هشتمین همایش پدافند غیرعامل کشور

[dt_sc_hr_invisible /]

فراهم آوردن محیطی مناسب به منظور تبادل نظرات علمی محققان در رشته های بهداشت حرفه ای محیط، شیمی و علوم مرتبط جهت ارائه دستاوردهای پژوهشی که زمینه خوبی برای کسب تجربه می باشد . در این همایش دو روزه هم چنین ایجاد فرصتی مغتنم که پژوهشگران جوان با پیشکسوتان رشته خود و سایر علوم بین رشته ای رو در رو شده و شانس بیشتر جهت تحقیقات آتی را فراهم می نماید .

[dt_sc_fullwidth_section backgroundcolor=”” backgroundimage=”” opacity=”” parallax=”” backgroundrepeat=”” backgroundposition=”” paddingtop=”60″ paddingbottom=”” textcolor=”” disable_container=”” first]

[dt_sc_one_third first][dt_sc_icon_box type =” type6″ fontawesome_icon=’question’ title=’اهداف’ link=’https://shahabir.ir/wp-content/uploads/2022/06/محتوای ارائه دیسک-خلاصه-۱۴۰۱٫pdf’ ]

[/dt_sc_icon_box]
[/dt_sc_one_third]
[dt_sc_one_third][dt_sc_icon_box type =” type6″ fontawesome_icon=’question’ title=’محورها’ link=’https://shahabir.ir/wp-content/uploads/2022/06/محتوای ارایه دیسک-ویژگیهای عمومی و خاص لایه ها ۰۰۳۰۱-۹۹۱۲٫pdf’ ]

[/dt_sc_icon_box]
[/dt_sc_one_third]
[dt_sc_one_third][dt_sc_icon_box type =” type6″ fontawesome_icon=’question’ title=’اخبار’ link=’https://shahabir.ir/wp-content/uploads/2022/06/محتوای ارائه دیسک-کاربردها-۱۴۰۱٫pdf’ ]

[/dt_sc_icon_box]
[/dt_sc_one_third]

[/dt_sc_fullwidth_section][dt_sc_hr_invisible /]


[dt_sc_one_third first][dt_sc_icon_box type =” type6″ fontawesome_icon=’question’ title=’کمیته علمی’ link=’https://shahabir.ir/wp-content/uploads/2022/06/محتوای ارائه دیسک-خلاصه-۱۴۰۱٫pdf’ ]

[/dt_sc_icon_box]
[/dt_sc_one_third]
[dt_sc_one_third][dt_sc_icon_box type =” type6″ fontawesome_icon=’question’ title=’کمیته اجرایی’ link=’https://shahabir.ir/wp-content/uploads/2022/06/محتوای ارایه دیسک-ویژگیهای عمومی و خاص لایه ها ۰۰۳۰۱-۹۹۱۲٫pdf’ ]

[/dt_sc_icon_box]
[/dt_sc_one_third]
[dt_sc_one_third][dt_sc_icon_box type =” type6″ fontawesome_icon=’question’ title=’پوستر همایش’ link=’https://shahabir.ir/wp-content/uploads/2022/06/محتوای ارائه دیسک-کاربردها-۱۴۰۱٫pdf’ ]

[/dt_sc_icon_box]
[/dt_sc_one_third]

[dt_sc_fullwidth_section backgroundcolor=”” backgroundimage=”” opacity=”” parallax=”” backgroundrepeat=”” backgroundposition=”” paddingtop=”60″ paddingbottom=”” textcolor=”” disable_container=”” class=”” first]

[dt_sc_h2 type=”” class=”aligncenter”]درباره هشتمین همایش پدافند غیرعامل کشور[/dt_sc_h2]

[dt_sc_clear /][dt_sc_fullwidth_section]

[dt_sc_one_third first]

توجه ویژه:

۱- اگر عضو سامانه نیستید > ثبت نام نمایید.

۲- اگر عضو سامانه هستید  > ورود نمایید.

[dt_sc_button type=”type6″ link=”https://bilgisayariran.ir/?redirect_to=https%3A%2F%2Fbilgisayariran.ir%2F%3Fredirect_to%3Dhttps%3A%2F%2Fbilgisayariran.ir%2F&login=true” size=”small” bgcolor=”” variation=”” textcolor=”” target=”_blank” timeline_button=”no”](فرم عضویت اولیه) [/dt_sc_button]

ثبت نام و رزرو مستقیم (سازمانی)

عضو سامانه نیستمعضو سامانه هستم

[dt_sc_button type=”type1″ link=”https://bilgisayariran.ir/%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d8%a7%d9%be/” size=”small” bgcolor=”” variation=”” textcolor=”” target=”_blank” class=”” timeline_button=”no”]استارتاپ[/dt_sc_button]

[/dt_sc_one_third][dt_sc_two_third ]

[dt_sc_one_third first][dt_sc_icon_box type =” type6″ fontawesome_icon=’question’ title=’برگزارکنندگان’ link=’https://shahabir.ir/wp-content/uploads/2022/06/محتوای ارائه دیسک-خلاصه-۱۴۰۱٫pdf’ ]

[/dt_sc_icon_box]
[/dt_sc_one_third]
[dt_sc_one_third][dt_sc_icon_box type =” type6″ fontawesome_icon=’question’ title=’حامیان’ link=’https://shahabir.ir/wp-content/uploads/2022/06/محتوای ارایه دیسک-ویژگیهای عمومی و خاص لایه ها ۰۰۳۰۱-۹۹۱۲٫pdf’ ]

[/dt_sc_icon_box]
[/dt_sc_one_third]
[dt_sc_one_third][dt_sc_icon_box type =” type6″ fontawesome_icon=’question’ title=’داوان’ link=’https://shahabir.ir/wp-content/uploads/2022/06/محتوای ارائه دیسک-کاربردها-۱۴۰۱٫pdf’ ]

[/dt_sc_icon_box]
[/dt_sc_one_third]

[/dt_sc_two_third]


[dt_sc_fullwidth_section backgroundcolor=”” backgroundimage=”” opacity=”” parallax=”” backgroundrepeat=”” backgroundposition=”” paddingtop=”60″ paddingbottom=”” textcolor=”” disable_container=”” class=”” first]

[dt_sc_h2 type=”” class=”aligncenter”]ارسال مقاله[/dt_sc_h2]

[/dt_sc_fullwidth_section]

[dt_sc_one_fourth first][dt_sc_icon_box type=”type6″ fontawesome_icon=”” stroke_icon=”android” custom_icon=”https://shahabir.ir/new/wp-content/uploads/2020/11/icon-new1.png” title=”فرایند های ارسال مقاله” link=”https://shahabir.ir/wp-content/uploads/2022/05/4_5764854277495327884.mp4″ custom_bgcolor=”#27ae60″]

آموزشهای خود را انتخاب و با برگزاری آزمون گواهینامه دریافت نمایید

[/dt_sc_icon_box]

[/dt_sc_one_fourth][dt_sc_one_fourth ][dt_sc_icon_box type=”type6″ fontawesome_icon=”” stroke_icon=”android” custom_icon=”https://shahabir.ir/new/wp-content/uploads/2020/11/icon-new2.png” title=”راهنمای نگارش مقاله” link=”https://shahabir.ir/wp-content/uploads/2022/05/4_5764854277495327875-1.mp4″ custom_bgcolor=”#f2672e”]

آموزشهای خود را انتخاب و با برگزاری آزمون گواهینامه دریافت نمایید

[/dt_sc_icon_box]

[/dt_sc_one_fourth][dt_sc_one_fourth ][dt_sc_icon_box type=”type6″ fontawesome_icon=”” stroke_icon=”android” custom_icon=”https://shahabir.ir/new/wp-content/uploads/2020/11/icon-new3.png” title=”راهنمای ارسال مقاله” link=”https://shahabir.ir/wp-content/uploads/2022/05/4_5764854277495327870.mp4″ custom_bgcolor=”#e5a329″]

آموزشهای خود را انتخاب و با برگزاری آزمون گواهینامه دریافت نمایید

[/dt_sc_icon_box]

[/dt_sc_one_fourth][dt_sc_one_fourth ][dt_sc_icon_box type=”type6″ fontawesome_icon=”” stroke_icon=”android” custom_icon=”http://lms.dttheme.com/wp-content/uploads/2014/06/icon-new4.png” title=”فرم ارسال مقتاه” link=”https://shahabir.ir/wp-content/uploads/2022/05/4_5764854277495327871.mp4″ custom_bgcolor=”#9fbf3a”]

