گزارش برگزاری دوره تحلیل رفتار حوزه مراکز اداره فرش

گزارش برگزاری دوره تحلیل رفتار حوزه مراکز اداره فرش


گزارش برگزاری دوره تحلیل رفتار حوزه مراکز اداره فرش – روز اول – چهارده بهمن ۱۴۰۰

اداره فرش استان با علم به اهمیت این مسئله و جهت بالا بردن قابلیت و مهارت همکاران تصمیم به برگزاری دوره رفتارشناسی با مدل دیسک گرفت. جهت تحقق این امر نسبت به تهیه محتوا و دیتای لازم با همفکری و مساعدت شرکت آموزش و پژوهش بیلگی سایار در طی جلسات متمادی با مدرسین تعیین شده اقدام گردید تا این دوره در مرحله اول جهت روسای اتدادیه های صنفی استان آذربایجان غربی برگزار گردد.تشکیل گروهی در یک شبکه اجتماعی:

مقرر گردید با تشکیل گروهی در یک شبکه اجتماعی نسبت به تعمیق و تزریق عملی آن در بدنه کارکردی بانک با هدایت و راهبری روسای شعب و همراهی مدرسین کلینیک اقدام گرددتا با تبدیل این دیدگاه به یک فرهنگ در سازمان،مدل دیسک به عنوان یک مهارت نهادینه شده جهت استفاده در حوزه­های کاری مختلف از جمله تجهیز منابع ، تخصیص منابع ،وصول مطالبات ، ارائه بهینه خدمات بانکی و ترغیب همکاران و مشتریان، نقش موثری در تحقق اهداف و رسالت عالیه بانک داشته باشد.

ارایه پیشنهادات : :

از جمله پیشنهادات افزایش مدت زمان برگزاری دوره به حداقل دوروز،برگزاری این دوره برای سایر همکاران و خانواده آنها،تهیه پک آموزشی ویدیویی جهت استفاده بیشتر و مرور همکاران،توسعه و کاربردی نمودن آن در سطح شعب، و تاکید بیشتر بر مصداق های بانکی داشتند که فرایند آموزش و کسب دانش تا تبدیل آن به خرد و عمل در رفتارهای روزانه امری زمانبر و مستلزم استمرار و پیگیری است.

برنامه های اجرایی دوره:

در این دوره در گام اول شرکت کنندگان با پاسخ گویی آزمون تست ۳۰ سوالی طرح شده در سایت کلینیک باالگوی رفتاری خود آشنا شده و در گروه های با لایه رفتاری مشابه گروهبندی گردیدند.در گام دوم نسبت به لیست خصوصیات رفتاری بارز مثبت و قابل اصلاح خود،و همچنین علایق و سمبل­های خود اقدام نمودند.


ارزیابی دوره تحلیل رفتار حوزه اداره فرش – روز اول – چهارده بهمن ۱۴۰۰

اداره فرش استان با علم به اهمیت این مسئله و جهت بالا بردن قابلیت و مهارت همکاران تصمیم به برگزاری دوره رفتارشناسی با مدل دیسک گرفت. جهت تحقق این امر نسبت به تهیه محتوا و دیتای لازم با همفکری و مساعدت شرکت آموزش و پژوهش بیلگی سایار در طی جلسات متمادی با مدرسین تعیین شده اقدام گردید تا این دوره در مرحله اول جهت روسای اتدادیه های صنفی استان آذربایجان غربی برگزار گردد.


تشکیل گروهی در یک شبکه اجتماعی:

مقرر گردید با تشکیل گروهی در یک شبکه اجتماعی نسبت به تعمیق و تزریق عملی آن در بدنه کارکردی بانک با هدایت و راهبری روسای شعب و همراهی مدرسین کلینیک اقدام گرددتا با تبدیل این دیدگاه به یک فرهنگ در سازمان،مدل دیسک به عنوان یک مهارت نهادینه شده جهت استفاده در حوزه­های کاری مختلف از جمله تجهیز منابع ، تخصیص منابع ،وصول مطالبات ، ارائه بهینه خدمات بانکی و ترغیب همکاران و مشتریان، نقش موثری در تحقق اهداف و رسالت عالیه بانک داشته باشد.

ارایه پیشنهادات : :

از جمله پیشنهادات افزایش مدت زمان برگزاری دوره به حداقل دوروز،برگزاری این دوره برای سایر همکاران و خانواده آنها،تهیه پک آموزشی ویدیویی جهت استفاده بیشتر و مرور همکاران،توسعه و کاربردی نمودن آن در سطح شعب، و تاکید بیشتر بر مصداق های بانکی داشتند که فرایند آموزش و کسب دانش تا تبدیل آن به خرد و عمل در رفتارهای روزانه امری زمانبر و مستلزم استمرار و پیگیری است.

برنامه های اجرایی دوره:

در این دوره در گام اول شرکت کنندگان با پاسخ گویی آزمون تست ۳۰ سوالی طرح شده در سایت کلینیک باالگوی رفتاری خود آشنا شده و در گروه های با لایه رفتاری مشابه گروهبندی گردیدند.در گام دوم نسبت به لیست خصوصیات رفتاری بارز مثبت و قابل اصلاح خود،و همچنین علایق و سمبل­های خود اقدام نمودند.


بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه