logo2
بازاریابی با رویکرد فروش فرش دستباف ارومیه
Home » دسته‌بندی نشده  »  بازاریابی با رویکرد فروش فرش دستباف ارومیه
بازاریابی با رویکرد فروش فرش دستباف ارومیه
[dt_sc_h2 class="aligncenter"]ضرورت اجرای دوره: کارگاهها و سمینارهای آموزش[/dt_sc_h2] در ست است که فروش خوب نیاز به درک صحیح ویژگی ها و مزایای همراه مح صول دارد اما پیش از آن و بیش از ای نیاز به درک نیاز ها ، خوا سته ها و روحیات مشتری دارد. همچنین یک فرو شنده خوب فارغ از روش ها و ا صول نظری، نیازمند آگاهی از منش های این شغل نیز می باشد. در واقع فروش یک پندار، گفتار و رفتار حرفه ای می باشد که آنرا به مقوله ای سرنو شت ساز در موفقیت ک سب و کار تبدیل می کند. درحال حا ضر یکی از بزرگترین موانع تو سعه هنر – صنعت فرش د ستباف آ شنایی کاربردی با بازریابی و فروش این مح صول ارز شمند با روشهای صحیح و نوین ا ست. در فضااای رقابتی امروز روش های ساانتی فروش و بازاریابی پاسااوگوی نیاز مشااتریان نبوده و ترفندها و راهکارهای مدرن فروش ضروری است. آموزش حرفه ای فروشندگان فرش دستباف از کلیدهای رشد و اعتلا این هنر – صنعت خواهد بود. [dt_sc_hr_invisible /] [dt_sc_one_third first] [dt_sc_icon_box type =" type6" fontawesome_icon='question' fontawesome_icon='bolt' title='اداره فرش ارومیه' link='https://bilgisayariran.ir/wp-content/uploads/2022/03/banu01.mp4' ] 🔴دوره آموزشی بازاریابی و فروش فرش دستباف ✅مدیران واحدهای تولیدی و خدماتی پشتیبان و مستقل 🔴دوره در سطح کاربردی مدت ۱۸ ساعت در طول ۳ روز تعداد ۲۵ نفر در هر دوره در مورخ 1402/03/01 آدرس: ارومیه - خیابان بعثت [/dt_sc_icon_box] [/dt_sc_one_third] [dt_sc_one_third] [dt_sc_icon_box type =" type6" fontawesome_icon='question' title='اداره فرش ارومیه' link='https://bilgisayariran.ir/wp-content/uploads/2021/12/SETAD-14001015.mp4' ] 🔴دوره آموزشی بازاریابی و فروش فرش دستباف ✅مدیران واحدهای تولیدی و خدماتی پشتیبان و مستقل 🔴ددوره در سطح کاربردی مدت ۱۸ ساعت در طول ۳ روز تعداد ۲۵ نفر در هر دوره در مورخ 1402/03/01 آدرس: ارومیه - خیابان بعثت [/dt_sc_icon_box] [/dt_sc_one_third] [dt_sc_one_third] [dt_sc_icon_box type =" type6" fontawesome_icon='question' title='اداره فرش ارومیه' link='https://bilgisayariran.ir/wp-content/uploads/2021/12/SETAD-14001015.mp4' ] 🔴دوره آموزشی بازاریابی و فروش فرش دستباف ✅مدیران واحدهای تولیدی و خدماتی پشتیبان و مستقل 🔴دوره در سطح کاربردی مدت ۱۸ ساعت در طول ۳ روز تعداد ۲۵ نفر در هر دوره در مورخ 1402/03/01 آدرس: ارومیه - خیابان بعثت [/dt_sc_icon_box] [/dt_sc_one_third] [dt_sc_hr_invisible /] [dt_sc_fullwidth_section backgroundcolor="" backgroundimage="" opacity="" parallax="" backgroundrepeat="" backgroundposition="" paddingtop="30" paddingbottom="" textcolor="" disable_container="" class="" first][dt_sc_h2 type="" class="aligncenter"]سازماندهی[/dt_sc_h2][/dt_sc_fullwidth_section] [dt_sc_one_fourth first] [dt_sc_icon_box type="type6" fontawesome_icon="" stroke_icon="android" custom_icon="https://shahabir.ir/new/wp-content/uploads/2020/11/icon-new1.png" title="سایت اینترنتی ثبت نام" link="https://shahabir.ir" custom_bgcolor="#27ae60"]
سایت اینترنتی ثبت نام و ساماندهی متقاضیان آموزشهای مهارتی طرح های کارآفرینی و کسب و کار در سطح استان.
[/dt_sc_icon_box] [/dt_sc_one_fourth][dt_sc_one_fourth ][dt_sc_icon_box type="type6" fontawesome_icon="" stroke_icon="android" custom_icon="https://shahabir.ir/new/wp-content/uploads/2020/11/icon-new2.png" title="سامانه دبیرخانه کارآفرین شو" link="https://shahabir.ir" custom_bgcolor="#f2672e"]
سامانه دبیرخانه کارآفرین شو و برگزاری رویدادهای کارآفرینی و کسب و کار و حمایت از طرح های برگزیده رویدادها.
