[dt_sc_fullwidth_section backgroundcolor=”” backgroundimage=”https://shahabir.ir/new/wp-content/uploads/2014/09/parallax-light-white.jpg” opacity=”” parallax=”yes” backgroundrepeat=”no-repeat” backgroundposition=”left top” paddingtop=”30″ paddingbottom=”30″ textcolor=”” disable_container=”” class=”custom-parallax” first]

[dt_sc_h2 type=”” class=”aligncenter”]ارزیابی فردی و سازمانی برای چیست؟!!!!![/dt_sc_h2]

برای درک رفتار سازمانی، درک رفتار فردی ضروری است. ماهیت و شخصیت فردی انسان ریشه اصلی رفتار او می باشد. سازمان نیز تشکیل شده از افراد است و رفتار سازمانی صحیح، کاملا وابسته به کارکنان آن مجموعه می‌باشد. در مطالعات رفتار سازمانی، شخصیت فردی دارای اهمیت است؛ زیرا شخصیت فردی کارکنان به ساختارهای ذهنی پویا و فرایند هماهنگ سازی ذهن که تعیین کننده تنظیمات عاطفی و رفتاری آن‌ها در سازمان است اشاره دارد. در نهایت این شخصیت کارکنان یک سازمان است که شخصیت کلی سازمان را می‌سازد.

[dt_sc_hr_invisible_medium]

[dt_sc_fullwidth_section][dt_sc_one_third first]

[dt_sc_icon_box type =” type6″ fontawesome_icon=’cogs’ title=’نیروی انسانی مهمترین سرمایه سازمان ‘ link=’#’ ]

نیروی انسانی مهمترین رکن سازمان را تشکیل میدهد و تمامی اجزای سازمان شامل فرایندها ، امکانات و حتی اهداف سازمان تحت تاثیر کیفیت انسانی قرار دارد. ازاین رو شناخت استعدادها، دانش، مهارت و علایق نیروی انسانی و تقویت آن با آموزش در راستای اهداف سازمان و مدیریت منابع انسانی همیشه مورد توجه بوده و در عصر حاضر این ضرورت بسیار آشکارتر است .

[/dt_sc_icon_box]
[/dt_sc_one_third]
[dt_sc_one_third]

[dt_sc_icon_box type =” type6″ fontawesome_icon=’pencil’ title=’شناخت نقاط ضعف و قوت سیستم‘ link=’#’ ]

هر سیستمی امروزه با شناخت دقیق اجزای سیستم و نقاط ضعف و قوت و در پی آن، تقویت نقاط قوت و رفع نقاط ضعف را در سرلوحه اقدامات خود قرارداده است. این مهم زمانی میسر است که نیازهای سازمان در قسمت های مختلف بصورت دقیق و کارشناسی تشخیص و با طبقه بندی مشاغل لیست سازمانی و شرح وظایف و نیازهای نیروی انسانی اعم از دانش و مهارت و ویژگی های فردی تامین گردد.

[/dt_sc_icon_box]
[/dt_sc_one_third]

[dt_sc_one_third]

[dt_sc_icon_box type =” type6″ fontawesome_icon=’bolt’ title=’کمک به مدیریت سرمایه انسانی‘ link=’#’ ]

بمنظور کمک به مدیریت منابع انسانی سازمانها , ایجاد ( آزمایشگاه نیروی انسانی ) مبتنی بر فناوری اطلاعات ضروری میباشد تا به کمک آن مدیران و متولیان سازمانها قادر باشند با روشهای علمی ، دقیق ، سریع و کم هزینه بواسطه شناخت نیروی انسانی , تدوین و تولید ویژگیها و خصوصیات لازم برای هر شغل مدیریت مناسب را در استخدام ، جایگذاری ، آموزش و هدایت منابع انسانی اعمال نمایند .

