navaco

[dt_sc_fullwidth_section backgroundcolor=”” backgroundimage=”” opacity=”” parallax=”” backgroundrepeat=”” backgroundposition=”” paddingtop=”60″ paddingbottom=”” textcolor=”” disable_container=”” class=”” first]

[dt_sc_one_half first type =” type1″]

[dt_sc_h3]ساختار سازمانی شرکت ناواکو؟[/dt_sc_h3]

[/dt_sc_one_half]
[dt_sc_one_half type =” type1″]

[dt_sc_h3]ساختار سازمانی شرکت ناواکو؟[/dt_sc_h3]

[dt_sc_accordion_group]
[dt_sc_toggle title=”ساختار سازمانی شرکت”]

شرکت ناواکو که ۱۰۰% سهام آن متعلق به بانک مسکن است در سال ۱۳۵۵ تاسیس گردید و در سال ۱۳۸۷ با تغییر حوزه فعالیت شرکت به فناوری اطلاعات، به صورت تخصصی در این عرصه فعال شده و نهایتا در سال ۱۳۹۱ به شرکت فناوری اطلاعات ناواکو تغییر نام یافت. این شرکت به مدد متخصصین خود توانسته است در زمینه­های نصب و راه­اندازی سامانه­های بانکی، مشاوره و اجرای طرح­های امنیتی شبکه و نرم­افزاری، طراحی و پرداختها و ارائه راه حل­های جامع بانکداری الکترونیکی و سنتی به فعالیت بپردازد.

[/dt_sc_toggle]
[dt_sc_toggle title=”شناسنامه مشاغل معاونت تولید، توسعه و نگهداری نرم افزار”]

فهرست مطالب
مقدمه. ۴

عناوین شغلی.. ۵

شناسنامه شغلی معاون توسعه نرم افزار: ۷

شناسنامه شغلی مدیر پروژه: ۹

شناسنامه شغلی مدیر محصول: ۱۱

شناسنامه شغلی مدیر گروه: ۱۲

شناسنامه شغلی مسئول گروه: ۱۳

شناسنامه شغلی مسئول فنی: ۱۴

شناسنامه شغلی معمار نرم افزار: ۱۵

شناسنامه شغلی تحلیلگر: ۱۶

شناسنامه شغلی طراح: ۱۷

شناسنامه شغلی برنامه نویس: ۱۸

شناسنامه شغلی تحلیلگر-برنامه نویس: ۱۹

شناسنامه شغلی طراح-برنامه نویس: ۲۱

شناسنامه شغلی تحلیلگر-طراح: ۲۳

شناسنامه شغلی آزمونگر: ۲۵

شناسنامه شغلی پشتیبان لایه اول: ۲۶

شناسنامه شغلی پشتیبان لایه دوم: ۲۷

شناسنامه شغلی مستندساز: ۲۸

شناسنامه شغلی کارشناس کنترل پروژه: ۲۹

شناسنامه شغلی کارشناس UI/UX: ۳۰

شناسنامه شغلی کارشناس هوش تجاری: ۳۱

شناسنامه شغلی کارشناس تضمین کیفیت: ۳۲

شناسنامه شغلی کارشناس امنیت نرم افزار: ۳۴

شناسنامه شغلی کارشناس مهندسی نرم افزار: ۳۵

شناسنامه شغلی کارشناس پایگاه داده: ۳۶

شناسنامه شغلی کارشناس پیکربندی: ۳۷

شناسنامه شغلی کارشناس فرآیندهای کسب و کار: ۳۸

شناسنامه شغلی کارشناس مانیتورینگ و عملیات: ۳۹

شناسنامه شغلی کارشناس مدیریت خدمات فناوری اطلاعات: ۴۰

شناسنامه شغلی مسئول داده: ۴۱

شناسنامه شغلی مسئول دفتر: ۴۲

[/dt_sc_toggle]

[dt_sc_toggle title=”شناسنامه مشاغل معاونت فنی و پشتیبانی”]

