-آزمون کتبی راهنمای گردشگری سلامت با گواهینامه فنی و حرفه ای

نمونه سوالات آزمون کتبی راهنمای گردشگری سلامت فنی و حرفه ای

(تعداد سوالات: ۴۰)

۱- 

کدام یک از کشورهای زیر جزء پرطرفدارترین مقاصد توریسم درمانی جهان است؟

الف: فیلیپین

ب: هند

ج: سنگاپور

د: ترکیه

 

 د


۲- 

کدام یک از کشورهای زیر برای گردشگران درمانی خود ویزای M و ویزای MX را برای همسر و همراهان آنها را صادر می کند؟

الف: هند

ب: مالزی

ج: ترکیه

د: ایران

 

 الف


۳- 

کدام یک از کشورهای زیر در زمینه جراحی ستون فقرات و سرطان بیشتر از سایر کشورها برای توریست درمانی کار کرده است؟

الف: هند

ب: فیلیپین

ج: مکزیک

د: کره جنوبی

 

 الف


۴- 

کدام یک از کشورهای زیر اعتبارنامه کمیسیون مشترک بین المللی آمریکا ) JCI ( را زودتر دریافت کرده است؟

الف: ایران

ب: امارات

ج: سنگاپور

د: هند

 

 د


۵- 

جداسازی دوقلو های به هم چسبیده در کدام کشور تبدیل به یک قطب شده است؟

الف: مکزیک

ب: برزیل

ج: تایلند

د: سنگاپور

 

 د


۶- 

کدام کشور زیر باسابقه ترین کشور در حوزه گردشگری است و مقام اول آسیا و ششم جهان را از نظر کیفیت خدمات گردشگری دارا است؟

الف: سنگاپور

ب: هند

ج: مالزی

د: تایلند

 

 الف


۷- 

کدام کشور توجه به قشر سالمند و ناتوان را در صدر توجه به گردشگری سلامت خود قرار داده است؟

الف: ترکیه

ب: هند

ج: تایلند

د: مالزی

 

 الف


۸- 

کدام یک از کشور های زیر دو پکیج “مردسالم”و “زن سالم”را برای گردشگری سلامت خود قرار می دهد؟

الف: ترکیه

ب: هند

ج: تایلند

د: مالزی

 

 د


۹- 

مرکز دندان پزشکی جهان کجاست؟

الف: مالزی

ب: مجارستان

ج: تایلند

د: ترکیه

 

 ب


۱۰- 

کدام کشور چکاپ کامل پزشکی را در کمترین زمان ممکن و با هزینه ی ارزان انجام می دهد؟

الف: کاستاریکا

ب: برزیل

ج: مکزیک

د: هند

 

 ج


۱۱- 

کدام گزینه جزء دو مادۀ قطعنامه “تدابیر پیشنهادی برای ایمنی توریسم” نیست؟

الف: تضمین ایمنی

ب: تدابیر پیشنهادی

ج: تأمین خدمات کمک رسانی برای توریست ها

د: کشورها باید تدابیر لازم را اتخاذ کنند

 

 ب


۱۲- 

از جمله عوامل رشد و توسعه گردشگری سلامت کدام است؟

الف: نداشتن قدرت انتخاب

ب: هزینه پایین درمان

ج: زمان انتظار بالا

د: نبودن رقابت

 

 ب


۱۳- 

کدام گزینه جزء اختیارات شرکت های گردشگری نیست؟

الف: همکاری با دفاتر مسافرتی و جهانگردی

ب: ایجاد دفاتر در کشور هدف

ج: همکاری با تمامی مراکز درمانی

د: فعالیت در زمینه گردشگری درمانی

 

 ج


۱۴- 

کدام گزینه جزء ویژگی یک راهنما نمی باشد؟

الف: تحصیلات و هوشمندی

ب: دانستن زبان محلی

ج: توانایی جذب شرکت ها

د: کارآزمودگی و سن

 

 ج


۱۵- 

گردشگری با تبادل …… و …… تسریع در شکل گیری …. را موجب شده است.

الف: پول؛ قدرت ؛ سازمان

ب: ارزش , فرهنگ ؛ دهکده جهانی

ج: ارزش ؛ مذهب ؛ مساجد

د: فرهنگ , ارزش ؛ سازمان ها

 

 ب


۱۶- 

خدمات گردشگری سلامت به چه معنا است؟

الف: ارائه ی خدمات پزشکی به گردشگر

ب: فعالیت هایی که جنبه ی درمانی دارد

ج: تسهیل و ارائه ی خدمات سلامت به گردشگران داخلی و خارجی

د: تمام موارد

 

 ج


۱۷- 

اصلی ترین فعالیت شرکت خدمات گردشگری سلامت در کدام گزینه بیان شده است؟

الف: اخذ ویزا

ب: ایجاد تسهیلات و هماهنگی

ج: اخذ بیمه

د: پرداخت هزینه

 

 ب


۱۸- 

کدامیک از موارد زیر شرح اختیارات شرکت خدمات گردشگری سلامت را بیان می کند؟

الف: صدور روادید

ب: تبلیغات در بیمارستان ها و مراکز درمانی

ج: همکاری با مراکز درمانی

د: توجه به قوانین کشورها

 

 الف


۱۹- 

شرایط لازم برای دفاتر خدمات گردشگری سلامت درکدام گزینه به درستی بیان شده است؟

الف: مجوز از میراث فرهنگی

ب: مجوز از وزارت بهداشت

ج: موارد یک و دو

د: مجوز از نیروی انتظامی

 

 ج


۲۰- 

متقاضی تاسیس دفاتر خدمات گردشگری سلامت نیاز به مدرک ….. ندارد.

الف: مجوز از میراث فرهنگی

ب: مجوز از وزارت بهداشت

ج: مجوز مکان فعالیت

د: داشتن اساسنامه

 

 ب


۲۱- 

مسئول فنی دفتر خدمات گردشگری سلامت باید دارای دو سوء پیشینه ی ……. و …… باشد.

الف: کیفری / هویت

ب: هویت / کیفری

ج: هویت / پزشکی

د: کیفری / جنایی

 

 ج


۲۲- 

جز وظایف اصلی مسول فنی دفاتر خدمات گردشگری سلامت کدام یک از گزینه های زیر نیست؟

الف: نظارت و کنترل قانونی بیمار

ب: ارائه ی مشاوره درمانی به بیماران

ج: توجه به مدت اعتبار گذر نامه

د: پیگیری شکایت نامه بیماران

 

 ج


۲۳- 

مجوز دفتر خدمات گردشگری سلامت برای چند سال صادر می شود؟

الف: ۱

ب: ۲

ج: ۳

د: ۵

 

 الف


۲۴- 

در صورتیکه قصد تعطیلی دفتر خدمات گردشگری سلامت را داشته باشیم باید از چند ماه قبل درخواست کتبی بدهیم؟

الف: ۲

ب: ۳

ج: ۴

د: ۶

 

 د


۲۵- 

شرکت خدمات مسافرتی چگونه شرکتی است؟

الف: شخصیتی حقوقی است

ب: شخصیتی مجازی است

ج: شخصیتی است واقعی

د: شخصیتی است حقیقی

 

 الف


۲۶- 

حوزه ی ارائه ی خدمات گردشگری سلامت در کدام یک از گزینه های زیر به درستی رائه شده است؟

الف: محدود به گردشگران داخلی

ب: محدود به گردشگران بالقوه

ج: محدود به گردشگران داخلی و خارجی

د: محدود به گردشگران مجازی

 

 ج


۲۷- 

شرکت خدمات گردشگری سلامت از چه طریق در سایر کشورها اقدام به جذب بیماران می کند؟

الف: تبلیغ

ب: روزنامه

ج: اعلان عمومی

د: تاسیس دفتر

 

 الف


۲۸- 

به منظور بازاریابی توانمندیهای ایران در زمینه گردشگری سلامت , شرکت خدمات گردشگری اقدام به به کدام یک از موارد زیر می کند؟

الف: اطلاع رسانی

ب: اطلاع رسانی و بازاریابی

ج: بازاریابی

د: تبلیغات

 

 الف


۲۹- 

در دفتر خدمات گردشگری سلامت، چه کسی مسئولیت پیگیری شکایات مسافران را بر عهده دارد؟

الف: راهنما

ب: مدیران

ج: سرپرستان

د: مسئول فنی

 

 د


۳۰- 

از جمله وظایف مسئول فنی خدمات گردشگری سلامت اخذ کدام یک از موراد زیر هنگام صدور ویزا است؟

الف: وجه نقد

ب: رضایت نامه

ج: مدارک

د: امضا

 

 ب


۳۱- 

فعالیتی که در جهت ارائه و تسهیل خدمات گردشگران ؛ ارائه می شود را چه مینامند؟

الف: بازاریابی

ب: خدمات گردشگری

ج: تسهیلات

د: راهنمایی

 

 ب


۳۲- 

خدمات اصلی گردشگری سلامت در ایران به چه گروهی از مسافران ارائه می شود؟

الف: افراد داخلی

ب: گردشگران داخلی

ج: گردشگران خارجی

د: گردشگران ورودی و خروجی

 

 ج


۳۳- 

علت همکاری سازمان یا شرکت خدمات گردشگری سلامت با دفاتر خدمات مسافرتی کدام است؟

الف: هماهنگی

ب: جذب گردشگر

ج: ارائه ی پکیج خدمات

د: رزرو محل اقامت

 

 ب


۳۴- 

هدف از راه اندازی سایت در حوزه ی گردشگری سلامت است؟

الف: آموزش

ب: بازاریابی

ج: بازاریابی و اطلاع رسانی

د: اطلاع رسانی

 

 ج


۳۵- 

به زعم بوعلی سینا؛ چند دسته آب گرم در ایران وجود داشت؟

الف: سه دسته / آب های گرم / آسایشگاه ها / چشمه ها

ب: دو دسته / آب های گرم و معدنی

ج: سه دسته / آب گرم / آب سرد / آب های خروشان

د: دو دسته / آب های گرم و چشمه های طبیعی

 

 الف


۳۶- 

کدام شهر در ایران؛ خبر از استفاده ی آب ها ی معدنی در زمان های دور را می دهد؟

الف: تخت جمشید

ب: نیشابور

ج: معبد آناهیتا

د: طاق بستان

 

 ب


۳۷- 

گردشگران کدام یک از کشورها؛ از گذشته های دور برای بهره مندی از خدمات درمانی به ایران مسافرت می کردند؟

الف: عربستان

ب: ارمنستان

ج: آذربایجان

د: کشورهای حوزه ی خلیج فارس

 

 د


۳۸- 

علت تمایل به رونق گردشگری سلامت در ایران در چیست؟

الف: استقبال گردشگران

ب: سیاست های توسعه

ج: هزینه ی کم کادر مجرب پزشکی

د: تمایل به رقابت

 

 ج


۳۹- 

افزایش امید به زندگی و کدام عامل از جمله دلایل مرتبط با رشد گردشگری سلامت محسوب می شوند؟

الف: افزایش درآمد / مسن شدن

ب: افزایش ضریب تکاثری

ج: افزایش سن / فصلی بودن

د: افزایش سن / رشد تضمینی گردشگری

 

 د


۴۰- 

از جمله عوامل رشد گردشگری تضمینی در کدام گزینه آمده است؟

الف: افزایش سن / جنس

ب: جمعیت / افزایش سن

ج: افزایش سن / افزایش امید به زندگی

د: افزایش در آمد / افزایش سن

 

 جنمونه سوالات آزمون کتبی راهنمای گردشگری سلامت فنی و حرفه ای

(تعداد سوالات: ۴۰)

۱- 

کدام گروه سنی نشان دهنده ی پیر شدن جمعیت تا سال ۲۰۵۰ است؟

الف: ۹۵-۸۱

ب: ۹۵-۸۹

ج: بیشتر از ۹۵

د: بیشتر از ۶۰

 

 د


۲- 

بیشترین سهم افزایش جمعیت جهان در آینده به کدام قاره تعلق خواهد داشت؟

الف: اروپا

ب: آسیا

ج: آفریقا

د: آمریکا

 

 ب


۳- 

از جمله شاخص های مهم سنجیدن میزان پیری جمعیت که آن را به دونیمه مساوی تقسیم می کند در کدام گزینه آمده است؟

الف: میانگین سنی

ب: میانه سنی

ج: نمای سنی

د: دقت سنی

 

 الف


۴- 

امید به زندگی چه چیزی را می سنجد؟

الف: امید به آینده

ب: امید به موفقیت

ج: متوسط طول عمر

د: متوسط درآمد

 

 ج


۵- 

محصول محوری گردشگری سلامت در کدام گزینه بیان شده است؟

الف: گردشگران

ب: درآمد

ج: پزشکان

د: سلامت

 

 د


۶- 

ماهیت گردشگری سلامت با چه چیزیی در تناقض است؟

الف: فصلی بودن

ب: ضریب تکاثری

ج: امید به زندگی

د: کنترل

 

 الف


۷- 

مصونیت گردشگری سلامت از بحران های جهان؛ مروبط به کدام یک از اولویت های گسترش این صنعت است؟

الف: ضریب تکاثری

ب: فصلی بودن

ج: قابلیت پیش بینی

د: رشد تضمینی

 

 ج


۸- 

وجود همراه در کنار گردشگران سلامت؛ باعث چه چیزیی خواهد شد؟

الف: رشد گردشگری

ب: افزایش درآمد

ج: فصلی نبودن تقاضا

د: افزایش ضریب تکاثری

 

 ب


۹- 

اشتغال زایی که از طریق گردشگری سلامت ایجاد می شود؛ در کدام یک ازحوزه های زیر تاثیر گذار است؟

الف: خدمات تفریحی

ب: اقامت

ج: رستوران ها

د: مراکز درمانی

 

 د


۱۰- 

کدام یک از جمله دلایل افزایش درآمد جامعه میزبان در گردشگری سلامت است؟

الف: اشتغال زایی

ب: فصلی نبودن

ج: اقامت بیشتر

د: رشد تضمینی

 

 ج


۱۱- 

تاریخ آغاز گردشگری سلامت از نظر هال در کدام گزینه به درستی بیان شده است؟

الف: قرون وسطی

ب: جنگ جهانی اول

ج: جنگ دوم جهانی

د: روم و یونان باستان

 