[/dt_sc_icon_box] [/dt_sc_one_fourth][dt_sc_one_fourth ][dt_sc_icon_box type="type6" fontawesome_icon="" stroke_icon="android" custom_icon="https://shahabir.ir/new/wp-content/uploads/2020/11/icon-new3.png" title="سامانه نظام پیشنهادات ایده" link="https://shahabir.ir" custom_bgcolor="#e5a329"] سامانه نظام پیشنهادات ایده ، طرح ، راهکار و برنامه و یهره برداری از تجربیات و رهنمودهای نخبگان کسب و کارها. [/dt_sc_icon_box] [/dt_sc_one_fourth][dt_sc_one_fourth ][dt_sc_icon_box type="type6" fontawesome_icon="" stroke_icon="android" custom_icon="http://lms.dttheme.com/wp-content/uploads/2014/06/icon-new4.png" title="اجرای برنامه های فرهنگی" link="https://shahabir.ir" custom_bgcolor="#9fbf3a"]
اجرای برنامه های فرهنگی و اطلاع رسانی جهت شناسایی و جذب و معرفی کارآفرینان به علاقمندان کارآفرینی.
[/dt_sc_icon_box] [/dt_sc_one_fourth] [dt_sc_hr_invisible_medium /] [dt_sc_one_third first] [dt_sc_icon_box type =" type6" fontawesome_icon='question' title='تشکیل گروهی در یک شبکه اجتماعی:' link='#' ] با تشکیل گروه در شبکه اجتماعی نسبت به تعمیق و تزریق عملی آن با هدایت و راهبری همراهی مدرسین کلینیک اقدام گردد تا با تبدیل این دیدگاه به یک فرهنگ در سازمان،مدل دیسک به عنوان یک مهارت نهادینه شده جهت استفاده در حوزه ­های کاری مختلف نقش موثری داشته باشد. [/dt_sc_icon_box] [/dt_sc_one_third] [dt_sc_one_third] [dt_sc_icon_box type =" type6" fontawesome_icon='cog' title='ارایه پیشنهادات : :' link='#' ] افزایش مدت زمان برگزاری دوره، برگزاری دوره برای همکاران و خانواده ها، تهیه پک آموزشی ویدیویی جهت استفاده و مرور، توسعه و کاربردی نمودن آن و تاکید بیشتر بر مصداق ها داشتند که فرایند آموزش و کسب دانش تا تبدیل آن به خرد و عمل در رفتارهای روزانه امری زمانبر و مستلزم استمرار و پیگیری است. [/dt_sc_icon_box] [/dt_sc_one_third] [dt_sc_one_third] [dt_sc_icon_box type =" type6" fontawesome_icon='clipboard' title='برنامه های اجرایی دوره:' link='#' ] در این دوره در گام اول شرکت کنندگان با پاسخ گویی آزمون تست ۳۰ سوالی طرح شده در سایت کلینیک باالگوی رفتاری خود آشنا شده و در گروه های با لایه رفتاری مشابه گروهبندی گردیدند.در گام دوم نسبت به لیست خصوصیات رفتاری بارز مثبت و قابل اصلاح خود،و همچنین علایق و سمبل­های خود اقدام نمودند. [/dt_sc_icon_box] [/dt_sc_one_third]
[dt_sc_fullwidth_section backgroundcolor="" backgroundimage="" opacity="" parallax="" backgroundrepeat="" backgroundposition="" paddingtop="60" paddingbottom="" textcolor="" disable_container="" class="" first][dt_sc_h2 type="" class="aligncenter"]آموزش های رایگان استان آذربایجان غربی[/dt_sc_h2][/dt_sc_fullwidth_section]
[dt_sc_one_third first][dt_sc_icon_box type =" type6" fontawesome_icon='question' title='محتوای ارائه دیسک-خلاصه-1401' link='https://bilgisayariran.ir/wp-content/uploads/2022/06/محتوای ارائه دیسک-خلاصه-1401.pdf' ] [/dt_sc_icon_box] [/dt_sc_one_third] [dt_sc_one_third][dt_sc_icon_box type =" type6" fontawesome_icon='question' title='محتوای ارایه دیسک-ویژگیهای عمومی و خاص لایه ها 00301-9912' link='https://bilgisayariran.ir/wp-content/uploads/2022/06/محتوای ارایه دیسک-ویژگیهای عمومی و خاص لایه ها 00301-9912.pdf' ][/dt_sc_icon_box] [/dt_sc_one_third] [dt_sc_one_third][dt_sc_icon_box type =" type6" fontawesome_icon='question' title='محتوای ارائه دیسک-کاربردها-1401' link='https://bilgisayariran.ir/wp-content/uploads/2022/06/محتوای ارائه دیسک-کاربردها-1401.pdf' ] [/dt_sc_icon_box] [/dt_sc_one_third][dt_sc_hr_invisible_medium /]
[dt_sc_fullwidth_section backgroundcolor="" backgroundimage="" opacity="" parallax="" backgroundrepeat="" backgroundposition="" paddingtop="60" paddingbottom="" textcolor="" disable_container="" class="" first] [dt_sc_h2 type="" class="aligncenter"]گام های نوین کارآفرینی از طریق اینترنت چگونه است؟[/dt_sc_h2] [dt_sc_one_half first type =" type1"] [/dt_sc_one_half] [dt_sc_one_half type =" type1"] [dt_sc_accordion_group] [dt_sc_toggle title="شیوه های نوین تجارت الکترونیکی با ایجاد یک نوع بانک اطلاعاتی و سایت های ایترنتی؟"] شیوه های نوین تجارت الکترونیکی با ایجاد یک نوع بانک اطلاعاتی و سایت های ایترنتی [/dt_sc_toggle] [dt_sc_toggle title="دریافت سفارش، اخبار مربوط به تحولات بازار،؟"]

