-مدل محتوای O*NET

مدل محتوای O*NET®

مدل محتوا شالوده مفهومی O*NET است. مدل محتوا چارچوبی را ارائه می دهد که مهم ترین انواع اطلاعات در مورد کار را شناسایی می کند و آنها را در یک سیستم تئوری و تجربی ادغام می کند.

مدل محتوا با استفاده از تحقیق در مورد شغل و تجزیه و تحلیل سازمانی توسعه یافته است. این دیدگاهی را مجسم می کند که شخصیت مشاغل (از طریق توصیفگرهای شغل محور) و افراد (از طریق توصیفگرهای کارگر محور) را منعکس می کند. مدل محتوا همچنین اجازه می دهد تا اطلاعات شغلی در مشاغل، بخش ها یا صنایع (توصیفگرهای بین شغلی) و در داخل مشاغل (توصیفگرهای خاص شغلی) اعمال شود. این توصیفگرها در شش حوزه اصلی سازماندهی شده‌اند که کاربر را قادر می‌سازد تا روی حوزه‌هایی از اطلاعات که ویژگی‌ها و ویژگی‌های کلیدی کارگران و مشاغل را مشخص می‌کند، تمرکز کند.

برای دانلود یک فایل مرجع از همه عناصر مدل محتوا، از صفحه فایل‌های داده فعلی ما دیدن کنید . در آنجا، همچنین می‌توانید رتبه‌بندی داده‌های شغلی خاص را برای عناصر مدل محتوا جمع‌آوری‌شده توسط برنامه جمع‌آوری داده O*NET بیابید.

ویژگی های کارگر

ویژگی های پایداری که ممکن است بر عملکرد و ظرفیت کسب دانش و مهارت های مورد نیاز برای عملکرد مؤثر کار تأثیر بگذارد.

ویژگی های کارگر شامل ویژگی های پایدار افراد است که ممکن است بر نحوه برخورد آنها با وظایف و نحوه کسب دانش و مهارت های مربوط به کار تأثیر بگذارد. به طور سنتی، تجزیه و تحلیل توانایی ها رایج ترین تکنیک برای مقایسه مشاغل از نظر این ویژگی های کارگر بوده است. با این حال، تحقیقات اخیر از گنجاندن انواع دیگر ویژگی های کارگر پشتیبانی می کند. به ویژه، علایق، ارزش ها و سبک های کاری در ادبیات سازمانی مورد حمایت قرار گرفته اند. علایق و ارزش ها منعکس کننده ترجیحات برای محیط های کاری و نتایج هستند. متغیرهای سبک کار، تفاوت‌های رویه‌ای معمولی را در نحوه انجام کار نشان می‌دهند.

 • پوشه ( باز کن )توانایی ها
  ویژگی های ماندگار فرد که بر عملکرد تأثیر می گذارد
 • پوشه ( باز کن )علایق شغلی
  ترجیحات برای محیط های کاری پروفایل های علاقه شغلی (OIPs) با مدل هالند (۱۹۸۵، ۱۹۹۷) از تیپ های شخصیتی و محیط های کاری سازگار است.
  • واقع بین
   مشاغل واقع بینانه اغلب شامل فعالیت های کاری است که شامل مشکلات و راه حل های عملی و عملی است. آنها اغلب با گیاهان، حیوانات و مواد دنیای واقعی مانند چوب، ابزار و ماشین آلات سر و کار دارند. بسیاری از مشاغل نیاز به کار در خارج از منزل دارند و شامل کاغذبازی زیاد یا کار نزدیک با دیگران نیستند.

   داده های جمع آوری شده توسط O*NET Data Collection Program، وزارت کار ایالات متحده

  • تحقیقی
   مشاغل تحقیقی اغلب شامل کار با ایده ها هستند و نیاز به تفکر گسترده ای دارند. این مشاغل می توانند شامل جستجوی حقایق و کشف مشکلات ذهنی باشند.

   داده های جمع آوری شده توسط O*NET Data Collection Program، وزارت کار ایالات متحده

  • هنری
   مشاغل هنری اغلب شامل کار با فرم ها، طرح ها و الگوها است. آنها اغلب نیاز به بیان خود دارند و کار را می توان بدون پیروی از یک سری قوانین روشن انجام داد.

   داده های جمع آوری شده توسط O*NET Data Collection Program، وزارت کار ایالات متحده

  • اجتماعی
   مشاغل اجتماعی غالباً شامل کار، برقراری ارتباط با افراد و آموزش دادن آنها می شود. این مشاغل اغلب شامل کمک یا ارائه خدمات به دیگران است.

   داده های جمع آوری شده توسط O*NET Data Collection Program، وزارت کار ایالات متحده

  • کارآفرین
   مشاغل سازمانی اغلب شامل راه اندازی و اجرای پروژه ها هستند. این مشاغل می توانند شامل رهبری افراد و تصمیم گیری های زیادی باشند. گاهی اوقات آنها نیاز به ریسک دارند و اغلب با تجارت سروکار دارند.

   داده های جمع آوری شده توسط O*NET Data Collection Program، وزارت کار ایالات متحده

  • مرسوم
   مشاغل متعارف اغلب شامل پیروی از رویه ها و روال های معین است. این مشاغل می تواند شامل کار با داده ها و جزئیات بیشتر از ایده ها باشد. معمولاً یک خط اقتدار مشخص وجود دارد که باید دنبال شود.

   داده های جمع آوری شده توسط O*NET Data Collection Program، وزارت کار ایالات متحده

 • پوشه ( باز کن )ارزش های کاری
  جنبه های جهانی کار متشکل از نیازهای خاصی است که برای رضایت فرد مهم است. الگوهای تقویت کننده شغلی (ORPs) بر اساس تئوری تنظیم کار (Dawis & Lofquist، ۱۹۸۴) است.
  • دستاورد
   مشاغلی که این ارزش کاری را برآورده می کنند، نتیجه گرا هستند و به کارکنان اجازه می دهند از قوی ترین توانایی های خود استفاده کنند و به آنها احساس موفقیت می دهند. نیازهای مربوطه عبارتند از استفاده از توانایی و دستیابی.

   داده های جمع آوری شده توسط O*NET Data Collection Program، وزارت کار ایالات متحده

   • استفاده از توانایی
    کارگران در این شغل از توانایی های فردی خود استفاده می کنند.

    داده ها جمع آوری نشده است

   • دستاورد
    کارگران در این شغل احساس موفقیت می کنند.

    داده ها جمع آوری نشده است

  • شرایط کاری
   مشاغلی که این ارزش کاری را برآورده می کنند، امنیت شغلی و شرایط کاری خوب را ارائه می دهند. نیازهای مربوطه عبارتند از: فعالیت، غرامت، استقلال، امنیت، تنوع و شرایط کاری.

   داده های جمع آوری شده توسط O*NET Data Collection Program، وزارت کار ایالات متحده

   • فعالیت
    کارگران این شغل همیشه مشغول هستند.

    داده ها جمع آوری نشده است

   • استقلال
    کارگران این شغل به تنهایی کار خود را انجام می دهند.

    داده ها جمع آوری نشده است

   • تنوع
    کارگران این شغل هر روز کارهای متفاوتی برای انجام دادن دارند.

    داده ها جمع آوری نشده است

   • جبران خسارت
    کارگران این شغل در مقایسه با سایر کارگران دستمزد خوبی دریافت می کنند.

    داده ها جمع آوری نشده است

   • امنیت
    کارگران این شغل دارای اشتغال ثابت هستند.

    داده ها جمع آوری نشده است

   • شرایط کاری
    کارگران این شغل شرایط کاری خوبی دارند.

    داده ها جمع آوری نشده است

  • به رسمیت شناختن
   مشاغلی که این ارزش کاری را برآورده می کنند، پیشرفت، پتانسیل رهبری را ارائه می دهند و اغلب معتبر تلقی می شوند. نیازهای مربوطه عبارتند از پیشرفت، اقتدار، شناخت و وضعیت اجتماعی.

   داده های جمع آوری شده توسط O*NET Data Collection Program، وزارت کار ایالات متحده

   • پیشرفت
    کارگران در این شغل فرصت هایی برای پیشرفت دارند.