فهرست مطالب
مقدمه. ۳

عناوین شغلی معاونت فنی و پشتیبانی.. ۴

شناسنامه شغلی معاون فنی و پشتیبانی: ۵

شناسنامه شغلی مدیر پروژه: ۷

شناسنامه شغلی مدیر زیرساخت و مراکز داده: ۹

شناسنامه شغلی مدیر امنیت: ۱۱

شناسنامه شغلی مدیر مهندسی سیستم: ۱۳

شناسنامه شغلی مدیر شبکه و ارتباطات: ۱۵

شناسنامه شغلی مدیر گروه: ۱۶

شناسنامه شغلی رئیس امنیت: ۱۷

شناسنامه شغلی رئیس شبکه و ارتباطات: ۱۸

شناسنامه شغلی مسئول گروه: ۱۹

شناسنامه شغلی مسئول پایگاه داده: ۲۰

شناسنامه شغلی کارشناس لینوکس: ۲۱

شناسنامه شغلی کارشناس مجازی سازی: ۲۳

شناسنامه شغلی کارشناس امنیت: ۲۶

شناسنامه شغلی کارشناس امنیت نرمافزار: ۲۷

شناسنامه شغلی کارشناس شبکه: ۲۸

شناسنامه شغلی کارشناس NOC: ۳۰

شناسنامه شغلی کارشناس پشتیبانی و Help Desk: ۳۱

شناسنامه شغلی کارشناس متمرکز کننده: ۳۲

شناسنامه شغلی کارشناس ذخیره سازی: ۳۴

شناسنامه شغلی کارشناس مرکز داده: ۳۶

شناسنامه شغلی کارشناس مدیریت خدمات فناوری اطلاعات: ۳۷

شناسنامه شغلی مسئول دفتر: ۳۸

[/dt_sc_toggle]

[dt_sc_toggle title=”شناسنامه مشاغل معاونت پرداخت”]

