مدل محتوای ریز O*NET

ویژگی های کارگر

ویژگی های پایداری که ممکن است بر عملکرد و ظرفیت کسب دانش و مهارت های مورد نیاز برای عملکرد مؤثر کار تأثیر بگذارد.

ویژگی های کارگر شامل ویژگی های پایدار افراد است که ممکن است بر نحوه برخورد آنها با وظایف و نحوه کسب دانش و مهارت های مربوط به کار تأثیر بگذارد. به طور سنتی، تجزیه و تحلیل توانایی ها رایج ترین تکنیک برای مقایسه مشاغل از نظر این ویژگی های کارگر بوده است. با این حال، تحقیقات اخیر از گنجاندن انواع دیگر ویژگی های کارگر پشتیبانی می کند. به ویژه، علایق، ارزش ها و سبک های کاری در ادبیات سازمانی مورد حمایت قرار گرفته اند. علایق و ارزش ها منعکس کننده ترجیحات برای محیط های کاری و نتایج هستند. متغیرهای سبک کار، تفاوت‌های رویه‌ای معمولی را در نحوه انجام کار نشان می‌دهند.

ویژگی های ماندگار فرد که بر عملکرد تأثیر می گذارد

توانایی هایی که بر کسب و کاربرد دانش در حل مسئله تأثیر می گذارد

توانایی هایی که بر کسب و کاربرد اطلاعات کلامی در حل مسئله تأثیر می گذارد

 • درک شفاهی

توانایی گوش دادن و درک اطلاعات و ایده های ارائه شده از طریق کلمات و جملات گفتاری.

 • درک نوشتاری

توانایی خواندن و درک اطلاعات و ایده های ارائه شده به صورت نوشتاری.

 • بیان شفاهی

توانایی انتقال اطلاعات و ایده ها در صحبت کردن به طوری که دیگران متوجه شوند.

 • اصطلاح نوشتاری

توانایی انتقال اطلاعات و ایده ها به صورت نوشتاری تا دیگران متوجه شوند.

توانایی هایی که بر کاربرد و دستکاری اطلاعات در حل مسئله تأثیر می گذارد

 • روانی ایده ها

توانایی ارائه تعدادی ایده در مورد یک موضوع (تعداد ایده ها مهم است نه کیفیت، درستی یا خلاقیت آنها).

 • اصالت

توانایی ارائه ایده های غیرمعمول یا هوشمندانه در مورد یک موضوع یا موقعیت خاص، یا ایجاد راه های خلاقانه برای حل یک مشکل.

 • حساسیت به مشکل

توانایی تشخیص اینکه چه زمانی چیزی اشتباه است یا احتمال دارد اشتباه پیش برود. این شامل حل مشکل نیست، فقط تشخیص وجود مشکل است.

 • استدلال استقرایی یا قیاسی

توانایی اعمال قواعد کلی برای مسائل خاص برای تولید پاسخ های منطقی.

 • استدلال استقرایی

توانایی ترکیب قطعات اطلاعات برای تشکیل قواعد یا نتیجه گیری های کلی (شامل یافتن رابطه ای بین رویدادهای به ظاهر نامرتبط).

 • سفارش اطلاعات

توانایی ترتیب دادن چیزها یا اعمال به ترتیب یا الگوی معین بر اساس قاعده یا مجموعه ای از قوانین خاص (مثلاً الگوهای اعداد، حروف، کلمات، تصاویر، عملیات ریاضی).

 • انعطاف پذیری دسته

توانایی تولید یا استفاده از مجموعه‌های مختلف قوانین برای ترکیب یا گروه‌بندی چیزها به روش‌های مختلف.

توانایی هایی که بر حل مسائل مربوط به روابط ریاضی تأثیر می گذارد

 • استدلال ریاضی

توانایی انتخاب روش ها یا فرمول های ریاضی مناسب برای حل یک مسئله.

 • تسهیلات شماره

توانایی جمع، تفریق، ضرب یا تقسیم سریع و صحیح.

توانایی های مربوط به یادآوری اطلاعات موجود

 • حفظ کردن

توانایی به خاطر سپردن اطلاعاتی مانند کلمات، اعداد، تصاویر و رویه ها.

توانایی های مربوط به کسب و سازماندهی اطلاعات بصری

 • سرعت بسته شدن

توانایی درک سریع، ترکیب و سازماندهی اطلاعات در الگوهای معنادار.

 • انعطاف پذیری بسته شدن

توانایی شناسایی یا تشخیص یک الگوی شناخته شده (شکل، شی، کلمه یا صدا) که در سایر مواد منحرف کننده پنهان است.

 • سرعت ادراکی

توانایی مقایسه سریع و دقیق شباهت ها و تفاوت ها بین مجموعه ای از حروف، اعداد، اشیاء، تصاویر یا الگوها. مواردی که باید مقایسه شوند ممکن است همزمان یا یکی پس از دیگری ارائه شوند. این توانایی همچنین شامل مقایسه یک شی ارائه شده با یک شی به خاطر سپرده شده است.

توانایی های مربوط به دستکاری و سازماندهی اطلاعات مکانی

 • جهت گیری فضایی

توانایی دانستن موقعیت مکانی خود در رابطه با محیط یا دانستن اینکه اشیاء دیگر در چه موقعیتی با شما قرار دارند.

 • تجسم

توانایی تصور اینکه چیزی پس از جابجایی یا زمانی که قطعات آن جابه‌جا می‌شوند یا مرتب می‌شوند چگونه به نظر می‌رسد.

توانایی های مرتبط با اعمال توجه

 • توجه انتخابی

توانایی تمرکز روی یک کار در یک دوره زمانی بدون حواس پرتی.

 • اشتراک وقت

توانایی جابجایی به جلو و عقب بین دو یا چند فعالیت یا منبع اطلاعاتی (مانند گفتار، صداها، لمس یا منابع دیگر).

توانایی هایی که بر ظرفیت دستکاری و کنترل اشیاء تأثیر می گذارد

توانایی های مربوط به دستکاری اشیا

 • ثبات بازو-دست

توانایی ثابت نگه داشتن دست و بازو در حین حرکت بازو یا در حالی که بازو و دست خود را در یک موقعیت نگه می دارید.

 • مهارت دستی

توانایی حرکت سریع دست، دست با بازو یا دو دست برای گرفتن، دستکاری یا جمع کردن اشیا.

 • مهارت انگشتان

توانایی انجام حرکات دقیق و هماهنگ انگشتان یک یا هر دو دست برای گرفتن، دستکاری یا جمع آوری اجسام بسیار کوچک.

توانایی های مربوط به کنترل و دستکاری اشیا در زمان و مکان

 • کنترل دقیق

توانایی تنظیم سریع و مکرر کنترل های ماشین یا وسیله نقلیه در موقعیت های دقیق.

 • هماهنگی چند اندام

توانایی هماهنگ کردن دو یا چند اندام (به عنوان مثال، دو دست، دو پا، یا یک پا و یک بازو) در حالت نشسته، ایستاده یا دراز کشیده. این شامل انجام فعالیت ها در حالی که تمام بدن در حرکت است نیست.

 • جهت گیری پاسخ

امکان انتخاب سریع بین دو یا چند حرکت در پاسخ به دو یا چند سیگنال مختلف (نورها، صداها، تصاویر). این شامل سرعتی است که با آن پاسخ صحیح با دست، پا یا سایر اعضای بدن شروع می شود.

 • کنترل نرخ

توانایی زمان‌بندی حرکات یا حرکت یک قطعه تجهیزات با پیش‌بینی تغییرات در سرعت و/ یا جهت یک جسم یا صحنه متحرک.

توانایی های مربوط به سرعت دستکاری اشیا

 • زمان پاسخ

توانایی پاسخ سریع (با دست، انگشت یا پا) به یک سیگنال (صدا، نور، تصویر) هنگام ظاهر شدن.

 • سرعت مچ-انگشت

توانایی انجام حرکات سریع، ساده و مکرر انگشتان، دست ها و مچ دست.

 • سرعت حرکت اندام

توانایی حرکت سریع دست ها و پاها.

توانایی هایی که بر قدرت، استقامت، انعطاف پذیری، تعادل و هماهنگی تأثیر می گذارد

توانایی های مربوط به ظرفیت اعمال نیرو

 • قدرت استاتیک

توانایی اعمال حداکثر نیروی عضلانی برای بلند کردن، فشار دادن، کشیدن یا حمل اجسام.

 • قدرت انفجاری

توانایی استفاده از انفجارهای کوتاه نیروی عضلانی برای به حرکت درآوردن خود (مانند پرش یا دوی سرعت)، یا پرتاب یک جسم.

 • قدرت دینامیک

توانایی اعمال نیروی عضلانی مکرر یا مداوم در طول زمان. این شامل استقامت عضلانی و مقاومت در برابر خستگی عضلانی است.

 • استحکام تنه

توانایی استفاده از ماهیچه های شکم و کمر برای حمایت از بخشی از بدن به طور مکرر یا مداوم در طول زمان بدون “تقویت” یا خستگی.

توانایی انجام فعالیت بدنی طولانی مدت بدون اینکه نفس خود را از دست بدهید

 • استقامت

توانایی انجام تمرینات بدنی در مدت زمان طولانی بدون اینکه باد یا نفس بکشید.

توانایی های مربوط به کنترل حرکات درشت بدن

 • انعطاف پذیری گسترده

توانایی خم شدن، کشش، پیچاندن یا رسیدن با بدن، بازوها و/ یا پاها.

 • انعطاف پذیری پویا

توانایی خم شدن سریع و مکرر، کشش، پیچش یا دراز شدن با بدن، بازوها و/ یا پاها.

 • هماهنگی کل بدن

توانایی هماهنگ کردن حرکت بازوها، پاها و تنه با هم زمانی که کل بدن در حرکت است.

 • تعادل بدن ناخالص

توانایی حفظ یا بازیابی تعادل بدن یا ایستادن در حالت ناپایدار.

توانایی هایی که بر ادراک دیداری، شنیداری و گفتاری تأثیر می گذارد

توانایی های مربوط به ورودی حسی بصری

 • نزدیک دید

توانایی دیدن جزئیات در فاصله نزدیک (در چند فوتی ناظر).

 • دور چشم

توانایی دیدن جزئیات از راه دور.

 • تمایز رنگ بصری

توانایی مطابقت یا تشخیص تفاوت بین رنگ ها، از جمله سایه های رنگ و روشنایی.

 • دید در شب

توانایی دیدن در شرایط کم نور.

 • نمای جانبی

توانایی دیدن اشیا یا حرکت اجسام به سمت خود زمانی که چشم ها به جلو نگاه می کنند.

 • درک عمق

توانایی قضاوت در مورد اینکه کدام یک از چندین شی از شما نزدیکتر یا دورتر است یا اینکه در مورد فاصله بین شما و یک شی قضاوت کنید.

 • حساسیت به نور

توانایی دیدن اشیا در حضور تابش خیره کننده یا نور روشن.

توانایی های مربوط به ورودی شنیداری و دهانی

 • حساسیت شنوایی

توانایی تشخیص یا تشخیص تفاوت بین صداهایی که در زیر و بم و بلندی متفاوت هستند.

 • توجه شنوایی

توانایی تمرکز روی یک منبع صدا در حضور صداهای مزاحم دیگر.

 • محلی سازی صدا

توانایی تشخیص جهتی که صدا از آن سرچشمه می گیرد.

 • تشخیص گفتار

توانایی شناسایی و درک گفتار شخص دیگر.

 • وضوح گفتار

توانایی صحبت کردن واضح تا دیگران بتوانند شما را درک کنند.

ترجیحات برای محیط های کاری پروفایل های علاقه شغلی (OIPs) با مدل هالند (۱۹۸۵، ۱۹۹۷) از تیپ های شخصیتی و محیط های کاری سازگار است.

 • واقع بین

مشاغل واقع بینانه اغلب شامل فعالیت های کاری است که شامل مشکلات و راه حل های عملی و عملی است. آنها اغلب با گیاهان، حیوانات و مواد دنیای واقعی مانند چوب، ابزار و ماشین آلات سر و کار دارند. بسیاری از مشاغل نیاز به کار در خارج از منزل دارند و شامل کاغذبازی زیاد یا کار نزدیک با دیگران نیستند.

 • تحقیقی

مشاغل تحقیقی اغلب شامل کار با ایده ها هستند و نیاز به تفکر گسترده ای دارند. این مشاغل می توانند شامل جستجوی حقایق و کشف مشکلات ذهنی باشند.

 • هنری

مشاغل هنری اغلب شامل کار با فرم ها، طرح ها و الگوها است. آنها اغلب نیاز به بیان خود دارند و کار را می توان بدون پیروی از یک سری قوانین روشن انجام داد.

 • اجتماعی

مشاغل اجتماعی غالباً شامل کار، برقراری ارتباط با افراد و آموزش دادن آنها می شود. این مشاغل اغلب شامل کمک یا ارائه خدمات به دیگران است.

 • کارآفرین

مشاغل سازمانی اغلب شامل راه اندازی و اجرای پروژه ها هستند. این مشاغل می توانند شامل رهبری افراد و تصمیم گیری های زیادی باشند. گاهی اوقات آنها نیاز به ریسک دارند و اغلب با تجارت سروکار دارند.

 • مرسوم

مشاغل متعارف اغلب شامل پیروی از رویه ها و روال های معین است. این مشاغل می تواند شامل کار با داده ها و جزئیات بیشتر از ایده ها باشد. معمولاً یک خط اقتدار مشخص وجود دارد که باید دنبال شود.

جنبه های جهانی کار متشکل از نیازهای خاصی است که برای رضایت فرد مهم است. الگوهای تقویت کننده شغلی (ORPs) بر اساس تئوری تنظیم کار (Dawis & Lofquist، ۱۹۸۴) است.

 • دستاورد

مشاغلی که این ارزش کاری را برآورده می کنند، نتیجه گرا هستند و به کارکنان اجازه می دهند از قوی ترین توانایی های خود استفاده کنند و به آنها احساس موفقیت می دهند. نیازهای مربوطه عبارتند از استفاده از توانایی و دستیابی.

 • استفاده از توانایی

کارگران در این شغل از توانایی های فردی خود استفاده می کنند.

داده ها جمع آوری نشده است

 • دستاورد

کارگران در این شغل احساس موفقیت می کنند.

داده ها جمع آوری نشده است

 • شرایط کاری

مشاغلی که این ارزش کاری را برآورده می کنند، امنیت شغلی و شرایط کاری خوب را ارائه می دهند. نیازهای مربوطه عبارتند از: فعالیت، غرامت، استقلال، امنیت، تنوع و شرایط کاری.

 • فعالیت

کارگران این شغل همیشه مشغول هستند.

داده ها جمع آوری نشده است

 • استقلال

کارگران این شغل به تنهایی کار خود را انجام می دهند.

داده ها جمع آوری نشده است

 • تنوع

کارگران این شغل هر روز کارهای متفاوتی برای انجام دادن دارند.

داده ها جمع آوری نشده است

 • جبران خسارت

کارگران این شغل در مقایسه با سایر کارگران دستمزد خوبی دریافت می کنند.

داده ها جمع آوری نشده است

 • امنیت

کارگران این شغل دارای اشتغال ثابت هستند.

داده ها جمع آوری نشده است

 • شرایط کاری

کارگران این شغل شرایط کاری خوبی دارند.

داده ها جمع آوری نشده است

 • به رسمیت شناختن

مشاغلی که این ارزش کاری را برآورده می کنند، پیشرفت، پتانسیل رهبری را ارائه می دهند و اغلب معتبر تلقی می شوند. نیازهای مربوطه عبارتند از پیشرفت، اقتدار، شناخت و وضعیت اجتماعی.

 • پیشرفت

کارگران در این شغل فرصت هایی برای پیشرفت دارند.

داده ها جمع آوری نشده است

 • به رسمیت شناختن

کارگرانی که در این شغل مشغول به کار هستند، برای کاری که انجام می دهند، تقدیر می شوند.

داده ها جمع آوری نشده است

 • قدرت

کارگرانی که در این شغل هستند به دیگران راهنمایی و دستور می دهند.

داده ها جمع آوری نشده است

 • موقعیت اجتماعی

کارگرانی که در این شغل هستند توسط دیگران در شرکت و جامعه خود مورد توجه قرار می گیرند.

داده ها جمع آوری نشده است

 • روابط

مشاغلی که این ارزش کاری را برآورده می کنند به کارمندان این امکان را می دهند که به دیگران خدمات ارائه دهند و با همکاران در یک محیط دوستانه غیر رقابتی کار کنند. نیازهای مربوطه عبارتند از همکاران، ارزشهای اخلاقی و خدمات اجتماعی.

 • همکاران

کارگران در این شغل همکارانی دارند که به راحتی می توان با آنها کنار آمد.

داده ها جمع آوری نشده است

 • خدمات اجتماعی

کارگران در این شغل کاری دارند که در آن کارهایی را برای افراد دیگر انجام می دهند.

داده ها جمع آوری نشده است

 • ارزشهای اخلاقی

کارگران این شغل هرگز تحت فشار قرار نمی گیرند تا کارهایی را انجام دهند که بر خلاف حس درست و غلط بودن آنها باشد.

داده ها جمع آوری نشده است

 • پشتیبانی

مشاغلی که این ارزش کاری را برآورده می کنند، مدیریت حمایتی را ارائه می دهند که پشت سر کارمندان قرار می گیرد. نیازهای مربوطه عبارتند از: سیاست های شرکت، نظارت: روابط انسانی و نظارت: فنی.

 • سیاست ها و رویه های شرکت

با کارگرانی که در این شغل هستند رفتار منصفانه ای از سوی شرکت صورت می گیرد.

داده ها جمع آوری نشده است

 • نظارت، روابط انسانی

کارگران در این شغل سرپرستانی دارند که با مدیریت از کارگران خود پشتیبانی می کنند.

داده ها جمع آوری نشده است

 • نظارت، فنی

کارگران در این شغل سرپرستانی دارند که کارگران خود را به خوبی آموزش می دهند.

داده ها جمع آوری نشده است

 • استقلال

مشاغلی که این ارزش کاری را برآورده می کنند به کارمندان اجازه می دهند تا خودشان کار کنند و تصمیم بگیرند. نیازهای مربوطه عبارتند از خلاقیت، مسئولیت پذیری و خودمختاری.

 • خلاقیت

کارگران در این شغل ایده های خود را امتحان می کنند.

داده ها جمع آوری نشده است

 • مسئولیت

کارگران این شغل به تنهایی تصمیم می گیرند.

داده ها جمع آوری نشده است

 • خودمختاری

کارگران در این شغل کار خود را با نظارت کمی برنامه ریزی می کنند.

داده ها جمع آوری نشده است

ویژگی‌های شخصی که می‌تواند بر عملکرد یک فرد تأثیر بگذارد.

شغل مستلزم تعیین هدف شخصی، تلاش برای موفقیت در آن اهداف و تلاش برای شایستگی در کار خود است

 • دستاورد / تلاش

شغل مستلزم ایجاد و حفظ اهداف موفقیت شخصی چالش برانگیز و تلاش برای تسلط بر وظایف است.

 • ماندگاری

کار مستلزم استقامت در مواجهه با موانع است.

 • ابتکار عمل

شغل مستلزم تمایل به قبول مسئولیت ها و چالش هاست.

شغل مستلزم تأثیرگذاری بر دیگران در سازمان و نمایش انرژی و رهبری است

 • رهبری

شغل مستلزم تمایل به رهبری، مسئولیت پذیری و ارائه نظرات و راهنمایی است.

شغل مستلزم خوش‌رفتاری، همکاری، حساس بودن نسبت به دیگران، آسان بودن در کنار آمدن با سایر اعضای سازمان است.

 • مشارکت

شغل مستلزم خوشرویی با دیگران در کار و نشان دادن نگرش خوش اخلاق و همکاری است.

 • نگرانی برای دیگران

شغل مستلزم حساس بودن به نیازها و احساسات دیگران و درک و کمک در کار است.

 • جهت گیری اجتماعی

شغل مستلزم ترجیح کار با دیگران به جای تنهایی و داشتن ارتباط شخصی با دیگران در محل کار است.

شغل برای مقابله با فشار، استرس، انتقاد، عقب‌نشینی، مشکلات شخصی و کاری و غیره به پختگی، متانت، انعطاف‌پذیری و خویشتن‌داری نیاز دارد.

 • خود کنترلی

شغل مستلزم حفظ خونسردی، کنترل احساسات، کنترل خشم و پرهیز از رفتار پرخاشگرانه، حتی در شرایط بسیار دشوار است.

 • تحمل استرس

شغل مستلزم پذیرش انتقاد و برخورد آرام و مؤثر با موقعیت‌های پر استرس است.

 • سازگاری/ انعطاف پذیری

شغل مستلزم باز بودن در برابر تغییرات (مثبت یا منفی) و تنوع قابل توجه در محل کار است.

شغل مستلزم قابل اعتماد بودن، تعهد به انجام صحیح و با دقت کار، و قابل اعتماد بودن، پاسخگویی و توجه به جزئیات است.

 • قابل اعتماد بودن

شغل مستلزم قابل اعتماد بودن، مسئولیت پذیر بودن و قابل اعتماد بودن و انجام تعهدات است.

 • توجه به جزئیات

کار مستلزم دقت در جزئیات و کامل در انجام وظایف کاری است.

 • تمامیت

شغل مستلزم صداقت و اخلاق است.