دریافت سفارش، اخبار مربوط به تحولات بازار،

[/dt_sc_toggle] [dt_sc_toggle title="قوانین و مقررات گمرک ایران و تعرفه های گمرکی کشورهای مقصد،؟"]

قوانین و مقررات گمرک ایران و تعرفه های گمرکی کشورهای مقصد،

[/dt_sc_toggle] [dt_sc_toggle title="میزان صادرات کشورهای رقیب، آ؟"]

میزان صادرات کشورهای رقیب، آ

[/dt_sc_toggle] [dt_sc_toggle title="از هزینه حمل و نقل، بیمه، ابنارداری،نمادهای فرهنگی، ؟"]

از هزینه حمل و نقل، بیمه، ابنارداری،نمادهای فرهنگی،

[/dt_sc_toggle] [dt_sc_toggle title="قدرت خرید طبقات مختلف مصرف کننده در کشورهای مختلف،؟"]

قدرت خرید طبقات مختلف مصرف کننده در کشورهای مختلف،

[/dt_sc_toggle] [dt_sc_toggle title="پذیرش سفارش کشورها و افراد با اندازه، طرح و رنگ مورد نظر مشتری؟"]

پذیرش سفارش کشورها و افراد با اندازه، طرح و رنگ مورد نظر مشتری

[/dt_sc_toggle] [dt_sc_toggle title="تبلیغات فرش های دستباف شهرها و استان های مختلف کشور؟"]

