همه چیز درباره کانون ارزیابی و توسعه مدیران

۵ ماه پیش ( ۱۴۰۱/۷/۱۳ )

 

با پیشرفت تکنولوژی کانون ارزیابی و توسعه مدیران در سازمان ها تغییر کرده است. کانون ارزیابی و توسعه مدیران یکی از روش های کارآمد و مدرن در انتخاب مدیران آگاه و شایسته با توجه به هر نوع کسب و کار است. در کانون ارزیابی و توسعه مدیران به وسیله ارزیابان متخصص توانایی و شایستگی سازمانی افراد برای پست های سازمانی مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرد. کانون ارزیابی و توسعه مدیران برای تحلیل و بررسی توانایی مدیران از آزمون ها و مصاحبه ها استفاده می کند. در این حالت به وسیله ابزار شناختی شایستگی مدیران تعیین می شود. همچنین پیشنهادهایی برای بهبود عملکرد و توانمندسازی مدیریت سازمانی ارائه می دهد.

درصورتی که برای طراحی و اجرای کانون ارزیابی و توسعه مدیران نیازمند شرکتی معتبر در این زمینه هستید می توانید با کلیک بر روی لینک روبرو، به سایت شرکت کانون ارزیابی و توسعه مدیران هوشان مراجعه نمایید.

همه چیز درباره کانون ارزیابی و توسعه مدیران

بیشتر بدانید: جهت طراحی رایگان داشبورد مدیریتی و شرکت هوش تجاری کلیک نمایید:

کانون ارزیابی و توسعه مدیران

کانون ارزیابی و توسعه مدیران از ترسیم شایستگی های عمومی و اختصاصی برای ارزیابی مدیران در سازمان ها استفاده می شود. بنابراین بهتر است با مفهوم شایستگی در تحلیل و بررسی مدیران سازمان ها آشنا شویم.

آشنایی با مفهوم شایستگی

شایستگی مفهومی در قلب مدیریت منابع انسانی است که برای ایجاد هماهنگی و یکپارچگی فعالیت های اصلی منابع انسانی مبنایی را مشخص می کند. در مورد مفهوم شایستگی تعاریف متفاوتی وجود دارد. اما بر طبق مفهوم در زمینه منابع انسانی مفهوم شایستگی این است که شایستگی مجموعه ای از مهارت ها، توانایی ها و دانش فردی مرتبط به حوزه کاری که در زمینه مسئولیت عملکرد برجسته ای را به وجود می آورد. مفهوم شایستگی به شرح ذیل است:

-شایستگی شامل ویژگی هایی است که کارکنان یک سازمان را از نظر عملکرد متمایز می کند.

-شایستگی بیان کننده مشخصات فرد از نظر مهارت، دانش، صفات و انگیزه ها است.

-شایستگی بیان کننده میزان دانش یک فرد در مورد زمینه خاص است.

-شایستگی مهارت انجام کار خاص به صورت فیزیکی و ذهنی

 

بیشتر بدانید: جهت دریافت مشاوره رایگان از مشاوره مدیریتی هوشان کلیک نمایید:

اهمیت شایستگی در مدیریت منابع انسانی

صاحب نظران در حوزه مدیریت منابع انسانی با توجه به مفهوم شایستگی مجموعه عناصری که در عملکرد مطلوب شغلی موثر هستند را با توجه به ابعاد مشخص و سلسله مراتب تعیین می کند. این نوع تعیین عملکرد مطلوب به عنوان مدل های شایستگی شناخته می شود. مدل های شایستگی در انتخاب پست های مدیران سازمانی از فهرستی از شاخص های رفتاری و شایستگی ها تشکیل شده که شایستگی ها در هر سازمانی با توجه به حوزه فعالیت متفاوت است. مدل های شایستگی از اجزای زیر تشکیل شده است:

-تعاریف و اسامی شایستگی های مربوط به هر گروه شغلی

-طبقه بندی شایستگی های مشابه در گروه های مشخص

-تعیین مصادیق رفتاری مربوط به هر شاخص رفتاری و شایستگی

رویکردهای ترسیم شایستگی ها

نقطه شروع برای شناسایی و بررسی در انتخاب شغل ها و ارزیابی کارکنان و مدیران سازمانی مدل شایستگی است. مدل شایستگی تصمیمات سازمان ها را ارزیابی و مقایسه می کند. همچنین مدل شایستگی پایه ای برای برنامه ریزی توسعه یافته در خصوص پیشرفت سازمان ها است. برای اینکه مدل شایستگی طراحی شود باید شایستگی های مورد نظر و جوابگوی عملکرد بهتر و مطلوب سازمان ها شناسایی شود.

انواع رویکردها در ترسیم مدل شایستگی در ارزیابی مدیران

انواع رویکردها در ترسیم شایستگی در ارزیابی مدیران در سازمان ها شامل موارد ذیل است:

یک مدل شایستگی مناسب برای همه مشاغل

مدل شایستگی برای همه مشاغل یکی از انواع رویکردها در ترسیم شایستگی است که برای ارزیابی و تحلیل شایستگی و توانایی همه مدیران در زمینه های مختلف قابل استفاده است. در نتیجه یک مدل شایستگی طراحی و برای ارزیابی و توسعه مدیران سازمان ها کاربرد دارد. مزیت این نوع رویکرد اجرا و پیاده سازی در سازمان ها راحت و اسان است. این نوع رویکرد برای ارزیابی طیف وسیعی از مشاغل کاربرد دارد و در بعضی موارد شایستگی های اصلی و کلیدی در بعضی از مشاغل در نظر گرفته نمی شود. بنابراین مدل شایستگی مناسب برای همه مشاغل در توسعه و رشد مدیران سازمانی کارایی زیادی ندارد.

همه چیز درباره کانون ارزیابی و توسعه مدیران

مدل ترسیم شایستگی های هر شغل و گروه شغلی

مدل ترسیم شایستگی های مناسب هر شغل و گروه شغلی یکی از انواع رویکردها در ارزیابی و تحلیل توانایی و شایستگی مدیران سازمان ها است. در این نوع مدل روش ها و رویکردها با توجه به نیاز هر شغل و گروه شغلی تعیین می شود. مشخص کردن ترسیم شایستگی این نوع رویکرد زمان بر و پیچیده است. اما به دلیل مزایای خاص این نوع مدل شایستگی بهترین و برترین مبنا برای استخدام و جذب، ارزیابی و توسعه کارکنان و مدیران در سازمان ها است. با توجه به ویژگی های خاص این نوع رویکرد مدل شایستگی در بیشتر سازمان های بزرگ برای ترسیم شایستگی های عمومی و تخصصی مورد استفاده قرار می گیرد.

کانون توسعه چیست.؟

اجرای رویکرد هایی مانند توانمندسازی، آموزش، یادگیری، سازمان یادگیرنده و مدیریت کیفیت فراگیر نشان دهنده دیدگاه مثبت نسبت به توسعه در خصوص منابع انسانی و سازمان ها است. در سازمان ها زمان ، بودجه و انرژی به وسیله کانون توسعه کاهش می یابد. در این حالت بودجه لازم برای آموزش و انتخاب افراد بر طبق توانایی و شایستگی در سازمان ها به حداقل می رسد. کانون توسعه کانونی برای توسعه ارزیابی شوندگان است. کانون های توسعه با ایجاد فرصت های لازم برای منابع سازمانی نیازهای رشد و توسعه سازمان ها را مشخص می کند. کانون توسعه برای ارزیابی از مدل های شایستگی به وسیله ارزیابان متخصص و باتجربه ، استفاده از آزمون ها و مصاحبه ها برای بهبود نقاط ضعف و قوت افراد در پست های سازمانی استفاده می کند. همچنین شایستگی های فردی هر شخص برای پست های سازمانی مشخص می شود. سپس فرصت های آموزشی و توسعه ای تعیین و موفقیت سازمان تضمین میشود.

همه چیز درباره کانون ارزیابی و توسعه مدیران

مهم ترین مزایای کانون توسعه

مدل شایستگی نوعی رویکرد آموزشی و توسعه ای است که توسط کانون توسعه برای ارزیابی و تحلیل پست های سازمانی مانند مدیران مورد استفاده قرار می گیرد. مدل شایستگی تاثیرگذارترین فرصت های شغلی را شناسایی و برنامه ریزی های لازم را برای تقویت سازمان انجام می دهد. با انجام کانون توسعه و استفاده از مدل های شایستگی به بهبود و تقویت سازمان کمک می شود. نتیجه تحلیل و ارزیابی به وسیله کانون توسعه توسط بازخوردهای توسعه فردی، برنامه های آموزشی و مسیر شغلی در دستور کارهای اجرایی سازمان ها قرار می گیرد.

 

سامانه کانون ارزیابی و توسعه شایستگی

سامانه کانون ارزیابی و توسعه شایستگی به وسیله روش های روان سنجی افراد و علم مدیریتی منابع انسانی به مدیران سازمان ها کمک می کند که در خصوص افراد در زمینه جذب و استخدام، ارتقا و جابجایی تصمیم گیری های دقیق و مطلوب گرفته شود. سامانه کانون ارزیابی و توسعه شایستگی از امکانات متنوع و کاربردی از داده های منابع انسانی برای تجزیه و تحلیل منابع انسانی استفاده می کند و سپس در کوتاهترین زمان ممکن گزارشات مورد نظر را به سازمان ارائه می کند. سامانه کانون ارزیابی و توسعه شایستگی با به کار گیری تیم مدیریتی متخصص و ماهر و مسلط به موضوعات کانون ارزیابی و مدیریتی سازمان ها و کسب و کارها اقدامات لازم برای توسعه و رشد سازمان ها را به وسیله انتخاب مدیران و کارکنان شایسته و آگاه فراهم می کنند. طراحی و اجرای تست ها به وسیله تیم کارشناسی انجام می شود. همچنین دانش فنی در مورد تست ها و تحلیل آن توسط مرکز سامانه کانون ارزیابی و توسعه شایستگی اجرا می شود.