeat=”” backgroundposition=”” paddingtop=”60″ paddingbottom=”” textcolor=”” disable_container=”” class=”” first]

[dt_sc_h2 type=”” class=”aligncenter”]ابعاد مدیریت و نقش مدیران[/dt_sc_h2]

[dt_sc_callout_box type=”type1″ link=”https://shahabir.ir/lms/course/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%b2%d9%86%d8%af%da%af%db%8c-%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%af%d9%87/” button_text=” همین الان” icon=”headphones” target=”_blank” class=””]

ابعاد مدیریت و نقش مدیران

مفاهیم سنتی زمان ، مکان و ساختارهای سازمانی رقابت ، تغییر کرده و هر لحظه در حال تغییر است و مهمترین پدیده حاضر ظهور وگسترش فناوری و تاثیر آن برتمامی جوانب زندگی است و مشغله کارکنان در حوضه کار و زندگی مانع برنامه ریزی بلند مدت بوده و نظارت بر کمیت و کفیت خروجی های مورد انتظار نیز هزینه های زمانی ، انسانی و مالی بالایی را در بر خواهد داشت .

[/dt_sc_callout_box]

[dt_sc_hr_invisible_medium /]

[dt_sc_one_fourth first] [dt_sc_icon_box type=”” fontawesome_icon=”” stroke_icon=”android” custom_icon=”https://shahabir.ir/new/wp-content/uploads/2020/11/icon-new1.png” title=”رهبری” link=”https://shahabir.ir/wp-content/uploads/2022/05/4_5764854277495327877.mp4″ custom_bgcolor=”#27ae60″]

هدایت  انگیزش عناصر و پرسنل

[/dt_sc_icon_box]

[/dt_sc_one_fourth][dt_sc_one_fourth ][dt_sc_icon_box type=”” fontawesome_icon=”” stroke_icon=”android” custom_icon=”https://shahabir.ir/new/wp-content/uploads/2020/11/icon-new2.png” title=”برنامه ریزی” link=”https://shahabir.ir/wp-content/uploads/2022/05/4_5764854277495327875-1.mp4″ custom_bgcolor=”#f2672e”]

تعیین جهت گیریها اهداف و روش دستیابی به آن ها

[/dt_sc_icon_box]

[/dt_sc_one_fourth][dt_sc_one_fourth ][dt_sc_icon_box type=”” fontawesome_icon=”” stroke_icon=”android” custom_icon=”https://shahabir.ir/new/wp-content/uploads/2020/11/icon-new3.png” title=”سازماندهی” link=”” custom_bgcolor=”#e5a329″]

تنظیم فرایندکارها، حدود و اختیارات و تزیع منابعش

[/dt_sc_icon_box]

[/dt_sc_one_fourth][dt_sc_one_fourth ][dt_sc_icon_box type=”” fontawesome_icon=”” stroke_icon=”android” custom_icon=”http://lms.dttheme.com/wp-content/uploads/2014/06/icon-new4.png” title=”کنترل” link=”https://shahabir.ir/wp-content/uploads/2022/05/4_5764854277495327871.mp4″ custom_bgcolor=”#9fbf3a”]

مقایسه فعالیتها با شاخص ها  استانداردها

[/dt_sc_icon_box]

[/dt_sc_one_fourth]

[dt_sc_fullwidth_section backgroundcolor=”” backgroundimage=”” opacity=”” parallax=”” backgroundrepeat=”” backgroundposition=”” paddingtop=”60″ paddingbottom=”” textcolor=”” disable_container=”” class=”” first]

[dt_sc_h2 type=”” class=”aligncenter”]ابعاد برنامه راهبردی در جایگاه مرکز[/dt_sc_h2]

[dt_sc_one_third first]

[dt_sc_icon_box type=”” fontawesome_icon=”” stroke_icon=”android” custom_icon=”http://lms.dttheme.com/wp-content/uploads/2014/06/icon-new4.png” title=”علت ترجیح برنامه ریزی راهبردی” link=”https://shahabir.ir/wp-content/uploads/2022/05/4_5764854277495327871.mp4″ custom_bgcolor=”#9fbf3a”]

علت ترجیح برنامه ریزی راهبردی

[/dt_sc_icon_box]

[/dt_sc_one_third]
[dt_sc_one_third]

