نمونه سوالات عملی راهنمای محلی

نمونه سوالات راهنمای محلی  

۱-آذربایجان غربی از لحاظ موقعیت جغرافیایی در کدام قسمت از ایران قرار دارد؟  

استان آذربایجان غربی یکی از ۱۱ استان ایران است، که در شمال غربی این کشور قرار دارد و مرکز آن شهر ارومیه است.  

۲-آذربایجان غربی یکی از مراکز امپراطوری  …… را تشکیل می داده است؟  

آذربایجان غربی درشمال غربی ایران قرار دارد. ازدیربازسرزمینی آباد بوده ویکی ازمراکز امپراطوری ماد راتشکیل می داده است  

۱-در حال حاضر آذربایجان غربی با کدام یک ازکشورهای زیر همسایه است؟  

اذربایجان غربی با کشورهای اذربایجان و ارمنستان وترکیه و عراق همسایه است.  

۴-از طرف شمال و مغرب آذربایجان غربی مرز آبی – خاکی با کدام یک از کشورهای زیر دارد؟  

اذربایجان غربی از طرف شمال نزدیک به ۱۱۱ کیلومتر مرز آبی رودخانه ارس با جمهوری خود مختار نخجوان و ارمنستان، از طرف شمال و مغرب نزدیک به ۴۴۴کیلومتر مرز خاکی با کشور ترکیه و از طرف مغرب نزدیک به ۲۲۲کیلومتر مرز خاکی با کشور عراق دارد  

۱-آذربایجان غربی عمدتا تحت تاثیر کدام جریان هوای مرطوب قرار دارد؟  

آذربایجان غربی تحت تأثیر جریان هوای مرطوب اقیانوس اطلس و دریای مدیترانهاست .  ۶-شمالی ترین و غربی ترین شهرستان های استان آذربایجان غربی کدامند؟  

ماکو شمالی ترین و چالدران غربی ترین نقاط جغرافیایی در آذربایجان غربی محسوب می شوند                                                                                                                                                          ۷- مرتفع ترین و کم ارتفاع ترین شهرهای استان آذربایجان غربی کدام ها هستند؟  

مرتفعترین شهر استان آذربایجان غربی سیه چشمه است با ارتفاعی بالغ بر ۱۲۲۲ متر و کمارتفاع ترین شهر استان شهر خوی است با ارتفاع ۱۱۲۱ متر.  

۴- ارومیه چندمین شهر از لحاظ تاریخی در ایران است که در یونسکو ثبت شده است؟  

ارومیه با بیش از ۱ هزار سال قدمت قدیمیترین شهر در منطقه ٔ  شمالغرب ایران بهشمار میآید که هنوز پابرجا است. از این رو ارومیه به عنوان ۱۲ شهر تاریخی ایران در یونسکو ثبت شده است.  

۲-نقشه قالیبافی خاصی که مربوط به استان آذربایجان غربی می باشد کدام است؟  نقشه قالیبافی استان آذربایجان غربی به ماهی شهرت دارد.  

۱۲-نساجی سنتی(جولایی) در کدام مناطق استان بیشتر رواج دارد؟  

نساجی سنتی(جولایی) بیشتر در مناطق کرد نشین جنوب استان قرار دارد  ۱۱-توضیحاتی در رابطه با صنایع دستی ؟  

آنچه مقوله صنایع دستی را از هنر کاردستی متمایز میسازد، هدف از ساخته آنهاست. صنایع دستی لوازمی هستند که قرار است مورد استفاده قرار گرفته و کهنه، پوسیده و غیره شوند. مورد استفاده آنها بیش از یک تزئین سادهاست. صنایع دستی اغلب کارهای فرهنگی و رسومی تری تلقی میشوند زیرا به عنوان

بخشی از ملزومات زندگی روزمره مطرح هستند. درحالی که هنر و کاردستی بیشتر یک فعالیت سرگرمی

گونه و یک ارائه بی نقص از یک تکنیک خلاقیت است.  

۱۲-تولید کدامیک از صنایع دستی زیر در انحصار زنان و دختران خانه داراست؟  

رودوزی یکی از صنایع دستی در آذربایجان غربی است که اختصار به دختران و زنان خانه دار دارد  ۱۱-صنایع دستی استان آذربایجان غربی بیشتر با کدام موارد است؟  

صنایع دستی آذربایجان غربی بیشتر با چوب و الیاف است.  

