دوره تحلیل رفتار باDISC

تحلیل رفتار کارکنان و ارتباطات اثربخش

با مدل جهانی دیسک  DISC

(Analysis of employee behaviour and

Effective communication with DISC global model)

 

[dt_sc_clear /][dt_sc_hr_invisible_small /][dt_sc_fullwidth_section]

[dt_sc_fullwidth_section backgroundcolor=”” backgroundimage=”” opacity=”” parallax=”” backgroundrepeat=”” backgroundposition=”” paddingtop=”60″ paddingbottom=”” textcolor=”” disable_container=”” class=”” first][dt_sc_h3 type=”” class=”aligncenter”]مقدمه:[/dt_sc_h3]

مدیران سازمانها هر روزه با چالش های زیادی روبرو هستند و بیشتر زمان خود را صرف پاسخ دادن به سئوالاتی همچون سوالات زیر میکنند :

[dt_sc_one_half first type =” type1″]

 • کیفیت ، سرعت و دقت تصمیمات در سازمان چگونه است ؟
 • چگونه می توان ارتباطات اثر بخش را در سازمان توسعه دهیم ؟
 • چرا برخی از افراد تفویض اختیار نمی کنند؟
 • کارکنان را چگونه می توان با تغییرات هماهنگ کرد؟
 • چه سبک مدیریتی و رهبری برای بخش های مختلف سازمان مفید است؟
 • چگونه می توانیم تیم های تخصصی ماموریت محور در سازمان درست کنیم؟
 • چه نقاط قوت و قابل بهبودی در تیم های مدیریتی سازمان ما وجود دارد؟
 • چرا بیشتر کارها به سرانجام نمی رسد؟ ) عدم نتیجه گرایی(
 • چرا تصمیمات و امور به کندی انجام می شوند؟
 • چگونه می توان رفتار افراد و تیم های کاری را پیش بینی کرد؟
 • در شرایط تعارضات سازمانی چه افرادی بهتر عمل کرده و ریشه تعارضات چیست؟

[/dt_sc_one_half]


[dt_sc_fullwidth_section backgroundcolor=”” backgroundimage=”http://lms.dttheme.com/wp-content/uploads/2014/08/parallax-light2.jpg” opacity=”” parallax=”yes” backgroundrepeat=”no-repeat” backgroundposition=”left top” paddingtop=”10″ paddingbottom=”30″ textcolor=”” disable_container=”” class=”” first][dt_sc_h2 class=”aligncenter”]معرفیDISC![/dt_sc_h2] 

۷۵درصد عمر انسان ها در ارتباطات می گذرد ، اما تنها ۱۰ درصد از آنها ارتباطات را آموخته اندشرکت آموزش و پژوهش بیلگی سایار در راستای ارتقاء مهارت های ارتباطی اقدام به برگزاری کارگاه آموزشی مهارتهای ارتباطی با رویکرد نوین بر اساس مدل دیسک  DISC  نموده است.

مدل علمی و کاربردی DISC  اولین بار در سال ۱۹۲۸ توسط دکتر مارستون استاد دانشگاه هاروارد و کلمبیا مطرح شد و بعدها توسط متخصصین حوزه رفتارشناسی توسعه پیدا کرد و در دهه اخیر جزء پکیج های مطرح و کاربردی در کشورهای توسعه یافته شد.

.

علاوه بر این, ابزار DISC  در شناسایی سبک رهبری ، افزایش فروش و ارتباط با مشتری, ارزیابی ریسک رفتاری افراد و بهبود روابط بین فردی کاربرد دارد . از این پکیج به شکل گسترده ای در سازمان های تراز اول جهانی استفاده می شود.

پکیج DISC که با تلاش پژوهشگران ایرانی بومی و کاربردی شده است در شرکت ها و سازمان های زیادی اجرا گردیده و نظر سنجی از مدیران شرکت کننده در دوره و مدیران آموزش نشان از کارآمدی این پکیج دارد.

پکیج DISC یک پکیج بین رشته ای است که با حوزه های ، روانشانسی، جامعه شناسی ، مدیریت و طب سنتی در ارتباطات است و قدرت، اثرگذاری ، دقت و ثبات خود را در حوزه کسب و کار نشان داده است .

[dt_sc_hr_invisible_medium]

[dt_sc_fullwidth_section backgroundcolor=”” backgroundimage=”” opacity=”” parallax=”” backgroundrepeat=”” backgroundposition=”” paddingtop=”60″ paddingbottom=”” textcolor=”” disable_container=”” class=”” first][dt_sc_h3 type=”” class=”aligncenter”]کاربرد / سرفصل دوره :[/dt_sc_h3]

[dt_sc_one_half first type =” type1″]

DISC یک دوره آموزشی نیست بلکه یک پکیج یکپارچه و بسیار کارامد است که به زعم انجمن مدیریت آمریکا در زمینه های زیر کاربرد دارد:

  • حل مسئله و تصمیم گیری
  • بهبود اثربخشی فردی
  • بهبود روابط بین فردی و اثربخشی تیم ها
  • مدیریت زمان
  • مدیریت تعارضات
  • ایجاد تیم های حرفه ای
  • و تغییرات سازمانی کاربرد دارد

[/dt_sc_one_half]


[dt_sc_fullwidth_section backgroundcolor=”” backgroundimage=”http://lms.dttheme.com/wp-content/uploads/2014/08/parallax-light2.jpg” opacity=”” parallax=”yes” backgroundrepeat=”no-repeat” backgroundposition=”left top” paddingtop=”30″ paddingbottom=”30″ textcolor=”” disable_container=”” class=”” first][dt_sc_h2 type=”” class=”aligncenter”]سایر موارد استفاده DISC![/dt_sc_h2]

انتخاب شغل

بهبود ارتباطات حرفه ای

تشکیل تیم های کاری

بهبود رفتار سازمانی

مدیریت موثر منابع انسانی

حفظ و نگهداری افراد کلیدی

تشکیل تیم های کاری با رویکرد کارآفرینی

بهبود فروش و بازاریابی

شناخت تیپ های شخصیتی

خود ارزیابی

توسعه فعالیتهای مدیریتی و رهبری

سبک های مدیریتی و رهبری

مذاکره

زبان بدن

سبک های یادگیری

مدیریت زمان

تصمیم گیری

انگیزش فردی و گروهی

حل و فصل تنش های درون سازمانی (مدیریت تعارض)

بررسی تعارضات کارکردی و غیر کارکردی

بهبود روابط بین فردی

بهبود روابط خانوادگی

بهبود عملکرد و بهره وری سازمانی

شناسایی نقش های مکمل

مربی گری

آموزش و توسعه

بهبود مهارتهای فردی و گروهی

بررسی سطوح انرژی

بررسی الگوهای ذهنی

بررسی زون آسایش فردی

مفهوم اتوپایلوت فردی

بررسی سنسورهای فردی

نحوه چینش کارکنان در کارهای تیمی

جذب و استخدام

پیش بینی رفتار

بررسی ریسک های فردی

استعدادیابی

[dt_sc_fullwidth_section backgroundcolor=”” backgroundimage=”http://lms.dttheme.com/wp-content/uploads/2014/08/parallax-light2.jpg” opacity=”” parallax=”yes” backgroundrepeat=”no-repeat” backgroundposition=”left top” paddingtop=”30″ paddingbottom=”30″ textcolor=”” disable_container=”” class=”” first][dt_sc_h2 type=”” class=”aligncenter”] نتایج کلیدی مورد انتظار مدیران و شرکت کنندگان پس از انجام  پکیج DISCDISC![/dt_sc_h2]

-۱پس از اجرای این پکیج شرکت کنندگان به نقاط قوت و قابل بهبود رفتار خود بشکل دقیق آشنا می شوند .

-۲راه کارهای خود توسعه ای شرکت کنندگان در این پکیج به شکل کاربردی و عملیاتی ارایه می شود.

-۳مدیران نسبت به توانایی ها و نقاط ضعف کارکنان خود و نحوه تعامل با آنها آگاه می شوند.

-۴فرآیند تغییرات سازمانی زودتر و سریعتر پیش می رود.

-۵در تشکیل تیم های کاری ماموریت محور حسب نوع ماموریت محوله افراد با آگاهی کامل دست به انتخاب نفرات تیم می زنند.

-۶با داشتن نقشه الگوی رفتاری کلیه افراد سازمان، مدیران می توانند نسبت به جابجایی ، ارتقاء و توسعه افراد تصمیم گیری های آگاهانه تر و دقیق تری انجام دهند .

-۷این پکیج بسیاری از تعارضات غیر کارکردی سیستم، که به دلیل سوء برداشت مدیران و کارکنان است را کاهش می دهد .

-۸استعدادها و توانمندی های کارکنان شناسایی می شود و سازمان می تواند آگاهانه برای این توانمندی ها برنامه ریزی کند

-۹برای ساختن تیم های حرفه ای مذاکره و ارتباطات درون و برون سازمان می توان برنامه ریزی کرد

-۱۰در سازمان می توان به شکل حرفه ای شبکه سازی کرد و از مزایای این شبکه سازی استفاده نمود .

-۱۱برای ارزیابی عملکرد مدیران و کارکنان دیدگاه بهتری به مدیران ارشد ارایه می کند

-۱۲هر الگوی رفتاری و اصطلاحا تیپ شخصیتی، انگیزه متفاوتی در انجام کارها دارد که با شناخت این موضوع می توان برای انگیزش کارکنان آگاهانه برنامه ریزی کرد.

-۱۳مدیران می توانند بهبود چشمگیری در نفوذ بر کارکنان داشته باشند و ارتباطات حرفه ای خود را به شکل چشمگیری ارتقاء دهند .-۱۴ریسک رفتاری مدیران وکارکنان درانجام کارها شناسایی ومدیران آگاهانه میدانندچه فردی باچه درجه ریسکی مناسب انجام چکاری است


[dt_sc_clear /][dt_sc_hr_invisible_small /][dt_sc_fullwidth_section]

[dt_sc_fullwidth_section backgroundcolor=”” backgroundimage=”” opacity=”” parallax=”” backgroundrepeat=”” backgroundposition=”” paddingtop=”60″ paddingbottom=”” textcolor=”” disable_container=”” class=”” first][dt_sc_h3 type=”type6″ class=”aligncenter”]اهداف کارگاه:[/dt_sc_h3]

شناسایی و درک مدل رفتاری خویش

شناسایی مدل‌های رفتاری دیگران توانایی تطبیق مدل رفتاری خویش با دیگران

برقراری ارتباطات مؤثر

[dt_sc_fullwidth_section backgroundcolor=”” backgroundimage=”” opacity=”” parallax=”” backgroundrepeat=”” backgroundposition=”” paddingtop=”60″ paddingbottom=”” textcolor=”” disable_container=”” class=”” first][dt_sc_h3 type=”type6″ class=”aligncenter”]برگزاری دوره/کارگاه در داخل سازمان[/dt_sc_h3]

[dt_sc_one_half first type =” type1″]

[dt_sc_h3]طرح برنامه ریزی شده برای [/dt_sc_h3]

طول دوره :   ۸ ساعت یک روزه  /  ۴ ساعت نیم روزه   /  ۲ساعت یک جلسه

مخاطبین :  مدیران ، سرپرستان ، کارشناسان و …

شیوه برگزاری :  تعاملی بوده و کارهای عملی و تحلیل تست دیسک می باشد .

 

محل برگزاری و امکانات کارگاه : کلاس به شکل U , دارای میز و صندلی متحرک به تعداد فراگیران ، فضای کلاس با توجه به تعداد فراگیران به ازاء هر نفر دو متر مربع ، امکان استفاده از فضای بیرون کلاس برای فعالیت های تیمی و بازی های مدیریتی ، امکان نمایش فایل های پاورپوینت ، نمایش فیلم و …

[dt_sc_button type=”type6″ link=”https://shahabir.ir/disc-sazman/” size=”small” bgcolor=”” variation=”” textcolor=”” target=”_blank” class=”” timeline_button=”no”]ثبت نام در کارگاه[/dt_sc_button]

[/dt_sc_one_half]

[dt_sc_one_half type =” type1″]

[dt_sc_h3]هزینه های دوره :؟[/dt_sc_h3]

[dt_sc_accordion_group]
[dt_sc_toggle title=”به ازا هر یک روز مبلغ ۲۰۰۰٫۰۰۰ تومان”]

 • به ازا هر یک روز مبلغ ۲۰۰۰٫۰۰۰ تومان که شامل حق التدریس مدرس می باشد .

[/dt_sc_toggle]
[dt_sc_toggle title=”به ازا هر نیم روز مبلغ ۱۰۰۰٫۰۰۰ تومان”]

 • به ازا هر نیم روز مبلغ ۱۰۰۰٫۰۰۰ تومان که شامل حق التدریس مدرس می باشد .

[/dt_sc_toggle]

[dt_sc_toggle title=”به ازا هر جلسه مبلغ ۵۰۰٫۰۰۰ تومان”]

 • به ازا هر جلسه مبلغ ۵۰۰٫۰۰۰ تومان که شامل حق التدریس مدرس می باشد .

[/dt_sc_toggle]

[dt_sc_toggle title=”به ازا هر ساعت مبلغ ۲۵۰٫۰۰۰ تومان”]

 • به ازا هر ساعت مبلغ ۲۵۰٫۰۰۰ تومان که شامل حق التدریس مدرس می باشد .

[/dt_sc_toggle]

[/dt_sc_accordion_group]

[/dt_sc_one_half]


 • در صورت نیاز به اجرای دوره به صورت کامل توسط مجری در خارج از سازمان طبق سفارش کارفرما محل تعیین و هزینه های مربوطه محاسبه و اعلام خواهد شد.
 • تعداد فراگیران کلاس بین ۲۵ تا ۳۵ نفر خواهد بود و در صورتی که تعداد فراگیران کمتر از ۲۵ نفر باشد تعداد ۲۵ نفر محاسبه خواهد شد.
 • نکته : تهیه امکانات برگزاری دوره از قبیل تجهیزات آموزشی ، جزوات آموزشی ، پذیرایی و فضای کلاس و هزینه های مرتبط با سفر و اقامت مدرس توسط کارفرما خواهد بود .

[dt_sc_fullwidth_section]

[dt_sc_fullwidth_section backgroundcolor=”” backgroundimage=”http://lms.dttheme.com/wp-content/uploads/2014/08/parallax-light2.jpg” opacity=”” parallax=”yes” backgroundrepeat=”no-repeat” backgroundposition=”left top” paddingtop=”30″ paddingbottom=”30″ textcolor=”” disable_container=”” class=”” first][dt_sc_h2 type=”” class=”aligncenter”]نتایج حاصل از دوره :[/dt_sc_h2]

این کارگاه آموزشی افق های جدیدی را به روی شرکت کنندگان باز می نماید. در این دوره سعی خواهد شد تا تفاوت رفتارهای فردی در افراد مختلف ، که همانا کلید موفقیت در برقراری ارتباط موثر است ، مشخص گردد. شناخت روش های برقراری ارتباطات موثرتر ، به افراد کمک می کند تا نه تنها در روابط شغلی به خواسته های شان برسند، بلکه در زندگی شخصی نیز موفق تر عمل نمایند.

با استفاده از ابزار جهانی DISC و تلفیق آن با مباحث مدیریتی در سازمان ، مدیران و کارشناسان با اثربخشی بیشتری به رهبری ، مدیریت و کارکرد تیم خود خواهند پرداخت که نتیجه آن مدیریت بهتر ، هماهنگی و برنامه ریزی دقیق تر و انجام دادن پروژه ها با کارایی بیشتر در زمان مقرر خواهد بود .

[dt_sc_hr_invisible_medium]

[dt_sc_fullwidth_section backgroundcolor=”” backgroundimage=”http://lms.dttheme.com/wp-content/uploads/2014/08/parallax-light2.jpg” opacity=”” parallax=”yes” backgroundrepeat=”no-repeat” backgroundposition=”left top” paddingtop=”30″ paddingbottom=”30″ textcolor=”” disable_container=”” class=”” first][dt_sc_h2 type=”” class=”aligncenter”]نحوه حصول اطمینان از موفقیت دوره :[/dt_sc_h2]

با توجه به برگزاری موفق این دوره در سازمان های طراز اول ایران و اخذ فیدبک واکنش فراگیران در تمامی دوره ها ، نتایج ارزیابی شاخص های مدرس و محتوا ( بجز شاخص هایی که مرتبط با کارفرما ) مطلوب بوده است.

انجام موفقیت آمیز این کارگاه منوط به همکاری موثر و جدی مدیران ، کارشناسان و نماینده کارفرما با مدرس می باشد بنابراین حسن نظر این افراد خصوصآ در هماهنگی برای برگزاری جلسات آموزشی و روند اجرایی قبل از آن ،تاثیر بسزایی در دستیابی به نتایج حاصله دوره خواهد داشت.


