مهارتهای دیپلم کاردانش تولید و توسعه دهنده پایگاههای اینترنتی

دیپلم برنامه نویسی پایگاه داده

با دیپلم تولید و توسعه دهنده پایگاههای اینترنتی آشنا شوید

اگر علاقمندید در حوزه طراحی وب و علوم رایانه وارد شوید به شما دیپلم تولید و توسعه دهنده پایگاههای اینترنتی را پیشنهاد میکنیم این رشته با فرض اینکه شما هیچگونه دانشی در علوم کامپیوتر ندارید شما را از ابتدا با سیستم عامل ، اینترنت ، مجموعه نرم افزارهای افیس ، کار با سیستم مدیریت محتوا محبوب وردپرس و برنامه نویسی Php و دیتابیس Sql آشنا خواهد کرد.

( کد رایانه ای دیپلم: ۹۱۱۲۵ )   (مجموعه نهم کاردانش)

عنوان مهارت

تعداد واحد

کاربر رایانه

طی جلسه ای که در تاریخ ۳۰/۱۰/۹۶ باحضور اعضای کارگروه برنامه ریزی درسیی فنیاوری اطالعیات برگیزار گردید استاندارد آموزش شغل کاربر رایانه با کد ۳/۰/۱/۲۴/۴۲-۳و کارور عمومی رایانه شخصی بیا کید ۱-۱۱۳-۵۳-۲۵۲۳ بررسی و تحت عنوان شغل کاربر رایانه باکد ۷۳۲۱۲۰۵۳۰۱۳۰۰۰۱ مورد تائید قرار گرفت .

نمونه سوال دوره کاربر رایانه
۹

کاربر اتوماسیون اداری 

طی جلسه ای که در تاریخ ۱۰/۱۱/۹۶ با حضور اعضای کارگروه برنامه ریزی درسی فنـاوری اطلاعـات برگـزار گردیـد اسـتاندارد آموزش شغل کاربر نرم افزار اداری با کد ۴/۱/۲۴/۴۲-۳ اتوماسیون اداری درجه ۲ با کد ۳/۲/۹۰/۴۲-۳ تایپ سریع ده انگشتی با کد۰۵/۱۳۴۹ بررسی و تحت عنوان شغل کاربر اتوماسیون با کد ۷۳۲۱۴۲۰۵۳۰۱۵۰۰۰۱ مورد تائید قرار گرفت .

نمونه سوال دوره کاربر نرم افزار اداری
 ۷

استفاده از مهارت های شهروند الکترونیکی E-Citizen

طی جلسه ای که در تاریخ ۲/۱۲/۹۶ با حضور اعضای کارگروه برنامه ریزی درسی فناوری اطالعات برگزار گردید استاندارد آموزش شایستگی شهروند الکترونیک ) Citizen-E ) با کد۲/۵/۱/۲۴/۴۲-۳ بررسی و تحت عنوان استفاده از مهاارت هاای شاهروند الکترونیکی )Citizen-E ) با کد۷۳۲۱۲۰۵۳۰۱۳۰۰۱۱ مورد تائید قرار گرفت

 ۳

تولید کننده و توسعه دهنده پایگاههای اینترنتی

نظارت بر تدوین محتوا و تصویب استاندارد : دفتر پژوهش، طرح و برنامهریزی درسی
:شغل آموزش شناسایی ملی کد ۷ ۳ ۲ ۱ ۲ ۰ ۵ ۳ ۰ ۰ ۶ ۰ ۰ ۰ ۱

۱۴

توسعه دهنده سیستمهای مدیریت محتوا با WordPress

طی جلسه ای که در تاریخ ۸/۵/۱۳۹۶ با حضور اعضای کارگروه برنامه ریزی درسی فنـاوری اطلاعـات برگـزار گردیـد اسـتاندارد آموزش شغل طراح و توسعه دهنده سیستم های مدیریت محتوا بـا WORDPRESS بـا کـد ۲۵۱۳۴۰۵۳۰۹۳۰۰۰۱ بررسـی وتحت عنوان شغل توسعه دهنده سیستم های مدیریت محتوا با WordPress با کـد ۷۳۲۱۲۰۵۳۰۰۲۰۰۰۱ مـورد تائیـد قـرار گرفت .