 د


۱۲- 

توسعه ی اقامتگاه در کنار دریا در چه کشوری و با چه منظوری صورت می گرفت؟

الف: انگلیس – تفریح

ب: اتریش – توسعه گردشگری سلامت

ج: ایرلند – تفریح و اقامت

د: انگلیس – مفید برای سلامت

 

 د


۱۳- 

توجه به چشمه های آب معدنی از چه قرنی شدت گرفت؟

الف: ۱۵

ب: ۱۷

ج: ۱۸

د: ۱۶

 

 ج


۱۴- 

از جمله قدیمی ترین چشمه های آب گرم در آمریکا کدام گزینه است؟

الف: ویرجینیا

ب: فیلادلفیا

ج: ساراتوگا

د: نیویورک

 

 ج


۱۵- 

در چه قرنی به موازات شروع سل؛ استفاده از آب و هوای طبیعی برای سلامت رونق گرفت؟

الف: ۱۸

ب: ۱۹

ج: ۱۶

د: ۲۰

 

 ب


۱۶- 

کدام گزینه از عوامل رشد بازار گردشگری سلامت نیست؟

الف: تغییر در ارزش مصرف کنندگان

ب: تغییر سبک زندگی

ج: بهبود سطح زندگی

د: مسن شدن جمعیت

 

 ج


۱۷- 

تمایل به انجام جراحی زیبایی، در کدام دسته از عوامل مربوط به رشد بازار گردشگری سلامت قرار می گیرد؟

الف: تغییر ارزش

ب: تغییر جمعیت سنی

ج: سیستم بهداشت و درمان

د: تغییر سبک زندگی

 

 الف


۱۸- 

کدام کشور در ارائه اقدامات به افراد مسن افزون بر تمرینات ورزشی از رژیم غذایی هم استفاده می کند؟

الف: مالزی

ب: فیلیپین

ج: هند

د: چین

 

 ب


۱۹- 

ایران در چه زمینه ای خدمات به گردشگران حوزه ی اروپایی و آمریکایی را ارائه می کند؟

الف: ناباروری

ب: آب درمانی

ج: پزشکی هسته ای

د: دندانپزشکی

 

 الف


۲۰- 

از مقاصد عمده ی گردشگری سلامت در ایران کدام است؟

الف: تهران

ب: لرستان

ج: یاسوج

د: بوشهر

 

 الف


۲۱- 

تمرکز گردشگری تندرستی در ایران روی استان زیر است.

الف: مازندران

ب: فارس

ج: اردبیل

د: تهران

 

 ج


۲۲- 

کدام کشور در حوزه ی جراحی زیبایی در سطح جهان پیشرو است؟

الف: تایلند

ب: ایران

ج: آفریقای جنوبی

د: هند

 

 ج


۲۳- 

مزایای اصلی رقابتی گردشگری سلامت در کشور اردن عبارتند از :

الف: جغرافیا

ب: هزینه کم

ج: خدمات اقامتی

د: حمل و نقل

 

 ب


۲۴- 

گردشگری ………….. در کشور ………….. د رحوزه ی دریای مرده تمرکز دارد

الف: فرهنگی – عربستان

ب: زیارتی – عربستان

ج: سلامت – اردن

د: تندرستی – اردن

 

 د


۲۵- 

از جمله کشورهای قدیمی،در حوزه ی گردشگری سلامت، ………… است که از سال ………… وارد این عرصه شده است.

الف: تایلند – ۱۹۷۰

ب: تایلند – ۱۹۶۳

ج: تایلند – ۱۹۹۰

د: تایلند – ۱۹۸۰

 

 الف


۲۶- 

مفهوم اسیا ؛ نخستین بار در ………… و در سال …………….مفهوم جدی به خود گرفت.

الف: تایلند – ۱۹۷۰

ب: تایلند – ۱۹۹۳

ج: تایلند – ۱۹۸۷

د: تایلند – ۱۹۹۰

 

 ب


۲۷- 

ترکیه در حوزه ی گردشگری سلامت از سه دسته استفاده کرده ؛ آن ها کدام یک از موارد زیر هستند؟

الف: آب گرم/ افراد مسن/ افراد از کار افتاده

ب: جوانان/ خانوده/آب گرم

ج: آب گرم/ چشمه ها/ تندرستی

د: جوانان/ افراد مسن/ از کار افتاده ها

 

 الف


۲۸- 

کشور ………….. ازنظر منابع طبیعی جایگاه …………… رادارد.

الف: مالزی – اول

ب: هند – دوم

ج: ترکیه – اول

د: هند – هفتم

 

 د


۲۹- 

نقطه ضعف سنگاپور در توسعه ی گردشگری سلامت کدام است؟

الف: مسافت دور

ب: عدم کادر مجرب

ج: ناتوانی مدیریت

د: گران بودن

 

 الف


۳۰- 

شیوه ی پیشرفت فیلیپین در حوزه ی گردشگری سلامت در کدام گزینه به درستی بیان شده است

الف: تامین پرستار برای دیگر کشورها

ب: پیشرو در هزینه

ج: پیشرو در خدمات

د: پیشرو در صنعت پزشکی

 

 الف


۳۱- 

پروژه های پیچیده ی پزشکی؛ در کدام یک از کشورهای زیر به خوبی قابل اجرا خواهد بود؟

الف: هند

ب: مالزی

ج: ترکیه

د: فیلیپین

 

 ب


۳۲- 

از جمله اقدامات اساسی سازمان پش از هر کاری چیست؟

الف: تحقیقات

ب: محاسبه درآمد

ج: محاسبه ضرر

د: شناسایی مشتریان

 

 د


۳۳- 

برای مشخص کردن اولویت های بازار هدف سازمان باید به کدام یک از موارد زیر توجه داشت؟

الف: اقدام به بررسی بازار کند

ب: از نظر مشتریان با خبر شود

ج: از سودآوری اطمینان یابد

د: خود را جای مشتریان بگذارد

 

 د


۳۴- 

اولویت های گردشگران پزشکی در تمام گزینه ها به جز گزینه ….. به درستی بیان شده اند.

الف: راحتی

ب: امنیت و آسودگی خاطر

ج: هزینه زیاد

د: بها

 

 ب


۳۵- 

کدامیک از موراد زیر جزء اولویت های راحتی از نظر گردشگران پزشکی خواهد بود؟

الف: قیمت کم

ب: تخصص پزشکان

ج: سرعت در انجام جراحی

د: جذاب بودن مقصد

 

 ج


۳۶- 

کدامیک از موراد زیر جز اولویت های امنیت و آسودگی خاطر نیست؟

الف: کیفیت ناسب

ب: توانایی پزشکان

ج: تخصص

د: هزینه کم

 

 د


۳۷- 

تحقیقات بازار پس از ……….. آغاز می شود.

الف: آگاهی از نیاز ها

ب: اولویت ها

ج: مراتب اهمیت سازمان

د: نظر گردشگران

 

 ب


۳۸- 

آنچه در آغاز تحقیقات بازار اهمیت دارد چیست؟

الف: نظر مشتریان واقعی

ب: نظر مشتریان کنونی

ج: نظر مشتریان سابق

د: نظر مشتریان بالقوه

 

 د


۳۹- 

برای انجام تحقیقات بازار یابی می توان به ………… مراجعه کرد.

الف: سازمان ها

ب: بازارها

ج: کتابخانه ها

د: مقاصد گردشگری

 

 ج


۴۰- 

کدام مناطق در میان ایرانیان به دلیل خاصیت درمانی، اهمیت زیادی دارند؟

الف: جنگل ها

ب: کوه ها

ج: دشت ها

د: آبگرم ها

 

 د

۱- 

کدام یک از جمله دلایل بخش خصوصی برای استفاده از گردشگری سلامت نیست؟

الف: خدمات درمانی

ب: کیفیت مناسب

ج: پایین بودن هزینه

د: پیشرفت های علمی کشور

 

 الف


۲- 

پیری جمعیت، در کدام دسته از عوامل ایجاد کننده گردشگری سلامت محسوب می شود؟

الف: امید به زندگی

ب: رشد تضمینی

ج: ضریب تکاثری

د: فصلی بودن

 

 ب


۳- 

کدام قاره سهم بزرگی را در پیری جهان؛ خواهد داشت؟

الف: افریقا

ب: امریکا

ج: آسیا

د: اروپا

 

 ج


۴- 

فصلی نبودن تقاضا در کدام حوزه پر رنگ است؟

الف: گردشگری پزشکی

ب: گردشگری علمی

ج: گردشگری تندرستی

د: گردشگری فرهنگی

 

 الف


۵- 

مصونیت گردشگری در کدام حوزه از جمله عوامل ایجاد کننده گردشگری سلامت خواهد بود؟

الف: فصلی نبودن

ب: قابل پیش بینی بودن

ج: اشتغال زایی

د: ماندگاری

 

 ب


۶- 

اقشار مرفه سفر طولانی تر از گردشگران معمولی دارند، در نتیجه……….. ایجاد می شود.

الف: افزایش درآمد محلی

ب: افزایش هزینه

ج: افزایش درآمد هتل ها

د: افزایش تخریب بومی

 

 الف


۷- 

کدام یک از مزایایی زیر برای گردشگری پزشکی مالزی بیان نشده است؟

الف: مکان های مذهبی

ب: سیاست های مدون

ج: تخصص گرایی

د: هزینه های کم

 

 ب


۸- 

دو عامل مهم رونق گردشگری پزشکی در فیلیپین کدام یک از موارد زیر خواهد بود؟

الف: اقتصاد / برنامه

ب: هزینه/ زمان

ج: فرصت ها/ توان بالقوه

د: کیفیت/ کمیت

 

 ب


۹- 

پیشرفته ترین مرکز پزشکی در آسیا در کدام گزینه بیان شده است؟

الف: فیلیپین

ب: مالزی

ج: ترکیه

د: سنگاپور

 

 د


۱۰- 

هند؛ مالزی؛ تایلند در صدد بهبود چه فاکتوری در سطح کشور سنگاپور در حوزه ی گردشگری سلامت خواهند بود؟

الف: کمیت بیمارستان ها

ب: برنامه ریزی

ج: بازاریابی

د: کیفیت بیمارستان ها

 

 الف


۱۱- 

رتبه ۷ ام کشور ترکیه در کدام حیطه؛ کسب شده است؟

الف: گردشگری سلامت

ب: زیر ساخت ها

ج: هتل های آب گرم

د: اسپاها

 

 ج


۱۲- 

هدف از توسعه ی گردشگری پزشکی در کشور ………… ، ایجاد استراتژی های عمده در این صنعت است.

الف: ترکیه

ب: مالزی

ج: هند

د: تایلند

 

 د


۱۳- 

محور توسعه گردشگری تندرستی در ایران در کدام گزینه بیان شده است؟

الف: کسب درآمد

ب: تبادل دانش

ج: مرکز تفریحی و اقامتی

د: توسعه دانش

 

 ج


۱۴- 

هزینه های پزشکی در این کشور حدود……….. کمتر از ………… است.

الف: امریکا – ۴۰

ب: امریکا – ۶۰

ج: اروپا – ۶۰

د: اروپا – ۴۰

 

 الف


۱۵- 

کدام کشور به دلیل دارا بودن بسته های سفر مناسب در حوزه ی گردشگری پزشکی زبانزد است؟

الف: اردن

ب: افریقا

ج: امریکا

د: نپال

 

 ب


۱۶- 

کدام یک از جمله نعمت های بزرگ در حوزه ی گردشگری سلامت ایران محسوب می شود؟

الف: پزشکان حرفه ای

ب: موقعیت اقلیمی

ج: آب های گرم

د: دریاچه ها

 

 ج


۱۷- 

بحث در مورد تاثیر صنعت گردشگری بر بالا رفتن میزان تولید ناخالص داخلی در کدام یک از موارد زیر به – خوبی بیان می شود؟

الف: درآمد

ب: کنترل

ج: فصلی نبودن

د: ضریب تکاثری

 

 د


۱۸- 

در کدام حوزه از صنعت گردشگری؛ فصلی بودن تاثیر کم تری دارد؟

الف: گردشگری تفریحی

ب: گردشگری پزشکی

ج: گردشگری سلامت

د: گردشگری تندرستی

 

 ج


۱۹- 

کدام ویژگی صنعت گردشگری مورد توجه صاحبان سرمایه بوده است؟

الف: مصونیت از بحران ها

ب: درآمدزایی

ج: اشتغال زایی

د: مولد بودن

 

 الف


۲۰- 

محصول گردشگری سلامت دارای کدام یک از ویژگی های زیر خواد بود؟

الف: لوکس بودن

ب: ضروری بودن

ج: تک بعدی بودن

د: چند بعدی بودن

 

 ب


۲۱- 

تمایل گردشگران سلامت به تلفیق سفر خود با انواع دیگر سفر ها را در کدام گزینه به خوبی شاهد خواهیم بود؟

الف: درآمد زایی

ب: فصلی نبودن

ج: ماندگاری طولانی

د: قابلیت کنترل

 

 ج


۲۲- 

استفاده از ………. از دیر باز در کسب آرامش و تجدید قوای جسمی و فکری موثر بوده است.

الف: سفر

ب: گردش های دسته جمعی

ج: آب های گرم

د: دریاها

 

 د


۲۳- 

بازدید از چشمه های آب معدنی و گرم در کدام دوره رواج داشته است؟

الف: قرون وسطی

ب: قرن ۱۶

ج: قرن ۱۸

د: عصر برنز

 

 د


۲۴- 

بهبود وضعیت روحی، روانی، فیزیکی گردشگران در کدام حوزه؛ دلیل بر توسعه این صنعت است؟

الف: سبک زندگی

ب: ارزشها

ج: بهداشت

د: روان و درمان

 

 ب


۲۵- 

کدام کشور در حوزه ی ارائه ی خدمات به افراد مسن؛ مبتکر روش های نوین بوده است؟

الف: مالزی

ب: ترکیه

ج: فیلیپین

د: سنگاپور

 

 ج


۲۶- 

کدام یک از موارد زیر از جمله دلایل ترغیب افراد به استفاده از خدمات پزشکی در کشورهای خارجی – خواهد بود؟

الف: تمایل به بهبود سریع

ب: تمایل به آشنایی با فرهنگ

ج: نبود بیمه

د: انتقال ارزش ها

 

 ج


۲۷- 

در چه صورت تمام زحمات یک سازمان بی ثمر خواهد بود؟

الف: انتخاب اشتباه بازار

ب: استخدام زیاد

ج: عدم آموزش کارکنان

د: بهره وری پایین

 

 الف


۲۸- 

پاسخ به پرسش “مشتریان چه می خواهند؟” در شناسایی کدام عامل موثر خواهد بود؟

الف: بازار هدف

ب: نیازهای مشتریان

ج: ایجاد تقاضا

د: عرضه به موقع

 

 الف


۲۹- 

برای تعیین اولویت های بازار هدف؛ سازمان باید به کدام یک از موارد زیر توجه کند؟

الف: هدف را تعیین کند

ب: مشتریان را بشناسد

ج: خود را جای مشتریان بگذارد

د: پرسشنامه ارائه دهد

 

 ج


۳۰- 

سرعت در برنامه ریزی برای انجام عمل جراحی؛ در کدام حوزه از اولویت های گردشگری پزشکی خواهد بود؟

الف: امنیت

ب: راحتی

ج: امکان انتخاب

د: بها

 

 ب


۳۱- 

در کدام یک از مراحل زیر، سازمان باید اطلاعات زیادی از مشتریان بالقوه ی خود کسب کند؟

الف: اولویت یابی

ب: تعیین هدف

ج: بازار شناسی

د: تحقیقات بازار

 

 د


۳۲- 

به منظور جمع آوری اطلاعات از مشتریان بالقوه می توان از کدام یک از بخش های زیر استفاده کرد؟

الف: شرکت تحقیقات بازاریابی

ب: پایگاه داده

ج: اینترنت

د: تحقیق میدانی

 

 ب


۳۳- 

علت اهمیت گردشگری در سال های اخیر چیست؟

الف: اشتغال زایی

ب: توسعه

ج: تنظیم وازنه بازرگانی

د: درآمد زایی

 

 ج


۳۴- 

زیر ساخت های مهم در توسعه ی صنعت گردشگری در کدام گزینه آمده است؟

الف: فرهنگی – اقتصادی

ب: سیاسی – اجتماعی

ج: حمل و نقل – دانشگاهی

د: گزینه ۱ و ۲

 

 ب


۳۵- 

گردشگری با تبادل ……….. و ………… تسریع در شکل گیری ……….. را موجب شده است.

الف: پول؛ قدرت ؛ سازمان

ب: ارزش , فرهنگ ؛ دهکده جهانی

ج: ارزش ؛ مذهب ؛ مساجد

د: فرهنگ , ارزش ؛ سازمان ها

 

 ب


۳۶- 

در کدام گردشگری هدف سپری کردن اوقات فراغت و کسب آرامش و لذت است؟

الف: سلامت

ب: زیارت

ج: تفریحی

د: روستایی

 

 ج


۳۷- 

در کدام نوع از گردشگری, از امکانات شهری در طول سفر استفاده نمی شود؟

الف: تفریحی

ب: روستایی

ج: انبوه

د: جایگزین

 

 ب


۳۸- 

کدام گزینه همان گردشگری معمولی است ولی در سطحی بزرگتر اجرا می شود؟

الف: جایگزین

ب: تفریحی

ج: فرهنگی

د: انبوه

 

 د


۳۹- 

در دهه ۱۹۷۰ و ۱۹۹۰ ، کدام نوع از گردشگری با هدف استفاده از شیوه های نوین گردشگری، ایجاد شد؟

الف: گردشگری فرهنگی

ب: تورهای گردشگری

ج: گردشگری جایگزین

د: فرهنگ گردشگری

 

 ج


۴۰- 

بر اساس آمار UNWTO چه درصدی از سفرهای بین المللی با هدف فرهنگی انجام می شوند؟

الف: ۹۰

ب: ۳۷

ج: ۶۰

د: ۵۲

 

 ب


– 

تعریف کاملی از گردشگری هنری کدام است؟

الف: سفر با عده ای از هنرمندان

ب: سفر به کشورهایی که هنرمندان زیادی دارد

ج: شناخت و آگاهی از هنر جوامع

د: آموزش هنر به گردشگران

 

 ج


۲- 

کدام گزینه را گردشگری میراث می نامند؟

الف: فرهنگی

ب: هنری

ج: تاریخی

د: علمی

 

 ج


۳- 

کدام نوع از گردشگری مشارکت در پژوهش های علمی را برای گردشگران فراهم آورده است و در عین حال آن ها را از مناطق خشکی هم دور می کند؟

الف: گردشگری دریایی

ب: گردشگری فرهنگی

ج: اکوتوریسم

د: گردشگری پزشکی

 

 الف


۴- 

تعریف اکوتوریسم در کدام گزینه به درستی ارائه شده است؟

الف: مشاهده ی طبیعت بکر

ب: رفتن به جنگل ها و بیابان ها و دیدن مناظر

ج: رفتن به مناطق طبیعی با اهداف مطالعاتی

د: بهره گیری از طبیعت و منابع

 

 ج


۵- 

مهم ترین رابطه ی سلامت و گردشگری درکدام گزینه آمده است؟

الف: گردشگر

ب: سلامت گردشگر

ج: لذت گردشگر

د: درمان

 

 ب


۶- 

نخستین چارچوب مفهومی در خصوص تعامل سلامت و گردشگری توسط چه کسی و با بررسی چه چیزیی ارائه شد؟

الف: هال – سلامت و درمان

ب: هال – بیماری و سلامت

ج: بوشل – سلامت و تناسب اندام

د: بوشل – بیماری و سلامت

 

 د


۷- 

در بحث سلامت و گردشگری توجه به کدام موضوع همواره مورد غفلت واقع شده است؟

الف: گردشگران

ب: بیمه ها

ج: هزینه ی درمان

د: گردشگری سلامت

 

 د


۸- 

در کدام گزینه، انگیزه های رونق گردشگری سلامت بیان نشده اند؟

الف: افزایش درآمد ناشی از آن

ب: مسن تر شدن جمعیت

ج: اقتضائات سیستم بهداشت و درمان

د: تغییر سبک زندگی

 

 الف


۹- 

تعریف گردشگری سلامت درکدام گزینه جامع است؟

الف: رفتن به قصد درمان به جایی

ب: توجه به بحث تندرستی در حین سفر

ج: تدارک تسهیلات سلامت با استفاده از منابع طبیعی کشوری خاص

د: بهبود سلامتی فرد در طول سفر

 

 ج


۱۰- 

این تعریف از کیست؟ ” سفر از محل دائمی زندگی؛ به مقصدی دیگر به منظور حفظ یا بهبود وضع – سلامتی”

الف: هداهشه

ب: بلاگر

ج: جالاد

د: هال

 

 د


۱۱- 

مهم ترین گونه های گردشگری سلامت توسط چه کسانی ارائه شده است؟

الف: هال- بلاگر- جالاد

ب: جالاد -هال- هداهشه

ج: مولرکافمن- جال- هداهشه

د: کافمن-هال – هداهشه

 

 ج


۱۲- 

کدام دسته از خدمات در گردشگری سلامت؛ هم برای افراد بیمار و هم برای افراد سالم قابل اجرا است؟

الف: تندرستی

ب: گردشگری

ج: درمانی

د: دهکده سلامت

 

 د


۱۳- 

مسافرت به برخی از مناطق با هدف درمان و معالجه تعریف کدام یک از انواع گردشگری است؟

الف: گردشگری سلامت

ب: گردشگری درمانی

ج: گردشگری پزشکی

د: گردشگری تندرستی

 

 ج


۱۴- 

سه مولفه ی مهم سلامتی در کدام گزینه به درستی بیان شده اند؟

الف: هدف/ مدت سفر/ زمان سفر

ب: مکان سفر/ هدف سفر/ زمان سفر

ج: آسودگی ذهنی جسمی و اجتماعی

د: آسودگی ذهنی جسمی و عاطفی

 

 ج


۱۵- 

کدام یک از موارد زیر توسعه ی گردشگری را در سطح محلی و بین المللی موجب می شود؟

الف: زیر ساخت ها

ب: توان مالی

ج: شرایط اجتماعی و اقتصادی

د: سیاست گذاری

 

 ج


۱۶- 

به چه دلیلی توسعه ی گردشگری در قرن ۲۱ به یک ضرورت بدل گشته است؟

الف: نیاز مالی

ب: توسعه ی زیر ساخت ها

ج: توسعه ی فرهنگی

د: نیاز به شناسایی

 

 ب


۱۷- 

از جمله عوامل مهم در برنامه ریزی و توسعه ی صنعت گردشگری نیست؟

الف: ملزومات گردشگری

ب: شرایط لازم برای بسط و توسعه ی هر شکل از گردشگری

ج: شناخت گونه های مختلف گردشگری

د: سیاست گذاری

 

 ب


۱۸- 

کدام دسته از گردشگران بر حسب سطح درآمدی خود ، اقدام به انتخاب محل اقامت می کنند؟

الف: گردشگر تفریحی

ب: گردشگر فرهنگی

ج: گردشگر روستایی

د: گردشگر اقتصادی

 

 الف


۱۹- 

اجرای برنامه های گردشگری در حوزه ی بزرگتر ؛ منجر به ایجاد کدام نوع از گردشگری شده است؟

الف: گردشگری آلترناتیو

ب: گردشگری انبوه

ج: گردشگری توده

د: گردشگری جایگزین

 

 ب


۲۰- 

معادل گردشگری جایگزین درکدام گزینه آمده است؟

الف: Mass tourism

ب: Whole tourism

ج: Alternative tourism

د: Historical tourism

 

 ج


۲۱- 

رفتن به سفر با هدف بازدید از مراسم های مختلف در سطح محلی و بین المللی در کدام دسته از گردشگری جای خواهد گرفت؟

الف: گردشگری فرهنگی

ب: گردشگری تاریخی

ج: گردشگری میراث

د: گردشگری علمی

 

 الف


۲۲- 

جمله ی ” گردشگری هنری است در پی شناخت هنرهای دیگر ” در تعریف کدام یک از انواع گردشگری آمده است؟

الف: گردشگری فرهنگی

ب: گردشگری هنری

ج: گردشگری رویداد

د: گردشگری میراث

 

 الف


۲۳- 

توسعه ی کدام یک از موارد زیر توجه گردشگران تاریخی را به خود جلب خواهد کرد؟

الف: هتل ها

ب: صنایع دستی

ج: موزه ها

د: جاده ها

 

 ج


۲۴- 

مهمترین گزینه ای که در رابطه با گردشگری سلامت مورد بررسی قرار گرفته است در کدام گزینه بیان شده است؟

الف: مناطق سلامتی

ب: بیماری

ج: بیماران

د: پزشکان

 

 ج


۲۵- 

از طریق بومیان مناطق خاص و نشر فرهنگ و آداب و رسوم خاص آن مناطق ؛ کدام یک از انواع گردشگری را می توان توسعه داد؟

الف: گردشگری محلی

ب: گردشگری تاریخی

ج: اکوتوریسم

د: اکولوژی

 

 الف


۲۶- 

چارچوب مفهومی بوشل ؛ به کدام مورد زیر توجه نداشته است؟

الف: تعامل سلامت و گردشگری

ب: ارتقا سلامت

ج: روند درمان

د: جلوگیری از بیماری

 

 ب


۲۷- 

کدام گزینه در زمره ی عواملی که سبب رونق گردشگری شده اند؛ نمی باشد؟

الف: سبک زندگی

ب: انگیزه ها

ج: سیستم بهداشت و درمان

د: مسن شدن جمعیت

 

 الف


۲۸- 

تدارک تسهیلات سلامت با استفاده از منابع طبیعی کشور را چه می نامند؟

الف: گردشگری سلامت

ب: گردشگری درمانی

ج: گردشگری تندرستی

د: گردشگری تفریحی

 

 الف


۲۹- 

راهنمای گردشگری کیست؟

الف: هدایتگر گروهی از افراد

ب: هر فردی که توانایی رهبری در گروه را دارد و بتواند مطالب خود را به خوبی ارائه دهد

ج: کسی که از سطح تحصیلات خوبی برخودار بوده و بتواند با گردشگران تماس بگبرد

د: کسی که شرایط آئین نامه ها را دارد و گردشگران داخلی و خارجی در بازدید های مختلف راهنمایی می کند

 

 د


۳۰- 

انواع راهنمایان گردشگری درکدام گزینه به درستی بیان شده اند؟

الف: تخصصی – گروهی – فردی

ب: داخلی – خارجی

ج: بین المللی – داخلی – تخصصی

د: عمومی – تخصصی

 

 ج


۳۱- 

کدام یک از انواع راهنمایان، صرفا با مسافران ورودی و خروجی کار میکند؛ و باید از آداب و رسوم و قوانین کشور خود و همچنین کشور مقصد آگاه باشد؟

الف: داخلی

ب: تخصصی

ج: بین المللی

د: خارجی

 

 ج


۳۲- 

راهنمایی افرادی که با هدف خاصی نظیر؛ طبیعت گردی وارد کشور یا منطقه ی خاصی می شوند ؛ بر عهده ی چه کسی است؟

الف: بومیان محلی

ب: گردشگران دیگر

ج: راهنمایان محلی

د: راهنمایان تخصصی

 

 د


۳۳- 

کدام یک از موارد زیر جز شرایط لازم برای اخذ مجوز راهنمایی گردشگری محسوب نمی شود؟

الف: حداقل تحصیلات دیپلم

ب: نداشتن سوء پیشینه

ج: شرکت در دوره ها

د: سلامت جسمی

 

 د


۳۴- 

شرکت در دوره های راهنمایی گردشگری برای کدام یک از متقاضیان ضرورت ندارد؟

الف: راهنمایان محلی

ب: مدیر فنی

ج: دانشجویان و فارغ التحصیلان گردشگری و رشته های مرتبط

د: راهنمایان فرهنگی

 

 ج


۳۵- 

کدامیک از وظایف مشترک بین راهنمای گردشگری سلامت و سایر راهنمایان محسوب می شود؟

الف: سلامت جسمی ؛ آگاهی از قوانین بیمه

ب: متعهد بودن به بیماران و جستجوی محل اقامت

ج: آگاهی از زبان بومیان محله

د: تهیه برنامه ریزی دقیق برای هر مسافر

 

 ج


۳۶- 

کدامیک از جمله ویژگی های راهنمایان گردشگری سلامت نیست؟

الف: آشنایی با طبیعت منطقه

ب: شناخت از منابع طبیعی

ج: عدم آشنایی با کمک های اولیه

د: آشنایی با قوانین بیمه

 