[dt_sc_icon_box type=”” fontawesome_icon=”” stroke_icon=”android” custom_icon=”https://shahabir.ir/new/wp-content/uploads/2020/11/icon-new3.png” title=”بازخوانی برنامه ریزی راهبردی” link=”” custom_bgcolor=”#e5a329″]

برنامه ریزی راهبردی

[/dt_sc_icon_box]

[/dt_sc_one_third]
[dt_sc_one_third]

[dt_sc_icon_box type=”” fontawesome_icon=”” stroke_icon=”android” custom_icon=”https://shahabir.ir/new/wp-content/uploads/2020/11/icon-new2.png” title=”ارکان مدیریت راهبردی” link=”https://shahabir.ir/wp-content/uploads/2022/05/4_5764854277495327875-1.mp4″ custom_bgcolor=”#f2672e”]

 ۱ برنامه ریزی ۲ اجرا  3 کنترل

[/dt_sc_icon_box]

[/dt_sc_one_third][dt_sc_hr_invisible_medium /]


[dt_sc_fullwidth_section backgroundcolor=”” backgroundimage=”” opacity=”” parallax=”” backgroundrepeat=”” backgroundposition=”” paddingtop=”60″ paddingbottom=”” textcolor=”” disable_container=”” class=”” first]

[dt_sc_h2 type=”” class=”aligncenter”]روند برنامه ریزی راهبردی[/dt_sc_h2]

[dt_sc_one_third first]

[dt_sc_icon_box type=”” fontawesome_icon=”” stroke_icon=”android” custom_icon=”http://lms.dttheme.com/wp-content/uploads/2014/06/icon-new4.png” title=”روند برنامه ریزی عملیاتی” link=”https://shahabir.ir/wp-content/uploads/2022/05/4_5764854277495327871.mp4″ custom_bgcolor=”#9fbf3a”]

روند برنامه ریزی عملیاتی

[/dt_sc_icon_box]

[/dt_sc_one_third]
[dt_sc_one_third]

[dt_sc_icon_box type=”” fontawesome_icon=”” stroke_icon=”android” custom_icon=”https://shahabir.ir/new/wp-content/uploads/2020/11/icon-new3.png” title=”برنامه ربزی راهبردی” link=”” custom_bgcolor=”#e5a329″]

برنامه ربزی راهبردی

[/dt_sc_icon_box]

[/dt_sc_one_third]
[dt_sc_one_third]

[dt_sc_icon_box type=”” fontawesome_icon=”” stroke_icon=”android” custom_icon=”https://shahabir.ir/new/wp-content/uploads/2020/11/icon-new2.png” title=”برنامه ریزی استراتؤیک” link=”https://shahabir.ir/wp-content/uploads/2022/05/4_5764854277495327875-1.mp4″ custom_bgcolor=”#f2672e”]

برنامه ریزی استراتؤیک

[/dt_sc_icon_box]

[/dt_sc_one_third][dt_sc_hr_invisible_medium /]


[dt_sc_fullwidth_section type =” ” =”” backgroundimage=”” opacity=”” parallax=”” backgroundrepeat=”” backgroundposition=”” paddingtop=”60″ paddingbottom=”” textcolor=”” disable_container=”” class=”” first]

[dt_sc_h2 type=”” class=”aligncenter”]برنامه راهبردی راهبرد اول[/dt_sc_h2]

[dt_sc_portfolios category_id=”301″ column=”4″ count=”40″/]

[dt_sc_fullwidth_section type =” ” =”” backgroundimage=”” opacity=”” parallax=”” backgroundrepeat=”” backgroundposition=”” paddingtop=”60″ paddingbottom=”” textcolor=”” disable_container=”” class=”” first]

[dt_sc_h2 type=”” class=”aligncenter”]برنامه های سند استراتژیک مرکز[/dt_sc_h2]

[dt_sc_callout_box type=”type1″ link=”https://shahabir.ir/lms/course/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%b2%d9%86%d8%af%da%af%db%8c-%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%af%d9%87/” button_text=” همین الان” icon=”headphones” target=”_blank” class=””]

مدیریت تامین محتوای آموزشی


·        طراحی، تکمیل و بروز رسانی نظام جامع آموزشی مرکز و ارائۀ آن جهت تصویب به شورای آموزشی مرکز.

