مراحل اجرای طرح رسانه ای پیشگیری از مصرف مواد

مراحل اجرای کارزار پیشگیری از اعتیاد

گام اول

جلسه هماهنگی با مجریان

ابتداعا باید در سامانه ثبت نام نموده و عضو سامانه بشوید. (کسانیکه قبلا در سامانه ثبت نام نموده باشند نیازی به ثبت نام مجدد نیست).

گام دوم

برگزاری نشست خبری ویژه

بعد از ثبت نام اولیه به سامانه ورود نموده دوره و وبینار مورد نظر خود را انتخاب و در دوره و وبینار مربوطه شرکت نمایید.

گام سوم

آیین افتتاحیه دعوت از سمن های فعال حوزه پیشگیری

بعد از شرکت در جلسات و وبینارها و آموزش محتوای دوره در آزمون مورد نظر شرکت نمایید.

گام چهارم

استقرار نیروهای داوطلب در محل ها

پس از اخذ نمره قبولی در آزمون پایان فرم درخواست صدور گواهینامه را تکمیل نمایید..

گام پنجم

ارایه بروشور، تراکت و اطلاع رسانی

فیلم ها و مطالب آموزشی با موضوع و تایید کارگروه تخصصی کمیته فرهنگی و پیشگیری در سایت باری گذاری شد

(راهنما)(عضویت)(اقتصادمحله)(شناسنامه)(پروژه)

گام ششم

آیین اختتامیه و تقدیر از فعالین

فیلم ها و مطالب آموزشی با موضوع و تایید کارگروه تخصصی کمیته فرهنگی و پیشگیری در سایت باری گذاری شد

(راهنما)(عضویت)(اقتصادمحله)(شناسنامه)(پروژه)

گام هفتم

تولید محتوا و نشر و پخش از فضای مجازی

فیلم ها و مطالب آموزشی با موضوع و تایید کارگروه تخصصی کمیته فرهنگی و پیشگیری در سایت باری گذاری شد

(راهنما)(عضویت)(اقتصادمحله)(شناسنامه)(پروژه)

گام هشتم

برگزاری جشنوایه مجازی از دستاوردهای طرح

فیلم ها و مطالب آموزشی با موضوع و تایید کارگروه تخصصی کمیته فرهنگی و پیشگیری در سایت باری گذاری شد

(راهنما)(عضویت)(اقتصادمحله)(شناسنامه)(پروژه)