طرح کسب و کار

فهرست اطلاعات

مقدمه

معرفی الگوی اولیه

زمینه های ارئه خدمات مشاوره ای

توصیف نیازمندیهای بخش شروع کنندگان کسب وکار

نیازمندیهای کلینیک مشاوره ککارآفرینی

رویه اجرایی

مقدمه:

افزایش روحیه کارافرینی در ایجاد کسب و کارهای مستقل تعاون همراه با نوآوری در دانش آموختگان دانشگاههای سراسری کشور،دانشجویان در شرف دانش آموختگی با توجه به نیازمبرم به هدایت صحیح و آگاه سازی این قشربه منظورآسان سازی تبدیل ایده راه اندازی کسب وکار به عمل همراه با کاهش خطر از دست رفتن فرصت های شغلی با رویکرد برآورد نیاز واقعی جامعه به ارائه بهینه و نوین خدمات و ارتقاء آن،مورد توجه قرار گیرد.

براساس مطالعات و تجربیات کسب شده،نسل اول کارآفرینان که در مرحله شروع و یا راه اندازی کسب وکارمستقل هستند، دریافت آگاهی های لازم به منظور افزایش بهره وری و برخورداری از دانش و تجربه لازم از مهمترین چالشهای فراوری آنان است.

ارائه خدمات مشاوره ای در زمینه های گوناگون،یکی از راهبردهای اصلی در حمایت ،پشتیبانی و آگاهی بخشی درباره فرایند کسب وکارهای مستقل،به شمار آمده،عنصر اصلی پشتیبانی کسب و کار تلقی میگردد.

یکی از راه های ارائه خدمات مشاوره مدیریت و بهره وری در کسب و کارهای کارآفرینانه، ارائه آن ها به صورت کلینیکی است،در این حالت مشاورین در مکانی مستقربوده و کاربران با مراجعه به محل ارائه خدمات و استقرار مشاور،از راهنمایی و توصیه های کلی آنان براساس شناخت اجمالی از نیاز و درخواست کاربر و در مدت زمان محدود بهره مند می گردد.

امید است باافزایش روند رشد فعالیت های کارآفرینانه و کسب و کارهای مستقل،بیش از پیش قادر به ارائه خدمات مشاوره ای در زمینه های مختلف که منجر به حصول نتیجه مطلوب شود،باشیم.

معرفی الگوی اولیه:

هدف اصلی:هدف اصلی این طرح فراهم آوردن زمینه های توسعه دانش کارآفرینی،افزایش مهارت،بهره وری متقاضیان و ایجاد کسب و کارهای کارآفرینی در طرحهای مختلف می باشد.و انتظار میرود با ایجاد کلینیک مشاوره و ارائه خدمات مشاوره ای اهداف فرعی نیز بدست آید:

برآورده کردن نیازهای مدیریتی،مهارتی و سایر اطلاعات مهم و تأثیر گذار بر روند شکل گیر و اجرای کسب و کارهای کوچک کارآفرینانه.

توسعه فرهنگ استفاده از مشاوره در کسب و کارهای مستقل در دانش آموختگان و شروع کنندگان کسب و کارهای مستقل.

توسعه و انتشار رویکردهای مناسب عارضه یابی،تعریف مسائل(تبدیل مشکل به مسئله از طریق صورتبندی وضعیت و شفاف سازی روابط عالی)،یافتن راه حل های شناسایی شده در سطح کسب و کارهای مستقل و خانگی کارآفرینانه.

کمک به افزایش ایجاد ارزش(value)درکسب و کارهای کوچک کارآفرینانه با تزریق مستمر دانش و چگونگی بهره گیری از تجارب مختلف.

هدایت صاحبان کسب و کارهای کارآفرینانه برای دستیابی به برترین سطح سازمانی و شغلی.

نحوه ارائه خدمات مشاوره ای

در این طرح ارائه خدمات مشاوره ای شغلی کسب و کار مستقل به صورت کلینیکی در قبال مشاوره های مدیریتی،بهره وری، بازاریابی و بازارشناسی،فرصت شناسی، مدیریت سرمایه گذاری و سایر نیازهای مشاوره ای با مراجعه کارآفرینان(صاحبان کسب و کار) به محل کلینیک و دریافت مشاوره انجام میگیرد.