فهرست مطالب
مقدمه. ۵

عناوین شغلی معاونت پرداخت.. ۶

شناسنامه شغلی معاون پرداخت: ۹

شناسنامه شغلی مدیر پروژه: ۱۱

شناسنامه شغلی مدیر محصول: ۱۳

شناسنامه شغلی مدیر دفاتر و نمایندگیها: ۱۴

شناسنامه شغلی مدیر خدمات مشتریان: ۱۶

شناسنامه شغلی مدیر گروه: ۱۷

شناسنامه شغلی مسئول گروه: ۱۸

شناسنامه شغلی مسئول فنی: ۱۹

شناسنامه شغلی معمار نرم افزار: ۲۰

شناسنامه شغلی تحلیلگر: ۲۱

شناسنامه شغلی طراح: ۲۲

شناسنامه شغلی برنامه نویس: ۲۳

شناسنامه شغلی تحلیلگر-برنامه نویس: ۲۴

شناسنامه شغلی طراح-برنامه نویس: ۲۶

شناسنامه شغلی تحلیلگر-طراح: ۲۸

شناسنامه شغلی آزمونگر: ۳۰

شناسنامه شغلی پشتیبان لایه اول: ۳۱

شناسنامه شغلی پشتیبان لایه دوم: ۳۲

شناسنامه شغلی مستندساز: ۳۳

شناسنامه شغلی کارشناس کنترل پروژه: ۳۴

شناسنامه شغلی کارشناس UI/UX: ۳۵

شناسنامه شغلی کارشناس هوش تجاری: ۳۶

شناسنامه شغلی کارشناس تضمین کیفیت: ۳۷

شناسنامه شغلی کارشناس امنیت نرمافزار: ۳۹

شناسنامه شغلی کارشناس مهندسی نرمافزار: ۴۰

شناسنامه شغلی کارشناس پایگاه داده: ۴۱

شناسنامه شغلی کارشناس پیکربندی: ۴۲

شناسنامه شغلی کارشناس فرآیندهای کسب و کار: ۴۳

شناسنامه شغلی کارشناس مانیتورینگ و عملیات: ۴۴

شناسنامه شغلی کارشناس مدیریت خدمات فناوری اطلاعات: ۴۵

شناسنامه شغلی کارشناس داده: ۴۶

شناسنامه شغلی کارشناس مناطق: ۴۷

شناسنامه شغلی کارشناس بازرسی: ۴۸

شناسنامه شغلی سرپرست دفتر: ۴۹

شناسنامه شغلی کارشناس دفتر: ۵۰

شناسنامه شغلی کارشناس سخت افزار: ۵۱

شناسنامه شغلی تکنسین سخت افزار: ۵۲

شناسنامه شغلی کارشناس تحقیق و توسعه: ۵۳

شناسنامه شغلی کارشناس کنترل کیفیت: ۵۴

شناسنامه شغلی کارشناس سخت افزار کیوسک: ۵۵

شناسنامه شغلی کارشناس ساخت و تولید کیوسک: ۵۶

شناسنامه شغلی سرپرست نظارت فنی و عملیاتی PSP: ۵۷

شناسنامه شغلی کارشناس برنامه ریزی: ۵۸

شناسنامه شغلی کارشناس عملیات سوئیچ: ۵۹

شناسنامه شغلی کارشناس پایش سوئیچ: ۶۰

شناسنامه شغلی کارشناس TMS: ۶۱

شناسنامه شغلی کارشناس رفع مغایرت: ۶۲

شناسنامه شغلی کارشناس امور پذیرندگان: ۶۳

شناسنامه شغلی کارشناس آموزش: ۶۴

شناسنامه شغلی کارشناس بایگانی: ۶۵

شناسنامه شغلی کارشناس تعمیرات: ۶۶

شناسنامه شغلی کارشناس خدمات مشتریان: ۶۷

شناسنامه شغلی کارشناس مرکز تماس: ۶۸

شناسنامه شغلی مسئول دفتر: ۶۹

[/dt_sc_toggle]

[dt_sc_toggle title=”شناسنامه مشاغل واحدهای ستادی”]

فهرست مطالب
مقدمه. ۳

عناوین شغلی واحدهای ستادی.. ۴

شناسنامه شغلی مدیر منابع انسانی: ۵

شناسنامه شغلی مدیر مالی: ۷

شناسنامه شغلی مدیر بازرگانی: ۹

شناسنامه شغلی مدیر حسابرسی داخلی: ۱۰

شناسنامه شغلی مدیر دفتر برنامهریزی و پایش پروژهها: ۱۱

شناسنامه شغلی مدیر دفتر حفاظت: ۱۳

شناسنامه شغلی مدیر دفتر حوزه مدیریت: ۱۴

شناسنامه شغلی کارشناس منابع انسانی: ۱۵

شناسنامه شغلی کارشناس مالی: ۱۷

شناسنامه شغلی کارشناس بازرگانی: ۱۹

شناسنامه شغلی کارشناس برنامه ریزی و پایش پروژه: ۲۱

شناسنامه شغلی کارشناس روابط عمومی: ۲۳

شناسنامه شغلی متصدی تدارکات: ۲۵

شناسنامه شغلی متصدی خدمات عمومی: ۲۶

شناسنامه شغلی راننده: ۲۷

شناسنامه شغلی متصدی نگهبانی: ۲۸

[/dt_sc_toggle]

[/dt_sc_accordion_group]

[/dt_sc_one_half]

[dt_sc_progressbar type=”progress-striped-active” color=”#8b5595″ value=”100″]استاندارد شغل (شناسنامه مشاغل)-ناواکو-ONET[/dt_sc_progressbar]

[dt_sc_callout_box type=”type3″ button_text=”استاندارد شغل” target=”_blank” link=’https://shahabir.ir/%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%af-%d8%b4%d8%ba%d9%84-%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%85%d8%b4%d8%a7%d8%ba%d9%84-%d9%86%d8%a7%d9%88%d8%a7%da%a9%d9%88-onet/’ icon=”fa-headphones”]

شرکت ناواکو که ۱۰۰% سهام آن متعلق به بانک مسکن است

در سال ۱۳۵۵ تاسیس گردید و در سال ۱۳۸۷ با تغییر حوزه فعالیت شرکت به فناوری اطلاعات، به صورت تخصصی در این عرصه فعال شده و نهایتا در سال ۱۳۹۱ به شرکت فناوری اطلاعات ناواکو تغییر نام یافت. این شرکت به مدد متخصصین خود توانسته است در زمینه­های نصب و راه­اندازی سامانه­های بانکی، مشاوره و اجرای طرح­های امنیتی شبکه و نرم­افزاری، طراحی و پرداختها و ارائه راه حل­های جامع بانکداری الکترونیکی و سنتی به فعالیت بپردازد.

