شناسنامه محلات-پروژه محلات

کاربر گرامی: برای اینکه در آینده امکان ویرایش مجدد فرم را داشته باشید لازم است در ابتدا حتما ثبت نام نموده و بانام کاربری خود وارد سامانه شده و تکمیل فرم را ادامه بدهید. (چنانچه قبلا ثبت نام نموده باشید اطلاعات شما بعد از ورود به سامانه بطور اتوماتیک در فرم زیر ظاهر خواهد شد)

1مشخصات عمومی
2جمعیت تحت پوشش : جدول شماره یک
3جمعیت تحت پوشش : جدول شماره دو
4نام و نام خانوادگی و امضاء
5جدول شماره ۱ : تعیین مسئول هماهنگی
6جدول شماره ۲ : جدول زمانبندی فعالیتها برنامه ها (سال ۹۲ )
7مشخصات ارائه دهنده
  • Hidden
  • مثلا : آذربایجان غربی
  • Hidden
  • مثلا : روستای داشبند بوکان
  • Hidden
  • مثلا : روستای داشبندبوکان
  • Hidden

لیست شناسنامه محلات-پروژه های اجتماع محور

لیست شناسنامه محلات-پروژه های اجتماع محور