قرارداد نماینده استانی

بسمه‌تعالي

قرارداد نماینده استانی

 

اين قرارداد بين شرکت سهامی خاص زیست بوم توسعه مهارت و نوآوری پارس فناور با نمايندگي مدیرعامل، آقاي …………….، با شماره ثبت 580021 و شناسه ملي 14010125072 كه در ايـن قرارداد ستاد ناميده مي‌شوند از يك طرف و شرکت آموزش و پژوهش بیلگی سایار  با نمایندگی مدیر عامل آقای ذکریا محترم با شماره ثبت 4607 و شناسه ملي 010220082772که در اين قرارداد نماینده ناميده مي‌شوند، بعنوان طرف ديگر، برطبق مقررات و شرايط زیر منعقد مي‌گردد.

تعاریف:

منظور از ستاد در این قرارداد شرکت سهامی خاص زیست بوم توسعه مهارت و نوآوری پارس فناور بعنوان طرف اول می باشد

منظور از نماینده در این قرارداد شرکت آموزش و پژوهش بیلگی سایار  بعنوان طرف دوم می باشد

منظور از سامانه در این قرارداد سامانه سرای مهارت ایرانیان متعلق به ستاد به آدرسwww.irsh.ir   می باشد

‌نشاني طرفين :  

آدرس ستاد: تهران، خیابان اشرفی اصفهانی، خ قموشی، خ بهار، دانشگاه علم و فرهنگ، طبقه اول، واحد 553 و 554

تلفن: 09422094000

آدرس نماینده: ارومیه فلکه خیام جنب بنک آینده

تلفن: 09144451769                                                                         نمابر: 04432247480

ماده 1) موضوع:

موضوع قرارداد عبارت از ارائه خدمات مذاکره، رایزنی، اطلاع رسانی، بازاریابی، جذب مشتری برای خدمات سامانه توسط نماینده در استان آذربایجان غربی می باشد.

ماده 2) مبلغ قرارداد :

مبلغ حق­الزحمه نماینده جهت ارائه خدمات موضوع ماده یک، بشرح پیوست شماره یک می­باشد.

حق السهم نماینده از کلیه خدمات سامانه متناسب با میزان دریافت مبالغ از کاربران مربوطه (تا زمانیکه کاربر از خدمات سامانه استفاده میکند) پرداخت می­گردد. (سهم نماینده از هر فاکتور مشتری با بسته دلخواه، معادل 25درصد مبلغ کل فاکتور می باشد)

تبصره: کلیه پرداختی کاربران می­بایست مستقیماً بحساب ستاد واریز شود.

ماده 3) مدت قرارداد:

این قرارداد از تاریخ 01/09/1400 به مدت یکسال شمسی معتبر می­باشد.

تبصره: در صورت توافق طرفین این قرارداد به هر نسبتی قابل تمدید می­باشد.

ماده 4) نحوه پرداخت:

حق­الزحمه نماینده پس از دریافت در سامانه و در سررسیدهای یکماهه محاسبه و پرداخت می­گردد.

ماده 5) تعهدات نماینده:

الف) مسئوليت كامل اجراي خدمات ماده یک بر عهده نماینده خواهد بود.

ب) رعایت حسن شهرت ستاد در جلسات، مکاتبات، اطلاع ر سانی و فرآیند جذب کاربران و سایر خدماتی که توسط نماینده انجام می­گیرد، الزامی است، همچنین ضوابط تبلیغات و اطلاع رسانی سامانه که متعاقباً ابلاغ می­گردد توسط نماینده لازم الاجرا می­باشد.

ج ) نماینده به هیچ وجه حق واگذاری امور این قرارداد را به هیچ شخص حقیقی یا حقوقی دیگر ندارد.

د) حوزه فعالیت نماینده صرفاً محدود به استان آذربایجان غربی می باشد و نماینده به هیچ عنوان حق مذاکره، رایزنی، تبلیغات، بازاریابی و جذب در سایر استانها را ندارد.

ه) نماینده بهیچ وجه حق دریافت وجه از متقاضیان و کاربران سامانه بابت خدمات و فعالیتهای سامانه را ندارد و کلیه پرداختهای سامانه می بایست مستقیماً بصورت الکترونیکی در درگاه پرداخت سامانه واریز گردد.

و) نماینده حق انعقاد هیچگونه قرارداد و یا تفاهم­نامه به نمایندگی از ستاد را ندارد و در اینگونه موارد هرگونه توافق­نامه­­ای فیمابین شخص ثالث و ستاد منعقد شده و در صورت لزوم (به تشخیص ستاد) نماینده نیز بعنوان ناظر و طرف سوم در قراردادها ذکر می­گردد.

ز) نماینده ملزم به رعایت حقوق مادی و معنوی سامانه بوده و بهیچوجه حق کپی­برداری از ایده، نرم افزار، مدل ارائه خدمات، نمادها، آرم و لوگوی سامانه، سربرگ و نیز کلیه موارد مربوط به ستاد را ندارد.