 ج


۳۷- 

از راهنمایان گردشگری سلامت چه انتظاری می رود؟

الف: با مسافران صمیمی باشند

ب: از منابع طبیعی هر منطقه آگاه باشند

ج: نکات موثر و مفید در مورد منابط طبیعی و درمانی را بدانند

د: به زبان انگلیسی تسلط داشته باشند

 

 ب


۳۸- 

داشتن اعتماد به نفس و توانایی رهبری از جمله کدام ویژگی های راهنما محسوب می شود؟

الف: فنی

ب: تخصصی

ج: فردی

د: عمومی

 

 ج


۳۹- 

عدم انعطاف پذیری راهنمای گردشگری سلامت منجر به کدام یک از موارد زیر خواهد شد؟

الف: با مسافران راحت نباشد

ب: عدم مدیریت شرایط پیچیده

ج: عدم لذت مسافران

د: سفر ناتمام

 

 ب


۴۰- 

کدامیک از ویژگی های راهنما به میزان سابقه ی او در کار مربوط است؟

الف: ویژگی فردی

ب: آینده نگری

ج: انعطاف

د: عدم خستگی

 

 ب


۱- 

راهنمایان گردشگری داخلی ؛ چه کسانی هستند؟

الف: افرادی که صرفا با گردشگران خارجی کار میکنند

ب: راهنمایانی که به خارج از کشور سفر می کنند تا گردشگران را راهنمایی کنند

ج: از طریق راهنمایی گردشگران داخلی در کشور می توانند کار کنند

د: با گردشگران ورزشی؛ اکوتوریسم و … به نقاط مختلف سفر می کنند

 

 ج


۲- 

شرایط لازم برای اخذ مجوز راهنمایی گردشگری در کدام گزینه به درستی بیان شده است؟

الف: تحصیلات مرتبط

ب: توانایی بدنی

ج: دانستن زبان خارجی

د: عدم اعتیاد

 

 د


۳- 

آشنایی با قواعد و مقررات بیمارستان ها از جمله کدام یک از ویژگی های راهنمایی گردشگری است؟

الف: تخصصی

ب: فردی

ج: معلومات و دانش

د: معلومات فنی

 

 ج


۴- 

با کدام یک از این ویژگی ها می توان راهنمای خوب را از بد متمایز کرد؟

الف: آینده نگری

ب: انعطاف

ج: خستگی ناپذیری

د: تسلط به اوضاع

 

 الف


۵- 

کدام یک از ویژگی های زیر بین تمام گروه های راهنمایان مشترک است؟

الف: دانش تخصصی

ب: تسلط به زبانی خاص

ج: توانایی جذب مسافر

د: همدردی با مسافران

 

 ج


۶- 

معنی لغت راهنمایی گردشگری سلامت کدام است؟

الف: tour guide

ب: Tour leader

ج: Tour pack

د: Health tourism guide

 

 د


۷- 

داشتن اطلاعات به روز از تمام شاخه های دانش گردشگری، جاذبه ها و منابع طبیعی برای چه کسانی مفید خواهد بود؟

الف: گردشگران

ب: مدیران آژانس های مسافرتی

ج: راهنمایان

د: راهنمایان گردشگری سلامت

 

 ج


۸- 

کدام یک از انواع راهنمایان علاوه بر تسلط به مباحث میراث فرهنگی باید به تخصص های لازم هم مجهز باشند؟

الف: راهنمایان ایران گردی

ب: راهنمایان جهانگردی

ج: راهنمایان خاص

د: راهنمایان تخصصی

 

 د


۹- 

آگاهی از زبان های خارجی از ویژگی های کدام نوع از راهنمایان محسوب می شود؟

الف: راهنمایان بین المللی

ب: راهنمایان ورودی

ج: راهنمایان خروجی

د: راهنمایان جهانی

 

 الف


۱۰- 

شرایط سنی در اخذ مجوز راهنمای گردشگری ؛ کدام است؟

الف: ۲۵

ب: ۲۲

ج: ۳۰

د: ۲۰

 

 ب


۱۱- 

راهنمایان گردشگری سلامت علاوه بر کدام یک از ویژگی های زیر باید به اصول دیگر هم مسلط باشند؟

الف: راهنمایان

ب: راهنمایان تفریحی

ج: علمی و تخصصی

د: قانونی

 

 ب


۱۲- 

پیش بینی امور دشوار در سفر ؛ کدام دسته از ویژگی های راهنما را نشان می دهد؟

الف: انعطاف

ب: آگاهی

ج: آینده نگری

د: دور اندیشی

 

 ج


۱۳- 

سازگاری با شرایط پیچیده؛ در کدام دسته از ویژگی های راهنما جای می گیرد؟

الف: انعطاف

ب: تطابق

ج: پذیرش

د: نگرش

 

 الف


۱۴- 

راهنما با دارا بودن کدام ویژگی ؛ تمام تلاش خود را در خدمت به مسافران خواهد کرد؟

الف: توانایی

ب: آینده نگری

ج: تخصص

د: اعتماد بنفس

 

 د


۱۵- 

کدام ویژگی به راهنما کمک می کند تا توانایی یافتن راه حل های مختلف را داشته باشد؟

الف: زیرکی

ب: دانش

ج: تخصص

د: سلامت جسمی

 

 الف


۱۶- 

از جمله وظایف مهم راهنمای گردشگری سلامت کدام است؟

الف: آگاهی از بیماری های عفونی

ب: تدارک تجهیزات بیماران

ج: آشنایی با مناطق تفریحی

د: آشنایی با قوانین بیمارستان ها

 

 د


۱۷- 

راهنمایی که در انجام امور، با گردشگران مشارکت دارد، کدام خصلت را دارا می باشد؟

الف: تعاون

ب: همکاری

ج: انسان دوستی

د: مودت

 

 ج


۱۸- 

کدام یک از فعالیت های زیر نشان دهنده ی حمایت و دقت مضاعف از جانب راهنما است؟

الف: تلاش مستمر

ب: پیگیری

ج: داشتن برنامه مجزا برای هر مسافر

د: خدمات ویژه

 

 ج


۱۹- 

از این ویژگی ” راهنما در برقراری رابطه با کارکنان دیگر بخش های خدماتی” استفاده می کند.

الف: شوخ طبعی

ب: ارتباط با کارمندان

ج: همکاری

د: کمک های اولیه

 

 ب


۲۰- 

ضروری است راهنما از کدامش بهره مند باشد تا در مواقع ضروری بتواند مسافران را نجات دهد؟

الف: آگاهی

ب: آموزش

ج: کمک های اولیه

د: نقشه خوانی

 

 ج


۲۱- 

آگاهی به دسترسی های محلی ؛ از جمله کدام ویژگی هایی است که راهنما باید به آن مسلط باشد؟

الف: نقشه خوانی

ب: ارتباطات

ج: رانندگی

د: آموزش

 

 الف


۲۲- 

کدام ویژگی در راهنما در جذب گردشگران تاثیر گذار خواهد بود؟

الف: شوخ طبعی

ب: پوشش

ج: توانایی ارائه ی اطلاعات

د: آینده نگری

 

 ب


۲۳- 

چه کسی مهم ترین مرجع پاسخگویی به مسافران است؟

الف: کتاب

ب: مقاله

ج: راهنما

د: دوستان

 

 ج


۲۴- 

راهنما باید درحین شوخی با مسافران به کدام مورد توجه داشته باشد؟

الف: احترام

ب: ادب

ج: مسافران

د: گزینه ۱ و ۲

 

 د


۲۵- 

ارتباط به چه معنا است؟

الف: پیوند بین خود و دیگری

ب: صحبت کردن

ج: انتقال معنا و مفهوم از شخصی به دیگری

د: فرایند کد گذاری و کد گشایی

 

 ج


۲۶- 

رمز گشایی پیام در ارتباطات بر عهده ی چه کسی است؟

الف: گیرنده

ب: فرستنده

ج: کانال ارتباطی

د: گروه ارتباطی

 

 الف


۲۷- 

اولین زمینه ی شکل گیری ارتباطات بین افراد کجاست؟

الف: کلاسهای آموزشی

ب: خانواده

ج: مدرسه

د: دوستان

 

 ب


۲۸- 

از جمله عوامل تعیین کننده در انتخاب ابزار ارتباطی چیست؟

الف: سلیقه

ب: میزان دسترسی

ج: گیرنده

د: نوع پیام

 

 د


۲۹- 

عوامل موثر در برقرای ارتباط در کدام گزینه آمده است ؟

الف: دیدگاه فردی

ب: مسافت بین فرستنده و گیرنده

ج: ویژگی های شخصیتی

د: بازخورد

 

 ب


۳۰- 

انتخاب زمان و مکان مناسب برای برقراری ارتباط به کدام عامل مربوط است؟

الف: روش برقراری ارتباط

ب: ویژگی فردی

ج: محتوای پیام

د: شرایط و موقعیت برقراری ارتباط

 

 د


۳۱- 

وقتی فردی با خودش نجوا می کند کدام نوع از ارتباطات ایجاد شده است؟

الف: بین فردی

ب: درون فردی

ج: غیر کلامی

د: گروهی

 

 ب


۳۲- 

استفاده از زبان بدن در برقراری ارتباط به معنی آن است که فرد از کدام یک از موارد زیر آگاه است؟

الف: ارتباط کلامی

ب: ارتباط غیرکلامی

ج: ارتباطات

د: اصول ارتباطات

 

 ب


۳۳- 

تاکید بر منافع دو جانبه در برقراری ارتباط منجر به ایجاد چگونه نگرشی در میان کارکنان است؟

الف: وحدت گرا

ب: کثرت گرا

ج: منفعت طلب

د: بهره وری بالا

 

 الف


۳۴- 

ایجاد تعهد در میان افراد هنگام برقراری ارتباط به کدام یک از موارد زیر اشاره دارد؟

الف: می توان کارها را انجام داد

ب: تعهد نسبت به انجام وظایف

ج: تقسیم وظایف

د: دوستی نسبت به هم

 

 د


۳۵- 

از جمله اصول سازمانی که در برقراری ارتباط سازمانی با کارکنان مورد توجه است، در کدام گزینه بیان شده است؟

الف: تفویض اختیار

ب: تغییر ساختار

ج: پاداش به کارکنان

د: عدم توجه به زیر دستان

 

 ج


۳۶- 

کدام مورد زیر از جمله اصول برقراری ارتباط با سازمان های بین المللی نیست؟

الف: داشتن صداقت

ب: دانستن زبان خارجی

ج: آگاهی به اصول نگارش

د: احترام به اصول کشور

 

 الف


۳۷- 

از جمله اصول پذیرفته شده در روابط بین المللی گردشگری سلامت کدام است؟

الف: صدور ویزا برای گردشگران

ب: داشتن کادر مجرب از پزشکان

ج: راهنمایان آموزش دیده

د: همه موارد

 

 د


۳۸- 

از جمله شاخه های درآمدزای گردشگری کدام است؟

الف: گردشگری فرهنگی

ب: گردشگری سلامت

ج: گردشگری تاریخی

د: گردشگری میراث

 

 ب


۳۹- 

اگر ارتباط را کوششی آگاهانه از جانب فرستنده برای انتقال طرز فکرها بدانیم ؛ کدام عامل در این زمینه – نقش اساسی خواهد داشت؟

الف: لحن

ب: بیان

ج: هماهنگی

د: گفتار

 

 ج


۴۰- 

کدام تعریف از ارتباط صحیح است؟

الف: هر گونه انتقال پیام

ب: فقط صحبت کردن

ج: بیان عقاید

د: استفاده از زبان بدن

 

 الف


۱- 

به چه طریقی در ارتباط می توانیم مخاطب را از خصوصیات رفتاری خودمان آگاه کنیم؟

الف: بیان

ب: نگاه

ج: انتقال معانی

د: لحن و ژست

 

 د


۲- 

ارتباط در کدام گزینه به درستی بیان شده است؟

الف: فرایند شکل گیری معانی

ب: دوستیابی و آشنایی

ج: جریانی برای تبادل پیام ها

د: انتقال نگرش ها

 

 ج


۳- 

همه ی افراد به واسطه ی برقراری ارتباط در صدد دستیابی به چه چیز هایی هستند؟

الف: آرامش

ب: پیام

ج: مفاهیم

د: مفاهیم مشترک

 

 د


۴- 

معنی ارتباط در لغت نامه ی وبستر چیست؟

الف: Communication

ب: ایجاد مفاهیم مشترک

ج: برقراری رابطه

د: پیام رد و بدل شده

 

 ج


۵- 

نخستین فردی که در زمانهای دور از ارتباط سخن گفته کیست؟

الف: ارسطو

ب: سقراط

ج: افلاطون

د: بقراط

 

 الف


۶- 

معادل واژه ی ریقئطیا در زمان یونانی چیست؟

الف: رابطه

ب: پیام

ج: علم سخن

د: ارتباط

 

 د


۷- 

کدام یک از روش های زیر نشان دهنده ی ارتباط مکتوب نیست؟

الف: تماس تلفنی

ب: پیامک

ج: ایمیل

د: نامه نگاری

 

 الف


۸- 

ارتباط سازمانی به چه معنا است؟

الف: ارتباط با روسا

ب: ارتباط با کارکنان

ج: ارتباط با سازمان های مختلف

د: ارتباط بین رده های مختلف در سازمان ها

 

 د


۹- 

از جمله موانع ارتباطی نیست؟

الف: زبان بدن

ب: آشفتگی فیزیکی

ج: تفاوت فرهنگی

د: معنا شناسی

 

 الف


۱۰- 

خطاهای مربوط به رمز گذاری در ارتباط, در کدام دسته جای می گیرد؟

الف: آشفتگی

ب: معناسازی

ج: عدم بازخورد

د: مقام و تاثیر آن

 

 ب


۱۱- 

مشکلات مربوط به تفاوت فرهنگی؛ درکدام دسته از موارد زیر به حداکثر می رسد؟

الف: آداب و رسوم

ب: اخلاق

ج: زبان

د: عرف

 

 ج


۱۲- 

با بازخورد پیام فرستنده ؛ فرصتی برای کدام یک از موارد زیر فراهم خواهد شد؟

الف: رفع سوء تفاهمات

ب: بیان مطالب

ج: مرور مطالب

د: بیان هدف

 

 الف


۱۳- 

کدام مورد زیر از اختلالات مربوط روابط روسا و کارکنان است؟

الف: معنا شناسی

ب: تاثیر مقام

ج: تفاوت فرهنگی

د: عدم بازخورد

 

 ب


۱۴- 

رعایت حقوق و منافع جامعه ی میزبان در کدام دسته جای می گیرد؟

الف: حقوق مسافر

ب: آداب رفتاری جامعه

ج: آداب رفتاری گردشگران

د: جامعه ی میزبان

 

 ج


۱۵- 

کدام گزینه از جمله قواعد اخلاقی محسوب نمی شود؟

الف: فرهنگ دوستی

ب: وقت شناسی

ج: رعایت حقوق

د: رفتار محترمانه

 

 الف


۱۶- 

بی توجهی به آثار و ابنیه ی تاریخی صرفا متوجه چه کسی نیست؟

الف: میراث فرهنگی

ب: گردشگران داخلی

ج: گردشگران خارجی

د: محلیان

 

 الف


۱۷- 

برای جلوگیری از تخریب آثار باستانی؛ نظیر دیوار نویسی و از بین بردن طبیعت؛ بهترین توصیه کدام است؟

الف: استفاده از نگهبانان

ب: تلاش برای ضبط تصاویر

ج: فرهنگ اخلاق گردشگری

د: جریمه ی نقدی

 

 ج


۱۸- 

تعریف اخلاق گردشگری کدام است؟

الف: اخلاق خوب راهنما

ب: اخلاق جهانگردان

ج: ترک محل بدان گونه که گویی کسی نیامده

د: اخلاق خوب محلیان

 

 ج


۱۹- 

علاوه بر قوانین؛ رعایت عرف مقصد هم برای گردشگران ضروری است؛ این در چه حیطه ای مطرح شده است؟

الف: آداب سفر گردشگران

ب: آداب معاشرت

ج: رعایت قوانین

د: رعایت احترام

 

 الف


۲۰- 

هدف گردشگری مسئولیت پذیر کدام است؟

الف: لذت بردن

ب: کسب درآمد

ج: کسب شناخت

د: حفظ محیط زیست و کسب و لذت

 

 د


۲۱- 

سابقه ی تشریفات در زندگی روزمره به چه زمانی باز می گردد؟

الف: دهه ۹۰

ب: دهه ۶۰

ج: هزاران سال قبل

د: دهه ۵۰

 

 ج


۲۲- 

اینکه ما چگونه افراد را بهم معرفی کنیم؛ نشان از آگاهی ما به کدام یک از موارد زیر است؟

الف: گردشگری

ب: احترام

ج: اصول رفتاری

د: آداب معاشرت

 

 د


۲۳- 

اگر ارتباط را کوششی آگاهانه از جانب فرستنده بدانیم؛ در این صورت کدام یک از موارد زیر مطرح خواهد بود؟

الف: کد گذاری

ب: کد گشایی

ج: انتقال پیام

د: هماهنگی

 

 د


۲۴- 

هرگونه انتقال معنی بین فرستنده و گیرنده چه نامیده می شود؟

الف: درک

ب: یادگیری

ج: آموزش

د: ارتباط

 

 د


۲۵- 

کدام گزینه ازجمله نشانه هایی که از خود به دیگران، در روند ارتباط منتقل می کنیم؛ نیست؟

الف: ژست های بدن

ب: لحن

ج: تکرار

د: زبان بدن

 

 ج


۲۶- 

در تعریف ارتباط، کاربرد پیام ها برای فرستنده و گیرنده چگونه است؟

الف: معنا دار

ب: مشابه

ج: همانند

د: معنای یکسان

 

 د


۲۷- 

کدام یک از گزینه های زیر معادل های ارتباط نیست؟

الف: آگاهی

ب: فرستادن

ج: بخشیدن

د: انتقال

 

 ب


۲۸- 

کتاب مطالعه ی معانی بیان از کیست؟

الف: افلاسون

ب: ملاصدرا

ج: ریطوریقا

د: ارسطو

 

 د


۲۹- 

در خانواده کدام عامل بر شکل گیری ارتباط میان اعضا تاثیر دارد؟

الف: روابط بین اعضا

ب: نگرش خانواده

ج: تحصیلات

د: تعداد فرزندان

 

 الف


۳۰- 

آنچه در هر ارتباط بین افراد منتقل می شود دارای کدام یک از موارد زیر خواهد بود؟

الف: بار ارزشی

ب: مفهوم

ج: تعبیر

د: معنی

 

 الف


۳۱- 

مهم ترین مبانی روانشناختی در برقرار ی ارتباط در کدام گزینه به درستی بیان شده است؟

الف: روش

ب: شرایط و موقعیت

ج: عوامل شخصی

د: محتوا

 

 ج


۳۲- 

اصلی ترین عامل موثر در برقراری ارتباط با دیگران است.

الف: ابزار

ب: روش های ارتباط

ج: موقعیت

د: شرایط

 

 ب


۳۳- 

استفاده از تکنیک های صحیح در بیان مطالب؛ جز کدام یک از عوامل موثر در برقراری ارتباط است؟

الف: روش برقراری ارتباط

ب: موقعیت برقراری ارتباط

ج: محتوای پیام ها

د: عوامل شخصی

 

 ب


۳۴- 

فاکتورهای سن؛ هوش و … را در کدام دسته از عوامل برقراری ارتباط قرار می دهند؟

الف: محتوا

ب: نقش

ج: شخصیت

د: موقعیت

 

 الف


۳۵- 

نقش ها و طرح های تاریخی روی سنگ ها و لوح ها؛ چه نوع ارتباطی را نمایش می دهند؟

الف: تاریخی

ب: تصویری

ج: هنری

د: بین نسلی

 

 ب


۳۶- 

کدام ارتباط به توانایی استفاده از معانی و کلمات محدود شده است؟

الف: مکتوب

ب: کلامی

ج: شفاهی

د: گروهی

 

 ب


۳۷- 

در کدام یک از انواع ارتباط تعداد افراد گیرنده ی پیام محدود است؟

الف: فردی

ب: گروهی

ج: کلامی

د: جمعی

 

 ب


۳۸- 

در این نوع از ارتباطات استفاده از نگاه؛ حرکت دست و گردن در انتقال معانی موثر است.

الف: غیرکلامی

ب: جمعی

ج: گروهی

د: تلفیقی

 

 الف


۳۹- 

به منظور بهبود ارتباطات؛ در اکتر ارتباط های میان فردی کدام یک از گزینه های زیر عمومیت خواهد داشت؟

الف: نگرش ها

ب: آشنایی

ج: منابع اختلال

د: افراد

 

 ج


۴۰- 

کدام مانع درهر صورت؛ درتمامی انواع ارتباط اختلال ایجاد می کند؟

الف: عدم بازخورد

ب: فرهنگی

ج: فیزیکی

د: معنایی

 

 ج


۱- 

خطاهای رمز گردانی؛ در کدام دسته از موانع زیر ایجاد می شوند؟

الف: فرهنگی

ب: معنایی

ج: فیزیکی

د: بازخوردی

 

 ب


۲- 

تفاوت در زبان به کدام یک از اختلالات ارتباطی مربوط است؟

الف: عدم بازخورد

ب: معناشناسی

ج: فیزیکی

د: فرهنگی

 

 د


۳- 

به چه دلیل ارتباط دو طرفه با اختلال مواجه نیست؟

الف: فرهنگی

ب: عدم بازخورد

ج: معنایی

د: بازخورد

 

 د


۴- 

کدام اختلال؛ با ایجاد مانع بین مدیران و زیر دستان؛ روند صحیح ارتباط را مختل می کند؟

الف: رتبه ای

ب: مقامی

ج: فیزیکی

د: معنایی

 

 ب


۵- 

کدام نوع از اختلالات ارتباط؛ مانع از ایجاد ایده های ناب و خلاق می شود؟

الف: عدم بازخورد

ب: مقام

ج: فرهنگی

د: بازخورد

 

 ب


۶- 

کدام یک از گزینه های زیر، بر کسب رضایت اعضای تور تاثیر گذار است؟

الف: رعایت حقوق

ب: احترام

ج: رفتار مسافران

د: توجه به هم

 

 ج


۷- 

با توجه به اهمیت افزایش رضایت همه ی مسافران از سفر انتظار می رود که مسافران کدام یک از موارد زیر را رعایت کنند؟

الف: آزادی بیان

ب: حقوق فردی

ج: کدهای اخلاقی

د: آسایش

 

 ج


۸- 

سفر در چه صورت، تاثیر زیادی بر عرف حاکم در جامعه ی میزبان خواهد داشت؟

الف: گروهی و دوستانه

ب: اقتصادی و مالی

ج: اجتماعی و گروهی

د: معقول و منطقی

 

 د


۹- 

به دلیل اهمیت عرف و قانون از گردشگران انتظار می رود که کدام یک از موارد زیر را در رابطه با این دو عامل رعایت کنند؟

الف: از آن آگاه باشند

ب: به آن احترام بگذارند

ج: نسبت به آن بی توجه باشند

د: گزینه ۱ و ۲

 

 د


۱۰- 

کدام گردشگری به ما نحوه ی بازدید از اماکن مختلف را می آموزد؟

الف: گردشگری علمی

ب: گردشگری فرهنگی

ج: گردشگری مسئولیت پذیر

د: گردشگری تفریحی

 

 ج


۱۱- 

کدام اصل نگرش وحدت گرا را در میان کارکنان قوت می بخشد؟

الف: منافع دوجانبه

ب: قدردانی

ج: برابری

د: صداقت

 

 الف


۱۲- 

کدام یک از جمله علل ایجاد تعهد در میان افراد است؟

الف: انگیزه ی درونی

ب: شرح وظایف

ج: در اختیار گرفتن قلب و ذهن

د: پاداش

 

 ج


۱۳- 

کدام دسته از گردشگران نیازی به هتل و حتی رستوران بیرون از منزل ندارند؟

الف: گردشگران روستایی

ب: گردشگران شهری

ج: گردشگرانی که به قصد دیدار اقوام ودوستان مسافرت کرده اند

د: گردشگرانی که به قصد زیارت مسافرت کرده اند

 

 ج


۱۴- 

تور در زبان فرانسوی به معنای …………….نیست.

الف: حرکت دورانی

ب: عمل پیمودن

ج: طی کردن

د: سفر کوتاه

 

 الف


۱۵- 

معادل فارسی توریسم و معادل عربی توریسم به ترتیب از راست به چپ

الف: سیاحت – سفر

ب: سفر – سیاحت

ج: گردشگری – سیاحت

د: سیاحت – گردشگری

 

 ج


۱۶- 

کدام دسته از تعاریف زیر در آمارگیری مجمع ملل توریست شناخته نمی شود؟

الف: کسانی که برای تفریح و دلایل شخصی با مقاصد پزشکی و درمانی سفر می کنند

ب: کسانی که به منظور بازاریابی و امور بازرگانی مسافرت می کنند

ج: افرادی که با کشتی مسافرت می کنند و در بندری در مسیر راه کمتر از ۰ ساعت اقامت می نمایند

د: کسانی که برای شرکت در کنفرانس ها، نمایشگاه ها و از این قبیل به کشورهای دیگر سفر می کنند

 

 د


۱۷- 

وانس اسمیت انواع گردشگری را براساس …………. توصیف می کند.

الف: انگیزه

ب: موقعیت مکانی

ج: موقعیت زمانی

د: موضوع

 

 الف


۱۸- 

کدام یک جزء انواع گردشگری براساس موقعیت مکانی قرار نمی گیرد؟

الف: گردشگری زیست محیطی

ب: گردشگری محلی

ج: گردشگری درون مرزی

د: گردشگری برون مرزی

 

 الف


۱۹- 

به گردشگری که در مناطق فقیر شهری که بیشتر، مهاجران یا اقلیت ها در آن ساکن اند چه می گویند؟

الف: گردشگری مجازی

ب: گردشگری تبهکاری

ج: گردشگری آثار جنگ

د: گردشگری گتو ها

 

 د


۲۰- 

کدام گزینه جزء گردشگری ACE قرار می گیرد؟

الف: گردشگری ماجراجویانه

ب: گردشگری شهری

ج: گردشگری مجازی

د: گردشگری روستایی

 

 الف


۲۱- 

کدام گزینه صحیح می باشد؟

الف: گردشگری زیارت اهل قبور به منظور زیارت امام رضا (ع) می باشد.

ب: گردشگری آثار جنگ در ایران بیشتر در مناطق شمال غربی ایران است.

ج: در گردشگری آثار جنگ، ایرانیان از میادین جنگ و گورستان های جمعی بازدید می کنند.

د: گردشگری آثار جنگ در ایران بیشتر در مناطق شرقی ایران است.

 

 ج


۲۲- 

کدام یک از گردشگری های زیر جزء گردشگری نوین است؟

الف: فرهنگی میراث

ب: مذهبی

ج: باستان شناسی

د: تفریحی

 

 د


۲۳- 

برای کدام دسته از گردشگران امکاناتی همچون هتل وتسهیلات اقامتی اهمیت زیادی داشته و از طرفی علاقه ای به بازارهای محل ندارند؟

الف: گردشگران روستایی

ب: گردشگران تجاری

ج: گردشگران شهری

د: گردشگران طبیعت گردی

 

 ب


۲۴- 

کدام دسته از گردشگران هیچ تمایلی به استفاده از خدمات شهری ندارند؟

الف: گردشگران روستایی

ب: گردشگران تجاری

ج: گردشگران شهری

د: گردشگران اجتماعی

 

 الف


۲۵- 

گردشگری آثار جنگ در ایران بیشتر در کدام مناطق ایران آثار مخرب خود را بر جای گذاشته؟

الف: مناطق غربی ایران

ب: مناطق شرقی ایران

ج: مناطق شمالی ایران

د: مناطق جنوبی ایران

 

 الف


۲۶- 

تعریف مسافرت افراد از محل سکونت خود به مکانهایی که جاذبه ی فرهنگی دارند جزءکدام گردشگری است؟

الف: گردشگری باستانی

ب: گردشگری فرهنگی

ج: گردشگری تاریخی

د: گردشگری میراث

 

 ب


۲۷- 

کدام گزینه از ویژگی گردشگران فرهنگی نمی باشد؟

الف: سطح بالای تحصیلات

ب: میانگین سنی متوسط

ج: شاغل بودن

د: میانگین سنی بالا

 

 ج


۲۸- 

کدام دسته از گردشگران مایل به آشنایی با فرهنگ مناطق مختلف و خواهان کاوش در چشم اندازهای فرهنگی جوامع انسانی هستند؟

الف: گردشگران فرهنگی

ب: گردشگران تاریخی

ج: گردشگران باستانی

د: گردشگران قومی

 

 الف


۲۹- 

به کدام یک از گردشگری های زیر گردشگری میراث نیز گفته می شود؟

الف: گردشگری باستانی

ب: گردشگری تاریخی

ج: گردشگری فرهنگی

د: گردشگری هنری

 

 ب


۳۰- 

گردشگری ساحلی جزءکدام یک از گردشگری ها می باشد؟

الف: گردشگری تاریخی

ب: گردشگری تفریحی

ج: گردشگری مجازی

د: گردشگری هنری

 

 ب


۳۱- 

کشتی تایتانیک و کشتی کویین جزء کدام یک از گردشگری ها می باشد؟

الف: گردشگری ساحلی

ب: گردشگری ماجرایونانه

ج: گردشگری تاریخی

د: گردشگری دریایی

 

 د


۳۲- 

کدام گزینه در رابطه با علل برگزار نشدن مسابقات مهم ورزشی در ایران درست نمی باشد؟

الف: عدم وجود تاسیسات ورزشی استاندارد به اندازه کافی

ب: هزینه های بالای مسابقات ورزشی در ایران

ج: تصور نا امن بودن ایران برای برگزاری مسابقات مهم

د: عدم وجود خدمات مطلوب(نظیر خدمات حمل و نقل و اقامتگاه و….)

