کاربر گرامی: برای اینکه در آینده امکان ویرایش مجدد فرم را داشته باشید لازم است در ابتدا حتما ثبت نام نموده و بانام کاربری خود وارد سامانه شده و تکمیل فرم را ادامه بدهید. (چنانچه قبلا ثبت نام نموده باشید اطلاعات شما بعد از ورود به سامانه بطور اتوماتیک در فرم زیر ظاهر خواهد شد)

 • Hidden
 • مثلا : آذربایجان غربی
 • Hidden
 • مثلا : روستای داشبند بوکان
 • Hidden
 • مثلا : روستای داشبندبوکان
 • Hidden
 • جمعیت تحت پوشش : جدول شماره یک

 • YYYY اسلش MM اسلش DD
  مثلا : 93/2/25
 • Hidden
 • YYYY اسلش MM اسلش DD
  مثلا : 93/3/2
 • Hidden
 • مثلا : 40
 • Hidden
 • جمعیت تحت پوشش : جدول شماره دو

 • مثلا : شناسایی روستا،هماهنگی ، تشکیل تیم ، نیازسنجی
 • Hidden
 • مثلا : دوره های آموزشی ، مهارتهای زندگی ، پیشگری ازاعتیاد
 • Hidden
 • مثلا : مشارکت باسازمان دربرگزاری اردو ومراسم ومناسبتهای مذهبی آموزش در سایر ارگانها و سازمانهای خدماتی و آموزشی
 • Hidden
 • مثلا : برگزاری مراسمات مذهبی و ملی شرکت دراردوهی زیارتی
 • Hidden
 • نام و نام خانوادگی و امضاء

  کارشناس تسهیلگر یک نفر از اعضای تیم داوطلب یا اعضای سازمان اجتماع محور معاون امور فرهنگی و پیشگیری استان
 • مثلا : آگاهسازی بانوان درمورد رابطه بین سست بودن ارتباطات خانواده و گرایش فرزندان به خانواده و عدم گرایش والدین به سوء مصرف
 • Hidden
 • مثلا : تاثیر ارتباطات ضغیف خانواده بر علل گرایش والدین به سوء مصرف مواد
 • Hidden
 • مثلا : افزایش ارتباطات خانوادههاباهموایجادفضایسالموگرم
 • Hidden
 • مثلا : افزایش ارتباطات بین اعضای خانواده هاوتاثیر آن برتصمیمات فرزندان درموردسبک زندگی
 • Hidden
 • مثلا : برگزاری دوره های آموزشی – فنی وحرفه ای – برگزاری اردوهای تفریحی ، زیارتی ، فرهنگی شرت در نمایشگاهها، برگزاری مراسم ویژه مناسبتهای مذهبی و ملی
 • Hidden
 • جدول شماره 1 : تعیین مسئول هماهنگی

 • مثلا : برگزاری دوره های مهارت زندگی
 • Hidden
 • مثلا : پیشگیری اولیه ازاعتیاد
 • Hidden
 • مثلا :
 • Hidden
 • جدول شماره 2 : جدول زمانبندی فعالیتها برنامه ها (سال 92 )

 • مثلا : خرداد اردیبهشت
 • Hidden
 • مثلا : خرداد اردیبهشت
 • Hidden
 • مثلا : اردیبهشت
 • Hidden
 • مثلا : خرداد اردیبهشت
 • Hidden
 • MM اسلش DD اسلش YYYY
 • انواع فایل‌های مورد قبول : jpg, gif, png, حداکثر اندازه فایل‌ها: 1 MB.
 • مشخصات ارائه دهنده

 • MM اسلش DD اسلش YYYY
 • MM اسلش DD اسلش YYYY

لیست شناسنامه محلات-پروژه های اجتماع محور

https://bilgisayariran.ir/blog/view/%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%85%d8%ad%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d9%be%d8%b1%d9%88%da%98%d9%87-%d9%85%d8%ad%d9%84%d8%a7%d8%aa/