فضای مجازی و پدافند غیرعامل

دوره های آموزشی، مسابقات و جشنواره های آنلاین

محتواهای تولیدی دوره های آموزشی بصورت ترکیبی از فایلهای متن  word و pdf  و گاها فایل های صوتی و مالتی مدیا و به شکل فیلم و انیمیشن بوده و در سامانه اینترنتی بارگذاری و بشرح زیر برگزاری میگردد..

فضای مجازی و پدافند غیرعامل

دوره های پیش بینی شده اولیه گام عالی (رسته امنیت)

فیلم ها و مطالب آموزشی با موضوع و تایید کارگروه تخصصی  در سایت باری گذاری شد

(به زبان فارسی)(به زبان ترکی)(به زبان کردی)

فضای مجازی و پدافند غیرعامل

فیلم ها و مطالب آموزشی با موضوع و تایید کارگروه تخصصی  در سایت باری گذاری شد

(به زبان فارسی)(به زبان ترکی)(به زبان کردی)

فضای مجازی و پدافند غیرعامل

فیلم ها و مطالب آموزشی با موضوع و تایید کارگروه تخصصی  در سایت باری گذاری شد

(به زبان فارسی)(به زبان ترکی)(به زبان کردی)

فضای مجازی و پدافند غیرعامل

فیلم ها و مطالب آموزشی با موضوع و تایید کارگروه تخصصی  در سایت باری گذاری شد

(به زبان فارسی)(به زبان ترکی)(به زبان کردی)

دوره عمومی ویژه

با موضوع آشنایی با ‘فضای مجازی و پدافند غیرعامل (بمدت ۶ ساعت و با ارائه گواهینامه مورد تایید)  (راهننمای ثبت نام)

آموزش اصول و فنون مذاکره

فیلم ها و مطالب آموزشی با موضوع و تایید کارگروه تخصصی کمیته فرهنگی و پیشگیری در سایت باری گذاری شد

مدیریت نوآوری و خلاقیت سازمانی

فیلم ها و مطالب آموزشی با موضوع و تایید کارگروه تخصصی کمیته فرهنگی و پیشگیری در سایت باری گذاری شد

اعتیاد و آسیب های اجتماعی

فیلم ها و مطالب آموزشی با موضوع و تایید کارگروه تخصصی کمیته فرهنگی و پیشگیری در سایت باری گذاری شد

آموزش های رایگان ‘پدافند غیرعامل