زمینه های خدمات مشاوره ای:

زمینه های اصلی ارائه خدمات مشاوره ای شغلی عبارتند از :

 1. چگونگی طراحی یک کسب و کار درآمدزا.(Business Plan)
 2. چگونگی تبدیل ایده به یک طرح کاربردی پایلوت.
 3. روش های راه اندازی یک کسب و کار با توجه به شرایط محیطی .
 4. مدیریت و اداره کردن کسب و کار مستقل.
 5. روش های بازارشناسی، بازاریابی و فروش کالا و خدمات تعاون.
 6. سرمایه گذاری جذب سرمایه.
 7. فرایندهای تولید و عملیات ساخت کالا، ارائه محصول و یا خدمت.
 8. مدیریت منابع انسانی .
 9. فناوری اطلاعات(IT) وکاربرد آن در فعالیت های کسب و کار مربوط به تعاون.
 10. تضمین کیفیت و مدیریت کیفیت جامع.
 11. بهره وری و اندازه گیری آن درواحد کسب و کار.
 12. مدیریت عمومی و سازمانی.
 13. مدیریت ارتباط با مشتریCRM
 14. مهندسی مجدد کسب و کارBPRدرتعاون.
 15. توصیف نیازمندی های بخش شروع کنندگان کسب وکار :
 16. ارزیابی ویژگیهای شخصیتی فرد برای شروع یک کسب کار
 17. مشاور روان شناسی متخصص روحیات کارآفرینی
 18. تهیه یک تست روانشناسی درباره بررسی ویژگیهای روان شناسی کارآفرینان.
 19. آشناکردن فرد مراجع با ویژگی های شخصیتی کارآفرینان بزرگ ایرانی و خارجی.

ارزیابی ایده کسب و کار:

کارشناس مربوطه باید اطلاعات کافی از نظام ایران داشته باشد.

متخصصین کسب و کار باید از علم مدلهای کسب و کار آگاهی داشته باشند.

جزوه راهنما برای تبدیل Business به یک Business

کارشناس مربوطه باید اطلاعات اقتصادی و کسب و کاری مناسبی در حوزه های مختلف و مرتبط با تمامی رشته ها را داشته باشد.

امکان سنجی اولیه اقتصادی و فنی ایده کسب وکار.

نمونه های موفق از مدلهای کسب و کار مشابه داخلی و خارجی.

تهیه نمونه هایی از مدلهای کسب و کار موجود داخلی و خارجی در حوزه تعاون.

کارشناس مربوطه باید با آگاهی کامل از مدلهای کسب و کارف قسمتهای مختلف مدل را برای مراجع تشریح کند و علل موفقیت و یا عدم موفقیت آنها را برای مراجع تشریح نماید.

تهیه مدل کسب و کار:

جزوه راهنما برای تبدیل Business به یک Business Model

درمدل کسب و کار مشتریان، رقباء، محصولات و خدمات، تأمین و توزیع محصولات و خدمات مشخص می شوند.

کارشناس مربوطه باید متخصص تهیه مدلهای کسب و کار باشد.

تحقیقات بازار:

مشاوره کسب و کار باید در زمینه های مختلف، اطلاعات مناسب و کاملی از بازار ایران داشته باشد. (اطلاعاتی در حوزه های جمعیت و توزیع آن هرم سنی ایران و اقتصاد تعاون، معیارهای فرهنگی، نرخ بیکاری و اشتغال، GDP وGNP ، سیستم های سرمایه گذاری، سیستم های مالیاتی، تولید، تقاضا ، عرضه، رقابت،جذابیت بازار، روندهای آینده ، محصولات مشابه، تکنولوژی و…

این گزارشات در حوضه های مختلف باید آماده شده باشد و در اختیار فرد شروع کننده کسب و کار قرارگرفته و توسط کارشناس مریوطه برای فرد مراجع تحلیل شوند.

آمارهای موجود در وزارتخانه ها، دانشگاهها، سازمانهای صنفی مرتبط با تعاون ، گمرک، بازار و بانک مرکزی و… باید جمع آوری و بطور مداوم نمونه های جدید آنها تهیه و در کلینیک وجود داشته باشند.

در گزارش بررسی ایده کسب و کار باید از اطلاعات و آمار و تحقیقات بازار بصورت اختصاصی برای متقاضیان شروع و کسب وکار.

مشاوره در تهیه برنامه کسب و کار:

نمونه های برنامه های آماده شده کسب و کار مبتنی بر واقعیت باید تهیه شود و مدلهای مشابه باید در اختیار شروع کننده کسب و کارقرار گیرد و توسط کارشناس مربوطه بخشهای مختلف آن برای فرد مراجع تجزیه و تحلیل شود.