 • استقلال

کار مستلزم توسعه روش‌های انجام کارها، هدایت خود با نظارت کم یا بدون نظارت و وابستگی به خود برای انجام کارها است.

شغل نیاز به تولید ایده های مفید و تفکر منطقی دارد

 • نوآوری

شغل نیاز به خلاقیت و تفکر جایگزین دارد تا ایده های جدیدی برای مشکلات مربوط به کار ایجاد کند و پاسخ هایی به آنها بدهد.

 • تفکر تحلیلی

شغل نیاز به تجزیه و تحلیل اطلاعات و استفاده از منطق برای رسیدگی به مسائل و مشکلات مربوط به کار دارد.

محتوا و سر فصل ها بر اساس مدل O*NET – ۱۰۰%

الزامات کارگر

توصیف کننده هایی که به ویژگی های مرتبط با کار که از طریق تجربه و آموزش به دست آمده و/یا توسعه یافته اند، اشاره می کنند.

الزامات کارگر نشان دهنده ویژگی های توسعه یافته یا اکتسابی یک فرد است که ممکن است با عملکرد کاری مرتبط باشد مانند دانش و مهارت مرتبط با کار. دانش نشان دهنده کسب حقایق و اصول در مورد یک حوزه اطلاعاتی است. تجربه پایه و اساس ایجاد رویه هایی را برای کار با دانش داده شده می گذارد. این روش ها بیشتر به عنوان مهارت شناخته می شوند. مهارت ها ممکن است بیشتر به مهارت های پایه و مهارت های متقابل تقسیم شوند. مهارت های اساسی مانند خواندن، کسب دانش جدید را تسهیل می کند. مهارت های متقابل عملکردی، مانند حل مسئله، در چندین حوزه از فعالیت ها گسترش می یابد.

ظرفیت های توسعه یافته ای که یادگیری یا کسب سریعتر دانش را تسهیل می کند

ساختارهای پس‌زمینه برای کار با و کسب مهارت‌های خاص‌تر در حوزه‌های مختلف مورد نیاز است

 • درک مطلب

درک جملات و پاراگراف های نوشته شده در اسناد مربوط به کار.

 • گوش دادن فعال

توجه کامل به آنچه دیگران می گویند، وقت گذاشتن برای درک نکات گفته شده، پرسیدن سؤالات مناسب و عدم قطع صحبت در زمان های نامناسب.

 • نوشتن

برقراری ارتباط مؤثر به صورت نوشتاری و متناسب با نیازهای مخاطب.

 • صحبت کردن

صحبت کردن با دیگران برای انتقال موثر اطلاعات.

 • ریاضیات

استفاده از ریاضیات برای حل مسائل

 • علوم پایه

استفاده از قوانین و روش های علمی برای حل مسائل.

رویه هایی که به کسب سریعتر دانش و مهارت در حوزه های مختلف کمک می کند.

 • تفکر انتقادی

استفاده از منطق و استدلال برای شناسایی نقاط قوت و ضعف راه حل ها، نتیجه گیری ها یا رویکردهای جایگزین برای مشکلات.

 • یادگیری فعال

درک پیامدهای اطلاعات جدید برای حل مسئله و تصمیم گیری فعلی و آینده.

 • راهکارهای آموختن

انتخاب و استفاده از روش‌ها و روش‌های آموزشی/ آموزشی متناسب با موقعیت در هنگام یادگیری یا آموزش چیزهای جدید.

 • نظارت بر

نظارت/ ارزیابی عملکرد خود، سایر افراد یا سازمان ها برای ایجاد بهبود یا انجام اقدامات اصلاحی.

ظرفیت‌های توسعه‌یافته که عملکرد فعالیت‌هایی را که در بین مشاغل انجام می‌شوند تسهیل می‌کند

ظرفیت های توسعه یافته برای کار با افراد برای دستیابی به اهداف

 • ادراک اجتماعی

آگاه بودن از واکنش دیگران و درک اینکه چرا آنها مانند خودشان واکنش نشان می دهند.

 • هماهنگی

تنظیم اعمال در رابطه با اعمال دیگران.

 • اقناع

متقاعد کردن دیگران برای تغییر عقیده یا رفتارشان.

 • مذاکره

دور هم جمع کردن دیگران و تلاش برای آشتی دادن اختلافات.

 • دستور دادن

یاد دادن به دیگران چگونه کاری را انجام دهند.

 • جهت گیری خدمات

فعالانه به دنبال راه هایی برای کمک به مردم است.

ظرفیت‌های توسعه‌یافته برای حل مشکلات بدیع و نامشخص در محیط‌های پیچیده و دنیای واقعی استفاده می‌شود.

 • حل مسائل پیچیده

شناسایی مشکلات پیچیده و بررسی اطلاعات مرتبط برای توسعه و ارزیابی گزینه ها و اجرای راه حل ها.

ظرفیت‌های توسعه‌یافته مورد استفاده برای طراحی، راه‌اندازی، بهره‌برداری و اصلاح نقص‌های مربوط به کاربرد ماشین‌ها یا سیستم‌های فناوری

 • تجزیه و تحلیل عملیات

تجزیه و تحلیل نیازها و الزامات محصول برای ایجاد یک طرح.

 • طراحی فناوری

تولید یا تطبیق تجهیزات و فناوری برای پاسخگویی به نیازهای کاربر.

 • انتخاب تجهیزات

تعیین نوع ابزار و تجهیزات مورد نیاز برای انجام یک کار.

 • نصب و راه اندازی

نصب تجهیزات، ماشین آلات، سیم کشی یا برنامه هایی برای مطابقت با مشخصات.

 • برنامه نویسی

نوشتن برنامه های کامپیوتری برای اهداف مختلف.

 • نظارت بر عملیات

تماشای گیج‌ها، شماره‌گیرها یا سایر نشانگرها برای اطمینان از اینکه دستگاه به درستی کار می‌کند.

 • عملیات و کنترل

کنترل عملیات تجهیزات یا سیستم ها.

 • تعمیر و نگهداری تجهیزات

انجام تعمیر و نگهداری معمول بر روی تجهیزات و تعیین زمان و نوع نگهداری مورد نیاز.

 • عیب یابی

تعیین علل خطاهای عملیاتی و تصمیم گیری در مورد آن.

 • تعمیر

تعمیر ماشین آلات یا سیستم ها با استفاده از ابزار مورد نیاز.

 • تجزیه و تحلیل کنترل کیفیت

انجام تست ها و بازرسی محصولات، خدمات یا فرآیندها برای ارزیابی کیفیت یا عملکرد.

ظرفیت های توسعه یافته مورد استفاده برای درک، نظارت و بهبود سیستم های فنی-اجتماعی

 • قضاوت و تصمیم گیری

در نظر گرفتن هزینه ها و منافع نسبی اقدامات بالقوه برای انتخاب مناسب ترین.

 • تجزیه و تحلیل سیستم ها

تعیین اینکه یک سیستم چگونه باید کار کند و چگونه تغییرات در شرایط، عملیات و محیط بر نتایج تأثیر می گذارد.

 • ارزیابی سیستم ها

شناسایی معیارها یا شاخص های عملکرد سیستم و اقدامات لازم برای بهبود یا اصلاح عملکرد، نسبت به اهداف سیستم.

ظرفیت های توسعه یافته مورد استفاده برای تخصیص کارآمد منابع

 • مدیریت زمان

مدیریت زمان خود و دیگران.

 • مدیریت منابع مالی

تعیین چگونگی هزینه کردن پول برای انجام کار، و حسابداری برای این هزینه ها.

 • مدیریت منابع مادی

به دست آوردن و مشاهده استفاده مناسب از تجهیزات، امکانات و مواد مورد نیاز برای انجام کارهای معین.

 • مدیریت منابع پرسنلی

ایجاد انگیزه، توسعه و هدایت افراد در حین کار، شناسایی بهترین افراد برای کار.

مجموعه‌های سازمان‌دهی شده از اصول و حقایق که در حوزه‌های عمومی کاربرد دارند

آشنایی با اصول و حقایق مرتبط با مدیریت و حسابداری بازرگانی، مدیریت منابع انسانی و مادی در سازمان ها، فروش و بازاریابی، اقتصاد و اطلاعات اداری و سیستم های سازماندهی

 • مدیریت و مدیریت

آگاهی از اصول کسب و کار و مدیریت مربوط به برنامه ریزی استراتژیک، تخصیص منابع، مدل سازی منابع انسانی، تکنیک رهبری، روش های تولید و هماهنگی افراد و منابع.

 • اداری

آشنایی با رویه ها و سیستم های اداری و اداری مانند واژه پردازی، مدیریت فایل ها و سوابق، تنگ نگاری و رونویسی، طراحی فرم ها و اصطلاحات محل کار.

 • اقتصاد و حسابداری

آشنایی با اصول و شیوه های اقتصادی و حسابداری، بازارهای مالی، بانکداری و تجزیه و تحلیل و گزارش داده های مالی.

 • فروش و بازاریابی

آشنایی با اصول و روش های نمایش، تبلیغ و فروش محصولات یا خدمات. این شامل استراتژی ها و تاکتیک های بازاریابی، نمایش محصول، تکنیک های فروش و سیستم های کنترل فروش است.

 • خدمات مشتری و شخصی

آشنایی با اصول و فرآیندهای ارائه خدمات به مشتریان و شخصی. این شامل ارزیابی نیازهای مشتری، رعایت استانداردهای کیفیت برای خدمات و ارزیابی رضایت مشتری است.

 • پرسنل و منابع انسانی

آشنایی با اصول و رویه های جذب پرسنل، گزینش، آموزش، جبران خسارت و مزایا، روابط کار و مذاکره و سیستم های اطلاعات پرسنل.

آشنایی با اصول و حقایق مربوط به تولید، فرآوری، نگهداری و توزیع کالاهای تولیدی و کشاورزی

 • تولید و فرآوری

دانش مواد اولیه، فرآیندهای تولید، کنترل کیفیت، هزینه ها و سایر تکنیک ها برای به حداکثر رساندن تولید و توزیع موثر کالا.

 • تولید غذا

دانش تکنیک ها و تجهیزات برای کاشت، رشد و برداشت محصولات غذایی (اعم از گیاهی و حیوانی) برای مصرف، از جمله تکنیک های ذخیره سازی / جابجایی.

دانش طراحی، توسعه و کاربرد فناوری برای اهداف خاص.

 • کامپیوتر و الکترونیک

آشنایی با بردهای مدار، پردازنده ها، تراشه ها، تجهیزات الکترونیکی و سخت افزار و نرم افزار کامپیوتر از جمله برنامه های کاربردی و برنامه نویسی.

 • مهندسی و فناوری

آشنایی با کاربرد عملی علوم و فنون مهندسی. این شامل به کارگیری اصول، تکنیک ها، رویه ها و تجهیزات برای طراحی و تولید کالاها و خدمات مختلف است.

 • طرح

آشنایی با تکنیک های طراحی، ابزارها و اصول مربوط به تولید نقشه های فنی دقیق، نقشه ها، نقشه ها و مدل ها.

 • ساختمان و ساخت و ساز

آشنایی با مواد، روش ها و ابزارهای مربوط به ساخت و ساز یا تعمیر خانه ها، ساختمان ها یا سازه های دیگر مانند بزرگراه ها و جاده ها.

 • مکانیکی

دانش ماشین آلات و ابزارها، از جمله طراحی، استفاده، تعمیر و نگهداری آنها.

آشنایی با تاریخچه، نظریه ها، روش ها و کاربردهای فیزیکی، بیولوژیکی، اجتماعی، ریاضی و جغرافیایی

 • ریاضیات

دانش حساب، جبر، هندسه، حساب دیفرانسیل و انتگرال، آمار و کاربردهای آنها.

 • فیزیک

دانش و پیش‌بینی اصول فیزیکی، قوانین، روابط متقابل آن‌ها و کاربردها برای درک دینامیک سیالات، مواد و جو، و ساختارها و فرآیندهای مکانیکی، الکتریکی، اتمی و زیر اتمی.

 • علم شیمی

آگاهی از ترکیب شیمیایی، ساختار و خواص مواد و فرآیندهای شیمیایی و تبدیل آنها. این شامل استفاده از مواد شیمیایی و فعل و انفعالات آنها، علائم خطر، تکنیک های تولید و روش های دفع می شود.

 • زیست شناسی

دانش موجودات گیاهی و جانوری، بافت ها، سلول ها، عملکردها، وابستگی های متقابل و تعامل با یکدیگر و محیط.

 • روانشناسی

آگاهی از رفتار و عملکرد انسان؛ تفاوت های فردی در توانایی، شخصیت و علایق؛ یادگیری و انگیزه؛ روش های تحقیق روانشناختی؛ و ارزیابی و درمان اختلالات رفتاری و عاطفی.

 • جامعه شناسی و مردم شناسی

آگاهی از رفتار و پویایی گروه، روندها و تأثیرات اجتماعی، مهاجرت های انسانی، قومیت، فرهنگ ها و تاریخچه و خاستگاه آنها.

 • جغرافیا

آشنایی با اصول و روش‌های توصیف ویژگی‌های توده‌های خشکی، دریا و هوا از جمله ویژگی‌های فیزیکی، مکان‌ها، روابط متقابل و توزیع حیات گیاهی، حیوانی و انسانی.

آگاهی از اصول و حقایق در زمینه تشخیص، درمان و پیشگیری از بیماری و بهبود و حفظ سلامت و تندرستی جسمی و روانی

 • پزشکی و دندانپزشکی

آگاهی از اطلاعات و تکنیک های مورد نیاز برای تشخیص و درمان صدمات، بیماری ها و ناهنجاری های انسانی. این شامل علائم، جایگزین های درمانی، خواص و تداخلات دارویی، و اقدامات پیشگیرانه مراقبت های بهداشتی است.

 • درمان و مشاوره

آگاهی از اصول، روش ها و روش های تشخیص، درمان و توانبخشی اختلالات جسمی و روانی و مشاوره و راهنمایی شغلی.

 • آموزش و پرورش

آشنایی با اصول و روشهای برنامه درسی و طراحی آموزشی، تدریس و آموزش برای افراد و گروهها و سنجش تأثیرات آموزشی.

آگاهی از حقایق و اصول مربوط به شاخه های یادگیری مربوط به اندیشه، زبان و هنر انسان.

 • زبان انگلیسی

آشنایی با ساختار و محتوای زبان انگلیسی شامل معنی و املای کلمات، قواعد ترکیب و دستور زبان.

 • زبان خارجی

آگاهی از ساختار و محتوای یک زبان خارجی (غیر انگلیسی) شامل معنی و املای کلمات، قواعد ترکیب و دستور زبان و تلفظ.

 • هنرهای زیبا

دانش تئوری و تکنیک های مورد نیاز برای آهنگسازی، تولید و اجرای آثار موسیقی، رقص، هنرهای تجسمی، نمایش و مجسمه سازی.

 • تاریخ و باستان شناسی

شناخت وقایع تاریخی و علل، شاخص ها و تأثیرات آن بر تمدن ها و فرهنگ ها.

 • فلسفه و الهیات

آشنایی با نظام ها و مذاهب مختلف فلسفی. این شامل اصول اساسی، ارزش‌ها، اخلاق، روش‌های تفکر، آداب و رسوم، اعمال و تأثیر آن‌ها بر فرهنگ انسانی است.

آگاهی از مقررات و روشهای نگهداری افراد و اموال عاری از خطر، جراحت یا آسیب؛ قواعد رفتار عمومی که توسط قانون ایجاد و اجرا می شود و روند سیاسی ایجاد چنین قوانینی.

 • ایمنی و امنیت عمومی

آگاهی از تجهیزات، خط مشی ها، رویه ها و استراتژی های مربوطه برای ارتقای عملیات موثر امنیت محلی، ایالتی یا ملی برای حفاظت از افراد، داده ها، اموال و موسسات.

 • قانون و دولت

آگاهی از قوانین، قوانین حقوقی، رویه های دادگاه، سوابق، مقررات دولتی، دستورات اجرایی، قوانین آژانس و روند سیاسی دموکراتیک.

دانش علم و هنر ارائه اطلاعات

 • مخابرات

دانش انتقال، پخش، سوئیچینگ، کنترل و بهره برداری از سیستم های مخابراتی.

 • ارتباطات و رسانه

آشنایی با تکنیک ها و روش های تولید رسانه، ارتباطات و انتشار. این شامل راه های جایگزین برای اطلاع رسانی و سرگرمی از طریق رسانه های نوشتاری، شفاهی و بصری است.

 • حمل و نقل

آگاهی از اصول و روش های جابجایی افراد یا کالاها از طریق هوایی، ریلی، دریایی یا جاده ای، از جمله هزینه ها و مزایای نسبی.

تجربه تحصیلی قبلی برای انجام یک شغل مورد نیاز است

 • سطح تحصیلات مورد نیاز

سطح تحصیلات مورد نیاز برای انجام یک شغل.

گواهینامه: اعتباری است که توسط یک نهاد صدور گواهینامه بر اساس اینکه فردی از طریق فرآیند امتحان نشان دهد که دانش، مهارت ها و توانایی های تعیین شده برای انجام یک کار خاص را کسب کرده است، اعطا می شود.

 • گواهینامه حرفه ای مرتبط با شغل

دارا بودن گواهینامه شغلی یا صنعتی برای انجام کار.

 • برنامه آموزشی مورد نیاز است

برنامه آموزشی مورد نیاز برای این کار

میزان تحصیلات مورد نیاز در ۱۵ حوزه موضوعی برای انجام یک شغل. حوزه‌های موضوعی بیشتر دوره‌هایی را که در دبیرستان، کالج راهنمایی، برنامه‌های مدرک کارشناسی کالج و سایر برنامه‌های آموزشی و آموزشی رخ می‌دهند، پوشش می‌دهند.

 • فنی حرفه ای

تمرکز دوره ها بر روی مهارت های فنی غیر تجاری مانند کشاورزی، هنرهای صنعتی، خودرو و فروشگاه و الکترونیک است.

داده ها جمع آوری نشده است

 • کسب و کار حرفه ای

تمرکز دوره ها بر مهارت های کسب و کار اساسی، مانند پردازش کلمه، پرونده سازی، حسابداری / حسابداری پایه است.

داده ها جمع آوری نشده است

 • انگلیسی/ زبان هنر

تمرکز دوره ها بر خواندن، تفسیر و نوشتن، مانند ادبیات، آهنگسازی، روزنامه نگاری، و نوشتن خلاق است.

داده ها جمع آوری نشده است

 • ارتباط شفاهی

تمرکز دوره ها بر ارتباطات شفاهی و گفتار، مانند ارتباطات شفاهی، گفتار، و ارتباطات بین فردی است.

داده ها جمع آوری نشده است

 • زبان ها

تمرکز دوره ها بر خواندن، نوشتن، و/ یا صحبت کردن به زبان هایی غیر از انگلیسی مانند فرانسوی، چینی، آلمانی، ژاپنی، لاتین، روسی و اسپانیایی است.

داده ها جمع آوری نشده است

 • ریاضی پایه

دروس بر روی ریاضیات پایه و کاربردی، مانند ریاضی عمومی و ریاضیات تجاری تمرکز دارند

داده ها جمع آوری نشده است

 • ریاضیات پیشرفته

تمرکز دوره ها بر موضوعات پیشرفته در ریاضیات مانند جبر، هندسه، حساب دیفرانسیل و انتگرال و آمار است.

داده ها جمع آوری نشده است

 • علوم فیزیکی

تمرکز دوره ها بر مطالعه ماده و/ یا انرژی مانند فیزیک، شیمی و ستاره شناسی است.

داده ها جمع آوری نشده است

 • علوم کامپیوتر

دروس بر روی کامپیوترها و کاربردهای آنها مانند برنامه نویسی، مدیریت سیستم های اطلاعاتی و برنامه های نرم افزاری تمرکز دارند

داده ها جمع آوری نشده است

 • علم بیولوژیکی

تمرکز دوره ها بر مطالعه زندگی و موجودات زنده مانند علوم زیستی، زیست شناسی، آناتومی و فیزیولوژی است.

داده ها جمع آوری نشده است

 • علوم کاربردی

تمرکز دوره ها بر کاربرد علوم مانند مهندسی، بهداشت و پزشکی است

داده ها جمع آوری نشده است

 • علوم اجتماعی

تمرکز دوره ها بر روی علوم رفتاری مانند مطالعات اجتماعی، اقتصاد، تاریخ، روانشناسی و جامعه شناسی است.

داده ها جمع آوری نشده است

 • هنرها

تمرکز دوره ها بر روی هنرهای تجسمی و نمایشی مانند هنر و صنایع دستی، موسیقی، نقاشی، مجسمه سازی، تئاتر و صدا است.

داده ها جمع آوری نشده است

 • علوم انسانی

تمرکز دوره‌ها بر جنبه‌های فرهنگی و فلسفی انسان‌ها، مانند مطالعات اقلیت‌ها، فلسفه و دین است.

داده ها جمع آوری نشده است

 • تربیت بدنی

تمرکز دوره ها بر آمادگی جسمانی و ورزش هایی مانند ایروبیک، آهسته دویدن، وزنه برداری و ورزش های خاص است.

داده ها جمع آوری نشده است

محتوا و سر فصل ها بر اساس مدل O*NET – ۱۰۰%

الزامات تجربه

الزامات مربوط به فعالیت های کاری قبلی و به صراحت با انواع خاصی از فعالیت های کاری مرتبط است.