    داده ها جمع آوری نشده است

   • به رسمیت شناختن
    کارگرانی که در این شغل مشغول به کار هستند، برای کاری که انجام می دهند، تقدیر می شوند.

    داده ها جمع آوری نشده است

   • قدرت
    کارگرانی که در این شغل هستند به دیگران راهنمایی و دستور می دهند.

    داده ها جمع آوری نشده است

   • موقعیت اجتماعی
    کارگرانی که در این شغل هستند توسط دیگران در شرکت و جامعه خود مورد توجه قرار می گیرند.

    داده ها جمع آوری نشده است

  • روابط
   مشاغلی که این ارزش کاری را برآورده می کنند به کارمندان این امکان را می دهند که به دیگران خدمات ارائه دهند و با همکاران در یک محیط دوستانه غیر رقابتی کار کنند. نیازهای مربوطه عبارتند از همکاران، ارزشهای اخلاقی و خدمات اجتماعی.

   داده های جمع آوری شده توسط O*NET Data Collection Program، وزارت کار ایالات متحده

   • همکاران
    کارگران در این شغل همکارانی دارند که به راحتی می توان با آنها کنار آمد.

    داده ها جمع آوری نشده است

   • خدمات اجتماعی
    کارگران در این شغل کاری دارند که در آن کارهایی را برای افراد دیگر انجام می دهند.

    داده ها جمع آوری نشده است

   • ارزشهای اخلاقی
    کارگران این شغل هرگز تحت فشار قرار نمی گیرند تا کارهایی را انجام دهند که بر خلاف حس درست و غلط بودن آنها باشد.

    داده ها جمع آوری نشده است

  • پشتیبانی
   مشاغلی که این ارزش کاری را برآورده می کنند، مدیریت حمایتی را ارائه می دهند که پشت سر کارمندان قرار می گیرد. نیازهای مربوطه عبارتند از: سیاست های شرکت، نظارت: روابط انسانی و نظارت: فنی.

   داده های جمع آوری شده توسط O*NET Data Collection Program، وزارت کار ایالات متحده

   • سیاست ها و رویه های شرکت
    با کارگرانی که در این شغل هستند رفتار منصفانه ای از سوی شرکت صورت می گیرد.

    داده ها جمع آوری نشده است

   • نظارت، روابط انسانی
    کارگران در این شغل سرپرستانی دارند که با مدیریت از کارگران خود پشتیبانی می کنند.

    داده ها جمع آوری نشده است

   • نظارت، فنی
    کارگران در این شغل سرپرستانی دارند که کارگران خود را به خوبی آموزش می دهند.

    داده ها جمع آوری نشده است

  • استقلال
   مشاغلی که این ارزش کاری را برآورده می کنند به کارمندان اجازه می دهند تا خودشان کار کنند و تصمیم بگیرند. نیازهای مربوطه عبارتند از خلاقیت، مسئولیت پذیری و خودمختاری.

   داده های جمع آوری شده توسط O*NET Data Collection Program، وزارت کار ایالات متحده

   • خلاقیت
    کارگران در این شغل ایده های خود را امتحان می کنند.

    داده ها جمع آوری نشده است

   • مسئولیت
    کارگران این شغل به تنهایی تصمیم می گیرند.

    داده ها جمع آوری نشده است

   • خودمختاری
    کارگران در این شغل کار خود را با نظارت کمی برنامه ریزی می کنند.

    داده ها جمع آوری نشده است

 • پوشه ( باز کن )سبک های کاری
  ویژگی‌های شخصی که می‌تواند بر عملکرد یک فرد تأثیر بگذارد.
  • پوشه ( بسته شد)جهت گیری پیشرفت
   شغل مستلزم تعیین هدف شخصی، تلاش برای موفقیت در آن اهداف و تلاش برای شایستگی در کار خود است
  • نفوذ اجتماعی
   شغل مستلزم تأثیرگذاری بر دیگران در سازمان و نمایش انرژی و رهبری است
   • رهبری
    شغل مستلزم تمایل به رهبری، مسئولیت پذیری و ارائه نظرات و راهنمایی است.

    داده های جمع آوری شده توسط O*NET Data Collection Program، وزارت کار ایالات متحده

  • پوشه ( بسته شد)جهت گیری بین فردی
   شغل مستلزم خوش‌رفتاری، همکاری، حساس بودن نسبت به دیگران، آسان بودن در کنار آمدن با سایر اعضای سازمان است.
  • پوشه ( بسته شد)تنظیم
   شغل برای مقابله با فشار، استرس، انتقاد، عقب‌نشینی، مشکلات شخصی و کاری و غیره به پختگی، متانت، انعطاف‌پذیری و خویشتن‌داری نیاز دارد.
  • پوشه ( بسته شد)وظیفه شناسی
   شغل مستلزم قابل اعتماد بودن، تعهد به انجام صحیح و با دقت کار، و قابل اعتماد بودن، پاسخگویی و توجه به جزئیات است.
  • استقلال
   کار مستلزم توسعه روش‌های انجام کارها، هدایت خود با نظارت کم یا بدون نظارت و وابستگی به خود برای انجام کارها است.

   داده های جمع آوری شده توسط O*NET Data Collection Program، وزارت کار ایالات متحده

  • پوشه ( بسته شد)هوش عملی
   شغل نیاز به تولید ایده های مفید و تفکر منطقی دارد

الزامات کارگر

توصیف کننده هایی که به ویژگی های مرتبط با کار که از طریق تجربه و آموزش به دست آمده و/یا توسعه یافته اند، اشاره می کنند.

الزامات کارگر نشان دهنده ویژگی های توسعه یافته یا اکتسابی یک فرد است که ممکن است با عملکرد کاری مرتبط باشد مانند دانش و مهارت مرتبط با کار. دانش نشان دهنده کسب حقایق و اصول در مورد یک حوزه اطلاعاتی است. تجربه پایه و اساس ایجاد رویه هایی را برای کار با دانش داده شده می گذارد. این روش ها بیشتر به عنوان مهارت شناخته می شوند. مهارت ها ممکن است بیشتر به مهارت های پایه و مهارت های متقابل تقسیم شوند. مهارت های اساسی مانند خواندن، کسب دانش جدید را تسهیل می کند. مهارت های متقابل عملکردی، مانند حل مسئله، در چندین حوزه از فعالیت ها گسترش می یابد.

الزامات تجربه

الزامات مربوط به فعالیت های کاری قبلی و به صراحت با انواع خاصی از فعالیت های کاری مرتبط است.

این دامنه شامل اطلاعات مربوط به سوابق تجربی معمول کارگران در یک شغل یا گروهی از مشاغل از جمله گواهینامه، مجوز، و داده های آموزشی است. به عنوان مثال، اطلاعات مربوط به گواهینامه های حرفه ای یا سازمانی مورد نیاز برای ورود و پیشرفت در یک شغل، آموزش یا آموزش ترجیحی، و دوره های کارآموزی مورد نیاز توسط این بخش از مدل مستند می شود.

 • پوشه ( باز کن )تجربه و آموزش
  اگر فردی برای انجام این کار استخدام می شد، چه مقدار از موارد زیر مورد نیاز است؟
  • تجربه کاری مرتبط
   میزان سابقه کار مرتبط مورد نیاز برای استخدام شدن برای کار؟

   داده های جمع آوری شده توسط O*NET Data Collection Program، وزارت کار ایالات متحده

  • آموزش در محل یا داخل کارخانه
   مقدار آموزش در محل یا داخل کارخانه (به عنوان مثال، آموزش سازماندهی شده در کلاس اتاق) برای انجام کار مورد نیاز است؟

   داده های جمع آوری شده توسط O*NET Data Collection Program، وزارت کار ایالات متحده

  • آموزش حین کار
   میزان آموزش حین کار مورد نیاز برای انجام کار؟

   داده های جمع آوری شده توسط O*NET Data Collection Program، وزارت کار ایالات متحده

  • دوره کار آموزی
   کارآموزی ترکیبی از آموزش در حین کار و آموزش های مرتبط است که در آن کارگران جنبه های عملی و نظری یک شغل بسیار ماهر را می آموزند. برنامه های کارآموزی می تواند توسط کارفرمایان فردی، کارفرمایان مشترک و گروه های کارگری و/ یا انجمن های کارفرمایی حمایت شود.
   • دوره کار آموزی
    تکمیل یک دوره کارآموزی مرتبط با شغل برای انجام کار.