جزوه راهنمایی جذاب ، ساده و کاربردی برای تهیه برنامه کسب و کار آماده شده و در اختیار فرد مراجع قرار گیرد.

این برنامه توسط کارشناس مربوطه بهمراه فرد مراجع در جلسات خصوصی و رودررو تهیه شود.

نرم افزار تهیه برنامه کسب و کار تهیه و یا خریداری شود.

چارچوب آماده ای برای تهیه برنامه کسب و کار تهیه شود.

تهیه برنامه بازاریابی و تبلیغات:

تهیه برنامه های بازاریابی و تبلیغات نمونه مبتنی بر واقعیت در حوضه های مختلف کسب و کار .

جزوه آموزشی جذاب، ساده و کاربردی برای تهیه برنامه بازاریابی و تبلیغاتی آماده شود و در اختیار فرد مراجع قرار گیرد.

جزوه آموزشی جذاب در مورد فروشندگی و مذاکره کسب و کار به همراه مثالهای کاربردی.

این برنامه باید توسط کارشناس مربوطه به همراه فرد مراجع در جلسات خصوصی و رودررو تهیه شود.

نرم افزار تهیه برنامه بازاریابی و تبلیغات تهیه و یا خریداری شود.

چارچوب آماده ای برای تهیه برنامه بازاریابی و تبلیغات تهیه شود.

جزوه آموزشی جذاب و کاربردی در مورد روشهای نوین بازاریابی و ترویج تهیه شود.

مشاوره و ارائه خدمات حقوقی در زمینه ثبت محصول و یا مارک تجاری و روشهای محافظت از آن .

قانون حقوق مالکیت معنوی در ایران.

ارائه جزوه راهنمای مراحل ثبت مالیکیت فکری یک محصول یا مارک تجاری و روشهای محافظت از آن.

مستنداتی از نمونه های موفق و ناموفق داخلی و خارجی در زمینه ثبت مالکیت فکری و معنوی.

اهمیت مارک تجاری محصولات و شرکت و روشهای علمی طراحی مارک تجاری (برند).

مشاوره ثبت مالکیت فکری محصول و یا مارک تجاری توسط کارشناسان از سازمان مربوطه .

مشاوره در زمینه انواع خدمات بیمه کسب و کار.

جزوه راهنمای انواع خدمات بیمه مرتبط با کسب و کارها.

مشاوره متخصص بیمه کسب و کار.

مشاوره د زمینه روشهای تأمین مالی برای شروع کسب و کار.

جزوه راهنمای روشهای تأمین مالی و ذکر فواید و معایب هرکدام از روشها و شرایط هرکدام.

منابع تأمین مالی در ایران و مراکز و سازمانهای مربوطه بهمراه آدرس و…

جزوه راهنمای فرایند اخذ کمکهای مالی از سازمانها و مراکز و یا افراد مربوطه و پیش نیازهای هر یک.

مشاوره روشهای تأمین مالی و فرایند اخذ آن توسط متخصصیناز سازمانهای مربوطه .

تهیه لیست افراد و یا شرکتهای سرمایه گذار جهت معرفی کارآفرینان به آنها…

مشاوره در زمینه جذب نیروی انسانی برای شروع کسب و کار

جزوه راهنمای منابع انسانی و مدیریت مؤثر منابع انسانی در یک کسب و کار .

راهنمای ساده و روان قوانین و قراردادهای استخدامی ایران.

راهنمای طرحهای تیپ شغلی مربوط به تعاون .

گسترش روند روبه رشد استفاده از نیروهای متخصص و آموزش دیده و آموزش فنی و حرفه ای نیروها.

ترویج روند استفاده از نیروهای پاره وقت ،موقتی،قراردادی و…در کسب و کارهای کوچک.

جزوه راهنمای مراکز جذب و تربیت نیرو جهت استخدام .

جزوه راهنمای مصاحبه جهت استخدام نیروها.

ارائه مشاوره قوانین و قراردادهای استخدامی توسط کارشناسانی از سازمان های مربوطه .

ارائه ایده های جدید و مدلهای کسب و کار آماده شده براغساس نیازهای بازار به افرادی که قصد شروع کسب و کار شخصی خود را دارند اما ایده اولیه ندارند.

بررسی بازار ایران و مدلهای جدید کسب و کار در ایران .

تأکید این قسمت بیشتر بر کسب و کارهای خدماتی و کسب وکارهای مبتنی بر فن آوری اطلاعات مکی باشد.

کتابچه های نحوه مدیریت و توسعه کسب و کارها در حوزه های مختلف .

مشاوره در زمینه مکان مناسب برای شروع کسب و کار .

جزوره راهنمایی توزیع کسب و کارهای (تجاری،تولیدی یا خدماتی) در مناطق جغرافیایی مختلف کشور.

مشاوره در زمینه موارد قانونی ایران در زمینه های مرتبط با کسب و کار در تعاون

تسهیلات و یا موانع دولتی در خصوصی برخی از کسب و کارها.

موارد قانونی مرتبط با تعرفه های گمرکی در مورد کالاهای وارداتی.

موارد قانونی مرتبط با تسهیل امر صادرارت کالا و خدمات بخش تعاون

مشاوره در زمینه مسائل مرتبط با ثبت شرکت و مباحث مالیاتی و حقوقی و اساسنامه شرکت.

جزوه راهنمای انواع کسب و کارها و ویژگیهای هر کدام .

راهنمای فواید ثبت شرکت در ایران و پیشنیازهای آن.

مشاوره در موارد قوانین انواع شرکتها و مسائل حقوقی جاری و آتی هرکدام توسط کارشناسان از سازمانهای مربوطه.

راهنمای قوانین مالیاتی در مورد انواع کسب و کارها در ایران .

ارائه مشاوره های تخصصی در مورد قوانین مالیاتی در ایران خصوصا در مورد کسب و کارهای مرتبط با بخش تعاون و نیز کسب و کارهای خدماتی بالاخص مبتنی برIT

علاقمندی شروع کنندگان کسب و کار به استفاده از مشاوره و راهنمایی های افراد باتجربه در زمینه های مربوطه.

تهیه لیستی از افراد باتجربه و متخصص و واجد شرایط در حوزه های مختلف کسب وکار.

مستند کردن تجربیات کسب و کاری آنها در قالب جزوه های مشاوره ای .

تنظیم جلسات اختصاصی و یا گروهی رودررو کارآفرینان با افراد باتجربه .

مشاوره در زمینه استفاده بهینه از تکنولوژی در کسب و کار.

مشاوره در امور بکارگیری و استفاده بهینه از تکنولوژی مناسب هر رشته در بخشهای تجاری،تولیدی یا خدماتی بخش تعاون.

مشاوره در زمینه استفاده از تکنولوژی ITدر کسب و کار.

استفاده کاربردی و بهینه از امکانات مجازی و مبتنی بر ITدر کسب و کار

استفاده ازدانش فن آوری نوین ICT به منظور معرفی و فروش خدمات تعاون به متقاضایان داخل یا خارج کشور.

مشاوره و هدایت افراد دارای ایده های کسب و کار دانش محور به مراکز تخصصی تکنولوژی و استادان دانشگاهی

تهیه لیستی از مراکز و شرکتهای تحقیقاتی و تخصصی (پارکهای رشد و فناوری ، شرکتهای دولتی و خصوصی، مرکز فن آوری های ریاست جمهوری و …) فن آوری هایی که آن شرکتها بر روی آنها کار می کنند.

شرایط پذیرش ایده های فن آوری از سوی این مراکز.

تسهیلات این مراکز برای کارآفرینی مبتنی بر فن است.

ارائه مشاوره های تخصصی توسط کارشناسان از سازمانها و شرکتهای مربوطه بصورت اختصاصی و یا گروهی رودرو.

ارائه نیازمندیهای فن آوری این مراکز به کارآفرینان دانش محور در قالب جزوات تخصصی و یا سمینارهای کسب و کاری این سازمانها و شرکتها.

مشاوره در زمینه صنایع تبدیلی

ارائه مشاوره در امور بکارگیری و استفاده بهینه از تکنولوژی مناسب.

ارتباط با کارآفرینان دیگری که قصد شروع کسب و کار دارند و تبادل اطلاعات و نظرها خصوصا با کارآفرینهای موفق و با تجربه.

برگزاری جلسات مشترک تبادل نظرکارآفرینانی که قصد شروع کسب و کار خود را دارند.

استفاده از اینترنت و ایجاد فرمهای بحث و تبادل نظر میان کارآفرینان در حوزه های مختلف کسب و کار.

تهیه گزارشات آماری و تحلیلی از گفتگوها و تبادل نظرات کارآفرینان.

نیازمندیهای کلینیک مشاوره

نیازمندی های اطلاعاتی و علمی

اطلاعات درباره قوانین.

اطلاعات مربوط به تحقیقات بازار درحوزه های مختلف.

اطلاعات درباره فرایندهای مختلف در ایجاد و راه اندازی یک کسب و کار جدید.

اطلاعات علمی در حوزه های مختلف.

اطلاعات مذکور بعنوان سرمایه و زیرساخت اصلی مرکز خدمات و مشاوره کسب و کار می باشد. برخی از این اطلاعات در سازمانها و نشریات مختلف موجود می باشد ولی قسمت اعظم این اطلاعات موجود نیست.این اطلاعات را میتوان از طریق نیرو های داخلی و یا از طریق دانشکده ها ، انجمن ها و شرکتهای مشاور جمع آوری کرد(به عبارتی برون سپاری نمود) البته در جمع آوری و تدوین آنها حتما می بایست این نکته را در نظر گرفت که مخاطبان این اطلاعات افراد عادی هستند نه متخصصان علم اقتصاد و یا کسب و کار . لذا این گزارشات را می بایست بصورت ساده ، کاربردی و جداب تهیه و تدوین نمود.

2-مشاوره های تخصصی

1-2 مشاوره در حوزه های بیمه ، بانک، قراردادهای استخدامی، جذب نیرو، ثبت شرکت، انعقاد انواع قرارداد، اخذ مجوزها، املاک و…

2-2 مشاوره های کسب و کار در حوزه های مختلف بازاریابی، تبلیغات، فروش، سازماندهی و منابع انسانی ، مالی، سیستم و…

3-2 مشاوره های تخصصی تکنولوژی (خلق،توسعه و یا انتقال تکنولوژی)

4-2 مشاوره کاربردIT درکسب و کار

مشاوران گزینه 1-2همگی از سازمانها و شرکتهای همکار و ذیربط فرایند ایجاد و یا توسعه کسب و کار می باشند که می بایست رویکردی را برای همکاری با آنها طراحی نمود. که در این مورد هم می بایست راهکاری را جهت همکاری با این افراد و سازمانها طراحی نمود.

3- بخش وب سایت

1-3تیم حرفه ای طراحی و نگهداری وب سایت

محتوای علمی و اطلاعاتی این بخش توسط کارشناسان و مشاورین (ژورنالیستهای متخصص و حرفه ای ) تهیه و تدوین می شود.

این وب سایت باید کاملا علمی –جذاب-کاربردی و بروز باشد.

وب سایت باید نقطه تماس اولیه مرکز با مخاطبین باشد بعبارتی مخاطبین و مراجعین در ابتدا از طریق مراجعه به وب سایت اطلاعات اولیه را دریافت کرده و در مراحل بعدی باید از سایر وسیله های ارتباطی از جمله حضور فیزیکی در کلینیک استفاده کند.البته پیشنهاد می شود که این رویکرد توسط خود کلینیک ترویج و تبلیغ شود.

از طریق ایجاد Membership Ciub اطلاعات بسیار مفیدی از انواع نیازها و خواسته های مراجعین و مخاطبین جمع آوری کرد که قاعدتا در سیاستگذاریهای کلان مرکز بسیار مفیدی خواهند بود.

ایجاد forumهای بحث و گفتگو میان کارآفرینان باهم و با متخصصین ژورنالیستها جزء موارد مهم سایت باید باشد.

مجله الکترونیکی کارآفرینی و کسب و کارهای کوچک، جزء قسمت های فعال وب سایت باید باشد که در مرحله اول باید بصورت ماهیانه و در مراحل بعدی بصورت هفته ای برای اعضاء فرستاده شود.

استفاده از برقراری ارتباط تعاملی از طریق E-MAIL باید جزء رویکردهای اصلی کلینیک باشد.

طراحی دوره های الکترونیکی در حوزه های مختلف کسب و کار تعم از طراحی برنامه کسب و کار ،برنامه بازاریابی، استفاده از تکنولوژی و… قراردادن آنها در وب سایت باید جزء لاینفک این وب سایت باشد.

یکی از رویکردهای اصلی کلینیک باید تبلیغات گسترده در مورد خدمات وب سایت باشد.

