افتتاح مراکز مشاوره و کاریابی

[dt_sc_callout_box type=”type1″ link=”https://shahabir.ir/lms/course/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%b2%d9%86%d8%af%da%af%db%8c-%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%af%d9%87/” button_text=” همین الان” icon=”headphones” target=”_blank” class=””]

افتتاح مراکز مشاوره و کاریابی شرکت آموزش و پژوهش بیلگی سایار:

[/dt_sc_callout_box]

[dt_sc_fullwidth_section type =” type6″ =”” backgroundimage=”” opacity=”” parallax=”” backgroundrepeat=”” backgroundposition=”” paddingtop=”60″ paddingbottom=”10″ textcolor=”” disable_container=”” class=”” first]

[dt_sc_hr_invisible /][dt_sc_one_fourth first][dt_sc_icon_box type=”type6″ fontawesome_icon=”” stroke_icon=”” custom_icon=”” title=”مجوز فعالیت” link=”https://shahabir.ir/wp-content/uploads/2022/05/4_5764854277495327884.mp4″ custom_bgcolor=”#27ae60″]

افتتاح مراکز مشاوره و کاریابی شرکت آموزش و پژوهش بیلگی سایار:

[/dt_sc_icon_box]

[/dt_sc_one_fourth][dt_sc_one_fourth ][dt_sc_icon_box type=”type6″ fontawesome_icon=”” stroke_icon=”” custom_icon=”” title=”مجوز فعالیت” link=”https://shahabir.ir/wp-content/uploads/2022/05/4_5764854277495327884.mp4″ custom_bgcolor=”#27ae60″]

افتتاح مراکز مشاوره و کاریابی شرکت آموزش و پژوهش بیلگی سایار:

[/dt_sc_icon_box]

[/dt_sc_one_fourth][dt_sc_one_fourth ][dt_sc_icon_box type=”type6″ fontawesome_icon=”” stroke_icon=”” custom_icon=”” title=”مجوز فعالیت” link=”https://shahabir.ir/wp-content/uploads/2022/05/4_5764854277495327884.mp4″ custom_bgcolor=”#27ae60″]

افتتاح مراکز مشاوره و کاریابی شرکت آموزش و پژوهش بیلگی سایار:

[/dt_sc_icon_box]

[/dt_sc_one_fourth][dt_sc_one_fourth ]

[dt_sc_icon_box type=”type6″ fontawesome_icon=”” stroke_icon=”” custom_icon=”” title=”مجوز فعالیت” link=”https://shahabir.ir/wp-content/uploads/2022/05/4_5764854277495327884.mp4″ custom_bgcolor=”#27ae60″]

افتتاح مراکز مشاوره و کاریابی شرکت آموزش و پژوهش بیلگی سایار:

[/dt_sc_icon_box]

[/dt_sc_one_fourth][dt_sc_hr_invisible_medium /]

[dt_sc_one_fourth first] [dt_sc_icon_box type=”type6″ fontawesome_icon=”” stroke_icon=”” custom_icon=”” title=”مجوز فعالیت” link=”https://shahabir.ir/wp-content/uploads/2022/05/4_5764854277495327884.mp4″ custom_bgcolor=”#27ae60″]

اخذ مجوز مرکز مشاوره، اطلاع رسانی و خدمات کارآفرینی از اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی استان از سال ۱۴۰۱

[/dt_sc_icon_box]

[/dt_sc_one_fourth][dt_sc_one_fourth ][dt_sc_icon_box type=”type6″ fontawesome_icon=”” stroke_icon=”” custom_icon=”” title=”مجوز فعالیت” link=”https://shahabir.ir/wp-content/uploads/2022/05/4_5764854277495327884.mp4″ custom_bgcolor=”#27ae60″]

اخذ مجوز مرکز مشاوره شغلی و کاریابی غیر دولتی از اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی استان از سال ۱۴۰۱

[/dt_sc_icon_box]

[/dt_sc_one_fourth][dt_sc_one_fourth ][dt_sc_icon_box type=”type6″ fontawesome_icon=”” stroke_icon=”” custom_icon=”” title=”مجوز فعالیت” link=”https://shahabir.ir/wp-content/uploads/2022/05/4_5764854277495327884.mp4″ custom_bgcolor=”#27ae60″]

اخذ مجوز باشگاه کارآفرینان نوجوان از وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی کشوزاز سال ۱۴۰۱[/dt_sc_icon_box]

[/dt_sc_one_fourth][dt_sc_one_fourth ][dt_sc_icon_box type=”type6″ fontawesome_icon=”” stroke_icon=”” custom_icon=”” title=”مجوز فعالیت” link=”https://shahabir.ir/wp-content/uploads/2022/05/4_5764854277495327884.mp4″ custom_bgcolor=”#27ae60″]

اخذ مجوز مرکز مشاوره شغلی و کاریابی غیر دولتی از اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی استان از سال ۱۴۰۱

[/dt_sc_icon_box]

[/dt_sc_one_fourth][dt_sc_hr_invisible_medium /]

[dt_sc_hr_invisible /][dt_sc_one_fourth first][dt_sc_icon_box type=”type6″ fontawesome_icon=”” stroke_icon=”” custom_icon=”” title=”مجوز فعالیت” link=”https://shahabir.ir/wp-content/uploads/2022/05/4_5764854277495327884.mp4″ custom_bgcolor=”#27ae60″]

افتتاح مراکز مشاوره و کاریابی شرکت آموزش و پژوهش بیلگی سایار:

[/dt_sc_icon_box]

[/dt_sc_one_fourth][dt_sc_one_fourth ][dt_sc_icon_box type=”type6″ fontawesome_icon=”” stroke_icon=”” custom_icon=”” title=”مجوز فعالیت” link=”https://shahabir.ir/wp-content/uploads/2022/05/4_5764854277495327884.mp4″ custom_bgcolor=”#27ae60″]

افتتاح مراکز مشاوره و کاریابی شرکت آموزش و پژوهش بیلگی سایار:

[/dt_sc_icon_box]

[/dt_sc_one_fourth][dt_sc_one_fourth ][dt_sc_icon_box type=”type6″ fontawesome_icon=”” stroke_icon=”” custom_icon=”” title=”مجوز فعالیت” link=”https://shahabir.ir/wp-content/uploads/2022/05/4_5764854277495327884.mp4″ custom_bgcolor=”#27ae60″]

افتتاح مراکز مشاوره و کاریابی شرکت آموزش و پژوهش بیلگی سایار:

[/dt_sc_icon_box]

[/dt_sc_one_fourth][dt_sc_one_fourth ]

[dt_sc_icon_box type=”type6″ fontawesome_icon=”” stroke_icon=”” custom_icon=”” title=”مجوز فعالیت” link=”https://shahabir.ir/wp-content/uploads/2022/05/4_5764854277495327884.mp4″ custom_bgcolor=”#27ae60″]

افتتاح مراکز مشاوره و کاریابی شرکت آموزش و پژوهش بیلگی سایار:

[/dt_sc_icon_box]

[/dt_sc_one_fourth][dt_sc_hr_invisible_medium /]

.:: شرکت آموزش و پژوهش بیلگی سایار ::.

۱ دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *