آموزش مربی پیشگیری از اعتیاد و دیگر آسیب های اجتماعی:۴۴۲۹

این شغل از حوزه خدمات آموزشی می باشد. وظایف این شغل آموزش و آگاه سازی عموم مردم و اقشار در معرض خطر می باشد. مربی این حوزه قادر به شناخت کلیه آسیب های اجتماعی و تبیین علل و عوامل این آسیب ها و ارائه راهکارهای پیشگیری از آسیب هایی از قبیل بیماری های خطرناک مثل ایدز ، هپاتیت، اعتیاد به مواد مخدر و مواد محرک، فقر و فحشا، طالق، رفتارهای ناسالم جنسی، رفتارهای اعتیادی، کودکان کار و خیابان، دختران فراری و خشونت های خیابانی می باشد. این افراد دارای توانایی اجرای راهکارهای تنظیم شده جهت پیشگیری و کمک برای به حداقل رساندن این آسیب ها می باشد. شغل تدریس حوزه پیشگیری از اعتیاد و دیگر آسیب های اجتماعی با مراکز آموزشی، درمانی، بهداشتی و مشاوره ای و روانشناسی در ارتباط می باشد.

 آموزش روشهای پیشگیری از اعتیاد به مواد مخدر

 آموزش روشهای پیشگیری از اعتیاد به مواد محرک

 آموزش روشهای پیشگیری از رفتارهای اعتیادی

 آموزش روشهای پیشگیری از ایدز و هپاتیت و دیگر بیماری های همراه آن

 آموزش روشهای پیشگیری از رفتارهای نا سالم جنسی

 آموزش روشهای پیشگیری از طلاق و جدائی در خانواده

 آموزش روشهای پیشگیری از آسیب به دختران فراری و فحشا

 آموزش روشهای پیشگیری از آسیب های وارده به کودکان کار و خیابان

 آموزش روشهای پیشگیری از آسیب خشونت های خانگی و خیابانی

 آموزش روشهای پیشگیری از خودکشی آموزش روشهای تدریس حوزه پیشگیری از آسیب اجتماعی

 

* علاقه مندان به دوره آموزشی مربیگری پیشگیری از اعتیاد و دیگر آسیب های اجتماعی می توانید منابع را به صورت فصل بندی از وب سایت دانلود نمایید و یا دوره کامل همراه با ارزیابی و گواهینامه معتبر از وب سایت   ثبت نام نمایید..

* توجه نمایید از زمان تهیه اشتراک ۶۰ روز مهلت دارید تا آزمون را  به پایان برسانید.


آموزش مجازی مربی پیشگیری از اعتیاد و دیگر آسیب های اجتماعی: 

همه ما در جامعه با معضالت و آسیب اجتماعی کم و بیش آشنایی داریم معضالتی همچون روابط پرخطر، طلاق ، مصرف انواع مخدرها.، فشارهای روانی خانواده ها وروابط فرا زناشویی و مواردی دیگر از این قبیل ،از جمله آسیبهای اجتماعی می باشند. که در اغلب مواقع با اضطراب و افسردگی همراه می باشد و یا منجر به آن می شود. این شغل از حوزه خدمات آموزشی می باشد. وظایف این شغل آموزش و آگاه سازی عموم مردم و اقشار در معرض خطر می باشد. مربی این حوزه قادر به شناخت کلیه آسیب های اجتماعی و تبیین علل و عوامل این آسیب ها و ارائه راهکارهای پیشگیری از آسیب هایی. از قبیل بیماری های خطرناک مثل ایدز، هپاتیت، اعتیاد به مواد مخدر و مواد محرک، فقر و فحشا، طالق، رفتارهای ناسالم جنسی.، رفتارهای اعتیادی، کودکان کار و خیابان، دختران فراری و خشونت های خیابانی می باشد. این افراد دارای توانایی اجرای راهکارهای تنظیم شده جهت پیشگیری و کمک برای به حداقل رساندن این آسیب ها می باشد.

شغل تدریس حوزه پیشگیری از اعتیاد و دیگر آسیب های اجتماعی با مراکز آموزشی، درمانی، بهداشتی و مشاوره ای و روانشناسی در ارتباط می باشد. یکی از معضلات جدی در این مسأله، صیانت‌بخشی و پشتیبانی از خانواده مبتلا تا زمان اطمینان به رهایی و درمان معتاد و سلامت خانواده اوست.، به طوری که حتی پس از هزینه‌های بالا برای ترک اعتیاد، درصد ناچیزی از آنها سالم باقی می‌مانند و دوباره آلوده نمی‌شوند. و این به جهت عدم توجه به بستر اجتماعی و الزامات پاک باقی ماندن مبتلایان است.

فهرست سرفصل های آموزش مجازی مربی پیشگیری از اعتیاد و دیگر آسیب های اجتماعی:

+ آشنایی با مواد مخدر

+ علل گرایش به اعتیاد و پیشگیری از آن

+ اعتیاد رفتاری

+ راهنمای کامل بیماری ایدز

+ بیماری هپاتیت

+ مشاوره در رفتارهای پرخطر

+ آسیب شناسی طلاق و پیشگیری از آن

+ پدیده کودکان خیابانی

+ وضعیت کودکان کار و خیابان

+ پیشگیری از خشونت خانگی

+ خشونت خانگی (خشونت علیه زنان)

+ مدیریت خودکشی

پیش نیاز دوره آموزشی مربی پیشگیری از اعتیاد و دیگر آسیب های اجتماعی :

این دوره به پیش نیاز خاصی نیاز ندارد و از پایه آموزش داده می شود.