[dt_sc_fullwidth_section backgroundcolor=”” backgroundimage=”http://lms.dttheme.com/wp-content/uploads/2014/08/parallax-light2.jpg” opacity=”” parallax=”yes” backgroundrepeat=”no-repeat” backgroundposition=”left top” paddingtop=”30″ paddingbottom=”30″ textcolor=”” disable_container=”” class=”” first][dt_sc_h2 type=”” class=”aligncenter”]اهداف رفتاری دوره :[/dt_sc_h2]

اهداف دانشی :

فراگیر می بایست بعد از این دوره ،

مدل دیسک را بشناسد. ·

کاربرد ابزار دیسک را بداند. ·

ابعاد DISC را بشناسد و ویژگی های هر بعد را نام ببرد. ·

نقاط قوت و ضعف هر الگو را نام ببرد. ·

نقاط قوت و ضعف الگوی خود را درک کند. ·

مفاهیم و اصول دیسک را در کار استفاده نماید. ·

اهداف مهارتی :

فراگیر می بایست بعد از این دوره ،

زبان بدن خود را در ارتباطات مدیریت کند )متناسب با هر الگو عمل کند(

در ارتباط با دیگران به رفتارهای دیگران توجه کند. ·

الگوی رفتاری دیگران را تشخیص دهد و عکس العمل های مناسب ارائه کند. ·

رفتارهای نامناسب خود را کنترل کند. ·

اهداف نگرشی:  

فراگیر می بایست بعد از این دوره ،

نسبت به تاثیر رفتارهای نامناسب خود با دیگران آگاهی نشان دهد. ·

نسبت به نیازهای دیگران و انگیره های آنها حساسیت نشان دهد.

نسبت به رعایت حال دیگران حساسیت نشان دهد. ·

نسبت به تحلیل رفتارهای دیگران علاقه نشان دهد. ·

به نقش الگوهای رفتاری در زندگی ارج نهد. ·

[dt_sc_fullwidth_section backgroundcolor=”” backgroundimage=”” opacity=”” parallax=”” backgroundrepeat=”” backgroundposition=”” paddingtop=”60″ paddingbottom=”” textcolor=”” disable_container=”” class=”” first][dt_sc_h3 type=”” class=”aligncenter”]برنامه / سرفصل دوره :[/dt_sc_h3]

[dt_sc_one_half first type =” type1″]

 • مقدمه و تعیین اهداف دوره
 • معارفه فراگیران و ایجاد فضای صمیمی در کلاس جهت تحقق اهداف دوره
 • معرفی مدل DISC از طریق رنگ ها        C آبی – S سبز – I زرد – D  قرمز
 • ارائه خصوصیات مدلهای رفتاری مختلف در قالب فعالیت های گروهی و ارائه مثالهای کاربردی
 • ارائه نتایج تیم ها در خصوص ویژگی های شخصیتی هر گروه و مشاغل و فعالیت های مورد علاقه هر گروه
 • بررسی تعارضات و اختلافات تیپ های شخصیتی متفاوت در حوزه ارتباطات بین فردی
 • اهمیت تطبیق مدل رفتاری در بهبود اثربخشی ارتباطات و فعالیت های تیمی و توضیح نتایج تست و نحوه انجام آن برای کارکنان. DISC • انجام تست
 • انجام بازی های مدیریتی و توجه به رفتار فراگیران در بازی ها با توجه به خصوصیات رفتاری هر گروه و ارائه نتایج یادگیری توسط فراگیران
 • پاسخ گویی به سئوالات

[/dt_sc_one_half]

[/dt_sc_one_half]


[dt_sc_fullwidth_section backgroundcolor=”” backgroundimage=”” opacity=”” parallax=”” backgroundrepeat=”” backgroundposition=”” paddingtop=”60″ paddingbottom=”” textcolor=”” disable_container=”” class=”” first][dt_sc_h3 type=”” class=”aligncenter”]گام های اجرایی و روش انجام کار :[/dt_sc_h3]

[dt_sc_one_half first type =” type1″]

[/dt_sc_one_half]