[/dt_sc_icon_box]
[/dt_sc_one_third]

[dt_sc_hr_invisible_medium]

 

[dt_sc_one_third first]

[dt_sc_icon_box type =” type6″ fontawesome_icon=’question’ title=’:طرحی مناسب فرایندها:‘ link=’#’ ]

در گام اول شناخت دقیق سیستم و ارایه طرحی مناسب در جهت اصلاح و بهبود فرایندها ، اولویت بالاتری نسبت به تجهیز مرکز به امکانات سخت افزاری خواهد داشت. (درخواست خدمات)

[/dt_sc_icon_box]
[/dt_sc_one_third]
[dt_sc_one_third]

[dt_sc_icon_box type =” type6″ fontawesome_icon=’cog’ title=’:برنامه ریزی و نظارت:‘ link=’#’ ]

مشغله کارکنان در حوضه کار و زندگی مانع برنامه ریزی بلند مدت بوده و نظارت بر کمیت و کفیت خروجی های مورد انتظار نیز هزینه های زمانی ، انسانی و مالی بالایی را در بر خواهد داشت . (درخواست خدمات)

[/dt_sc_icon_box]
[/dt_sc_one_third]
[dt_sc_one_third]

[dt_sc_icon_box type =” type6″ fontawesome_icon=’clipboard’ title=’:هوشمند سازی فرایندها:‘ link=’#’ ]

مفاهیم سنتی زمان ، مکان و ساختارهای سازمانی رقابت ، تغییر کرده و هر لحظه در حال تغییر است و مهمترین پدیده حاضر ظهور وگسترش فناوری و تاثیر آن برتمامی جوانب زندگی است. (درخواست خدمات)

[/dt_sc_icon_box]
[/dt_sc_one_third]

[dt_sc_tabs_horizontal]


[dt_sc_clear /][dt_sc_hr_invisible_small /][dt_sc_fullwidth_section]

[dt_sc_callout_box type=”type5″ button_text=”شروع ارزیابی ” target=”_blank” link=’https://arzyab.bilgisayariran.ir/login’ icon=”fa-headphones”]

حتما راهنماى انجام آزمون را مطالعه نمایید. سپس دکمه شروع ارزیابی را بزنید

براى انجام آزمون بین ۱۵ تا ۳۰ دقیقه زمان لازم دارید. هنگام زدن تست خود را در یک محیط خاص (کار، منزل، مدرسه، دانشگاه، اجتماع) بررسى نمایید، تا نتیجه دقیقترى بگیرید. زمانى آزمون را انجام دهید که تمرکز کافى دارید. حدالمقدور از دکمه Back گوشى یا مرورگر استفاده نکنید و از آزمون خارج نشوید. آزمون شامل ۳۰ صفحه است. در هر صفحه ۴ خصوصیت رفتارى عنوان شده است که لازم است شما ۲ خصوصیت که بیشترین و کمترین تطابق با شما دارد را انتخاب نمایید. بنابراین لازم است در هر صفحه از ۸ دایره، تنها ۱ دایره براى بیشترین و ۱ دایره براى کمترین فعال باشد.

[/dt_sc_callout_box]

[dt_sc_hr_invisible_medium]

[dt_sc_clear /][dt_sc_hr_invisible_small /][dt_sc_fullwidth_section]

[dt_sc_callout_box type=”type5″ button_text=”ثبت سفارش تست” target=”_blank” link=’https://bilgisayariran.ir/arzyabi/shop/’ icon=”fa-headphones”]

استخراج کاستی ها و نیازهای نیروی انسانی و کمک به گزینش و هدایت درست در استخدام.

در این حوزه استعدادیابی شده و بر اساس نیاز و علایق و تواناییهای فرد ، دوره های آموزشی و توانمند سازی ارائه میشود تا بتوانند بصورت اصولی از مهارتهای کاربردی بهره مند گردند.

[/dt_sc_callout_box]

[dt_sc_hr_invisible_medium]

[dt_sc_fullwidth_section backgroundcolor=”” backgroundimage=”” opacity=”” parallax=”” backgroundrepeat=”” backgroundposition=”” paddingtop=”60″ paddingbottom=”” textcolor=”” disable_container=”” class=”” first]

[dt_sc_progressbar type=”progress-striped-active” color=”#8b5595″ value=”100″]مدل محتوای O*NET® [/dt_sc_progressbar]

[dt_sc_fullwidth_section][dt_sc_one_third first]

مدل-محتوای-onet

[/dt_sc_one_third]
[dt_sc_one_third]

مدل محتوای مفهومی O*NET

[/dt_sc_one_third]

[dt_sc_one_third]

فصل پنجم: تجزیه و تحلیل شغل در انت

[/dt_sc_one_third]

