صندوق های خرد محلات (شهری-روستایی)

صندوق های خرد محلات (شهری-روستایی) - 100%

شبکه سازی فعالیتهای صندوقهای خرد زنان روستایی و عشایر استان ، جهت ارائه خدمات عضویت ، ساماندهی ، شبکه سازی ، آموزش ، توانمند سازی و مشاوره اعضای کارآفرین صندوفها به منظور تولید بهتر و معرفی ، بازاریابی و توسعه قروش محصولات تولیدی آنها، سامانه اینترنتی با اتوماسیون اداری و ارجای کارهوشمند در استان بابت خرید تجهیرات و تامین هزینه های راه اندازی مرکز و ایجاد فرصت آموزش و کارآفرینی و جذب و اشتغال متقاضیان ، نیاز به اخذ تسهیلات حمایتی میباشد

صندوق های خرد محلات (شهری-روستایی) - 100%
صندوق های خرد محلات (شهری-روستایی) - 100%

توسعه و حمایت از فعالیت های کارآفرینی بانوان خصوصا در عرصه مشاغل خانگی، بازاریابی و عرضه صنایع و محصولات تولیدی بانوان ، ایجاد تعادل در بازار عرضه و تقاضای تولیدات ، شناسایی بانوان توانمند دارای مهارت و تخصص و هدایت بانوان به سمت برند سازی صنایع و محصولات تولیدی

صندوق های خرد محلات (شهری-روستایی) - 100%

صندوق های خرد محلات (شهری-روستایی) - 100%

خدمات (سامانه اینترنتی با اتوماسیون اداری و ارجای کارهوشمند و فروشگاه اینترنتی و آموزشگاه مجازی و ..)

  • شبکه سازی تمام روستاهای طرح یک روستا و یک محصول و روستای بدون بیکار
  • شناسایی ، عضویت و ساماندهی کلیه طرح ها و مجریان طرحهای اجرا شده در روستا ها
  • معرفی طرحهای اجرا شده و بازاریابی و فروش محصولات تولیدی توسط مجریان طرح در روستا ها
  • آموزش ، توانمند سازی و مشاوره اعضای مجریان طرح در روستا به منظور تولید بهتر و خلاقانه تر محصولات
  • عضویت ، ساماندهی ، شبکه سازی ،
  • معرفی ، بازاریابی و توسعه قروش محصولات تولیدی آنها ،
  • آموزش ، توانمند سازی و مشاوره اعضای کارآفرین صندوفها به منظور تولید بهتر

صندوق های خرد محلات (شهری-روستایی) - 100%


کارشناسان ما

زمینه های مشارکت؟

سامانه استعدادیابی ، آموزش و توانمند سازی:؟
سامانه نیازسنجی ، کارآفرینی و هدایت شغلی:؟
سامانه اتوماسیون مکاتبات و ارجای کار:؟
[/dt_sc_fullwidth_section]

صندوق های خرد محلات (شهری-روستایی) - 100%

خدمات مشاوره آنلاین :

مشاوره آنلاین در زمینه های بسیاری نظیر مشاوره فردی ، مشکلات فردی و ارتباطی و همچنین مشاوره شغلی آنلاین و مشاوره تحصیلی آنلاین و به عبارتی کلی تر برای داشتن خانواده سالم و…. فعالیت می کند .

هر فردی زمانی که با هرگونه مشکلات فردی رو به رو می شود و توانایی تصمیم گیری درست را ازدست می دهد بهترین راه حل مشورت کردن با یک روانشناس و متخصص آنلاین به صورت مشاوره آنلاین و یا دیگر موارد می باشد .

صندوق های خرد محلات (شهری-روستایی) - 100%
•پنجره واحد بخشنامه های کارآفرینی - 100%

مشاوران ما : 

شما می‌توانید:

آموزشهای مجازی خود را ایجاد کنید و به برگزاری دوره‌های آموزشی، آزمون، تمرین، پروژه‌های کلاسی، ارتباط استاد با فراگیران و پرسش و پاسخ، طراحی فرم نظرسنجی، استخراج نمرات، امکان حضور غیاب و هر آنچه برای یک آموزش مجازی نیاز دارید، بپردازید.

رزومه مشاوران
•پنجره واحد بخشنامه های کارآفرینی - 100%

پنجره واحد بخشنامه های کارآفرینی