[/dt_sc_callout_box]

[dt_sc_progressbar type=”progress-striped-active” color=”#8b5595″ value=”100″]استاندارد شغل (شناسنامه مشاغل)-ناواکو-ONET[/dt_sc_progressbar]

[dt_sc_fullwidth_section backgroundcolor=”” backgroundimage=”” opacity=”” parallax=”” backgroundrepeat=”” backgroundposition=”” paddingtop=”60″ paddingbottom=”” textcolor=”” disable_container=”” class=”” first]

[dt_sc_one_half first type =” type1″]

[dt_sc_h3]لیست استاندارد شغل (شناسنامه مشاغل) ناواکو[/dt_sc_h3]

https://shahabir.ir/blog/view/%d9%84%db%8c%d8%b3%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%af-%d8%b4%d8%ba%d9%84-%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%85%d8%b4%d8%a7%d8%ba%d9%84-%d9%86%d8%a7%d9%88/

[/dt_sc_one_half]

[dt_sc_one_half type =” type1″]

[dt_sc_h3]فرم استاندارد شغل (شناسنامه مشاغل) ناواکو[/dt_sc_h3]

https://shahabir.ir/blog/view/%d9%81%d8%b1%d9%85-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%af-%d8%b4%d8%ba%d9%84-%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%85%d8%b4%d8%a7%d8%ba%d9%84-%d9%86%d8%a7%d9%88%d8%a7/

[/dt_sc_one_half]

[dt_sc_callout_box type=”type3″ button_text=”شروع ارزیابی ” target=”_blank” link=’https://arzyab.shahabir.ir/login’ icon=”fa-headphones”]

حتما راهنماى انجام آزمون را مطالعه نمایید. سپس دکمه شروع ارزیابی را بزنید

براى انجام آزمون بین ۱۵ تا ۳۰ دقیقه زمان لازم دارید. هنگام زدن تست خود را در یک محیط خاص (کار، منزل، مدرسه، دانشگاه، اجتماع) بررسى نمایید، تا نتیجه دقیقترى بگیرید. زمانى آزمون را انجام دهید که تمرکز کافى دارید. حدالمقدور از دکمه Back گوشى یا مرورگر استفاده نکنید و از آزمون خارج نشوید. آزمون شامل ۳۰ صفحه است. در هر صفحه ۴ خصوصیت رفتارى عنوان شده است که لازم است شما ۲ خصوصیت که بیشترین و کمترین تطابق با شما دارد را انتخاب نمایید. بنابراین لازم است در هر صفحه از ۸ دایره، تنها ۱ دایره براى بیشترین و ۱ دایره براى کمترین فعال باشد.

[/dt_sc_callout_box]

[dt_sc_clear /][dt_sc_hr_invisible_small /][dt_sc_fullwidth_section]

[dt_sc_callout_box type=”type5″ button_text=”ثبت سفارش تست” target=”_blank” link=’https://shahabir.ir/arzyabi/shop/’ icon=”fa-headphones”]

استخراج کاستی ها و نیازهای نیروی انسانی و کمک به گزینش و هدایت درست در استخدام.

در این حوزه استعدادیابی شده و بر اساس نیاز و علایق و تواناییهای فرد ، دوره های آموزشی و توانمند سازی ارائه میشود تا بتوانند بصورت اصولی از مهارتهای کاربردی بهره مند گردند.

[/dt_sc_callout_box]

[dt_sc_fullwidth_section backgroundcolor=”” backgroundimage=”https://shahabir.ir/new/wp-content/uploads/2014/09/parallax-light-white.jpg” opacity=”” parallax=”yes” backgroundrepeat=”no-repeat” backgroundposition=”left top” paddingtop=”20″ paddingbottom=”10″ textcolor=”” disable_container=”” class=”custom-parallax” first]