·        طراحی و تدوین خط مشی آموزشی مرکز در مقاطع مختلف و ارائۀ آن به شورای آموزش جهت تصویب.

·        بررسی نیازها و بایسته­ های مخاطبین و هدف­ گذاری آموزشی برای سطوح مختلف آنان.

·        تعیین سرفصل­ های آموزشی مرکز و ارائۀ سفارش جهت تولید یا تامین محتوای مرجع و کاربردی آموزشی در هر یک از سرفصل­ ها و محورهای آموزشی

·        ارتباط ­گیری مستمر با مراکز و افراد حقیقی تولید کنندۀ محتواها و محصولات آموزشی جهت تامین نیازهای مرکز.

·        ارائۀ سفارش و تامین و تولید محصولات آموزشی مکمل برای مخاطبین برنامه­ های آموزشی مرکز و ذیل هر یک از سرفصل­ ها و محورهای آموزشی

[/dt_sc_callout_box]

[dt_sc_hr_invisible_medium /][dt_sc_hr_invisible_medium /]

[dt_sc_portfolios category_id=”282″ column=”4″ count=”40″/]


[dt_sc_fullwidth_section type =” ” =”” backgroundimage=”” opacity=”” parallax=”” backgroundrepeat=”” backgroundposition=”” paddingtop=”60″ paddingbottom=”” textcolor=”” disable_container=”” class=”” first]

[dt_sc_h2 type=”” class=”aligncenter”]برنامه های راهبرد کوتاه مدت[/dt_sc_h2]


راهبرد اول توانمندسازی ائمه جماعت و سایر کارگزاران مسجد در راستای استقرار کارگزارانی برخوردار از شایستگی‌های مطلوب در مساجد استان

راهبرد دوم فرهنگ سازی در راستای افق گشایی و انگیزش مساجد در مسیر بهبود و تعالی و ضرورت تقویت جایگاه مسجد در ارزش‌ها و نگرش‌ها و حضور فعال و اثرگذار مردم در مساجد

راهبرد سوم الگوسازی در راستای ضرورت افزایش گستره نفوذ مهندسی کارکردا و تقویت همگرایی شبکه‌های مساجد استان

 راهبرد چهارم جوانسازی در راستای ضرورت ایجاد انسجام یکپارچگی و تقویت اثربخشی مثبت عملکرد دستگاه‌ها نسبت به مساجد

 راهبرد پنجم شبکه سازی جهت تقویت و گسترش ظرفیت ماموریتی و مرجعیت مرکز نسبت به مساجد

راهبرد ششم هماهنگ سازی دستگاه‌ها جهت استقرار کارگزارانی برخوردار از شایستگی‌های مطلوب در مساجد استان

راهبرد هفتم آماده سازی مرکز جهت تقویت و گسترش ظرفیت ماموریتی و مرکزیت مرکز نسبت به مساجد استان

[dt_sc_hr_invisible_medium /]

[dt_sc_one_fourth first][dt_sc_icon_box type=”” fontawesome_icon=”” stroke_icon=”android” custom_icon=”https://shahabir.ir/new/wp-content/uploads/2020/11/icon-new1.png” title=”راهبرد اول ” link=”https://bilgisayariran.ir/academy/portfolios/%d8%b1%d8%a7%d9%87%d8%a8%d8%b1%d8%af-%d8%a7%d9%88%d9%84/” custom_bgcolor=”#27ae60″]

توانمندسازی ائمه جماعت و سایر کارگزاران مسجد

در راستای ضرورت استقرار کارگزارانی برخوردار از شایستگی‌های مطلوب در مساجد استان

[/dt_sc_icon_box]

[/dt_sc_one_fourth][dt_sc_one_fourth ][dt_sc_icon_box type=”” fontawesome_icon=”” stroke_icon=”android” custom_icon=”https://shahabir.ir/new/wp-content/uploads/2020/11/icon-new2.png” title=”راهبرد دوم” link=”https://bilgisayariran.ir/academy/portfolios/%d8%b1%d8%a7%d9%87%d8%a8%d8%b1%d8%af-%d8%af%d9%88%d9%85/” custom_bgcolor=”#f2672e”]

