۱۶-اعضای کمیته علمی:

 

نام و نام خانوادگی رشته تحصیلی مرتبه علمی واحد دانشگاهی/سازمان
احمد سلطان زاده مهندسی بهداشت حرفه ای دکتری دانشگاه علوم پزشکی همدان
محسن صادقی یارندی مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار کارشناسی ارشد دانشگاه علوم پزشکی تهران
محبوبه روح الهی سلامت در بلایا و فوریت ها دانشجو دکتری دانشگاه علوم پزشکی ایران
محمد کدیور سالکویه شیمی تجزیه دکتری دانشگاه گیلان
احسان حسنی شیمی معدنی دانشجو دکتری پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران