[dt_sc_progressbar type=”progress-striped-active” color=”#8b5595″ value=”100″]صندوق های خرد محلات (شهری-روستایی)[/dt_sc_progressbar]

[dt_sc_callout_box type=”type3″ button_text=”فرم نظارت” target=”_blank” link=’https://shahabir.ir/%d9%81%d8%b1%d9%85-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d8%a8%d8%b1-%d8%b5%d9%86%d8%af%d9%88%d9%82-%d8%ae%d8%b1%d8%af-%d9%85%d8%ad%d9%84%db%8c/’ icon=”fa-headphones”]

شبکه سازی فعالیتهای صندوقهای خرد زنان روستایی و عشایر استان ، جهت ارائه خدمات عضویت ، ساماندهی ، شبکه سازی ، آموزش ، توانمند سازی و مشاوره اعضای کارآفرین صندوفها به منظور تولید بهتر و معرفی ، بازاریابی و توسعه قروش محصولات تولیدی آنها، سامانه اینترنتی با اتوماسیون اداری و ارجای کارهوشمند در استان بابت خرید تجهیرات و تامین هزینه های راه اندازی مرکز و ایجاد فرصت آموزش و کارآفرینی و جذب و اشتغال متقاضیان ، نیاز به اخذ تسهیلات حمایتی میباشد

[/dt_sc_callout_box]

[dt_sc_progressbar type=”progress-striped-active” color=”#8b5595″ value=”100″]صندوق های خرد محلات (شهری-روستایی)[/dt_sc_progressbar]

[dt_sc_progressbar type=”progress-striped-active” color=”#8b5595″ value=”100″]صندوق های خرد محلات (شهری-روستایی)[/dt_sc_progressbar]

[dt_sc_callout_box type=”type5″ button_text=”ثبت سفارش تست” target=”_blank” link=’https://shahabir.ir/arzyabi/shop/’ icon=”fa-headphones”]

توسعه و حمایت از فعالیت های کارآفرینی بانوان خصوصا در عرصه مشاغل خانگی، بازاریابی و عرضه صنایع و محصولات تولیدی بانوان ، ایجاد تعادل در بازار عرضه و تقاضای تولیدات ، شناسایی بانوان توانمند دارای مهارت و تخصص و هدایت بانوان به سمت برند سازی صنایع و محصولات تولیدی

[/dt_sc_callout_box]

[dt_sc_progressbar type=”progress-striped-active” color=”#8b5595″ value=”100″]صندوق های خرد محلات (شهری-روستایی)[/dt_sc_progressbar]

[dt_sc_hr_invisible_medium]

[dt_sc_progressbar type=”progress-striped-active” color=”#8b5595″ value=”100″]صندوق های خرد محلات (شهری-روستایی)[/dt_sc_progressbar]

[dt_sc_callout_box type=”type3″ button_text=”شروع ارزیابی ” target=”_blank” link=’https://arzyab.shahabir.ir/login’ icon=”fa-headphones”]

خدمات (سامانه اینترنتی با اتوماسیون اداری و ارجای کارهوشمند و فروشگاه اینترنتی و آموزشگاه مجازی و ..)

  • شبکه سازی تمام روستاهای طرح یک روستا و یک محصول و روستای بدون بیکار
  • شناسایی ، عضویت و ساماندهی کلیه طرح ها و مجریان طرحهای اجرا شده در روستا ها
  • معرفی طرحهای اجرا شده و بازاریابی و فروش محصولات تولیدی توسط مجریان طرح در روستا ها
  • آموزش ، توانمند سازی و مشاوره اعضای مجریان طرح در روستا به منظور تولید بهتر و خلاقانه تر محصولات
  • عضویت ، ساماندهی ، شبکه سازی ،
  • معرفی ، بازاریابی و توسعه قروش محصولات تولیدی آنها ،
  • آموزش ، توانمند سازی و مشاوره اعضای کارآفرین صندوفها به منظور تولید بهتر

[/dt_sc_callout_box]

[dt_sc_progressbar type=”progress-striped-active” color=”#8b5595″ value=”100″]صندوق های خرد محلات (شهری-روستایی)[/dt_sc_progressbar]

[dt_sc_clear /][dt_sc_hr_invisible_small /][dt_sc_fullwidth_section]

[dt_sc_fullwidth_section backgroundcolor=”” backgroundimage=”https://shahabir.ir/new/wp-content/uploads/2014/09/parallax-light-white.jpg” opacity=”” parallax=”yes” backgroundrepeat=”no-repeat” backgroundposition=”left top” paddingtop=”20″ paddingbottom=”10″ textcolor=”” disable_container=”” class=”custom-parallax” first]

[dt_sc_callout_box type=”type6″ button_text=”استاندارد شغل” link=”https://shahabir.ir/%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%af-%d8%b4%d8%ba%d9%84-%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%85%d8%b4%d8%a7%d8%ba%d9%84-%d9%86%d8%a7%d9%88%d8%a7%da%a9%d9%88-onet/”]

شیوه نامه صندوقها        شیوه نامه صندوق مراکز محلی        دستورالعمل صندوق خرد محلی

[/dt_sc_callout_box]

[dt_sc_fullwidth_section backgroundcolor=”” backgroundimage=”https://shahabir.ir/new/wp-content/uploads/2014/09/parallax-light-white.jpg” opacity=”” parallax=”yes” backgroundrepeat=”no-repeat” backgroundposition=”left top” paddingtop=”20″ paddingbottom=”10″ textcolor=”” disable_container=”” class=”custom-parallax” first]

[dt_sc_fullwidth_section backgroundcolor=”” backgroundimage=”” opacity=”” parallax=”” backgroundrepeat=”” backgroundposition=”” paddingtop=”30″ paddingbottom=”” textcolor=”” disable_container=”” class=”” first][dt_sc_h2 type=”” class=”aligncenter”]زمینه های مشارکت کارشناسان ما[/dt_sc_h2][/dt_sc_fullwidth_section]


[dt_sc_one_half first type =” type1″]

[dt_sc_h3]کارشناسان ما[/dt_sc_h3]

[/dt_sc_one_half]
[dt_sc_one_half type =” type1″]

[dt_sc_h3]زمینه های مشارکت؟[/dt_sc_h3]

[dt_sc_hr_invisible_small]

[dt_sc_accordion_group]
[dt_sc_toggle title=”سامانه استعدادیابی ، آموزش و توانمند سازی:؟”]

در این سامانه ارکان نظام راهبری میتوانند ضمن استعدادیابی و امکان سنجی از دانش و تجربیات اعضا، با بهره برداری از بسترهای مشاوره ای و برگزاری دوره های آموزشی بصورت مجازی و وبیناری و تشکیل کنفرانسهای ویدئویی امکانات توسعه فردی و اجتماعی و شغلی مدیران ، کارشناسان ادارات و روسا و اعضای راهبران شغلی استانها و راهبران و مجریان طرح ها را فراهم نمایند.

[/dt_sc_toggle]
[dt_sc_toggle title=”سامانه نیازسنجی ، کارآفرینی و هدایت شغلی:؟”]

در این سامانه امکان استعدادیابی ، اشتغال و کارافرینی خانواده های تحت پوشش فراهم گردیده تا بانک اطلاعاتی مشاغل و کارجویان در تبادل بوده و از فرصتهای شغلی ایجاد شده جهت توسعه نظام راهبری شغلی بهره برداری نمایند.

[/dt_sc_toggle]

[dt_sc_toggle title=”سامانه اتوماسیون مکاتبات و ارجای کار:؟”]

در این سامانه ارکان نظام راهبری میتوانند با دریافت کارتابل الکترونیکی در بستری امن و اختصاصی ضمن ایجاد تعامل و ارتباط با یکدیگر و ارجای خدمات ، از تجرییات ارزنده یکدیگر و مستند سازی و تولید محتواهای خدمات ارائه شده بهره برداری نمایند.

[/dt_sc_toggle]

[/dt_sc_accordion_group]

[/dt_sc_one_half]

[/dt_sc_fullwidth_section]

[dt_sc_progressbar type=”progress-striped-active” color=”#8b5595″ value=”100″]صندوق های خرد محلات (شهری-روستایی)[/dt_sc_progressbar]

[dt_sc_callout_box type=”type5″ button_text=”همین الان رزرو نمایید” target=”_blank” icon=”fa-headphones” link=’https://shahabir.ir/%d9%81%d8%b1%d9%85-%d8%b1%d8%b2%d8%b1%d9%88/’]

خدمات مشاوره آنلاین :

مشاوره آنلاین در زمینه های بسیاری نظیر مشاوره فردی ، مشکلات فردی و ارتباطی و همچنین مشاوره شغلی آنلاین و مشاوره تحصیلی آنلاین و به عبارتی کلی تر برای داشتن خانواده سالم و…. فعالیت می کند .