[dt_sc_hr_invisible_medium]

[/dt_sc_fullwidth_section]

[dt_sc_progressbar type=”progress-striped-active” color=”#8b5595″ value=”100″]مدل محتوای O*NET® [/dt_sc_progressbar]

[/dt_sc_fullwidth_section]

[dt_sc_h2 id=”list” type=”” class=”aligncenter”]سر فصل ها بر اساس مدل ONET [/dt_sc_h2]

[dt_sc_progressbar type=”progress-striped-active” color=”#8b5595″ value=”100″]گزارش فرم اونت  [/dt_sc_progressbar]

[dt_sc_tabs_horizontal]

[dt_sc_fullwidth_section backgroundcolor=”” backgroundimage=”https://shahabir.ir/new/wp-content/uploads/2014/09/parallax-light-white.jpg” opacity=”” parallax=”yes” backgroundrepeat=”no-repeat” backgroundposition=”left top” paddingtop=”20″ paddingbottom=”10″ textcolor=”” disable_container=”” class=”custom-parallax” first][dt_sc_one_sixth first][dt_sc_icon_box type=”type13″ fontawesome_icon=”html5″ stroke_icon=”” custom_icon=”” title=”عنوان شغل” ” custom_bgcolor=”#f2672e link=”#list” ” /][/dt_sc_one_sixth][dt_sc_one_sixth ][dt_sc_icon_box type=”type13″ fontawesome_icon=”css3″ stroke_icon=”android” custom_icon=”” title=”کد شغل” ” link=”#list” custom_bgcolor=”#9fbf3a#” custom_bgcolor=”#0171bb” /][/dt_sc_one_sixth][dt_sc_one_sixth ][dt_sc_icon_box type=”type13″ fontawesome_icon=”android” stroke_icon=”android” custom_icon=”” title=”واحد سازمانی” link=”#list” custom_bgcolor=”#9fbf3a” /][/dt_sc_one_sixth][dt_sc_one_sixth ][dt_sc_icon_box type=”type13″ fontawesome_icon=”android” stroke_icon=”” custom_icon=”https://shahabir.ir/new/wp-content/uploads/2020/11/icon-ps.png” title=”معاونت” link=”#list” custom_bgcolor=”#2b8bc0″ /][/dt_sc_one_sixth][dt_sc_one_sixth ][dt_sc_icon_box type=”type13″ fontawesome_icon=”android” stroke_icon=”” custom_icon=”https://shahabir.ir/new/wp-content/uploads/2020/11/icon-js.png” title=”رسته شغل” link=”#list” custom_bgcolor=”#e5a329″ /][/dt_sc_one_sixth][dt_sc_one_sixth ][dt_sc_icon_box type=”type13″ fontawesome_icon=”android” stroke_icon=”” custom_icon=”https://shahabir.ir/new/wp-content/uploads/2020/11/icon-ruby.jpg” title=”گروه شغلی” link=”#list” custom_bgcolor=”#d10101″ /][/dt_sc_one_sixth][/dt_sc_fullwidth_section]

[dt_sc_tabs_horizontal]