این دامنه شامل اطلاعات مربوط به سوابق تجربی معمول کارگران در یک شغل یا گروهی از مشاغل از جمله گواهینامه، مجوز، و داده های آموزشی است. به عنوان مثال، اطلاعات مربوط به گواهینامه های حرفه ای یا سازمانی مورد نیاز برای ورود و پیشرفت در یک شغل، آموزش یا آموزش ترجیحی، و دوره های کارآموزی مورد نیاز توسط این بخش از مدل مستند می شود.

اگر فردی برای انجام این کار استخدام می شد، چه مقدار از موارد زیر مورد نیاز است؟

 • تجربه کاری مرتبط

میزان سابقه کار مرتبط مورد نیاز برای استخدام شدن برای کار؟

 • آموزش در محل یا داخل کارخانه

مقدار آموزش در محل یا داخل کارخانه (به عنوان مثال، آموزش سازماندهی شده در کلاس اتاق) برای انجام کار مورد نیاز است؟

 • آموزش حین کار

میزان آموزش حین کار مورد نیاز برای انجام کار؟

کارآموزی ترکیبی از آموزش در حین کار و آموزش های مرتبط است که در آن کارگران جنبه های عملی و نظری یک شغل بسیار ماهر را می آموزند. برنامه های کارآموزی می تواند توسط کارفرمایان فردی، کارفرمایان مشترک و گروه های کارگری و/ یا انجمن های کارفرمایی حمایت شود.

 • دوره کار آموزی

تکمیل یک دوره کارآموزی مرتبط با شغل برای انجام کار.

شرط ورود برای ظرفیت های توسعه یافته که یادگیری یا کسب سریعتر دانش را تسهیل می کند

الزامات ورود به ساختارهای پس زمینه مورد نیاز برای کار با و کسب مهارت های خاص تر در حوزه های مختلف

 • درک مطلب – شرط ورود

شرط ورود برای درک جملات و پاراگراف های نوشته شده در اسناد مربوط به کار

داده ها جمع آوری نشده است

 • گوش دادن فعال – شرط ورود

شرط ورود برای گوش دادن به صحبت های دیگران و پرسیدن سوالات در صورت لزوم

داده ها جمع آوری نشده است

 • نوشتن – شرط ورود

شرط ورود برای برقراری ارتباط مؤثر با دیگران به صورت کتبی همانطور که نیاز مخاطب نشان می دهد

داده ها جمع آوری نشده است

 • صحبت کردن – شرط ورود

شرط ورود برای صحبت با دیگران برای انتقال موثر اطلاعات

داده ها جمع آوری نشده است

 • ریاضیات – مورد نیاز ورودی

شرط ورود برای استفاده از ریاضیات برای حل مسائل

داده ها جمع آوری نشده است

 • علوم – شرط ورود

شرط ورود برای استفاده از روش های علمی برای حل مسائل

داده ها جمع آوری نشده است

الزامات ورود به رویه هایی که به کسب سریعتر دانش و مهارت در حوزه های مختلف کمک می کند.

 • تفکر انتقادی – شرط ورود

شرط ورود برای استفاده از منطق و تحلیل برای شناسایی نقاط قوت و ضعف در رویکردهای مختلف

داده ها جمع آوری نشده است

 • یادگیری فعال – شرط ورود

شرط ورود برای کار با مطالب یا اطلاعات جدید برای درک مفاهیم آن

داده ها جمع آوری نشده است

 • راهبردهای یادگیری – الزامات ورودی

شرط ورود برای استفاده از چندین رویکرد هنگام یادگیری یا آموزش چیزهای جدید

داده ها جمع آوری نشده است

 • نظارت – شرایط ورود

شرط ورود برای ارزیابی میزان عملکرد فرد هنگام یادگیری یا انجام کاری

داده ها جمع آوری نشده است

الزامات ورود برای ظرفیت های توسعه یافته که عملکرد فعالیت هایی را که در بین مشاغل انجام می شود تسهیل می کند

شرط ورود برای ظرفیت های توسعه یافته که برای کار با افراد برای دستیابی به اهداف استفاده می شود

 • ادراک اجتماعی – شرط ورود

شرط ورود برای آگاهی از واکنش های دیگران و درک دلیل واکنش آنها به شیوه ای که انجام می دهند

داده ها جمع آوری نشده است

 • هماهنگی – شرایط ورود

شرط ورود برای تنظیم اقدامات در رابطه با اقدامات دیگران

داده ها جمع آوری نشده است

 • اقناع – شرط ورود

شرط ورود برای متقاعد کردن دیگران به رویکرد متفاوت

داده ها جمع آوری نشده است

 • مذاکره – شرط ورود

شرط ورود برای گرد هم آوردن دیگران و تلاش برای آشتی دادن اختلافات

داده ها جمع آوری نشده است

 • آموزش – شرط ورود

شرط ورود به دیگران برای آموزش نحوه انجام کاری

داده ها جمع آوری نشده است

 • جهت گیری خدمات – شرایط ورود

شرط ورود برای جستجوی فعال راه هایی برای کمک به مردم

داده ها جمع آوری نشده است

الزامات ورودی برای ظرفیت های توسعه یافته مورد استفاده برای حل مسائل بدیع و بد تعریف در تنظیمات پیچیده و دنیای واقعی

 • شناسایی مشکل – شرط ورود

شرط ورود برای شناسایی ماهیت مشکلات

داده ها جمع آوری نشده است

 • گردآوری اطلاعات – شرایط ورود

شرط ورود برای دانستن نحوه یافتن اطلاعات و شناسایی اطلاعات ضروری

داده ها جمع آوری نشده است

 • سازمان اطلاعات – شرط ورود

شرط ورود برای یافتن راه هایی برای ساختار یا طبقه بندی چند قطعه اطلاعات

داده ها جمع آوری نشده است

 • سنتز/ سازماندهی مجدد – الزامات ورود

لازمه ورود برای سازماندهی مجدد اطلاعات برای دستیابی به رویکرد بهتر به مشکلات یا وظایف

داده ها جمع آوری نشده است

 • تولید ایده – شرط ورود

شرط ورود برای ایجاد تعدادی رویکردهای مختلف برای مشکلات

داده ها جمع آوری نشده است

 • ارزیابی ایده – شرط ورود

شرط ورود برای ارزیابی موفقیت احتمالی یک ایده در رابطه با خواسته های موقعیت

داده ها جمع آوری نشده است

 • برنامه ریزی پیاده سازی – الزامات ورودی

شرط ورود برای توسعه رویکردهایی برای اجرای یک ایده

داده ها جمع آوری نشده است

 • ارزیابی راه حل – شرط ورود

شرط ورود برای مشاهده و ارزیابی نتایج یک راه حل مشکل برای شناسایی درس های آموخته شده یا تغییر مسیر تلاش ها

داده ها جمع آوری نشده است

الزامات ورودی برای ظرفیت های توسعه یافته مورد استفاده برای طراحی، راه اندازی، بهره برداری و اصلاح نقص های مربوط به کاربرد ماشین ها یا سیستم های تکنولوژیکی

 • تجزیه و تحلیل عملیات – الزامات ورودی

الزامات ورودی برای تجزیه و تحلیل نیازها و الزامات محصول برای ایجاد یک طرح

داده ها جمع آوری نشده است

 • طراحی فناوری – الزامات ورودی

الزامات ورودی برای تولید یا تطبیق تجهیزات و فناوری برای پاسخگویی به نیازهای کاربر

داده ها جمع آوری نشده است

 • انتخاب تجهیزات – شرایط ورود

شرط ورود برای تعیین نوع ابزار و تجهیزات مورد نیاز برای انجام یک کار

داده ها جمع آوری نشده است

 • نصب – شرط ورود

الزامات ورودی برای نصب تجهیزات، ماشین آلات، سیم کشی یا برنامه هایی برای برآورده کردن مشخصات

داده ها جمع آوری نشده است

 • برنامه نویسی – شرط ورود

شرط ورود برای نوشتن برنامه های کامپیوتری برای اهداف مختلف

داده ها جمع آوری نشده است

 • تست – شرط ورود

الزامات ورودی برای انجام آزمایش‌ها برای تعیین اینکه آیا تجهیزات، نرم‌افزار یا رویه‌ها مطابق انتظار عمل می‌کنند یا خیر

داده ها جمع آوری نشده است

 • نظارت بر عملیات – الزامات ورودی

الزامات ورودی برای تماشای سنج ها، شماره گیری ها یا سایر نشانگرها برای اطمینان از اینکه دستگاه به درستی کار می کند

داده ها جمع آوری نشده است

 • عملیات و کنترل – الزامات ورود

الزامات ورودی برای کنترل عملیات تجهیزات یا سیستم ها

داده ها جمع آوری نشده است

 • بازرسی محصول – شرایط ورود

شرط ورود برای بازرسی و ارزیابی کیفیت محصولات

داده ها جمع آوری نشده است

 • تعمیر و نگهداری تجهیزات – الزامات ورودی

الزامات ورودی برای انجام تعمیر و نگهداری معمول و تعیین زمان و نوع نگهداری مورد نیاز

داده ها جمع آوری نشده است

 • عیب یابی – شرط ورود

شرط ورود برای تعیین اینکه چه چیزی باعث یک خطای عملیاتی می شود و تصمیم گیری در مورد آن چه باید کرد

داده ها جمع آوری نشده است

 • تعمیر – شرط ورود

شرط ورود برای تعمیر ماشین آلات یا سیستم ها با استفاده از ابزار مورد نیاز

داده ها جمع آوری نشده است

الزامات ورودی برای ظرفیت های توسعه یافته که برای درک، نظارت و بهبود سیستم های فنی-اجتماعی استفاده می شود

 • چشم انداز – شرط ورود

شرط ورود برای ایجاد تصویری از نحوه عملکرد یک سیستم در شرایط ایده آل

داده ها جمع آوری نشده است

 • ادراک سیستم – الزامات ورودی

شرط ورود برای تعیین اینکه چه زمانی تغییرات مهم در یک سیستم رخ داده است یا احتمال وقوع آن وجود دارد

داده ها جمع آوری نشده است

 • شناسایی پیامدهای پایین دست – الزامات ورودی

شرط ورود برای تعیین نتایج بلند مدت یک تغییر در عملیات

داده ها جمع آوری نشده است

 • شناسایی علل کلیدی – شرط ورود

شرط ورود برای شناسایی چیزهایی که باید برای رسیدن به یک هدف تغییر کنند

داده ها جمع آوری نشده است

 • قضاوت و تصمیم گیری – شرط ورود

شرط ورود برای سنجش هزینه ها و منافع نسبی یک اقدام بالقوه

داده ها جمع آوری نشده است

 • ارزیابی سیستم – الزامات ورودی

شرط ورود برای مشاهده بسیاری از شاخص های عملکرد سیستم، با در نظر گرفتن دقت آنها

داده ها جمع آوری نشده است

الزامات ورودی برای ظرفیت های توسعه یافته مورد استفاده برای تخصیص کارآمد منابع

 • مدیریت زمان – الزامات ورودی

شرط ورود برای مدیریت زمان خود و دیگران

داده ها جمع آوری نشده است

 • مدیریت منابع مالی – الزامات ورودی

شرط ورود برای تعیین نحوه هزینه کردن پول برای انجام کار، و حسابداری برای این هزینه ها

داده ها جمع آوری نشده است

 • مدیریت منابع مادی – الزامات ورودی

شرط ورود برای به دست آوردن و مشاهده استفاده مناسب از تجهیزات، امکانات و مواد مورد نیاز برای انجام کار خاص

داده ها جمع آوری نشده است

 • مدیریت منابع پرسنل – الزامات ورودی

شرط ورود برای ایجاد انگیزه، توسعه و هدایت افراد در حین کار، شناسایی بهترین افراد برای شغل

داده ها جمع آوری نشده است

مجوزها، گواهی ها یا ثبت نام هایی که برای نشان دادن اینکه صاحب شغل مهارت های خاصی را به دست آورده است اعطا می شود. این شامل الزامات برای دریافت این اعتبارنامه ها و سازمان یا آژانسی است که به داشتن آنها نیاز دارد.

