نمونه سوالات عملی گردشگری سلامت  

1-توریست یا گردشگر به چه کسی اطلاق می شود؟  

توریست یا گردشگر به کسی اطلاق می شود که صرف نظر از کنجکاوی به قصد تفنن و تفریح سفر می کند  2- واژه گردشگری یا توریسم متعلق به کدام کشور است؟  

گردشگری یا توریسم ، واژه ای فرانسوی است که از ریشه ی تور گرفته شده است.  

3- معادل فارسی توریسم به فارسی و عربی چه می شود؟  

معادل فارسی توریسم را گردشگری و معادل عربی توریسم سیاحت می باشد.  

4- بخش مهمی از تقاضای جهانی گردشگری را چه نوع گردشگری تشکیل می دهد؟  

گردشگری فرهنگی ، بخش مهمی از تقاضای جهانی گردشگری را تشکیل می دهد.  

5- این نوع گردشگری به منظور مشاهده سبک زندگی افراد بومی و اقوام انجام می شود این تعریف مربوط به کدام یک از انواع گردشگری می باشد؟  

این نوع گردشگری به منظور مشاهده سبک زندگی افراد بومی و اقوام انجام می شود. هدف گردشگری قومی شناخت اقوام مختلف و شرکت در تجربه های آنها است.  

6-گروهی از مسافران برای استفاده از خدمات پزشکی به مکان هایی که تسهیلات درمانی مورد نظرشان وجود داشته باشد، سفر می کنند مربوط به کدام یک از انواع گردشگری است؟  

گروهی از مسافران برای استفاده از خدمات پزشکی به مکان هایی که تسهیلات درمانی مورد نظرشان وجود داشته باشد، سفر می کنند.  

7-اسم دیگر گردشگری طبیعت چیست؟  

 اکوتوریسم  

8- مهمترین مجموعهی جذاب آب گرم ایران در کدام استان قرار دارد؟  

به علت شرایط خاص از لحاظ زمینشناسی در دامنههای البرز به ویژه اطراف قلهی دماوند، آبهای معدنی با خواص مختلف درمانی وجود دارد که مهمترین مجموعهی جذاب آب گرم را پدید آورده است  

9- شهر تاریخی که جدا از جاذبههای میراثی و تنوع آب و هوایی خود، شهری مناسب برای گردشگران در حوزه درمانی هم بهشمار میرود این تعریف مربوط به کدام یک از شهرهای ایران است؟  

شهر تاریخی یزد جدا از جاذبههای میراثی و تنوع آب و هوایی خود، شهری مناسب برای گردشگران در حوزه درمانی هم بهشمار میرود.  

11- اولین مرکز درمان ناباروری در ایران و خاورمیانه کدام یک از شهرهای است؟  

خیلیها توریسم درمانی یزد را با مرکز ناباروری یزد می شناسند چرا که این مرکز اولین مرکز درمان ناباروری در                                                                                                                                                                         ایران و خاورمیانه است و بیمارانی حتی از کشورهای دیگر هم به این مرکز برای درمان به یزد سفر میکنند.  

11- در چه سالی برای اولین بار توریسم درمانی در گردشگری ایران  از سوی وزارت بهداشت مورد توجه قرار گرفت؟  

در سال 82 برای اولین بار توریسم درمانی در گردشگری ایران  از سوی وزارت بهداشت مورد توجه قرار گرفت.  12- ایران از نظر جاذبههای گردشگری طبیعی جزو چندمین کشور برتر جهان است؟  

ایران از نظر جاذبههای گردشگری طبیعی جزو 11 کشور برتر جهان است اما از بازار توریسم و گردشگری سهم شاخصی نبرده است.  

13- سومین صنعت بزرگ جهان چه صنعتی است؟  

گردشگری پس از صنعت نفت و خودروسازی، سومین صنعت بزرگ جهان به شمار میرود  14- دوره زمانی گردشگری طبیعت از منظر پزشکی به طور متوسط ، چند هفته است؟  

گردشگری طبیعت درمانی یکی از انواع جذاب گردشگری سلامت از منظر اقتصادی و پزشکی است که ممکن                                                                                                                                                                              است تحت نظارت و مداخله پزشکی قرار گیرد.دوره زمانی آن به طور متوسط ، 2الی4 هفته است.  

15- درمان پسوریازیس به دوره زمانی چند هفته ای نیاز دارد؟  

درمان پسوریازیس به دوره زمانی حداقل 4الی 6 هفته نیاز دارد که می تواند تحت نظارت کامل ، یا جزیی پزشکی باشد.  

16- یکی از گونه های رایج گردشگری طبیعت درمانی ، استفاده اثر بخش از کدام یک از گزینه های زیر است؟  

یکی از گونه های رایج گردشگری طبیعت درمانی ، استفاده اثر بخش از چشمه های آب گرم برای درمان بعضی از بیماریها است که قدمتی چند هزار ساله دارد  

17- گردشگری درمانی شاخهای از گردشگری……………. است  

گردشگری درمانی شاخهای از گردشگری سلامت، یعنی برخورداری از امکانات درمانی یا بهبود برخی بیماریهای گردشگران با استفاده از منابع طبیعی است.  

18-سفر درمانی به مراکز دارای منابع و خدمات درمانی طبیعی تحت نظارت پزشک را گردشگری………….. میگویند  

سفر درمانی به مراکز دارای منابع و خدمات درمانی طبیعی تحت نظارت پزشک را گردشگری طبیعت درمانی میگویند.  

