گزارش برگزاری دوره تحلیل رفتار مدیران فرش بیمه پاسارگاد

[dt_sc_fullwidth_section backgroundcolor=”” backgroundimage=”https://shahabir.ir/new/wp-content/uploads/2014/09/parallax-light-white.jpg” opacity=”” parallax=”yes” backgroundrepeat=”no-repeat” backgroundposition=”left top” paddingtop=”20″ paddingbottom=”10″ textcolor=”” disable_container=”” class=”custom-parallax” first][dt_sc_one_sixth first][dt_sc_icon_box type=”type13″ fontawesome_icon=”html5″ stroke_icon=”” custom_icon=”” title=”استعدادیابی” link=”#” custom_bgcolor=”#f2672e” /][/dt_sc_one_sixth][dt_sc_one_sixth ][dt_sc_icon_box type=”type13″ fontawesome_icon=”css3″ stroke_icon=”” custom_icon=”” title=”مشاوره” ” link=”#” custom_bgcolor=”#0171bb” /][/dt_sc_one_sixth][dt_sc_one_sixth ][dt_sc_icon_box type=”type13″ fontawesome_icon=”android” stroke_icon=”” custom_icon=”” title=”آموزش” link=”#” custom_bgcolor=”#9fbf3a” /][/dt_sc_one_sixth][dt_sc_one_sixth ][dt_sc_icon_box type=”type13″ fontawesome_icon=”android” stroke_icon=”” custom_icon=”https://shahabir.ir/new/wp-content/uploads/2020/11/icon-ps.png” title=”پذیرایی” link=”#” custom_bgcolor=”#2b8bc0″ /][/dt_sc_one_sixth][dt_sc_one_sixth ][dt_sc_icon_box type=”type13″ fontawesome_icon=”android” stroke_icon=”” custom_icon=”https://shahabir.ir/new/wp-content/uploads/2020/11/icon-js.png” title=”تحلیل وضعیت” link=”#” custom_bgcolor=”#e5a329″ /][/dt_sc_one_sixth][dt_sc_one_sixth ][dt_sc_icon_box type=”type13″ fontawesome_icon=”android” stroke_icon=”” custom_icon=”https://shahabir.ir/new/wp-content/uploads/2020/11/icon-ruby.jpg” title=”ارزیابی دوره” link=”#” custom_bgcolor=”#d10101″ /][/dt_sc_one_sixth][/dt_sc_fullwidth_section]


گزارش برگزاری دوره تحلیل رفتار مدیران فرش بیمه پاسارگاد – روز اول – شانزده بهمن ۱۴۰۰

اداره فرش استان با علم به اهمیت این مسئله و جهت بالا بردن قابلیت و مهارت همکاران تصمیم به برگزاری دوره رفتارشناسی با مدل دیسک گرفت. جهت تحقق این امر نسبت به تهیه محتوا و دیتای لازم با همفکری و مساعدت شرکت آموزش و پژوهش بیلگی سایار در طی جلسات متمادی با مدرسین تعیین شده اقدام گردید تا این دوره در مرحله اول جهت روسای اتدادیه های صنفی استان آذربایجان غربی برگزار گردد.[dt_sc_one_third first]

[dt_sc_icon_box type =” type6″ fontawesome_icon=’question’ title=’تشکیل گروهی در یک شبکه اجتماعی:‘ link=’#’ ]

مقرر گردید با تشکیل گروهی در یک شبکه اجتماعی نسبت به تعمیق و تزریق عملی آن در بدنه کارکردی بانک با هدایت و راهبری روسای شعب و همراهی مدرسین کلینیک اقدام گرددتا با تبدیل این دیدگاه به یک فرهنگ در سازمان،مدل دیسک به عنوان یک مهارت نهادینه شده جهت استفاده در حوزه­های کاری مختلف از جمله تجهیز منابع ، تخصیص منابع ،وصول مطالبات ، ارائه بهینه خدمات بانکی و ترغیب همکاران و مشتریان، نقش موثری در تحقق اهداف و رسالت عالیه بانک داشته باشد.