 • تایید طرح پیشنهادی توسط کارفرما و توافق برای شروع همکاری توسط طرفین
 • معرفی رابط انجام پروژه
 • ارائه لیست شرکت کنندگان در کارگاه توسط کارفرما ( نام و نام خانوادگی ، مدرک تحصیلی ، سمت ، سابقه کار
 • انجام تست دیسک به صورت اینترنتی ) به تعداد فراگیران یوزر در اختیار سازمان قرار می گیرد و فراگیران تست را استفاده می نمایند ، حداقل دو روز قبل از دوره می بایست اینکار انجام شود(
 • هماهنگی های لازم جهت مکان و تجهیزات آموزشی اجرای طرح
 • اجرای دوره مطابق توضیحات طرح
 • دریافت بازخورد از کارفرما و فراگیران
 • ارائه گواهینامه در صورت نیاز
 • بررسی اقدامات آتی و نحوه ادامه همکاری

[/dt_sc_one_half]

[dt_sc_tabs_horizontal]

[dt_sc_one_half first type =” type1″]

[dt_sc_h2 type=”” class=”aligncenter”]طرح برنامه ریزی شده برای دوره:[/dt_sc_h2]

 • طول دوره :   ۱۶ ساعت
 • مخاطبین : مدیران ، سرپرستان و کارشناسان سازمان
 • شیوه برگزاری دوره:  دوره تعاملی بوده و کارهای عملی و تحلیل تست دیسک می باشد .

 

محل برگزاری و امکانات کارگاه : کلاس به شکل U , دارای میز و صندلی متحرک به تعداد فراگیران ، فضای کلاس با توجه به تعداد فراگیران به ازاء هر نفر دو متر مربع ، امکان استفاده از فضای بیرون کلاس برای فعالیت های تیمی و بازی های مدیریتی ، امکان نمایش فایل های پاورپوینت ، نمایش فیلم و …

 

[/dt_sc_one_half]
[dt_sc_one_half type =” type1″]

[dt_sc_h3]هزینه های دوره :؟[/dt_sc_h3]

[dt_sc_accordion_group]
[dt_sc_toggle title=”پکیج قابل ارائه :”]

 • کتاب : مدل جهانی دیسک معجزه ارتباطی هزاره سوم
 • جزوه : ارائه پاور پوینت دوره به واحد آموزش
 • تست : گزارش ۳۰ صفحه ای تست دیسک و تحلیل آن در کلاس

[/dt_sc_toggle]
[dt_sc_toggle title=”فعالیت های دوره :”]

 • با حضور استاتید مذاکره و ارتباطات
 • فعالیت گروهی در راستای تعیین خصوصیات رفتاری گروه‌های مختلف
 • بازی های مدیریتی بازی آب، بازی حلقه اعتماد و… برای بهبود مهارتهای ارتباطی به همراه شبیه سازی شرایط واقعی ارتباطی
 • انجام رایگان تست دیسک  DISC

[/dt_sc_toggle]

[dt_sc_toggle title=”هزینه های دوره :”]

هزینه برگزاری دوره در داخل سازمان به ازا هر نفر مبلغ ۱۰۰۰٫۰۰۰ تومان می باشد که شامل پکیج آموزشی ( کتاب ، تست دیسک )  و حق التدریس مدرس می باشد .

 • در صورت نیاز به اجرای دوره به صورت کامل توسط مجری در خارج از سازمان طبق سفارش کارفرما محل تعیین و هزینه های مربوطه محاسبه و اعلام خواهد شد.
 • تعداد فراگیران کلاس بین ۲۵ تا ۳۵ نفر خواهد بود و در صورتی که تعداد فراگیران کمتر از ۲۵ نفر باشد تعداد ۲۵ نفر محاسبه خواهد شد.
 • نکته : تهیه امکانات برگزاری دوره از قبیل تجهیزات آموزشی ، جزوات آموزشی ، پذیرایی و فضای کلاس و هزینه های مرتبط با سفر و اقامت مدرس توسط کارفرما خواهد بود .

[/dt_sc_toggle]

[/dt_sc_accordion_group]

[/dt_sc_one_half]

[dt_sc_clear /][dt_sc_tabs_horizontal][dt_sc_hr_invisible_small /][dt_sc_fullwidth_section]

[dt_sc_callout_box type=”type5″ button_text=”ثبت سفارش تست” target=”_blank” link=’https://shahabir.ir/arzyabi/%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87/’ icon=”fa-headphones”]

استخراج کاستی ها و نیازهای نیروی انسانی و کمک به گزینش و هدایت درست در استخدام.

