– پروژه آزمون عملی گردشگری سلامت

پروژه ی امتحان آزمون عملی سلامت (پروژه اول)

 1. به عنوان راهنمای گردشگری سلامت به سوالات ذیل پاسخ دهید

1- قطب درمان ناباروی در کدام شهر ایران است؟

2- از کشور های کم هزینه در چکاپ پزشکی در کمترین زمان ممکن کدام کشور میباشد ؟

3- مرکز لجن درمانی ایران کجاست ؟

4- یکی از کشور هایی که مرکز جراحی زیبایی میباشد را نام ببرید ؟

5- یکی از کشور هایی که قطب دندان پزشکی جهان میباشد را نام ببرید ؟

6- کدام کشور به مرکز درمان بیماری های مرتبط با سرطان و ستون فقرات مشهور است؟

7- جداسازی دو قلو های بهم چسبیده در کدام کشور به یک قطب تبدیل شده است؟

8- قطب پیوند کبد در ایران کدام شهر میباشد؟

 1. وسایل مورد نیاز برای یک نجات غریق 6 مورد را نام برده و تصویر آن را نشان دهید و دو مورد طبق انتخاب آزمونگر توضیح دهید
 2. جعبه خالی کمک های اولیه به شما داده شده لطفا محتویات آن را با توجه به تجهیزات ارائه شده مرتبط در کارگاه سنجش کامل کنید؟(10 مورد)
 3. به عنوان راهنمای گردشگری سلامت در مورد بررسی وضعیت گردشگری سلامت در کشور های ذیل توضیحات لازم را ارائه دهید .

الف) مجاورستان

ب) هندوستان

ج) برزیل

د) ترکیه

 1. به عنوان راهنمای گردشگری سلامت فواید و خاصیت های درمانی مهم آبهای معدنی خواسته شده را کامل توضیح دهید (برای هر کدام یک چشمه یا آب گرم معدنی در ایران نام ببرید)

الف) آبهای معدنی الیگومینرال

ب) آبهای معدنی حاوی نمک

ج) آبهای معدنی حاوی نمک برم –ید

د) آبهای معدنی سولفاته

و) آبهای معدنی کربنیک

ه) ابهای معدنی آرسنیک آهنی

 1. به عنوان راهنمای گردشگری سلامت راجع به تالاسوتراپی چه میدانید ؟ و فواید سلامتی تالاسوتراپی را توضیح دهید (4مورد) ؟ در کددام مناطق ایران و جهان تالاسوتراپی انجام میشود ؟ (هر کدام 3مورد)
 2. مراحل(CPR)احیای قلبی بیمار در کودکان و بزرگسال را شفاها کامل توضیح دهید.
 3. 5 مورد از وظایف پزشکIPDرا توضیح دهید .


پروژه ی امتحان آزمون عملی سلامت (پروژه دوم)

 1. خاص ترین چشمه های معروف آب گرم خارج از ایران را نام ببرید بهمراه نام کشور مربوطه ؟(4مورد)
 2. وسایل مورد نیاز برای کوهنوردی 10 مورد را نام برده و تصویر آن را نشان دهید . و دو مورد از وسایل را طبق انتخاب آزمونگر توضیح دهید .
 3. به عنوان راهنمای گردشگری سلامت در مورد بررسی وضعیت گردشگری سلامت در کشور های ذیل توضیحات لازم را ارئه دهید

الف) سنگاپور

ب) کره جنوبی

ج) فیلیپین

د) مکزیک

4- به عنوان راهنمای گردشگری سلامت فواید و خاصیت های درمانی مهم آبهای معدنی خواسته شده را کامل توضیح دهید (برای هر کدام یک چشمه یا آب گرم معدنی در ایران نام ببرید )

الف) آب های معدنی سولفات کلسیم سرد

ب) آب های معدنی سدیم و منیزیم

ج) آب های معدنی گوگرد دار

د) آب های معدنی سولفوره سدیم رادیواکتیو گرم

ه) آب های معدنی رادیو اکتیو

و) آب های معدنی آرسنیک آهنی

5- دهکده های سلامت چیست ؟ دهکده های سلامت دارای چه قسمتهایی میباشد (2مورد توضیح دهید )

دهکده های سلامت در ایران را نام ببرید و استانهای محل دهکده را بر روی نقشه نمایش دهید(2مورد)

6-مراحل((cpr احیای قلبی ریوی بیمار در کودکان و بزرگسال را شفاها کامل توضیح دهید .

7-شرایط اخذ مجوز گردشگری سلامت به اشخاص حقوقی را شرح داده و مدارک متقاضیان جهت اخذ گردشگری سلامت و مدارک و شرایط مسئول فنی خدمات گردشگری سلامت را کامل ذکر کنید .

8- 8 مورد از ویژگی های فردی راهنمای گردشگری سلامت را نام ببرید و 4 مورد را توضیح دهید.