مثلا برای ایجاد انگیزه در مخاطبین برای مراجعه اولیه به وب سایت همان سیستم عضوگیری و دادن یک شناسه به اعضاء می باشند که اعضاء باید برای مراجعه حضوری به مرکز حتما این شناسه را داشته باشند . مزیت این روش این است که 1)فرد مخاطب ابتدا از طریق اطلاعات وب سایت ایده خود را کاملا کاملا تحلیل می کند2)بسیاری از قوانین و مراحل راه اندازی یک کسب و کار در حوزه های مختلف را می شناسد3)نیازهای خود را بصورت شفاف می شناسد 4)کارشناسان و مشاورین مرکز هنگام مراجعه فرد به مراکز اطلاعات او را در پروفایل مربوطه دارند و بهتر می توانند با مراجع تعامل داشته باشند.

باید از مشاوران علمی – تخصصی مرکز فیلم های آموزش تهیه کرد و آنهارا درون وب سایت قرار داد (فایل های صوتی و تصویری بسیار کاربرد دارند.

آمیخته محصول کلینیک مشاوره کارآفرینی

 1. آموزش : در حوزه های مختلف کسب و کار از شروع تا راه اندازی ،مدیریت و خاتمه یا فروش کسب و کار –تکنولوژی – مدل های جدید کسب و کار
 2. مشاوره : مشاوره در حوزه های مختلف کسب و کار از راه اندازی ، مدیریت و خاتمه کسب و کار ، مشاوره های تخصصی و تکنولوژی ، حقوقی و قانونی
 3. ترویج: وب سایت، مجله کسب و کار های کوچک، برنامه های رادیویی – تلویزیونی ،برنامه های خاص هفته کارآفرینی و…
 4. تبلیغات : ویژه برنامه های اختصاصی در بازارها و صنعت های مختلف ، مجله کسب و کارهای کوچک و…
 5. نمایش فرصتهای کسب و کار : برگزاری نمایشگاه فرصتهای کسب و کار (در جهت توسعه کسب و کارهای موجود و دارای پتانسیل بالقوه و بالفعل ،بالا، سوق دادن کارآفرینان بسوی همکاری با کسب و کارهای موجود که دارای توانمندیهای بالایی بوده و امکان ریسک کمتر دارند.

رویه اجرایی

1- برقراری ارتباط با صاحبان (شروع کنندگان) کسب و کارهای مستقل

کلیه واجدین شرایط (صاحبان یا شرکت کنندگان) کسب و کارهای مستقل شغلی بخش تعاون متقاضی دریافت خدمات مشاوره ای باتوجه به زمینه های مورد نیاز مشاوره یا نوع مسائل و مشکلاتی که در حوزه کاری خود با روبه رو هستند برای تنظیم برنامه دریافت خدمات مشاوره ای و تعیین نوع مشاوره مورد نیاز با کلینیک مشاوره تماس برقرار می کنند، برقراری تماس می تواند به صورت های ذیل انجام شود.

الف: تماس تلفنی با بخش پذیرش کلینیک

ب: تکمیل فرم درخواست خدمات مشاوره ای و ارسال آن از طریق نمابر یا پست الکترونیک

2-دریافت اطلاعات تکمیلی و تعیین امکان پذیری یا عدم امکان ارائه خدمات به متقاضیان

3-تعیین مشاوره مناسب

4-تنظیم برنامه زمانی ارائه مشاوره

5-ارائه مشاوره

خدمات مشاوره ای پس از تکمیل متقاضی و تعیین نحوه ارائه خدمات و برنامه زمانی آن ، پرونده متقاضی توسط دبیرخانه کلینیک در اختیار مشاوره قرار میگیرد. بدین ترتیب مشاور، بابررسی و مطالعه اطلاعات و آمادگی ارائه خدمات را کسب خواهد کرد سپس باتوجه به برنامه زمانی ، خدمات مشاوره ای در حوزه های دانش مدیریتی ، بازاریابی، BP مدیریت مالی و سرمایه گذاری و غیره ارائه می شود. بطور کلی ارائه مشاوره توسط مشاور در محل کلینیک و شامل بحث مذاکره با متقاضی و کسب اطلاعات در مورد مسائل برای متقاضی تشریح نماید و پس از بررسی مشاوره و راهنمایی های لازم در خصوص اتخاذ رویکرد مناسب برای حل مسئله را به متقاضی ارائه می دهد.