نمونه سوالات عملی راهنمای موزه

نمونه سوالات عملی راهنمای موزه  

1( نخستین موزه دولتی ایران توسط کدام پادشاه قاجار تاسیس شد؟  

       ناصر الدین شاه .a

2(  در ابتدا اولین موزه دولتی ایران در کجا قرار داشت ؟  

  بنایی بین شمس العماره و گوشه شرقی باغ گلستان .a

3( کدام مورد(از اهداف موزه نمی باشد؟  

   کسب درآمد .a

4( ساختمان کدام یک از موزههای زیر در ابتدا یک مدرسه بود؟  

         دارالفنون .a

5( منشور کورش در کدام موزه نگهداری میشود؟  

       موزه بریتیش .a

6( کار اصلی موزه چیست ؟  

    نگهداری اثار .a

7( به طور کلی موزه به چند دسته تقسیم میشود؟  

                 3دسته تاریخ هنر علوم .a

8( )چمدان( یکی از نامهای کدام موزه ایران است ؟  

            موزه سیار .a   مخفف کدام گزینه میباشد؟ICOM  )9               اشورای بین المللی موزه .a

01( بهترین مکان برای برگزاری برنامه های درون موزه کجاست؟

                         تالار های نمایش  .a

00( اتاقهای نور گیر با عرض کم وطول زیاد برای نمایش مجسمه ها وتابلو ها چه نامیده میشد؟

                             گالری .a

12( یکی از مهمترین بخشهای هر موزه کدام است؟  

  مخزن یا گنجینه  .a

01( یکی از ویژگی های مهم مخزن چیست؟

  دسترسی آسان به اشیاء  .a

01( تخت طاووس در کدام موزه نگهدار می شود؟

          موزه جواهرات  .a

01( مجوز بند((ب )توسط کدام سازمان صادر میشود؟

 سازمان میراث فرهنگی گردشگری  .a

01( هنری که آدمی بوسیله آن بر دیگران اثر می گذارد چیست؟

  لحن کلام  .a

01( زیگورات ها مربوط به کدام دوره هنر معماری است؟

           ایلام  .a

01(  129تخت جمشید پایتخت کدام پادشاه است؟

              داریوش بزرگ  .a

19( مناسب(ترین شیوه برای طبقه بندی موزه ها کدام گزینه است؟   

                             ج( بر اساس مجموعه موزه  .a

01(  181کدام نوع از موزه ها سنت ها و ویژگی های فرهنگی را به نمایش می گذارد؟

     ج( موزه تاریخی  .a

21( برنامه کاری ایکوم برای چند سال تدوین می شود؟  

           دو سال  .a

22( موزه ها بر اساس موضوع به چند دسته تقسیم میشوند؟  

                 علوم ، هنر، تاریخی  .a

23( لوح حقوق بشر کورش در کدام موزه نگهداری می شود؟  

  بریتیش میوزیم  .a

24(  کدام موزه جهان بیشترین آثار ایرانی را دارد؟  

                موزه لوور  .a

25( ریشه واژه یونانی موزه به چه معنی است؟  

          مقر زندگی موز، الهه هنر و صنایع  .a

26( پیشینه راهیابی موزه به ایران مربوط به سلطنت کدام پادشاه است؟  

           ناصرالدین شاه قاجار  .a

27( این گونه از موزه ها وسیع ترین گروه موزه ها را تشکیل می دهند.  

                تاریخی  .a

28( کدامیک از موارد(زیر از زیر مجموعه های موزه تاریخی محسوب(می شود؟  

         خانه های تاریخی  .a

29( امروزه موزه هایی که به دورانی از تاریخ یک کشور و یا یک منطقه می پردازند(را چه می نامند؟  

        تاریخ فرهنگی  .a

33( واژه «موزه اولوژی  » چه معناست؟   

  شناخت موزه  .a   32.کدامیک از موزه های زیر محل نگهداری قطعات طلایی از قبیل زیورآلات و ظروف طلا است؟  .b            باگوتا کلمبیا  .c

10( این موزه دارای یکی از بزرگترین کلکسیون های هواپیماها و فضاپیماهای قدیمی و تاریخی در دنیا است .

        اسمیت سونیان آمریکا  .a

10( موزه هرمیتاژ و کاخ زمستانی در این کشور قرار دارد .

       روسیه  .a

11( تابلوی معروف مونالیزا در این موزه نگهداری می شود

      ج(لوور فرانسه  .a

11( مسجد  ایاصوفیه در زمان چه کسی تبدیل به موزه شد؟

        آتاتورک  .a