 فرهنگ سازی

در راستای ضرورت افق گشایی و انگیزش مساجد در مسیر بهبود و تعالی و ضرورت تقویت جایگاه مسجد در ارزش‌ها و نگرش‌ها و حضور فعال و اثرگذار مردم در مساجد

[/dt_sc_icon_box]

[/dt_sc_one_fourth][dt_sc_one_fourth ][dt_sc_icon_box type=”” fontawesome_icon=”” stroke_icon=”android” custom_icon=”https://shahabir.ir/new/wp-content/uploads/2020/11/icon-new3.png” title=”راهبرد سوم” link=”https://bilgisayariran.ir/academy/portfolios/%d8%b1%d8%a7%d9%87%d8%a8%d8%b1%d8%af-%d8%b3%d9%88%d9%85/” custom_bgcolor=”#e5a329″]

الگوسازی

در راستای ضرورت افزایش گستره نفوذ مهندسی کارکردها و تقویت همگرایی شبکه‌های مساجد استان

[/dt_sc_icon_box]

[/dt_sc_one_fourth][dt_sc_one_fourth ][dt_sc_icon_box type=”” fontawesome_icon=”” stroke_icon=”android” custom_icon=”http://lms.dttheme.com/wp-content/uploads/2014/06/icon-new4.png” title=”راهبرد چهارم” link=”https://bilgisayariran.ir/academy/portfolios/%d8%b1%d8%a7%d9%87%d8%a8%d8%b1%d8%af-%da%86%d9%87%d8%a7%d8%b1%d9%85/” custom_bgcolor=”#9fbf3a”]

جوانسازی

در راستای ضرورت استقرار جوانانی برخوردار از شایستگی‌های مطلوب در مساجد استان

[/dt_sc_icon_box]

[/dt_sc_one_fourth]

[dt_sc_one_fourth first][dt_sc_icon_box type=”” fontawesome_icon=”” stroke_icon=”android” custom_icon=”https://shahabir.ir/new/wp-content/uploads/2020/11/icon-new1.png” title=”راهبرد پنجم” link=”https://bilgisayariran.ir/academy/portfolios/%d8%b1%d8%a7%d9%87%d8%a8%d8%b1%d8%af-%d9%be%d9%86%d8%ac%d9%85/” custom_bgcolor=”#27ae60″]

شبکه سازی

در راستای ضرورت افزایش گستره نفوذ مهندسی کارکردها و تقویت همگرایی شبکه‌های مساجد استان

[/dt_sc_icon_box]

[/dt_sc_one_fourth][dt_sc_one_fourth ][dt_sc_icon_box type=”” fontawesome_icon=”” stroke_icon=”android” custom_icon=”https://shahabir.ir/new/wp-content/uploads/2020/11/icon-new2.png” title=”راهبرد ششم” link=”https://bilgisayariran.ir/academy/portfolios/%d8%b1%d8%a7%d9%87%d8%a8%d8%b1%d8%af-%d8%b4%d8%b4%d9%85/” custom_bgcolor=”#f2672e”]

هماهنگ سازی دستگاه‌ها

در راستای ضرورت ایجاد انسجام یکپارچگی و تقویت اثربخشی مثبت عملکرد دستگاه‌ها نسبت به مساجد

[/dt_sc_icon_box]

[/dt_sc_one_fourth][dt_sc_one_fourth ][dt_sc_icon_box type=”tye6″ fontawesome_icon=”” stroke_icon=”android” custom_icon=”https://shahabir.ir/new/wp-content/uploads/2020/11/icon-new3.png” title=”راهبرد هفتم” link=”https://bilgisayariran.ir/academy/portfolios/%d8%b1%d8%a7%d9%87%d8%a8%d8%b1%d8%af-%d9%87%d9%81%d8%aa%d9%85/” custom_bgcolor=”#e5a329″]

آماده سازی مرکز

در راستای ضرورت تقویت و گسترش ظرفیت ماموریتی و مرکزیت مرکز نسبت به مساجد استان

[/dt_sc_icon_box]

[/dt_sc_one_fourth][dt_sc_one_fourth ][dt_sc_icon_box type=”” fontawesome_icon=”” stroke_icon=”android” custom_icon=”https://bilgisayariran.ir/masajed.php” title=”موقعیت مکانی مساجد” link=”https://bilgisayariran.ir/masajed.php” custom_bgcolor=”#9fbf3a”]