 ۱۰

توسعه دهنده صفحات وب با , php , mysql

طی جلسه ای که در تاریخ ۸/۵/۱۳۹۶ با حضور اعضای کارگروه برنامه ریزی درسی فنـاوری اطلاعـات برگـزار گردیـد اسـتاندارد آموزش برنامـه نـو یس PHP بـا کـد ۲۵۱۳۴۰۵۳۰۲۵۰۰۰۱بررسـی و تحـت عنـوان شـغل توسـعه دهنـده صـفحات وب بـا PhPوMySQL با کد ۷۳۲۱۲۰۵۳۰۰۳۰۰۰۱ مورد تائید قرار گرفت .

 ۱۲

 

جمع واحد مهارتی : ۵۵


معرفی رشته تولید و توسعه دهنده پایگاههای اینترنتی

( کد رایانه ای دیپلم: ۹۱۱۲۵ )   (مجموعه نهم کاردانش)   (جمع واحد مهارتی : ۵۵)

توضیحات

فارغ‌التحصیلان رشته «تولید و توسعه دهنده پایگاههای اینترنتی» به طور ویژه می‌توانند طراحی و پشتیبانی سایت‌های اینترنتی را انجام دهند.

هدف این رشته، تربیت نیروی انسانی ماهر در زمینه ایجاد صفحات وب ایستا و پویا با استفاده ازHtml و PHP و JavaScript و استفاده از نرم‌افزارهای Photoshop و Flash و Dreamweaver است.

سطح آموزشی مهارت‌ها

در این دوره تحصیلی مهارت‌های لازم در کار کردن با برنامه‌ها و زبان‌های برنامه‌نویسی زیر به دست می‌آید:
Dreamweaver ، Photoshop ، Flash ، JavaScript ، PHP ، Visual Basic ، Office
هنرجویان در این رشته علاوه بر گذراندن دروس عمومی و پایه مشترک، مهارت‌های زیر را می‌آموزند:
– رایانه‌کار مقدماتی و پیشرفته
– طراح امور گرافیکی با رایانه
– طراح صفحات وب مقدماتی و پیشرفته
– کاربر Flash
– کاربر Adobe Premiere

آینده تحصیلی و شغلی

فارغ‌التحصیلان این رشته به طور ویژه می‌توانند ایجاد طراحی و پشتیبانی سایت‌های اینترنتی را انجام دهند، اما به طور عمومی مشاغل زیر را نیز می‌توانند برعهده بگیرند:
۱ـ منشی کامپیوتری، ۲ـ مسئول کارگاه‌های آموزشی، ۳ـ کمک مربی آموزش کامپیوتر، ۴ـ راهبر سیستم‌های کاربردی کامپیوتر، ۵ـ مسئول آرشیوهای نرم‌افزاری، ۶ـ کمک برنامه‌ساز سیستم‌های کاربردی کامپیوتر، ۷ـ برنامه‌ساز سیستم‌های کاربردی کامپیوتر، ۸ـ مربی آموزش کامپیوتر، ۹ـ دستیار تولیدکننده سیستم‌های کامپیوتر، ۱۰ـ مستندساز سیستم‌های کامپیوتر، ۱۱ـ نصاب و راهبر دستگاه‌های کامپیوتر، ۱۲ـ سرپرست اتاق کامپیوتر، ۱۳ـ سرپرست راهبری شبکه‌های محلی کامپیوتر، ۱۴ـ راهبر روندهای کنترل فرایندهای صنعتی.
دانش‌آموزان این رشته پس از گذراندن دروس خود با موفقیت مدرک دیپلم تولید و توسعه دهنده پایگاه های اینترنتی را کسب می‌نمایند که در صورت علاقه به تحصیل می‌توانند به روش‌های زیر در سطوح بالاتر ادامه تحصیل دهند:
– بدون گذراندن دوره پیش‌دانشگاهی در آزمون سراسری دوره کاردانی پیوسته شرکت کرده و پس از احراز قبولی در یکی از آموزشکده‌های فنی و حرفه‌ای سراسر کشور ادامه تحصیل داده و موفق به اخذ مدرک کاردانی شوند.
– بدون گذراندن دوره پیش‌دانشگاهی در آزمون ورودی آموزشکده‌های وابسته به دانشگاه جامع تکنولوژی (علمی ـ کاربردی) شرکت کرده و پس از احراز قبولی ادامه تحصیل داده و موفق به اخذ مدرک کاردانی شوند.
– بدون گذراندن دوره پیش‌دانشگاهی در آزمون سراسری دانشگاه آزاد اسلامی شرکت کرده و پس از احراز قبولی،
در دوره کاردانی پیوسته ادامه تحصیل داده و موفق به اخذ مدرک کاردانی شوند.

