گواهینامه (لیست)

ضمن تشکر از مشارکت شما در دوره برگزار شده، اگر موفق شده اید مطابق آیین نامه حضور و مشارکت در دوره ، دوره فوق را با موفقیت طی نمایید، شماره گواهینامه خود را از لیست ثبت نام بدست آورده، روی تصویر (بارکد) زیر کلیک نموده و آنرا در انتهای لینک صدور گواهینامه ( بجای عدد 1 ) تایپ نمایید تا گواهینامه شما بطور الکترونیکی صادر و قابل نمایش گردد.