بایگانی دوره

سلام و آرزوی سلامتی برای همه عزیزان عزیزان رهیار توجه بفرمایید: دوره آموزشی رهیاری در دو بخش آفلاین و...

چالش محتواهای باشگاه

سلام و آرزوی سلامتی برای همه عزیزان عزیزان رهیار توجه بفرمایید: دوره آموزشی رهیاری در دو بخش آفلاین و...

  رونمایی از سامانه اتوماسیون اداری آموزشگاه های آزادفنی و حرفه ای استان آذربایجان شرقی – نمایشگاه ارس اکسپو...

رونمایی از سامانه اتوماسیون اداری آموزشگاه ها

  رونمایی از سامانه اتوماسیون اداری آموزشگاه های آزادفنی و حرفه ای استان آذربایجان شرقی – نمایشگاه ارس اکسپو...

تحلیل رفتار کارکنان و ارتباطات اثربخش با مدل جهانی دیسک  DISC (Analysis of employee behaviour and Effective communication with...

تحلیل رفتار کارکنان با مدل جهانی DISC

تحلیل رفتار کارکنان و ارتباطات اثربخش با مدل جهانی دیسک  DISC (Analysis of employee behaviour and Effective communication with...

گزارش برگزاری دوره تحلیل رفتار حوزه معاونت توسعه مدیریت و منابع – روز اول – چهار بهمن 1400 معاونت...

گزارش برگزاری دوره تحلیل رفتار حوزه معاونت توسعه مدیریت و منابع

گزارش برگزاری دوره تحلیل رفتار حوزه معاونت توسعه مدیریت و منابع – روز اول – چهار بهمن 1400 معاونت...

در ست است که فروش خوب نیاز به درک صحیح ویژگی ها و مزایای همراه مح صول دارد اما...

اموربانوان(کسب و کار)

در ست است که فروش خوب نیاز به درک صحیح ویژگی ها و مزایای همراه مح صول دارد اما...