مراحل اجرای طرح رسانه ای پیشگیری از مصرف مواد

[dt_sc_one_fourth first][dt_sc_fullwidth_section backgroundcolor=”” backgroundimage=”” opacity=”” parallax=”” backgroundrepeat=”” backgroundposition=”” paddingtop=”” paddingbottom=”0″ textcolor=”” disable_container=”” class=”” first][dt_sc_h2 type=”” class=”aligncenter”]مراحل اجرای کارزار پیشگیری از اعتیاد[/dt_sc_h2][dt_sc_hr_invisible /][dt_sc_timeline_section]

[dt_sc_timeline align=”left” class=””]
[dt_sc_timeline_item fontawesome_icon=”timeline-icon1″ custom_icon=”” link=”https://shahabir.ir/my-account” title=”گام اول” subtitle=”جلسه هماهنگی با مجریان”]
ابتداعا باید در سامانه ثبت نام نموده و عضو سامانه بشوید. (کسانیکه قبلا در سامانه ثبت نام نموده باشند نیازی به ثبت نام مجدد نیست).

[/dt_sc_timeline_item]
[/dt_sc_timeline]
[dt_sc_timeline align=”right” class=””]
[dt_sc_timeline_item fontawesome_icon=”timeline-icon2″ custom_icon=”” link=”https://shahabir.ir/courses-layout-2″ title=”گام دوم” subtitle=”برگزاری نشست خبری ویژه “]
بعد از ثبت نام اولیه به سامانه ورود نموده دوره و وبینار مورد نظر خود را انتخاب و در دوره و وبینار مربوطه شرکت نمایید.

[/dt_sc_timeline_item]
[/dt_sc_timeline]
[dt_sc_timeline align=”left” class=””]
[dt_sc_timeline_item fontawesome_icon=”timeline-icon3″ custom_icon=”” link=”https://shahabir.ir/classes-list/” title=”گام سوم” subtitle=”آیین افتتاحیه دعوت از سمن های فعال حوزه پیشگیری”]
بعد از شرکت در جلسات و وبینارها و آموزش محتوای دوره در آزمون مورد نظر شرکت نمایید.

[/dt_sc_timeline_item]
[/dt_sc_timeline]
[dt_sc_timeline align=”right” class=””]
[dt_sc_timeline_item fontawesome_icon=”timeline-icon4″ custom_icon=”” link=”https://shahabir.ir/%da%af%d9%88%d8%a7%d9%87%db%8c%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%84%db%8c%d8%b3%d8%aa/” title=”گام چهارم” subtitle=”استقرار نیروهای داوطلب در محل ها”]
پس از اخذ نمره قبولی در آزمون پایان فرم درخواست صدور گواهینامه را تکمیل نمایید..

[/dt_sc_timeline_item]
[/dt_sc_timeline]

[dt_sc_timeline align=”left” class=””]
[dt_sc_timeline_item fontawesome_icon=”timeline-icon1″ custom_icon=”” link=”https://shahabir.ir/%da%af%d9%88%d8%a7%d9%87%db%8c%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%84%db%8c%d8%b3%d8%aa/” title=”گام پنجم” subtitle=”ارایه بروشور، تراکت و اطلاع رسانی”]

فیلم ها و مطالب آموزشی با موضوع و تایید کارگروه تخصصی کمیته فرهنگی و پیشگیری در سایت باری گذاری شد

(راهنما)(عضویت)(اقتصادمحله)(شناسنامه)(پروژه)

[/dt_sc_timeline_item]
[/dt_sc_timeline]

[dt_sc_timeline align=”right” class=””]
[dt_sc_timeline_item fontawesome_icon=”timeline-icon2″ custom_icon=”” link=”https://shahabir.ir/%da%af%d9%88%d8%a7%d9%87%db%8c%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%84%db%8c%d8%b3%d8%aa/” title=”گام ششم” subtitle=”آیین اختتامیه و تقدیر از فعالین”]

فیلم ها و مطالب آموزشی با موضوع و تایید کارگروه تخصصی کمیته فرهنگی و پیشگیری در سایت باری گذاری شد

(راهنما)(عضویت)(اقتصادمحله)(شناسنامه)(پروژه)

[/dt_sc_timeline_item]
[/dt_sc_timeline]

[dt_sc_timeline align=”left” class=””]
[dt_sc_timeline_item fontawesome_icon=”timeline-icon3″ custom_icon=”” link=”https://shahabir.ir/%da%af%d9%88%d8%a7%d9%87%db%8c%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%84%db%8c%d8%b3%d8%aa/” title=”گام هفتم” subtitle=”تولید محتوا و نشر و پخش از فضای مجازی”]

فیلم ها و مطالب آموزشی با موضوع و تایید کارگروه تخصصی کمیته فرهنگی و پیشگیری در سایت باری گذاری شد

(راهنما)(عضویت)(اقتصادمحله)(شناسنامه)(پروژه)

[/dt_sc_timeline_item]
[/dt_sc_timeline]

[dt_sc_timeline align=”right” class=””]
[dt_sc_timeline_item fontawesome_icon=”timeline-icon4″ custom_icon=”” link=”https://shahabir.ir/%da%af%d9%88%d8%a7%d9%87%db%8c%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%84%db%8c%d8%b3%d8%aa/” title=”گام هشتم” subtitle=”برگزاری جشنوایه مجازی از دستاوردهای طرح”]

فیلم ها و مطالب آموزشی با موضوع و تایید کارگروه تخصصی کمیته فرهنگی و پیشگیری در سایت باری گذاری شد

(راهنما)(عضویت)(اقتصادمحله)(شناسنامه)(پروژه)

[/dt_sc_timeline_item]
[/dt_sc_timeline]

[/dt_sc_timeline_section][/dt_sc_fullwidth_section]


[dt_sc_one_third first]

[/dt_sc_one_third][dt_sc_one_third ][/dt_sc_one_third][dt_sc_one_third ]

[/dt_sc_one_third][dt_sc_one_third ]