 • مجوز، گواهی یا ثبت نام مورد نیاز است

حداقل یک گواهینامه، گواهینامه یا ثبت نام برای انجام این شغل مورد نیاز است، از جمله گواهینامه رانندگی یا اپراتور وسیله نقلیه. مجوز(ها)، گواهی(ها)، یا ثبت(های) خاص فهرست شده است.

آموزش، آموزش، امتحان یا سایر شرایط لازم برای اخذ مجوزها، گواهینامه ها یا ثبت نام مورد نیاز برای انجام این شغل

 • مدرک فوق متوسطه

اخذ مجوزها، گواهینامه ها یا ثبت نام مورد نیاز برای انجام این شغل مستلزم داشتن مدرک فوق متوسطه، به عنوان مثال مدرک کاردانی یا کارشناسی است.

داده ها جمع آوری نشده است

 • مدرک فوق لیسانس

اخذ مجوزها، گواهینامه ها یا ثبت نام مورد نیاز برای انجام این شغل نیازمند مدرک تحصیلات تکمیلی، به عنوان مثال، مدرک کارشناسی ارشد یا دکترا است.

داده ها جمع آوری نشده است

 • آموزش حین کار

اخذ مجوزها، گواهینامه ها یا ثبت نام مورد نیاز برای انجام این شغل مستلزم آموزش در حین کار از جمله کارآموزی، کارآموزی و سایر تجربیات تحت نظارت است.

داده ها جمع آوری نشده است

 • معاینه

اخذ مجوزها، گواهینامه ها یا ثبت نام مورد نیاز برای انجام این شغل مستلزم یک آزمون، به عنوان مثال، ارزیابی کتبی، شفاهی یا عملکرد است.

داده ها جمع آوری نشده است

 • مراجع شخصیت

دریافت مجوزها، گواهینامه ها یا ثبت نام مورد نیاز برای انجام این شغل نیازمند یک یا چند مرجع شخصیت از افراد دیگر است.

داده ها جمع آوری نشده است

 • آموزش و پرورش تکمیلی

حفظ مجوزها، گواهینامه ها یا ثبت نام مورد نیاز برای انجام این شغل مستلزم کار دوره ای اضافی است.

سازمان‌ها یا آژانس‌هایی که برای انجام یک کار به مجوزها، گواهی‌ها یا ثبت‌نام خاصی نیاز دارند

 • الزامات قانونی

قانون فدرال، ایالتی یا محلی برای انجام این شغل نیازمند داشتن مجوزها، گواهینامه ها یا ثبت نام خاص است.

داده ها جمع آوری نشده است

 • الزامات کارفرما

کارفرمایان برای انجام این شغل نیاز به داشتن مجوز، گواهینامه یا ثبت نام خاص دارند.

داده ها جمع آوری نشده است

 • اتحادیه، صنف یا انجمن حرفه ای

یک اتحادیه یا انجمن حرفه ای برای انجام این شغل نیازمند داشتن مجوزها، گواهینامه ها یا ثبت نام خاص است.

داده ها جمع آوری نشده است

محتوا و سر فصل ها بر اساس مدل O*NET – ۱۰۰%

الزامات شغلی

مجموعه ای جامع از متغیرها یا عناصر جزئی که نیازهای مشاغل مختلف را توصیف می کند.

این دامنه شامل اطلاعات مربوط به فعالیت های معمولی است که در بین مشاغل مورد نیاز است. اطلاعات وظیفه اغلب برای توصیف یک شغل یا گروه شغلی بسیار خاص است. رویکرد O*NET شناسایی فعالیت‌های کاری تعمیم‌یافته (GWA) و فعالیت‌های کاری دقیق (DWAs) برای خلاصه کردن انواع گسترده‌تر و خاص‌تر رفتارها و وظایف شغلی است که ممکن است در چندین شغل انجام شود. استفاده از این چارچوب امکان استفاده از یک مجموعه توصیفگر را برای توصیف بسیاری از مشاغل فراهم می کند. متغیرهای زمینه ای مانند بافت فیزیکی، اجتماعی یا ساختاری کار که ممکن است خواسته های خاصی را بر کارگر یا فعالیت ها تحمیل کند نیز در این بخش گنجانده شده است.

فعالیت های کاری که در تعداد بسیار زیادی از مشاغل رایج است. آنها تقریباً در تمام خانواده های شغلی و صنایع انجام می شوند.

اطلاعات و داده هایی که برای انجام این کار مورد نیاز است از کجا و چگونه به دست می آید؟

اطلاعات برای انجام این کار چگونه به دست می آید؟

 • گرفتن اطلاعات

مشاهده، دریافت و در غیر این صورت کسب اطلاعات از تمامی منابع مرتبط.

 • نظارت بر فرآیندها، مواد، یا اطراف

نظارت و بررسی اطلاعات از مواد، رویدادها یا محیط برای شناسایی یا ارزیابی مشکلات.

چگونه اطلاعات برای انجام این کار تفسیر می شود؟

 • شناسایی اشیاء، اقدامات و رویدادها

شناسایی اطلاعات از طریق طبقه بندی، برآورد، تشخیص تفاوت ها یا شباهت ها و تشخیص تغییرات در شرایط یا رویدادها.

 • بازرسی تجهیزات، سازه ها یا مواد

بازرسی تجهیزات، سازه ها یا مواد برای شناسایی علت خطاها یا سایر مشکلات یا عیوب.

 • تخمین ویژگی های قابل سنجش محصولات، رویدادها یا اطلاعات

تخمین اندازه ها، فواصل و مقادیر؛ یا تعیین زمان، هزینه ها، منابع یا مواد مورد نیاز برای انجام یک فعالیت کاری.

چه فعالیت های پردازش، برنامه ریزی، حل مسئله، تصمیم گیری و نوآوری با اطلاعات مربوط به شغل انجام می شود؟

چگونه اطلاعات برای انجام این کار پردازش می شود؟

 • قضاوت در مورد کیفیت اشیا، خدمات یا افراد

ارزیابی ارزش، اهمیت یا کیفیت چیزها یا افراد.

 • پردازش اطلاعات

گردآوری، کدگذاری، طبقه بندی، محاسبه، جدول بندی، ممیزی یا تأیید اطلاعات یا داده ها.

 • ارزیابی اطلاعات برای تعیین انطباق با استانداردها

استفاده از اطلاعات مرتبط و قضاوت فردی برای تعیین اینکه آیا رویدادها یا فرآیندها با قوانین، مقررات یا استانداردها مطابقت دارند یا خیر.

 • تجزیه و تحلیل داده ها یا اطلاعات

شناسایی اصول اساسی، دلایل یا حقایق اطلاعات از طریق تجزیه اطلاعات یا داده ها به بخش های جداگانه.

در انجام این کار چه تصمیماتی گرفته می شود و چه مشکلاتی حل می شود؟

 • تصمیم گیری و حل مشکلات

تجزیه و تحلیل اطلاعات و ارزیابی نتایج برای انتخاب بهترین راه حل و حل مشکلات.

 • تفکر خلاق

توسعه، طراحی یا ایجاد برنامه‌های کاربردی، ایده‌ها، روابط، سیستم‌ها یا محصولات جدید، از جمله مشارکت‌های هنری.

 • به روز رسانی و استفاده از دانش مرتبط

از نظر فنی به روز نگه دارید و دانش جدید را در شغل خود به کار ببرید.

 • توسعه اهداف و استراتژی ها

تعیین اهداف بلند مدت و تعیین راهبردها و اقدامات برای دستیابی به آنها.

 • برنامه ریزی کار و فعالیت

برنامه ریزی رویدادها، برنامه ها و فعالیت ها و همچنین کارهای دیگران.

 • سازماندهی، برنامه ریزی و اولویت بندی کار

توسعه اهداف و برنامه‌های خاص برای اولویت‌بندی، سازماندهی و انجام کارتان.

چه فعالیت‌های فیزیکی انجام می‌شود، چه تجهیزات و وسایل نقلیه‌ای اداره/ کنترل می‌شوند و چه فعالیت‌های پیچیده/ فنی به عنوان خروجی‌های شغلی انجام می‌شوند؟

چه فعالیت هایی با استفاده از بدن و دست برای انجام این کار انجام می شود؟

 • انجام فعالیت های بدنی عمومی

انجام فعالیت های بدنی که مستلزم استفاده قابل توجه از بازوها و پاها و حرکت دادن کل بدن شماست، مانند بالا رفتن، بلند کردن، حفظ تعادل، راه رفتن، خم شدن و دست زدن به مواد.

 • جابجایی و جابجایی اشیاء

استفاده از دست و بازو در جابجایی، نصب، قرار دادن و جابجایی مواد و دستکاری اشیا.

 • کنترل ماشین آلات و فرآیندها

استفاده از مکانیسم‌های کنترلی یا فعالیت فیزیکی مستقیم برای کار با ماشین‌ها یا فرآیندها (به استثنای رایانه‌ها یا وسایل نقلیه).

 • وسایل نقلیه عملیاتی، دستگاه های مکانیزه یا تجهیزات

دویدن، مانور، ناوبری، یا رانندگی وسایل نقلیه یا تجهیزات مکانیزه، مانند لیفتراک، وسایل نقلیه مسافربری، هواپیما یا کشتی های آبی.

چه فعالیت های ماهرانه ای با استفاده از حرکات هماهنگ برای انجام این کار انجام می شود؟

 • کار با کامپیوتر

استفاده از کامپیوترها و سیستم‌های کامپیوتری (شامل سخت‌افزار و نرم‌افزار) برای برنامه‌نویسی، نوشتن نرم‌افزار، تنظیم توابع، وارد کردن داده‌ها یا پردازش اطلاعات.

