پروژه ی امتحان آزمون گردشگری فرهنگی

پروژه ی امتحان آزمون گردشگری فرهنگی (پروژه اول)

  1. شما به عنوان راهنمایی گردشگری فرهنگی در مورد چهار استان اردبیل– بوشهر-فارس- خراسان رضوی به سوالات ذیل به عنوان راهنما پاسخ دهید

الف) 4 نمونه صنایع دستی (برای هر استان نامبرده) از روی تصاویر و یا نمونه های موجود تشخیص و نشان دهید

ب) 4 نمونه غذای محلی را نام ببرید

ج) 4 نمونه  بازی های محلی را نام ببرید

د) 4 نمونه سوغات خوراکی را نام ببرید

ه) گویش و زبان محلی رایج هر استان را نام ببرید

2.آزمونگر به شما 4 نمونه آلات موسیقی (ساز) نشان میدهید نام آنها را بدرستی تشخیص دهید و راجع به یکی از آنها در مورد ویژگی ها و ساختار ساز و اینکه در کدام منطقه رایج است توضیحاتی ارائه دهید .

3- لباسهای محلی ذیل را از روی تصاویر یا نمونه لباس های محلی ارائه شده در کارگاه سنجش تشخیص دهید و بیابید

الف- لباس ایل قشقایی

ب- لباس زنان و مردان اقوام بلوچ

ج- لباس محلی زنان و مردان گیلان

د- لباس محلی خوزستان

ه- لباس زنان و مردان کرد

4- به عنوان گردشگر فرهنگی در مورد ایل ترکمن و ایل شاهسون به پرسشهای ذیل پاسخ کامل دهید

الف- در کدام منطقه واقع شده اند؟

ب- نحوه برگزاری جشنهای سنتی (یک مورد)

ج- نحوه برگزاری جشن عروسی

د- غذاهای محلی (2مورد)

ه- بازیهای محلی(2مورد)

ر- موسیقی سنتی

ز- لباسهای بومی و محلی مردان و زنان ایل ترکمن و ایل شاهسون را از بین نمونه های ارائه شده در کارگاه سنجش تشخیص و نشان دهید

و- صنایع دستی (یک مورد)

5-چهار نمونه از  مراسمات مذهبی که در کشور ایران برگزار میشود و میتواند در جذب گردشگر موثر باشد را نام برده و در مورد تاریخچه و نحوه برگزاری مراسم توضیحاتی ارائه دهید.(2مورد)

 

 

پروژه ی امتحان آزمون عملی گردشگری فرهنگی (پروژه دوم)

1- شما به عنوان راهنمای گردشگری فرهنگی در مورد چهار استان گیلان – اصفهان- زنجان – همدان به سوالات ذیل به عنوان راهنما پاسخ دهید

الف- 4 نمونه صنایع دستی نام برده و نشان دهید.

ب- 4 نمونه غذای محلی نام ببرید

ج- 4 نمونه بازی های محلی آنها را نام ببرید

 

2- 7 دستگاه موسیقی سنتی ایران را نام برده و توضیحات دستگاههایی که آزمونگر از شما می پرسد را ارائه دهید

3- تصاویر یا نمونه های ارائه شده به عنوان لباسهای محلی مربوط به کدام استان یا اقوام یا  ایل عشایری میباشد.

الف- لباس محلی مردان آذری

ب- لباس محلی مردمان خراسان جنوبی

ج- لباس محلی زنان و مردان بوشهر

د- لباس محلی مردان لر

ه- لباس محلی مردان ایل ترکمن

4- به عنوان گردشگر فرهنگی در مورد ایل بختیاری و ایل قشقایی توضیحاتی کاملی نسبت به موارد ذیل ارائه دهید

الف- در کدام منطقه واقع شده اند.

ب- نحوه ی برگزاری جشنهای سنتی

ج- نحوه برگزاری جشن عروسی

د- غذا های محلی (2مورد )

ه- بازیهای محلی(2مورد)

ر- موسیقی سنتی

ز- لباسهای بومی و محلی را از بین نمونه های ارائه شده در کارگاه سنجش تشخیص و نشان دهید

و- صنایع دستی (یک مورد)

5- 2 نمونه از مراسمات مذهبی که در کشور ایران برگزار میشود و می تواند در جذب گردشگر موثر باشد را نام برده و در مورد تاریخچه و نحوه برگزاری مراسم توضیحاتی ارائه دهید

6- به سوالات ذیل پاسخ کامل دهید

الف- جشن کشت

ب- قالیشویان کاشان

ج- جشن آق آش

7- چه ویژگی هایی در تنظیم بسته سفر می بایست مورد توجه قرار بگیرد ؟(4مورد نام ببرید)

همچنین هزینه هایی که در بستن برنامه سفر باید به آن توجه کنید چیست ؟(4مورد)

8- آثار ثبت شده ایران در میراث جهانی یونسکو چه تعداد می باشد ؟

(8مورد را نام ببرید ) و باتوجه به تصاویر نشان داده شده توسط آزمونگر تشخیص دهید کدام آثار به ثبت جهانی رسیده است؟