تبلیغات از فرش های دستباف شهرها و استان های مختلف کشور

[/dt_sc_toggle] [/dt_sc_accordion_group] [/dt_sc_one_half] [/dt_sc_fullwidth_section]
[dt_sc_fullwidth_section backgroundcolor="" backgroundimage="" opacity="" parallax="" backgroundrepeat="" backgroundposition="" paddingtop="60" paddingbottom="" textcolor="" disable_container="" class="" first][dt_sc_h2 type="" class="aligncenter"]از کجا باید شروع کرد؟[/dt_sc_h2] در مراکز آموزشی، انجمنها، سمنها و تشکلهای دولتی و غیر دولتی، برای انجام امورات اداری ثبت نام و برگزاری آموزشها و ارزیابی و ارایه محتواهای تولیدی آموزشی، سامانه شهاب راه اندازی و مورد بهره برداری قرار گرفت. [dt_sc_hr_invisible /][dt_sc_timeline_section] [dt_sc_timeline align="left" class=""] [dt_sc_timeline_item fontawesome_icon="timeline-icon1" custom_icon="" link="https://shahabir.ir/?page_id=16333&preview=true" title="گام اول" subtitle="ثبت نام و عضویت در سایت"] ابتداعا باید در سامانه ثبت نام نموده و عضو سامانه بشوید. (کسانیکه قبلا در سامانه ثبت نام نموده باشند نیازی به ثبت نام مجدد نیست).
فرم شماره ۱: فرم ثبت نام دوره
گزارش فرم شماره ۱: فرم ثبت نام دوره آموزش فرش دستباف
[/dt_sc_timeline_item] [/dt_sc_timeline] [dt_sc_timeline align="right" class=""] [dt_sc_timeline_item fontawesome_icon="timeline-icon2" custom_icon="" link="https://shahabir.ir/courses-layout-2" title="گام دوم" subtitle="آموزش و شرکت در دوره ها و وبینارها"] دوره مورد نظر را انتخاب و پس از افزودن به سبد و سفارش آن از محتوای دوره و وبینار مربوطه استفاده نمایید.
فرم شماره ۲: فرم حضور وغیاب فراگیران دوره
[/dt_sc_timeline_item] [/dt_sc_timeline] [dt_sc_timeline align="left" class=""] [dt_sc_timeline_item fontawesome_icon="timeline-icon3" custom_icon="" link="https://shahabir.ir/classes-list/" title="گام سوم" subtitle="شرکت در آزمون دوره"] بعد از شرکت در جلسات و وبینارها و آموزش محتوای دوره در آزمون مورد نظر شرکت نمایید.
فرم ارزیابی مدرس دوره آموزشی
[/dt_sc_timeline_item] [/dt_sc_timeline] [dt_sc_timeline align="right" class=""] [dt_sc_timeline_item fontawesome_icon="timeline-icon4" custom_icon="" link="https://shahabir.ir/%da%af%d9%88%d8%a7%d9%87%db%8c%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%84%db%8c%d8%b3%d8%aa-%d8%aa%d8%a7%db%8c%db%8c%d8%af-%d8%b4%d8%af%d9%87/" title="گام چهارم" subtitle="صدور گواهینامه"] پس از اخذ نمره قبولی در آزمون پایان دوره گواهینامه صادر خواهد شد.
فرم شماره ۳: فهرست اسامی فراگیرانی که دوره را با موفقیت به اتمام رسانده اند
[/dt_sc_timeline_item] [/dt_sc_timeline] [/dt_sc_timeline_section][/dt_sc_fullwidth_section]
[dt_sc_fullwidth_section backgroundcolor="" backgroundimage="https://shahabir.ir/new/wp-content/uploads/2014/09/parallax-light-white.jpg" opacity="" parallax="yes" backgroundrepeat="no-repeat" backgroundposition="left top" paddingtop="20" paddingbottom="10" textcolor="" disable_container="" class="custom-parallax" first][dt_sc_one_sixth first][dt_sc_icon_box type="type13" fontawesome_icon="html5" stroke_icon="" custom_icon="" title="استعدادیابی" link="#" custom_bgcolor="#f2672e" /][/dt_sc_one_sixth][dt_sc_one_sixth ][dt_sc_icon_box type="type13" fontawesome_icon="css3" stroke_icon="" custom_icon="" title="مشاوره" " link="#" custom_bgcolor="#0171bb" /][/dt_sc_one_sixth][dt_sc_one_sixth ][dt_sc_icon_box type="type13" fontawesome_icon="android" stroke_icon="" custom_icon="" title="آموزش" link="#" custom_bgcolor="#9fbf3a" /][/dt_sc_one_sixth][dt_sc_one_sixth ][dt_sc_icon_box type="type13" fontawesome_icon="android" stroke_icon="" custom_icon="https://shahabir.ir/new/wp-content/uploads/2020/11/icon-ps.png" title="پذیرایی" link="#" custom_bgcolor="#2b8bc0" /][/dt_sc_one_sixth][dt_sc_one_sixth ][dt_sc_icon_box type="type13" fontawesome_icon="android" stroke_icon="" custom_icon="https://shahabir.ir/new/wp-content/uploads/2020/11/icon-js.png" title="تحلیل وضعیت" link="#" custom_bgcolor="#e5a329" /][/dt_sc_one_sixth][dt_sc_one_sixth ][dt_sc_icon_box type="type13" fontawesome_icon="android" stroke_icon="" custom_icon="https://shahabir.ir/new/wp-content/uploads/2020/11/icon-ruby.jpg" title="ارزیابی دوره" link="#" custom_bgcolor="#d10101" /][/dt_sc_one_sixth] [/dt_sc_fullwidth_section]

اوووپس! نمی توانیم فرم شما را بیابیم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *