شناسنامه روستا (خدمات رفاهی)

  • حداکثر اندازه فایل‌ها: 256 MB.
  • حداکثر اندازه فایل‌ها: 256 MB.
  • حداکثر اندازه فایل‌ها: 256 MB.
  • حداکثر اندازه فایل‌ها: 256 MB.