رصد فعالیتها با شاخص های  استانداردها

[/dt_sc_icon_box]

[/dt_sc_one_fourth]

[dt_sc_hr_invisible_medium /]

[dt_sc_fullwidth_section type =” ” =”” backgroundimage=”” opacity=”” parallax=”” backgroundrepeat=”” backgroundposition=”” paddingtop=”60″ paddingbottom=”” textcolor=”” disable_container=”” class=”” first]

[dt_sc_h2 type=”” class=”aligncenter”]برنامه های راهبرد بلند مدت[/dt_sc_h2]

[dt_sc_hr_invisible_medium /]

[dt_sc_one_third first][dt_sc_icon_box type =” ” fontawesome_icon=’question’ title=’کانون کارآفرینی و اشتغال’ link=” ]

شرح وظایف کانون کارآفرینی   ارتباط با مسئول کانون   لیست رابطین کانون ها

[/dt_sc_icon_box]
[/dt_sc_one_third]
[dt_sc_one_third][dt_sc_icon_box type =” ” fontawesome_icon=’cog’ title=کانون مشاوره و مددکاری’ link=” ]

شرح وظایف کانون مشاوره   ارتباط با مسئول کانون   لیست رابطین کانون ها

[/dt_sc_icon_box]
[/dt_sc_one_third]
[dt_sc_one_third][dt_sc_icon_box type =” ” fontawesome_icon=’cog’ title=’کانون تعلیم و تربیت فرهنگی’ link=” ]

شرح وظایف کانون تربیت   ارتباط با مسئول کانون   لیست رابطین کانون ها

[/dt_sc_icon_box]
[/dt_sc_one_third][dt_sc_hr_invisible_medium /][dt_sc_one_third first][dt_sc_icon_box type =” ” fontawesome_icon=’question’ title=’کانون بانوان و خانواده’ link=” ]

شرح وظایف کانون بانوان   ارتباط با مسئول کانون   لیست رابطین کانون ها

[/dt_sc_icon_box]
[/dt_sc_one_third]
[dt_sc_one_third][dt_sc_icon_box type =” ” fontawesome_icon=’cog’ title=’کانون هنر و محصولات فرهنگی’ link=” ]

شرح وظایف کانون هنر   ارتباط با مسئول کانون   لیست رابطین کانون ها

[/dt_sc_icon_box]
[/dt_sc_one_third]
[dt_sc_one_third][dt_sc_icon_box type =” ” fontawesome_icon=’cog’ title=’کانون خبر و فضای مجازی’ link=” ]

شرح وظایف کانون فضای مجازی   ارتباط با مسئول کانون   لیست رابطین کانون ها

[/dt_sc_icon_box]
[/dt_sc_one_third][dt_sc_hr_invisible_medium /]


[dt_sc_callout_box type=”type1″ link=”https://shahabir.ir/lms/course/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%b2%d9%86%d8%af%da%af%db%8c-%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%af%d9%87/” button_text=” همین الان” icon=”headphones” target=”_blank” class=””]

مدیریت تامین محتوای آموزشی


·        طراحی، تکمیل و بروز رسانی نظام جامع آموزشی مرکز و ارائۀ آن جهت تصویب به شورای آموزشی مرکز.

·        طراحی و تدوین خط مشی آموزشی مرکز در مقاطع مختلف و ارائۀ آن به شورای آموزش جهت تصویب.

·        بررسی نیازها و بایسته­ های مخاطبین و هدف­ گذاری آموزشی برای سطوح مختلف آنان.

·        تعیین سرفصل­ های آموزشی مرکز و ارائۀ سفارش جهت تولید یا تامین محتوای مرجع و کاربردی آموزشی در هر یک از سرفصل­ ها و محورهای آموزشی

·        ارتباط ­گیری مستمر با مراکز و افراد حقیقی تولید کنندۀ محتواها و محصولات آموزشی جهت تامین نیازهای مرکز.

