کمیته امداد امام آذربایجان غربی

کمیته امداد امام (ره) استان آذربایجان غربی با همکاری شرکت آموزش و پژوهش بیلگی سایار برگزار میکند

فرایند آموزش:

این طرح در قالب آموزش های مجازی برگزار شده و محتواهای دوره های آموزشی با شیوه‌های مختلف از جمله کلیپ‌های آموزشی ارائه می گردد.

  1. محتوای تولیدی دوره آموزشی فوق الذکر بصورت ترکیبی از فایلهای word و pdf و فایل های صوتی و فایل های مالتی مدیا و به شکل انیمیشن و فیلم میباشند که در سامانه بارگذاری و نسبت به برگزاری آنها اقدام میگردد.
  2. کاربران با ورود به سامانه و آموزش دوره , در زمان های مشخص و معین در آزمونهای مربوطه شرکت نموده و در صورت کسب نمره قبولی بصورت آنلاین و الکترونیکی گواهی حضور در دوره را دریافت خواهند داشت.

دوره های آموزشی پیشنهادی بصورت منظم مجازی برگزار گردیده و برای شرکت کنندگان در دوره و قبول شدگان در آزمون مربوطه گواهینامه ارائه می گردد.


آدرس اینترنتی : https://BilgisayarIran.ir/emdam - 100%

با سلام و احترام

پیرو مذاکرات و توافقات انجام شده در خصوص حمایت از فعالیتهای کارآفرینی و کسب و کارهای تحت جمایت، باستحضار عالی میرساند:

دوره های آموزشی پیشنهادی، به تعداد ۱۰ موضوع و بصورت منظم در هر هفته یک موضوع (در طی ۱۰ هفته) برگزار گردیده و برای شرکت کنندگان در دوره و قبول شدگان در آزمون مربوطه گواهینامه ارائه گردد.

اگر هرفرد بتواند ، هر هفته یک مورد را یاد گرفته و در امورات زندگی خود بکار بگیرد خواهد توانست در طی یک سال ۵۲ مورد را در توانمندسازی و افزایش تاب آوری خود پیاده نماید..

ضمن تقدیر و تشکر از حسن توجه حضرتعالی مزید امتنان خواهد بود با لطف و عنایت ویژه دستور فرمایید جهت برخوداری از امکان ایجاد شده , بنحو شایسته اطلاع رسانی گردد.


آدرس اینترنتی : https://BilgisayarIran.ir/emdam - 100%

دوره های آموزشی پیشنهادی:

۱ راه اندازی کسب و کار نوآورانه ۴,۵۹۶,۴۸۰ ۵,۲۵۳,۱۲۰ ۵,۷۴۵,۶۰۰ ۶,۵۶۶,۴۰۰ ۵۹=۳۰+۲۹ و۵۲۴۹۲۰۴۵۰۰۱۰۰۷۱
۲ مدیر کسب و کار الکترونیکی ۱۴,۲۳۸,۷۲۰ ۱۴,۷۵۷,۱۲۰ ۱۷,۷۹۸,۴۰۰ ۱۸,۴۴۶,۴۰۰ ۱۳۰ ۵۹ ۷۱ ۲۴۲۴۴۰۴۵۰۰۱۰۰۰۱
۳ مدیر ارشد کسب و کار MBA ۵۴,۲۹۳,۷۶۰ ۵۵,۱۱۱,۶۸۰ ۶۷,۸۶۷,۲۰۰ ۶۸,۸۸۹,۶۰۰ ۵۰۰ ۳۷۸ ۱۲۲ ۲۴۲۳۴۰۴۵۰۰۱۰۰۰۱
۱ بازاریاب فضای مجازی (شبکه ای) ۱,۴۶۳,۰۴۰ ۱,۶۹۳,۴۴۰ ۱,۸۲۸,۸۰۰ ۲,۱۱۶,۸۰۰ ۱۶ ۱۲ ۴ ۳۳۲۲۳۰۴۵۰۰۱۰۰۱۱
۲ مدیر بازاریابی و فروش ۷۷ خدمات امور مالی و بازرگانی ۱۹,۵۴۹,۴۴۰ ۲۰,۴۳۶,۴۸۰ ۲۴,۴۳۶,۸۰۰ ۲۵,۵۴۵,۶۰۰ ۱۷۸ ۱۱۸ ۶۰ ۱۲۲۱۴۰۴۵۰۰۱۰۰۰۲
ثبت نام دوره های آموزشی کمیته امداد امام (ره)
آدرس اینترنتی :https://BilgisayarIran.ir/emdam - 100%

( مهارتهای زندگی، مهارتهای ارتباطی، سوادرایانه، سوادآموزش، سواد رسانه)

۱ راه اندازی کسب و کار نوآورانه ۴,۵۹۶,۴۸۰ ۵,۲۵۳,۱۲۰ ۵,۷۴۵,۶۰۰ ۶,۵۶۶,۴۰۰ ۵۹=۳۰+۲۹ و۵۲۴۹۲۰۴۵۰۰۱۰۰۷۱
۲ مدیر کسب و کار الکترونیکی ۱۴,۲۳۸,۷۲۰ ۱۴,۷۵۷,۱۲۰ ۱۷,۷۹۸,۴۰۰ ۱۸,۴۴۶,۴۰۰ ۱۳۰ ۵۹ ۷۱ ۲۴۲۴۴۰۴۵۰۰۱۰۰۰۱
۳ مدیر ارشد کسب و کار MBA ۵۴,۲۹۳,۷۶۰ ۵۵,۱۱۱,۶۸۰ ۶۷,۸۶۷,۲۰۰ ۶۸,۸۸۹,۶۰۰ ۵۰۰ ۳۷۸ ۱۲۲ ۲۴۲۳۴۰۴۵۰۰۱۰۰۰۱
۱ بازاریاب فضای مجازی (شبکه ای) ۱,۴۶۳,۰۴۰ ۱,۶۹۳,۴۴۰ ۱,۸۲۸,۸۰۰ ۲,۱۱۶,۸۰۰ ۱۶ ۱۲ ۴ ۳۳۲۲۳۰۴۵۰۰۱۰۰۱۱
۲ مدیر بازاریابی و فروش ۷۷ خدمات امور مالی و بازرگانی ۱۹,۵۴۹,۴۴۰ ۲۰,۴۳۶,۴۸۰ ۲۴,۴۳۶,۸۰۰ ۲۵,۵۴۵,۶۰۰ ۱۷۸ ۱۱۸ ۶۰ ۱۲۲۱۴۰۴۵۰۰۱۰۰۰۲
ثبت نام دوره های آموزشی کمیته امداد امام (ره)

مشاهده آمار ثبت نامها

منطقه۱
50
منطقه۲
50
منطقه۳
50
منطقه نوشین
50
منطقه انزل۱
50
خوی
50
سلماس
50
ماکو
50
مهاباد
50
میاندوآب
50
بوکان
50
سردشت
50
چایپاره
50
شوط
50
چالدران
50
کمیته
50
اشنویه
50
نقده
50
کمیته
50
کمیته
50
۱مدیر بازاریابی و فروش ۲۴۳۱۴۰۴۵۰۰۱۰۰۰۱ ** ۲۴۳۱۴۰۴۵۰۰۲۰۰۱۱۱۷۸  دانلود
۲مدیر ارشد کسب و کارMBA ۱۲۱۹-۴۵-۰۰۵-۲۵۰۰ دانلود
۳مدیر کسب و کار الکترونیکی ۴-۳۲/۹۳/۱/۱۱۳۰ دانلود
۴بازاریاب ۴-۰۰/۲۹/۱/۲ ‎‏ ۳۳۲۲۳۰۴۵۰۰۱۰۰۰۱۱۵۰ دانلود
۵فروشنده ۴-۵۱/۳۵/۱/۱۱۳۰ دانلود
۶بازاریابی تلفنی ۵۲۴۴-۴۵-۰۰۱-۱۲۴ دانلود
۷بازاریاب فضای مجازی    دانلود
۸راه اندازی کسب و کار نوآورانه    دانلود

 

استعدادیابی فنون مذاکره
کارتیمی خلاقیت و نوآوری
کارآفرینی و کسب و کار راه اندازی کسب کارهای اینترنتی
بازاریابی و فروش شهروند الکترونیک
تجارت الکترونیک  حقوق شهروندی
 مهارتهای زندگی پیشگیری از اعتیاد و آسیب های اجتماعی