در این حوزه استعدادیابی شده و بر اساس نیاز و علایق و تواناییهای فرد ، دوره های آموزشی و توانمند سازی ارائه میشود تا بتوانند بصورت اصولی از مهارتهای کاربردی بهره مند گردند.

[/dt_sc_callout_box]

[dt_sc_hr_invisible_medium]


برای کسانی که قبل از حضور در کلاس تست DISC را خریداری نموده اند ۱۰ درصد تخفیف ثبت نام لحاظ می گردد.

محتوای گزارش حاصل از انجام تست DISC

 • ۱-  اصلی ترین بعد شخصیتی ۲- سبک رفتاری               
 • ۳-  شدت شاخص ها
 • ۴- الگوی رفتاری ۵- نحوه ارتباط
 • ۶-  گراف DISC بصورت طبیعی، تطبیق یافته و برآیند (میزان انطباق شغل با رفتار فرد)         

[dt_sc_clear /][dt_sc_hr_invisible_small /][dt_sc_fullwidth_section]

[dt_sc_callout_box type=”type5″ button_text=”شروع ارزیابی ناواکو” target=”_blank” link=’https://arzyab.shahabir.ir/login’ icon=”fa-headphones”]

حتما راهنماى انجام آزمون را مطالعه نمایید. سپس دکمه شروع ارزیابی را بزنید

براى انجام آزمون بین ۱۵ تا ۳۰ دقیقه زمان لازم دارید. هنگام زدن تست خود را در یک محیط خاص (کار، منزل، مدرسه، دانشگاه، اجتماع) بررسى نمایید، تا نتیجه دقیقترى بگیرید. زمانى آزمون را انجام دهید که تمرکز کافى دارید. حدالمقدور از دکمه Back گوشى یا مرورگر استفاده نکنید و از آزمون خارج نشوید. آزمون شامل ۳۰ صفحه است. در هر صفحه ۴ خصوصیت رفتارى عنوان شده است که لازم است شما ۲ خصوصیت که بیشترین و کمترین تطابق با شما دارد را انتخاب نمایید. بنابراین لازم است در هر صفحه از ۸ دایره، تنها ۱ دایره براى بیشترین و ۱ دایره براى کمترین فعال باشد.

[/dt_sc_callout_box]

[dt_sc_hr_invisible_medium]

[dt_sc_clear /][dt_sc_hr_invisible_small /][dt_sc_fullwidth_section]

[dt_sc_one_third first]

[dt_sc_icon_box type =” type6″ fontawesome_icon=’cog’ title=’قفل در’ link=’https://shahabir.ir/lms/course/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%81%d8%b9%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%aa%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b9-%d9%85%d8%ad%d9%88%d8%b1/’ ]

فیلم ها و مطالب آموزشی با موضوع و تایید کارگروه تخصصی در سایت باری گذاری شد

[/dt_sc_icon_box]
[/dt_sc_one_third]
[dt_sc_one_third]

[dt_sc_icon_box type =” type6″ fontawesome_icon=’cog’ title=’جوجه تیغی’ link=’https://shahabir.ir/pishgiri/%d9%be%d8%b1%d9%88%da%98%d9%87-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d8%a8%d9%87%d8%b2%db%8c%d8%b3%d8%aa%db%8c-%d8%a2%d8%b0%d8%b1%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%ac%d8%a7%d9%86-%d8%ba%d8%b1%d8%a8%db%8c/’ ]

فیلم ها و مطالب آموزشی با موضوع و تایید کارگروه تخصصی در سایت باری گذاری شد

[/dt_sc_icon_box]

[/dt_sc_one_third]
[dt_sc_one_third]

[dt_sc_icon_box type =” type6″ fontawesome_icon=’question’ title=’قورباغه’ link=’https://shahabir.ir/lms/product/edit-course/’ ]

فیلم ها و مطالب آموزشی با موضوع و تایید کارگروه تخصصی در سایت باری گذاری شد

[/dt_sc_icon_box]
[/dt_sc_one_third]


[dt_sc_one_third first]

[dt_sc_icon_box type =” type6″ fontawesome_icon=’cog’ title=’رویکرد اجتماع محور’ link=’https://shahabir.ir/lms/course/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%81%d8%b9%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%aa%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b9-%d9%85%d8%ad%d9%88%d8%b1/’ ]

فیلم ها و مطالب آموزشی با موضوع و تایید کارگروه تخصصی در سایت باری گذاری شد

[/dt_sc_icon_box]
[/dt_sc_one_third]
[dt_sc_one_third]