 

 ج


۳۳- 

انگیزه کدام یک از گردشگری های زیر هیجان می باشد؟

الف: گردشگری ماجراجویانه

ب: گردشگری تفریحی

ج: گردشگری روستایی

د: گردشگری زیست محیطی

 

 الف


۳۴- 

دشت لوت و دشت کویر جزءکدام یک از گردشگری ها می باشد؟

الف: گردشگری تفریحی

ب: گردشگری کویر

ج: گردشگری روستایی

د: گردشگری زیست محیطی

 

 ب


۳۵- 

چهارشنبه سوری و تعزیه خوانی جزء کدام نوع از گردشگری ها می باشد؟

الف: گردشگری تاریخی

ب: گردشگری باستانی

ج: گردشگری قومی

د: گردشگری فرهنگی

 

 د


۳۶- 

بازدید از مکان های جذاب خریدن سوغات و عکس گرفتن جزء کدام نوع از گردشگری هامی باشد؟

الف: گردشگری تفریحی

ب: گردشگری تاریخی

ج: گردشگری هنری

د: گردشگری فرهنگی

 

 الف


۳۷- 

در ایران کدام نوع از گردشگری ها بیشترین تعداد بازدید کننده را به خود اختصاص می دهند؟

الف: گردشگری طبیعت گردی

ب: گردشگری مذهبی

ج: گردشگری تفریحی

د: گردشگری تاریخی

 

 ب


۳۸- 

کدام منطقه در ایران برای درمان بیماری های پوستی مناسب است؟

الف: دریاچه ارومیه

ب: دریاچه زریوار

ج: دریاچه جازموریان

د: دریاچه پریشان

 

 الف


۳۹- 

نام دیگر گردشگری تاریخی چیست؟

الف: قومی

ب: روستایی

ج: میراث

د: اجتماعی

 

 ج


۴۰- 

در گردشگری تفریحی کدام گردشگری بیشتر مورد توجه است؟

الف: بیابانی

ب: طبیعت گردی

ج: بازدید از اماکن

د: ساحلی

 

 ب


۱- 

به گردشگری که با هدف بهداشت و سلامت فرد یا گردشگر انجام شود چه گردشگری می گویند؟

الف: دریایی

ب: ساحلی

ج: سلامت

د: تفریحی

 

 ج


۲- 

انوشه انصاری اولین گردشگر زن تاریخ در زمینه گردشگری ……….. می باشد.

الف: فضایی

ب: مجازی

ج: الکترونیکی

د: دریایی

 

 الف


۳- 

مسافرت به دهکده های سلامت بدون دخالت پزشک و استفاده بیشتر از نور خورشید جزء کدام گردشگری می باشد؟

الف: تفریحی

ب: تندرستی

ج: ساحلی

د: دریایی

 

 ب


۴- 

استفاده از آب های معدنی، نمک، لجن های طبیعی، مناطق آفتاب گیر تحت نظارت و مداخله پزشک را گردشگری….. گویند.

الف: درمانی

ب: ساحلی

ج: دریایی

د: تفریحی

 

 الف


۵- 

مسافرت به منظور درمان بیماری و انجام جراحی زیر نظر پزشکان در مراکز درمانی را گردشگری………………..گویند.

الف: تندرستی

ب: پزشکی

ج: ساحلی

د: جراحی

 

 ب


۶- 

گردشگری که در آن از تمام منابع طبیعی استفاده می شود و فرد ناراحتی یا بیماری خاصی ندارد را چه می گویند؟

الف: درمانی

ب: سلامت

ج: تندرستی

د: پزشکی

 

 ج


۷- 

گردش در پارک های ملی جزء کدام گردشگری است؟

الف: گردشگری زیست محیطی

ب: گردشگری تفریحی

ج: گردشگری پزشکی

د: گردشگری سلامت

 

 ب


۸- 

گردشگری برای کلیه افراد، به ویژه افرادی که محدودیت هایی دارند یا از ناتوانایی های جسمی رنج می برند چیست؟

الف: گردشگری سلامت

ب: گردشگری فراگیر

ج: گردشگری درمانی

د: گردشگری دائمی

 

 ج


۹- 

کدام کشور زیر باسابقه ترین کشور در حوزه گردشگری است و مقام اول آسیا و ششم جهان را از نظر کیفیت خدمات گردشگری دارا است؟

الف: هند

ب: تایوان

ج: سنگاپور

د: مالزی

 

 ج


۱۰- 

خبرنگاران خود مصداق کاملی از این گروه گردشگران هستند؟

الف: گردشگری شکار

ب: گردشگری تشویقی

ج: گردشگری وقایع خاص

د: گردشگری اجتماعی

 

 ج


۱۱- 

استفاده از گردشگری سلامت ابتدا در چه کشورهایی به وجود آمد؟

الف: یونان

ب: انگلستان

ج: مجارستان

د: یونان و روم

 

 د


۱۲- 

قدیمی ترین منطقه چشمه های آب گرم آمریکا چه نام دارد؟

الف: نیویورک

ب: ساراتوگاست

ج: فیلادلفیا

د: تورنتو

 

 ب


۱۳- 

کدام یک جزء مزیت های ایران برای جذب گردشگر سلامت نمی باشد؟

الف: وجود طبیعت زیبا وچهار فصل بودن ایران

ب: وجود ایرانیان در خارج از کشور که می توانند با توجه به هزینه های پایین درمان برای درمان به کشور ایران سفر کنند.

ج: هزینه های حمل ونقل پایین برای سفر به ایران

د: رقابت با کشورهایی همچون ترکیه و مالزی

 

 د


۱۴- 

شعار جهانی توریسم سلامت: امکانات وخدمات در حد کشورهای……………… و قیمت و هزینه ها در حد کشورهای…………….است.

الف: اروپایی – امریکایی

ب: امریکایی – انگلیسی

ج: اروپایی – جهان اول

د: جهان اول – جهان سوم

 

 د


۱۵- 

کدام مورد جزء انواع توریسم سلامت نمی باشد؟

الف: توریسم تندرستی

ب: توریسم درمانی

ج: توریسم ساحلی

د: توریسم پزشکی

 

 ج


۱۶- 

کدام یک از کشورهای زیر برای انجام جراحی های بزرگ بیشترین طرفداران را دارند؟

الف: آمریکا

ب: هند و مالزی

ج: چین

د: اروپا

 

 ب


۱۷- 

کدام یک جزء گردشگری پزشکی نمی باشد؟

الف: جراحی زیبایی

ب: زایمان

ج: درمان ناباروری

د: آب درمانی

 

 ب


۱۸- 

مدیکال توریسم یا توریسم درمانی چیست؟

الف: مسافرت برای کسب لذت و آرامش

ب: گردشگری به منظور حفظ، بهبود و حصول مجدد سلامت جسمی و ذهنی

ج: گردشگری که، کمتر از ۰۰ ساعت و بیشتر از یکسال طول بکشد

د: گردشگری که، بیشتر از ۰۰ ساعت و بیشتر از یکسال طول بکشد

 

 ب


۱۹- 

کدام یک جزء درمان های موجود در اسپاها نمی باشد؟ (درمان های صورت گرفته در مراکز توریسم – سلامت)

الف: شنا

ب: اسب سواری

ج: ماساژ

د: طب سوزنی

 

 ب


۲۰- 

کدام یک جزء گردشگری سلامت نمی باشد؟ (درمان های صورت گرفته در مراکز توریسم سلامت)

الف: گرمابه گیاهی

ب: کارتینگ

ج: چشمه های آب معدنی

د: فشار آب

 

 ب


۲۱- 

کدام یک از کشورهای زیر عضو سازمان اکو ECO نمی باشد؟

الف: ایران

ب: عراق

ج: پاکستان

د: ترکیه

 

 ب


۲۲- 

زبان رسمی سازمان ECO چیست و مقر آن در کجا قرار گرفته است؟

الف: فارسی – تهران

ب: انگلیسی – تهران

ج: ترکی – ترکیه

د: انگلیسی – ترکیه

 

 ب


۲۳- 

کدام یک جزء اهداف اکو نمی باشد؟

الف: توسعه اقتصادی پایدار کشورهای عضو

ب: حذف تدریجی موانع تجاری و پیشبرد تجارت بین منطقه ای

ج: آزاد سازی اقتصادی و عمومی سازی

د: همکاری های بین المللی

 

 د


۲۴- 

کدام کشور به عنوان قطب گردشگری تاریخی اکو شناخته شده است؟

الف: ایران

ب: آذربایجان

ج: تاجیکستان

د: ترکیه

 

 الف


۲۵- 

ایران از دو منظر بهترین مقصد برای گردشگران سلامت اکو است. این ویژگی چیست؟

الف: ویژگی طبیعی

ب: ویژگی طبیعی و نزدیکی آداب ورسوم و فرهنگ با همسایگانش

ج: ویژگی تاریخی

د: آداب و رسوم و تاریخ منطقه

 

 ب


۲۶- 

مهم ترین رقبای ایران در گردشگری سلامت کدام اند؟

الف: اردن

ب: عمان

ج: دبی و اردن

د: مسقط

 

 ج


۲۷- 

از مهم ترین دلایلی که موجب می شود افراد با هدف درمان مسافرت نکنند……

الف: هزینه های پایین مراقبت های پزشکی

ب: ایمنی و کوتاه تر بودن زمان انتظار

ج: کیفیت نامناسب خدمات درمانی

د: جستجو برای یافتن پزشک متخصص و با تجربه

 

 ج


۲۸- 

کدام کشور زیر در زمینه ی عمل های زیبایی مورد توجه سایر کشورهاست؟

الف: ترکیه

ب: پاکستان

ج: افغانستان

د: گرجستان

 

 الف


۲۹- 

کدام کشور شعار”جراحی زیبایی صورت، همراه با دیدن حیات وحش” را برای جلب توریست های درمانی قرار داده است؟

الف: ترکیه

ب: دبی

ج: افریقای جنوبی

د: لهستان

 

 ج


۳۰- 

اولین عمل جراحی پیوند قلب در کدام کشور انجام پذیرفت؟

الف: سنگاپور

ب: اروپا

ج: افریقای جنوبی

د: بلژیک

 

 ج


۳۱- 

مراکز درمانی چگونه خود را برای پذیرش گردشگران سلامت،آماده می کنند؟

الف: برند سازی

ب: رعایت استانداردهای بین المللی

ج: بی توجهی به بازار هدف

د: اطلاع رسانی کوتاه

 

 ب


۳۲- 

کدام یک جزء مزیت های رقابتی نمی باشد؟

الف: مهارت های پزشکی

ب: راحتی درمان

ج: گرمای هوا

د: هزینه درمان

 

 ج


۳۳- 

از بهترین روش های اطلاع رسانی و جذب مخاطب در حوزه سلامت و توریسم سلامت چیست؟

الف: پوستر

ب: بروشور

ج: فضای مجازی و معرفی آنلاین خدمات

د: روزنامه های کثیر الانتشار

 

 ج


۳۴- 

کدام مورد جزء تسهیلاتی که غالب مراکز برجسته در زمینه توریسم سلامت ارائه می دهند نمی باشد؟

الف: خدمات مشاوره ای مستقیم به صورت تلفنی یا آنلاین

ب: خدمات هتلینگ مناسب

ج: فقط پرداخت های نقدی در مراکز درمانی

د: خدمات پیگیری پس از درمان

 

 ج


۳۵- 

آسیب شناسی صنعت گردشگری سلامت در ایران کدام است؟

الف: فقدان تولیت مشخص

ب: زیرساخت مناسب

ج: پوشش بیمه مسئولیت

د: بیمه گردشگری سلامت

 

 ب


۳۶- 

بیشترین مشتریان گردشگری و از جمله گردشگری سلامت در ایران کدام کشور است؟

الف: افغانستان

ب: عرب ها

ج: لهستان

د: پاکستان

 

 ب


۳۷- 

کدام مورد جزء خصوصیات فعالیت های گردشگری سلامت در استان مازندران نمی باشد؟

الف: بیمارستان های تخصصی

ب: دسترسی های اینترنتی

ج: امکان وقت گرفتن

د: کمبود پزشکان متخصص

 

 ج


۳۸- 

کدام گزینه جزء چالش های گردشگری ایران نیست؟

الف: برنامه ریزی برای گردشگران

ب: ورود گردشگران

ج: تبلیغات برای گردشگران

د: زیر ساخت های گردشگری

 

 ج


۳۹- 

علت راهی شدن افغان ها به سمت هند برای درمان به جای ایران چیست؟

الف: مشکل در دریافت ویزای سلامت

ب: دادن پاسپورت به راحتی

ج: آداب و رسوم هند

د: گرانی گردشگری هند

 

 الف


۴۰- 

ایران از نظر جاذبه های گردشگری طبیعی در رتبه بندی جهانی، رتبه ی چند را دارا می باشد؟

الف: ۵

ب: ۹

ج: ۸

د: ۱۰

 

 د


۱- 

دهکده های سلامت در کدام یک از کشورهای زیر شکل گرفته است؟

الف: ترکیه

ب: هند

ج: اروپا

د: هند و امریکا

 

 د


۲- 

دهکده توریستی سنتی و ارگانیک ماهان در کجا قرار گرفته است؟

الف: زفره – اصفهان

ب: کاشان – اصفهان

ج: سمیرم – اصفهان

د: خور و بیابانک – اصفهان

 

 الف


۳- 

دهکده توریستی شاندرمن در کدام استان قرار گرفته است؟

الف: مازندران

ب: گیلان

ج: خراسان رضوی

د: هرمزگان

 

 ب


۴- 

دهکده گردشگری و تفریحی رایان در کدام روستای تاریخی قرار گرفته است؟

الف: روستای کشه وطرق رود

ب: روستای ماسوله

ج: روستای فومن

د: روستای ابیانه

 

 الف


۵- 

دهکده چوبین در کدام استان ایران قرارگرفته است؟

الف: اصفهان

ب: گیلان

ج: خراسان رضوی

د: گلستان

 

 ج


۶- 

کدام مورد در زمینه توریسم درمانی و جذب گر دشگران سلامت، از عوامل مهم گردشگری سلامت به شمار نمی آید؟

الف: تکنولوژی های روز و استاندارد های جهانی

ب: هوای گرم

ج: جاذبه ها

د: بیمارستانهای درمانی

 

 ب


۷- 

کدام یک از صنایع زیر کم هزینه و پر در آمد تر هستند؟

الف: صنعت نفت

ب: صنعت توریسم درمانی

ج: صنعت توریسم

د: صنعت طلا

 

 ج


۸- 

کدام استان ایران برای درمان ناباروری مناسب تر است؟

الف: یزد

ب: اصفهان

ج: تهران

د: خراسان جنوبی

 

 الف


۹- 

اولین مرکز درمان ناباروری در ایران و خاورمیانه در کدام استان ایران قرار گرفته است؟

الف: یزد

ب: اصفهان

ج: گیلان

د: تهران

 

 الف


۱۰- 

استان مازندران به چه دلیلی مورد توجه گردشگران سلامت قرار می گیرد؟

الف: درمان ناباروری

ب: چشمه های آب گرم و سرد

ج: نمک درمانی

د: لجن درمانی

 

 ب


۱۱- 

ظرفیت های درمانی استان قزوین……..

الف: در زمینه ی چشم

ب: در زمینه زیبایی

ج: در زمینه سرطان

د: در زمینه بارداری

 

 الف


۱۲- 

از مهم ترین موانع پیش روی توریسم درمانی قزوین چیست؟

الف: هزینه بالای درمان

ب: در نوبت قرار گرفتن گردشگران سلامت

ج: نبودن نیروهای متخصص

د: نبود فرودگاه در شهر قزوین

 

 د


۱۳- 

سومین صنعت بزرگ جهان چیست؟

الف: گردشگری

ب: نفت

ج: طلا

د: خودروسازی

 

 الف


۱۴- 

برای درمان کم آبی بدن، پزشکان از چه روش های استفاده می کنند؟

الف: استفاده از نوشابه ها

ب: آب شیرین حاصل از ذوب برف ها

ج: تزریق سرم قندی نمکی

د: چشمه های آب معدنی

 

 ج


۱۵- 

موارد منع مصرف آب های معدنی برای چه بیمارانی است؟

الف: بیماران سرطانی

ب: بیماران پوستی

ج: بیماران تنفسی

د: بیماران گوارشی

 

 د


۱۶- 

منظور از تالاسوتراپی چیست؟

الف: درمان با آب دریا و جلبک ها

ب: درمان با آب دریا و ماسه ها

ج: درمان با آب دریا

د: درمان با آب دریا و جلبک ها، ماسه ها و گل ها

 

 د


۱۷- 

آب گرم گنو در کجا قرار گرفته است؟

الف: زنجان

ب: گیلان

ج: خوزستان

د: هرمزگان

 

 د


۱۸- 

ویژگی آب گرم فلکده کدام یک نمی باشد؟

الف: قابلیت شرب دارد

ب: بوی بدی دارد

ج: فاقد گوگرد است

د: برای درد های مفصلی مناسب است

 

 ب


۱۹- 

کدام یک از آب گرم های معدنی زیر از مهم ترین جاذبه های طبیعی وقطب گردشگری و آب درمانی شرق کشور است؟

الف: فلکده

ب: آبگرم فردوس

ج: شفا

د: محلات

 

 ب


۲۰- 

ریگ درمانی از درمانهای سنتی کدام استان است؟

الف: مازندران

ب: گیلان

ج: کرمان

د: اصفهان

 

 ج


۲۱- 

کدام یک از آبهای زیر خواصی مشابه دریاچه ارومیه دارد؟

الف: بحرالمیت

ب: زریوار

ج: خزر

د: پریشان

 

 الف


۲۲- 

کدام گزینه صحیح نمی باشد؟

الف: آب دریاچه ارومیه هرگز در زمستان یخ نمی بندد.

ب: آب و لجن دریاچه ارومیه خاصیت درمانی و ضد عفونی کنندگی دارد.

ج: بیمارستان صلیب سرخ در ارومیه گشایش یافت.

د: اغلب بیماری های کلاژن پوستی مفصلی با لجن و نمک دریاچه ارومیه قابل درمان است.

 

 ج


۲۳- 

قطب نمک درمانی ایران کجاست؟

الف: ارومیه

ب: گرمسار

ج: آران و بیدگل

د: کرمان

 

 ب


۲۴- 

غار نفت دره کجا قرار گرفته است؟

الف: تهران

ب: کرمان

ج: قم

د: گرمسار

 

 د


۲۵- 

کدام یک از کشورهای زیر جزء پرطرفدارترین مقاصد توریست درمانی جوان است؟

الف: فیلیپین

ب: هند

ج: سنگاپور

د: ترکیه

 

 ج


۲۶- 

هندوستان در کدام زمینه پزشکی بیشتر کار می کند؟

الف: جراحی قلب و پیوند استخوان ران

ب: چشم پزشکی

ج: نازایی

د: زایمان

 

 الف


۲۷- 

کدام یک از کشورهای زیر برای گردشگران درمانی خود ویزای M و ویزای MX رابرای همسر و همراهان آنها صادر می کند؟

الف: هند

ب: مالزی

ج: ترکیه

د: ایران

 

 الف


۲۸- 

کدام یک از کشورهای زیر در زمینه جراحی ستون فقرات و سرطان بیشتر از سایر کشورها برای توریست درمانی کار کرده است؟

الف: هند

ب: فیلیپین

ج: مکزیک

د: کره جنوبی

 

 د


۲۹- 

کدام یک از کشورهای زیر اعتبارنامه کمیسیون مشترک بین المللی آمریکا (JCI) را دریافت کرده است؟

الف: ایران

ب: دبی

ج: سنگاپور

د: تایوان

 

 ج


۳۰- 

جداسازی دوقلوهای به هم چسبیده در کدام کشور تبدیل به یک قطب شده است؟

الف: مکزیک

ب: برزیل

ج: تایلند

د: سنگاپور

 

 د


۳۱- 

جراحی سیستم عصبی قلب و زنان و زایمان در کدام کشور صورت می گیرد؟

الف: سنگاپور

ب: مالزی

ج: هند

د: ترکیه

 

 ۰


۳۲- 

در کدام کشور توجه به قشر سالمند و ناتوان را در صدر توجه به گردشگری سلامت خود قرار داده است؟

الف: ترکیه

ب: هند

ج: تایلند

د: مالزی

 

 الف


۳۳- 

کدام یک از کشور های زیر دو پکیج “مردسالم”و “زن سالم”را برای گردشگری سلامت خود قرار می دهد؟

الف: ترکیه

ب: هند

ج: تایلند

د: مالزی

 

 د


۳۴- 

قطب اصلی جراحی زیبایی در جهان کجاست؟

الف: مالزی

ب: مجارستان

ج: برزیل

د: کاستاریکا

 

 ج


۳۵- 

کدام کشور چکاپ کامل پزشکی را در کمترین زمان ممکن و با هزینه ی ارزان انجام می دهد؟

الف: کاستاریکا

ب: برزیل

ج: مکزیک

د: هند

 

 د


۳۶- 

کدام گزینه جزء ماده قطعنامه “تدابیر پیشنهادی برای ایمنی توریسم” نیست؟

الف: تضمین ایمنی

ب: تدابیر پیشنهادی

ج: تامین خدمات کمک رسانی برای توریست ها

د: کشورها باید تدابیر لازم را اتخاذ کنند.

 

 ب


۳۷- 

از جمله عوامل رشد و توسعه گردشگری سلامت کدام است؟

الف: نداشتن قدرت انتخاب

ب: هزینه پایین درمان

ج: زمان انتظار بالا

د: نبود رقابت

 

 ب


۳۸- 

کدام گزینه جزء اختیارات شرکت های گردشگری نیست؟

الف: همکاری با دفاتر مسافرتی و جهانگردی

ب: ایجاد دفاتر در کشورهای هدف

ج: همکاری با تمامی مراکز درمانی

د: فعالیت در زمینه گردشگری درمانی

 

 ج


۳۹- 

کدام گزینه جزء ویژگی یک راهنما نمی باشد؟

الف: تحصیلات و هوشمندی

ب: دانستن زبان محلی

ج: توانایی جذب شرکتها

د: کار آزمودگی و سن

 

 ج


۴۰- 

قدیمی ترین نوع گردشگری در جهان کدام است؟

الف: گردشگری مذهبی

ب: گردشگری فرهنگی

ج: گردشگری تاریخی

د: گردشگری طبیعت گردی

 

 الف


۱- 

اولین شخصی که از کشورهای غربی به ایران سفر کرد چه کسی بود؟

الف: مارکوپولو

ب: بنیامین تودلای

ج: فلورانس نایتینگل

د: راولینسون

 

 ب


۲- 

مهم ترین نوع گردشگری در ایران کدام است؟

الف: توریسم تاریخی – طبیعت گردی

ب: توریسم اجتماعی – فرهنگی

ج: توریسم ورزشی – بازرگانی

د: توریسم مذهبی – تاریخی

 

 د


۳- 

روز جهانی گردشگری کدام است؟

الف: ۹ نوامبر

ب: ۸ نوامبر

ج: ۲۷ سپتامبر

د: ۶ اکتبر

 

 ج


۴- 

ورود گردشگران غیر مقیم به یک کشور را چه می نامند؟

الف: گردشگر ورودی

ب: گردشگر خروجی

ج: گردشگر محلی

د: گردشگر داخلی

 

 الف


۵- 

کدام یک از ارکان اصلی گردشگری نمی باشد؟

الف: آژانس

ب: حمل و نقل

ج: مراکز درمانی

د: اقامت

 

 ج


۶- 

در این نوع توریسم عمدتا هدف های مردم شناسی، دیدار دوستان آشنایان و خویشاوندان مطرح است؟

الف: توریسم اجتماعی

ب: توریسم فرهنگی

ج: توریسم آموزشی

د: توریسم سیاسی

 

 الف


۷- 

شرکت در جشن های ملی و مذهبی جزء کدام نوع توریسم است؟

الف: توریسم اجتماعی

ب: توریسم فرهنگی

ج: توریسم آموزشی

د: توریسم سیاسی

 

 ب


۸- 

این نوع از گردشگری نسبت به سایر شاخه های گردشگری از پیشینه کمتری برخوردار است ؟

الف: گردشگری مجازی

ب: گردشگری نوستالژی

ج: گردشگری ورزشی

د: گردشگری روستایی

 

 الف


۹- 

کلیه گردشگران برای ورود به ایران باید اجازه ورود بگیرند که به آن ………. می گویند.

الف: پاسپورت

ب: ویزا

ج: توریسم بین الملل

د: گذرنامه

 

 ب


۱۰- 

برای افرادی مانند کارکنان قطارها، مهمان داران هواپیما و خدمه کشتی که قصد توقف در آن کشور را نداشته و فقط از آن کشور عبور می کند چه نوع ویزایی لازم است؟

الف: ویزای کاری

ب: ویزای سیاحتی

ج: ویزای ترانزیت

د: ویزای ورود

 

 ج


۱۱- 

………. به منزله پیشخوان ارتباط بیمارستان با بیمار خارجی از اولین تماس تا دریافت درمان و مراجعت به وطن و دریافت مراقبت های پس از عمل می باشد.

الف: WTO

ب: IPD

ج: WTTC

د: ICAO

 

 ب


۱۲- 

مسئول پیگیری کلیه خدمات درمانی مرتبط با بیمار بستری شده از طریق دپارتمان بیماران بین الملل به عهده………………..است.

الف: مدیر آژانس

ب: مدیر فنی

ج: راهنما

د: پزشک IPD

 

 د


۱۳- 

کدام یک از وظایف کارکنان IPD نیست؟

الف: هماهنگی با پذیرش جهت بستری بیمار

ب: هماهنگی با پزشک IPD جهت ویزیت اولیه و تعیین پزشک پذیرش دهنده

ج: صدور ویزا

د: هماهنگی با واحد تکریم جهت چگونگی استقبال از بیمار و همراهان

 

 ج


۱۴- 

سفر درمانی به مراکز دارای منابع و خدمات درمانی طبیعی تحت نظارت پزشک را چه نوع گردشگری می نامند؟

الف: گردشگری طبیعت درمانی

ب: گردشگری پزشکی

ج: گردشگری تندرستی

د: طب سنتی

 

 الف


۱۵- 

رایج ترین و حساس ترین زیر شاخه گردشگری سلامت کدام است؟

الف: گردشگری طبیعت درمانی

ب: گردشگری تندرستی

ج: گردشگری پزشکی

د: طب سنتی

 

 ج


۱۶- 

کدام مؤسسه غیر انتفاعی در تلاش برای نظارت و آموزش مراکز درمانی جهت افزایش کیفیت و ایمنی خدمات پزشکی فعالیت می کند؟

الف: WTO

ب: IPD

ج: WTTC

د: JCI

 

 د


۱۷- 

برای گردشگران امریکایی سفر با هدف درمان به معنی ………. می باشد.