·        ارائۀ سفارش و تامین و تولید محصولات آموزشی مکمل برای مخاطبین برنامه­ های آموزشی مرکز و ذیل هر یک از سرفصل­ ها و محورهای آموزشی

[/dt_sc_callout_box]

[dt_sc_one_third first]

[dt_sc_icon_box type =” type6″ fontawesome_icon=’cog’ title=’برنامه­ ریزی به منظور اداره بهینه امور’ link=’https://bilgisayariran.ir/academywp-content/uploads/2022/05/حرم.pdf’ ]

       برنامه­ ریزی به منظور اداره بهینه امور آموزشی، توانمندسازی و مهارت­ افزایی ائمه جماعات و کارگزاران مساجد با همکاری واحدهای ذیربط.

[/dt_sc_icon_box]
[/dt_sc_one_third]
[dt_sc_one_third]

[dt_sc_icon_box type =” type6″ fontawesome_icon=’cog’ title=’برنامه­ ریزی به منظور اداره بهینه امور’ link=’https://bilgisayariran.ir/academywp-content/uploads/2022/05/ورود-به-صفحه-شخصی.pdf’ ]

       برنامه­ ریزی به منظور اداره بهینه امور آموزشی، توانمندسازی و مهارت­ افزایی ائمه جماعات و کارگزاران مساجد با همکاری واحدهای ذیربط.

[/dt_sc_icon_box]
[/dt_sc_one_third]
[dt_sc_one_third]

[dt_sc_icon_box type =” type6″ fontawesome_icon=’question’ title=’برنامه­ ریزی به منظور اداره بهینه امور’  link=’https://bilgisayariran.ir/academywp-content/uploads/2022/05/ورود-به-صفحه-شخصی.pdf’ ]

       برنامه­ ریزی به منظور اداره بهینه امور آموزشی، توانمندسازی و مهارت­ افزایی ائمه جماعات و کارگزاران مساجد با همکاری واحدهای ذیربط.

[/dt_sc_icon_box]
[/dt_sc_one_third]

[dt_sc_one_third first]

[dt_sc_icon_box type =” type6″ fontawesome_icon=’cog’ title=’برنامه­ ریزی به منظور اداره بهینه امور’ link=’https://bilgisayariran.ir/academywp-content/uploads/2022/05/حرم.pdf’ ]

       برنامه­ ریزی به منظور اداره بهینه امور آموزشی، توانمندسازی و مهارت­ افزایی ائمه جماعات و کارگزاران مساجد با همکاری واحدهای ذیربط.

[/dt_sc_icon_box]
[/dt_sc_one_third]
[dt_sc_one_third]

[dt_sc_icon_box type =” type6″ fontawesome_icon=’cog’ title=’برنامه­ ریزی به منظور اداره بهینه امور’ link=’https://bilgisayariran.ir/academywp-content/uploads/2022/05/ورود-به-صفحه-شخصی.pdf’ ]

       برنامه­ ریزی به منظور اداره بهینه امور آموزشی، توانمندسازی و مهارت­ افزایی ائمه جماعات و کارگزاران مساجد با همکاری واحدهای ذیربط.

[/dt_sc_icon_box]
[/dt_sc_one_third]
[dt_sc_one_third]

[dt_sc_icon_box type =” type6″ fontawesome_icon=’question’ title=’برنامه­ ریزی به منظور اداره بهینه امور’  link=’https://bilgisayariran.ir/academywp-content/uploads/2022/05/ورود-به-صفحه-شخصی.pdf’ ]

       برنامه­ ریزی به منظور اداره بهینه امور آموزشی، توانمندسازی و مهارت­ افزایی ائمه جماعات و کارگزاران مساجد با همکاری واحدهای ذیربط.

[/dt_sc_icon_box]
[/dt_sc_one_third]


[dt_sc_callout_box type=”type1″ link=”https://shahabir.ir/lms/course/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%b2%d9%86%d8%af%da%af%db%8c-%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%af%d9%87/” button_text=” همین الان” icon=”headphones” target=”_blank” class=””]

آموزش کانون های خدمت رضوی آذربایجان غربی:

مفاهیم سنتی زمان ، مکان و ساختارهای سازمانی رقابت ، تغییر کرده و هر لحظه در حال تغییر است و مهمترین پدیده حاضر ظهور وگسترش فناوری و تاثیر آن برتمامی جوانب زندگی است و مشغله کارکنان در حوضه کار و زندگی مانع برنامه ریزی بلند مدت بوده و نظارت بر کمیت و کفیت خروجی های مورد انتظار نیز هزینه های زمانی ، انسانی و مالی بالایی را در بر خواهد داشت .