    داده های جمع آوری شده توسط O*NET Data Collection Program، وزارت کار ایالات متحده

 • پوشه ( باز کن )مهارت های پایه – شرط ورود
  شرط ورود برای ظرفیت های توسعه یافته که یادگیری یا کسب سریعتر دانش را تسهیل می کند
 • پوشه ( باز کن )مهارت های متقابل عملکردی – شرط ورود
  الزامات ورود برای ظرفیت های توسعه یافته که عملکرد فعالیت هایی را که در بین مشاغل انجام می شود تسهیل می کند
 • پوشه ( باز کن )صدور مجوز
  مجوزها، گواهی ها یا ثبت نام هایی که برای نشان دادن اینکه صاحب شغل مهارت های خاصی را به دست آورده است اعطا می شود. این شامل الزامات برای دریافت این اعتبارنامه ها و سازمان یا آژانسی است که به داشتن آنها نیاز دارد.
  • مجوز، گواهی یا ثبت نام مورد نیاز است
   حداقل یک گواهینامه، گواهینامه یا ثبت نام برای انجام این شغل مورد نیاز است، از جمله گواهینامه رانندگی یا اپراتور وسیله نقلیه. مجوز(ها)، گواهی(ها)، یا ثبت(های) خاص فهرست شده است.

   داده ها توسط CareerOneStop، وزارت کار ایالات متحده جمع آوری شده است

  • پوشه ( بسته شد)مجوز یا گواهی خاص مورد نیاز است
   آموزش، آموزش، امتحان یا سایر شرایط لازم برای اخذ مجوزها، گواهینامه ها یا ثبت نام مورد نیاز برای انجام این شغل
  • آموزش و پرورش تکمیلی
   حفظ مجوزها، گواهینامه ها یا ثبت نام مورد نیاز برای انجام این شغل مستلزم کار دوره ای اضافی است.

   داده ها توسط CareerOneStop، وزارت کار ایالات متحده جمع آوری شده است

  • پوشه ( بسته شد)الزامات سازمان و آژانس
   سازمان‌ها یا آژانس‌هایی که برای انجام یک کار به مجوزها، گواهی‌ها یا ثبت‌نام خاصی نیاز دارند

الزامات شغلی

مجموعه ای جامع از متغیرها یا عناصر جزئی که نیازهای مشاغل مختلف را توصیف می کند.

این دامنه شامل اطلاعات مربوط به فعالیت های معمولی است که در بین مشاغل مورد نیاز است. اطلاعات وظیفه اغلب برای توصیف یک شغل یا گروه شغلی بسیار خاص است. رویکرد O*NET شناسایی فعالیت‌های کاری تعمیم‌یافته (GWA) و فعالیت‌های کاری دقیق (DWAs) برای خلاصه کردن انواع گسترده‌تر و خاص‌تر رفتارها و وظایف شغلی است که ممکن است در چندین شغل انجام شود. استفاده از این چارچوب امکان استفاده از یک مجموعه توصیفگر را برای توصیف بسیاری از مشاغل فراهم می کند. متغیرهای زمینه ای مانند بافت فیزیکی، اجتماعی یا ساختاری کار که ممکن است خواسته های خاصی را بر کارگر یا فعالیت ها تحمیل کند نیز در این بخش گنجانده شده است.

ویژگی های نیروی کار

متغیرهایی که ویژگی های کلی مشاغل را که ممکن است بر الزامات شغلی تأثیر بگذارد را تعریف و توصیف می کنند.

سازمان ها به صورت مجزا وجود ندارند. آنها باید در یک ساختار اجتماعی و اقتصادی گسترده تر عمل کنند. برای مفید بودن، یک سیستم طبقه بندی شغلی باید ویژگی های زمینه ای جهانی را در خود جای دهد. O*NET این اطلاعات را با پیوند دادن اطلاعات توصیفی شغلی به اطلاعات آماری بازار کار فراهم می کند. این شامل داده های حقوق و دستمزد، چشم انداز اشتغال و اطلاعات اندازه صنعت است. بسیاری از این اطلاعات خارج از محدوده برنامه O*NET جمع آوری شده است. تلاش‌های مشترک با سازمان‌هایی مانند اداره آمار کار، وزارت بازرگانی، وزارت دفاع، Career One Stop، اداره سرشماری ایالات متحده، و اداره استخدام و آموزش این ارتباطات اطلاعاتی بازار کار را تسهیل می‌کند.

اطلاعات ویژه شغل

متغیرها یا سایر عناصر مدل محتوا مشاغل انتخاب شده یا خاص.

اطلاعات مربوط به شغل، مجموعه جامعی از عناصری را که برای یک شغل واحد یا یک خانواده شغلی با تعریف محدود اعمال می شود، جزئیات می دهد. این دامنه به موازات سایر حوزه‌های مدل محتوا است زیرا شامل الزاماتی مانند دانش، مهارت‌ها و وظایف مرتبط با کار، علاوه بر ماشین‌ها، تجهیزات، ابزارها، نرم‌افزارها و کارکنان فناوری اطلاعات است که ممکن است در محل کار خود استفاده کنند. اطلاعات بازار کار تعریف شده توسط صنعت یا شغل نیز در اینجا ارائه شده است. این دامنه به ویژه هنگام توسعه برنامه های کاربردی خاص اطلاعات O*NET اهمیت دارد. به عنوان مثال، برای مشخص کردن آموزش، توسعه توصیف موقعیت یا طراحی مجدد مشاغل، لازم است به اطلاعات توصیفی خاص شغل مراجعه کنید.

 • پوشه ( باز کن )عنوان
  عنوان و کد اصلی برای شناسایی یک شغل واحد در طبقه بندی O*NET-SOC استفاده می شود
  • عنوان
   عنوان و کد شغلی O*NET-SOC

   داده های جمع آوری شده توسط O*NET Data Collection Program، وزارت کار ایالات متحده

 • پوشه ( باز کن )شرح
  بیانیه وظایف مورد نیاز یا مهم که توسط کارگران در یک شغل در طبقه بندی O*NET-SOC انجام می شود.
  • شرح
   شرح شغل O*NET-SOC

   داده های جمع آوری شده توسط O*NET Data Collection Program، وزارت کار ایالات متحده

 • پوشه ( باز کن )عناوین جایگزین
  عناوین جایگزین یا “عناوین عمومی” شامل عناوین شغلی مرتبط و عناوین شغلی است که از متصدیان مشاغل، کارشناسان شغلی، سازمان‌های دولتی، گروه‌های حرفه‌ای، ورودی مشتریان، آگهی‌های شغلی کارفرما، و سایر سیستم‌های طبقه‌بندی مشاغل جمع‌آوری شده‌اند.
  • فهرست عناوین جایگزین
   فهرست عناوین جایگزین

   داده های جمع آوری شده توسط O*NET Data Collection Program، وزارت کار ایالات متحده

  • نمونه لیست عناوین گزارش شده
   فهرست نمونه عناوین گزارش شده

   داده های جمع آوری شده توسط O*NET Data Collection Program، وزارت کار ایالات متحده

 • پوشه ( باز کن )وظایف
  وظایف خاص شغل
  • فهرست وظیفه یا لیست کار
   لیست وظایف برای هر شغل

   داده های جمع آوری شده توسط O*NET Data Collection Program، وزارت کار ایالات متحده

 • پوشه ( باز کن )مهارت های فناوری
  فن آوری اطلاعات و مهارت های نرم افزاری ضروری برای عملکرد یک نقش شغلی.
  • فهرست مهارت های فناوری
   فهرست مهارت های فناوری برای هر شغل.

   داده های جمع آوری شده توسط O*NET Data Collection Program، وزارت کار ایالات متحده

 • پوشه ( باز کن )ابزار
  ماشین آلات، تجهیزات و ابزار ضروری برای اجرای یک نقش شغلی.
  • فهرست ابزار
   لیست ماشین آلات، تجهیزات و ابزار برای هر شغل.

   داده های جمع آوری شده توسط O*NET Data Collection Program، وزارت کار ایالات متحده