دیپلم توسعه دهنده پایگاههای اینترنتیدیپلم توسعه دهنده پایگاههای اینترنتی

چند دسته متقاضی دریافت دیپلم های شاخه کاردانش آموزش و پرورش هستند.

۱-متقاضیان بازمانده از تحصیل

۲-علاقمندان دریافت دیپلم مجدد یعنی متفاضی که دیپلم دارد اما به هر دلیلی می خواهد دیپلم دوم یا … دریافت کند.

۳-ترک تحصیل ها کسانیکه به هر دلیلی نتوانسته اند در مدارس روزانه تحصیل کنند و امروز تصمیم به دریافت دیپلم دارند.

برای اخذ دیپلم رسمی آموزش و پرورش متقاضی بایستی دو گروه درسی را پاس کند.

۱-دروس عمومی ۴۲ واحد درسی است.

۲-دروس تخصصی یا مهارتی که بین ۴۶ تا ۵۹ واحد می باشد.

پس از گذراندن دوره آموزشی مهارت در هر حرفه مهارت آموز به آزمونهای سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور معرفی و بایستی در دو مرحله آزمون کتبی تستی با حداقل نمره ۵۰ و آزمون عملی با حداقل نمره ۷۰ موفق به گذراندن آزمون مربوطه شده و گواهینامه مهارت دریافت نماید. تعداد مهارت های هر رشته براساس جدول بالا می باشد.

بعد از اخذ گواهینامه های مهارت و ارائه آن به مدارس بزرگسال شبانه و یا مراکز آموزش از راه دور زیر نظر وزارت آموزش و پرورش و گذراندن حداقل ۹۶ واحد درسی موفق به دریافت دیپلم رسمی آموزش و پرورش در شاخه کاردانش خواهید شد.

ثبت نام متقاضیان در دروس مهارتی و تخصصی  (آموزشگاههای آزاد ) نیازمند تعیین تکلیف وضعیت سربازی نیست اما جهت ثبت نام در مدارس برای دروس عمومی شرایط نظام وظیفه بایستی مشخص باشد یعنی یا باید دارای معافیت از سربازی ،عدم غیبت و یا کارت پایان خدمت باشید.

تمامی دارندگان دیپلم شاخه کاردانش می توانند در ادامه تحصیل با  به سایت سازمان سنجش مراجعه و در زمان مقرر نسبت به دریافت دفترچه کنکور دانشگاههای فنی و حرفه ای ،علمی و کاربردی ،دانشگاه آزاد اقدام نمایند.

بله در سال ۹۷ شرایط حضور دیپلم های شاخه کاردانش و فنی و حرفه ای فراهم گردید که در کنکور سراسری شرکت و در رشته های فنی و مهندسی ،پزشکی و علوم انسانی ادامه تحصیل دهند.اما ما به شما پیشنهاد نمی کنیم به این دلیل که شاخه کاردانش فرصت اشتغال بهتری نسبت شاخه نظری فراهم خواهد کرد.

بله ، تمامی اساتید دارای چندین سال سابقه در بازار کار هستند.

صد در صد و با قطعیت اعلام میکنیم تمام افرادی که با فریب سریعترین زمان و بدون آزمون سعی به جذب متقاضی اخذ دیپلم می کنند متخلف بوده و صرفا یک فریب برای شماست تنها مرجع رسمی صدور دیپلم وزارت آموزش و پرورش بوده ،و تنها با حضور در آزمون و گذراندن مدت زمان مورد نیاز شما موفق به دریافت دیپلم خواهید شد.

بله ، در نزدیکی آموزشگاه خطوط مترو  علی آباد، و استفاده از تاکسی یا اتوبوس به سمت نازی آباد

کلیک کنید برای مسیریابی

محله های نزدیک ما