 • پیش نویس، چیدمان، و مشخص کردن دستگاه های فنی، قطعات و تجهیزات

ارائه مستندات، دستورالعمل‌های دقیق، نقشه‌ها، یا مشخصات برای اطلاع دیگران از نحوه ساخت، ساخت، مونتاژ، اصلاح، نگهداری یا استفاده از دستگاه‌ها، قطعات، تجهیزات یا سازه‌ها.

 • تعمیر و نگهداری تجهیزات مکانیکی

سرویس، تعمیر، تنظیم و آزمایش ماشین‌ها، دستگاه‌ها، قطعات متحرک و تجهیزاتی که اساساً بر اساس اصول مکانیکی (نه الکترونیکی) کار می‌کنند.

 • تعمیر و نگهداری تجهیزات الکترونیکی

سرویس، تعمیر، کالیبراسیون، تنظیم، تنظیم دقیق یا آزمایش ماشین‌ها، دستگاه‌ها و تجهیزاتی که اساساً بر اساس اصول الکتریکی یا الکترونیکی (نه مکانیکی) کار می‌کنند.

 • مستندسازی/ ضبط اطلاعات

وارد کردن، رونویسی، ضبط، ذخیره یا نگهداری اطلاعات به صورت مکتوب یا الکترونیکی/ مغناطیسی.

چه تعاملاتی با سایر افراد یا فعالیت های نظارتی در حین انجام این شغل رخ می دهد؟

در حین انجام این کار چه تعاملاتی با افراد دیگر رخ می دهد؟

 • تفسیر معنای اطلاعات برای دیگران

ترجمه یا توضیح اینکه اطلاعات به چه معناست و چگونه می توان از آنها استفاده کرد.

 • برقراری ارتباط با سرپرستان، همتایان یا زیردستان

ارائه اطلاعات به سرپرستان، همکاران و زیردستان از طریق تلفن، کتبی، ایمیل یا حضوری.

 • برقراری ارتباط با افراد خارج از سازمان

برقراری ارتباط با افراد خارج از سازمان، نمایندگی سازمان به مشتریان، عموم، دولت و سایر منابع خارجی. این اطلاعات را می توان به صورت حضوری، کتبی یا از طریق تلفن یا ایمیل رد و بدل کرد.

 • ایجاد و حفظ روابط بین فردی

ایجاد روابط کاری سازنده و مشارکتی با دیگران و حفظ آنها در طول زمان.

 • کمک و مراقبت از دیگران

ارائه کمک های شخصی، مراقبت های پزشکی، حمایت عاطفی یا سایر مراقبت های شخصی به دیگران مانند همکاران، مشتریان یا بیماران.

 • فروش یا تأثیرگذاری بر دیگران

متقاعد کردن دیگران برای خرید کالا/ کالا یا تغییر عقیده یا اعمالشان.

 • حل تعارض و مذاکره با دیگران

رسیدگی به شکایات، حل و فصل اختلافات، و حل و فصل نارضایتی ها و درگیری ها، یا مذاکره با دیگران.

 • اجرا یا کار مستقیم با مردم

اجرا برای مردم یا برخورد مستقیم با مردم. این شامل خدمات رسانی به مشتریان در رستوران ها و فروشگاه ها و پذیرایی از مشتریان یا مهمانان می شود.

در حین انجام این کار چه فعالیت های هماهنگی، مدیریتی یا مشاوره ای انجام می شود؟

 • هماهنگی کار و فعالیت دیگران

وادار کردن اعضای یک گروه برای همکاری با یکدیگر برای انجام وظایف.

 • توسعه و ایجاد تیم

تشویق و ایجاد اعتماد متقابل، احترام و همکاری بین اعضای تیم.

 • آموزش و آموزش دیگران

شناسایی نیازهای آموزشی دیگران، ایجاد برنامه‌ها یا کلاس‌های آموزشی یا آموزشی رسمی و آموزش یا آموزش به دیگران.

 • هدایت، هدایت و ایجاد انگیزه در زیردستان

ارائه راهنمایی و راهنمایی برای زیردستان، از جمله تعیین استانداردهای عملکرد و نظارت بر عملکرد.

 • مربیگری و توسعه دیگران

شناسایی نیازهای رشدی دیگران و مربیگری، راهنمایی یا کمک به دیگران برای بهبود دانش یا مهارت‌هایشان.

 • ارائه مشاوره و مشاوره به دیگران

ارائه راهنمایی و مشاوره تخصصی به مدیریت یا سایر گروه ها در مورد موضوعات فنی، سیستمی یا فرآیندی.

چه فعالیت های اداری، ستادی، نظارتی یا کنترلی در حین انجام این کار انجام می شود؟

 • انجام فعالیت های اداری

انجام امور اداری روزمره مانند نگهداری فایل های اطلاعاتی و پردازش اسناد.

 • کارکنان واحدهای سازمانی

استخدام، مصاحبه، انتخاب، استخدام و ارتقای کارکنان در یک سازمان.

 • نظارت و کنترل منابع

نظارت و کنترل منابع و نظارت بر مصرف پول.

فعالیت های کاری که در بسیاری از مشاغل رایج است. آنها در بسیاری از خانواده های شغلی و صنایع انجام می شوند.

 • فهرست فعالیت های کاری متوسط

فهرست فعالیت های کاری میانی برای هر شغل

فعالیت های کاری خاص که در تعداد کمی تا متوسط ​​از مشاغل در یک خانواده شغلی انجام می شود.

 • فهرست تفصیلی فعالیت های کاری

فهرست فعالیت های کاری دقیق برای هر شغل

ویژگی های سازمان که بر نحوه انجام کار افراد تأثیر می گذارد

یک زیر سیستم کارکردی از ساختار سازمان که ساختارهای (الف) ساختار سازمانی، و (ب) سیستم ها و شیوه های منابع انسانی را در بر می گیرد.

معماری یا آناتومی یک سازمان، بر رفتار اعضای سازمان و همچنین توانایی سازمان ها برای انطباق موثر با محیط خود تأثیر می گذارد. عناصر ساختار سازمانی شامل سلسله مراتب سازمان، میزان تمرکز و ماهیت گروه های کاری مورد استفاده برای دستیابی به اهداف سازمانی است.

رویه‌ها و سیاست‌های سازمانی طراحی شده‌اند تا اطمینان حاصل شود که یک سازمان دارای کارکنانی است که قادر به تحقق اهداف آن هستند

یک زیر سیستم عملکردی از ساختار سازمان که فرآیندهایی را در بر می گیرد که افراد (کارکنان) را به کارشان و به یکدیگر پیوند می دهد و شامل عناصری مانند ارزش ها، اهداف، رهبری و نقش ها می شود.

هدف گذاری فردی

ویژگی‌های نقش‌های متصدی شغل، مانند میزان تعارض و بار اضافی

الگوهای رفتارها و روابط اجتماعی که منعکس کننده مفروضات، ارزش ها، هنجارها و مصنوعات مشترک اعضای سازمان است.

نشان دهنده اهمیت ارزش های مختلف سازمانی مانند سنت، ثبات، نوآوری و همکاری است

هر یک از مفاهیم یا ارزش های زیر به عنوان یک اصل راهنما برای کل سازمان شما چقدر مهم است.

ماهیت رهبری نظارتی

عوامل فیزیکی و اجتماعی موثر بر ماهیت کار

این دسته زمینه شغل را از نظر فرآیندهای تعامل انسانی توصیف می کند

انواع و فراوانی تعاملات با افراد دیگر که به عنوان بخشی از این شغل مورد نیاز است.

این شغل چقدر به استفاده از روش های ارتباطی زیر نیاز دارد؟

 • تماس با دیگران

این شغل چقدر مستلزم تماس کارگر با دیگران (حضوری، تلفنی یا غیره) برای انجام آن است؟

اهمیت انواع مختلف تعاملات با دیگران در داخل و خارج سازمان

تعاملاتی که کارگر را ملزم می کند چقدر مهم است:

 • با گروه کاری یا تیم کار کنید

همکاری با دیگران در یک گروه یا تیم در این شغل چقدر اهمیت دارد؟

 • با مشتریان خارجی معامله کنید

همکاری با مشتریان خارجی یا عموم مردم در این شغل چقدر اهمیت دارد؟

 • دیگران را هماهنگ یا رهبری کنید

هماهنگی یا رهبری دیگران در انجام فعالیت های کاری در این شغل چقدر اهمیت دارد؟

میزان مسئولیتی که کارگر در قبال سایر کارگران به عنوان بخشی از این شغل دارد

 • مسئول سلامت و ایمنی دیگران است

مسئولیت سلامت و ایمنی دیگران در این شغل چقدر است؟

 • مسئولیت در قبال نتایج و نتایج

کارگر چقدر در قبال نتایج کار و نتایج سایر کارگران مسئول است؟

میزان درگیری که کارگر به عنوان بخشی از این شغل با آن مواجه خواهد شد

 • فراوانی موقعیت های تعارض

هر چند وقت یکبار کارمند در این شغل با موقعیت های درگیری مواجه می شود؟

 • با افراد ناخوشایند یا عصبانی برخورد کنید

کارگر چقدر باید به عنوان بخشی از الزامات شغلی با افراد ناخوشایند، عصبانی یا بی ادب برخورد کند؟

 • با افراد پرخاشگر فیزیکی برخورد کنید

این شغل چقدر مستلزم برخورد کارگر با تهاجم فیزیکی افراد خشن است؟

این مقوله زمینه کاری را توصیف می کند زیرا به تعاملات بین کارگر و محیط فیزیکی شغل مربوط می شود.

شرح محیط فیزیکی که کارگر به عنوان بخشی از این شغل با آن روبرو خواهد شد

هر چند وقت یکبار این شغل به کارگر نیاز دارد که کار کند:

 • نزدیکی فیزیکی

این شغل تا چه اندازه ایجاب می کند که کارگر وظایف شغلی را در مجاورت فیزیکی افراد دیگر انجام دهد؟

شرح شرایط محیطی شدید که کارگر به عنوان بخشی از این شغل در آن قرار می گیرد

چند بار در طول یک دوره کاری معمولی کارگر در معرض شرایط زیر قرار می گیرد:

 • صداها، سطوح نویز حواس پرتی یا ناراحت کننده هستند

هر چند وقت یکبار این کار نیاز به کار در معرض صداها و سطوح سر و صدا دارد که حواس‌تان را پرت می‌کنند یا ناراحت‌کننده هستند؟

 • دمای بسیار گرم یا سرد

هر چند وقت یک بار این کار نیاز به کار در دمای بسیار گرم (بالای ۹۰ درجه فارنهایت) یا بسیار سرد (زیر ۳۲ درجه فارنهایت) دارد؟

 • نور بسیار روشن یا ناکافی

هر چند وقت یک بار این کار نیاز به کار در شرایط نوری بسیار روشن یا ناکافی دارد؟

 • در معرض آلاینده ها

هر چند وقت یکبار این کار نیاز به کار در معرض آلاینده ها (مانند آلاینده ها، گازها، گرد و غبار یا بوها) دارد؟

 • فضای کاری تنگ، موقعیت های نامناسب

این شغل هر چند وقت یک بار نیاز به کار در فضاهای کاری تنگ دارد که مستلزم قرار گرفتن در موقعیت های نامناسب است؟

 • در معرض ارتعاش کل بدن

هر چند وقت یکبار این کار مستلزم قرار گرفتن در معرض ارتعاش کل بدن است (مثلاً کار کردن با چکش جک)؟

شرح انواع شرایط خطرناکی که کارگر ممکن است به عنوان بخشی از این شغل در معرض آنها قرار گیرد. این شامل دفعات قرار گرفتن در معرض، و احتمال و درجه آسیب در صورت قرار گرفتن است.