هر فردی زمانی که با هرگونه مشکلات فردی رو به رو می شود و توانایی تصمیم گیری درست را ازدست می دهد بهترین راه حل مشورت کردن با یک روانشناس و متخصص آنلاین به صورت مشاوره آنلاین و یا دیگر موارد می باشد .

[/dt_sc_callout_box]

[dt_sc_progressbar type=”progress-striped-active” color=”#8b5595″ value=”100″]صندوق های خرد محلات (شهری-روستایی)[/dt_sc_progressbar]

[dt_sc_progressbar type=”progress-striped-active” color=”#8b5595″ value=”100″]•پنجره واحد بخشنامه های کارآفرینی[/dt_sc_progressbar]

[dt_sc_fullwidth_section backgroundcolor=”” backgroundimage=”” opacity=”” parallax=”” backgroundrepeat=”” backgroundposition=”” paddingtop=”60″ paddingbottom=”” textcolor=”” disable_container=”” class=”” first]

[dt_sc_h2 type=”” class=”aligncenter”]مشاوران ما : [/dt_sc_h2]

[dt_sc_one_third first]

شما می‌توانید:

آموزشهای مجازی خود را ایجاد کنید و به برگزاری دوره‌های آموزشی، آزمون، تمرین، پروژه‌های کلاسی، ارتباط استاد با فراگیران و پرسش و پاسخ، طراحی فرم نظرسنجی، استخراج نمرات، امکان حضور غیاب و هر آنچه برای یک آموزش مجازی نیاز دارید، بپردازید.
[dt_sc_hr_invisible_small /]

[dt_sc_clear /][dt_sc_hr_invisible_small /][dt_sc_fullwidth_section][dt_sc_button type=”type5″ link=”https://shahabir.ir/%d9%85%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%a7/” size=”small” bgcolor=”” variation=”” textcolor=”” target=”_blank” class=”” timeline_button=”no”]رزومه مشاوران[/dt_sc_button][/dt_sc_one_third][dt_sc_two_third ][dt_sc_teacher carousel=”false” count=”3″ columns=”3″ read_more_text=”Read More” excerpt_length=”10 limit=”3″ “/][/dt_sc_two_third]

[dt_sc_progressbar type=”progress-striped-active” color=”#8b5595″ value=”100″]•پنجره واحد بخشنامه های کارآفرینی[/dt_sc_progressbar]

[dt_sc_fullwidth_section backgroundcolor=”” backgroundimage=”” opacity=”” parallax=”” backgroundrepeat=”” backgroundposition=”” paddingtop=”30″ paddingbottom=”” textcolor=”” disable_container=”” class=”” first][dt_sc_h2 type=”” class=”aligncenter”]پنجره واحد بخشنامه های کارآفرینی[/dt_sc_h2][/dt_sc_fullwidth_section]

[dt_sc_fullwidth_section backgroundcolor=”” backgroundimage=”https://shahabir.ir/new/wp-content/uploads/2014/09/parallax-light-white.jpg” opacity=”” parallax=”yes” backgroundrepeat=”no-repeat” backgroundposition=”left top” paddingtop=”20″ paddingbottom=”10″ textcolor=”” disable_container=”” class=”custom-parallax” first][dt_sc_one_sixth first][dt_sc_icon_box type=”type13″ fontawesome_icon=”html5″ stroke_icon=”” custom_icon=”” title=”استعدادیابی” link=”https://www.lms.ir/auth/join?code=46602777″ custom_bgcolor=”#9fbf3a” /][/dt_sc_one_sixth][dt_sc_one_sixth ][dt_sc_icon_box type=”type13″ fontawesome_icon=”css3″ stroke_icon=”android” custom_icon=”” title=”مشاور مشاغل” link=”#” custom_bgcolor=”#d10101″ custom_bgcolor=”#9fbf3a#” custom_bgcolor=”#0171bb” /][/dt_sc_one_sixth][dt_sc_one_sixth ][dt_sc_icon_box type=”type13″ fontawesome_icon=”android” stroke_icon=”android” custom_icon=”” title=”تدوین پروپوزال” link=”#” ” custom_bgcolor=”#f2672e” /][/dt_sc_one_sixth][dt_sc_one_sixth ][dt_sc_icon_box type=”type13″ fontawesome_icon=”android” stroke_icon=”” custom_icon=”https://shahabir.ir/new/wp-content/uploads/2020/11/icon-ps.png” title=”پیشگیری از اعتیاد” link=”https://www.lms.ir/auth/join?code=10634117″ custom_bgcolor=”#2b8bc0″ custom_bgcolor=”#2b8bc0″ /][/dt_sc_one_sixth][dt_sc_one_sixth ][dt_sc_icon_box type=”type13″ fontawesome_icon=”android” stroke_icon=”” custom_icon=”https://shahabir.ir/new/wp-content/uploads/2020/11/icon-js.png” title=”پیش از ازدواج” link=”https://www.lms.ir/auth/join?code=66988990″ custom_bgcolor=”#f2672e” /][/dt_sc_one_sixth][dt_sc_one_sixth ][dt_sc_icon_box type=”type13″ fontawesome_icon=”android” stroke_icon=”” custom_icon=”https://shahabir.ir/new/wp-content/uploads/2020/11/icon-ruby.jpg” title=”زندگی خانواده” ” link=”https://www.lms.ir/auth/join?code=91788387″ custom_bgcolor=”#0171bb” /][/dt_sc_one_sixth][/dt_sc_fullwidth_section]