[/dt_sc_icon_box]
[/dt_sc_one_third]
[dt_sc_one_third]

[dt_sc_icon_box type =” type6″ fontawesome_icon=’cog’ title=’ارایه پیشنهادات : :‘ link=’#’ ]

از جمله پیشنهادات افزایش مدت زمان برگزاری دوره به حداقل دوروز،برگزاری این دوره برای سایر همکاران و خانواده آنها،تهیه پک آموزشی ویدیویی جهت استفاده بیشتر و مرور همکاران،توسعه و کاربردی نمودن آن در سطح شعب، و تاکید بیشتر بر مصداق های بانکی داشتند که فرایند آموزش و کسب دانش تا تبدیل آن به خرد و عمل در رفتارهای روزانه امری زمانبر و مستلزم استمرار و پیگیری است.

[/dt_sc_icon_box]
[/dt_sc_one_third]
[dt_sc_one_third]

[dt_sc_icon_box type =” type6″ fontawesome_icon=’clipboard’ title=’برنامه های اجرایی دوره:‘ link=’#’ ]

در این دوره در گام اول شرکت کنندگان با پاسخ گویی آزمون تست ۳۰ سوالی طرح شده در سایت کلینیک باالگوی رفتاری خود آشنا شده و در گروه های با لایه رفتاری مشابه گروهبندی گردیدند.در گام دوم نسبت به لیست خصوصیات رفتاری بارز مثبت و قابل اصلاح خود،و همچنین علایق و سمبل­های خود اقدام نمودند.

[/dt_sc_icon_box]
[/dt_sc_one_third]


ارزیابی دوره تحلیل رفتار حوزه اداره فرش – روز اول – چهارده بهمن ۱۴۰۰

اداره فرش استان با علم به اهمیت این مسئله و جهت بالا بردن قابلیت و مهارت همکاران تصمیم به برگزاری دوره رفتارشناسی با مدل دیسک گرفت. جهت تحقق این امر نسبت به تهیه محتوا و دیتای لازم با همفکری و مساعدت شرکت آموزش و پژوهش بیلگی سایار در طی جلسات متمادی با مدرسین تعیین شده اقدام گردید تا این دوره در مرحله اول جهت روسای اتدادیه های صنفی استان آذربایجان غربی برگزار گردد.


[dt_sc_one_third first]

[dt_sc_icon_box type =” type6″ fontawesome_icon=’question’ title=’تشکیل گروهی در یک شبکه اجتماعی:‘ link=’#’ ]

مقرر گردید با تشکیل گروهی در یک شبکه اجتماعی نسبت به تعمیق و تزریق عملی آن در بدنه کارکردی بانک با هدایت و راهبری روسای شعب و همراهی مدرسین کلینیک اقدام گرددتا با تبدیل این دیدگاه به یک فرهنگ در سازمان،مدل دیسک به عنوان یک مهارت نهادینه شده جهت استفاده در حوزه­های کاری مختلف از جمله تجهیز منابع ، تخصیص منابع ،وصول مطالبات ، ارائه بهینه خدمات بانکی و ترغیب همکاران و مشتریان، نقش موثری در تحقق اهداف و رسالت عالیه بانک داشته باشد.

[/dt_sc_icon_box]
[/dt_sc_one_third]
[dt_sc_one_third]

[dt_sc_icon_box type =” type6″ fontawesome_icon=’cog’ title=’ارایه پیشنهادات : :‘ link=’#’ ]

از جمله پیشنهادات افزایش مدت زمان برگزاری دوره به حداقل دوروز،برگزاری این دوره برای سایر همکاران و خانواده آنها،تهیه پک آموزشی ویدیویی جهت استفاده بیشتر و مرور همکاران،توسعه و کاربردی نمودن آن در سطح شعب، و تاکید بیشتر بر مصداق های بانکی داشتند که فرایند آموزش و کسب دانش تا تبدیل آن به خرد و عمل در رفتارهای روزانه امری زمانبر و مستلزم استمرار و پیگیری است.