[dt_sc_fullwidth_section backgroundcolor=”” backgroundimage=”https://shahabir.ir/new/wp-content/uploads/2014/09/parallax-light-white.jpg” opacity=”” parallax=”yes” backgroundrepeat=”no-repeat” backgroundposition=”left top” paddingtop=”20″ paddingbottom=”10″ textcolor=”” disable_container=”” class=”custom-parallax” first][dt_sc_one_sixth first][dt_sc_icon_box type=”type13″ fontawesome_icon=”html5″ stroke_icon=”” custom_icon=”” title=”توصیف شغل” ” custom_bgcolor=”#f2672e link=”#list” ” /][/dt_sc_one_sixth][dt_sc_one_sixth ][dt_sc_icon_box type=”type13″ fontawesome_icon=”css3″ stroke_icon=”android” custom_icon=”” title=”هدف شغل” ” link=”#list” custom_bgcolor=”#9fbf3a#” custom_bgcolor=”#0171bb” /][/dt_sc_one_sixth][dt_sc_one_sixth ][dt_sc_icon_box type=”type13″ fontawesome_icon=”android” stroke_icon=”android” custom_icon=”” title=”وظایف شغل” link=”#list” custom_bgcolor=”#9fbf3a” /][/dt_sc_one_sixth][dt_sc_one_sixth ][dt_sc_icon_box type=”type13″ fontawesome_icon=”android” stroke_icon=”” custom_icon=”https://shahabir.ir/new/wp-content/uploads/2020/11/icon-ps.png” title=”مسئولیت ها” link=”#list” custom_bgcolor=”#2b8bc0″ /][/dt_sc_one_sixth][dt_sc_one_sixth ][dt_sc_icon_box type=”type13″ fontawesome_icon=”android” stroke_icon=”” custom_icon=”https://shahabir.ir/new/wp-content/uploads/2020/11/icon-js.png” title=”اختیارات” link=”#list” custom_bgcolor=”#e5a329″ /][/dt_sc_one_sixth][dt_sc_one_sixth ][dt_sc_icon_box type=”type13″ fontawesome_icon=”android” stroke_icon=”” custom_icon=”https://shahabir.ir/new/wp-content/uploads/2020/11/icon-ruby.jpg” title=”ابزار به کار رفته” link=”#list” custom_bgcolor=”#d10101″ /][/dt_sc_one_sixth][/dt_sc_fullwidth_section]

[dt_sc_tabs_horizontal]

[dt_sc_fullwidth_section backgroundcolor=”” backgroundimage=”https://shahabir.ir/new/wp-content/uploads/2014/09/parallax-light-white.jpg” opacity=”” parallax=”yes” backgroundrepeat=”no-repeat” backgroundposition=”left top” paddingtop=”20″ paddingbottom=”10″ textcolor=”” disable_container=”” class=”custom-parallax” first][dt_sc_one_sixth first][dt_sc_icon_box type=”type13″ fontawesome_icon=”html5″ stroke_icon=”” custom_icon=”” title=”دانش” ” custom_bgcolor=”#f2672e link=”#tosif” ” /][/dt_sc_one_sixth][dt_sc_one_sixth ][dt_sc_icon_box type=”type13″ fontawesome_icon=”css3″ stroke_icon=”android” custom_icon=”” title=”مهارت” ” link=”” custom_bgcolor=”#9fbf3a#” custom_bgcolor=”#0171bb” /][/dt_sc_one_sixth][dt_sc_one_sixth ][dt_sc_icon_box type=”type13″ fontawesome_icon=”android” stroke_icon=”android” custom_icon=”” title=”توانایی” link=”#tosif” custom_bgcolor=”#9fbf3a” /][/dt_sc_one_sixth][dt_sc_one_sixth ][dt_sc_icon_box type=”type13″ fontawesome_icon=”android” stroke_icon=”” custom_icon=”https://shahabir.ir/new/wp-content/uploads/2020/11/icon-ps.png” title=”فعالیت کاری” link=”#tosif” custom_bgcolor=”#2b8bc0″ /][/dt_sc_one_sixth][dt_sc_one_sixth ][dt_sc_icon_box type=”type13″ fontawesome_icon=”android” stroke_icon=”” custom_icon=”https://shahabir.ir/new/wp-content/uploads/2020/11/icon-js.png” title=”شیوه های کاری” link=”#tosif” custom_bgcolor=”#e5a329″ /][/dt_sc_one_sixth][dt_sc_one_sixth ][dt_sc_icon_box type=”type13″ fontawesome_icon=”android” stroke_icon=”” custom_icon=”https://shahabir.ir/new/wp-content/uploads/2020/11/icon-ruby.jpg” title=”شرایط احراز” link=”#tosif” custom_bgcolor=”#d10101″ /][/dt_sc_one_sixth][/dt_sc_fullwidth_section]

[dt_sc_tabs_horizontal]

[dt_sc_fullwidth_section backgroundcolor=”” backgroundimage=”” opacity=”” parallax=”” backgroundrepeat=”” backgroundposition=”” paddingtop=”60″ paddingbottom=”” textcolor=”” disable_container=”” class=”” first]

[dt_sc_h2 type=”” class=”aligncenter”]مشتریان ما[/dt_sc_h2]

[dt_sc_progressbar type=”progress-striped-active” color=”#8b5595″ value=”100″]•مشاهده توصیف شغل [/dt_sc_progressbar]

