نظارت بر زیست بوم ملی اشتغال

مرکز ملی پایش سیاست‌ها و برنامه‌های اشتغال ذیل دبیرخانه شورای‌عالی اشتغال، وظیفه ایجاد هماهنگی میان سطوح مختلف نظارتی (پیامکی، تلفنی و میدانی) و متولی نظارت عملیاتی اجرای برنامه زیست‌بوم ملی اشتغال است.

 

به صورت مستمر، منظم و هدفمند به منظور سنجش اثربخشی اجرای برنامه زیست‌بوم ملی اشتغال با استفاده از معیارها و شاخص‌های مناسب تعریف شده، فعالیت و عملکرد دستگاه‌های اجرایی کشور را مورد بررسی و ارزیابی قرار می دهیم.

این مرکز طرح‌های نمونه انتخابی را در اختیار ناظران عالی، ملی، استانی و شهرستانی قرار می‌دهد.

 

شماره ۰۹۲۰۰۰۰۶۳۷۳ جهت برقراری تماس و ارسال پیامک انتخاب شده است و طبق نظر استان‌ها، نظارت میدانی با همراهی مراکز مشاوره و کارآفرینی بیلگی سایار و همکاران استان‌ها آغاز می شود که وظیفه نظارت بر اشتغال ایجادی کل جامعه آماری را برعهده دارند.

 

دبیرخانه شورای عالی اشتغال مسوول نظارت بر طرح‌های اشتغال کشور است، که هدف از راه‌اندازی این مرکز، نظارت بر اجرای طرح‌های اشتغال‌زای کشور ذیل «برنامه زیست‌بوم ملی اشتغال» و صحت‌سنجی اشتغال ثبت شده در «سامانه ملی رصد» و نظارت بر چگونگی تحقق اهداف کمی و کیفی اشتغال در سیاست‌ها و برنامه‌های اشتغال کشور است.

 

در راستای صحت‌سنجی اجرای برنامه زیست‌بوم ملی اشتغال کشور با هدف نظام‌مند کردن فرآیند صحت‌سنجی، از جنبه‌های مراحل نظارت بر ثبت آمار اشتغال ایجادی در سامانه رصد اشتغال کشور،، ضوابط مالی و نحوه مواجهه و برخورد با مصادیق مغایر با آئین‌نامه و بخشنامه‌های مرتبط با اجرای برنامه زیست‌بوم ملی اشتغال، شیوه‌نامه  تنظیم شده است.

 

در این طرح مدیریت کارآفرینی و اشتغال اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان وظیفه ناظر استانی را برعهده دارد؛ همچنین کارشناسان کارآفرینی و اشتغال ادارات شهرستانی وظیفه ناظر شهرستانی را بر عهده دارند و بازدید از طرح‌های نمونه انتخابی و ارسال شده از مرکز را انجام می‌دهد.

 

یتواان نظارت را ۳ مرحله «صحت‌سنجی پیامکی» ، «صحت‌سنجی تلفنی» و « نظارت میدانی» عنوان کرد و گفت: مهمترین بخش نظارت اشتغال، مرحله نظارت میدانی است که در پنج سطح انجام می‌شود.

«نظارت عالی»،  «نظارت ملی» ، «نظارت شهرستانی»، «نظارت استانی» و «نظارت فنی» از سطوح نظارت میدانی به شمار می رود  .

 

در نظارت فنی تمامی کدهای ملی‌ که به عنوان اشتغال ایجادی در سامانه رصد ثبت شده‌اند و حتی در دو مرحله اول صحت‌سنجی (پیامکی و تلفنی) تأیید شده‌اند؛ باید از طریق سامانه و برنامه نظارت میدانی «سانار» نظارت فنی شوند. این مرحله نظارت، مرحله نهایی خواهد بود.

 

هدف بلند مدت در موضوع نظارت فنی این است که این نوع نظارت، از فرایند دریافت تسهیلات تا اجرای پروژه و پس از آن را شامل شود و ناظر فنی علاوه بر بازدید میدانی باید طی فرایند کار مشاوره، ارائه راهنمایی و کمک به بهبود اثربخشی را برای صاحب طرح داشته باشد.


 

کاربرگرامی: بدلیل اینکه احتمال داده میشود در آینده به تکمیل تر نمودن فرم نیاز پیدا بشود پیشنهاد میگردد ابتدا در سامانه ثبت نام نموده و سپس اقدام به تکمیل فرم نمایید. (ثبت نام نمایید)

جدول1- مشخصات ناظران میدانی مرکز مشاوره و خدمات کارآفرینی