آموزشهای خود را انتخاب و با برگزاری آزمون گواهینامه دریافت نمایید

[/dt_sc_icon_box]

[/dt_sc_one_fourth]


[dt_sc_fullwidth_section type =” type6″ =”” backgroundimage=”” opacity=”” parallax=”” backgroundrepeat=”” backgroundposition=”” paddingtop=”60″ paddingbottom=”10″ textcolor=”” disable_container=”” class=”” first]

[dt_sc_h2 type=”” class=”aligncenter”]رویدادهای نمایشگاه[/dt_sc_h2]

[dt_sc_recent_post category_id=”7,” carousel=”false” count=”4″ columns=”4″ read_more_text=”Read More” excerpt_length=”10″/]

[dt_sc_fullwidth_section backgroundcolor=”” backgroundimage=”” opacity=”” parallax=”” backgroundrepeat=”” backgroundposition=”” paddingtop=”60″ paddingbottom=”” textcolor=”” disable_container=”” class=”” first]

[/dt_sc_fullwidth_section]

[dt_sc_h2 type=”” class=”aligncenter”]شرکای سازمانی ما[/dt_sc_h2]

[dt_sc_one_third first]

شرکای سازمانی ما میتوانند:

ضمن امکان سنجی از دانش و تجربیات مخاطبان، با بهره برداری از بسترهای مشاوره ای و برگزاری دوره های آموزشی بصورت مجازی و وبیناری و تشکیل کنفرانسهای ویدئویی امکانات توسعه فردی و اجتماعی و شغلی مدیران، کارشناسان اعضای خود را فراهم نمایند.

[dt_sc_button type=”type5″ link=”https://bilgisayariran.ir/darolfonoon/%d9%81%d8%b1%d9%85-%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d8%af%d8%b1%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%b3%d8%aa-%d8%af%d9%85%d9%88%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%87/” size=”small” bgcolor=”” variation=”” textcolor=”” target=”_blank” class=”” timeline_button=”no”]درخواست مشاوره [/dt_sc_button]

[dt_sc_two_third ]

[dt_sc_one_third first]
[/dt_sc_one_third]
[dt_sc_one_third][dt_sc_icon_box type =” type6″ fontawesome_icon=’question’ title=’محورها’ link=’https://shahabir.ir/wp-content/uploads/2022/06/محتوای ارایه دیسک-ویژگیهای عمومی و خاص لایه ها ۰۰۳۰۱-۹۹۱۲٫pdf’ ]

[/dt_sc_icon_box]
[/dt_sc_one_third]
[dt_sc_one_third][dt_sc_icon_box type =” type6″ fontawesome_icon=’question’ title=’اخبار’ link=’https://shahabir.ir/wp-content/uploads/2022/06/محتوای ارائه دیسک-کاربردها-۱۴۰۱٫pdf’ ]

[/dt_sc_icon_box]
[/dt_sc_one_third]

[dt_sc_tabs_horizontal]

 


[dt_sc_fullwidth_section backgroundcolor=”” backgroundimage=”” opacity=”” parallax=”” backgroundrepeat=”” backgroundposition=”” paddingtop=”60″ paddingbottom=”” textcolor=”” disable_container=”” first]

[/dt_sc_fullwidth_section]

[dt_sc_callout_box type=”type5″ button_text=”(درخواست مشاوره) ” link=”https://bilgisayariran.ir/%D9%81%D8%B1%D9%85-%D8%B1%D8%B2%D8%B1%D9%88/”]

 شناسایی و بهره برداری از ظرفیت ها و سرمایه هاست.

توسعه کسب و کارها، به مشاوره و خدمات مکملی نیاز دارد که میتوان با ایجاد زیر ساختهای لازمه و فراهم نمودن امکان دسترسی به خدمات مورد انتظار، ضمن ایجاد کسب و کارهای جدید به حمایت از پایدارسازی و توسعه کسب و کارهای موجود نیز اقدام نمود.(کلنیک کسب و کار)

[/dt_sc_callout_box]


