شبکه سازی

[dt_sc_h2 type=”” class=”aligncenter”]توانمندسازی مراکز[/dt_sc_h2]

با اعتقاد به اینکه افزایش بهره وری دستگاهها تنها درگرو آموزش نیروهای انسانی میسر می شود، این موسسه با داشتن سوابق درخشان در سطح استان و همکاری و ارتباط مستمر و تنگاتنگ با نهادها و ارگانهای مرتبط آمادگی خود را جهت عقد تفاهم نامه و یا قرارداد همکاری با نهادها و ارگانهای محترم برای طراحی ، تدوین و استاندارد سازی دوره های تک درس یک روزه – دو روزه و چند روزه (کارگاهی و مهارت آموزی) و برگزاری آموزشهای تعهدی با حضور مدرسان مجرب و اساتید و هیئت علمی دانشگاهی اعلام می دارد.


[dt_sc_fullwidth_section backgroundcolor=”” backgroundimage=”” opacity=”” parallax=”yes” backgroundrepeat=”no-repeat” backgroundposition=”left top” paddingtop=”” paddingtop=”60″ paddingbottom=”60″ textcolor=”” disable_container=”” class=”custom-parallax” first]

[dt_sc_one_third first]

یکی از مهمترین مشکلات مربوط به جوانان که گستره جهانی پیدا کرده، ابتلا به انواع مواد مخدر و روانگردان است. رشد فزاینده این معضل از نظر تعداد مصرف کننده و تغییر ماده مصرفی از سنتی به مواد شیمیایی و صنعتی و… روانگردان ها و پایین آمدن سن شروع مصرف، عوارض و آسیب‌های اجتماعی، فردی، اقتصادی و … ،اهمیت پیشگیری از اعتیاد و مداخله لازم نوجوانان و جوانان در محلات یا مدارس ضرورت تام دارد

استارتاپ

[dt_sc_clear /][dt_sc_fullwidth_section][dt_sc_button type=”type1″ link=”https://bilgisayariran.ir/%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d8%a7%d9%be/” size=”small” bgcolor=”” variation=”” textcolor=”” target=”_blank” class=”” timeline_button=”no”]استارتاپ[/dt_sc_button][/dt_sc_one_third][dt_sc_two_third ]

[dt_sc_one_third first]

[dt_sc_icon_box type =” type6″ fontawesome_icon=’question’ title=’تفاهم نامه همکاری:’ link=’https://bilgisayariran.ir/%d8%aa%d9%81%d8%a7%d9%87%d9%85-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%87%d9%85%da%a9%d8%a7%d8%b1%db%8c/’ ]

تفاهم نامه همکاری

[/dt_sc_icon_box]
[/dt_sc_one_third]
[dt_sc_one_third]

[dt_sc_icon_box type =” type6″ fontawesome_icon=’question’ title=’اعطای نمایندگی:’ link=’https://bilgisayariran.ir/%d8%a7%d8%b9%d8%b7%d8%a7%db%8c-%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d9%86%d8%af%da%af%db%8c/’ ]

اعطای نمایندگی

[/dt_sc_icon_box]
[/dt_sc_one_third]
[dt_sc_one_third]

[dt_sc_icon_box type =” type6″ fontawesome_icon=’clipboard’ title=’تعرفه های سامانه:’ link=’https://bilgisayariran.ir/%d8%aa%d8%b9%d8%b1%d9%81%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%85%d8%ac%d8%a7%d8%b2%db%8c/’ ]

تعرفه های سامانه آموزش مجازی

[/dt_sc_icon_box]
[/dt_sc_one_third]

[/dt_sc_two_third]


[dt_sc_hr_invisible_medium /]

[dt_sc_fullwidth_section backgroundcolor=”” backgroundimage=”” opacity=”” parallax=”” backgroundrepeat=”” backgroundposition=”” paddingtop=”60″ paddingbottom=”” textcolor=”” disable_container=”” class=”” first][dt_sc_h2 type=”” id=”” class=”aligncenter”]اشتراک محتوا[/dt_sc_h2]

[dt_sc_one_half first]

 • حق اشتراک ماهانه آموزش های مجازی آنلاین ۱۵میلیون می باشد
 • حق اشتراک سالیانه سامانه آموزش های مجازی آفلاین ۱۰میلیون می باشد
 • حق اشتراک سالیانه سامانه آزمون ۱۰میلیون می باشد .
 • حق اشتراک سالیانه سامانه اتوماسیون اداری ۱۵میلیون می باشد .
 • هزینه سرویس هر یک نفر ساعت آموزش آنلاین مبلغ سی درصد.۵۰هزار
 • هزینه سرویس هر یک نفر آموزش آفلاین مبلغ بیست درصد .۲۵هزار
 • هزینه سرویس هر یک نفر آزمون الکترونیکی مبلغ ده درصد .۲۵هزار
 • هزینه سرویس هر یک نامه ارسال الکترونیکی مبلغ بیست هزار ریال .۱۰هزار

[dt_sc_button type=”type2″ link=”https://shahabir.ir/%d9%81%d8%b1%d9%85-%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d8%af%d8%b1%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%b3%d8%aa-%d8%af%d9%85%d9%88%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%87/” size=”small” bgcolor=”” variation=”” textcolor=”” target=”_blank” class=”” timeline_button=”no”]درخواست سامانه آموزش مجازی [/dt_sc_button][/dt_sc_one_half][dt_sc_one_half ][dt_sc_progressbar type=”progress-striped-active” color=”#9bbd3c” value=”30″]• برگزاری وبینارهای آموزشی با مدرسان برای سرفصل سازمان [/dt_sc_progressbar][dt_sc_progressbar type=”progress-striped-active” color=”#8b5595″ value=”100″]• تولید محتوا برای وبینارهای آموزشی (بصورت فیلم استاد) [/dt_sc_progressbar][dt_sc_progressbar type=”progress-striped-active” color=”#d98f5a” value=”150″]• بارگذاری محتوا های تولید شده در سامانه جهت آموزش [/dt_sc_progressbar][dt_sc_progressbar type=”progress-striped-active” color=”#bc5050″ value=”10″]•ثبت نام اینترنتی از متقاضی آموزشها (هر دوره   ۱۰۰۰) [/dt_sc_progressbar][dt_sc_progressbar type=”progress-striped-active” color=”#5a5a5a” value=”50″]• برگزاری آموزش دوره ها بصورت آفلاین  (هر دوره ۵٫۰۰۰) [/dt_sc_progressbar][dt_sc_progressbar type=”progress-striped-active” color=”#9bbd3c” value=”20″]• اخذ آزمون های  اینترنتی  دوره ها (هر آزمون ۲٫۰۰۰) [/dt_sc_progressbar][/dt_sc_one_half]


[dt_sc_fullwidth_section backgroundcolor=”” backgroundimage=”” opacity=”” parallax=”” backgroundrepeat=”” backgroundposition=”” paddingtop=”60″ paddingbottom=”” textcolor=”” disable_container=”” class=”” first][dt_sc_h2 type=”” id=”” class=”aligncenter”]فرآیند تهیه، پیاده سازی و استقرار سیستم نظام حقوق و دستمزد [/dt_sc_h2]

فاز گام‌های اجرایی شرح فرآیند پیاده سازی سیستم حقوق و دستمزد و ارزشیابی کارکنان درصد تحقق پروژه
فاز اول اول تهیه شناسنامه مشاغل شرکت بر اساس Top Chart و Sub Chart(جهت….) ۵۰%

دوم

تهیه، تدوین نظام نامه جبران خدمات و پیاده سازی و استقرار سیستم حقوق و مزایا بر اساس مدل ارزشیابی شغل و شاغل
فاز دوم سوم انجام ارزشیابی ………………… رسته از مشاغل ……………………………. ۳۰%
چهارم انجام ارزشیابی ………………… نفر از کارکنان شاغل در ……………
فاز سوم پنجم بارگذاری، انجام ورود اطلاعات، تعیین ضریب ریالی، تعیین بار مالی،جمع بندی دستاوردها و ارایه گزارش های نهایی ۲۰%

[dt_sc_fullwidth_section backgroundcolor=”” backgroundimage=”” opacity=”” parallax=”” backgroundrepeat=”” backgroundposition=”” paddingtop=”60″ paddingbottom=”” textcolor=”” disable_container=”” class=”” first][dt_sc_h2 type=”” id=”” class=”aligncenter”]اشتراک محتوای پنل ارزیابی [/dt_sc_h2]

[dt_sc_one_half first]

پنل ارزیابی فرد هر نفر/مورد ۱۰۰۰۰۰
دیسک نمایش نتایج ۱۰۰۰۰
دانلود نتایج ۱۰۰۰۰
آرشیو اسناد ۱۰۰۰۰
کلیفتون نمایش نتایج ۱۰۰۰۰
دانلود نتایج ۱۰۰۰۰
آرشیو اسناد ۱۰۰۰۰

رغبت سنج هالند، هوش هیجانی: EQ، رغبت سنجی Clifton:، پنج بعد شخصیتی نئو، شخصیت شناسی DISC ، دیسک استیودنت تحصیلی، دیسک خانواده

[/dt_sc_one_half][dt_sc_one_half ][dt_sc_progressbar type=”progress-striped-active” color=”#9bbd3c” value=”100″]•  گزارشات تحلیلی ۱۰۰۰۰ ۱۰ [/dt_sc_progressbar][dt_sc_progressbar type=”progress-striped-active” color=”#8b5595″ value=”70″]•  نمایش نتایج ۱۰۰۰۰ ۱۰ ۵ [/dt_sc_progressbar][dt_sc_progressbar type=”progress-striped-active” color=”#d98f5a” value=”60″]•  دانلود نتایج ۱۰۰۰۰ ۱۰ ۵ [/dt_sc_progressbar][dt_sc_progressbar type=”progress-striped-active” color=”#bc5050″ value=”30″]•  آرشیو اسناد ۱۰۰۰۰ ۱۰ ۵ [/dt_sc_progressbar][dt_sc_progressbar type=”progress-striped-active” color=”#5a5a5a” value=”10″]•  نمودار فردی ۱۰۰۰۰ ۱۰ [/dt_sc_progressbar][/dt_sc_one_half]

[dt_sc_button type=”type2″ link=”https://shahabir.ir/%d9%81%d8%b1%d9%85-%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d8%af%d8%b1%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%b3%d8%aa-%d8%af%d9%85%d9%88%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%87/” size=”small” bgcolor=”” variation=”” textcolor=”” target=”_blank” class=”” timeline_button=”no”]درخواست پنل ارزیابی فرد[/dt_sc_button]


[dt_sc_fullwidth_section backgroundcolor=”” backgroundimage=”” opacity=”” parallax=”” backgroundrepeat=”” backgroundposition=”” paddingtop=”60″ paddingbottom=”” textcolor=”” disable_container=”” class=”” first][dt_sc_h2 type=”” class=”aligncenter”]نمایندگی خدمات آموزش های مجازی (آنلاین و آفلاین) به سازمان ها[/dt_sc_h2]

پیوست بهزیستی

جدول مبلغ حق ­الزحمه نماینده جهت ارائه خدمات موضوع ماده یک قراردادجدول قیمت بسته های مختلف خدمات سامانه آموزش مجازی سامانه تا پایان سال ۱۴۰۰ براساس نوع کاربری:
ملاحظات:در صورت هرگونه تغییر در قیمتهای فوق توسط ستاد، مراتب بصورت مکتوب به نماینده ابلاغ می گردد.در صورت فروش بسته دلخواه توسط نماینده به مشتری(که قیمت ماهانه آن در جدول فوق ارائه نشده سهم نماینده از هر فاکتور مشتری با بسته دلخواه، معادل ۲۵درصد مبلغ کل فاکتور می باشد)از حق السهم نماینده کسوراتی از جمله بیمه و مالیات و عوارض کسر نمی گردد.در صورت جذب یک مشتری توسط نماینده تا زمانی که مشتری از بسته های سامانه خرید نماید، سهم نماینده محفوظ و در وجه نماینده پرداخت می گردد.


 1. پیوست کشاورزی

  1. جدول مبلغ حق­الزحمه نماینده جهت ارائه خدمات موضوع ماده یک قرارداد تا پایان سال ۱۴۰۰
  2. جدول حق عضویت سامانه براساس نوع عضویت کاربر:نوع عضویت کاربر

،[dt_sc_fullwidth_section backgroundcolor=”” backgroundimage=”” opacity=”” parallax=”” backgroundrepeat=”” backgroundposition=”” paddingtop=”60″ paddingbottom=”” textcolor=”” disable_container=”” class=”” first][dt_sc_h2 type=”” id=”darkhast” class=”aligncenter”]هزینه بسته های دریافتی از مشتریان (به ریال) [/dt_sc_h2]

نوع  یک ماهه سه  ماهه شش ماهه یک ساله
بسته مدارس ۹,۸۰۰,۰۰۰ ۲۷,۹۳۰,۰۰۰ ۵۳,۰۶۷,۰۰۰ ۱۰۰,۸۲۷,۳۰۰
بسته دانشگاه ها ۲۴,۳۰۰,۰۰۰ ۶۹,۲۵۵,۰۰۰ ۱۳۱,۵۸۴,۵۰۰ ۲۵۰,۰۱۰,۵۵۰
بسته موسسات آموزشی ۱۵,۱۰۰,۰۰۰ ۴۳,۰۳۵,۰۰۰ ۸۱,۷۶۶,۵۰۰ ۱۵۵,۳۵۶,۳۵۰

،[dt_sc_fullwidth_section backgroundcolor=”” backgroundimage=”” opacity=”” parallax=”” backgroundrepeat=”” backgroundposition=”” paddingtop=”60″ paddingbottom=”” textcolor=”” disable_container=”” class=”” first][dt_sc_h2 type=”” id=”darkhast” class=”aligncenter”]سهم نماینده(به ریال)[/dt_sc_h2]

نوع عضویت کاربر یک ماهه سه  ماهه شش ماهه یک ساله
  ۲,۴۵۰,۰۰۰ ۶,۹۸۲,۵۰۰ ۱۳,۲۶۶,۷۵۰ ۲۵,۲۰۶,۸۲۵
  ۶,۰۷۵,۰۰۰ ۱۷,۳۱۳,۷۵۰ ۳۲,۸۹۶,۱۲۵ ۶۲,۵۰۲,۶۳۸
  ۳,۷۷۵,۰۰۰ ۱۰,۷۵۸,۷۵۰ ۲۰,۴۴۱,۶۲۵ ۳۸,۸۳۹,۰۸۸

،[dt_sc_fullwidth_section backgroundcolor=”” backgroundimage=”” opacity=”” parallax=”” backgroundrepeat=”” backgroundposition=”” paddingtop=”60″ paddingbottom=”” textcolor=”” disable_container=”” class=”” first][dt_sc_h2 type=”” id=”darkhast” class=”aligncenter”]سهم نماینده(به ریال)[/dt_sc_h2]

نوع عضویت کاربر یک ماهه سه  ماهه شش ماهه یک ساله
 بهره بردار(کشاورز، باغدار، ۱,۰۶۹,۲۰۰ ۵۳۴,۶۰۰ ۲۹۷,۰۰۰ ۱۱۰,۰۰۰
 مهندس عضو سازمان نظام مهندسی ۱,۶۵۲,۴۰۰ ۸۲۶,۲۰۰ ۴۵۹,۰۰۰ ۱۷۰,۰۰۰
 فعال در بخش صنایع یا بازرگانی کشاورزی ۴,۸۶۰,۰۰۰ ۲,۴۳۰,۰۰۰ ۱,۳۵۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰

،[dt_sc_fullwidth_section backgroundcolor=”” backgroundimage=”” opacity=”” parallax=”” backgroundrepeat=”” backgroundposition=”” paddingtop=”60″ paddingbottom=”” textcolor=”” disable_container=”” class=”” first][dt_sc_h2 type=”” id=”darkhast” class=”aligncenter”]مبلغ حق عضویت دریافتی از کاربران (به ریال)[/dt_sc_h2]

سهم  نماینده(ریال)

یک ماهه سه ماهه شش ماهه یک ساله
۱۱,۵۵۰ ۳۱,۱۸۵ ۵۶,۱۳۳ ۱۱۲,۲۶۶
۱۷,۸۵۰ ۴۸,۱۹۵ ۸۶,۷۵۱ ۱۷۳,۵۰۲
۵۲,۵۰۰ ۱۴۱,۷۵۰ ۲۵۵,۱۵۰ ۵۱۰,۳۰۰

،[dt_sc_fullwidth_section backgroundcolor=”” backgroundimage=”” opacity=”” parallax=”” backgroundrepeat=”” backgroundposition=”” paddingtop=”60″ paddingbottom=”” textcolor=”” disable_container=”” class=”” first][dt_sc_h2 type=”” id=”darkhast” class=”aligncenter”] جدول تعرفه خدمات و نحوه تسهیم :[/dt_sc_h2]

موضوع تعرفه برای کاربران (ریال)   سهم نماینده(ریال)
هزینه هر مشاوره پیامکی ۲۰,۰۰۰ ۳۶۰
هزینه هر دقیقه مشاوره تلفنی ۲۰,۰۰۰ ۳۶۰
حداقل هزینه هر دقیقه مشاوره تصویری آنلاین ۲۰,۰۰۰ ۳۶۰
هر ساعت آموزش آنلاین A(مبلغ شهریه دوره) %۲ * A
هر ساعت آموزش آفلاین B(مبلغ شهریه دوره) %۴ * B
کارمزد معاملات مکان بازار سامانه C(مبلغ کل هر معامله) %۰٫۴ * C

[dt_sc_fullwidth_section backgroundcolor=”” backgroundimage=”” opacity=”” parallax=”” backgroundrepeat=”” backgroundposition=”” paddingtop=”60″ paddingbottom=”” textcolor=”” disable_container=”” class=”” first][dt_sc_h2 type=”” id=”” class=”aligncenter”]درخواست سامانه آموزش مجازی [/dt_sc_h2]

[dt_sc_one_half first]

آموزشهای مجازی خود را ایجاد کنید و به برگزاری دوره‌های آموزشی، آزمون، تمرین، پروژه‌های کلاسی، ارتباط استاد با فراگیران و پرسش و پاسخ، طراحی فرم نظرسنجی، استخراج نمرات، امکان حضور غیاب و هر آنچه برای یک آموزش مجازی نیاز دارید، بپردازید.

[dt_sc_button type=”type2″ link=”https://shahabir.ir/%d9%81%d8%b1%d9%85-%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d8%af%d8%b1%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%b3%d8%aa-%d8%af%d9%85%d9%88%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%87/” size=”small” bgcolor=”” variation=”” textcolor=”” target=”_blank” class=”” timeline_button=”no”]درخواست سامانه آموزش مجازی [/dt_sc_button][/dt_sc_one_half][dt_sc_one_half ]

[/dt_sc_one_half]