ح) نماینده متعهد به انجام کلیه امور و خدمات ذیل در مورد موضوع قرارداد و حسب ابلاغ ستاد می­باشد:

1- تامین دفتر نمایندگی در مرکز استان با مساحت مناسب و بکارگیری تجهیزات لازم از جمله تجهیزات اداری، رایانه، اینترنت پرسرعت و …

2- تامین نیروی انسانی آموزش دیده و ماهر با حسن سابقه و شهرت

3- پیگیری مستمر امور اداری و هماهنگی های ابلاغ شده از ستاد در سطح استان

4- شرکت در جلسات هماهنگی و توجیهی ستاد در تهران (با اعلام قبلی)

5- همکاری نزدیک و موثر با ناظران و بازرسان اعزامی ستاد جهت نظارت دوره ای (با اعلام قبلی)

6- تامین نیروهای پشتیبانی، اجرائی و خدماتی لازم برای اجرای سمینارهای رایگان توجیهی برای جذب کاربران

7-  توسعه بازار سامانه از طریق مذاکره، رایزنی و برقراری ارتباط با اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در سطح استان

8- اجرای برنامه­های اطلاع­رسانی و تبلیغاتی براساس شرایط و ضوابط پیوست یک و پس از تائید کتبی ستاد در مورد تک تک برنامه­های تبلیغی اعم از ارسال پیامک، ایمیل، درج آگهی در روزنامه و نشریات، نصب بنر و بیلبورد، آگهی در صداوسیما، درج خبر و آگهی در سایت ها و …

ماده 6) تعهدات ستاد:

الف) ستاد متعهد به صدور و ارسال معرفی نامه کتبی برای نماینده و معرفی در سامانه در حوزه جغرافیایی مورد عمل نماینده می باشد.

ب) ستاد متعهد به پرداخت حق­الزحمه نماینده در سررسیدهای مقرر به حساب شخصیت حقوقی نماینده می­باشد.

ج) ستاد متعهد به پشتیبانی فنی لازم از کلیه کاربران سامانه دوره می­باشد.

د) ستاد متعهد می­باشد نمایندگی خود را در استان آذربایجان غربی بصورت انحصاری در اختیار نماینده قرار دهد و هیچگونه فعالیتی جهت جذب کاربر در حوزه جغرافیائی نماینده ننماید.

ه) ستاد متعهد می­باشد کلیه اطلاعات و مدارک مورد نیاز نماینده جهت اجرای موضوع قرارداد را به تشخیص خود در اختیار نماینده قرار دهد.

ماده 7) فسخ قرارداد:

در موارد ذيل ستاد مي‌تواند قرارداد را یکطرفه فسخ نمايد:

الف) نقض تعهدات نماینده و عدم اصلاح امور پس از ابلاغ کتبی توسط ستاد

ب) نداشتن صلاحيت علمی، عملی و مالی لازم نماینده براي اجراي موضوع قرارداد در هر مرحله از قرارداد

ج) واگذاري موضوع قرارداد از سوي نماینده به غير، اعم از شخصيت حقيقي يا حقوقي

د) دریافت هرگونه وجه از کاربران و یا متقاضیان سامانه توسط نماینده وفق بند ه ماده 5 این قرارداد

ه) نماینده متعهد می­باشد تمام توان تخصصی و اجرائی خود را جهت اجرای موضوع قرارداد، همزمان با شروع قرارداد بکار گیرد. بدین منظور چنانچه عملکرد نماینده حداکثر ظرف مدت دوماه پس از انعقاد قرارداد توسط ستاد مطلوب ارزیابی نشود، قرارداد فسخ می­گردد. تشخیص مطلوب بودن عملکرد نماینده با ستاد می باشد و نماینده حق هیچگونه اعتراضی در این مورد را ندارد.

تبصره: در صورت فسخ قرارداد حق­الزحمه نماینده تا تاریخ ابلاغ کتبی فسخ محاسبه و در وجه وی پرداخت می­گردد.

و) این قرارداد هیچگونه حق استخدام، تعهد مبنی بر بیمه نماینده و کارکنان او، پرداخت مالیات و نظایر برای نماینده ایجاد نمی­نماید.

ماده 8) تضمین

نماینده متعهد می­باشد بمنظور تضمین حسن انجام تعهدات خود و نیز رعایت حسن شهرت ستاد، یک فقره چک بمبلغ یک میلیارد ریال بشماره سریال …………………… عهده بانک …………………….. نزد ستاد بسپارد که در صورت تخلف نماینده، ستاد مجاز به وصول تضمین یاد شده می­باشد.

ماده9) حل اختلافات :

كليه اختلافات احتمالي يا بروز موارد غيرقابل پيش‌بيني كه از طريق مذاكره مستقيم قابل حل نباشد به کمیته متشکل از نمایندگان طرفین و داور مرضي­الطرفين ارجاع و رأي صادره توسط کمیته براي طرفين لازم الاجراء خواهد بود.

اين قرارداد در 9 ماده، 1 تبصره و 1 پیوست و در 2 نسخه كه هركدام حكم واحد را دارند، تنظيم شده و براي طرفين لازم‌ الاجراء مي‌باشد.

 

 

طرف اول : شرکت زیست بوم توسعه مهارت و نوآوری پارس فناور

ستاد

امیرحسین نیکوفر

مدیرعامل

طرف دوم : شرکت آموزش و پژوهش بیلگی سایار

نماینده

ذکریا محترم

مدیرعامل