[dt_sc_one_third first]

تعدادی از مشتریان ما:

ضمن امکان سنجی از دانش و تجربیات مخاطبان، با بهره برداری از بسترهای مشاوره ای و برگزاری دوره های آموزشی بصورت مجازی و وبیناری و تشکیل کنفرانسهای ویدئویی امکانات توسعه فردی و اجتماعی و شغلی مدیران، کارشناسان اعضای خودرا فراهم نمایند.
[dt_sc_hr_invisible_small /]

[dt_sc_clear /][dt_sc_hr_invisible_small /][dt_sc_fullwidth_section][dt_sc_button type=”type5″ link=”#list” size=”small” bgcolor=”” variation=”” textcolor=”” target=”_blank” class=”” timeline_button=”no”]مشاهده بخشنامه ها[/dt_sc_button][/dt_sc_one_third]

 

[dt_sc_hr_invisible_medium]

[dt_sc_tabs_horizontal]

[dt_sc_progressbar type=”progress-striped-active” color=”#8b5595″ value=”100″]گزارش فرم اونت  [/dt_sc_progressbar]

[dt_sc_fullwidth_section][dt_sc_one_third first]

احراز هویت استاندارد شغل

[/dt_sc_one_third]
[dt_sc_one_third]

استاندارد شغل (شناسنامه مشاغل) حقوق و مزایا

[/dt_sc_one_third]

[dt_sc_one_third]

استاندارد شغل (شناسنامه مشاغل) ONET

[/dt_sc_one_third]

[dt_sc_hr_invisible_medium]

[/dt_sc_fullwidth_section]

[dt_sc_fullwidth_section backgroundcolor=”” backgroundimage=”https://bilgisayariran.ir/new/wp-content/uploads/2014/09/parallax-light-white.jpg” opacity=”” parallax=”yes” backgroundrepeat=”no-repeat” backgroundposition=”left top” paddingtop=”20″ paddingbottom=”10″ textcolor=”” disable_container=”” class=”custom-parallax” first][dt_sc_one_sixth first][dt_sc_icon_box type=”type13″ fontawesome_icon=”android” stroke_icon=”android” custom_icon=”” title=”ارزیابی روستا” link=”https://bilgisayariran.ir/%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%b1%d9%88%d8%b3%d8%aa%d8%a7/” custom_bgcolor=”#9fbf3a” /][/dt_sc_one_sixth][dt_sc_one_sixth ][dt_sc_icon_box type=”type13″ fontawesome_icon=”html5″ stroke_icon=”” custom_icon=”” title=”ارزیابی محلات” link=”https://bilgisayariran.ir/%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%85%d8%ad%d9%84%d8%a7%d8%aa/” custom_bgcolor=”#f2672e” /][/dt_sc_one_sixth][dt_sc_one_sixth ][dt_sc_icon_box type=”type13″ fontawesome_icon=”css3″ stroke_icon=”android” custom_icon=”” title=”ارزیابی صندوق” ” link=”https://bilgisayariran.ir/arzyabi/%d9%81%d8%b1%d9%85-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d8%a8%d8%b1-%d8%b5%d9%86%d8%af%d9%88%d9%82-%d8%ae%d8%b1%d8%af-%d9%85%d8%ad%d9%84%db%8c/” custom_bgcolor=”#9fbf3a#” custom_bgcolor=”#0171bb” /][/dt_sc_one_sixth][dt_sc_one_sixth ][dt_sc_icon_box type=”type13″ fontawesome_icon=”android” stroke_icon=”” custom_icon=”https://bilgisayariran.ir/new/wp-content/uploads/2020/11/icon-ps.png” title=”ارزیابی مراکز” link=”https://bilgisayariran.ir/%d8%a7%d8%b1%d8%b2%db%8c%d8%a7%d8%a8%db%8c-%d9%85%d8%b1%d8%a7%da%a9%d8%b2-%d9%87%d9%85%da%a9%d8%a7%d8%b1/” custom_bgcolor=”#2b8bc0″ /][/dt_sc_one_sixth][dt_sc_one_sixth ][dt_sc_icon_box type=”type13″ fontawesome_icon=”android” stroke_icon=”” custom_icon=”https://bilgisayariran.ir/new/wp-content/uploads/2020/11/icon-js.png” title=”ارزیابی مشاوران” link=”https://shahabir.ir/%d8%a7%d8%b1%d8%b2%db%8c%d8%a7%d8%a8%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d8%aa%db%8c%d8%af/” custom_bgcolor=”#e5a329″ /][/dt_sc_one_sixth][dt_sc_one_sixth ][dt_sc_icon_box type=”type13″ fontawesome_icon=”android” stroke_icon=”” custom_icon=”https://bilgisayariran.ir/new/wp-content/uploads/2020/11/icon-ruby.jpg” title=”ارزیابی اعضا” link=”https://bilgisayariran.ir/%d9%81%d8%b1%d9%85-%d8%b9%d8%b6%d9%88%db%8c%d8%aa/” custom_bgcolor=”#d10101″ /][/dt_sc_one_sixth][/dt_sc_fullwidth_section]