[/dt_sc_icon_box]
[/dt_sc_one_third]
[dt_sc_one_third]

[dt_sc_icon_box type =” type6″ fontawesome_icon=’clipboard’ title=’برنامه های اجرایی دوره:‘ link=’#’ ]

در این دوره در گام اول شرکت کنندگان با پاسخ گویی آزمون تست ۳۰ سوالی طرح شده در سایت کلینیک باالگوی رفتاری خود آشنا شده و در گروه های با لایه رفتاری مشابه گروهبندی گردیدند.در گام دوم نسبت به لیست خصوصیات رفتاری بارز مثبت و قابل اصلاح خود،و همچنین علایق و سمبل­های خود اقدام نمودند.

[/dt_sc_icon_box]
[/dt_sc_one_third]


[dt_sc_fullwidth_section backgroundcolor=”” backgroundimage=”https://shahabir.ir/new/wp-content/uploads/2014/09/parallax-light-white.jpg” opacity=”” parallax=”yes” backgroundrepeat=”no-repeat” backgroundposition=”left top” paddingtop=”20″ paddingbottom=”10″ textcolor=”” disable_container=”” class=”custom-parallax” first][dt_sc_one_sixth first][dt_sc_icon_box type=”type13″ fontawesome_icon=”html5″ stroke_icon=”” custom_icon=”” title=”اشتغال شهرستان” link=”https://shahabir.ir/%d8%b8%d8%b1%d9%81%db%8c%d8%aa%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%b4%d8%aa%d8%ba%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86/” custom_bgcolor=”#f2672e” /][/dt_sc_one_sixth][dt_sc_one_sixth ][dt_sc_icon_box type=”type13″ fontawesome_icon=”css3″ stroke_icon=”” custom_icon=”” title=”اشتغال روستا” ” link=”https://shahabir.ir/%d8%b8%d8%b1%d9%81%db%8c%d8%aa-%d8%a7%d8%b4%d8%aa%d8%ba%d8%a7%d9%84-%d9%88-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d9%81%d8%b1%db%8c%d9%86%db%8c-%d8%b1%d9%88%d8%b3%d8%aa%d8%a7/” custom_bgcolor=”#0171bb” /][/dt_sc_one_sixth][dt_sc_one_sixth ][dt_sc_icon_box type=”type13″ fontawesome_icon=”android” stroke_icon=”” custom_icon=”” title=”اشتغال محلات” link=”https://shahabir.ir/%d8%a7%d8%b1%d8%b2%db%8c%d8%a7%d8%a8%db%8c-%d8%b8%d8%b1%d9%81%db%8c%d8%aa-%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d9%85%d8%ad%d9%84%d8%a7%d8%aa/” custom_bgcolor=”#9fbf3a” /][/dt_sc_one_sixth][dt_sc_one_sixth ][dt_sc_icon_box type=”type13″ fontawesome_icon=”android” stroke_icon=”” custom_icon=”https://shahabir.ir/new/wp-content/uploads/2020/11/icon-ps.png” title=”سفارش سامانه” link=”https://shahabir.ir/%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d8%a7%d9%be-%d8%aa%d9%88%d8%a7%d9%86%d9%85%d9%86%d8%af%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d9%85%d8%b1%d8%a7%da%a9%d8%b2-%d9%88-%d9%85%d8%af%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%a8/” custom_bgcolor=”#2b8bc0″ /][/dt_sc_one_sixth][dt_sc_one_sixth ][dt_sc_icon_box type=”type13″ fontawesome_icon=”android” stroke_icon=”” custom_icon=”https://shahabir.ir/new/wp-content/uploads/2020/11/icon-js.png” title=”ثبت ایده/طرح” link=”https://shahabir.ir/%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d8%a7%d9%88%d9%84%db%8c%d9%87-%d9%be%d8%b1%d9%88%da%98%d9%87-%d8%a7%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b9-%d9%85%d8%ad%d9%88%d8%b1/” custom_bgcolor=”#e5a329″ /][/dt_sc_one_sixth][dt_sc_one_sixth ][dt_sc_icon_box type=”type13″ fontawesome_icon=”android” stroke_icon=”” custom_icon=”https://shahabir.ir/new/wp-content/uploads/2020/11/icon-ruby.jpg” title=”ثبت محصول” link=”https://shahabir.ir/sh.lms/” custom_bgcolor=”#d10101″ /][/dt_sc_one_sixth][/dt_sc_fullwidth_section]

Comments

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *