اهداف اجرای سمینار کارآفرینی و بهبود کسب و کار

افزایش آگاهی از طرح‌های کارآفرینی و خوداشتغالی در میان جامعه هدف فاقد شغل و همچنین کسب اطلاعات مربوط به مشاغل، بهره مندی از تجربیات مفید و ارزشمند کارآفرینان و مجریان طرح‌های خوداشتغالی، از بین بردن ترس ورود به کار و ایجاد انگیزه ورود به طرح‌های خوداشتغالی

جامعه هدف در قالب اردو‌های راه اشتغال با کارآفرینان موفق بخش خصوصی و یا دولتی و نیز فرآیند تولید آشنا می‌شوند که این ارتباط می‌تواند راه را برای آشنایی هر چه بیشتر جامعه هدف با مقدمات کار خوداشتغالی هموار سازد. در این اردو طرح‌های پرورش مرغ تخم گذار، طرح پرورش بلدرچین، طرح پرورش شتر، طرح پرورش گاو شیری، طرح پرورش زنبور عسل و چندطرح خوداشتغالی دیگر بازدید و از تجربیات ارزشمند صاحبان مشاغل و همچنین کارآفرینان موفق بهره برداری شد.

[dt_sc_fullwidth_section backgroundcolor=”” backgroundimage=”” opacity=”” parallax=”” backgroundrepeat=”” backgroundposition=”” paddingtop=”60″ paddingbottom=”” textcolor=”” disable_container=”” class=”” first]

[dt_sc_h2 type=”” class=”aligncenter”] سین برنامه و نحوه برگزاری[/dt_sc_h2]

[dt_sc_one_half first type =” type1″]

همخوانی سرود ملی

[/dt_sc_one_half]
[dt_sc_one_half type =” type1″]

[dt_sc_accordion_group]

[dt_sc_toggle title=” تلاوت آیاتی از قرآن کریم. و همخوانی سرود ملی: ساعت ۱۰ صبح.“]

تلاوت آیاتی چند از قرآن کریم. و همخوانی سرود ملی .

[/dt_sc_toggle]

[dt_sc_toggle title=”خیرمقدم رییس اداره  ۱۰:۱۵ تا ۱۰:۳۰”]

  • خیرمقدم رییس اداره  ۱۰:۱۵ تا ۱۰:۳۰

[/dt_sc_toggle]
[dt_sc_toggle title=”سخنرانی مدیرکل  : جناب آقای ۱۰:۳۰ تا ۱۰:۴۵“]

  • سخنرانی مدیرکل  : جناب آقای ۱۰:۳۰ تا ۱۰:۴۵
  • سخنرانی نماینده : جناب آقای  ۱۰:۴۵ تا ۱۱:۰۰
  • سخنرانی مهمان ویژه : جناب آقای  ۱۱:۰۰ تا ۱۱:۱۵

[/dt_sc_toggle]

[dt_sc_toggle title=”مراسم تجلیل از مشاهیر و اهدای جوایز و تقدیرنامه ها به فعالان ۱۲:۰۰ تا ۱۳:۰۰.”]

  • مراسم تجلیل از مشاهیر و اهدای جوایز و تقدیرنامه ها به فعالان
  • اجرای مراسم جشن و شادی و سرود و موسیقی در حین مراسم تجلیل

[/dt_sc_toggle]

[dt_sc_toggle title=”جمعبندی مباحث و بررسی نظرات توسط مجری سامانه های الکترونیکی : جناب آقای محترم  ۱۳:۰۰ تا ۱۳:۳۰..”]

  • جمعبندی مباحث و بررسی نظرات توسط مجری سامانه های الکترونیکی : جناب آقای محترم  ۱۳:۰۰ تا ۱۳:۳۰.

[/dt_sc_toggle]

[dt_sc_toggle title=”اختتامیه و پذیرایی ساعت ۱۳:۳۰ .”]

  • پذیرایی . ۱۳:۳۰

[/dt_sc_toggle]

[/dt_sc_accordion_group]

[/dt_sc_one_half]

[/dt_sc_fullwidth_section]


[dt_sc_fullwidth_section backgroundcolor=”” backgroundimage=”” opacity=”” parallax=”” backgroundrepeat=”” backgroundposition=”” paddingtop=”60″ paddingbottom=”” textcolor=”” disable_container=”” class=”” first]

[dt_sc_progressbar type=”progress-striped-active” color=”#8b5595″ value=”100″]•برگزاری دوره های حضوری و مجازی و دریافت گواهینامه شرکت در دوره:[/dt_sc_progressbar]

[dt_sc_one_third first]

[dt_sc_portfolio_item id=”1509″/]

[/dt_sc_one_third][dt_sc_one_third]

[dt_sc_portfolio_item id=”1497″/]

[/dt_sc_one_third][dt_sc_one_third]

[dt_sc_portfolio_item id=”1504″/]

[/dt_sc_one_third]


[dt_sc_fullwidth_section backgroundcolor=”” backgroundimage=”” opacity=”” parallax=”” backgroundrepeat=”” backgroundposition=”” paddingtop=”60″ paddingbottom=”60″ textcolor=”” disable_container=”” class=”” first]

[dt_sc_h2 type=”” class=”aligncenter”]سین برنامه و نحوه برگزاری جشنواره روز ملی فرش دستباف استان[/dt_sc_h2]

[dt_sc_hr_invisible /]

[dt_sc_timeline_section]

[dt_sc_timeline align=”left” class=””]

[dt_sc_timeline_item fontawesome_icon=”timeline-icon2″ custom_icon=”” link=”https://shahabir.ir/courses-layout-2″ title=” ساعت ۱۰ صبح” subtitle=”تلاوت آیاتی از قرآن کریم. و همخوانی سرود ملی: ساعت ۱۰ صبح.“]

[/dt_sc_timeline_item]
[/dt_sc_timeline]
[dt_sc_timeline align=”right” class=””]
[dt_sc_timeline_item fontawesome_icon=”timeline-icon2″ custom_icon=”” link=”https://shahabir.ir/courses-layout-2″ title=” ۱۰:۱۵ تا ۱۰:۳۰” subtitle=”خیرمقدم رییس اداره فرش دستباف ( جناب آقای وقای) ۱۰:۱۵ تا ۱۰:۳۰”]

[/dt_sc_timeline_item]
[/dt_sc_timeline]
[dt_sc_timeline align=”left” class=””]
[dt_sc_timeline_item fontawesome_icon=”timeline-icon3″ custom_icon=”” link=”https://shahabir.ir/classes-list/” title=” ۱۰:۳۰ تا ۱۰:۴۵” subtitle=”سخنرانی مدیرکل صنعت معدن و تجارت : جناب آقای سرتیپی ۱۰:۳۰ تا ۱۰:۴۵“]

[/dt_sc_timeline_item]
[/dt_sc_timeline]
[dt_sc_timeline align=”right” class=””]
[dt_sc_timeline_item fontawesome_icon=”timeline-icon4″ custom_icon=”” link=”https://shahabir.ir/%da%af%d9%88%d8%a7%d9%87%db%8c%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%84%db%8c%d8%b3%d8%aa/” title=” ۱۲:۰۰ تا ۱۳:۰۰” subtitle=”مراسم تجلیل از مشاهیر و اهدای جوایز و تقدیرنامه ها به فعالان صنعت فرش ۱۲:۰۰ تا ۱۳:۰۰.”]

[/dt_sc_timeline_item]
[/dt_sc_timeline]

[dt_sc_timeline align=”left” class=””]
[dt_sc_timeline_item fontawesome_icon=”timeline-icon1″ custom_icon=”” link=”https://shahabir.ir/%da%af%d9%88%d8%a7%d9%87%db%8c%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%84%db%8c%d8%b3%d8%aa/” title=” ۱۳:۰۰ تا ۱۳:۳۰” subtitle=”جمعبندی مباحث و بررسی نظرات توسط مجری سامانه های الکترونیکی : جناب آقای محترم ۱۳:۰۰ تا ۱۳:۳۰.”]

[/dt_sc_timeline_item]
[/dt_sc_timeline]

[dt_sc_timeline align=”right” class=””]
[dt_sc_timeline_item fontawesome_icon=”timeline-icon2″ custom_icon=”” link=”https://shahabir.ir/%da%af%d9%88%d8%a7%d9%87%db%8c%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%84%db%8c%d8%b3%d8%aa/” title=” ۱۳:۳۰” subtitle=”اختتامیه و پذیرایی ساعت ۱۳:۳۰ “]

[/dt_sc_timeline_item]
[/dt_sc_timeline]

[/dt_sc_timeline_section][/dt_sc_fullwidth_section]


[dt_sc_fullwidth_section backgroundcolor=”” backgroundimage=”” opacity=”” parallax=”” backgroundrepeat=”” backgroundposition=”” paddingtop=”60″ paddingbottom=”” textcolor=”” disable_container=”” class=”” first]

[dt_sc_progressbar type=”progress-striped-active” color=”#8b5595″ value=”100″]•برگزاری دوره های حضوری و مجازی و دریافت گواهینامه شرکت در دوره:[/dt_sc_progressbar]

[dt_sc_one_third first]

[dt_sc_portfolio_item id=”759″/]

[/dt_sc_one_third][dt_sc_one_third]

[dt_sc_portfolio_item id=”1497″/]

[/dt_sc_one_third][dt_sc_one_third]

[dt_sc_portfolio_item id=”354″/]

[/dt_sc_one_third]


[dt_sc_fullwidth_section backgroundcolor=”” backgroundimage=”” opacity=”” parallax=”” backgroundrepeat=”” backgroundposition=”” paddingtop=”60″ paddingbottom=”” textcolor=”” disable_container=”” first]

[/dt_sc_fullwidth_section]

[dt_sc_callout_box type=”type5″ button_text=”(درخواست مشاوره) ” link=”https://bilgisayariran.ir/%D9%81%D8%B1%D9%85-%D8%B1%D8%B2%D8%B1%D9%88/”]

 شناسایی و بهره برداری از ظرفیت ها و سرمایه هاست.

توسعه کسب و کارها، به مشاوره و خدمات مکملی نیاز دارد که میتوان با ایجاد زیر ساختهای لازمه و فراهم نمودن امکان دسترسی به خدمات مورد انتظار، ضمن ایجاد کسب و کارهای جدید به حمایت از پایدارسازی و توسعه کسب و کارهای موجود نیز اقدام نمود.(کلنیک کسب و کار)

[/dt_sc_callout_box]


[dt_sc_fullwidth_section backgroundcolor=”” backgroundimage=”” opacity=”” parallax=”” backgroundrepeat=”” backgroundposition=”” paddingtop=”60″ paddingbottom=”” textcolor=”” disable_container=”” class=”” first]

[dt_sc_clear /][dt_sc_fullwidth_section]

[/dt_sc_one_third]

[dt_sc_one_third first]

توجه ویژه:

۱- اگر عضو سامانه نیستید > ثبت نام نمایید.

۲- اگر عضو سامانه هستید  > ورود نمایید.

[dt_sc_button type=”type6″ link=”https://bilgisayariran.ir/?redirect_to=https%3A%2F%2Fbilgisayariran.ir%2F%3Fredirect_to%3Dhttps%3A%2F%2Fbilgisayariran.ir%2F&login=true” size=”small” bgcolor=”” variation=”” textcolor=”” target=”_blank” timeline_button=”no”](فرم عضویت اولیه) [/dt_sc_button]

ثبت نام و رزرو مستقیم (سازمانی)

عضو سامانه نیستمعضو سامانه هستم

[dt_sc_button type=”type1″ link=”https://bilgisayariran.ir/%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d8%a7%d9%be/” size=”small” bgcolor=”” variation=”” textcolor=”” target=”_blank” class=”” timeline_button=”no”]استارتاپ[/dt_sc_button]

[/dt_sc_one_third][dt_sc_two_third ]

[dt_sc_one_third first][dt_sc_icon_box type =” type6″ fontawesome_icon=’question’ title=’محتوای ارائه دیسک-خلاصه-۱۴۰۱’ link=’https://shahabir.ir/wp-content/uploads/2022/06/محتوای ارائه دیسک-خلاصه-۱۴۰۱٫pdf’ ]

[/dt_sc_icon_box]
[/dt_sc_one_third]
[dt_sc_one_third][dt_sc_icon_box type =” type6″ fontawesome_icon=’question’ title=’محتوای ارایه دیسک-ویژگیهای عمومی و خاص لایه ها ۰۰۳۰۱-۹۹۱۲’ link=’https://shahabir.ir/wp-content/uploads/2022/06/محتوای ارایه دیسک-ویژگیهای عمومی و خاص لایه ها ۰۰۳۰۱-۹۹۱۲٫pdf’ ]

[/dt_sc_icon_box]
[/dt_sc_one_third]
[dt_sc_one_third][dt_sc_icon_box type =” type6″ fontawesome_icon=’question’ title=’محتوای ارائه دیسک-کاربردها-۱۴۰۱’ link=’https://shahabir.ir/wp-content/uploads/2022/06/محتوای ارائه دیسک-کاربردها-۱۴۰۱٫pdf’ ]