[/dt_sc_callout_box]

[dt_sc_one_fourth first] [dt_sc_icon_box type=”type6″ fontawesome_icon=”” stroke_icon=”android” custom_icon=”https://shahabir.ir/new/wp-content/uploads/2020/11/icon-new1.png” title=”آموزش سامانه013″ link=”https://shahabir.ir/wp-content/uploads/2022/05/4_5764854277495327877.mp4″ custom_bgcolor=”#27ae60″]

آموزشهای خود را انتخاب و با برگزاری آزمون گواهینامه دریافت نمایید

[/dt_sc_icon_box]

[/dt_sc_one_fourth][dt_sc_one_fourth ][dt_sc_icon_box type=”type6″ fontawesome_icon=”” stroke_icon=”android” custom_icon=”https://shahabir.ir/new/wp-content/uploads/2020/11/icon-new2.png” title=”آموزش سامانه012″ link=”https://shahabir.ir/wp-content/uploads/2022/05/4_5764854277495327875-1.mp4″ custom_bgcolor=”#f2672e”]

آموزشهای خود را انتخاب و با برگزاری آزمون گواهینامه دریافت نمایید

[/dt_sc_icon_box]

[/dt_sc_one_fourth][dt_sc_one_fourth ][dt_sc_icon_box type=”type6″ fontawesome_icon=”” stroke_icon=”android” custom_icon=”https://shahabir.ir/new/wp-content/uploads/2020/11/icon-new3.png” title=”آموزش سامانه013″ link=”” custom_bgcolor=”#e5a329″]

آموزشهای خود را انتخاب و با برگزاری آزمون گواهینامه دریافت نمایید

[/dt_sc_icon_box]

[/dt_sc_one_fourth][dt_sc_one_fourth ][dt_sc_icon_box type=”type6″ fontawesome_icon=”” stroke_icon=”android” custom_icon=”http://lms.dttheme.com/wp-content/uploads/2014/06/icon-new4.png” title=”آموزش سامانه014″ link=”https://shahabir.ir/wp-content/uploads/2022/05/4_5764854277495327871.mp4″ custom_bgcolor=”#9fbf3a”]

آموزشهای خود را انتخاب و با برگزاری آزمون گواهینامه دریافت نمایید

[/dt_sc_icon_box]

[/dt_sc_one_fourth][dt_sc_hr_invisible_medium /]

[dt_sc_one_fourth first][dt_sc_icon_box type=”type6″ fontawesome_icon=”” stroke_icon=”android” custom_icon=”https://shahabir.ir/new/wp-content/uploads/2020/11/icon-new1.png” title=”آموزش سامانه013″ link=”https://shahabir.ir/wp-content/uploads/2022/05/4_5764854277495327877.mp4″ custom_bgcolor=”#27ae60″]

آموزشهای خود را انتخاب و با برگزاری آزمون گواهینامه دریافت نمایید

[/dt_sc_icon_box]

[/dt_sc_one_fourth][dt_sc_one_fourth ][dt_sc_icon_box type=”type6″ fontawesome_icon=”” stroke_icon=”android” custom_icon=”https://shahabir.ir/new/wp-content/uploads/2020/11/icon-new2.png” title=”آموزش سامانه012″ link=”https://shahabir.ir/wp-content/uploads/2022/05/4_5764854277495327875-1.mp4″ custom_bgcolor=”#f2672e”]

آموزشهای خود را انتخاب و با برگزاری آزمون گواهینامه دریافت نمایید

[/dt_sc_icon_box]

[/dt_sc_one_fourth][dt_sc_one_fourth ][dt_sc_icon_box type=”type6″ fontawesome_icon=”” stroke_icon=”android” custom_icon=”https://shahabir.ir/new/wp-content/uploads/2020/11/icon-new3.png” title=”آموزش سامانه013″ link=”” custom_bgcolor=”#e5a329″]

آموزشهای خود را انتخاب و با برگزاری آزمون گواهینامه دریافت نمایید

[/dt_sc_icon_box]

[/dt_sc_one_fourth][dt_sc_one_fourth ][dt_sc_icon_box type=”type6″ fontawesome_icon=”” stroke_icon=”android” custom_icon=”http://lms.dttheme.com/wp-content/uploads/2014/06/icon-new4.png” title=”آموزش سامانه014″ link=”https://shahabir.ir/wp-content/uploads/2022/05/4_5764854277495327871.mp4″ custom_bgcolor=”#9fbf3a”]