[dt_sc_fullwidth_section backgroundcolor=”” backgroundimage=”” opacity=”” parallax=”” backgroundrepeat=”” backgroundposition=”” paddingtop=”60″ paddingbottom=”” textcolor=”” disable_container=”” class=”” first][dt_sc_h2 type=”” class=”aligncenter”]فرایند کاری[/dt_sc_h2][dt_sc_hr_invisible /][dt_sc_timeline_section]

[dt_sc_timeline align=”left” class=””]
[dt_sc_timeline_item fontawesome_icon=”timeline-icon1″ custom_icon=”” link=”https://shahabir.ir/?page_id=16333&preview=true” title=”گام اول” subtitle=”ثبت نام و عضویت در سایت”]
ابتداعا باید در سامانه ثبت نام نموده و عضو سامانه بشوید. (کسانیکه قبلا در سامانه ثبت نام نموده باشند نیازی به ثبت نام مجدد نیست).

[/dt_sc_timeline_item]
[/dt_sc_timeline]
[dt_sc_timeline align=”right” class=””]
[dt_sc_timeline_item fontawesome_icon=”timeline-icon2″ custom_icon=”” link=”https://shahabir.ir/courses-layout-2″ title=”گام دوم” subtitle=”آموزش و شرکت در دوره ها و وبینارها”]
دوره مورد نظر را انتخاب و پس از افزودن به سبد و سفارش آن از محتوای دوره و وبینار مربوطه استفاده نمایید.

[/dt_sc_timeline_item]
[/dt_sc_timeline]
[dt_sc_timeline align=”left” class=””]
[dt_sc_timeline_item fontawesome_icon=”timeline-icon3″ custom_icon=”” link=”https://shahabir.ir/classes-list/” title=”گام سوم” subtitle=”شرکت در آزمون دوره”]
بعد از شرکت در جلسات و وبینارها و آموزش محتوای دوره در آزمون مورد نظر شرکت نمایید.

[/dt_sc_timeline_item]
[/dt_sc_timeline]
[dt_sc_timeline align=”right” class=””]
[dt_sc_timeline_item fontawesome_icon=”timeline-icon4″ custom_icon=”” link=”https://shahabir.ir/%da%af%d9%88%d8%a7%d9%87%db%8c%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%84%db%8c%d8%b3%d8%aa-%d8%aa%d8%a7%db%8c%db%8c%d8%af-%d8%b4%d8%af%d9%87/” title=”گام چهارم” subtitle=”صدور گواهینامه”]
پس از اخذ نمره قبولی در آزمون پایان دوره گواهینامه صادر خواهد شد.

[/dt_sc_timeline_item]
[/dt_sc_timeline]
[/dt_sc_timeline_section][/dt_sc_fullwidth_section]


[dt_sc_fullwidth_section backgroundcolor=”#000000″ backgroundimage=”http://lms.dttheme.com/wp-content/uploads/2014/03/services-parallax.jpg” parallax=”yes” backgroundrepeat=”no-repeat” backgroundposition=”left top” paddingtop=”10″ paddingbottom=”30″]

[dt_sc_one_fourth first][dt_sc_counter title=”یادگیرندگان ” number=”3000″ /][/dt_sc_one_fourth][dt_sc_one_fourth ][dt_sc_counter title=”دسته بندی ها” number=”432″ /][/dt_sc_one_fourth][dt_sc_one_fourth ][dt_sc_counter title=”سمینارها موجود” number=”9834″ /][/dt_sc_one_fourth][dt_sc_one_fourth ][dt_sc_counter title=”دوره های موجود” number=”934″ /][/dt_sc_one_fourth]

[/dt_sc_fullwidth_section][dt_sc_hr_invisible_medium]

[dt_sc_fullwidth_section backgroundcolor=”#000000″ backgroundimage=”https://bilgisayariran.ir/new/wp-content/uploads/2020/11/newsletter-parallax.png” opacity=”” parallax=”yes” backgroundrepeat=”no-repeat” backgroundposition=”left top” paddingtop=”0″ paddingbottom=”00″ textcolor=”” disable_container=”” first]

[dt_sc_newsletter_section title=””]

[dt_sc_fullwidth_section backgroundcolor=”” backgroundimage=”” opacity=”” parallax=”” backgroundrepeat=”” backgroundposition=”” paddingtop=”60″ paddingbottom=”” textcolor=”” disable_container=”” first]

[dt_sc_clear /][dt_sc_hr_invisible_small /][dt_sc_fullwidth_section]