۱۴-طرح فرش ماهی افشار مربوط به کدامیک از شهرستان های زیر می باشد؟  

بخش تکاب شهرستان میاندوآب، از نواحی عمده قالیبافی آذربایجان غربی است و قالیهای آن طرح فرش ماهی افشار تکاب مشهور است.  

۱۱-طرح فرش ریز ماهی مربوط به شهرستان…………می باشد؟  

بخش تکاب شهرستان میاندوآب، از نواحی عمده قالیبافی آذربایجان غربی است و قالیهای آن طرح فرش ماهی افشار تکاب مشهور است.  

۱۶-صنعت قالیبافی در کدام شهرهای استان بیشتر رایج است؟  

صنعت قالیبافی بیشتر در شهر های تکاب و خویی بیشتر رواج دارد.  

۱۷-قدیمی ترین قالی کشف شده در جهان توسط ایرانیان در کدام دوره بوده است؟  

قدیمی ترین قالی کشف شده در جهان حدود۲۱۲۲سال پیش توسط ایرانیان در دوره ی هخامنشیان ثبت تاریخ شده به نام قالی پازیریک که فرشی در ابعاد۱۴۲/۱۱*۲۲۲سانتی متر با گره متقارن- معروف به گره ترکی – که رج شمار آن تقریبا برابر با ۱۶۲۲ گره در دسی متر مربع ذکر کرده اند  

۱۴-از بنیان گذاران شیشه حرارتی در استان آذربایجان غربی چه کسی می باشد؟  جلال جهانگیری از بنیانگذاران صنعت شیشه حرارتی در استان محسوب می شود  

۱۲-چرا مسافران محترم به شهرستان ارومیه ، نباید چندان در زمینه برقراری ارتباط با مردم این شهر نگران باشند؟  

شیعه، سنی،یهودی،آشوری وارمنی ها در کنار هم و علاوه بر فارسی ، با زبان های ترکی ، کردی ، آشوری و ارمنی به صورت کاملا مسالمت آمیز زندگی می کنند.  

۲۲-بزرگترین وپرجمعیت ترین ایلات استان کدامند؟  

بزرگترین وپرجمعیت ترین ایلات استان ایل جلالی ومیلان می باشد.    ۲۱-گورانی و هوره از جمله ترانه های محلی ………آذربایجان غربی است.؟  

گورانی و هوره از جمله ترانه های محلی کرد آذربایجان غربی است.  

۲۲- آذربایجان غربی از تنوع قومی و فرهنگی خاصی برخوردار است که به همین دلیل سرزمین …….. و ……… می نامند؟  

آذربایجان غربی از تنوع قومی و فرهنگی خاصی برخوردار است که به همین دلیل سرزمین .مناره ها و ناقوسها. می نامند.  

۲۱-جشن انگور در استان اذربایجان غربی در چه ماهی برگزار می شود؟  جشن انگور در استان آذربایجان غربی در شهریور برگزار می شود.  

۲۴- ابزاری سنتی برای عرق گیری از بید مشک چه نام دارد؟  

ابزاری سنتی برای عرق گیری از بید مشک نی قازان نام دارد.  

۲۱-گویش های محلی آذربایجان غربی به چند دسته تقسیم می شود؟  

گویش های محلی آذربایجان غربی به ۴ دسته ترکی-کردی-ارمنی-آشوری  تقسیم می شود  

۲۶-بیشترین تعداد متکلم در اذربایجان غربی مربوط به کدام زبان یا گویش است؟  بیشترین تعداد متکلم در اذربایجان غربی مربوط به زبان یا گویش ترکی است.  

۲۷-لهجه کردی شمال در آذربایجان غربی از کجا آغاز و تا کجا را در بر می گیرد؟  لهجه کردی شمال در آذربایجان غربی از شمال ماکو تا اشنویه را در بر می گیرد.  ۲۴-کردهای ساکن ارومیه اکثرا چه مذهبی دارند؟  

کردهای ساکن ارومیه اکثرا سنی  مذهب هستند.  

۲۲-زبان ارمنی شاخه ای از زبانهای …….. و ………. است  

زبان ارمنی شاخه ای از زبانهای هندی- اروپایی است.  

۱۲-ادبیات ملی فولکلور در میان کدام قوم در آذربایجان غربی بسیار غنی است؟  ادبیات ملی فولکلور در میان قوم کردها در آذربایجان غربی بسیار غنی است.