الف: صرفه جویی درهزینه های درمانی

ب: برخورداری از تسهیلات درمانی و بهداشتی برتر است

ج: زیباتر بودن کشور مورد نظر

د: کیفیت بالای بیمارستان ها نسبت به کشورشان

 

 الف


۱۸- 

در این نوع سفر، گردشگر به دنبال آرامش است و برای رهایی از تنش های زندگی روزمره و تجدید قوا، بدون مداخله و نظارت پزشکی راهی سفر می شود؟

الف: گردشگری پزشکی

ب: لجن درمانی

ج: گردشگری تندرستی

د: گردشگری طبیعت درمانی

 

 ج


۱۹- 

درست ترین روش برای آب درمانی کدام است؟

الف: زیر دوش

ب: غوطه خوردن

ج: آب درمانی موضعی

د: آب درمانی نوع بخور

 

 ب


۲۰- 

بهترین اماکن لجن درمانی در ایران کدام است؟

الف: دریاچه پریشان

ب: بحرالمیت

ج: سواحل دریاچه ارومیه و دامنه های کوه تفتان

د: سواحل خزر

 

 ج


۲۱- 

کدام یک از غارها از نظر نمک درمانی از عملکرد بسیار خوبی برخوردار است؟

الف: غار گرمسار

ب: غار کتله خور

ج: غار پراو

د: غار قوری قلعه

 

 الف


۲۲- 

کدام منطقه از نظر شن درمانی دارای شهرت است؟

الف: کویر شهداد

ب: ریگان

ج: کویر مصر

د: کویر میغان

 

 ب


۲۳- 

ازعلل مورد توجه بودن توریسم سلامت در ایران کدام نیست؟

الف: ارزان بودن قیمت تمام شده درمان

ب: حاذق بودن پزشکان

ج: کیفیت بالای تجهیزات پزشکی

د: مدیریت صحیح و یکپارچه

 

 د


۲۴- 

در قدیم الایام در زبان بین المللی کلمه Spa برای چه مناطقی کاربرد داشته است؟

الف: برای مناطق دارای ریگ درمانی

ب: برای مناطق دارای طب سنتی

ج: برای مناطق دارای آب های معدنی و گرم

د: برای مناطق دارای دریاچه نمکی

 

 ج


۲۵- 

بر اساس آثار بدست آمده قدیمی ترین گردشگری سلامت به وسیله چه کسانی انجام می شده است؟

الف: توریست های آلمانی

ب: ثروتمندان اروپایی

ج: دانشجویان فرانسوی

د: مسافران یونانی

 

 د


۲۶- 

سابقه گردشگری پزشکی با محبوبیت طب آیورودا درحدود ۹۰۰۰ سال پیش در کدام کشور وجود داشته است؟

الف: هند

ب: چین

ج: ژاپن

د: ایران

 

 الف


۲۷- 

چشمه های آب گرم شفابخش اونسن در کدام کشور واقع شده اند؟

الف: ایتالیا

ب: انگلستان

ج: ژاپن

د: اسپانیا

 

 ج


۲۸- 

مهم ترین مقصد بسیار جذاب برای توریستهای پزشکی مخصوصا آمریکایی ها کدام کشور است؟

الف: هند

ب: مکزیک

ج: بولیوی

د: تایلند

 

 ب


۲۹- 

جاذبه های دیدنی، دو زبانه بودن پزشکان، داشتن استانداردهای بین المللی، استفاده از واحد پول دلار آمریکا و عدم نیاز توریستها به تبدیل کردن پول از مشخصات کدام کشور است؟

الف: پاناما

ب: سنگاپور

ج: تایوان

د: چین

 

 الف


۳۰- 

………… ششمین کشور از نظر داشتن بهترین سیستم بهداشتی درمانی در جهان، و اولین کشور در آسیا است.

الف: روسیه

ب: سنگاپور

ج: هنگ کنگ

د: فیلیپین

 

 ب


۳۱- 

دومین کشور توانمند آسیا در جذب گردشگر سلامت کدام است؟

الف: عربستان

ب: ژاپن

ج: دبی

د: هند

 

 د


۳۲- 

کدام یک از مزایای شهر مشهد به عنوان مقصدی برای گردشگران سلامت نیست؟

الف: برخورداری از پزشکان و متخصصین ورزیده و مجرب

ب: تعرفه های خدمات درمانی بسیار پائین

ج: ارتباط از طریق آب های آزاد

د: هزینه های اقامتی پائین

 

 ج


۳۳- 

چشمه های آب معدنی این استان از گذشته های دور برای درمان بیماری ها استفاده می شده است.

الف: بوشهر

ب: زنجان

ج: اردبیل

د: تهران

 

 ج


۳۴- 

کدام یک از اهداف شیوه نامه صدور گواهی نامه حرفه ای گردشگری سلامت نیست؟

الف: ایجاد رفتارهای سلیقه ای توسط بخش خصوصی

ب: ایجاد بستری مناسب برای رقابت سالم بین دفاتر خدمات مسافرتی

ج: ایجاد هماهنگی بین دفاتر و دپارتمان پذیرش بیماران بین الملل

د: تعیین شاخص مورد نیاز برای نظارت بر دفاتر

 

 الف


۳۵- 

گواهینامه حرفه ای گردشگری سلامت به کدام یک از مجوزهای زیر تعلق می گیرد؟

الف: مجوز بند الف

ب: مجوز بند ب

ج: مجوز بند پ

د: مجوز بند ج

 

 ب


۳۶- 

شرایط لازم برای دفاتر خدمات گردشگری سلامت درکدام گزینه به درستی بیان شده است؟

الف: مجوز از میراث فرهنگی

ب: مجوز از وزارت بهداشت

ج: گزینه یک و دو

د: مجوز از نیروی انتظامی

 

 ج


۳۷- 

اعتبار گواهینامه گردشگری سلامت پس از صدور چند سال است؟

الف: ۲

ب: ۱

ج: ۴

د: ۳

 

 ب


۳۸- 

شرکت خدمات گردشگری سلامت از چه طریق در سایر کشورها اقدام به جذب بیماران می کند؟

الف: تبلیغ

ب: روزنامه

ج: اعلان عمومی

د: تاسیس دفتر

 

 د


۳۹- 

شرکت خدمات مسافرتی چگونه شرکتی است؟

الف: شخصیتی حقوقی است

ب: شخصیتی مجازی است

ج: شخصیتی واقعی است

د: شخصیتی حقوقی است

 

 الف


۴۰- 

پس از اخذ پذیرش بیماران بین الملل از مراکز درمانی کدام ارگان وظیفه تسهیل صدور روادید را عهده دار است؟

الف: وزارت بهداشت و درمان

ب: سازمان میراث فرهنگی

ج: دفاترخدمات مسافرتی و گردشگری

د: وزارت امورخارجه

 

 د


۱- 

نظارت بر حسن اجرای شیوه نامه صدور گواهینامه حرفه ای گردشگری سلامت از وظایف کیست؟

الف: وزارت بهداشت و درمان

ب: سازمان میراث فرهنگی

ج: اعضای شورای راهبری گردشگری سلامت

د: وزارت امور خارجه

 

 ج


۲- 

اعضای اصلی کمسیون ماده ۸۸ قانون تعزیرات حکومتی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام کدامند؟

الف: رئیس دانشگاه علوم پزشکی – رئیس سازمان نظام پزشکی – نماینده وزیر بهداشت و درمان و آموزش پزشکی

ب: رئیس دانشگاه علوم پزشکی – سازمان میراث

ج: رئیس سازمان نظام پزشکی – وزارت بهداشت و درمان

د: سازمان میراث – وزیر بهداشت و درمان و آموزش پزشکی

 

 الف


۳- 

کدام یک از موارد زیر از نظر کمسیون تعزیرات حکومتی تخلف محسوب نمی شود؟

الف: ارائه دارو بدون نسخه پزشک

ب: داروخانه فاقد پروانه تاسیس

ج: حضور مسئول فنی داروخانه در عرضه و فروش دارو

د: خودداری داروخانه از عرضه کالای خریداری شده قبل از اتمام موجودی

 

 ج


۴- 

کدام یک از مدارک و شرایط مسئول فنی خدمات گردشگری سلامت نیست؟

الف: اصل و تصویر پروانه دائم پزشکی

ب: اصل گواهی عدم سوء پیشینه از اداره تشخیص هویت

ج: اصل و تصویر کارت ملی

د: داشتن کارت راهنمای تور از سازمان میراث

 

 د


۵- 

در صورت انجام تخلف توسط دفتر گردشگری سلامت و بررسی آن بوسیله کمسیون تعزیرات حکومتی در صورت حکم لغو دائم مجوز باید با تائید کدام ارگان صورت پذیرد؟

الف: وزیر بهداشت و آموزش پزشکی

ب: سازمان میراث فرهنگی

ج: وزارت امور خارجه

د: معاون رئیس جمهور

 

 الف


۶- 

شناسایی و معرفی گردشگران مبتلا به بیماری های عفونی، مسری، ایدز، هپاتیت از وظایف کیست؟

الف: مسئول فنی خدمات گردشگری سلامت

ب: سازمان میراث فرهنگی

ج: موسس شرکت خدمات گردشگری سلامت

د: راهنمای تور

 

 الف


۷- 

نظارت بر تهیه تنظیم و نگهداری پرونده کلیه بیماران مراجعه کننده به دفتر وظیفه کیست؟

الف: مسئول فنی خدمات گردشگری

ب: راهنمای تور

ج: پزشک معالج

د: مدیر فنی بند الف

 

 الف


۸- 

معرفی پرسنل شرکت و نظارت بر حسن اجرای استانداردهای مربوطه از وظایف کیست؟

الف: راهنمای تور

ب: موسس دفتر

ج: مسئول کانتر

د: سازمان میراث

 

 ب


۹- 

انتقال یک مفهوم ذهنی از فرستنده به گیرنده و گرفتن بازخورد را چه می گویند؟

الف: ارتباط

ب: زندگی

ج: موفقیت

د: تعامل

 

 الف


۱۰- 

باورها، هنجارها، آداب و رسوم و بایدها و نبایدها به چه معناست؟

الف: مخاطب شناسی

ب: فرهنگ

ج: ارتباط

د: زندگی

 

 ب


۱۱- 

مجموعه رفتارهای انسان که در طرف مقابل حالت مثبت یا منفی بوجود می آورد ……. نام دارد.

الف: ارتباطات

ب: فرهنگ

ج: رفتارشناسی

د: شخصیت

 

 د


۱۲- 

گوش کردن همراه با تجزبه و تحلیل را ………….. می گویند.

الف: شنیدن

ب: گوش کردن

ج: گوش کردن فعال

د: محقق

 

 ج


۱۳- 

باور داشتن توانمندی باعث ………… می شود.

الف: خود شکوفایی

ب: ایمان

ج: اعتماد بنفس

د: باور

 

 الف


۱۴- 

اولین مسئولیت راهنمای گردشگر سلامت نسبت به گردشگر چیست؟

الف: احترام

ب: وفاداری

ج: لبخند زدن

د: گرفتن ویزا

 

 الف


۱۵- 

کلید موفقیت ………… است.

الف: اعتماد به نفس

ب: انتقاد کردن

ج: عزت نفس

د: ارتباط

 

 الف


۱۶- 

ارتباط چند نوع است؟

الف: رسمی و غیر رسمی

ب: عمل و عکس العمل

ج: رسمی و غیر رسمی، عملی

د: عمل و عکس العمل، رسمی

 

 الف


۱۷- 

کدام یک وسیله ارتباطی است؟

الف: آرامش

ب: کلام

ج: سکوت

د: عمل

 

 ب


۱۸- 

اولین فرآیند ورود گردشگر برای درمان به داخل کشور.

الف: تهیه بلیط

ب: تماس با آژانس

ج: ارسال مدارک

د: بازاریابی

 

 ج


۱۹- 

سیستم ارجاع برای گردشگر سلامت بعد از ورود به کشور از کجا باید شروع شود؟

الف: پزشک خانواده

ب: پزشک متخصص

ج: سازمان مهاجرت

د: بیمارستان

 

 ب


۲۰- 

ارسال مدارک گردشگر سلامت به کجا صورت می گیرد؟

الف: آژانس مسافرتی

ب: پزشک متخصص

ج: شرکت گردشگری سلامت

د: سفارت

 

 ج


۲۱- 

رزرو هتل برای درمان گردشگر وظیفه کیست؟

الف: دفاتر خدمات مسافرتی

ب: گردشگر

ج: سفارت

د: راهنمای گردشگری

 

 الف


۲۲- 

تهیه چک لیست و خصوصیات گردشگر وظیفه کیست؟

الف: پزشک متخصص

ب: خود گردشگر

ج: راهنمای گردشگر سلامت

د: پزشک متخصص

 

 ج


۲۳- 

حمایت عاطفی و قانونی از بیمار وظیفه کیست؟

الف: همراه بیمار

ب: دفاتر خدمات مسافرتی

ج: راهنمای گردشگر

د: IPD

 

 د


۲۴- 

از لحظه ای که بیمار وارد بیمارستان می شود و تا موقع ترخیص و بهبودی شرح اوضاع بیمار با کیست؟

الف: IPD

ب: راهنمای گردشگر

ج: دفاتر خدمات مسافرتی

د: مدیر آژانس

 

 الف


۲۵- 

اگر قرار باشد بیمار بیشتر در کشور باشد چه باید کرد؟

الف: تماس با سفارت کشور بیمار

ب: نمی تواند بیشتر بماند

ج: باید تمدید ویزا کند

د: بیمه کردن بیمار

 

 ج


۲۶- 

پاسخگویی به بیماران و همراهان آن ها در مواجه با اتفاقات و حوادث غیر مترقبه بر عهده چه سازمانی است؟

الف: دفاتر خدمات مسافرتی

ب: بیمه بین المللی

ج: مدیر فنی

د: بیمارستان

 

 د


۲۷- 

دیدن مدارک و یا آزمایش های بیمار از راه دور بوسیله پزشک توسط چه قسمتی انجام می شود؟

الف: سیستم باز مدیریت درمان

ب: دفاتر خدمات مسافرتی

ج: IPD

د: بیمه بین المللی

 

 ج


۲۸- 

اولین و اثر بخش ترین رفتار گردشگر …………… است.

الف: شخصیت

ب: سپاسگزاری

ج: حسن نیت

د: مهربانی

 

 ب


۲۹- 

اولین گام برای راهنمای گردشگر سلامت بودن ………. است.

الف: آشنایی با گردشگر

ب: آشتی با خود

ج: آشنایی با آژانس

د: تحصیلات

 

 د