هر چند وقت یکبار این شغل مستلزم این است که کارگر در معرض خطرات زیر قرار گیرد؟

 • احتمال آسیب ناشی از خطرات شغلی

احتمال اینکه کارگر در اثر قرار گرفتن در معرض خطرات زیر در حین انجام این کار آسیب ببیند چقدر است؟

داده ها جمع آوری نشده است

 • درجه آسیب دیدگی

اگر در حین انجام این کار آسیبی به دلیل قرار گرفتن در معرض خطرات زیر رخ دهد، پیامد احتمالی آن چقدر جدی خواهد بود؟

داده ها جمع آوری نشده است

مدت زمانی که کارگر در موقعیت های مختلف فیزیکی برای این کار صرف می کند

کارگر در یک دوره کاری معمول چقدر زمان می گذراند:

 • وقت خود را به صورت نشسته بگذرانید

این شغل چقدر به نشستن نیاز دارد؟

 • صرف زمان ایستاده

این شغل چقدر به ایستادن نیاز دارد؟

 • زمانی را صرف بالا رفتن از نردبان، داربست یا میله کنید

این کار چقدر به بالا رفتن از نردبان، داربست یا تیرک نیاز دارد؟

 • زمانی را به پیاده روی و دویدن بگذرانید

این کار چقدر به پیاده روی و دویدن نیاز دارد؟

 • زمانی را به زانو زدن، خمیدن، خم شدن یا خزیدن بگذرانید

این کار چقدر به زانو زدن، خم شدن، خم شدن یا خزیدن نیاز دارد؟

 • زمانی را صرف حفظ یا بازیابی تعادل کنید

این شغل چقدر به حفظ یا بازیابی تعادل شما نیاز دارد؟

 • برای کنترل، کنترل یا احساس اشیاء، ابزارها یا کنترل‌ها، زمان خود را با استفاده از دستان خود صرف کنید.

این کار چقدر به استفاده از دستان شما برای کنترل، کنترل یا احساس اشیا، ابزارها یا کنترل ها نیاز دارد؟

 • زمانی را صرف خم کردن یا پیچاندن بدن کنید

این کار چقدر به خم کردن یا پیچاندن بدن نیاز دارد؟

 • وقت خود را صرف انجام حرکات تکراری کنید

این کار چقدر به انجام حرکات تکراری نیاز دارد؟

الزامات لباس این شغل

کارگر چند بار می پوشد:

 • از تجهیزات حفاظتی یا ایمنی معمولی مانند کفش ایمنی، عینک، دستکش، محافظ شنوایی، کلاه سخت یا جلیقه نجات استفاده کنید.

این شغل چقدر به پوشیدن تجهیزات حفاظتی یا ایمنی رایج مانند کفش ایمنی، عینک، دستکش، کلاه سخت یا جلیقه نجات نیاز دارد؟

 • از تجهیزات حفاظتی یا ایمنی تخصصی مانند دستگاه تنفس، بند ایمنی، لباس‌های محافظ کامل یا محافظ در برابر تشعشع استفاده کنید.

این کار چقدر به پوشیدن تجهیزات حفاظتی یا ایمنی تخصصی مانند دستگاه تنفس، تسمه ایمنی، لباس های حفاظت کامل یا حفاظت در برابر اشعه نیاز دارد؟

این دسته شامل روابط یا تعاملات بین کارگر و ویژگی های ساختاری شغل می شود

میزان تأثیر کارگر بر محصولات نهایی و نتایج آنها

 • پیامد خطا

اگر کارگر اشتباهی مرتکب شود که به آسانی قابل اصلاح نباشد، معمولاً نتیجه چقدر جدی خواهد بود؟

فراوانی و ماهیت تأثیر تصمیمات کارگر بر سازمان

 • آزادی در تصمیم گیری

آزادی تصمیم گیری، بدون نظارت، چقدر کار را ارائه می دهد؟

مقادیر نسبی کارهای معمول در مقابل کارهای چالش برانگیز که کارگر به عنوان بخشی از این کار انجام می دهد

 • مدرک اتوماسیون

کار چقدر خودکار است؟

 • اهمیت دقیق یا دقیق بودن

دقت یا دقت زیاد در انجام این کار چقدر اهمیت دارد؟

 • اهمیت تکرار کارهای مشابه

تکرار همان فعالیت‌های فیزیکی (مثلاً ورودی کلید) یا فعالیت‌های ذهنی (مثلاً بررسی ورودی‌های دفتر کل) بارها و بارها، بدون توقف، برای انجام این کار چقدر اهمیت دارد؟

 • ساختار یافته در مقابل کار بدون ساختار

این شغل به جای اینکه به کارگر اجازه دهد وظایف، اولویت ها و اهداف را تعیین کند تا چه اندازه برای کارگر ساختار یافته است؟

میزان رقابتی که کارگر به عنوان بخشی از این شغل با آن روبرو خواهد شد

 • سطح رقابت

این شغل تا چه اندازه کارگر را ملزم به رقابت یا آگاهی از فشارهای رقابتی می کند؟

شرح نقشی که زمان در نحوه انجام وظایف مورد نیاز این شغل توسط کارگر ایفا می کند

 • فشار زمان

این شغل هر چند وقت یک بار به کارگر نیاز دارد که ضرب الاجل های دقیقی را رعایت کند؟

 • سرعت تعیین شده توسط سرعت تجهیزات

چقدر برای این شغل مهم است که سرعت با سرعت تجهیزات یا ماشین آلات تعیین شود؟ (این به معنی مشغول بودن همیشه در این شغل نیست.)

 • برنامه های کاری

برنامه های کاری برای این کار چقدر منظم است؟

 • مدت زمان معمولی هفته کاری

تعداد ساعات کار معمولاً در یک هفته.

محتوا و سر فصل ها بر اساس مدل O*NET – ۱۰۰%

ویژگی های نیروی کار

متغیرهایی که ویژگی های کلی مشاغل را که ممکن است بر الزامات شغلی تأثیر بگذارد را تعریف و توصیف می کنند.

سازمان ها به صورت مجزا وجود ندارند. آنها باید در یک ساختار اجتماعی و اقتصادی گسترده تر عمل کنند. برای مفید بودن، یک سیستم طبقه بندی شغلی باید ویژگی های زمینه ای جهانی را در خود جای دهد. O*NET این اطلاعات را با پیوند دادن اطلاعات توصیفی شغلی به اطلاعات آماری بازار کار فراهم می کند. این شامل داده های حقوق و دستمزد، چشم انداز اشتغال و اطلاعات اندازه صنعت است. بسیاری از این اطلاعات خارج از محدوده برنامه O*NET جمع آوری شده است. تلاش‌های مشترک با سازمان‌هایی مانند اداره آمار کار، وزارت بازرگانی، وزارت دفاع، Career One Stop، اداره سرشماری ایالات متحده، و اداره استخدام و آموزش این ارتباطات اطلاعاتی بازار کار را تسهیل می‌کند.

ویژگی های نیروی کار فعلی مشاغل

 • آمار شغلی

اطلاعات مربوط به شرایط اقتصادی و ویژگی های نیروی کار مشاغل

ویژگی های آینده نیروی کار مشاغل

 • پیش بینی های شغلی

پیش بینی شرایط اقتصادی آینده و ویژگی های نیروی کار مشاغل

محتوا و سر فصل ها بر اساس مدل O*NET – ۱۰۰%

اطلاعات ویژه شغل

متغیرها یا سایر عناصر مدل محتوا مشاغل انتخاب شده یا خاص.

اطلاعات مربوط به شغل، مجموعه جامعی از عناصری را که برای یک شغل واحد یا یک خانواده شغلی با تعریف محدود اعمال می شود، جزئیات می دهد. این دامنه به موازات سایر حوزه‌های مدل محتوا است زیرا شامل الزاماتی مانند دانش، مهارت‌ها و وظایف مرتبط با کار، علاوه بر ماشین‌ها، تجهیزات، ابزارها، نرم‌افزارها و کارکنان فناوری اطلاعات است که ممکن است در محل کار خود استفاده کنند. اطلاعات بازار کار تعریف شده توسط صنعت یا شغل نیز در اینجا ارائه شده است. این دامنه به ویژه هنگام توسعه برنامه های کاربردی خاص اطلاعات O*NET اهمیت دارد. به عنوان مثال، برای مشخص کردن آموزش، توسعه توصیف موقعیت یا طراحی مجدد مشاغل، لازم است به اطلاعات توصیفی خاص شغل مراجعه کنید.

عنوان و کد اصلی برای شناسایی یک شغل واحد در طبقه بندی O*NET-SOC استفاده می شود

 • عنوان

عنوان و کد شغلی O*NET-SOC

بیانیه وظایف مورد نیاز یا مهم که توسط کارگران در یک شغل در طبقه بندی O*NET-SOC انجام می شود.

 • شرح

شرح شغل O*NET-SOC

عناوین جایگزین یا “عناوین عمومی” شامل عناوین شغلی مرتبط و عناوین شغلی است که از متصدیان مشاغل، کارشناسان شغلی، سازمان‌های دولتی، گروه‌های حرفه‌ای، ورودی مشتریان، آگهی‌های شغلی کارفرما، و سایر سیستم‌های طبقه‌بندی مشاغل جمع‌آوری شده‌اند.

 • فهرست عناوین جایگزین

فهرست عناوین جایگزین

 • نمونه لیست عناوین گزارش شده

فهرست نمونه عناوین گزارش شده

وظایف خاص شغل

 • فهرست وظیفه یا لیست کار

لیست وظایف برای هر شغل

فن آوری اطلاعات و مهارت های نرم افزاری ضروری برای عملکرد یک نقش شغلی.

 • فهرست مهارت های فناوری

فهرست مهارت های فناوری برای هر شغل.

ماشین آلات، تجهیزات و ابزار ضروری برای اجرای یک نقش شغلی.

 • فهرست ابزار

لیست ماشین آلات، تجهیزات و ابزار برای هر شغل.