[dt_sc_icon_box type =” type6″ fontawesome_icon=’cog’ title=’کفش دوزک’ link=’https://shahabir.ir/pishgiri/%d9%be%d8%b1%d9%88%da%98%d9%87-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d8%a8%d9%87%d8%b2%db%8c%d8%b3%d8%aa%db%8c-%d8%a2%d8%b0%d8%b1%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%ac%d8%a7%d9%86-%d8%ba%d8%b1%d8%a8%db%8c/’ ]

فیلم ها و مطالب آموزشی با موضوع و تایید کارگروه تخصصی در سایت باری گذاری شد

[/dt_sc_icon_box]
[/dt_sc_one_third]
[dt_sc_one_third]

[dt_sc_icon_box type =” type6″ fontawesome_icon=’question’ title=’مورچه ها’ link=’https://shahabir.ir/lms/product/edit-course/’ ]

فیلم ها و مطالب آموزشی با موضوع و تایید کارگروه تخصصی در سایت باری گذاری شد

[/dt_sc_icon_box]
[/dt_sc_one_third]


[dt_sc_one_third first]

[dt_sc_icon_box type =” type6″ fontawesome_icon=’cog’ title=’تفکرات زنانه مردانه’ link=’https://shahabir.ir/lms/course/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%81%d8%b9%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%aa%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b9-%d9%85%d8%ad%d9%88%d8%b1/’ ]

فیلم ها و مطالب آموزشی با موضوع و تایید کارگروه تخصصی در سایت باری گذاری شد

[/dt_sc_icon_box]
[/dt_sc_one_third]
[dt_sc_one_third]

[dt_sc_icon_box type =” type6″ fontawesome_icon=’cog’ title=’زن و مرد’ link=’https://shahabir.ir/pishgiri/%d9%be%d8%b1%d9%88%da%98%d9%87-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d8%a8%d9%87%d8%b2%db%8c%d8%b3%d8%aa%db%8c-%d8%a2%d8%b0%d8%b1%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%ac%d8%a7%d9%86-%d8%ba%d8%b1%d8%a8%db%8c/’ ]

فیلم ها و مطالب آموزشی با موضوع و تایید کارگروه تخصصی در سایت باری گذاری شد

[/dt_sc_icon_box]
[/dt_sc_one_third]
[dt_sc_one_third]

[dt_sc_icon_box type =” type6″ fontawesome_icon=’question’ title=’مترجم زنان’ link=’https://shahabir.ir/lms/product/edit-course/’ ]

فیلم ها و مطالب آموزشی با موضوع و تایید کارگروه تخصصی در سایت باری گذاری شد

[/dt_sc_icon_box]
[/dt_sc_one_third]


[dt_sc_one_third first]

[dt_sc_icon_box type =” type6″ fontawesome_icon=’cog’ title=’مورچه’ link=’https://shahabir.ir/lms/course/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%81%d8%b9%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%aa%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b9-%d9%85%d8%ad%d9%88%d8%b1/’ ]

فیلم ها و مطالب آموزشی با موضوع و تایید کارگروه تخصصی در سایت باری گذاری شد

[/dt_sc_icon_box]
[/dt_sc_one_third]
[dt_sc_one_third]

[dt_sc_icon_box type =” type6″ fontawesome_icon=’cog’ title=’یونسکو’ link=’https://shahabir.ir/pishgiri/%d9%be%d8%b1%d9%88%da%98%d9%87-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d8%a8%d9%87%d8%b2%db%8c%d8%b3%d8%aa%db%8c-%d8%a2%d8%b0%d8%b1%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%ac%d8%a7%d9%86-%d8%ba%d8%b1%d8%a8%db%8c/’ ]

فیلم ها و مطالب آموزشی با موضوع و تایید کارگروه تخصصی در سایت باری گذاری شد

[/dt_sc_icon_box]
[/dt_sc_one_third]
[dt_sc_one_third][dt_sc_icon_box type =” type6″ fontawesome_icon=’question’ title=’استراحت’ link=’https://shahabir.ir/lms/product/edit-course/’ ]

فیلم ها و مطالب آموزشی با موضوع و تایید کارگروه تخصصی در سایت باری گذاری شد

[/dt_sc_icon_box]
[/dt_sc_one_third]