شناسنامه روستاهای بخش انزل

شناسنامه روستاهای مرکز نیکوکاری پیامبر اعظم (واحد کارآفرینی و اشتغال)

 • نام روستا رسمی و عامیانه موقعیت در شهرستان و منطقه و بخش کل جمعیت روستا - تعداد زن و مرد و مددجویان تعداد شاغلین دولتی؟ و چندنفرشون شاغل دوم دارن؟ تعداد شاغلین آزاد - تعداد زن و مرد و تعداد مددجویان تعداد شاغلین کارآفرین - تعداد کارآفرینان مرد و زن و مددجویان تعداد بیکاران و تعداد بیکاران کارجو و علاقمندکار و تعداد مددجویان تعداد باسوادان و تعداد محصل و دانشجو و فارغ التحصیل و مددجویان تعداد بی سوادان و درصد زن و مزد و مددجویان مشاغل غالب و آبا اجدادی و درصد اشتغال مرد و زن و مددجویان مشاغل مطرح و خاص و درصد اشتغال مرد و زن و مددجویان انواع محصولات تولیدی و درصد تجاری سازی شده توسط مددجویان اشخاص موفق و مهم و تاثیر گذار در کارآفرینی و کسب و کار و مددجویان Actions
                           
 • نام روستا رسمی و عامیانه کل جمعیت روستا - تعداد زن و مرد و مددجویان نام و نام خانوادگی خیر نام پدر خیر کدملی خیر محل سکونت خیر میزان مشارکت خیر سابقه مشارکت خیر موضوعات علاقمندی و همکاری خیر پیشنهادات و ایده ها و طرح های ارایه شده خیر لیست موسسات خیریه، سازمان ها و مراکز مردمی موجود در محله : لیست معتمدین و افراد کلیدي محله و افراد داوطلب جهت مشارکت محله اي: اشخاص موفق و مهم و تاثیر گذار در زندگی ساکنین Actions
                           
 • نام روستا : آدرس روستا به ترتیب بخش/منظقه/دهستان : لیست تشکلهاي غیردولتی یا پایگاههاي سلامت و مراکز وابسته : لیست مراکز درمانی (بیمارستان، درمانگاه یا هرگونه مرکز درمانی یا مشاوره) : لیست مراکز موجود و مراکز اقتصادي مهم جهت کسب اطلاعات (نظیر مرکز بهداشت، مساجد و....) : لیست مهدکودك، مدارس ومراکز آموزشی (غیر از مدارس) : لیست موسسات خیریه، سازمان ها و مراکز مردمی موجود در محله : لیست معتمدین و افراد کلیدي محله و افراد داوطلب جهت مشارکت محله اي: اوقات فراغت کودکان و نوجوانان و جوانان محله : لیست مکانهایی جهت تجمع افراد محله : لیست پارك یا مکان هاي تفریحی و مراکز ورزشی: مشکلات خاص محله : توضیحات تکمیلی رفاهی : Actions
                           
 • حداکثر اندازه فایل‌ها: 80 MB.
 • حداکثر اندازه فایل‌ها: 80 MB.
 • حداکثر اندازه فایل‌ها: 80 MB.
 • حداکثر اندازه فایل‌ها: 80 MB.
 • جدا کننده بخش

 • حداکثر اندازه فایل‌ها: 80 MB.
 • حداکثر اندازه فایل‌ها: 80 MB.
 • حداکثر اندازه فایل‌ها: 80 MB.
 • حداکثر اندازه فایل‌ها: 80 MB.
 • جدا کننده بخش

 • حداکثر اندازه فایل‌ها: 80 MB.
 • حداکثر اندازه فایل‌ها: 80 MB.
 • حداکثر اندازه فایل‌ها: 80 MB.
 • حداکثر اندازه فایل‌ها: 80 MB.
 • جدا کننده بخش

 • حداکثر اندازه فایل‌ها: 80 MB.
 • حداکثر اندازه فایل‌ها: 80 MB.
 • جدا کننده بخش

 • حداکثر اندازه فایل‌ها: 80 MB.
 • حداکثر اندازه فایل‌ها: 80 MB.
 • حداکثر اندازه فایل‌ها: 80 MB.
 • حداکثر اندازه فایل‌ها: 80 MB.
 • جدا کننده بخش

نام روستا :تاریخچه : پیدایش و شکل گیري و قدمت مرتبط با تاریخچهمیزان جمعیت شاغلان و بیکاران به تفکیک جنسیت :سنت ها و ارزش هاي مخصوص محله :وضعیت ازدواج و طلاق و سایر :توضیحات تکمیلی عمومی:شناسنامه روستا (اشتغال و کارافرینی روستا)شناسنامه روستا (خیرین نیکوکار)شناسنامه روستا (خدمات رفاهی)تصویری پرسنلی از خیرتصویری عمومی از خدمات خیرتصویری با موضوع اجتماعی :,ویرایش
نام روستا :تاریخچه : پیدایش و شکل گیري و قدمت مرتبط با تاریخچهمیزان جمعیت شاغلان و بیکاران به تفکیک جنسیت :سنت ها و ارزش هاي مخصوص محله :وضعیت ازدواج و طلاق و سایر :توضیحات تکمیلی عمومی:شناسنامه روستا (اشتغال و کارافرینی روستا)شناسنامه روستا (خیرین نیکوکار)شناسنامه روستا (خدمات رفاهی)تصویری پرسنلی از خیرتصویری عمومی از خدمات خیرتصویری با موضوع اجتماعی :,ویرایش