[/dt_sc_icon_box]
[/dt_sc_one_third]

[/dt_sc_two_third]


[dt_sc_fullwidth_section type =” type6″ =”” backgroundimage=”” opacity=”” parallax=”” backgroundrepeat=”” backgroundposition=”” paddingtop=”10″ paddingbottom=”10″ textcolor=”” disable_container=”” class=”” first]

[dt_sc_one_fourth first][dt_sc_icon_box type=”type6″ fontawesome_icon=”” stroke_icon=”android” custom_icon=”https://shahabir.ir/new/wp-content/uploads/2020/11/icon-new1.png” title=”آموزش سامانه۰۰۱” link=”https://shahabir.ir/wp-content/uploads/2022/05/4_5764854277495327884.mp4″ custom_bgcolor=”#27ae60″]

آموزشهای خود را انتخاب و با برگزاری آزمون گواهینامه دریافت نمایید

[/dt_sc_icon_box]

[/dt_sc_one_fourth][dt_sc_one_fourth ][dt_sc_icon_box type=”type6″ fontawesome_icon=”” stroke_icon=”android” custom_icon=”https://shahabir.ir/new/wp-content/uploads/2020/11/icon-new2.png” title=”آموزش سامانه۰۰۲” link=”https://shahabir.ir/wp-content/uploads/2022/05/4_5764854277495327875-1.mp4″ custom_bgcolor=”#f2672e”]

آموزشهای خود را انتخاب و با برگزاری آزمون گواهینامه دریافت نمایید

[/dt_sc_icon_box]

[/dt_sc_one_fourth][dt_sc_one_fourth ][dt_sc_icon_box type=”type6″ fontawesome_icon=”” stroke_icon=”android” custom_icon=”https://shahabir.ir/new/wp-content/uploads/2020/11/icon-new3.png” title=”آموزش سامانه۰۰۳” link=”https://shahabir.ir/wp-content/uploads/2022/05/4_5764854277495327870.mp4″ custom_bgcolor=”#e5a329″]

آموزشهای خود را انتخاب و با برگزاری آزمون گواهینامه دریافت نمایید

[/dt_sc_icon_box]

[/dt_sc_one_fourth][dt_sc_one_fourth ][dt_sc_icon_box type=”type6″ fontawesome_icon=”” stroke_icon=”android” custom_icon=”http://lms.dttheme.com/wp-content/uploads/2014/06/icon-new4.png” title=”آموزش سامانه۰۰۴” link=”https://shahabir.ir/wp-content/uploads/2022/05/4_5764854277495327871.mp4″ custom_bgcolor=”#9fbf3a”]

آموزشهای خود را انتخاب و با برگزاری آزمون گواهینامه دریافت نمایید

[/dt_sc_icon_box]

[/dt_sc_one_fourth]

راز ثروتمند شدن با کسب و کار کشاورزی چیست؟

برای ثروتمند شدن از این طریق، اول باید با آموزش درست و اصولی، یکی از ایده های پولساز  را پیدا کنید.

شاید با خود بگویید که من همین الان با خواندن این مقاله یک ایده را انتخاب کردم!

اما این نوع انتخاب ایده، آن هم فقط با خواندن مقاله، کار غلطی است.

من فقط با این نوشته ذهن شما را باز کردم، حالا باید با استفاده از نکات و ترفندهایی، ایده متناسب با خود را پیدا کنید.

در مرحله بعد، نوبت راه‌اندازی کسب و کار است.

این مرحله هم مانند پیدا کردن ایده، نکات مهمی دارد که اگر به درستی آن‌ها را آموزش نبینید، صد در صد شکست می‌خورید!

به همین علت، توصیه می کنم برای پیدا کردن ایده مناسب و یک شروع عالی، روی عکس زیر کلیک کنید و دوره ویدئویی را ببینید.

مقالات مرتبط

نتیجه‌گیری

در این نوشته با بهترین ایده های پولساز  آشنا شدید.

صنعت کشاورزی، یکی از مهم‌ترین صنایع در ایران و کشورهای دیگر است.

چون هر ساله جمعیت جهان افزایش پیدا می‌کند.

این بدان معناست که قطعاً تقاضای بیشتری برای  به‌وجود می‌آید.

بنابراین، بهتر است هرچه زودتر وارد این صنعت شوید.