آموزشهای خود را انتخاب و با برگزاری آزمون گواهینامه دریافت نمایید

[/dt_sc_icon_box]

[/dt_sc_one_fourth][dt_sc_hr_invisible_medium /]

 


[dt_sc_callout_box type=”type1″ link=”https://bilgisayariran.ir/lms/course/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%be%db%8c%d8%b4-%d8%a7%d8%b2-%d8%a7%d8%b2%d8%af%d9%88%d8%a7%d8%ac/curriculum/” button_text=” همین الان” icon=”headphones” target=”_blank” class=””]

آموزش های رایگان استان آذربایجان غربی

که در مساجد، خیریه ها، سرای محله و کانون های اجتماعی مختلف در صف جامعه با هدف شناسایی افراد و خانواده های نیازمند و احصاء مشکلات و نیازها جهت برطرف کردن آنها توسط خادمیاران تخصصی و خیرین تشکیل و اقدام می نمایند.

[/dt_sc_callout_box]

[dt_sc_fullwidth_section backgroundcolor=”” backgroundimage=”” opacity=”” parallax=”” backgroundrepeat=”” backgroundposition=”” paddingtop=”60″ paddingbottom=”” textcolor=”” disable_container=”” class=”” first][dt_sc_h2 type=”” class=”aligncenter”]فرایند کاری[/dt_sc_h2][dt_sc_hr_invisible /][dt_sc_timeline_section]

[dt_sc_timeline align=”left” class=””]
[dt_sc_timeline_item fontawesome_icon=”timeline-icon1″ custom_icon=”” link=”https://bilgisayariran.ir/academy?page_id=16333&preview=true” title=”گام اول” subtitle=”ثبت نام و عضویت در سایت”]
حرمابتداعا باید در سامانه ثبت نام نموده و عضو سامانه بشوید. (کسانیکه قبلا در سامانه ثبت نام نموده باشند نیازی به ثبت نام مجدد نیست).

[/dt_sc_timeline_item]
[/dt_sc_timeline]
[dt_sc_timeline align=”right” class=””]
[dt_sc_timeline_item fontawesome_icon=”timeline-icon2″ custom_icon=”” link=”https://bilgisayariran.ir/academylcourses-layout-2″ title=”گام دوم” subtitle=”آموزش و شرکت در دوره ها و وبینارها”]
دوره مورد نظر را انتخاب و پس از افزودن به سبد و سفارش آن از محتوای دوره و وبینار مربوطه استفاده نمایید.

[/dt_sc_timeline_item]
[/dt_sc_timeline]
[dt_sc_timeline align=”left” class=””]
[dt_sc_timeline_item fontawesome_icon=”timeline-icon3″ custom_icon=”” link=”https://bilgisayariran.ir/academylclasses-list/” title=”گام سوم” subtitle=”شرکت در آزمون دوره”]
بعد از شرکت در جلسات و وبینارها و آموزش محتوای دوره در آزمون مورد نظر شرکت نمایید.

[/dt_sc_timeline_item]
[/dt_sc_timeline]
[dt_sc_timeline align=”right” class=””]
[dt_sc_timeline_item fontawesome_icon=”timeline-icon4″ custom_icon=”” link=”https://bilgisayariran.ir/academy/%da%af%d9%88%d8%a7%d9%87%db%8c%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%84%db%8c%d8%b3%d8%aa-%d8%aa%d8%a7%db%8c%db%8c%d8%af-%d8%b4%d8%af%d9%87/” title=”گام چهارم” subtitle=”صدور گواهینامه”]
پس از اخذ نمره قبولی در آزمون پایان دوره گواهینامه صادر خواهد شد.

[/dt_sc_timeline_item]
[/dt_sc_timeline]
[/dt_sc_timeline_section][/dt_sc_fullwidth_section]

[dt_sc_one_third first]

[/dt_sc_one_third][dt_sc_one_third ][/dt_sc_one_third][dt_sc_one_third ]

[/dt_sc_one_third][dt_sc_one_third ]

دسته‌بندی نشده

دیدگاهتان را بنویسید