هشتمین همایش پدافند غیرعامل کشور

فراهم آوردن محیطی مناسب به منظور تبادل نظرات علمی محققان در رشته های بهداشت حرفه ای محیط، شیمی و علوم مرتبط جهت ارائه دستاوردهای پژوهشی که زمینه خوبی برای کسب تجربه می باشد . در این همایش دو روزه هم چنین ایجاد فرصتی مغتنم که پژوهشگران جوان با پیشکسوتان رشته خود و سایر علوم بین رشته ای رو در رو شده و شانس بیشتر جهت تحقیقات آتی را فراهم می نماید .


فرایند های ارسال مقاله

آموزشهای خود را انتخاب و با برگزاری آزمون گواهینامه دریافت نمایید

راهنمای نگارش مقاله

آموزشهای خود را انتخاب و با برگزاری آزمون گواهینامه دریافت نمایید

راهنمای ارسال مقاله

آموزشهای خود را انتخاب و با برگزاری آزمون گواهینامه دریافت نمایید

فرم ارسال مقتاه

آموزشهای خود را انتخاب و با برگزاری آزمون گواهینامه دریافت نمایید


رویدادهای نمایشگاه

شرکای سازمانی ما

شرکای سازمانی ما میتوانند:

ضمن امکان سنجی از دانش و تجربیات مخاطبان، با بهره برداری از بسترهای مشاوره ای و برگزاری دوره های آموزشی بصورت مجازی و وبیناری و تشکیل کنفرانسهای ویدئویی امکانات توسعه فردی و اجتماعی و شغلی مدیران، کارشناسان اعضای خود را فراهم نمایند.

درخواست مشاوره

   


   شناسایی و بهره برداری از ظرفیت ها و سرمایه هاست.

  توسعه کسب و کارها، به مشاوره و خدمات مکملی نیاز دارد که میتوان با ایجاد زیر ساختهای لازمه و فراهم نمودن امکان دسترسی به خدمات مورد انتظار، ضمن ایجاد کسب و کارهای جدید به حمایت از پایدارسازی و توسعه کسب و کارهای موجود نیز اقدام نمود.(کلنیک کسب و کار)  3000
  یادگیرندگان
  432
  دسته بندی ها
  9834
  سمینارها موجود
  934
  دوره های موجود