[dt_sc_fullwidth_section backgroundcolor=”” backgroundimage=”https://shahabir.ir/new/wp-content/uploads/2014/09/parallax-light-white.jpg” opacity=”” parallax=”yes” backgroundrepeat=”no-repeat” backgroundposition=”left top” paddingtop=”20″ paddingbottom=”10″ textcolor=”” disable_container=”” class=”custom-parallax” first][dt_sc_one_sixth first][dt_sc_icon_box type=”type13″ fontawesome_icon=”html5″ stroke_icon=”” custom_icon=”” title=”شناسنامه محلات” link=”https://shahabir.ir/%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%85%d8%ad%d9%84%d8%a7%d8%aa/” custom_bgcolor=”#f2672e” /][/dt_sc_one_sixth][dt_sc_one_sixth ][dt_sc_icon_box type=”type13″ fontawesome_icon=”css3″ stroke_icon=”android” custom_icon=”” title=”پروزه محلات” ” link=”https://shahabir.ir/%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d8%a7%d9%88%d9%84%db%8c%d9%87-%d9%be%d8%b1%d9%88%da%98%d9%87-%d8%a7%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b9-%d9%85%d8%ad%d9%88%d8%b1/” custom_bgcolor=”#9fbf3a#” custom_bgcolor=”#0171bb” /][/dt_sc_one_sixth][dt_sc_one_sixth ][dt_sc_icon_box type=”type13″ fontawesome_icon=”android” stroke_icon=”android” custom_icon=”” title=”مشاوران همکار” link=”https://shahabir.ir/%d9%85%d8%b1%d8%a7%da%a9%d8%b2-%d9%85%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d9%87-%d9%88%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%86%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%ae%d8%aa%db%8c/” custom_bgcolor=”#9fbf3a” /][/dt_sc_one_sixth][dt_sc_one_sixth ][dt_sc_icon_box type=”type13″ fontawesome_icon=”android” stroke_icon=”” custom_icon=”https://shahabir.ir/new/wp-content/uploads/2020/11/icon-ps.png” title=”ارزیابی مراکز” link=”https://shahabir.ir/%d8%a7%d8%b1%d8%b2%db%8c%d8%a7%d8%a8%db%8c-%d9%85%d8%b1%d8%a7%da%a9%d8%b2-%d9%87%d9%85%da%a9%d8%a7%d8%b1/” custom_bgcolor=”#2b8bc0″ /][/dt_sc_one_sixth][dt_sc_one_sixth ][dt_sc_icon_box type=”type13″ fontawesome_icon=”android” stroke_icon=”” custom_icon=”https://shahabir.ir/new/wp-content/uploads/2020/11/icon-js.png” title=”ارزیابی مشاوران” link=”https://shahabir.ir/%d8%a7%d8%b1%d8%b2%db%8c%d8%a7%d8%a8%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d8%aa%db%8c%d8%af/” custom_bgcolor=”#e5a329″ /][/dt_sc_one_sixth][dt_sc_one_sixth ][dt_sc_icon_box type=”type13″ fontawesome_icon=”android” stroke_icon=”” custom_icon=”https://shahabir.ir/new/wp-content/uploads/2020/11/icon-ruby.jpg” title=”ارزیابی اعضا” link=”https://shahabir.ir/%d9%81%d8%b1%d9%85-%d8%b9%d8%b6%d9%88%db%8c%d8%aa/” custom_bgcolor=”#d10101″ /][/dt_sc_one_sixth][/dt_sc_fullwidth_section]