آرشیو برچسب ها

ظرفیتها و فرصت های اقتصادی، سرمایه گذاری و جاذبه های گردشگری استان آذربایجان غربی بدین شرخ است: استان آذربایجان‌غربی...

فعالیتهای شرکت

ظرفیتها و فرصت های اقتصادی، سرمایه گذاری و جاذبه های گردشگری استان آذربایجان غربی بدین شرخ است: استان آذربایجان‌غربی...

نحوه برگزاری آزمون ها به چگونه است؟ پس از گذراندن دوره آموزشی مهارت در هر حرفه مهارت آموز به...

رویدادهای نزدیک آزمون فنی حرفه ای

نحوه برگزاری آزمون ها به چگونه است؟ پس از گذراندن دوره آموزشی مهارت در هر حرفه مهارت آموز به...