19- رایج ترین و حساس ترین زیر شاخه گردشگری سلامت کدام یک از گزینه های زیر است؟  درواقع گردشگری پزشکی رایج ترین و حساس ترین زیر شاخه گردشگری سلامت است.  

21- در اروپا چه کشورهایی به کسب و کار توریسم درمانی اشتغال دارند؟  

در اروپا نیز، کشورهای بلژیک و لهستان به کسب و کار توریسم درمانی اشتغال دارند.  

21- گردشگری پزشکی باروری اصطلاحآ…………… نامیده می شود.  

گردشگری پزشکی باروری که اصطلاحا تعطیلات مولد نامیده می شود  

22- یکی از در دسترس ترین خدمات پزشکی در خارج از کشور چه نوع خدماتی است؟  یکی از در دسنرس ترین خدمات پزشکی در خارج از کشور ، مراقبت از دندان است  

23-  ارتباط شبکهای  به چه معنا می باشد؟  

این ارتباط نوعی ارتباط بینا فردی است که بواسطه شبکههای ارتباطی فراگیر و عمومی صورت میگیرد. این ارتباط شامل کلیه مکاتبات نوشتاری، تصویری، صوتی و ویدیویی است.  

24-  تعریف ارتباط فرا انسانی چیست؟  

به ارتباط انسان با غیر انسان “ارتباط فرا انسانی” یا برون فردی میگویند  

25- ارتباط فرا ملی را تعریف کنید؟  

پیامها و اطلاعات به واسطه ماهوارهها، از مرزهای جغرافیایی عبور کرده و به ما می رسند  26- ترفندهای مذاکراتی را توضیح دهید؟  

اهم ترفندهای مذاکراتی:  

1- تاکتیک ایجاد وقفه درمذاکرات . – تاکتیک تهاجمی . – تاکتیک مذاکرات غیررسمی – انجام شده تصورکردن مذاکره دراختیارگرفتن کنترل دستورجلسه – طرح یکباره تمام پیشنهادات – نقض مفاد قرارداد  

27- در یک گروه یا سازمان ارتباطات چند نقش ایفا می کنند ؟  در یک گروه یا سازمان ارتباطات چهار نقش ایفا می کنند :  

کنترل ، ایجاد انگیزه ، ابراز احساسات ، اطلاعات  

28- در سازمان احترام باید مورد توجه باشد و………… ازطریق حسن نیت و آشنایی با خصوصیات و خلقیات نیروی انسانی  می تواند شیوه صحیح برخورد با اعضا را انتخاب نماید .  

در سازمان احترام باید مورد توجه باشد و مدیریت سازمانی ازطریق حسن نیت و آشنایی با خصوصیات و خلقیات نیروی انسانی ،می تواند شیوه صحیح برخورد با اعضا را انتخاب نماید  

29- تعریف علمی ارتباط چیست؟  

انتقال پیام ازفرستنده به گیرنده ودرک آن توسط گیرنده درمعنی مورد نظرفرستنده فکر کردن ، شامل :چی می خواهم بگویم ، به چه کسی می خواهم بگویم ،چرا بگویم ،چه وقت بگویم ،کجا به گویم، چگونه بگویم  

31- همدلی در لغت به چه معنی است؟  

همدلی در لغت به معنی همفکری است  

31-واحد بیماران بین الملل(IPD )  چه واحدی است؟                           

واحدی در بیمارستان است که وظیفه آن ایجاد هماهنگی های لازم جهت ارائه خدمات تشخیصی و درمانی به بیماران خارجی است.  

32- به اداره گردشگری سلامت دفتر نظارت و اعتبار بخشی امور درمان ، ……………. گفته می شود؟  

به اداره گردشگری سلامت دفتر نظارت و اعتبار بخشی امور درمان ، “اداره” گفته می شود  

33-تعریفی از شرکت تسهیلگر معتبر ارائه دهید؟  

شرکت تسهیلگر معتبر: شرکت و یا دفتر خدمات مسافرتی است که مجوزهای لازم را از سازمان میراث فرهنگی،  

صنایع  دستی  و  گردشگری  )مطابق  شیوه  نامه  صدور  گواهینامه  حرفه  ای  گردشگری  سلامت  به  شماره

  932411/28579

مورخ 93/12/3 ارائه شود( دریافت کرده و با بیمارستان قرارداد می بندد که بیماران بین الملل را به بیمارستان معرفی کند  

34- ضوابط راه اندازی و فعالیت واحد IPD بیمارستان را توضیح دهید؟  

ضوابط راه اندازی وفعالیت واحد IPD بیمارستان به شرح ذیل می باشد:  

4-1 -بیمارستان بایستی حداقل دارای درجه 2 اعتباربخشی ملی باشد.  

4-2 -تسلیم درخواست راه اندازی واحد بیماران بین الملل از طرف بیمارستان به معاونت دانشگاه مربوطه  4-3 -معرفی پزشک، کارشناس و پزشکان معالج واحد IPD به معاونت دانشگاه مربوطه  

35-به کدام بیمارستان اجازه داده می شود مطابق با قرارداد فی مابین با شرکت تسهیلگر دارای مجوز، درصورت حساب بیمارستان هزینه های شرکت را لحاظ نماید؟  

به بیمارستان دارای IPD اجازه داده می شود مطابق با قرارداد فی مابین با شرکت تسهیلگر دارای مجوز، در صورت حساب بیمارستان هزینه های شرکت را لحاظ نماید.