[dt_sc_fullwidth_section backgroundcolor=”” backgroundimage=”https://bilgisayariran.ir/new/wp-content/uploads/2014/09/parallax-light-white.jpg” opacity=”” parallax=”yes” backgroundrepeat=”no-repeat” backgroundposition=”left top” paddingtop=”20″ paddingbottom=”10″ textcolor=”” disable_container=”” class=”custom-parallax” first][dt_sc_one_sixth first][dt_sc_icon_box type=”type13″ fontawesome_icon=”html5″ stroke_icon=”” custom_icon=”” title=”استعدادیابی” link=”#” custom_bgcolor=”#f2672e” /][/dt_sc_one_sixth][dt_sc_one_sixth ][dt_sc_icon_box type=”type13″ fontawesome_icon=”css3″ stroke_icon=”” custom_icon=”” title=”مشاوره” ” link=”#” custom_bgcolor=”#0171bb” /][/dt_sc_one_sixth][dt_sc_one_sixth ][dt_sc_icon_box type=”type13″ fontawesome_icon=”android” stroke_icon=”” custom_icon=”” title=”آموزش” link=”#” custom_bgcolor=”#9fbf3a” /][/dt_sc_one_sixth][dt_sc_one_sixth ][dt_sc_icon_box type=”type13″ fontawesome_icon=”android” stroke_icon=”” custom_icon=”https://bilgisayariran.ir/new/wp-content/uploads/2020/11/icon-ps.png” title=”کارآفرینی” link=”#” custom_bgcolor=”#2b8bc0″ /][/dt_sc_one_sixth][dt_sc_one_sixth ][dt_sc_icon_box type=”type13″ fontawesome_icon=”android” stroke_icon=”” custom_icon=”https://bilgisayariran.ir/new/wp-content/uploads/2020/11/icon-js.png” title=”برندسازی” link=”#” custom_bgcolor=”#e5a329″ /][/dt_sc_one_sixth][dt_sc_one_sixth ][dt_sc_icon_box type=”type13″ fontawesome_icon=”android” stroke_icon=”” custom_icon=”https://bilgisayariran.ir/new/wp-content/uploads/2020/11/icon-ruby.jpg” title=”سرمایه گذاری” link=”#” custom_bgcolor=”#d10101″ /][/dt_sc_one_sixth][/dt_sc_fullwidth_section]

[dt_sc_hr_invisible_medium]

[dt_sc_fullwidth_section backgroundcolor=”#000000″ backgroundimage=”http://lms.dttheme.com/wp-content/uploads/2014/03/services-parallax.jpg” parallax=”yes” backgroundrepeat=”no-repeat” backgroundposition=”left top” paddingtop=”60″ paddingbottom=”30″ class=”dark-bg”]

[dt_sc_one_fourth first][dt_sc_counter title=”عنوان شغل” number=”3000″ /][/dt_sc_one_fourth][dt_sc_one_fourth ][dt_sc_counter title=”وظایف  :” number=”432″ /][/dt_sc_one_fourth][dt_sc_one_fourth ][dt_sc_counter title=”تعریف شغل” number=”9834″ /][/dt_sc_one_fourth][dt_sc_one_fourth ][dt_sc_counter title=”شرایط احراز :” number=”983″ /][/dt_sc_one_fourth]

[/dt_sc_fullwidth_section]